EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0807

Odločba Komisije z dne 11. decembra 2000 o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS in o razveljavitvi odločb 84/90/EGS in 90/442/EGS (notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 3701)Besedilo velja za EGP

OJ L 326, 22.12.2000, p. 80–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 86 - 86
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 86 - 86
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 86 - 86
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 86 - 86
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 86 - 86
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 86 - 86
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 86 - 86
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 86 - 86
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 86 - 86

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/807/oj

32000D0807Uradni list L 326 , 22/12/2000 str. 0080 - 0080


Odločba Komisije

z dne 11. decembra 2000

o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS in o razveljavitvi odločb 84/90/EGS in 90/442/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko K(2000) 3701)

(Besedilo velja za EGP)

(2000/807/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2000/556/ES [2], in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Odločba Komisije 84/90/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 89/163/EGS [4], določa kodificirano obliko, v kateri je treba prijaviti živalske bolezni v skladu z Direktivo 82/894/EGS.

(2) Odločba Komisije 90/442/EGS [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo z dne 17. decembra 1996 [6], določa kode za prijavljanje živalskih bolezni.

(3) Te odločbe je treba prečistiti in posodobiti. Zaradi preglednosti je treba te odločbe razveljaviti in določiti ustrezno novo odločbo.

(4) Odločba št. 2/1999 Skupnega odbora ES-Andora z dne 22. decembra 1999 o dogovorih za izvajanje Protokola, podpisanega v Bruslju 15. maja 1997, o veterinarskih zadevah, ki dopolnjuje Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Kneževino Andora [7], zahteva, da se Andora vključi v sistem prijavljanja živalskih bolezni.

(5) Uvaja se nov, internetni računalniški sistem, da bi omogočili prenos podatkov o boleznih, kakor to zahteva Direktiva 82/894/EGS.

(6) Belgija, Finska, Nemčija, Grčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska in Španija so spremenile sistem oštevilčenja regij, ki se uporablja v sistemu obveščanja.

(7) Da bi izboljšali sistem, je treba predvideti določbo za natančnejšo lokalizacijo izbruhov s sklicevanjem na zemljepisno dolžino in širino.

(8) Da bi zaščitili zaupnost poslanih podatkov, se Priloge k tej odločbi ne smejo objaviti.

(9) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za postopke prijavljanja živalskih bolezni se podatki pošiljajo v kodificirani obliki, določeni v prilogah I, II in III k tej odločbi.

Člen 2

Za postopke prijavljanja živalskih bolezni se podatki pošiljajo tako, da se uporabijo kode, določene v prilogah IV do X k tej odločbi.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2001.

Člen 4

Odločbi 84/90/EGS in 90/442/EGS se razveljavita na dan iz člena 3.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. decembra 2000

Za Komisijo

David Byrne

Član Komisije

[1] UL L 378, 31.12.1982, str. 58.

[2] UL L 235, 19.9.2000, str. 27.

[3] UL L 50, 21.2.1984, str. 10.

[4] UL L 61, 4.3.1989, str. 49.

[5] UL L 227, 21.8.1990, str. 39.

[6] K(1996) 4032 končno.

[7] UL L 31, 5.2.2000, str. 84.

--------------------------------------------------

Top