Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 21 januari 2016 –

Enercon mot harmoniseringskontoret

(Mål C‑170/15 P)

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 43.2 — Ändring av ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke — Omkvalificering av ett varumärke i färg som figurmärke — Artikel 7.1 b — Särskiljningsförmåga saknas — Avslag på registreringsansökan — Varumärke i färg som består av vissa nyanser av färgen grön”

1. 

Gemenskapsvarumärke — Registreringsförfarande — Återkallelse, begränsning och ändring av ansökan om gemenskapsvarumärke — Omkvalificering av ett varumärke i färg som figurmärke (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 43.2) (se punkterna 19, 21 och 22)

2. 

Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som saknar särskiljningsförmåga — Fastställande av att en färg i sig har särskiljningsförmåga — Förvärv genom användning (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 7.1 b) (se punkt 31)

Avgörande

1) 

Överklagandet ogillas.

2) 

Enercon GmbH ska bära sina rättegångskostnader.