EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Официален вестник на Европейския съюз

Последни броеве

Резултати 1 -  244  от 244

ДатаL (Законодателство)C (Информация и известия)
17/05/2024Показване на 22 актаПоказване на 16 акта
16/05/2024Показване на 60 актаПоказване на 19 акта
15/05/2024Показване на 16 актаПоказване на 18 акта
14/05/2024Показване на 17 актаПоказване на 6 акта
13/05/2024Показване на 11 актаПоказване на 59 акта

Резултати 1 -  244  от 244

Официален вестник на Европейския съюз е официалното издание, в което се публикуват правните актове на ЕС, други актове и официална информация от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС.

Той се публикува от понеделник до петък, а при спешни случаи в събота, неделя и на официални празници — на официалните езици на ЕС към момента на публикуването, понастоящем 24.

EUR-Lex съдържа електронни версии на всички броеве на Официален вестник, датиращи от 30 декември 1952 г., когато е публикуван първият брой на Официален вестник на Европейската общност за въглища и стомана.

След като Договорът за създаване на Европейската икономическа общност и Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия влизат в сила през 1958 г., с решенията на Съвета на Европейската икономическа общност и Съвета на Европейската общност за атомна енергия от 15 септември 1958 г. (Официален вестник № 17, 6.10.1958 г., стр. 390 и 419) е създаден Официален вестник на Европейските общности.

От юли 2013 г. насам само електронното издание на Официален вестник, публикувано в EUR-Lex, е автентично и има правно действие.

От 1 октомври 2023 г. Официален вестник вече не е сборник от актове с таблица на съдържанието. Всеки акт се публикува самостоятелно като автентичен Официален вестник във формат PDF. За повече информация гледайте този видеоклип със субтитри на различни езици.

Понастоящем Официален вестник се състои от 2 серии:

  • L — Законодателство: предимно вторично право на ЕС (главно регламенти, директиви, решения, становища и препоръки) и международни споразумения;
  • В — Информация и известия: подготвителни актове, съобщения, резюмета на решения на Съда на Европейския съюз, годишни доклади на Европейската сметна палата, становища на Европейския икономически и социален комитет и на Европейския комитет на регионите, покани за изразяване на интерес по програми и проекти на ЕС и др.

Повече информация за Официален вестник на Европейския съюз (структура, серия, специални издания, автентичност и др.) ще намерите на страниците за помощ.

Правно основание за публикуването на Официален вестник на Европейския съюз: