EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1165

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1165 z dne 15. julija 2021 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov in snovi (Besedilo velja za EGP)

C/2021/5149

OJ L 253, 16.7.2021, p. 13–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

16.7.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1165

z dne 15. julija 2021

o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov in snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 24(9) in člena 39(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 9(3) Uredbe (EU) 2018/848 se smejo v ekološki pridelavi uporabljati le proizvodi in snovi, ki so bili odobreni na podlagi člena 24 navedene uredbe, pod pogojem, da je bila tudi njihova uporaba v neekološki pridelavi odobrena v skladu z zadevnimi določbami prava Unije. Komisija je že ocenila uporabo nekaterih proizvodov in snovi v ekološki pridelavi na podlagi ciljev in načel iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (2). Izbrani proizvodi in snovi so bili zato odobreni pod posebnimi pogoji na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 (3) in navedeni v nekaterih prilogah k navedeni uredbi. Cilji in načela iz Uredbe (EU) 2018/848 so podobni tistim iz Uredbe (ES) št. 834/2007. Ker je treba zagotoviti nepretrgano ekološko pridelavo, bi bilo treba te proizvode in snovi uvrstiti na omejevalne sezname, ki se pripravijo na podlagi Uredbe (EU) 2018/848.

(2)

Poleg tega so države članice v skladu s členom 24(7) Uredbe (EU) 2018/848 Komisiji in drugim državam članicam predložile dokumentacijo o nekaterih proizvodih in snoveh za njihovo odobritev in uvrstitev na sezname, ki se pripravijo na podlagi navedene uredbe.

(3)

V nekaterih razmerah in pod pogoji, ki so določeni zlasti v točki 1.10.2 dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848, se lahko nekateri odobreni proizvodi in snovi uporabljajo za zaščito rastlin. V ta namen bi morala Komisija odobriti aktivne snovi za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih v skladu s členom 24(1)(a) Uredbe (EU) 2018/848 in pripraviti seznam teh aktivnih snovi.

(4)

V določenih razmerah in pod pogoji, določenimi zlasti v točki 1.9.3 dela I, točkah 1.9.1.2(b), 1.9.2.2(d), 1.9.3.2(b) in 1.9.5.2(a) dela II, točkah 2.2.2(c) in 2.3.2 ter drugi alineji četrtega odstavka točke 3.1.5.3 dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848, se lahko nekatera gnojila, sredstva za izboljšavo tal in hranilne snovi uporabljajo za oskrbo rastlin s hranili, izboljšanje in obogatitev nastilja, gojenje alg ali gojitveno okolje živali iz akvakulture. V ta namen bi morala Komisija odobriti gnojila, sredstva za izboljšavo tal in hranljive snovi v skladu s členom 24(1)(b) Uredbe (EU) 2018/848 in pripraviti njihov seznam.

(5)

V določenih razmerah in pod pogoji, določenimi zlasti v točki 1.4.1(i) in točki 1.5.2.3 dela II, točki 3.1.3.1(d) dela III in točki 2.3 dela V Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848, se lahko nekatera neekološka posamična krmila iz rastlin, alg, živali ali kvasa, posamična krmila mikrobiološkega ali rudninskega izvora, krmni dodatki in pomožna tehnološka sredstva uporabljajo za prehrano živali. V ta namen bi morala Komisija odobriti neekološka posamična krmila iz rastlin, alg, živali ali kvasa, posamična krmila mikrobiološkega ali rudninskega izvora ter krmne dodatke in pomožna tehnološka sredstva iz člena 24(1)(c) in (d) Uredbe (EU) 2018/848 ter pripraviti njihove sezname.

(6)

Poleg tega so nekatera neekološka posamična krmila neposredno odobrena v skladu z Uredbo (EU) 2018/848. Zaradi jasnosti bi bilo treba tudi ta posamična krmila navesti skupaj s posamičnimi krmili, odobrenimi s to uredbo, s sklicem na posebne določbe Uredbe (EU) 2018/848.

(7)

V določenih razmerah in pod pogoji, določenimi zlasti v točki 1.11 dela I, točkah 1.5.1.6, 1.5.1.7 in 1.9.4.4(c) dela II, točki 3.1.4.1(f) dela III, točki 2.2.3 dela IV, točki 2.4 dela V in točki 1.4 dela VII Priloge II ter točkah 4.2 in 7.5 Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848, se lahko samo nekateri proizvodi in snovi uporabljajo za čiščenje in razkuževanje. V ta namen bi morala Komisija odobriti sredstva za čiščenje in razkuževanje v skladu s členom 24(1)(e), (f) in (g) Uredbe (EU) 2018/848 in pripraviti njihov seznam.

(8)

Nekateri proizvodi za čiščenje in razkuževanje stavb in obratov za vzrejo živine in živali iz akvakulture ter pridobivanje morskih alg so bili ocenjeni in uvrščeni na seznam v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 889/2008. Toda proizvode za čiščenje in razkuževanje stavb in obratov za pridelavo rastlin ter objektov za predelavo in skladiščenje zaenkrat ocenjujejo in odobravajo samo države članice. Preden se ti proizvodi odobrijo za ekološko pridelavo, bi morala Komisija ob pomoči skupine strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi z ekološko pridelavo opraviti ocenjevanje na ravni Unije. To ocenjevanje bi moralo zajemati tudi revizijo vseh obstoječih odobrenih proizvodov in snovi za čiščenje in razkuževanje.

(9)

Za zagotovitev nepretrgane ekološke pridelave bi bilo treba proizvode iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 889/2008 in proizvode, ki so bili odobreni na ravni držav članic, odobriti še naprej do 31. decembra 2023, da bi omogočili pripravo seznamov proizvodov za čiščenje in razkuževanje v skladu z določbami iz člena 24(1)(e), (f) in (g) Uredbe (EU) 2018/848. Toda ti proizvodi morajo izpolnjevati ustrezne zahteve prava Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (4) in Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (5) ter merila za ekološko pridelavo iz poglavja II ter člena 24(3)(a) in (b) Uredbe (EU) 2018/848.

(10)

V določenih razmerah in pod pogoji, določenimi zlasti v točkah 2.2.1 in 2.2.2(a) dela IV Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848, se lahko v proizvodnji predelane ekološke hrane uporabljajo nekateri aditivi za živila, vključno z encimi za živila za uporabo kot aditivi za živila, in pomožna tehnološka sredstva. V ta namen bi morala Komisija odobriti aditive za živila in pomožna tehnološka sredstva v skladu s členom 24(2)(a) Uredbe (EU) 2018/848 in pripraviti njihov seznam.

(11)

Aditivi za živila in pomožna tehnološka sredstva, ki se uporabljajo v proizvodnji predelane ekološke hrane, so bili navedeni v oddelkih A, B oziroma C Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 889/2008. Toda v skladu z njihovo uporabo in funkcijami v končnem proizvodu bi bilo mogoče nekatere od teh izdelkov uvrstiti med aditive in ne med pomožna tehnološka sredstva. Za tako uvrstitev je potrebna posebna in izčrpna analiza teh proizvodov v proizvodnji predelane ekološke hrane. Tako analizo bi bilo treba opraviti za vse proizvode, ki so v Uredbi (ES) št. 889/2008 navedeni kot pomožna tehnološka sredstva. Ta postopek bo trajal precej časa in ga ne bo mogoče dokončati do datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848. Zato bodo proizvodi, ki so zdaj v Uredbi (ES) št. 889/2008 navedeni kot pomožna tehnološka sredstva, v tej uredbi navedeni kot pomožna tehnološka sredstva, dokler ne bo opravljena posebna in izčrpna analiza.

(12)

V nekaterih razmerah in pod pogoji, ki so določeni zlasti v točki 2.2.1 dela IV Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848, se lahko nekatere neekološke sestavine kmetijskega izvora uporabljajo za proizvodnjo predelane ekološke hrane. V ta namen bi morala Komisija odobriti take neekološke sestavine kmetijskega izvora v skladu s členom 24(2)(b) Uredbe (EU) 2018/848 in pripraviti njihov seznam. Dokumentacija o neekoloških sestavinah kmetijskega izvora za uporabo v proizvodnji predelane ekološke hrane, ki so jo predložile države članice v skladu s členom 24(7) Uredbe (EU) 2018/848, je bila ocenjena v Odboru za ekološko pridelavo. Izbrane proizvode in snovi, ki so v skladu s cilji in načeli iz Uredbe (EU) 2018/848, bi bilo treba uvrstiti na omejevalni seznam, ki se pripravi s to uredbo, po potrebi pod posebnimi pogoji.

(13)

Da pa bi imeli izvajalci dejavnosti dovolj časa, da se prilagodijo novemu omejevalnemu seznamu odobrenih neekoloških sestavin kmetijskega izvora, zlasti pa, da najdejo vir sestavin kmetijskega izvora, proizvedenih v skladu z Uredbo (EU) 2018/848, je primerno, da se seznam neekoloških sestavin kmetijskega izvora, ki se s to uredbo odobrijo za uporabo v predelavi ekološke hrane, začne uporabljati od 1. januarja 2024.

(14)

Glede na sestavo nekaterih neekoloških sestavin kmetijskega izvora bi nekatere vrste njihove uporabe v predelani ekološki hrani lahko ustrezale vrstam uporabe kot aditivi za živila, pomožna tehnološka sredstva hrane ali proizvodi in snovi iz točke 2.2.2 dela IV Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848. Za te vrste uporabe je potrebna posebna odobritev v skladu s točko 2.2 dela IV Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848, ne bi pa se smele dovoljevati preko odobritve neekoloških sestavin kmetijskega izvora.

(15)

V nekaterih razmerah in pod pogoji, ki so določeni zlasti v točki 1.3(a) dela VII Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848, se lahko nekatera pomožna tehnološka sredstva uporabljajo za pridelavo kvasa in proizvodov iz kvasa. V ta namen bi morala Komisija odobriti pomožna tehnološka sredstva za pridelavo kvasa in proizvodov iz kvasa v skladu s členom 24(2)(c) Uredbe (EU) 2018/848 in pripraviti njihov seznam.

(16)

V skladu s točko 2.2 dela VI Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 se lahko za pridelavo proizvodov vinskega sektorja iz člena 1(2)(l) Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6) uporabljajo samo proizvodi in snovi, odobreni v skladu s členom 24 navedene uredbe za uporabo v ekološki pridelavi. Zato bi morala Komisija odobriti take proizvode in snovi ter pripraviti njihov seznam.

(17)

Komisija je v skladu s členom 45(2) Uredbe (EU) 2018/848 pooblaščena za dajanje posebnih odobritev za uporabo proizvodov in snovi v tretjih državah ter najbolj oddaljenih regijah Unije. V členu 24(7) navedene uredbe je opisano, kako se začne postopek, ki ga morajo upoštevati države članice glede najbolj oddaljenih regij Unije. Postopek za take odobritve glede tretjih držav pa v Uredbi (EU) 2018/848 ni podrobno določen. Zato je ta postopek primerno vzpostaviti v tej uredbi v skladu s postopkom za odobritev proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi v Uniji, kot je določen v členu 24 Uredbe (EU) 2018/848. Ker se take odobritve lahko podeljujejo za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja, je primerno zadevne proizvode in snovi našteti v posebni prilogi, da se jih ne bi zamešalo s proizvodi in snovmi, odobrenimi za nedoločen čas.

(18)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi bilo treba Uredbo (ES) št. 889/2008 razveljaviti. Ker pa seznami proizvodov za čiščenje in razkuževanje ne bodo pripravljeni prej kot 1. januarja 2024, bi se morala do 31. decembra 2023 še naprej uporabljati Priloga VII k Uredbi (ES) št. 889/2008. Glede na to je primerno določiti, da se proizvodi iz navedene priloge, ki niso odobreni v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012, ne morejo uporabljati kot biocidni proizvodi. Poleg tega se bo seznam neekoloških sestavin kmetijskega izvora, ki se uporabljajo za proizvodnjo predelane ekološke hrane, pripravljen s to uredbo, začel uporabljati šele 1. januarja 2024. Zato je primerno določiti, da se predelana ekološka hrana, ki je bila proizvedena pred 1. januarjem 2024 z neekološkimi sestavinami kmetijskega izvora iz Priloge IX k Uredbi (ES) št. 889/2008, lahko daje na trg po tem datumu do izčrpanja zalog.

(19)

Certifikat, ki ga izvajalcem dejavnosti izdajo pristojni organi oziroma, če je ustrezno, nadzorni organi ali izvajalci nadzora v skladu s členom 35(1) Uredbe (EU) 2018/848, se lahko izda od 1. januarja 2022. Toda na ta dan ne bo izdan vsem zadevnim izvajalcem dejavnosti. Za zagotovitev nepretrgane ekološke pridelave in z odstopanjem od člena 35(2) Uredbe (EU) 2018/848 bi morala dokazila, ki jih izvajalcem dejavnosti izdajo nadzorni organi ali izvajalci nadzora v skladu s členom 68 Uredbe (ES) št. 889/2008 pred 1. januarjem 2022, ostati veljavna do konca obdobja veljavnosti. A ker se za izvajalce dejavnosti v skladu s členom 38(3) Uredbe (EU) 2018/848 vsaj enkrat letno opravlja preverjanje skladnosti, rezultati tega preverjanja pa so v skladu s členom 38(5) navedene uredbe podlaga za izdajo certifikata, bi morala njihova veljavnost poteči najpozneje 31. decembra 2022.

(20)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848. Toda iz razlogov, podanih v uvodni izjavi 18 te uredbe, bi se morale določbe, ki se nanašajo na sezname proizvodov za čiščenje in razkuževanje ter na seznam neekoloških sestavin kmetijskega izvora, ki se uporabljajo v proizvodnji predelane ekološke hrane, uporabljati od 1. januarja 2024.

(21)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Aktivne snovi v fitofarmacevtskih sredstvih

Za namene člena 24(1)(a) Uredbe (EU) 2018/848 lahko fitofarmacevtska sredstva, ki se uporabljajo v ekološki pridelavi v skladu s Prilogo I k tej uredbi, vsebujejo samo aktivne snovi iz navedene priloge, če ta fitofarmacevtska sredstva izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

odobrena so bila v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (7);

(b)

uporabljajo se v skladu s pogoji za uporabo, navedenimi v odobritvah proizvodov, ki jih vsebujejo, izdanih s strani držav članic, ter

(c)

uporabljajo se v skladu s pogoji iz Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (8).

Člen 2

Gnojila, sredstva za izboljšavo tal in hranilne snovi

Za namene člena 24(1)(b) Uredbe (EU) 2018/848 se lahko v ekološki pridelavi kot gnojila, sredstva za izboljšavo tal in hranilne snovi za oskrbo rastlin s hranili, za izboljšanje in obogatitev nastilja, gojenje alg ali kot gojitveno okolje živali iz akvakulture uporabljajo samo proizvodi in snovi iz Priloge II k tej uredbi, če izpolnjujejo upoštevne določbe prava Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (9), upoštevne člene Uredbe (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta (10), Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (11) in Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 (12), ki se uporabljajo, ter so, če je ustrezno, v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi prava Unije.

Člen 3

Neekološka posamična krmila iz rastlin, alg, živali ali kvasa ali posamična krmila mikrobiološkega ali rudninskega izvora

Za namene člena 24(1)(c) Uredbe (EU) 2018/848 se lahko v ekološki pridelavi kot neekološka posamična krmila iz rastlin, alg, živali ali kvasa ali kot posamična krmila mikrobiološkega ali rudninskega izvora uporabljajo samo proizvodi in snovi iz dela A Priloge III k tej uredbi, če je njihova uporaba v skladu z upoštevnimi določbami prava Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (13) in, če je ustrezno, v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi prava Unije.

Člen 4

Krmni dodatki in pomožna tehnološka sredstva

Za namene člena 24(1)(d) Uredbe (EU) 2018/848 se lahko v ekološki pridelavi kot krmni dodatki in pomožna tehnološka sredstva, ki se uporabljajo v prehrani živali, uporabljajo samo proizvodi in snovi iz dela B Priloge III k tej uredbi, če je njihova uporaba v skladu z upoštevnimi določbami prava Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (14) in, če je ustrezno, v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi prava Unije.

Člen 5

Sredstva za čiščenje in razkuževanje

1.   Za namene člena 24(1)(e) Uredbe (EU) 2018/848 se lahko za čiščenje in razkuževanje ribnikov, kletk, bazenov, kanalov, zgradb ali obratov za vzrejo živali uporabljajo samo sredstva iz dela A Priloge IV k tej uredbi, če so v skladu z določbami prava Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 648/2004 in Uredbe (EU) št. 528/2012, ter, če je ustrezno, v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi prava Unije.

2.   Za namene člena 24(1)(f) Uredbe (EU) 2018/848 se lahko za čiščenje in razkuževanje v zgradbah in obratih, ki se uporabljajo za pridelavo rastlin, vključno s skladiščenjem na kmetijskem gospodarstvu, uporabljajo samo proizvodi iz dela B Priloge IV k tej uredbi, če so v skladu z določbami prava Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 648/2004 in Uredbe (EU) št. 528/2012, ter, če je ustrezno, v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi prava Unije.

3.   Za namene člena 24(1)(g) Uredbe (EU) 2018/848 se lahko za čiščenje in razkuževanje v predelovalnih obratih in skladiščih uporabljajo samo proizvodi iz dela C Priloge IV k tej uredbi, če so v skladu z določbami prava Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 648/2004 in Uredbe (EU) št. 528/2012, ter, če je ustrezno, v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi prava Unije.

4.   Dokler ne bodo proizvodi za čiščenje in razkuževanje iz člena 24(1)(e), (f) in (g) Uredbe (EU) 2018/848, ki so bili odobreni za uporabo v ekološki pridelavi na podlagi Uredbe (ES) št. 834/2007 ali na podlagi nacionalnega prava pred datumom začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848, vključeni v del A, B ali C Priloge IV k tej uredbi, se lahko uporabljajo še naprej, če izpolnjujejo upoštevne določbe prava Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 648/2004 in Uredbe (EU) št. 528/2012, ter so, če je ustrezno, v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi prava Unije.

Člen 6

Aditivi za živila in pomožna tehnološka sredstva

Za namene člena 24(2)(a) Uredbe (EU) 2018/848 se lahko v pridelavi predelane ekološke hrane kot aditivi za živila, vključno z encimi za živila za uporabo kot aditivi za živila, in pomožna tehnološka sredstva uporabljajo samo proizvodi in snovi iz dela A Priloge V k tej uredbi, če je njihova uporaba v skladu z upoštevnimi določbami prava Unije, zlasti Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (15), in, če je ustrezno, v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi prava Unije.

Člen 7

Neekološke sestavine kmetijskega izvora, ki se uporabljajo v pridelavi predelane ekološke hrane

Za namene člena 24(2)(b) Uredbe (EU) 2018/848 se lahko v pridelavi predelane ekološke hrane uporabljajo samo neekološke sestavine kmetijskega izvora iz dela B Priloge V k tej uredbi, če je njihova uporaba v skladu z upoštevnimi določbami prava Unije in, če je ustrezno, v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi prava Unije.

Prvi odstavek ne posega v podrobne zahteve za ekološko pridelavo predelane hrane iz oddelka 2 dela IV Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848. Prvi odstavek se zlasti ne uporablja za neekološke sestavine kmetijskega izvora, ki se uporabljajo kot aditivi za živila, pomožna tehnološka sredstva ali proizvode in snovi iz točke 2.2.2 dela IV Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848.

Člen 8

Pomožna tehnološka sredstva za pridelavo kvasa in proizvodov iz kvasa

Za namene člena 24(2)(c) Uredbe (EU) 2018/848 se lahko kot pomožna tehnološka sredstva za pridelavo kvasa in proizvodov iz kvasa za hrano in krmo uporabljajo samo proizvodi in snovi iz dela C Priloge V k tej uredbi, če je njihova uporaba v skladu z upoštevnimi določbami prava Unije in, če je ustrezno, v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi prava Unije.

Člen 9

Proizvodi in snovi, ki se uporabljajo v ekološki pridelavi vina

Za namene iz točke 2.2 dela VI Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 se lahko za pridelavo in konzerviranje ekoloških proizvodov vinske trte iz dela II Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013 uporabljajo samo proizvodi in snovi iz dela D Priloge V k tej uredbi, če je njihova uporaba v skladu z upoštevnimi določbami prava Unije, zlasti v okviru omejitev in pogojev iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/934 (16), ter, če je ustrezno, v skladu z nacionalnimi določbami na podlagi prava Unije.

Člen 10

Postopek za posebne odobritve za uporabo proizvodov in snovi na nekaterih območjih tretjih držav

1.   Če nadzorni organ ali izvajalec nadzora, priznan na podlagi člena 46(1) Uredbe (EU) 2018/848, meni, da bi bilo treba zaradi posebnih pogojev, določenih v členu 45(2) navedene uredbe, proizvod ali snov odobriti posebej za uporabo na določenem območju zunaj Unije, lahko zaprosi Komisijo za izvedbo ocene. V ta namen Komisijo uradno obvesti o dokumentaciji, v kateri je opisan zadevni proizvod ali snov, navede razloge za tako posebno odobritev in pojasni, zakaj proizvodi in snovi, odobreni na podlagi te uredbe, niso primerni za uporabo zaradi posebnih pogojev na zadevnem območju. Poskrbi, da je dokumentacija primerna za javno objavo v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo držav članic o varstvu podatkov.

2.   Komisija prošnjo iz odstavka 1 posreduje državam članicam in vse take prošnje objavi.

3.   Komisija analizira dokumentacijo iz odstavka 1. Komisija odobri proizvod ali snov ob upoštevanju posebnih pogojev, navedenih v dokumentaciji, samo, če se v njeni analizi v celoti ugotovi, da:

(a)

je taka posebna odobritev na zadevnem območju upravičena;

(b)

je proizvod ali snov, opisana v dokumentaciji, v skladu z načeli iz poglavja II, merili iz člena 24(3) in pogojem iz člena 24(5) Uredbe (EU) 2018/848 ter

(c)

je uporaba proizvoda ali snovi v skladu z upoštevnimi določbami prava Unije, zlasti da so aktivne snovi, ki jih vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, v skladu z Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (17).

Odobreni proizvod ali snov se vključi v Prilogo VI k tej uredbi.

4.   Po poteku obdobja dveh let iz člena 45(2) Uredbe (EU) 2018/848 se odobritev samodejno podaljša še za dve leti, če ni na voljo nobenih novih elementov in če temu ni nasprotovala nobena država članica ali nadzorni organ ali izvajalec nadzora, priznan na podlagi člena 46(1) Uredbe (EU) 2018/848, z obrazložitvijo, da je treba ugotovitev Komisije iz odstavka 3 ponovno oceniti.

Člen 11

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 889/2008 se razveljavi.

Vendar se prilogi VII in IX uporabljata še naprej do 31. decembra 2023.

Člen 12

Prehodne določbe

1.   Za namene člena 5(4) te uredbe se proizvodi za čiščenje in razkuževanje, navedeni v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 889/2008, lahko uporabljajo še naprej do 31. decembra 2023 za čiščenje in razkuževanje ribnikov, kletk, bazenov, kanalov, zgradb ali obratov za vzrejo živali v skladu z delom D Priloge IV k tej uredbi.

2.   Za namene člena 24(2)(b) Uredbe (EU) 2018/848 se neekološke sestavine kmetijskega izvora iz Priloge IX k Uredbi (ES) št. 889/2008 lahko še naprej uporabljajo za pridelavo predelane ekološke hrane do 31. decembra 2023. Predelana ekološka hrana, ki je bila proizvedena pred 1. januarjem 2024 s temi neekološkimi sestavinami kmetijskega izvora, se lahko daje na trg po tem datumu do izčrpanja zalog.

3.   Dokazila, izdana v skladu s členom 68 Uredbe (ES) št. 889/2008 pred 1. januarjem 2022, ostanejo veljavna do konca svojega obdobja veljavnosti, vendar največ do 31. decembra 2022.

Člen 13

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Vendar se člen 5(1), (2) in (3) ter člen 7 uporabljajo od 1. januarja 2024.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. julija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (UL L 104, 8.4.2004, str. 1).

(5)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, 27.6.2012, str. 1).

(6)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(7)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(9)  Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304, 21.11.2003, str. 1).

(10)  Uredba (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 (UL L 170, 25.6.2019, str. 1).

(11)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

(12)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(13)  Uredba (ES) št. 767/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Direktive Sveta 79/373/EGS, Direktive Komisije 80/511/EGS, direktiv Sveta 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe Komisije 2004/217/ES (UL L 229, 1.9.2009, str. 1).

(14)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L 268, 18.10.2003, str. 29).

(15)  Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16).

(16)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV (UL L 149, 7.6.2019, str. 1).

(17)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).


PRILOGA I

Aktivne snovi, ki jih vsebujejo fitofarmacevska sredstva, odobrene za uporabo v ekološki pridelavi, kot je navedeno v členu 24(1)(a) Uredbe (EU) 2018/848

Fitofarmacevtska sredstva, ki se uporabljajo v ekološki pridelavi v skladu s to prilogo, lahko vsebujejo aktivne snovi iz te priloge, če so ta fitofarmacevtska sredstva registrirana v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Ta fitofarmacevtska sredstva se uporabljajo v skladu s pogoji iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 in v skladu s pogoji, določenimi v registracijah, ki jih izdajo države članice, v katerih se uporabljajo. Strožji pogoji uporabe v ekološki pridelavi so navedeni v zadnjem stolpcu v vsaki od spodnjih tabel.

V skladu s členom 9(3) Uredbe (EU) 2018/848 je uporaba varoval, sinergistov in dodatkov kot sestavin fitofarmacevtskih sredstev ter pomožnih sredstev za mešanje s fitofarmacevtskimi sredstvi dovoljena za uporabo v ekološki pridelavi, če so registrirana v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009. Snovi iz te priloge se lahko uporabljajo samo za zatiranje škodljivih organizmov, kot je opredeljeno v členu 3(24) Uredbe (EU) 2018/848.

V skladu s točko 1.10.2 dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 se te snovi lahko uporabljajo le, kadar rastlin ni mogoče primerno zaščititi pred škodljivimi organizmi z ukrepi iz točke 1.10.1 navedenega dela I, zlasti z uporabo biotičnih zatiralcev, kot so koristne žuželke, pršice in ogorčice, ki izpolnjujejo določbe Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

Za namene te priloge so aktivne snovi razdeljene v naslednje podkategorije:

1.   Osnovne snovi

Osnovne snovi iz dela C Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 rastlinskega ali živalskega izvora, ki temeljijo na živilih, kot so opredeljena v členu 2 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2), se lahko uporabljajo za varstvo rastlin v ekološki pridelavi. Takšne osnovne snovi so v spodnji tabeli označene z zvezdico. Uporabljajo se v skladu z uporabami, pogoji in omejitvami, določenimi v ustreznih poročilih o pregledu (3), in ob upoštevanju morebitnih dodatnih omejitev v zadnjem stolpcu spodnje tabele.

Druge osnovne snovi, navedene v delu C Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, se lahko uporabljajo za varstvo rastlin v ekološki pridelavi samo, kadar so navedene v spodnji tabeli. Takšne osnovne snovi se uporabljajo v skladu z uporabami, pogoji in omejitvami, določenimi v ustreznih poročilih o pregledu3, in ob upoštevanju morebitnih dodatnih omejitev v desnem stolpcu spodnje tabele.

Osnovne snovi se ne uporabljajo kot herbicidi.

Številka in del Priloge  (4)

Št. CAS

Ime

Posebni pogoji in omejitve

1C

 

Equisetum arvense L.*

 

2C

9012-76-4

hitosan hidroklorid*

pridobljen iz Aspergillus ali ekološke akvakulture ali iz trajnostnega ribištva, kot je opredeljeno v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta  (5)

3C

57-50-1

saharoza*

 

4C

1305-62-0

kalcijev hidroksid

 

5C

90132-02-8

kis*

 

6C

8002-43-5

lecitini*

 

7C

Salix spp. Cortex*

 

8C

57-48-7

fruktoza*

 

9C

144-55-8

natrijev hidrogenkarbonat

 

10C

92129-90-3

sirotka*

 

11C

7783-28-0

diamonijev fosfat

samo v pasteh

12C

8001-21-6

sončnično olje*

 

14C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (izvleček Urtica dioica) (izvleček Urtica urens)*

 

15C

7722-84-1

vodikov peroksid

 

16C

7647-14-5

natrijev klorid

 

17C

8029-31-0

pivo*

 

18C

gorčična semena v prahu*

 

20C

8002-72-0

olje čebule*

 

21C

52-89-1

L-cistein (E 920)

 

22C

8049-98-7

kravje mleko*

 

23C

izvleček čebulnice Allium cepa* L.

 

 

 

Druge osnovne snovi rastlinskega ali živalskega izvora, ki temeljijo na živilih*

 

2.   Aktivne snovi z majhnim tveganjem

Aktivne snovi z majhnim tveganjem, razen mikroorganizmov, ki so navedene v delu D Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, se lahko uporabljajo za varstvo rastlin v ekološki pridelavi, kadar so navedene v spodnji tabeli ali drugje v tej prilogi. Takšne aktivne snovi z majhnim tveganjem se uporabljajo v skladu z uporabami, pogoji in omejitvami v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in ob upoštevanju morebitnih dodatnih omejitev v zadnjem stolpcu spodnje tabele.

Številka in del Priloge  (6)

Št. CAS

Ime

Posebni pogoji in omejitve

2D

 

COS-OGA

 

3D

 

cerevisan in drugi proizvodi na osnovi fragmentov celic mikroorganizmov

ki niso bili gensko spremenjeni

5D

10045-86-6

železov fosfat (železov(III) ortofosfat)

 

12D

9008-22-4

laminarin

pepel morskih alg se pridobi iz ekološke akvakulture ali nabere na trajnosten način v skladu s točko 2.4 dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848

3.   Mikroorganizmi

Vsi mikroorganizmi, navedeni v delih A, B in D Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011, se lahko uporabljajo v ekološki pridelavi, če niso bili gensko spremenjeni in samo, kadar se uporabljajo v skladu z uporabami, pogoji in omejitvami, določenimi v ustreznih poročilih o pregledu3. Mikroorganizmi, vključno z virusi, so biotični zatiralci, ki se v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 štejejo za aktivne snovi.

4.   Aktivne snovi, ki niso vključene v nobeno od zgornjih kategorij

Aktivne snovi, kot so odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 in navedene v spodnji tabeli, se lahko uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva v ekološki pridelavi samo, če se uporabljajo v skladu z uporabami, pogoji in omejitvami iz Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju morebitnih dodatnih omejitev v desnem stolpcu spodnje tabele.

Številka in del Priloge  (7)

Št. CAS

Ime

Posebni pogoji in omejitve

139A

131929-60-7

131929-63-0

spinosad

 

225A

124-38-9

ogljikov dioksid

 

227A

74-85-1

etilen

samo na bananah in krompirju; lahko pa se uporablja tudi na citrusih v okviru strategije za preprečevanje škode, ki jo povzroča sadna muha

230A

med drugim 67701-09-1

maščobne kisline

odobrene vse uporabe, razen kot herbicid

231A

8008-99-9

izvleček česna (Allium sativum)

 

234A

št. CAS ni dodeljena

št. CIPAC 901

hidrolizirane beljakovine, razen želatine

 

244A

298-14-6

kalijev hidrogenkarbonat

 

249A

98999-15-6

repelenti živalskega ali rastlinskega izvora, ki delujejo na podlagi oddajanja vonja/ovčja maščoba

 

255A in drugi

 

feromoni in druge semiokemikalije

samo v pasteh in razpršilnikih

220A

1332-58-7

aluminijev silikat (kaolin)

 

236A

61790-53-2

kieselgur (diatomejska zemlja)

 

247A

14808-60-7

7637-86-9

kremenov pesek

 

343A

11141-17-6

84696-25-3

azadirahtin (izvleček margoze)

ekstrahiran iz semen dreves nim (Azadirachta indica)

240A

8000-29-1

olje citronele

odobrene vse uporabe, razen kot herbicid

241A

84961-50-2

olje nageljnovih žbic

odobrene vse uporabe, razen kot herbicid

242A

8002-13-9

olje navadne ogrščice

odobrene vse uporabe, razen kot herbicid

243A

8008-79-5

olje zelene mete

odobrene vse uporabe, razen kot herbicid

56A

8028-48-6

5989-27-5

olje pomarančevca

odobrene vse uporabe, razen kot herbicid

228A

68647-73-4

olje čajevca

odobrene vse uporabe, razen kot herbicid

246A

8003-34-7

piretrini, ekstrahirani iz rastlin

 

292A

7704-34-9

žveplo

 

294A 295A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

parafinska olja

 

345A

1344-81-6

apneno žveplo (kalcijev polisulfid)

 

44B

9050-36-6

maltodekstrin

 

45B

97-53-0

evgenol

 

46B

106-24-1

geraniol

 

47B

89-83-8

timol

 

10E

20427-59-2

bakrov hidroksid

v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011 se lahko odobrijo samo uporabe, pri katerih je skupna uporaba bakra na hektar v obdobju 7 let največ 28 kg

10E

1332-65-6

1332-40-7

bakrov oksiklorid

10E

1317-39-1

bakrov oksid

10E

8011-63-0

bordojska mešanica

10E

12527-76-3

trivalentni bakrov sulfat

40A

52918-63-5

deltametrin,

samo v pasteh s posebnimi vabami proti Bactrocera oleae in Ceratitis capitata

5E

91465-08-6

lambda-cihalotrin

samo v pasteh s posebnimi vabami proti Bactrocera oleae in Ceratitis capitata


(1)  Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (UL L 317, 4.11.2014, str. 35).

(2)  Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).

(3)  Na voljo v podatkovni zbirki o pesticidih: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as.

(4)  Seznam v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011, številke in kategorija: del A aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, B aktivne snovi, odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, C osnovne snovi, D aktivne snovi z majhnim tveganjem in E kandidatke za zamenjavo.

(5)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(6)  Seznam v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011, številke in kategorija: del A aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, B aktivne snovi, odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, C osnovne snovi, D aktivne snovi z majhnim tveganjem in E kandidatke za zamenjavo.

(7)  Seznam v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) št. 540/2011, številke in kategorija: del A aktivne snovi, ki se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, B aktivne snovi, odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, C osnovne snovi, D aktivne snovi z majhnim tveganjem in E kandidatke za zamenjavo.


PRILOGA II

Odobrena gnojila, sredstva za izboljšavo tal in hranilne snovi iz točke (b) člena 24(1) Uredbe (EU) 2018/848

Gnojila, sredstva za izboljšavo tal in hranilne snovi (1) iz te priloge se lahko uporabljajo v ekološki pridelavi, če so v skladu z:

ustrezno zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo o sredstvih za gnojenje in, kadar je to ustrezno, zlasti Uredbo (ES) št. 2003/2003 in Uredbo (EU) 2019/1009; ter

zakonodajo Unije o živalskih stranskih proizvodih, zlasti z Uredbo (ES) št. 1069/2009 in Uredbo (EU) št. 142/2011, zlasti s prilogama V in XI.

V skladu s točko 1.9.6 dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 se lahko pripravki iz mikroorganizmov uporabljajo za izboljšanje splošnega stanja tal ali razpoložljivosti hranilnih snovi v tleh ali kmetijskih rastlinah.

Uporabljajo se lahko le v skladu s specifikacijami in omejitvami uporabe navedene zakonodaje Unije in nacionalne zakonodaje. Strožji pogoji uporabe v ekološki pridelavi so navedeni v desnem stolpcu tabel.

Ime

Sestavljeni proizvodi ali proizvodi, ki vsebujejo samo materiale, naštete v tej prilogi

Opis, posebni pogoji in omejitve

Hlevski gnoj

proizvod, ki je sestavljen iz mešanice živalskih iztrebkov in rastlinskega materiala (hlevska stelja in posamično krmilo)

prepovedan, če izvira iz industrijskega kmetijstva

Posušen hlevski gnoj in dehidriran gnoj perutnine

prepovedan, če izvira iz industrijskega kmetijstva

Kompostirani živalski iztrebki, vključno z gnojem perutnine in kompostiranim hlevskim gnojem

prepovedani, če izvirajo iz industrijskega kmetijstva

Tekoči živalski iztrebki

uporaba po nadzorovani fermentaciji in/ali ustrezni razredčitvi

prepovedani, če izvirajo iz industrijskega kmetijstva

Kompostirana ali fermentirana mešanica gospodinjskih odpadkov

proizvod se pridobiva iz ločeno zbranih gospodinjskih odpadkov, ki so bili v postopku kompostiranja ali anaerobne fermentacije za proizvodnjo bioplina

samo rastlinski in živalski gospodinjski odpadki

samo, kadar je proizvedena v zaprtem in nadzorovanem sistemu zbiranja, sprejetem v državi članici

najvišje dovoljene koncentracije v mg/kg suhe snovi: kadmij: 0,7; baker: 70; nikelj: 25; svinec: 45; cink: 200; živo srebro: 0,4; krom (skupaj): 70; krom (VI): pod mejo zaznavnosti

Šota

uporaba omejena na vrtnarstvo (zelenjadarstvo, gojenje cvetja in drevja, drevesnice)

Substrat za gojenje gob

začetna sestava substrata je omejena na proizvode iz te priloge

Iztrebki deževnikov (vermikompost) ter zmes substrata iz iztrebkov žuželk

kadar je ustrezno, v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009

Gvano

 

Kompostirana ali fermentirana mešanica rastlinske snovi

proizvod se pridobiva iz mešanic rastlinske snovi, ki so bile v postopku kompostiranja ali anaerobne fermentacije za proizvodnjo bioplina

Pregnito blato, ki nastane pri proizvodnji bioplina in vsebuje stranske proizvode živalskega izvora, prebavljene skupaj s snovmi rastlinskega ali živalskega izvora, kot so naštete v tej Prilogi

živalski stranski proizvodi (vključno s stranskimi proizvodi divjih živali) kategorije 3 in vsebina prebavnega trakta kategorije 2 (kategorije iz Uredbe (ES) št. 1069/2009)

prepovedano, če izvira iz industrijskega kmetijstva

postopki morajo biti v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 142/2011

se ne uporablja za užitne dele rastline

Proizvodi ali stranski proizvodi živalskega izvora:

 

krvna moka

 

moka iz parkljev

 

moka iz rogov

 

kostna moka ali deželatinirana kostna moka

 

ribja moka

 

mesna moka

 

moka iz perja in dlake ter kože („chiquette“)

 

volna

 

krzno (1)

 

dlaka

 

mlečni izdelki

 

hidrolizirane beljakovine (2)

(1)

najvišja koncentracija kroma (VI) v mg/kg suhe snovi: pod mejo zaznavnosti

(2)

se ne uporabljajo za užitne dele rastline

Proizvodi in stranski proizvodi rastlinskega izvora za gnojenje

npr.: moka iz pogač po stiskanju semen oljnic, kakavove lupine, ostanki po izdelavi slada

Hidrolizirane beljakovine rastlinskega izvora

 

Alge in proizvodi iz alg

če se pridobivajo neposredno s:

(i)

fizičnimi postopki, vključno z dehidracijo, zamrzovanjem in mletjem,

(ii)

ekstrakcijo z vodo ali kislo in/ali alkalno vodno raztopino,

(iii)

fermentacijo

samo iz ekološke pridelave ali nabrane na trajnosten način v skladu s točko 2.4 dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848

Žagovina in lesni sekanci

les, ki po poseku ni bil kemično obdelan

Kompostirano lubje

les, ki po poseku ni bil kemično obdelan

Lesni pepel

iz lesa, ki po poseku ni bil kemično obdelan

Mehki mleti naravni fosfat

proizvod se pridobiva z mletjem mehkih anorganskih fosfatov ter kot glavni sestavini vsebuje trikalcijev fosfat in kalcijev karbonat

najmanjša vsebnost hranilih snovi (masni odstotek):

 

25 % P2O5

 

fosfor, izražen kot P2O5, topen v anorganskih kislinah, vsaj 55 % deklarirane vsebnosti P2O5 topne v 2 % mravljični kislini

velikost delcev:

vsaj 90 mas. % je mogoče presejati skozi sito, velikost luknjic 0,063 mm

vsaj 99 mas. % je mogoče presejati skozi sito, velikost luknjic 0,125 mm

do 15. julija 2022 je vsebnost kadmija največ 90 mg/kg P205

od 16. julija 2022 se uporabljajo ustrezne mejne vrednosti za onesnaževala iz Uredbe (EU) 2019/1009

Aluminijev kalcijev fosfat

proizvod se pridobiva v amorfni obliki s toplotno obdelavo in mletjem ter kot glavni sestavini vsebuje aluminijev in kalcijev fosfat

najmanjša vsebnost hranilih snovi (masni odstotek):

 

30 % P2O5

 

fosfor, izražen kot P2O5, topen v anorganskih kislinah, vsaj 75 % deklarirane vsebnosti P2O5 topne v alkalnem amonijevem citratu (Joulie)

velikost delcev:

vsaj 90 mas. % je mogoče presejati skozi sito, velikost luknjic 0,160 mm

vsaj 98 mas. % je mogoče presejati skozi sito, velikost luknjic 0,630 mm

do 15. julija 2022 je vsebnost kadmija največ 90 mg/kg P205

od 16. julija 2022 se uporabljajo ustrezne mejne vrednosti za onesnaževala iz Uredbe (EU) 2019/1009

uporaba omejena na bazična tla (pH > 7,5).

Bazična žlindra (Tomasovi fosfati ali Thomasova žlindra)

proizvod se pridobiva pri taljenju železove rude z obdelavo fosfornih talin in kot glavno sestavino vsebuje kalcijeve silikofosfate

najmanjša vsebnost hranilih snovi (masni odstotek):

 

12 % P2O5

 

fosfor, izražen kot fosforjev pentoksid, topen v anorganskih kislinah, vsaj 75 % deklarirane vsebnosti fosforjevega pentoksida topne v 2 % citronski kislini

ali

10 % P2O5

fosfor, izražen kot fosforjev pentoksid, topen v 2 % citronski kislini

velikost delcev:

vsaj 75 % je mogoče presejati skozi sito, velikost luknjic 0,160 mm

vsaj 96 % je mogoče presejati skozi sito, velikost luknjic 0,630 mm

od 16. julija 2022 se uporabljajo ustrezne mejne vrednosti za onesnaževala iz Uredbe (EU) 2019/1009

Surova kalijeva sol

proizvod se pridobiva iz surovih kalijevih soli

najmanjša vsebnost hranilnih snovi (masni odstotek):

 

9 % K2O

 

kalij, izražen kot K2O, topen v vodi

 

2 % MgO

 

magnezij v obliki soli, topnih v vodi, izražen kot magnezijev oksid

 

od 16. julija 2022 se uporabljajo ustrezne mejne vrednosti za onesnaževala iz Uredbe (EU) 2019/1009

Kalijev sulfat, ki po možnosti vsebuje magnezijevo sol

proizvod se pridobiva iz surove kalijeve soli s postopkom fizične ekstrakcije in po možnosti vsebuje tudi magnezijeve soli

Droži in ekstrakt iz droži

amonijeve droži so izključene

Kalcijev karbonat, npr. kreda, lapor, zmlet apnenec, bretonski ameliorant (maerl), fosfatna kreda

izključno naravnega izvora

Odpadki mehkužcev

samo iz ekološke akvakulture ali trajnostnega ribištva v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013

Jajčne lupine

prepovedano, če izvira iz industrijskega kmetijstva

Magnezijev in kalcijev karbonat

izključno naravnega izvora

npr. magnezijeva kreda, zmlet magnezij, apnenec

Magnezijev sulfat (kiezerit)

izključno naravnega izvora

Raztopina kalcijevega klorida

samo za zdravljenje listov jablan, da se prepreči pomanjkanje kalcija

Kalcijev sulfat (mavec)

proizvod naravnega ali industrijskega izvora, ki vsebuje kalcijev sulfat v različnih stopnjah hidratacije

najmanjša vsebnost hranilih snovi (masni odstotek):

 

25 % CaO

 

35 % SO3

kalcij in žveplo, izražena kot skupni CaO + SO3

velikost zrnc:

vsaj 80 % je mogoče presejati skozi sito, velikost luknjic 2 mm,

vsaj 99 % je mogoče presejati skozi sito, velikost luknjic 10 mm

od 16. julija 2022 se uporabljajo ustrezne mejne vrednosti za onesnaževala iz Uredbe (EU) 2019/1009

Industrijsko apno iz pridelave sladkorja

stranski proizvod pri pridelavi sladkorja iz sladkorne pese in sladkornega trsa

Industrijsko apno iz proizvodnje vakuumske soli

stranski proizvod proizvodnje vakuumske soli iz slanice, ki jo najdemo v gorah

Elementarno žveplo

do 15. julija 2022: kot navedeno v skladu z delom D Priloge I k Uredbi (ES) št. 2003/2003

od 16. julija 2022 se uporabljajo ustrezne mejne vrednosti za onesnaževala iz Uredbe (EU) 2019/1009

Anorgansko gnojilo z mikrohranili

do 15. julija 2022: kot navedeno v skladu z delom E Priloge I k Uredbi (ES) št. 2003/2003

od 16. julija 2022 se uporabljajo ustrezne mejne vrednosti za onesnaževala iz Uredbe (EU) 2019/1009

Natrijev klorid

 

Kamena moka, gline in minerali gline

 

Humusni premog (surova organska usedlina, bogata s huminskimi kislinami)

samo če je pridobljen kot stranski proizvod rudarskih dejavnosti

Huminske in fulvične kisline

samo če so pridobljene z anorganskimi solmi/raztopinami, razen amonijevih soli, ali s čiščenjem pitne vode

Ksilit

samo če je pridobljen kot stranski proizvod rudarskih dejavnosti (npr. stranski proizvod pridobivanja rjavega premoga)

Hitin (polisaharid, pridobljen iz rakovih lupin)

pridobljen iz ekološke akvakulture ali trajnostnega ribištva v skladu s členom 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013

Organska  (2) bogata usedlina iz sladkovodnih voda, ki nastane v odsotnosti kisika

(npr. sapropel)

samo organske usedline, ki so stranski proizvodi upravljanja sladkovodnih voda ali pridobljene na območjih nekdanjih sladkih voda

kjer je ustrezno, bi pridobivanje moralo potekati tako, da minimalno vpliva na vodni sistem

samo usedline iz vodnih virov, ki niso onesnaženi s pesticidi, obstojnimi organskimi onesnaževali in nafti podobnimi snovmi

do 15. julija 2022: najvišje dovoljene koncentracije v mg/kg suhe snovi: kadmij: 0,7; baker: 70; nikelj: 25; svinec: 45; cink: 200; živo srebro: 0,4; krom (skupaj): 70; krom (VI): pod mejo zaznavnosti

od 16. julija 2022 se uporabljajo ustrezne mejne vrednosti za onesnaževala iz Uredbe (EU) 2019/1009

Biooglje – pirolizni proizvod iz različnih organskih materialov rastlinskega izvora, ki se uporablja kot sredstvo za izboljšavo tal

samo iz rastlinskih materialov, obdelanih po nabiranju samo s proizvodi, vključenimi v Prilogo I

do 15. julija 2022: najvišja vrednost 4 mg policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) na kg suhe snovi

od 16. julija 2022 se uporabljajo ustrezne mejne vrednosti za onesnaževala iz Uredbe (EU) 2019/1009


(1)  Zajemajo zlasti vse funkcijske kategorije sredstev iz dela I Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1009.

(2)  Tukaj se „organsko“ uporablja v smislu organske kemije in ne ekološkega kmetovanja (organic farming).


PRILOGA III

Odobreni proizvodi in snovi za uporabo kot krma ali v pridelavi krme

DEL A

Odobrena neekološka posamična krmila iz rastlin, alg, živali ali kvasa ali posamična krmila mikrobiološkega ali rudninskega izvora iz točke (c) člena 24(1) Uredbe (EU) 2018/848

(1)   POSAMIČNA KRMILA RUDNINSKEGA IZVORA

Številka v katalogu krme  (1)

Ime

Posebni pogoji in omejitve

11.1.1

kalcijev karbonat

 

11.1.2

apnenčaste morske lupine

 

11.1.4

apnenčaste morske alge (maerl)

 

11.1.5

litotam

 

11.1.13

kalcijev glukonat

 

11.2.1

magnezijev oksid

 

11.2.4

magnezijev sulfat, brezvodni

 

11.2.6

magnezijev klorid

 

11.2.7

magnezijev karbonat

 

11.3.1

dikalcijev fosfat

 

11.3.3

monokalcijev fosfat

 

11.3.5

kalcij magnezijev fosfat

 

11.3.8

magnezijev fosfat

 

11.3.10

mononatrijev fosfat

 

11.3.16

kalcijev natrijev fosfat

 

11.3.17

monoamonijev fosfat (amonijev dihidrogen ortofosfat)

samo za akvakulturo

11.4.1

natrijev klorid

 

11.4.2

natrijev bikarbonat

 

11.4.4

natrijev karbonat

 

11.4.6

natrijev sulfat

 

11.5.1

kalijev klorid

 

(2)   DRUGA POSAMIČNA KRMILA

Številka v katalogu krme  (2)

Ime

Posebni pogoji in omejitve

10

moka, olje in druga posamična krmila, ki izvirajo iz rib ali drugih vodnih živali

če so pridobljeni z ribolovom, ki je certificiran kot trajnosten v okviru sistema, ki ga pristojni organ priznava v skladu z načeli iz Uredbe (EU) št. 1380/2013

če se proizvajajo ali pripravljajo brez uporabe kemično sintetiziranih topil

njihova uporaba je odobrena samo za nerastlinojedo živino

uporaba hidroliziranih ribjih beljakovin je odobrena samo za mlado nerastlinojedo živino

10

moka, olje in druga posamična krmila, ki izvirajo iz rib, mehkužcev ali rakov

za mesojede živali iz akvakulture

iz ribolova, ki je certificiran kot trajnosten v okviru sistema, ki ga pristojni organ priznava v skladu z načeli iz Uredbe (EU) št. 1380/2013, v skladu s točko 3.1.3.1(c) dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848

pridobljeni iz ostankov rib, rakov in mehkužcev, ki so bili že ujeti za prehrano ljudi v skladu s točko 3.1.3.3(c) dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 ali pridobljeni iz celih rib, rakov ali mehkužcev, ki so bili ujeti in niso bili uporabljeni za prehrano ljudi v skladu s točko 3.1.3.3(d) dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848

10

ribja moka in ribje olje

ribe v celinskih vodah, kozice iz družine Penaeidae, sladkovodne kozice in tropske sladkovodne ribe

iz ribolova, ki je certificiran kot trajnosten v okviru sistema, ki ga pristojni organ priznava v skladu z načeli iz Uredbe (EU) št. 1380/2013, v skladu s točko 3.1.3.1(c) dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848

samo kadar naravna krma v ribnikih in jezerih ni na voljo v zadostnih količinah, največ 25 % ribje moke in 10 % ribjega olja v krmnem obroku za kozice iz družine Penaeidae in sladkovodne kozice (Macrobrachium spp.) ter največ 10 % ribje moke ali ribjega olja v krmnem obroku za vitke some (Pangasius spp.) v skladu s točkama 3.1.3.4(c)(i) in (ii) dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848

ex 12.1.5

kvasovke

kvasovke, pridobljene iz Saccharomyces cerevisiae ali Saccharomyces carlsbergensis, inaktivirane, ki posledično ne vsebujejo živih mikroorganizmov

če so na voljo iz ekološke pridelave

ex 12.1.12

proizvodi iz kvasa

proizvod fermentacije, pridobljen iz Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, inaktiviran, ki posledično ne vsebuje živih mikroorganizmov in vsebuje dele kvasa

če so na voljo iz ekološke pridelave

 

holesterol

proizvod, pridobljen iz volnene maščobe iz volne (lanolina) z umiljevanjem, separacijo in kristalizacijo, iz lupinarjev ali drugih virov

za zagotovitev kvantitativnih prehranskih potreb kozic iz družine Penaeidae in sladkovodnih kozic (Macrobrachium spp.) v fazi odraslosti in v zgodnejših življenjskih fazah v drstiščih in vzgajališčih

če so na voljo iz ekološke pridelave

 

zelišča

v skladu s točko (e)(iv) člena 24(3) Uredbe (EU) 2018/848 zlasti:

če niso na voljo v ekološki obliki

se proizvajajo/pripravljajo brez uporabe kemičnih topil

največ 1 % v krmnem obroku

 

melase

v skladu s točko (e)(iv) člena 24(3) Uredbe (EU) 2018/848 zlasti:

če niso na voljo v ekološki obliki

se proizvajajo/pripravljajo brez uporabe kemičnih topil

največ 1 % v krmnem obroku

 

fitoplankton in zooplankton

samo pri gojenju ličink ekološko gojenih nedoraslih organizmov

 

posebne beljakovinske mešanice

v skladu s točkama 1.9.3.1 (c) in 1.9.4.2 (c) Uredbe (EU) 2018/848, zlasti:

do 31. decembra 2026,

če niso na voljo v ekološki obliki,

se proizvajajo/pripravljajo brez uporabe kemičnih topil,

za krmljenje sesnih pujskov do 35 kg ali mlade perutnine,

največ 5 % suhe snovi v krmi kmetijskega izvora za obdobje 12 mesecev

 

začimbe

v skladu s točko (e)(iv) člena 24(3) Uredbe (EU) 2018/848 zlasti:

če niso na voljo v ekološki obliki

se proizvajajo/pripravljajo brez uporabe kemičnih topil

največ 1 % v krmnem obroku

DEL B

Odobreni krmni dodatki in pomožna tehnološka sredstva, ki se uporabljajo v prehrani živali, iz točke (d) člena 24(1) Uredbe (EU) 2018/848

Krmne dodatke iz tega dela je treba dovoliti v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003.

Tukaj navedeni posebni pogoji se uporabljajo poleg pogojev za dovoljenja iz Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(1)   TEHNOLOŠKI DODATKI

(a)   Konzervansi

Identifikacijska številka ali funkcijska skupina

Ime

Posebni pogoji in omejitve

E 200

sorbinska kislina

 

E 236

mravljinčna kislina

 

E 237

natrijev format

 

E 260

ocetna kislina

 

E 270

mlečna kislina

 

E 280

propionska kislina

 

E 330

citronska kislina

 

(b)   Antioksidanti

Identifikacijska številka ali funkcijska skupina

Ime

Posebni pogoji in omejitve

1b306(i)

izvlečki tokoferola iz rastlinskih olj

 

1b306(ii)

izvlečki iz rastlinskih olj, bogati s tokoferolom (bogati z deltatokoferolom)

 

(c)   Emulgatorji, stabilizatorji, sredstva za zgoščevanje in sredstva za želiranje

Identifikacijska številka ali funkcijska skupina

Ime

Posebni pogoji in omejitve

1c322, 1c322i

lecitini

samo če so pridobljeni iz ekoloških surovin

uporaba omejena na krmo za živali iz akvakulture

(d)   Vezalci in sredstva proti strjevanju

Identifikacijska številka ali funkcijska skupina

Ime

Posebni pogoji in omejitve

E 412

guar gumi

 

E 535

natrijev ferocianid

najvišja vsebnost: 20 mg/kg NaCl (določeno kot cianoferatni anion)

E 551b

koloidni silicijev dioksid

 

E 551c

kieselgur (diatomejska zemlja, prečiščena)

 

1m558i

bentonit

 

E 559

kaolinska glina brez azbesta

 

E 560

naravne mešanice steatitov in klorita

 

E 561

vermikulit

 

E 562

sepiolit

 

E 566

natrolit-fonolit

 

1g568

klinoptilolit sedimentarnega izvora

 

E 599

perlit

 

(e)   Silirni dodatki

Identifikacijska številka ali funkcijska skupina

Ime

Posebni pogoji in omejitve

1k

encimi, mikroorganizmi

dovoljeno samo za zagotavljanje ustreznega vrenja

1k236

mravljinčna kislina

1k237

natrijev format

1k280

propionska kislina

1k281

natrijev propionat

(2)   SENZORIČNI DODATKI

Identifikacijska številka ali funkcijska skupina

Ime

Posebni pogoji in omejitve

ex2a

astaksantin

samo če izvira iz ekoloških virov, kot je lupina ekološko pridelanih rakov

samo v krmnih obrokih za losose in postrvi v mejah njihovih fizioloških potreb

če ni na voljo astaksantina, ki izvira iz ekoloških virov, se lahko uporabi astaksantin iz naravnih virov, kot je Phaffia rhodozyma, bogata z astaksantinom

ex2b

aromatične snovi

samo ekstrakti iz kmetijskih proizvodov, vključno z ekstraktom kostanja (Castanea sativa Mill.)

(3)   NUTRITIVNI DODATKI

(a)   Vitamini, provitamini in kemijsko natančno definirane snovi s podobnimi učinki

Identifikacijska številka ali funkcijska skupina

Ime

Posebni pogoji in omejitve

ex3a

vitamini in provitamini

pridobljeni iz kmetijskih proizvodov

če niso na voljo iz kmetijskih proizvodov;

če so pridobljeni sintetično, se za monogastrične živali in živali iz akvakulture lahko uporabljajo samo tisti, ki so enaki vitaminom, pridobljenim iz kmetijskih proizvodov

če so pridobljeni sintetično, se za prežvekovalce lahko uporabljajo samo vitamini A, D in E, ki so enaki vitaminom, pridobljenim iz kmetijskih proizvodov uporaba je odvisna od predhodne odobritve držav članic na podlagi ocene možnosti, da ekološko vzrejeni prežvekovalci dobijo potrebne količine navedenih vitaminov iz krmnih obrokov

3a920

brezvodni betain

samo za monogastrične živali

iz ekološke pridelave; če niso na voljo, naravnega izvora

(b)   Spojine elementov v sledovih

Identifikacijska številka ali funkcijska skupina

Ime

Posebni pogoji in omejitve

3b101

železov (II) karbonat (siderit)

 

3b103

železov (II) sulfat monohidrat

 

3b104

železov (II) sulfat heptahidrat

 

3b201

kalijev jodid

 

3b202

kalcijev jodat, brezvodni

 

3b203

prevlečen granuliran brezvodni kalcijev jodat

 

3b301

kobaltov(II) acetat tetrahidrat

 

3b302

kobaltov(II) karbonat

 

3b303

kobaltov(II) karbonat hidroksid (2:3) monohidrat

 

3b304

prevlečen granuliran kobaltov(II) karbonat

 

3b305

kobaltov(II) sulfat heptahidrat

 

3b402

bakrov(II) karbonat dihidroksi monohidrat

 

3b404

bakrov(II) oksid

 

3b405

bakrov(II) sulfat pentahidrat

 

3b409

dibakrov klorid trihidroksid

 

3b502

manganov(II) oksid

 

3b503

manganov sulfat, monohidrat

 

3b603

cinkov oksid

 

3b604

cinkov sulfat heptahidrat

 

3b605

cinkov sulfat monohidrat

 

3b609

cinkov klorid hidroksid monohidrat

 

3b701

natrijev molibdat dihidrat

 

3b801

natrijev selenit

 

3b802

3b803

prevlečen granuliran natrijev selenit

natrijev selenat

 

3b810

selenizirane kvasovke, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, neaktivirane

 

3b811

selenizirane kvasovke, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, neaktivirane

 

3b812

selenizirane kvasovke, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, neaktivirane

 

3b813

selenizirane kvasovke, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, neaktivirane

 

3b817

selenizirane kvasovke, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, neaktivirane

 

(c)   Aminokisline, njihove soli in analogi

Identifikacijska številka ali funkcijska skupina

Ime

Posebni pogoji in omejitve

3c3.5.1 in 3c352

L-histidin monohidroklorid monohidrat

proizveden s fermentacijo

v krmnem obroku za salmonide se lahko uporabi, če viri krme iz točke 3.1.3.3 dela II Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 ne zagotavljajo zadostne količine histidina za zadovoljitev prehranskih potreb rib

(4)   ZOOTEHNIČNI DODATKI

Identifikacijska številka ali funkcijska skupina

Ime

Posebni pogoji in omejitve

4a, 4b, 4c in 4d

encimi in mikroorganizmi

 


(1)  V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 68/2013 z dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil (UL L 29, 30.1.2013, str. 1).

(2)  V skladu z Uredbo (EU) št. 68/2013.


PRILOGA IV

Odobrena sredstva za čiščenje in razkuževanje iz točk (e), (f) in (g) člena 24(1) Uredbe (EU) 2018/848

DEL A

Sredstva za čiščenje in razkuževanje ribnikov, kletk, bazenov, kanalov, zgradb ali obratov za vzrejo živali

DEL B

Sredstva za čiščenje in razkuževanje v zgradbah in obratih, ki se uporabljajo za pridelavo rastlin, vključno s skladiščenjem na kmetijskem gospodarstvu

DEL C

Sredstva za čiščenje in razkuževanje v predelovalnih obratih in skladiščih

DEL D

Proizvodi iz člena 12(1) te uredbe

Naslednji proizvodi ali proizvodi, ki vsebujejo naslednje aktivne snovi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 889/2008, se ne smejo uporabljati kot biocidni proizvodi:

kavstična soda,

kavstična pepelika,

oksalna kislina,

naravne rastlinske esence z izjemo lanenega olja, olja sivke in olja poprove mete

dušikova kislina,

fosforjeva kislina,

natrijev karbonat,

bakrov sulfat,

kalijev permanganat,

tropine semen čajevca iz naravnih semen kamelije,

huminska kislina,

peroksiocetne kisline, z izjemo perocetne kisline.


PRILOGA V

Odobreni proizvodi in snovi za uporabo v pridelavi predelane ekološke hrane in kvasa, ki se uporablja kot hrana ali krma

DEL A

Odobreni aditivi za živila in pomožna tehnološka sredstva iz točke (a) člena 24(2) Uredbe (EU) 2018/848

ODDELEK A1 – ADITIVI ZA ŽIVILA, VKLJUČNO Z NOSILCI

Ekološka živila, ki se jim lahko dodajo aditivi za živila, so v mejah odobritev, izdanih v skladu z Uredbo (ES) št. 1333/2008.

Tukaj navedeni posebni pogoji in omejitve se uporabljajo poleg pogojev za odobritve iz Uredbe (ES) št. 1333/2008.

Za namen izračuna odstotkov iz člena 30(5) Uredbe (EU) 2018/848 veljajo aditivi za živila, označeni z zvezdico v stolpcu oznake, za sestavine kmetijskega izvora.

Oznaka

Ime

Ekološka živila, ki se jim lahko doda

Posebni pogoji in omejitve

E 153

rastlinsko oglje

užitna skorja sira dimljenega kozjega sira

sir morbier

 

E 160b(i)*

anato biksin

rdeči sir leicester

sir double gloucester

cheddar

sir mimolette

 

E 160b(ii)*

anato norbiksin

rdeči sir leicester

sir double gloucester

cheddar

sir mimolette

 

E 170

kalcijev karbonat

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

se ne sme uporabljati za barvanje proizvodov ali za dodajanje kalcija proizvodom

E 220

žveplov dioksid

sadna vina (vino, pridelano iz sadja razen grozdja, vključno z jabolčnikom in hruškovcem) in medica z dodanim sladkorjem in brez njega

100 mg/l (najvišje stopnje iz vseh virov, izražene kot SO2 v mg/l)

E 223

natrijev metabisulfit

raki

 

E 224

kalijev metabisulfit

sadna vina (vino, pridelano iz sadja razen grozdja, vključno z jabolčnikom in hruškovcem) in medica z dodanim sladkorjem in brez njega

100 mg/l (najvišje stopnje iz vseh virov, izražene kot SO2 v mg/l)

E250

natrijev nitrit

mesni proizvodi

lahko se uporablja le, če se pristojnemu organu dokaže, da ni tehnološke alternative, ki bi nudila enaka jamstva in/ali omogočala, da se ohranijo posebne lastnosti proizvoda

ne v kombinaciji z E252

največja dodana količina, izražena kot NaNO2: 80 mg/kg, največja preostala količina, izražena kot NaNO2: 50 mg /kg

E252

kalijev nitrat

mesni proizvodi

lahko se uporablja le, če se pristojnemu organu dokaže, da ni tehnološke alternative, ki bi nudila enaka jamstva in/ali omogočala, da se ohranijo posebne lastnosti proizvoda

ne v kombinaciji z E250

največja dodana količina, izražena kot NaNO3: 80 mg/kg, največja preostala količina, izražena kot NaNO3: 50 mg /kg

E 270

mlečna kislina

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

E 290

ogljikov dioksid

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

E 296

jabolčna kislina

proizvodi rastlinskega izvora

 

E 300

askorbinska kislina

proizvodi rastlinskega izvora

mesni proizvodi

 

E 301

natrijev askorbat

mesni proizvodi

lahko se uporablja samo v povezavi z nitrati in nitriti

E 306*

izvleček,

bogat s tokoferolom

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

antioksidant

E 322*

lecitini

proizvodi rastlinskega izvora

mlečni proizvodi

samo iz ekološke pridelave

E 325

natrijev laktat

proizvodi rastlinskega izvora

proizvodi na osnovi mleka in mesni proizvodi

 

E 330

citronska kislina

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

E 331

natrijevi citrati

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

E 333

kalcijevi citrati

proizvodi rastlinskega izvora

 

E 334

vinska kislina

(L(+)-)

proizvodi rastlinskega izvora

medica

 

E 335

natrijevi tartrati

proizvodi rastlinskega izvora

 

E 336

kalijevi tartrati

proizvodi rastlinskega izvora

 

E 341 (i)

monokalcijev fosfat

moka za hitro vzhajanje

sredstvo za vzhajanje

E 392*

izvlečki rožmarina

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

samo iz ekološke pridelave

E 400

alginska kislina

proizvodi rastlinskega izvora

mlečni proizvodi

 

E 401

natrijev alginat

proizvodi rastlinskega izvora

mlečni proizvodi

klobase na osnovi mesa

 

E 402

kalijev alginat

proizvodi rastlinskega izvora

proizvodi na osnovi mleka

 

E 406

agar

proizvodi rastlinskega izvora

proizvodi na osnovi mleka in mesni proizvodi

 

E 407

karagenan

proizvodi rastlinskega izvora

proizvodi na osnovi mleka

 

E 410*

gumi iz zrn rožičevca

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

samo iz ekološke pridelave

E 412*

guar gumi

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

samo iz ekološke pridelave

E 414*

gumi arabikum

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

samo iz ekološke pridelave

E 415

ksantan gumi

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

E 417

tara gumi

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

sredstvo za zgoščevanje

samo iz ekološke pridelave

E 418

gelanski gumi

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

samo v visoko acilni obliki

samo iz ekološke pridelave, uporablja se od 1. januarja 2023

E 422

glicerol

rastlinski izvlečki

arome

samo rastlinskega izvora

topilo in nosilec v rastlinskih izvlečkih in aromah

humektant v želatinastih kapsulah

površinske plasti v tabletah

samo iz ekološke pridelave

E 440(i)*

pektin

proizvodi rastlinskega izvora

proizvodi na osnovi mleka

 

E 460

celuloza

želatina

 

E 464

hidroksipropilmetil celuloza

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

snovi za kapsuliranje

E 500

natrijevi karbonati

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

E 501

kalijevi karbonati

proizvodi rastlinskega izvora

 

E 503

amonijevi karbonati

proizvodi rastlinskega izvora

 

E 504

magnezijevi karbonati

proizvodi rastlinskega izvora

 

E 509

kalcijev klorid

proizvodi na osnovi mleka

sredstvo za koagulacijo

E 516

kalcijev sulfat

proizvodi rastlinskega izvora

nosilec

E 524

natrijev hidroksid

bavarsko pecivo (Laugengebäck)

arome

površinska obdelava

regulatorji kislosti

E 551

silicijev dioksid

zelišča in začimbe v obliki prahu,

arome

propolis

 

E 553b

smukec

klobase na osnovi mesa

površinska obdelava

E 901

čebelji vosek

slaščice

sredstvo za glaziranje

samo iz ekološke pridelave

E 903

karnauba vosek

slaščice

citrusi

sredstvo za glaziranje

blažitvena metoda za obvezno izredno hladno tretiranje sadja kot obvezni karantenski ukrep za škodljive organizme v skladu z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2017/1279  (1)

samo iz ekološke pridelave

E 938

argon

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

E 939

helij

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

E 941

dušik

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

E 948

kisik

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

E 968

eritritol

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

samo iz ekološke pridelave brez uporabe tehnologije ionske izmenjave

ODDELEK A2 – POMOŽNA TEHNOLOŠKA SREDSTVA IN DRUGI PROIZVODI, KI SE LAHKO UPORABLJAJO ZA PREDELAVO SESTAVIN KMETIJSKEGA IZVORA IZ EKOLOŠKE PRIDELAVE

Tukaj navedeni posebni pogoji in omejitve se uporabljajo poleg pogojev za odobritve iz Uredbe (ES) št. 1333/2008.

Ime

Odobreno samo za predelavo naslednjih ekoloških živil:

Posebni pogoji in omejitve

Voda

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

pitna voda v smislu Direktive Sveta 98/83/ES  (2)

Kalcijev klorid

proizvodi rastlinskega izvora

klobase na osnovi mesa

sredstvo za koagulacijo

Kalcijev karbonat

proizvodi rastlinskega izvora

 

Kalcijev hidroksid

proizvodi rastlinskega izvora

 

Kalcijev sulfat

proizvodi rastlinskega izvora

sredstvo za koagulacijo

Magnezijev klorid (ali nigari)

proizvodi rastlinskega izvora

sredstvo za koagulacijo

Kalijev karbonat

grozdje

sredstvo za sušenje

Natrijev karbonat

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

Mlečna kislina

sir

za uravnavanje vrednosti pH slanice pri proizvodnji sira

L(+) mlečna kislina iz fermentacije

izvlečki rastlinskih beljakovin

 

Citronska kislina

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

Natrijev hidroksid

sladkor(-ji)

olje rastlinskega izvora razen oljčnega olja

izvlečki rastlinskih beljakovin

 

Žveplova kislina

želatina

sladkor(-ji)

 

Hmeljni izvleček

sladkor

samo za protimikrobne namene

iz ekološke pridelave, če je na voljo

Izvleček borove smole

sladkor

samo za protimikrobne namene

iz ekološke pridelave, če je na voljo

Klorovodikova kislina

želatina

siri gouda, edam in maasdammer, boerenkaas, friese in leidse nagelkaas

proizvodnja želatine v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta  (3)

za uravnavanje vrednosti pH slanice pri proizvodnji sira

Amonijev hidroksid

želatina

proizvodnja želatine v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004

Vodikov peroksid

želatina

proizvodnja želatine v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004

Ogljikov dioksid

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

Dušik

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

Etanol

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

topilo

Taninska kislina

proizvodi rastlinskega izvora

filtrirno sredstvo

Albumin iz jajčnih beljakov

proizvodi rastlinskega izvora

 

Kazein

proizvodi rastlinskega izvora

 

Želatina

proizvodi rastlinskega izvora

 

Želatina iz ribjih mehurjev

proizvodi rastlinskega izvora

 

Rastlinska olja

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

maziva, sredstva za ločevanje ali protipenilci samo iz ekološke pridelave

Silicijev dioksid v obliki gela ali koloidne raztopine

proizvodi rastlinskega izvora

 

Aktivno oglje

(CAS-7440-44-0)

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

 

Smukec

proizvodi rastlinskega izvora

v skladu s posebnimi merili za čistost dodatka za hrano E 553b

Bentonit

proizvodi rastlinskega izvora

medica

sredstvo za zgoščevanje medice

Celuloza

proizvodi rastlinskega izvora

želatina

 

Diatomejska zemlja

proizvodi rastlinskega izvora

želatina

 

Perlit

proizvodi rastlinskega izvora

želatina

 

Lupine lešnikov

proizvodi rastlinskega izvora

 

Riževa moka

proizvodi rastlinskega izvora

 

Čebelji vosek

proizvodi rastlinskega izvora

sredstvo za ločevanje

samo iz ekološke pridelave

Karnauba vosek

proizvodi rastlinskega izvora

sredstvo za ločevanje

samo iz ekološke pridelave

Ocetna kislina / kis

proizvodi rastlinskega izvora

ribe

samo iz ekološke pridelave

iz naravne fermentacije

Tiamin hidroklorid

sadna vina, jabolčnik, hruškovec in medica

 

Diamonijev fosfat

sadna vina, jabolčnik, hruškovec in medica

 

Lesna vlakna

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

vir lesnih vlaken bi moral biti omejen na certificiran in trajnostno posekan les

uporabljeni les ne sme vsebovati toksičnih sestavin (tretiranje po spravilu, naravno prisotni toksini ali toksini iz mikroorganizmov)

DEL B

Odobrene neekološke sestavine kmetijskega izvora, ki se uporabljajo v pridelavi predelane ekološke hrane iz točke (b) člena 24(2) Uredbe (EU) 2018/848

Ime

Posebni pogoji in omejitve

Alge arame (Eisenia bicyclis), nepredelane, in proizvodi prve stopnje predelave, neposredno povezani s temi algami

 

Alge hijiki (Hizikia fusiforme), nepredelane, in proizvodi prve stopnje predelave, neposredno povezani s temi algami

 

Lubje drevesa Pau d’arco Handroanthus impetiginosus („lapacho“)

samo za uporabo v mešanicah kombuča in čajnih mešanicah

Ovitki

iz naravnih surovin živalskega ali rastlinskega izvora

Želatina

iz drugih virov razen prašičev

Mlečna mineralna snov v prahu / tekočina

samo kadar se uporablja zaradi svoje senzorične funkcije za nadomestitev natrijevega klorida v celoti ali delno

Nepredelane divje ribe in prostoživeče vodne živali ter proizvodi, s postopki pridobljeni iz njih

samo iz ribolova, ki je certificiran kot trajnosten v okviru sistema, ki ga pristojni organ priznava v skladu z načeli iz Uredbe (EU) št. 1380/2013, v skladu s točko 3.1.3.1(c) dela III Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848

samo če niso na voljo v ekološki akvakulturi

DEL C

Odobrena pomožna tehnološka sredstva in drugi proizvodi za pridelavo kvasa in proizvodov iz kvasa iz točke (c) člena 24(2) Uredbe (EU) 2018/848

Ime

Primarni kvas

Pridelava kvasa / pripravki iz kvasa / oblike kvasa

Posebni pogoji in omejitve

Kalcijev klorid

X

 

 

Ogljikov dioksid

X

X

 

Citronska kislina

X

 

za uravnavanje vrednosti pH pri pridelavi kvasa

Mlečna kislina

X

 

za uravnavanje vrednosti pH pri pridelavi kvasa

Dušik

X

X

 

Kisik

X

X

 

Krompirjev škrob

X

X

za filtriranje

samo iz ekološke pridelave

Natrijev karbonat

X

X

za uravnavanje vrednosti pH

Rastlinska olja

X

X

maziva, sredstva za ločevanje ali protipenilci

samo iz ekološke pridelave

DEL D

Odobreni proizvodi in snovi za proizvodnjo in konzerviranje ekoloških proizvodov vinske trte iz vinskega sektorja iz točke 2.2 dela VI Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848

Ime

Identifikacijske številke

Sklici v Prilogi I k Delegirani uredbi (EU) 2019/934

Posebni pogoji in omejitve

Zrak

 

del A, preglednica 1, točki 1 in 8

 

Plinasti kisik

E 948

CAS 17778- 80-2

del A, preglednica 1, točka 1

del A, preglednica 2, točka 8.4

 

Argon

E 938

CAS 7440-37-1

del A, preglednica 1, točka 4

del A, preglednica 2, točka 8.1

se ne sme uporabljati za prepihovanje

Dušik

E 941

CAS 7727-37-9

del A, preglednica 1, točke 4, 7 in 8

del A, preglednica 2, točka 8.2

 

Ogljikov dioksid

E 290

CAS 124-38-9

del A, preglednica 1, točki 4 in 8

del A, preglednica 2, točka 8.3

 

Trske iz hrastovega lesa

 

del A, preglednica 1, točka 11

 

Vinska kislina (L (+)-)

E 334

CAS 87-69-4

del A, preglednica 2, točka 1.1

 

Mlečna kislina

E 270

del A, preglednica 2, točka 1.3

 

Kalijev L(+)-tartrat

E 336 (ii)

CAS 921- 53-9

del A, preglednica 2, točka 1.4

 

Kalijev bikarbonat

E 501 (ii)

CAS 298- 14-6

del A, preglednica 2, točka 1.5

 

Kalcijev karbonat

E 170

CAS 471-34-1

del A, preglednica 2, točka 1.6

 

Kalcijev sulfat

E 516

del A, preglednica 2, točka 1.8

 

Žveplov dioksid

E 220

CAS 7446-09-5

del A, preglednica 2, točka 2.1

največja vsebnost žveplovega dioksida ne presega 100 miligramov na liter za rdeče vino iz točke A.1.(a) dela B Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2019/934 in z vsebnostjo preostalega sladkorja manj kot 2 grama na liter

največja vsebnost žveplovega dioksida ne presega 150 miligramov na liter za belo vino in vino rosé iz točke A.1.(b) dela B Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2019/934 in z vsebnostjo preostalega sladkorja manj kot 2 grama na liter

za vsa ostala vina se največja vsebnost žveplovega dioksida v skladu z delom B Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2019/934 zmanjša za 30 miligramov na liter

Kalijev bisulfit

E 228

CAS 7773-03-7

del A, preglednica 2, točka 2.2

Kalijev metabisulfit

E 224

CAS 16731-55-8

del A, preglednica 2, točka 2.3

L-askorbinska kislina

E 300

del A, preglednica 2, točka 2.6

 

Oglje za enološko uporabo

 

del A, preglednica 2, točka 3.1

 

Diamonijev hidrogenfosfat

E 342/CAS 7783-28-0

del A, preglednica 2, točka 4.2

 

Tiamin hidroklorid

CAS 67-03-8

del A, preglednica 2, točka 4.5

 

Avtolizati kvasovk

 

del A, preglednica 2, točka 4.6

 

Celične stene kvasovk

 

del A, preglednica 2, točka 4.7

 

Inaktivirane kvasovke

 

del A, preglednica 2, točka 4.8

del A, preglednica 2, točka 10.5

del A, preglednica 2, točka 11.5

 

Užitna želatina

CAS 9000-70-8

del A, preglednica 2, točka 5.1

pridobljena iz ekoloških surovin, če so na voljo

Pšenične beljakovine

 

del A, preglednica 2, točka 5.2

pridobljene iz ekoloških surovin, če so na voljo

Beljakovine graha

 

del A, preglednica 2, točka 5.3

pridobljene iz ekoloških surovin, če so na voljo

Krompirjeve beljakovine

 

del A, preglednica 2, točka 5.4

pridobljene iz ekoloških surovin, če so na voljo

Želatina iz ribjih mehurjev

 

del A, preglednica 2, točka 5.5

pridobljena iz ekoloških surovin, če so na voljo

Kazein

CAS 9005-43-0

del A, preglednica 2, točka 5.6

pridobljen iz ekoloških surovin, če so na voljo

Kalijevi kazeinati

CAS 68131-54-4

del A, preglednica 2, točka 5.7

 

Jajčni albumin

CAS 9006-59-1

del A, preglednica 2, točka 5.8

pridobljen iz ekoloških surovin, če so na voljo

Bentonit

E 558

del A, preglednica 2, točka 5.9

 

Silicijev dioksid (gel ali koloidna raztopina)

E 551

del A, preglednica 2, točka 5.10

 

Tanini

 

del A, preglednica 2, točka 5.12

del A, preglednica 2, točka 6.4

pridobljeni iz ekoloških surovin, če so na voljo

Hitosan, pridobljen iz Aspergillus niger

CAS 9012-76-4

del A, preglednica 2, točka 5.13

del A, preglednica 2, točka 10.3

 

Beljakovinski izvlečki iz kvasovk

 

del A, preglednica 2, točka 5.15

pridobljeni iz ekoloških surovin, če so na voljo

Kalijev alginat

E 402/CAS 9005-36-1

del A, preglednica 2, točka 5.18

 

Kalijev hidrogentartrat

E336(i)/CAS 868-14-4

del A, preglednica 2, točka 6.1

 

Citronska kislina

E 330

del A, preglednica 2, točka 6.3

 

Metavinska kislina

E 353

del A, preglednica 2, točka 6.7

 

Gumi arabikum

E 414/CAS 9000-01-5

del A, preglednica 2, točka 6.8

pridobljen iz ekoloških surovin, če so na voljo

Manoproteini kvasovk

 

del A, preglednica 2, točka 6.10

 

Pektin liaze

EC 4.2.2.10

del A, preglednica 2, točka 7.2

samo za enološke namene pri čiščenju

Pektin metil-esteraza

EC 3.1.1.11

del A, preglednica 2, točka 7.3

samo za enološke namene za pojasnitev

Poligalakturonaza

EC 3.2.1.15

del A, preglednica 2, točka 7.4

samo za enološke namene za pojasnitev

Hemicelulaza

EC 3.2.1.78

del A, preglednica 2, točka 7.5

samo za enološke namene za pojasnitev

Celulaza

EC 3.2.1.4

del A, preglednica 2, točka 7.6

samo za enološke namene za pojasnitev

Kvasovke za proizvodnjo vina

 

del A, preglednica 2, točka 9.1

za posamezne seve kvasovk, ekološke, če na voljo

Mlečnokislinske bakterije

 

del A, preglednica 2, točka 9.2

 

Bakrov citrat

CAS 866-82-0

del A, preglednica 2, točka 10.2

 

Smola alepskega bora

 

del A, preglednica 2, točka 11.1

 

Sveže droži

 

del A, preglednica 2, točka 11.2

samo iz ekološke pridelave


(1)  Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2017/1279 z dne 14. julija 2017 o spremembi prilog I do V k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 184, 15.7.2017, str. 33).

(2)  Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L 330, 5.12.1998, str. 32).

(3)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).


PRILOGA VI

Proizvodi in snovi, odobreni za uporabo v ekološki pridelavi na nekaterih območjih tretjih držav v skladu s členom 45(2) Uredbe (EU) 2018/848


Top