Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0076

Sklep Skupnega odbora EGP št. 76/2011 z dne 1. julija 2011 o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) in Protokola 37 k Sporazumu EGP

OJ L 262, 6.10.2011, p. 33–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 109 P. 263 - 273

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/76(2)/oj

6.10.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 262/33


SKLEP SKUPNEGA ODBORA EGP

št. 76/2011

z dne 1. julija 2011

o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) in Protokola 37 k Sporazumu EGP

SKUPNI ODBOR EGP JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), in zlasti členov 98 in 101 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga VI k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 82/2009 z dne 3. julija 2009 (1).

(2)

Protokol 37 k Sporazumu je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 92/2010 z dne 2. julija 2010 (2).

(3)

Uredbo (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (3), kakor je bila popravljena v UL L 200, 7.6.2004, str. 1, in UL L 204, 4.8.2007, str. 30, je treba vključiti v Sporazum.

(4)

Uredbo (ES) št. 988/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in določitvi vsebine njenih prilog (4) je treba vključiti v Sporazum.

(5)

Uredbo (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (5) je treba vključiti v Sporazum.

(6)

Sklep št. A1 z dne 12. junija 2009 o vzpostavitvi dialoga in spravnega postopka v zvezi z veljavnostjo dokumentov, določitvi zakonodaje, ki se uporablja, ter dodeljevanju dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6) je treba vključiti v Sporazum.

(7)

Sklep št. A2 z dne 12. junija 2009 o razlagi člena 12 Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja za napotene delavce in samozaposlene delavce, ki začasno opravljajo delo zunaj pristojne države (7), je treba vključiti v Sporazum.

(8)

Sklep št. E1 z dne 12. junija 2009 o praktičnih pravilih za prehodno obdobje za izmenjavo podatkov po elektronski poti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (8) je treba vključiti v Sporazum.

(9)

Sklep št. F1 z dne 12. junija 2009 o razlagi člena 68 Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prednostnimi pravili v primeru prekrivanja družinskih dajatev (9) je treba vključiti v Sporazum.

(10)

Sklep št. H1 z dne 12. junija 2009 o okviru za prehod z uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 na uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 ter uporabi sklepov in priporočil Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti (10) je treba vključiti v Sporazum.

(11)

Sklep št. H2 z dne 12. junija 2009 o metodah dela in sestavi Tehnične komisije za obdelavo podatkov Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti (11) je treba vključiti v Sporazum.

(12)

Sklep št. P1 z dne 12. junija 2009 o razlagi člena 50(4), člena 58 in člena 87(5) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta za dodelitev dajatev za invalidnost, starost in preživele osebe (12) je treba vključiti v Sporazum.

(13)

Sklep št. S1 z dne 12. junija 2009 o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja (13) je treba vključiti v Sporazum.

(14)

Sklep št. S2 z dne 12. junija 2009 o tehničnih specifikacijah evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (14) je treba vključiti v Sporazum.

(15)

Sklep št. S3 z dne 12. junija 2009 o določitvi storitev, ki jih zajemata člen 19(1) in člen 27(1) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter člen 25(A)(3) Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (15), je treba vključiti v Sporazum.

(16)

Sklep št. U1 z dne 12. junija 2009 o členu 54(3) Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s povečanjem dajatve za brezposelnost za odvisne družinske člane (16) je treba vključiti v Sporazum.

(17)

Sklep št. U2 z dne 12. junija 2009 o področju uporabe člena 65(2) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do dajatev za brezposelnost popolnoma brezposelnih oseb, ki niso obmejni delavci in ki so med zadnjim obdobjem zaposlitve ali samozaposlitve stalno prebivale na ozemlju države članice, ki ni pristojna država članica (17), je treba vključiti v Sporazum.

(18)

Sklep št. U3 z dne 12. junija 2009 o obsegu pojma delna brezposelnost, ki se uporablja za brezposelne osebe iz člena 65(1) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (18), je treba vključiti v Sporazum.

(19)

Priporočilo št. P1 z dne 12. junija 2009 o sodbi Gottardo, v skladu s katero je treba ugodnosti, ki jih imajo državljani države v skladu z dvostransko konvencijo o socialni varnosti s tretjo državo, dodeliti tudi delavcem, ki so državljani drugih držav članic (19), je treba vključiti v Sporazum.

(20)

Priporočilo št. U1 z dne 12. junija 2009 o zakonodaji, ki se uporablja za brezposelne osebe, ki opravljajo poklicno ali gospodarsko dejavnost s krajšim delovnim časom v državi članici, ki ni država stalnega prebivališča (20), je treba vključiti v Sporazum.

(21)

Priporočilo št. U2 z dne 12. junija 2009 o uporabi člena 64(1)(a) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta za brezposelne osebe, ki spremljajo zakonce ali partnerje, ki opravljajo poklicno ali gospodarsko dejavnost v državi članici, ki ni pristojna država (21), je treba vključiti v Sporazum.

(22)

Za dobro delovanje Sporazuma je treba Protokol 37 k Sporazumu razširiti, da se vključi Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 883/2004, Prilogo VI pa je treba spremeniti, da se določijo postopki za povezovanje s to komisijo in njenimi organi.

(23)

Uredba (ES) št. 883/2004 razveljavlja Uredbo Sveta (EGS) št. 1408/71 (22), ki je vključena v Sporazum, in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(24)

Uredba (ES) št. 987/2009 z učinkom od 1. maja 2010 razveljavlja Uredbo Sveta (EGS) št. 574/72 (23), ki je vključena v Sporazum in jo je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti.

(25)

Vsi akti pod naslovoma „Akti, ki jih pogodbenice ustrezno upoštevajo“ in „Akti, ki jih pogodbenice upoštevajo“ so zastareli in jih je zato treba v okviru Sporazuma razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga VI k Sporazumu se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Besedilo v točki 5 („Upravna komisija za socialno varnost delavcev migrantov“) Protokola 37 (ki vsebuje seznam iz člena 101) k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

„Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti (Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta).“

Člen 3

Besedila Uredbe (ES) št. 883/2004, kakor je bila popravljena v UL L 200, 7.6.2004, str. 1, in UL L 204, 4.8.2007, str. 30, uredb (ES) št. 987/2009 in (ES) št. 988/2009, sklepov št. A1, A2, E1, F1, H1, H2, P1, S1, S2, S3, U1, U2 in U3 ter priporočil št. P1, U1 in U2 v islandskem in norveškem jeziku, ki se objavijo v Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije, so verodostojna.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po zadnjem uradnem obvestilu Skupnemu odboru EGP v skladu s členom 103(1) Sporazuma (24).

Člen 5

Ta sklep se objavi v sklopu EGP Uradnega lista Evropske unije in Dopolnilu EGP k Uradnemu listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. julija 2011

Za Skupni odbor EGP

Predsednik

Kurt JÄGER


(1)  UL L 277, 22.10.2009, str. 34.

(2)  UL L 277, 21.10.2010, str. 46.

(3)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 284, 30.10.2009, str. 43.

(5)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.

(6)  UL C 106, 24.4.2010, str. 1.

(7)  UL C 106, 24.4.2010, str. 5.

(8)  UL C 106, 24.4.2010, str. 9.

(9)  UL C 106, 24.4.2010, str. 11.

(10)  UL C 106, 24.4.2010, str. 13.

(11)  UL C 106, 24.4.2010, str. 17.

(12)  UL C 106, 24.4.2010, str. 21.

(13)  UL C 106, 24.4.2010, str. 23.

(14)  UL C 106, 24.4.2010, str. 26.

(15)  UL C 106, 24.4.2010, str. 40.

(16)  UL C 106, 24.4.2010, str. 42.

(17)  UL C 106, 24.4.2010, str. 43.

(18)  UL C 106, 24.4.2010, str. 45.

(19)  UL C 106, 24.4.2010, str. 47.

(20)  UL C 106, 24.4.2010, str. 49.

(21)  UL C 106, 24.4.2010, str. 51.

(22)  UL L 149, 5.7.1971, str. 2.

(23)  UL L 74, 27.3.1972, str. 1.

(24)  Navedene so ustavne zahteve.


PRILOGA

Besedilo Priloge VI k Sporazumu se nadomesti z naslednjim:

„UVOD

Če akti, navedeni v tej prilogi, vsebujejo pojme ali se sklicujejo na postopke, ki so specifični za pravni red Unije, kot so:

preambule,

naslovniki aktov Unije,

sklicevanja na ozemlja ali jezike EU,

sklicevanja na recipročne pravice in obveznosti držav članic EU, njihovih oseb javnega prava, podjetij ali posameznikov ter

sklicevanja na postopke obveščanja in uradnega obveščanja,

se uporablja Protokol 1 o horizontalnih prilagoditvah, razen če v tej prilogi ni drugače določeno.

SEKTORSKE PRILAGODITVE

I.

V tej prilogi in ne glede na določbe Protokola 1 se šteje, da v navedenih aktih izraz ‚država članica/države članice‘ poleg držav, za katere veljajo ustrezni akti EU, vključuje tudi Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

II.

Pri uporabi določb aktov, navedenih za potrebe tega sporazuma v tej prilogi, prevzame Skupni odbor EGP pravice in obveznosti Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti pri Evropski komisiji ter pravice in obveznosti Revizijskega odbora in Tehnične komisije za obdelavo podatkov navedene upravne komisije v skladu z določbami dela VII Sporazuma.

I.   SPLOŠNA KOORDINACIJA SOCIALNE VARNOSTI

NAVEDENI AKTI

1.

32004 R 0883: Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1), kakor je bila popravljena v UL L 200, 7.6.2004, str. 1, in UL L 204, 4.8.2007, str. 30, kakor jo spreminja:

32009 R 0988: Uredba (ES) št. 988/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 (UL L 284, 30.10.2009, str. 43).

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe (ES) št. 883/2004 prilagodijo:

(a)

v členu 87(10) se doda naslednji pododstavek:

‚Za Lihtenštajn se uporabljajo določbe drugega stavka člena 65(2) in drugega stavka člena 65(3) najpozneje od 1. maja 2012.‘;

(b)

Prilogi I(I) se doda naslednje:

‚ISLANDIJA

Predujmi preživnin v skladu z Zakonom o socialni varnosti št. 100/2007.

LIHTENŠTAJN

Predujmi preživnin v skladu z Zakonom o dodelitvi predujmov preživnin z dne 21. junija 1989, kakor je bil spremenjen.

NORVEŠKA

Predujmi preživnin za otroke v skladu z Zakonom o predujmih preživnin za otroke z dne 17. februarja 1989, št. 2.‘;

(c)

Prilogi I(II) se doda naslednje:

‚ISLANDIJA

Izplačila v obliki pavšalnih zneskov, namenjena nadomestitvi stroškov mednarodne posvojitve v skladu z Zakonom o izplačilih za posvojitve št. 152/2006.

NORVEŠKA

Izplačila v obliki pavšalnih zneskov, ki se izplačajo ob rojstvu otroka v skladu z Nacionalnim zakonom o zavarovanju.

Izplačila v obliki pavšalnih zneskov, ki se izplačajo ob posvojitvi v skladu z Nacionalnim zakonom o zavarovanju.‘;

(d)

Prilogi II se doda naslednje:

‚ISLANDIJA – DANSKA

Člen 7 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003 (glede kritja dodatnih potnih stroškov zaradi povečanja stroškov povratnega potovanja v državo stalnega prebivališča v primeru bolezni med bivanjem v drugi nordijski državi).

ISLANDIJA – FINSKA

Člen 7 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003 (glede kritja dodatnih potnih stroškov zaradi povečanja stroškov povratnega potovanja v državo stalnega prebivališča v primeru bolezni med bivanjem v drugi nordijski državi).

ISLANDIJA – ŠVEDSKA

Člen 7 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003 (glede kritja dodatnih potnih stroškov zaradi povečanja stroškov povratnega potovanja v državo stalnega prebivališča v primeru bolezni med bivanjem v drugi nordijski državi).

ISLANDIJA – NORVEŠKA

Člen 7 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003 (glede kritja dodatnih potnih stroškov zaradi povečanja stroškov povratnega potovanja v državo stalnega prebivališča v primeru bolezni med bivanjem v drugi nordijski državi).

NORVEŠKA – DANSKA

Člen 7 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003 (glede kritja dodatnih potnih stroškov zaradi povečanja stroškov povratnega potovanja v državo stalnega prebivališča v primeru bolezni med bivanjem v drugi nordijski državi).

NORVEŠKA – FINSKA

Člen 7 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003 (glede kritja dodatnih potnih stroškov zaradi povečanja stroškov povratnega potovanja v državo stalnega prebivališča v primeru bolezni med bivanjem v drugi nordijski državi).

NORVEŠKA – ŠVEDSKA

Člen 7 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003 (glede kritja dodatnih potnih stroškov zaradi povečanja stroškov povratnega potovanja v državo stalnega prebivališča v primeru bolezni med bivanjem v drugi nordijski državi).‘;

(e)

Prilogi III se doda naslednje:

‚ISLANDIJA

NORVEŠKA‘;

(f)

Prilogi IV se doda naslednje:

‚ISLANDIJA

LIHTENŠTAJN‘;

(g)

delu 1 Priloge VIII se doda naslednje:

‚ISLANDIJA

Vsi zahtevki iz osnovnega sistema za primer starosti in iz sistema določenih pravic za državne uslužbence.

LIHTENŠTAJN

Vse vloge za starostne pokojnine, pokojnine za preživele osebe in pokojnine zaradi invalidnosti iz sistema obveznega pokojninskega zavarovanja ter starostne pokojnine, pokojnine za preživele osebe in pokojnine zaradi invalidnosti iz sistema poklicnega zavarovanja, kolikor ureditev zadevnega pokojninskega sklada ne vsebuje določb o znižanju.

NORVEŠKA

Vse vloge za starostne pokojnine, razen za pokojnine iz Priloge IX.‘;

(h)

delu 2 Priloge VIII se doda naslednje:

‚ISLANDIJA

Sistem starostnih pokojnin za zaposlene.

LIHTENŠTAJN

Starostne pokojnine, pokojnine za preživele osebe in pokojnine zaradi invalidnosti iz sistema poklicnega zavarovanja.‘;

(i)

Prilogi IX(I) se doda naslednje:

‚ISLANDIJA

Družinska pokojnina za otroka v skladu z Zakonom o socialni varnosti št. 100/2007 ter družinska pokojnina za otroka v skladu z Zakonom o obveznem pokojninskem zavarovanju in dejavnostih pokojninskih skladov št. 129/1997.‘;

(j)

Prilogi IX(II) se doda naslednje:

‚ISLANDIJA

Invalidska pokojnina v obliki osnovne pokojnine, pokojninskega dodatka in dodatkov k starostnim pokojninam v skladu z Zakonom o socialni varnosti št. 100/2007.

Invalidska pokojnina v skladu z Zakonom o obveznem pokojninskem zavarovanju in dejavnostih pokojninskih skladov št. 129/1997.

NORVEŠKA

Norveška invalidska pokojnina, tudi kadar se spremeni v starostno pokojnino ob doseženi upokojitveni starosti, in vse pokojnine (pokojnine za preživele osebe in starostne pokojnine), ki temeljijo na pokojninskih zaslužkih umrle osebe.‘;

(k)

Prilogi X se doda naslednje:

‚LIHTENŠTAJN

(a)

Dodatki za slepe osebe (Zakon o dodeljevanju dodatkov za slepe osebe z dne 17. decembra 1970, kakor je bil spremenjen);

(b)

dodatki za materinstvo (Zakon o dodeljevanju dodatkov za materinstvo z dne 25. novembra 1981, kakor je bil spremenjen);

(c)

dodatne dajatve za starostno zavarovanje, zavarovanje preživelih oseb in invalidsko zavarovanje (Zakon o dodatnih dajatvah za starostno zavarovanje, zavarovanje preživelih oseb in invalidsko zavarovanje z dne 10. decembra 1965, kakor je bil spremenjen).

NORVEŠKA

(a)

Zajamčena minimalna dodatna pokojnina za osebe, ki se invalidne rodijo ali postanejo invalidne v zgodnjem otroštvu v skladu z Nacionalnim zakonom o zavarovanju;

(b)

posebne dajatve v skladu z Aktom št. 21 z dne 29. aprila 2005 o dopolnilnem dodatku osebam, ki za kratko obdobje prebivajo na Norveškem.‘;

(l)

Prilogi XI se doda naslednje:

‚ISLANDIJA

1.

(a)

Ne glede na določbe člena 6 so osebe, ki niso opravljale pridobitne dejavnosti v eni ali več državah članicah EU ali državah Efte, upravičene do islandske socialne pokojnine le, če so na Islandiji stalno prebivale vsaj tri leta, ob upoštevanju starostnih omejitev, določenih v islandski zakonodaji.

(b)

Zgoraj navedene določbe se ne uporabljajo za islandske socialne pokojnine, do katerih so upravičeni bodisi družinski člani oseb, ki opravljajo ali so opravljale pridobitno dejavnost na Islandiji, bodisi študenti ali člani njihovih družin.

2.

Kadar oseba ni več zaposlena ali samozaposlena na Islandiji in je zavarovalni primer nastal med zaposlitvijo ali samozaposlitvijo v drugi državi, v kateri se uporablja Uredba, ter kadar invalidska pokojnina na podlagi sistemov socialne varnosti in dodatnega pokojninskega zavarovanja (pokojninski skladi) na Islandiji ne vključuje več dobe med nastankom zavarovalnega primera in upokojitveno starostjo (prihodnje dobe), se v zvezi z zahtevami glede prihodnje dobe upoštevajo zavarovalne dobe v skladu z zakonodajo druge države, v kateri se uporablja Uredba, kakor da bi bile te zavarovalne dobe dopolnjene v Islandiji.

LIHTENŠTAJN

1.

Obvezno zavarovanje v okviru sistema zdravstvenega zavarovanja za storitve Lihtenštajna („Krankenpflegeversicherung“) in možne izjeme:

(a)

Pravne določbe Lihtenštajna, ki urejajo obvezno zdravstveno zavarovanje za storitve, se uporabljajo za naslednje osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v Lihtenštajnu:

(i)

osebe, za katere se uporabljajo pravne določbe Lihtenštajna iz naslova II Uredbe;

(ii)

osebe, za katere bo Lihtenštajn kril stroške storitev v skladu s členi 24, 25 in 26 Uredbe;

(iii)

osebe, ki prejemajo nadomestila za primer brezposelnosti Lihtenštajna;

(iv)

družinske člane oseb iz (i) in (iii) ali zaposlene ali samozaposlene osebe, ki stalno prebivajo v Lihtenštajnu in so zavarovane v okviru sistema zdravstvenega zavarovanja Lihtenštajna;

(v)

družinske člane oseb iz (ii) ali upokojenih oseb, ki stalno prebivajo v Lihtenštajnu in so zavarovane v okviru sistema zdravstvenega zavarovanja Lihtenštajna.

Kot družinski člani se štejejo tiste osebe, ki so opredeljene kot družinski člani po zakonodaji države stalnega prebivališča.

(b)

Osebe iz (a) so lahko na podlagi zahtevka izvzete iz obveznega zavarovanja, če in dokler stalno prebivajo v Avstriji in lahko dokažejo, da so v primeru bolezni upravičene do kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali enakovrednega zavarovanja. Izjeme ni mogoče preklicati, razen če pride do spremembe delodajalca.

Ta zahtevek

(i)

je treba predložiti v treh mesecih od datuma začetka učinkovanja obveznosti sklenitve zavarovanja v Lihtenštajnu; če je v utemeljenih primerih zahtevek predložen po tem roku, izvzetje začne učinkovati po nastopu obveznosti zavarovanja. Za osebe, ki so že zavarovane v Avstriji ob začetku veljavnosti Uredbe v EGP, se šteje, da so izvzete iz obveznega zavarovanja v okviru obveznega zavarovanja za storitve Lihtenštajna;

(ii)

velja za vse družinske člane, ki prebivajo v isti državi.

2.

Osebe, ki v Lihtenštajnu delajo, vendar v tej državi nimajo stalnega prebivališča, in imajo obvezno ali enakovredno zavarovalno kritje v državi svojega stalnega prebivališča v skladu s točko 1(b), ter njihovi družinski člani lahko med njihovim bivanjem v Lihtenštajnu prejemajo ugodnosti iz določb člena 19 Uredbe.

3.

Za namene uporabe členov 18, 19, 20 in 27 Uredbe v Lihtenštajnu bo pristojna zavarovalnica krila vse zaračunane stroške.

4.

Kadar je oseba, za katero se uporabljajo pravne določbe Lihtenštajna iz naslova II Uredbe, na podlagi uporabe člena 1(b) predmet pravnih določb druge države, ki je vključena v ta sporazum, za namene zdravstvenega zavarovanja, potem si stroške teh storitev za nepoklicne nesreče enakomerno delita zavarovalnica za poklicne in nepoklicne nesreče ter poklicne bolezni v Lihtenštajnu ter pristojna ustanova zdravstvenega zavarovanja, če ima oseba pravico do storitev obeh ustanov. Zavarovalnica za poklicne in nepoklicne nesreče ter poklicne bolezni v Lihtenštajnu v primeru poklicnih nesreč, nesreč na poti v službo ali poklicnih bolezni nosi vse stroške, četudi je oseba upravičena do dajatev ustanove zdravstvenega zavarovanja v državi stalnega prebivališča.

NORVEŠKA

1.

Prehodne določbe norveške zakonodaje, ki predvidevajo skrajšanje zavarovalne dobe, potrebne za polno dodatno pokojnino oseb, rojenih pred letom 1937, se uporabljajo za osebe, zajete v Uredbo, pod pogojem, da so stalno prebivale na Norveškem ali da so se na Norveškem ukvarjale s pridobitno dejavnostjo kot zaposlene ali samozaposlene osebe toliko let med svojim šestnajstim rojstnim dnevom in 1. januarjem 1967, kolikor se zahteva. Zahteva se eno leto za vsako leto med letom rojstva osebe in letom 1937.

2.

Osebi, zavarovani na podlagi Nacionalnega zakona o zavarovanju, ki zagotavlja pomoč in postrežbo nege potrebnim ostarelim, invalidnim ali bolnim osebam, v skladu s predpisanimi pogoji pripadajo pokojninske točke za take dobe. Podobno in brez poseganja v člen 44 Uredbe (ES) št. 987/2009 osebi, ki skrbi za majhne otroke, prav tako pripadajo pokojninske točke, kadar biva v drugi državi, v kateri se ta uredba uporablja, pod pogojem, da je zadevna oseba na starševskem dopustu v skladu z norveško delovno zakonodajo.

3.

(a)

Ne glede na določbe člena 6 so osebe, ki niso opravljale pridobitne dejavnosti v eni ali več državah članicah ali državah Efte, upravičene do norveške socialne pokojnine le, če so na Norveškem stalno prebivale vsaj tri leta, ob upoštevanju starostnih omejitev, določenih v norveški zakonodaji.

(b)

Navedene določbe se ne uporabljajo za norveške socialne pokojnine, do katerih so upravičeni družinski člani oseb, ki opravljajo ali so opravljale pridobitno dejavnost na Norveškem, bodisi študenti ali člani njihovih družin.‘

NAČINI SODELOVANJA DRŽAV EFTE V UPRAVNI KOMISIJI ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI TER TEHNIČNI KOMISIJI ZA OBDELAVO PODATKOV IN REVIZIJSKEM ODBORU NAVEDENE UPRAVNE KOMISIJE V SKLADU S ČLENOM 101 SPORAZUMA:

Islandija, Lihtenštajn in Norveška lahko pošljejo po enega predstavnika, ki bo v svetovalni vlogi (opazovalec) prisostvoval sestankom Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti pri Evropski komisiji ter sestankom Tehnične komisije za obdelavo podatkov in Revizijskega odbora navedene upravne komisije.

2.

32009 R 0987: Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 284, 30.10.2009, str. 1).

Za namene tega sporazuma se določbe Uredbe (ES) št. 987/2009 prilagodijo:

(a)

Prilogi 1 se doda naslednje:

‚ISLANDIJA – DANSKA

Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatve za brezposelnost) in členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72 (stroški upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).

ISLANDIJA – LUKSEMBURG

Dogovor z dne 30. novembra 2001 o povračilu stroškov na področju socialne varnosti.

ISLANDIJA – FINSKA

Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatve za brezposelnost) in členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72 (stroški upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).

ISLANDIJA – ŠVEDSKA

Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatve za brezposelnost) in členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72 (stroški upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).

ISLANDIJA – NORVEŠKA

Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatve za brezposelnost) in členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72 (stroški upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).

NORVEŠKA – DANSKA

Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatve za brezposelnost) in členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72 (stroški upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).

NORVEŠKA – LUKSEMBURG

Členi 2 do 4 Dogovora z dne 19. marca 1998 o povračilu stroškov na področju socialne varnosti.

NORVEŠKA – NIZOZEMSKA

Sporazum z dne 23. januarja 2007 o povračilu stroškov za storitve, določene v skladu z uredbama (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72.

NORVEŠKA – PORTUGALSKA

Dogovor z dne 24. novembra 2000 v skladu s členom 36(3) in členom 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 in členom 105(2) Uredbe (EGS) št. 574/72 o vzajemni odpovedi povračila stroškov storitev v primeru bolezni, materinstva, nesreč pri delu in poklicnih bolezni ter odpovedi povračila stroškov upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov, zagotovljenih na podlagi teh uredb.

NORVEŠKA – FINSKA

Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatve za brezposelnost) in členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72 (stroški upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).

NORVEŠKA – ŠVEDSKA

Člen 15 Nordijske konvencije o socialni varnosti z dne 18. avgusta 2003: Sporazum o vzajemni opustitvi povračil v skladu s členi 36, 63 in 70 Uredbe (EGS) št. 1408/71 (stroški storitev v zvezi z boleznijo in materinstvom, nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi ter dajatve za brezposelnost) in členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72 (stroški upravnega preverjanja in zdravniških pregledov).

NORVEŠKA – ZDRUŽENO KRALJESTVO

Izmenjava pisem z dne 20. marca 1997 in 3. aprila 1997 v zvezi s členom 36(3) in členom 63(3) Uredbe (EGS) št. 1408/71 (povračilo ali odpoved povračila stroškov storitev) ter členom 105 Uredbe (EGS) št. 574/72 (odpoved stroškom upravnih preverjanj in zdravstvenih pregledov).‘;

(b)

Prilogi 3 se doda naslednje:

‚NORVEŠKA‘;

(c)

Prilogi 5 se doda naslednje:

‚LIHTENŠTAJN

NORVEŠKA‘.

AKTI, KI JIH POGODBENICE USTREZNO UPOŠTEVAJO

3.1

32010 D 0424(01): Sklep št. A1 z dne 12. junija 2009 o vzpostavitvi dialoga in spravnega postopka v zvezi z veljavnostjo dokumentov, določitvi zakonodaje, ki se uporablja, ter dodeljevanju dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 106, 24.4.2010, str. 1).

3.2

32010 D 0424(02): Sklep št. A2 z dne 12. junija 2009 o razlagi člena 12 Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zakonodajo, ki se uporablja za napotene delavce in samozaposlene delavce, ki začasno opravljajo delo zunaj pristojne države (UL C 106, 24.4.2010, str. 5).

4.1

32010 D 0424(03): Sklep št. E1 z dne 12. junija 2009 o praktičnih pravilih za prehodno obdobje za izmenjavo podatkov po elektronski poti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 106, 24.4.2010, str. 9).

5.1

32010 D 0424(04): Sklep št. F1 z dne 12. junija 2009 o razlagi člena 68 Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prednostnimi pravili v primeru prekrivanja družinskih dajatev (UL C 106, 24.4.2010, str. 11).

6.1

32010 D 0424(05): Sklep št. H1 z dne 12. junija 2009 o okviru za prehod z uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 na uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 ter uporabi sklepov in priporočil Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti (UL C 106, 24.4.2010, str. 13).

6.2

32010 D 0424(06): Sklep št. H2 z dne 12. junija 2009 o metodah dela in sestavi Tehnične komisije za obdelavo podatkov Upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti (UL C 106, 24.4.2010, str. 17).

7.1

32010 D 0424(07): Sklep št. P1 z dne 12. junija 2009 o razlagi člena 50(4), člena 58 in člena 87(5) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta za dodelitev dajatev za invalidnost, starost in preživele osebe (UL C 106, 24.4.2010, str. 21).

8.1

32010 D 0424(08): Sklep št. S1 z dne 12. junija 2009 o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja (UL C 106, 24.4.2010, str. 23).

8.2

32010 D 0424(09): Sklep št. S2 z dne 12. junija 2009 o tehničnih specifikacijah evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (UL C 106, 24.4.2010, str. 26).

Za namene tega sporazuma veljajo določbe Sklepa št. S2 z naslednjo prilagoditvijo:

Ne glede na točko 3.3.2 Priloge k Sklepu imajo države Efte možnost, da na evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jih izdajajo, natisnejo evropske zvezdice.

8.3

32010 D 0424(10): Sklep št. S3 z dne 12. junija 2009 o določitvi storitev, ki jih zajemata člena 19(1) in 27(1) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter člen 25(A)(3) Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 106, 24.4.2010, str. 40).

9.1

32010 D 0424(11): Sklep št. U1 z dne 12. junija 2009 o členu 54(3) Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s povečanjem dajatve za brezposelnost za odvisne družinske člane (UL C 106, 24.4.2010, str. 42).

9.2

32010 D 0424(12): Sklep št. U2 z dne 12. junija 2009 o področju uporabe člena 65(2) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do dajatev za brezposelnost popolnoma brezposelnih oseb, ki niso obmejni delavci in ki so med zadnjim obdobjem zaposlitve ali samozaposlitve stalno prebivale na ozemlju države članice, ki ni pristojna država članica (UL C 106, 24.4.2010, str. 43).

9.3

32010 D 0424(13): Sklep št. U3 z dne 12. junija 2009 o obsegu pojma ‚delna brezposelnost‘, ki se uporablja za brezposelne osebe iz člena 65(1) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 106, 24.4.2010, str. 45).

AKTI, S KATERIMI SE POGODBENICE SEZNANIJO

10.1

32010 H 0424(01): Priporočilo št. P1 z dne 12. junija 2009 o sodbi Gottardo, v skladu s katero je treba ugodnosti, ki jih imajo državljani države v skladu z dvostransko konvencijo o socialni varnosti s tretjo državo, dodeliti tudi delavcem, ki so državljani drugih držav članic (UL C 106, 24.4.2010, str. 47).

11.1

32010 H 0424(02): Priporočilo št. U1 z dne 12. junija 2009 o zakonodaji, ki se uporablja za brezposelne osebe, ki opravljajo poklicno ali gospodarsko dejavnost s krajšim delovnim časom v državi članici, ki ni država stalnega prebivališča (UL C 106, 24.4.2010, str. 49).

11.2

32010 H 0424(03): Priporočilo št. U2 z dne 12. junija 2009 o uporabi člena 64(1)(a) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta za brezposelne osebe, ki spremljajo zakonce ali partnerje, ki opravljajo poklicno ali gospodarsko dejavnost v državi članici, ki ni pristojna država (UL C 106, 24.4.2010, str. 51).

II.   ZAŠČITA PRAVIC IZ DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA

NAVEDENI AKTI

12.

398 L 0049: Direktiva Sveta 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 209, 25.7.1998, str. 46).“


Top