Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0749

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/749 av den 7 maj 2015 om upphävande av beslut 2007/410/EG om åtgärder för att förhindra att potato spindle tuber viroid förs in till och sprids inom gemenskapen [delgivet med nr C(2015) 3023]

OJ L 119, 12.5.2015, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/749/oj

12.5.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/25


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/749

av den 7 maj 2015

om upphävande av beslut 2007/410/EG om åtgärder för att förhindra att potato spindle tuber viroid förs in till och sprids inom gemenskapen

[delgivet med nr C(2015) 3023]

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.3 fjärde meningen, och

av följande skäl:

(1)

Trots de åtgärder som föreskrivs i kommissionens beslut 2007/410/EG (2) har potato spindle tuber viroid nu fått spridning inom unionen på växter som omfattas av det beslutet (nedan kallade de angivna växterna), vilket framgår av de officiella undersökningar som medlemsstaterna genomfört i enlighet med samma beslut.

(2)

Sedan beslut 2007/410/EG började tillämpas har dock inga symptom på potato spindle tuber viroid iakttagits på de angivna växterna och, enligt ett yttrande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (3), förväntas effekten av pospiviroider på dessa växter bli minimal. Vidare har förekomst av skadegöraren på de angivna växterna inte lett till spridning till andra växter än de angivna växterna inom unionen.

(3)

Därför dras slutsatsen att de åtgärder som föreskrivs i beslut 2007/410/EG inte är lämpliga för att förhindra spridning av potato spindle tuber viroid på de angivna växterna inom unionen och att det inte finns någon fytosanitär risk som motiverar sådana åtgärder.

(4)

Beslut 2007/410/EG bör därför upphävas.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2007/410/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 7 maj 2015.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2007/410/EG av den 12 juni 2007 om åtgärder för att förhindra att potato spindle tuber viroid förs in till och sprids inom gemenskapen (EUT L 155, 15.6.2007, s. 71).

(3)  ”EFSA Scientific Opinion on the assessment of the risk of solanaceous pospiviroids for the EU territory and the identification and evaluation of risk management options”, The EFSA Journal, vol. 9(2011):8, artikelnr 2330.


Top