Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0945

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2017/945 z dne 18. maja 2017 o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU

OJ L 142, 2.6.2017, p. 89–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/945/oj

2.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/89


IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2017/945

z dne 18. maja 2017

o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji ter nadomestitvi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (1), ter zlasti člena 33 Sklepa,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ se osebni podatki iz navedenega sklepa ne smejo pošiljati, dokler se v nacionalni zakonodaji ozemelj držav članic, ki so vključene v takšno pošiljanje, ne začnejo izvajati splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 navedenega sklepa.

(2)

Člen 20 Sklepa Sveta 2008/616/PNZ (3) določa, da se preverjanje, ali je pogoj iz uvodne izjave 1 v zvezi z avtomatizirano izmenjavo podatkov v skladu s poglavjem 2 Sklepa 2008/615/PNZ izpolnjen ali ne, opravi na podlagi poročila o oceni, ki je oprto na vprašalnik, evalvacijski obisk in preskus.

(3)

Celovita poročila o oceni, v katerih so povzeti rezultati vprašalnika, evalvacijskega obiska in preskusa izmenjave podatkov o DNK na Slovaškem, Portugalskem, v Latviji, Litvi, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, Cipru, Poljskem, Švedskem, Malti in v Belgiji, so bila predložena Svetu.

(4)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2010/689/EU (4), v katerem je ugotovil, da Slovaška v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 8. novembra 2010, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(5)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2011/472/EU (5), v katerem je ugotovil, da Portugalska v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 19. julija 2011, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(6)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2011/715/EU (6), v katerem je ugotovil, da Latvija v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 27. oktobra 2011, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(7)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2011/887/EU (7), v katerem je ugotovil, da Litva v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je od 13. decembra 2011 upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 13. decembra 2011, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(8)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2012/58/EU (8), v katerem je ugotovil, da Češka republika v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 23. januarja 2012, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(9)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2012/299/EU (9), v katerem je ugotovil, da Estonija v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 7. junija 2012, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(10)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2012/445/EU (10), v katerem je ugotovil, da Madžarska v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 24. julija 2012, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(11)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2012/673/EU (11), v katerem je ugotovil, da Ciper v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičen prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 25. oktobra 2012, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(12)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2013/3/EU (12), v katerem je ugotovil, da Poljska v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 20. decembra 2012, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(13)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2013/148/EU (13), v katerem je ugotovil, da Švedska v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 21. marca 2013, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(14)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2013/152/EU (14), v katerem je ugotovil, da Malta v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 21. marca 2013, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(15)

Svet je sprejel Sklep Sveta 2014/410/EU (15), v katerem je ugotovil, da Belgija v celoti izvaja splošne določbe o varstvu podatkov iz poglavja 6 Sklepa 2008/615/PNZ ter je upravičena prejemati in pošiljati osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 navedenega sklepa, in sicer od 24. junija 2014, ter prav tako ugotovil, da je bilo poročilo o oceni potrjeno v skladu s členom 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ.

(16)

Sodišče Evropske unije je v sodbi z dne 22. septembra 2016 v združenih zadevah C-14/15 in C-116/15 navedlo, da je v členu 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ nezakonito določena zahteva po soglasnem odločanju pri sprejemanju ukrepov, potrebnih za izvajanje navedenega sklepa. Sklepi 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU so bili sprejeti na podlagi člena 25(2) Sklepa 2008/615/PNZ, zato vsebujejo postopkovno napako.

(17)

Zaradi zagotavljanja pravne varnosti prejemanja in pošiljanja osebnih podatkov v skladu s Sklepom 2008/615/PNZ za države članice, ki jih zadevajo sklepi 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU, bi bilo treba navedene sklepe nadomestiti s tem sklepom.

(18)

Da bi zagotovili neprekinjeno prejemanje in pošiljanje osebnih podatkov v skladu s členoma 3 in 4 Sklepa 2008/615/PNZ, sklepi 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU prenehajo učinkovati z dnem začetka veljavnosti tega sklepa.

(19)

Iz istega razloga začetek veljavnosti tega sklepa ne bi smel posegati v veljavnost avtomatizirane izmenjave podatkov, ki jo države članice izvajajo na podlagi sklepov 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU.

(20)

Poleg tega bi morale biti države članice, ki so pridobile osebne podatke v skladu s sklepi 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU, še naprej upravičene do nadaljnje obdelave teh podatkov na nacionalni ravni ali med državami članicami za namene iz člena 26 Sklepa 2008/615/PNZ.

(21)

S členom 33 Sklepa 2008/615/PNZ so Svetu podeljena izvedbena pooblastila za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje navedenega sklepa, zlasti kar zadeva prejemanje in pošiljanje osebnih podatkov v skladu z navedenim sklepom. Ker so bili izpolnjeni pogoji za začetek izvrševanja takšnih izvedbenih pooblastil, temu namenjen postopek pa je bil izveden, bi bilo treba za Slovaško, Portugalsko, Latvijo, Litvo, Češko republiko, Estonijo, Madžarsko, Ciper, Poljsko, Švedsko, Malto in Belgijo sprejeti izvedbeni sklep o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK, ki bo tem državam članicam omogočil nadaljnje prejemanje in pošiljanje osebnih podatkov v skladu s členoma 3 in 4 Sklepa 2008/615/PNZ.

(22)

Sklep 2008/615/PNZ je za Dansko zavezujoč, zato sodeluje pri sprejetju in uporabi tega sklepa, s katerim se izvaja Sklep 2008/615/PNZ.

(23)

Sklep 2008/615/PNZ je za Združeno kraljestvo in Irsko zavezujoč, zato sodelujeta pri sprejetju in uporabi tega sklepa, s katerim se izvaja Sklep 2008/615/PNZ –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za namene avtomatiziranega iskanja in primerjave podatkov o DNK so Slovaška, Portugalska, Latvija, Litva, Češka, Estonija, Madžarska, Ciper, Poljska, Švedska, Malta in Belgija še naprej upravičeni, da prejemajo in pošiljajo osebne podatke na podlagi členov 3 in 4 Sklepa 2008/615/PNZ.

Člen 2

1.   Sklepi 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU in 2014/410/EU prenehajo učinkovati z dnem začetka veljavnosti tega sklepa, kar ne posega v veljavnost avtomatizirane izmenjave podatkov, ki so jo države članice izvajale na podlagi navedenih sklepov.

2.   Države članice, ki so pridobile osebne podatke v skladu s sklepi iz odstavka 1, so še naprej upravičene do nadaljnje obdelave teh podatkov na nacionalni ravni ali med državami članicami za namene iz člena 26 Sklepa 2008/615/PNZ.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta sklep se uporablja v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 18. maja 2017

Za Svet

Predsednik

C. ABELA


(1)  UL L 210, 6.8.2008, str. 1.

(2)  Mnenje z dne 5. aprila 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Sklep Sveta 2008/616/PNZ z dne 23. junija 2008 o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu (UL L 210, 6.8.2008, str. 12).

(4)  Sklep Sveta 2010/689/EU z dne 8. novembra 2010 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Slovaškem (UL L 294, 12.11.2010, str. 14).

(5)  Sklep Sveta 2011/472/EU z dne 19. julija 2011 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Portugalskem (UL L 195, 27.7.2011, str. 71).

(6)  Sklep Sveta 2011/715/EU z dne 27. oktobra 2011 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Latviji (UL L 285, 1.11.2011, str. 24).

(7)  Sklep Sveta 2011/887/EU z dne 13. decembra 2011 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Litvi (UL L 344, 28.12.2011, str. 36).

(8)  Sklep Sveta 2012/58/EU z dne 23. januarja 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Češkem (UL L 30, 2.2.2012, str. 15).

(9)  Sklep Sveta 2012/299/EU z dne 7. junija 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Estoniji (UL L 151, 12.6.2012, str. 31).

(10)  Sklep Sveta 2012/445/EU z dne 24. julija 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Madžarskem (UL L 202, 28.7.2012, str. 22).

(11)  Sklep Sveta 2012/673/EU z dne 25. oktobra 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Cipru (UL L 302, 31.10.2012, str. 12).

(12)  Sklep Sveta 2013/3/EU z dne 20. decembra 2012 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Poljskem (UL L 3, 8.1.2013, str. 5).

(13)  Sklep Sveta 2013/148/EU z dne 21. marca 2013 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Švedskem (UL L 84, 23.3.2013, str. 26).

(14)  Sklep Sveta 2013/152/EU z dne 21. marca 2013 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK na Malti (UL L 86, 26.3.2013, str. 20).

(15)  Sklep Sveta 2014/410/EU z dne 24. junija 2014 o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Belgiji (UL L 190, 28.6.2014, str. 80).


Top