EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0739

Sklep Sveta 2012/739/SZVP z dne 29. novembra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/782/SZVP

UL L 330, 30/11/2012, p. 21–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/739/oj

30.11.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 330/21


SKLEP SVETA 2012/739/SZVP

z dne 29. novembra 2012

o omejevalnih ukrepih proti Siriji in razveljavitvi Sklepa 2011/782/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 1. decembra 2011 sprejel Sklep 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji (1).

(2)

Svet je na podlagi pregleda Sklepa 2011/782/SZVP sklenil, da bi bilo treba omejevalne ukrepe podaljšati do 1. marca 2013.

(3)

Poleg tega je treba posodobiti in seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge I k Sklepu 2011/782/SZVP.

(4)

Zaradi jasnosti bi bilo treba ukrepe, uvedene s Sklepom 2011/273/SZVP, združiti v en sam pravni instrument.

(5)

Zato bi bilo treba razveljaviti Sklep 2011/782/SZVP.

(6)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE I

OMEJITVE IZVOZA IN UVOZA

Člen 1

(1)   Za državljane držav članic, ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo ali njihovih zrakoplovov, velja prepoved prodaje, dobave, prenosa ali izvoza v Sirijo orožja in z njim povezanega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, para-vojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, kakor tudi opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, ne glede na izvor navedenega.

(2)   Za državljane držav članic ali z njihovih ozemelj ali z uporabo plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, ali njihovih zrakoplovov velja prepoved prodaje, dobave, prenosa ali izvoza v Sirijo nekatere druge opreme, blaga in tehnologije, ki bi se lahko uporabili za notranjo represijo ali za izdelavo in vzdrževanje izdelkov, ki bi se lahko uporabili za notranjo represijo, ne glede na izvor navedenega.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev predmetov, za katere se uporablja ta odstavek.

(3)   Prepovedano je:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev, povezanih s predmeti iz odstavkov 1 in 2 ali z dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo takih predmetov, fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v tej državi;

(b)

neposredno ali posredno financiranje ali zagotavljanje finančne pomoči v zvezi s predmeti iz odstavkov 1 in 2, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in izvozno kreditnimi zavarovanji ter zavarovanji in pozavarovanji, za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takih predmetov ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v tej državi.

Člen 2

(1)   Za državljane držav članic ali z njihovih ozemelj ali z uporabo plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, ali njihovih zrakoplovov je za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz v Sirijo nekatere opreme, blaga ali tehnologije, ki niso tisti iz člena 1(2), ki bi se lahko uporabili za notranjo represijo ali za izdelavo in vzdrževanje izdelkov, ki bi se lahko uporabili za notranjo represijo, potrebno dovoljenje, ki ga za vsak primer posebej izdajo pristojni organi države članice izvoznice.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev predmetov, za katere se uporablja ta odstavek.

(2)   Za zagotavljanje:

(a)

tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev, povezanih s predmeti iz odstavka 1 ali z dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo takih predmetov, fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v tej državi;

(b)

financiranja ali finančne pomoči v zvezi s predmeti iz odstavka 1, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in izvoznimi kreditnimi zavarovanji ter zavarovanji in pozavarovanji, za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takih predmetov ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Siriji ali za uporabo v tej državi,

je tudi potrebno dovoljenje pristojnega organa države članice izvoznice.

Člen 3

(1)   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

oskrbo in tehnično pomoč, ki je namenjena izključno uporabi ali v podporo Opazovalnim silam Združenih narodov za razrešitev (UNDOF);

(b)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz vojaške opreme ali opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo in ni smrtonosna, pri čemer je tovrstna oprema namenjena izključno uporabi v humanitarne ali zaščitne namene ali programom Združenih narodov (ZN) in Evropske unije za vzpostavljanje institucij ali operacijam Evropske unije in ZN za krizno upravljanje;

(c)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno zaščiti osebja Evropske unije in njenih držav članic v Siriji;

(d)

zagotavljanje tehnične pomoči, posredniških storitev in drugih storitev v zvezi s takšno opremo ali takšnimi programi in operacijami;

(e)

zagotavljanje financiranja in finančne pomoči v zvezi s to opremo ali takšnimi programi in operacijami,

pod pogojem, da je zadevni pristojni organ vnaprej odobril ta izvoz in pomoč.

(2)   Člen 1 se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih samo za osebno uporabo v Sirijo začasno izvozijo osebje ZN, osebje Evropske unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev, humanitarni in razvojni delavci ter povezano osebje.

Člen 4

(1)   Prepovedan je nakup, uvoz ali prevoz orožja in z njim povezanega materiala vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo in rezervnimi deli za navedeno, iz Sirije ali s poreklom v Siriji.

(2)   Prepovedano je neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter zavarovanja in pozavarovanja ter posredniških storitev v zvezi z zavarovanjem in pozavarovanjem, za kakršen koli nakup, uvoz ali prevoz predmetov iz odstavka 1, iz Sirije ali s poreklom v Siriji.

Člen 5

Prepovedana je prodaja, dobava, prenos ali izvoz opreme ali programske opreme, predvsem za namene spremljanja ali prestrezanja uporabe interneta in telefonskih komunikacij z mobilnimi ali fiksnimi omrežji v Siriji s strani sirskega režima ali v njegovem imenu, ter zagotavljanje pomoči pri namestitvi, obratovanju ali posodabljanju tovrstne opreme ali programske opreme.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev predmetov, za katere se uporablja ta člen.

Člen 6

(1)   Prepovedan je nakup, uvoz ali prevoz surove nafte in naftnih derivatov iz Sirije.

(2)   Prepovedano je neposredno ali posredno financiranje ali zagotavljanje finančne pomoči, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti, ter zavarovanj in pozavarovanj v zvezi s prepovedmi iz odstavka 1.

Člen 7

Prepovedi iz člena 6 ne posegajo v izpolnitev, do 15. novembra 2011, obveznosti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 2. septembrom 2011.

Člen 8

(1)   Za državljane držav članic, ali z ozemelj držav članic, ali z uporabo plovil ali zrakoplovov pod njihovo sodno pristojnostjo, velja prepoved prodaje, dobave ali prenosa ključne opreme in tehnologije, ne glede na izvor navedenega, za naslednje ključne panoge industrije nafte in zemeljskega plina v Siriji ali za namene sirskih podjetij ali podjetij, ki so v sirski lasti, ki so dejavna v teh panogah izven te države:

(a)

rafiniranje;

(b)

panoge, ki vključujejo utekočinjeni zemeljski plin;

(c)

raziskave;

(d)

proizvodnja.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev panog, za katere se uporablja ta odstavek.

(2)   Podjetjem v Siriji, ki so dejavna v ključnih panogah sirske industrije nafte in zemeljskega plina iz odstavka 1 ali sirskim podjetjem ali podjetjem, ki so v sirski lasti, ki so dejavna v teh panogah izven te države, je prepovedano:

(a)

zagotavljati tehnično pomoč ali usposabljanje in druge storitve v zvezi s ključno opremo in tehnologijo iz odstavka 1;

(b)

financiranje ali zagotavljanje finančne pomoči za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz ključne opreme in tehnologije iz odstavka 1, ali zagotavljanje tehnične pomoči ali usposabljanja v zvezi s tem.

Člen 9

(1)   Prepoved iz člena 8(1) ne posega v izpolnitev obveznosti v zvezi z dobavo blaga na podlagi pogodb, odobrenih ali sklenjenih pred 1. decembrom 2011.

(2)   Člen 8 ne posega v izpolnitev obveznosti na podlagi pogodb, odobrenih ali sklenjenih pred 1. decembrom 2011 in v zvezi z naložbami v Sirijo, opravljenimi pred 23. septembrom 2011 s strani podjetij, ustanovljenih v državah članicah.

Člen 10

Dostavljanje sirskih bankovcev in kovancev Centralni banki Sirije je prepovedano.

Člen 11

Prepovedana je neposredna ali posredna prodaja, nakup, prevoz ali posredovanje zlata in žlahtnih kovin ter diamantov vladi Sirije, njenim javnim organom, družbam in agencijam, Centralni banki Sirije, od njih oziroma zanje, ter osebam in subjektom, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, od njih ali zanje, ali subjektom, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev predmetov, za katere se uporablja ta člen.

Člen 12

Za državljane držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, ali njihovih zrakoplovov velja prepoved prodaje, dobave, prenosa ali izvoza luksuznega blaga v Sirijo, ne glede na izvor navedenega.

Unija sprejme potrebne ukrepe za določitev predmetov, za katere se uporablja ta člen.

POGLAVJE II

OMEJITVE FINANCIRANJA NEKATERIH PODJETIJ

Člen 13

Prepovedano je naslednje:

(a)

odobriti kakršno koli finančno posojilo ali kredit podjetjem v Siriji, ki so dejavna v panogah raziskovanja, proizvodnje ali rafiniranja nafte v naftni industriji Sirije, ali sirskim podjetjem ali podjetjem, ki so v njeni lasti, ki so dejavna v teh panogah izven Sirije;

(b)

odobriti kakršnega koli finančnega posojila ali kredita podjetjem v Siriji, ki so dejavna pri izgradnji novih jedrskih elektrarn za proizvodnjo elektrike v Siriji;

(c)

pridobiti ali povečati lastniške deleže v podjetjih v Siriji, ki so dejavna v panogah raziskovanja, proizvodnje ali rafiniranja nafte v naftni industriji Sirije, ali v sirskih podjetjih ali podjetjih, ki so v njeni lasti, ki so dejavna v teh panogah izven Sirije, vključno z nakupom teh podjetij v celoti in nakupom delnic ali lastniških vrednostnih papirjev;

(d)

pridobiti ali povečati lastniške deleže v podjetjih v Siriji, ki so dejavna pri izgradnji novih jedrskih elektrarn za proizvodnjo elektrike v Siriji, vključno z nakupom teh podjetij v celoti in nakupom delnic ali lastniških vrednostnih papirjev;

(e)

ustanoviti kakršno koli skupno podjetje s podjetji v Siriji, ki so dejavna v panogah raziskovanja, proizvodnje ali rafiniranja nafte v naftni industriji Sirije, in z vsemi hčerinskimi podjetji ali povezanimi podjetji pod njihovim nadzorom;

(f)

ustanoviti kakršno koli skupno podjetje s podjetji v Siriji, ki so dejavna pri izgradnji novih jedrskih elektrarn za proizvodnjo elektrike v Siriji, in z vsemi hčerinskimi podjetji ali povezanimi podjetji pod njihovim nadzorom.

Člen 14

(1)   Prepovedi iz točk (a) in (c) člena 13:

(i)

ne posegajo v izpolnitev obveznosti na podlagi pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 23. septembrom 2011;

(ii)

ne preprečujejo povečanja lastniških deležev, če je tako povečanje obveznost na podlagi dogovora, sklenjenega pred 23. septembrom 2011.

(2)   Prepovedi iz točk (b) in (d) člena 13:

(i)

ne posegajo v izpolnitev obveznosti na podlagi pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 1. decembrom 2011;

(ii)

ne preprečujejo povečanja lastniških deležev, če je tako povečanje obveznost na podlagi dogovora, sklenjenega pred 1. decembrom 2011.

POGLAVJE III

OMEJITVE INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV

Člen 15

(1)   Prepovedano je sodelovanje pri izgradnji novih jedrskih elektrarn za proizvodnjo elektrike v Siriji.

(2)   Prepovedano je zagotavljanje tehnične pomoči ali financiranja ali finančne pomoči pri izgradnji novih jedrskih elektrarn za proizvodnjo elektrike v Siriji.

(3)   Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 ne posegajo v izpolnitev obveznosti na podlagi pogodb ali dogovorov, sklenjenih pred 1. decembrom 2011.

POGLAVJE IV

OMEJITVE FINANČNE PODPORE ZA TRGOVINO

Člen 16

(1)   Države članice se vzdržijo sprejemanja novih kratkoročnih in srednjeročnih zavez v zvezi z javno in zasebno finančno podporo za trgovino s Sirijo, vključno z zagotavljanjem izvoznih kreditov, izvoznih garancij ali zavarovanja izvoznih poslov svojim državljanom ali subjektom, ki se ukvarjajo s takimi trgovskimi posli, da bi zmanjšale neporavnane terjatve in zlasti, da ne bi s tako finančno podporo prispevale k nasilnemu zatiranju civilnega prebivalstva v Siriji. Države članice tudi ne prevzemajo novih dolgoročnih zavez v zvezi z javno in zasebno finančno podporo za trgovino s Sirijo.

(2)   Odstavek 1 ne vpliva na zaveze, nastale pred 1. decembrom 2011.

(3)   Odstavek 1 se ne nanaša na trgovino za prehrambene, kmetijske, zdravstvene ali druge humanitarne namene.

POGLAVJE V

FINANČNI SEKTOR

Člen 17

Razen v humanitarne in razvojne namene, države članice ne sprejemajo novih zavez za zagotavljanje nepovratnih sredstev, finančne pomoči ali koncesijskih posojil vladi Sirije, tudi ne s svojim sodelovanjem v mednarodnih finančnih ustanovah.

Člen 18

Prepovedano je naslednje:

(a)

kakršno koli izvrševanje izplačil ali plačil Evropske investicijske banke (EIB) na podlagi ali zaradi veljavnih posojilnih pogodb, sklenjenih med Sirijo in EIB; ter

(b)

nadaljevanje izvajanja s strani EIB kakršnih koli veljavnih pogodb za storitve tehnične pomoči državnim projektom v Siriji.

Člen 19

Prepovedano je naslednje: dejanja neposredne ali posredne prodaje, nakupa, posredovanja pri teh dejanjih ali pomoči pri izdaji sirskih državnih obveznic Sirije obveznic z jamstvom Sirije izdanih po 1. decembru 2011 z vlado Sirije, njenimi javnimi organi, družbami in agencijami, Centralno banko Sirije ali bankami s sedežem v Siriji, ali podružnicami in hčerinskimi družbami bank s sedežem v Siriji, ne glede na sodno pristojnost držav članic, ali finančnimi subjekti, ki nimajo sedeža v Siriji in niso v sodni pristojnosti držav članic, vendar jih osebe in subjekti s sedežem v Siriji nadzorujejo, kakor tudi z vsemi osebami in subjekti, ki delujejo v njihovem imenu in po njihovih navodilih, ali subjekti, ki so v njihovi lasti ali pod njihovim nadzorom.

Člen 20

(1)   Za banke Sirije, vključno s Centralno banko Sirije, njihove podružnice in hčerinske družbe ter finančne subjekte, ki nimajo sedeža v Siriji, vendar jih osebe ali subjekti s sedežem v Siriji nadzorujejo, velja prepoved odpiranja novih podružnic, hčerinskih družb ali predstavništev bank Sirije na ozemlju držav članic, kakor tudi ustanavljanja novih skupnih podjetij z bankami pod sodno pristojnostjo držav članic ali lastniške udeležbe v teh bankah ali sklepanja novih bančnih odnosov z njimi.

(2)   Za finančne institucije na ozemljih ali v sodni pristojnosti držav članic velja prepoved odpiranja predstavništev, hčerinskih družb ali bančnih računov v Siriji.

Člen 21

(1)   Prepovedano je opravljanje storitev zavarovanja in pozavarovanja za sirsko vlado, njene javne organe, družbe in agencije ali za kakršne koli osebe ali subjekte, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ali za subjekte, ki jih imajo v lasti ali jih nadzorujejo, vključno z nezakonitimi sredstvi.

(2)   Odstavek 1 se ne uporablja za opravljanje:

(a)

storitev zdravstvenega ali potovalnega zavarovanja za fizične osebe;

(b)

storitev obveznega zavarovanja ali obveznega škodnega zavarovanja za osebe, subjekte ali organe iz Sirije s sedežem v Uniji;

(c)

zavarovanja ali pozavarovanja lastniku plovila, zrakoplova ali vozila, ki ga ima v najemu oseba, subjekt ali organ iz Sirije, ki ni naveden v Prilogi I ali II.

POGLAVJE VI

PROMETNI SEKTOR

Člen 22

(1)   Države članice v skladu z nacionalno zakonodajo ter ob spoštovanju mednarodnega prava in zlasti ustreznih mednarodnih sporazumov na področju civilnega letalstva sprejmejo potrebne ukrepe, da za vse izključno tovorne lete, ki jih opravljajo sirski prevozniki, in za vse lete, ki jih opravlja Syrian Arab Airlines, preprečijo dostop do letališč v sodni pristojnosti držav članic.

(2)   Odstavek 1 se ne uporablja za dostop do letališč v sodni pristojnosti držav članic za lete, ki jih opravlja Syrian Arab Airlines, potrebne zgolj za evakuacijo državljanov Unije in njihovih družinskih članov iz Sirije.

Člen 23

(1)   Če imajo države članice informacije, na podlagi katerih utemeljeno sumijo, da tovor na plovilih in zrakoplovih, namenjenih v Sirijo, vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan na podlagi člena 1 ali je pogojen z dovoljenjem na podlagi člena 2, v skladu z nacionalno zakonodajo ter ob upoštevanju mednarodnega prava, zlasti pomorskega prava in ustreznih mednarodnih sporazumov o civilnem letalstvu in sporazumih o pomorskem prometu pregledajo vsa takšna plovila in zrakoplove v svojih pristaniščih in na svojih letališčih ter v svojih teritorialnih morjih, v skladu z odločitvami in zmožnostmi svojih pristojnih organov ter, če je to potrebno v skladu z mednarodnim pravom za teritorialno morje, s soglasjem države zastave.

(2)   Države članice, ki odkrijejo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je na podlagi člena 1 ali 2 prepovedan, jih v skladu s svojo nacionalno zakonodajo in ob upoštevanju mednarodnega prava zasežejo in odstranijo.

(3)   Države članice v skladu s svojo nacionalno zakonodajo sodelujejo pri pregledih in odstranjevanju na podlagi odstavkov 1 in 2.

(4)   Od zrakoplovov in plovil, ki prevažajo tovor v Sirijo, se za vse blago, ki se prinese v državo članico ali iz nje, pred prihodom ali pred odhodom zahtevajo dodatne informacije.

POGLAVJE VII

OMEJITEV VSTOPA

Člen 24

(1)   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo vstop na njihovo ozemlje ali tranzit preko njega osebam, odgovornim za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji ter osebam, ki imajo koristi od režima ali ga podpirajo, kakor tudi z njimi povezanim osebam, ki so navedene na seznamu v Prilogi I.

(2)   Odstavek 1 državam članicam ne nalaga obveznosti, da lastnim državljanom odklonijo vstop na svoje ozemlje.

(3)   Odstavek 1 ne posega v primere, v katerih posamezno državo članico zavezuje mednarodnopravna obveznost, in sicer:

(a)

kot državo gostiteljico mednarodne medvladne organizacije;

(b)

kot državo gostiteljico mednarodne konference, ki jo skličejo ZN ali je sklicana pod njihovim okriljem;

(c)

v skladu z večstranskim sporazumom o dodeljenih privilegijih in imunitetah; ali

(d)

v skladu z Lateransko pogodbo, ki sta jo leta 1929 sklenila Sveti sedež (Vatikanska mestna država) in Italija.

(4)   Odstavek 3 se uporablja tudi v primerih, kadar je država članica država gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

(5)   Svet je ustrezno obveščen vsakič, ko posamezna država članica odobri izjemo v skladu z odstavkoma 3 ali 4.

(6)   Države članice lahko odobrijo izjeme od ukrepov, uvedenih na podlagi odstavka 1, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih podpira Unija ali jih gosti država članica, ki predseduje OVSE, na katerih poteka politični dialog, ki neposredno spodbuja demokracijo, človekove pravice in pravno državo v Siriji.

(7)   Država članica, ki želi odobriti izjeme iz odstavka 6, o tem pisno uradno obvesti Svet. Izjema se šteje za odobreno, razen če eden ali več članov Sveta pošlje pisni ugovor v dveh delovnih dneh po prejemu uradnega obvestila o predlagani izjemi. Tudi če bi eden ali več članov Sveta ugovarjalo, lahko Svet s kvalificirano večino odloči, da se predlagana izjema odobri.

(8)   Kadar posamezna država članica na podlagi odstavkov 3 do 7 osebam s seznama v Prilogi I dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit preko njega, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, ter na osebe, na katere se nanaša.

POGLAVJE VIII

ZAMRZNITEV SREDSTEV IN GOSPODARSKIH VIROV

Člen 25

(1)   Osebam, odgovornim za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva v Siriji, osebam in subjektom, ki imajo od režima koristi ali ga podpirajo, ter z njimi povezanim osebam in subjektom s seznamov v prilogah I in II, se zamrznejo vsa sredstva in gospodarski viri, ki jim pripadajo, so v njihovi lasti, katerih imetniki so ali so pod njihovim nadzorom.

(2)   Fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom s seznamov v prilogah I in II se ne dajo neposredno ali posredno na razpolago ali v njihovo korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

(3)   Pristojni organ države članice lahko pod takimi pogoji, za katere meni, da so primerni, dovoli sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z njimi, potem ko je ugotovil, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

nujni za osnovne potrebe oseb s seznamov v prilogah I in II in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in nadomestil za nastale izdatke, povezane z opravljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo honorarjev ali stroškov storitev za redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

(d)

nujni za kritje izrednih izdatkov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, uradno obvestil pristojni organ drugih držav članic in Komisijo vsaj dva tedna pred izdajo dovoljenja;

(e)

nujni za humanitarne namene, kot so zagotavljanje ali lajšanje zagotavljanja pomoči, vključno z medicinsko opremo, hrano, humanitarnimi delavci in s tem povezano pomočjo, ali za evakuacijo iz Sirije;

(f)

nakazani na račun ali z računa diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so taka plačila namenjena za opravljanje uradnih nalog diplomatskega ali konzularnega predstavništva ali mednarodne organizacije.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanemu na podlagi tega odstavka.

(4)   Kot odstopanje od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom uvrstitve osebe ali subjekta iz odstavka 1 na seznama iz Priloge I ali II, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v EU, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s takšno odločbo ali v takšni odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

odločba ni v korist osebe ali subjekta s seznamov iz Priloge I ali II; ter

(d)

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega odstavka.

(5)   Odstavek 1 osebi ali subjektu, uvrščenemu na seznam, ne preprečuje, da plača zapadlo plačilo po pogodbi, ki je bila sklenjena pred uvrstitvijo take osebe ali subjekta na seznam, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila ne prejme neposredno ali posredno oseba ali subjekt iz odstavka 1.

(6)   Odstavek 1 subjektu, ki je uvrščen na seznam iz Priloge II ne preprečuje, da v obdobju dveh mesecev po datumu uvrstitve na seznam plačuje z zamrznjenimi sredstvi ali gospodarskimi viri, ki jih je tak subjekt prejel po datumu uvrstitve na seznam, če je tako plačilo zapadlo na podlagi pogodbe v zvezi s financiranjem trgovskih poslov, pod pogojem, da je zadevna država članica ugotovila, da plačila neposredno ali posredno ne prejme oseba ali subjekt iz odstavka 1.

(7)   Odstavek 2 se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a)

obresti ali drugi donosi na teh računih; ali

(b)

zapadla plačila po pogodbah, dogovorih ali obveznostih, sklenjenih ali nastalih pred datumom, ko je za te račune začel veljati ta sklep,

pod pogojem, da se za kakršne koli takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej uporablja odstavek 1.

(8)   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za prenos sredstev ali gospodarskih virov od Centralne banke Sirije ali prek nje, prejetih in zamrznjenih po datumu uvrstitve na seznam, ali za prenos sredstev ali gospodarskih virov v Centralno banko Sirije ali prek nje po datumu uvrstitve na seznam, kadar se tak prenos nanaša na plačilo s strani finančne institucije, ki ni uvrščena na seznam, povezano s posebno pogodbo o trgovskih poslih, pod pogojem, da zadevna država članica v posamičnem primeru ugotovi, da plačila neposredno ali posredno ne prejme oseba ali subjekt iz odstavka 1.

(9)   Odstavek 1 se ne uporablja za prenos zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov od Centralne banke Sirije ali prek nje, kadar je namen takega prenosa finančnim institucijam v sodni pristojnosti držav članic zagotoviti likvidnost za financiranje trgovskih poslov, pod pogojem, da je ta prenos zadevna država članica dovolila.

(10)   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za prenos zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov s strani finančnega subjekta iz seznamov iz Prilogi I ali II ali prek njega, kadar se prenos nanaša na plačilo s strani osebe ali subjekta, ki nista uvrščena na seznama v Prilogi I ali II, v povezavi z zagotavljanjem finančne podpore sirskim državljanom, ki se izobražujejo, poklicno usposabljajo ali so vključeni v akademske raziskave v Uniji, pod pogojem, da se zadevna država članica v posamičnem primeru prepriča, da plačilo ne bo neposredno ali posredno prejela oseba ali subjekt iz odstavka 1.

(11)   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za dejanja ali transakcije v zvezi s Syrian Arab Airlines, ki se izvedejo zgolj za evakuacijo državljanov Unije in njihovih družinskih članov iz Sirije.

POGLAVJE IX

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 26

Osebam ali subjektom, uvrščenim na seznama iz prilog I in II ali kateri koli drugi osebi ali subjektu v Siriji, vključno z vlado Sirije, njenimi javnimi organi, korporacijami in agencijami, ali kateri koli osebi ali subjektu, ki zahtevo vlaga prek ali v korist katere koli take osebe ali subjekta se v zvezi s kakršno koli pogodbo ali transakcijo, na katero bi neposredno ali posredno, v celoti ali delno, vplival ukrep iz tega sklepa, ne odobri noben zahtevek, vključno z zahtevki za odškodnino ali nadomestilo, ali kakršen koli drug tovrsten zahtevek, kot je zahtevek za pobot, globo ali uveljavljanje garancij, ali zahtevek za podaljšanje ali izplačilo obveznice, finančne garancije, vključno z zahtevki iz naslova akreditivov ter podobnih instrumentov.

Člen 27

(1)   Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sestavi in spremeni seznama iz prilog I in II.

(2)   Svet o svojem sklepu, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti zadevno osebo ali subjekt, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo obvestila, s čimer taki osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

(3)   Kadar so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet ponovno pregleda svoj sklep in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

Člen 28

(1)   V prilogah I in II so navedeni razlogi za uvrstitev zadevnih oseb in subjektov na seznam.

(2)   Prilogi I in II vsebujeta tudi informacije, potrebne za ugotavljanje istovetnosti zadevnih oseb ali subjektov, če so te informacije na voljo. Pri osebah lahko take informacije vključujejo imena, vključno z vzdevki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 29

Prepovedano je zavestno ali namerno sodelovanje pri dejavnostih, katerih cilj ali učinek je izognitev prepovedim iz tega sklepa.

Člen 30

Da bi bili ukrepi iz tega sklepa čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih omejevalnim ukrepom iz tega sklepa.

Člen 31

Ta sklep se uporablja do 1. marca 2013. Redno se ga pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, se ta sklep podaljša ali se ga ustrezno spremeni.

Člen 32

Sklep 2011/782/SZVP se razveljavi.

Člen 33

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. novembra 2012

Za Svet

Predsednik

N. SYLIKIOTIS


(1)  UL L 319, 2.12.2011, str. 56.


PRILOGA I

Seznam oseb in subjektov iz členov 24 in 25

A.   Osebe

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Bashar Al-Assad

Rojen 11. septembra 1965

v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: D1903.

Predsednik republike; odredbodajalec in izvajalec zatrtja protestnikov.

23.5.2011

2.

Maher (tudi Mahir) Al-Assad

Rojen 8. decembra 1967;

št. diplomatskega potnega lista: 4138.

Poveljnik 4. oklepne divizije, član centralnega poveljstva stranke Baas, pomemben član republikanske garde; brat predsednika Basharja Al-Assada; glavni vodja izvajanja nasilja nad protestniki.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (tudi Mamlouk)

Rojen 19. februarja 1946

v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: 983.

Vodja direktorata za splošno obveščevalno dejavnost Sirije; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

4.

Atej (tudi Atef, Atif) Najib

 

Nekdanji vodja direktorata za politično varnost v Dari; bratranec predsednika Basharja Al-Assada; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

5.

Hafiz Makhluf (tudi Hafez Makhlouf)

Rojen 2. aprila 1971

v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: 2246.

Polkovnik in vodja enote v direktoratu za splošno obveščevalno dejavnost na območju Damaska; bratranec predsednika Basharja Al-Assada; blizu Maherju Al-Assadu; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

6.

Muhammad Dib Zaytun (tudi Mohammed Dib Zeitoun)

Rojen 20. maja 1951

v Damasku;

št. diplomatskega potnega lista: D000001300.

Vodja direktorata za politično varnost; vpleten v nasilje nad protestniki.

9.5.2011

7.

Amjad Al-Abbas

 

Vodja službe za politično varnost v Banyasu; vpleten v nasilje nad protestniki v Baidi.

9.5.2011

8.

Rami Makhlouf

Rojen 10. julija 1969

v Damasku;

št. potnega lista: 454224.

Sirski poslovnež; bratranec predsednika Basharja Al-Assada; upravlja naložbeni sklad Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company ter pri tem zagotavlja financiranje in podporo režimu.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Rojen leta 1953

v Hami;

št. diplomatskega potnega lista: D0005788.

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

9.5.2011

10.

Jamil Hassan

 

Vodja obveščevalne službe sirskih letalskih sil; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

9.5.2011

11.

Rustum Ghazali

Rojen 3. maja 1953

v Dari;

št. diplomatskega potnega lista: D000000887.

Načelnik sirske vojaške obveščevalni službe, enota za podeželje na območju Damaska; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

9.5.2011

12.

Fawwaz Al-Assad

Rojen 18. junija 1962

v Kerdali;

št. potnega lista: 88238.

Vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom kot član milice Šabiha.

9.5.2011

13.

Munzir Al-Assad

Rojen 1. marca 1961

v Latakiji;

št. potnih listov: 86449 in 842781.

Vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom kot član milice Šabiha.

9.5.2011

14.

Asif Shawkat

Rojen 15. januarja 1950

v Al-Madehlehu v Tartusu.

Namestnik načelnika štaba za varnost in obveščanje; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

15.

Hisham Ikhtiyar

Rojen leta 1941.

Vodja sirskega državnega varnostnega urada; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

16.

Faruq Al Shar’

Rojen 10. decembra 1938.

Podpredsednik Sirije; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

17.

Muhammad Nasif Khayrbik

Rojen 10. aprila 1937 (ali 20. maja 1937)

v Hami,

št. diplomatskega potnega lista: 0002250.

Namestnik podpredsednika Sirije za državno varnost; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

18.

Mohamed Hamcho

Rojen 20. maja 1966;

št. potnega lista: 002954347.

Sirski poslovnež in lokalni zastopnik več tujih podjetij; sodelavec Maherja Al-Assada, upravlja z delom njegovih finančnih in gospodarskih interesov in s tem financira režim.

23.5.2011

19.

Iyad (tudi Eyad) Makhlouf

Rojen 21. januarja 1973

v Damasku;

št. potnega lista: N001820740.

Brat Ramija Makhloufa in uradnik direktorata za splošno obveščevalno dejavnost, vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

20.

Bassam Al Hassan

 

Svetovalec predsednika za strateške zadeve; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

 

Načelnik štaba oboroženih sil, odgovoren za vojaško posredovanje pri nasilju nad miroljubnimi protestniki.

23.5.2011

22.

Ihab (tudi Ehab, Iehab) Makhlouf

Rojen 21. januarja 1973

v Damasku;

št. potnega lista: N002848852.

Predsednik Syriatel, ki 50 % svojega dobička nakazuje sirski vladi prek licenčne pogodbe.

23.5.2011

23.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Rojen leta 1951 ali 1946

v Kardahi.

Vodja službe za varnost predsednika; vpleten v nasilje nad protestniki; bratranec v prvem kolenu predsednika Basharja Al-Assada.

23.6.2011

24.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Direktor Military Housing Establishment; zagotavlja financiranje režima; bratranec v prvem kolenu predsednika Basharja Al-Assada.

23.6.2011

25.

Brigadni poveljnik Mohammad Ali Jafari (tudi Ja’fari, Aziz; tudi Jafari, Ali; tudi Jafari, Mohammad Ali; tudi Ja’fari, Mohammad Ali; tudi Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Rojen 1. septembra 1957

v Yazdu v Iranu.

Generalni poveljnik iranske revolucionarne garde, vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji.

23.6.2011

26.

Generalmajor Qasem Soleimani (tudi Qasim Soleimany)

 

Poveljnik iranske revolucionarne garde - IRGC Qods, vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (tudi Taeb, Hassan; tudi Taeb, Hosein; tudi Taeb, Hossein; tudi Taeb, Hussayn; tudi Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)

Rojen leta 1963

v Teheranu v Iranu.

Namestnik poveljnika za obveščevalno dejavnost iranske revolucionarne garde, vpleten v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji.

23.6.2011

28.

Khalid Qaddur

 

Poslovni partner Maherja Al-Assada; zagotavlja financiranje režima.

23.6.2011

29.

Ra’if Al-Quwatly (tudi Ri’af Al-Quwatli tudi Raeef Al-Kouatly)

 

Poslovni partner Maherja Al-Assada in odgovoren za upravljanje nekaterih njegovih poslovnih interesov; zagotavlja financiranje režima.

23.6.2011

30.

Mohammad Mufleh

 

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe v mestu Hama, vpleten v zatrtje protestnikov.

1.8.2011

31.

Generalmajor Tawfiq Younes

 

Vodja oddelka za notranjo varnost direktorata za splošno obveščevalno dejavnost; vpleten v nasilje nad civilnim prebivalstvom.

1.8.2011

32.

Mohammed Makhlouf (tudi Abu Rami)

Rojen 19. oktobra 1932

v Latakiji, Sirija.

Tesni sodelavec in stric (po materini strani) predsednika Basharja in Mahirja Al-Assada; poslovni partner in oče Ramija, Ihaba in Iyada Makhloufa.

1.8.2011

33.

Ayman Jabir

Rojen v Latakiji.

Sodelavec Mahirja Al-Assado glede milice Šabiha; neposredno vpleten v represijo in nasilje nad civilnim prebivalstvom; koordinator skupin milice Šabiha.

1.8.2011

34.

Hayel Al-Assad

 

Pomočnik Maherja Al-Assada, vodje oddelka vojaške policije 4. vojaške divizije, ki je vpleten v zatiranje protestnikov.

23.8.2011

35.

Ali Al-Salim

 

Direktor urada za dobavo na sirskem ministrstvu za obrambo, ki je vstopna točka za celotno orožje sirske vojske.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (

Image

)

Bratranec Basharja Al-Assada; prej vodja družbe Nizar Oilfield Supplies.

Tesno povezan s ključnimi vladnimi uradniki; financira milico Šabiha na območju Latakije.

23.8.2011

37.

Brigadni general Rafiq Shahadah

 

Vodja sirske vojaške obveščevalne službe, sektor 293 (notranje zadeve), v Damasku; neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v Damasku; svetovalec predsednika Basharja Al-Assada za strateška vprašanja in vojaško obveščevalno dejavnost.

23.8.2011

38.

Brigadni general Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v Dayr az-Zoru; neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v Dayr az-Zoru in Alboukamalu.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Rojen leta 1935

v Alepu.

Namestnik ministra, nekdanji minister za obrambo, posebni odposlanec predsednika Basharja Al- Assada.

23.8.2011

40.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Od leta 2005 pomočnik regionalnega sekretarja Arabske socialistične stranke Baas, od leta 2000 do leta 2005 direktor za nacionalno varnost regionalne stranke Baas; nekdanji guverner Hame (1998–2000); tesni sodelavec predsednika Basharja Al-Assada in Maherja Al-Assada; pomemben nosilec odločitev režima glede zatiranja civilnega prebivalstva.

23.8.2011

41.

Ali Douba

 

Odgovoren za poboje v Hami leta 1980; poklican nazaj v Damask kot posebni svetovalec predsednika Basharja Al-Assada.

23.8.2011

42.

Brigadni general Nawful Al-Husayn

 

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v Idlibu; neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v provinci Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadir Husam Sukkar

 

Svetovalec predsednika za varnostna vprašanja; svetovalec predsednika za zatiranje in izvajanje nasilja varnostnih služb nad civilnim prebivalstvom.

23.8.2011

44.

Brigadni general Muhammed Zamrini

 

Vodja sektorja sirske vojaške obveščevalne službe v Homsu; neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v Homsu.

23.8.2011

45.

Generalpolkovnik Munir Adanov (Adnuf)

 

Namestnik načelnika generalštaba, operacij in usposabljanja sirske vojske; neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v Siriji.

23.8.2011

46.

Brigadni general Ghassan Khalil

 

Vodja sektorja za informiranje pri direktoratu za splošno obveščevalno dejavnost; neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom v Siriji.

23.8.2011

47.

Mohammed Jabir

Rojen v Latakiji.

Milica Šabiha; sodelavec Maherja Al-Assada za milico Šabiha; neposredno vpleten v zatiranje in izvajanje nasilja nad civilnim prebivalstvom ter odgovoren za usklajevanje skupin milice Šabiha.

23.8.2011

48.

Samir Hassan

 

Tesen poslovni partner Maherja Al-Assada; znan po tem, da finančno podpira sirski režim.

23.8.2011

49.

Fares Chehabi (tudi Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Sin Ahmada Chehabija;

rojen: 7. maja 1972.

Predsednik industrijske zbornice v Alepu; podpredsednik Cham Holding; ekonomsko podpira sirski režim.

2.9.2011

50.

Tarif Akhras

Rojen 2. junija 1951

v Homsu v Siriji;

sirski potni list št. 0000092405.

Pomemben poslovnež, ki ima koristi od podpore režimu; ustanovitelj Akhras Group (blago, trgovina, predelava in logistika) in nekdanji predsednik trgovinske zbornice v Homsu; tesni poslovni stiki z družino predsednika Al-Assada; član upravnega odbora Zveze sirskih trgovinskih zbornic; režimu dal na voljo industrijske in stanovanjske prostore za improvizirane centre za pridržanje ter zagotavljal logistično podporo (avtobusi in nakladalniki za tanke).

2.9.2011

51.

Issam Anbouba

Predsednik Anbouba for Agricultural Industries Co.;

rojen leta 1952.

v Homsu v Siriji.

Zagotavlja finančno podporo represivnemu aparatu in paravojaškim skupinam, ki izvajajo nasilje nad civilnim prebivalstvom v Siriji; zagotavlja nepremičnine (prostore, skladišča) za improvizirane centre za zadrževanje; finančne povezave z visokimi sirskimi uradniki.

2.9.2011

52.

Mazen al-Tabba

Rojen 1.1.1958

v Damasku:

številka sirskega potnega lista: 004415063, poteče 6. 5. 2015.

Poslovni partner Ihaba Makhloufa in Nizarja al-Assada (postal predmet sankcij 23. 8. 2011); z Ramijem Makhloufom solastnik menjalnice družbe al-diyar lil-Saraafa (tudi Diar Electronic Services), ki podpira politiko centralne banke Sirije.

23.3.2012

53.

Adib Mayaleh

Rojen leta 1955

v Dari.

Adib Mayaleh je odgovoren za zagotavljanje gospodarske in finančne podpore sirskemu režimu preko njegove funkcije kot guverner centralne banke Sirije.

15.5.2012

54.

Generalmajor Jumah Al-Ahmad

 

Poveljnik posebnih sil; odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki po vsej Siriji.

14.11.2011

55.

Polkovnik Lu’ai al-Ali

 

Vodja sirske vojaške obveščevalni službe, enota na območju Dara; odgovoren za nasilje nad protestniki v Dari.

14.11.2011

56.

Generalpolkovnik Ali Abdullah Ayyub

 

Namestnik načelnika generalštaba (kadrovanje); odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki po vsej Siriji.

14.11.2011

57.

Generalpolkovnik Jasim al-Furayj

 

Načelnik generalštaba; odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki po vsej Siriji.

14.11.2011

58.

General Aous (Aws) Aslan

Rojen leta 1958.

Vodja bataljona republikanske garde; blizu Maherju Al-Assadu in predsedniku Al-Assadu; vpleten v zatrtje civilnega prebivalstva po vsej Siriji.

14.11.2011

59.

General Ghassan Belal

 

General, vodja rezervistov 4. divizije; svetovalec Maherja Al-Assada in koordinator varnostnih operacij; odgovoren za zatirtje civilnega prebivalstva po vsej Siriji.

14.11.2011

60.

Abdullah Berri

 

Vodja milice družine Berri; na čelu provladne milice, vpletene v zatrtje civilnega prebivalstva v Alepu.

14.11.2011

61.

George Chaoui

 

Član sirske elektronske armade; vpleten v nasilno zatrtje civilnega prebivalstva in napeljevanje k nasilju nad civilnim prebivalstvom po vsej Siriji.

14.11.2011

62.

Generalmajor Zuhair Hamad

 

Načelnik direktorata za splošno obveščevalno dejavnost; odgovoren za uporabo nasilja po vsej Siriji ter ustrahovanje in mučenje protestnikov.

14.11.2011

63.

Amar Ismael

 

Civilni vodja sirske elektronske armade (obveščevalna služba teritorialne vojske); vpleten v nasilno zatrtje civilnega prebivalstva in napeljevanje k nasilju nad civilnim prebivalstvom po vsej Siriji.

14.11.2011

64.

Mujahed Ismail

 

Član sirske elektronske armade; vpleten v nasilno zatrtje civilnega prebivalstva in napeljevanje k nasilju nad civilnim prebivalstvom po vsej Siriji.

14.11.2011

65.

Generalmajor Nazih

 

Namestnik direktorja direktorata za splošno obveščevalno dejavnost; odgovoren za uporabo nasilja po vsej Siriji ter ustrahovanje in mučenje protestnikov.

14.11.2011

66.

Kifah Moulhem

 

Poveljnik bataljona 4. divizije; odgovoren za zatrtje civilnega prebivalstva v Deir el-Zoru.

14.11.2011

67.

Generalmajor Wajih Mahmud

 

Poveljnik 18. oklepne divizije; odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki v Homsu.

14.11.2011

68.

Bassam Sabbagh

Rojen 24. avgusta 1959

v Damasku;

naslov: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damask;

sirski potni list št. 004326765, izdan 2. novembra 2008, veljaven do novembra 2014.

Pravni in finančni svetovalec, upravitelj zadev Ramija Makhloufa in Khaldouna Makhloufa; z Basharjem Al-Assadom sodeluje pri financiranju nepremičninskega projekta v Latakiji; režimu zagotavlja finančno pomoč.

14.11.2011

69.

Generalpolkovnik Tala Mustafa Tlass

 

Namestnik načelnika generalštaba (preskrba in logistika); odgovoren za uporabo nasilja nad protestniki po vsej Siriji.

14.11.2011

70.

Generalmajor Fu’ad Tawil

 

Namestnik vodje obveščevalne službe sirskih letalskih sil; odgovoren za uporabo nasilja po vsej Siriji ter ustrahovanje in mučenje protestnikov.

14.11.2011

71.

Bushra Al-Assad (tudi Bushra Shawkat)

Rojena 24.10.1960.

Sestra Basharja Al-Assada in žena Asifa Shawkata, namestnika načelnika generalštaba za varnost in obveščanje; glede na tesne osebne in finančne odnose s sirskim predsednikom Basharjem Al-Assadom in drugimi vplivnimi člani sirskega režima; ima koristi od sirskega režima in je z njim povezana.

23.3.2012

72.

Asma Al-Assad (tudi Asma Fawaz Al Akhras)

Rojena 11.8.1975

v Londonu, Združeno

kraljestvo: potni list št. 7075112830; poteče 22.9.2020;

dekliški priimek: Al Akhras.

Žena Basharja Al-Assada; glede na tesne osebne in globoke finančne odnose s sirskim predsednikom, Basharjem Al-Assadom, ima koristi od sirskega režima in je z njim povezana.

23.3.2012

73.

Manal Al-Assad (tudi Manal Al Ahmad)

Rojena 2.2.1970

v Damasku;

številka sirskega potnega lista: 0000000914;

dekliški priimek: Al Jadaan.

Soproga Maherja Al-Assada in ima zaradi tega položaja koristi od režima in je z njim tesno povezana.

23.3.2012

74.

Anisa Al-Assad (tudi Anisah Al-Assad)

Rojena leta 1934;

dekliški priimek: Makhlouf.

Mater predsednika Al-Assada; glede na tesne osebne in globoke finančne odnose s sirskim predsednikom Basharjem Al-Assadom ima koristi od sirskega režima in je z njim povezana.

23.3.2012

75.

Generalpolkovnik Fahid Al-Jassim

 

Načelnik štaba; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

76.

Generalmajor Ibrahim Al-Hassan

 

Namestnik načelnika štaba; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

77.

Brigadir Khalil Zghraybih

 

14. divizija; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

78.

Brigadir Ali Barakat

 

103. brigada republikanske garde; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

79.

Brigadir Talal Makhluf

 

103. brigada republikanske garde; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

80.

Brigadir Nazih Hassun

 

Obveščevalna služba sirskih letalskih sil; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

81.

Stotnik Maan Jdiid

 

Predsedniška garda; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

82.

Muahmamd Al-Shaar

 

Služba za politično varnost; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

83.

Khald Al-Taweel

 

Služba za politično varnost; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

84.

Ghiath Fayad

 

Služba za politično varnost; član vojaškega osebja, vpleten v nasilje v Homsu.

1.12.2011

85.

Brigadni general Jawdat Ibrahim Safi

Poveljnik 154. regimenta.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v Damasku in njegovi okolici, tudi v mestih Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh in Duma.

23.1.2012

86.

Generalmajor Muhammad Ali Durgham

Poveljnik 4. divizije.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v Damasku in njegovi okolici, tudi v Mo'adamiyehu, Doumi, Abasiyehu in Dumi.

23.1.2012

87.

Generalmajor Ramadan Mahmoud Ramadan

Poveljnik 35. regimenta specialnih enot.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v Baniyasu in Dari.

23.1.2012

88.

Brigadni general Ahmed Yousef Jarad

Poveljnik 132. brigade.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v Dari in ob tem uporabijo tudi brzostrelke in protiletalsko orožje.

23.1.2012

89.

Generalmajor Naim Jasem Suleiman

Poveljnik 3. divizije.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v Doumi.

23.1.2012

90.

Brigadni general Jihad Mohamed Sultan

Poveljnik 65. brigade.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v Doumi.

23.1.2012

91.

Generalmajor Fo'ad Hamoudeh

Poveljnik vojaških operacij v Idlibu.

Na začetku septembra 2011 je vojaškim enotam ukazal, da streljajo na protestnike v Idlibu.

23.1.2012

92.

Generalmajor Bader Aqel

Poveljnik posebnih sil.

Vojakom je ukazal, da trupla odpeljejo in predajo mukhabarat; odgovoren za nasilje v Bukamalu.

23.1.2012

93.

Brigadni general Ghassan Afif

Poveljnik iz 45. regimenta.

Poveljnik vojaških operacij v Homsu, Baniyasu in Idlibu.

23.1.2012

94.

Brigadni general Mohamed Maaruf

Poveljnik iz 45. regimenta.

Poveljnik vojaških operacij v Homsu. Dal je ukaz za streljanje na protestnike v Homsu.

23.1.2012

95.

Brigadni general Yousef Ismail

Poveljnik 134. brigade.

Vojaškim enotam je ukazal, da med pogrebom protestnikov, ubitih en dan prej, v Talbisehu streljajo v hiše in ljudi na strehah.

23.1.2012

96.

Brigadni general Jamal Yunes

Poveljnik 555. regimenta.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v Mo'adamiyehu.

23.1.2012

97.

Brigadni general Mohsin Makhlouf

 

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v Al-Heraku.

23.1.2012

98.

Brigadni general Ali Dawwa

 

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v Al-Heraku.

23.1.2012

99.

Brigadni general Mohamed Khaddor

Poveljnik 106. brigade, predsedniška garda.

Vojaškim enotam je ukazal, da protestnike pretepejo s palicami in jim nato odvzamejo prostost; odgovoren za nasilje nad miroljubnimi protestniki v Doumi.

23.1.2012

100.

Generalmajor Suheil Salman Hassan

Poveljnik 5. divizije.

Vojaškim enotam je ukazal, da streljajo na protestnike v governoratu Dara.

23.1.2012

101.

Wafiq Nasser

Vodja regionalne enote oddelka vojaške obveščevalne službe v Suwaydi.

Kot vodja enote oddelka vojaške obveščevalne službe v Suwaydi je odgovoren za samovoljni pripor in mučenje pripornikov v Suwaydi.

23.1.2012

102.

Ahmed Dibe

Vodja regionalne enote direktorata za splošno varnost v Dari.

Kot vodja regionalne enote direktorata za splošno varnost v Dari je odgovoren za samovoljni pripor in mučenje pripornikov v Dari.

23.1.2012

103.

Makhmoud al-Khattib

Vodja enote za preiskovanje direktorata za politično varnost.

Kot vodja enote za preiskovanje direktorata za politično varnost je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov.

23.1.2012

104.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Vodja enote za operacije direktorata za politično varnost.

Kot vodja enote za operacije direktorata za politično varnost je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov.

23.1.2012

105.

Nasser Al-Ali (tudi brigadni general Nasr al-Ali)

Vodja regionalne enote direktorata za politično varnost v Dari.

Kot vodja regionalne enote direktorata za politično varnost v Dari je odgovoren za pripor in mučenje pripornikov; od aprila 2012 je odgovoren za enoto direktorata za politično varnost v Dari (nekdanji vodja enote v Homsu)

23.1.2012

106.

Mehran (ali Mahran) Khwanda

Lastnik prevoznega podjetja Qadmous Transport Co.;

rojen 11. maja 1938;

potni listi: št. 3298 858, veljavnost je potekla 9.5.2004,

št. 001452904, veljavnost je potekla 29.11.2011,

št. 006283523, veljavnost poteče 28.6.2017.

Zagotavlja logistično podporo za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva na območjih, kjer delujejo vladi naklonjene milice, vpletene v nasilje ("šabihe").

23.1.2012

107.

Dr. Wael Nader Al-Halqi

Rojen leta 1964

v provinci Dara.

Predsednik vlade in nekdanji minister za zdravje; kot predsednik vlade je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

27.2.2012

108.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (tudi Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Rojen leta 1956

v Alepu.

Minister za notranje zadeve; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

1.12.2011

109.

Dr. Mohammad Al-Jleilati

Rojen leta 1945

v Damasku.

Minister za finance; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

1.12.2011

110.

Imad Mohammad Deeb Khamis (tudi Imad Mohammad Dib Khamees)

Rojen 1. avgusta 1961

blizu Damaska.

Minister za električno energijo; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

23.3.2012

111.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Rojen leta 1954

v Tartusu.

Podpredsednik vlade za storitve, minister za lokalno upravo; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

23.3.2012

112.

Joseph Suwaid (tudi Joseph Jergi Sweid)

Rojen leta 1958

v Damasku.

Državni sekretar; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

23.3.2012

113.

Eng Hussein Mahmoud Farzat (tudi Hussein Mahmud Farzat)

Rojen leta 1957

v Hami.

Državni sekretar; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

23.3.2012

114.

Mansour Fadlallah Azzam (tudi Mansur Fadl Allah Azzam)

Rojen leta 1960

v provinci Sweida.

Minister za zadeve predsedstva; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

27.2.2012

115.

Dr. Emad Abdul-Ghani Sabouni (tudi Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Rojen leta 1964

v Damasku.

Minister za telekomunikacije in tehnologijo; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

27.2.2012

116.

General Ali Habib Mahmoud

Rojen leta 1939

v Tartusu.

Nekdanji minister za obrambo; povezan s sirskim režimom in tamkajšnjo vojsko ter nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

1.8.2011

117.

Tayseer Qala Awwad

Rojen leta 1943

v Damasku.

Nekdanji minister za pravosodje; povezan s sirskim režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

23.9.2011

118.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Rojen leta 1966

v Tartusu.

Nekdanji minister za informiranje; povezan s sirskim režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

23.9.2011

119.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Rojen leta 1956

v Alepu.

Nekdanji minister za gospodarstvo in trgovino; povezan s sirskim režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

1.12.2011

120.

Sufian Allaw

Rojen leta 1944

v al-Bukamalu, Deir Ezzor.

Nekdanji minister za nafto in mineralne vire; povezan z režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

27.2.2012

121.

Dr Adnan Slakho

Rojen leta 1955

v Damasku.

Nekdanji minister za industrijo; povezan z režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

27.2.2012

122.

Dr. Saleh Al-Rashed

Rojen leta 1964

v provinci Alepo.

Nekdanji minister za izobraževanje; povezan z režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

27.2.2012

123.

Dr. Fayssal Abbas

Rojen leta 1955

v provinci Hama.

Nekdanji minister za promet; povezan z režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

27.2.2012

124.

Ghiath Jeraatli

Rojen leta 1950

v Salamiyi.

Nekdanji državni minister; povezan z režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

23.3.2012

125.

Yousef Suleiman Al- Ahmad

Rojen leta 1956

v Hasaki.

Nekdanji državni minister; povezan z režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

23.3.2012

126.

Hassan al-Sari

Rojen leta 1953

v Hami.

Nekdanji državni minister; povezan z režimom in njegovim nasilnim zatiranjem civilnega prebivalstva.

23.3.2012

127.

Bouthaina Shaaban (tudi Buthaina Shaaban)

Rojena leta 1953

v Homsu, Sirija.

Od julija 2008 svetovalka predsednika za politična vprašanja in medije, ki v svoji funkciji sodeluje pri nasilnem zatrtju prebivalstva.

26.6.2012

128.

Brigadni general Sha’afiq Masa

 

Vodja sektorja 215 (Damask) vojaške obveščevalne službe; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu; vpleten v represivne ukrepe zoper civilno prebivalstvo.

24.7.2012

129.

Brigadni general Burhan Qadour

 

Vodja sektorja 291 (Damask) vojaške obveščevalne službe; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

130.

Brigadni general Salah Hamad

 

Namestnik vodje sektorja 291 vojaške obveščevalne službe; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

131.

Brigadni general Muhammad (ali Mohammed) Khallouf (tudi Abou Ezzat)

 

Vodja sektorja 235, tudi "Palestina" (Damask) vojaške obveščevalne službe, ki je osrednji represivni vojaški organ; neposredno vpleten v zatiranje nasprotnikovrežima; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

132.

Generalmajor Riad al-Ahmed

 

Namestnik vodje sektorja vojaške obveščevalne službe v Latakiji; odgovoren za mučenje in usmrtitev nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

133.

Brigadni general Abdul Salam Fajr Mahmoud

 

Vodja sektorja obveščevalne službe letalskih sil v Bab Toumi (Damask); odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

134.

Brigadni general Jawdat al-Ahmed

 

Vodja sektorja obveščevalne službe letalskih sil v Homsu; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

135.

Polkovnik Qusay Mihoub

 

Vodja sektorja obveščevalne službe letalskih sil v Dari (ko so se v Dari začeli protesti, je bil poslan iz Damaska v Daro); odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

136.

Polkovnik Suhail Al-Abdullah

 

Vodja sektorja obveščevalne službe letalskih sil v Latakiji; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

137

Brigadni general Khudr Khudr

 

Vodja sektorja direktorata za splošno obveščevalno dejavnost v Latakiji; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

138.

Brigadni general Ibrahim Ma’ala

 

Vodja sektorja 285 (Damask) direktorata za splošno obveščevalno dejavnost (konec leta 2011 je zamenjal brigadnega generala Hussama Fendija); odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

139.

Brigadni general Firas Al-Hamed

 

Vodja sektorja 318 (Homs) direktorata za splošno obveščevalno dejavnost; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

140.

Brigadni general Hussam Luqa

 

Od aprila 2012 vodja sektorja direktorata za politično varnost v Homsu (nasledil brigadnega generala Nasra al-Alija); odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

141.

Brigadni general Taha Taha

 

Odgovoren za enoto direktorata za politično varnost v Latakiji; odgovoren za mučenje nasprotnikov režima v priporu.

24.7.2012

142.

Bassel Bilal

 

Policijski uradnik v osrednjem zaporu Idlib; neposredno vpleten v mučenje nasprotnikov režima, pridržanih v tem zaporu.

24.7.2012

143.

Ahmad Kafan

 

Policijski uradnik v osrednjem zaporu Idlib; neposredno vpleten v mučenje nasprotnikov režima, pridržanih v tem zaporu.

24.7.2012

144.

Bassam al-Misri

 

Policijski uradnik v osrednjem zaporu Idlib; neposredno vpleten v mučenje nasprotnikov režima, pridržanih v tem zaporu.

24.7.2012

145.

Ahmed al-Jarroucheh

Rojen leta 1957.

Vodja zunanjega sektorja splošne obveščevalne službe (sektor 279); v okviru te funkcije je odgovoren za splošne obveščevalne dejavnosti na sirskih veleposlaništvih; neposredno je vpleten v represijo, ki jo izvajajo sirske oblasti zoper nasprotnike režima, zlasti je odgovoren za zatiranje sirske opozicije zunaj države.

24.7.2012

146.

Michel Kassouha (tudi Ahmed Salem; tudi Ahmed Salem Hassan)

Rojen 1. februarja 1948.

Od začetka 70-ih let prejšnjega stoletja član sirskih varnostnih služb; bojuje se proti nasprotnikom režima v Franciji in Nemčiji; od marca 2006 je odgovoren za odnose z javnostjo v okviru sektorja 273 direktorata za splošno obveščevalno dejavnost Sirije; kot dolgoletni član vodstva ima tesne stike z vodjo direktorata za splošno obveščevalno dejavnost Alijem Mamloukom, enim od glavnih uradnikov tega režima na področju varnosti, za katerega od 9. maja 2011 veljajo omejevalni ukrepi EU; neposredno podpira zatiranje nasprotnikov, ki ga izvaja režim, in je med drugim odgovoren za zatiranje sirske opozicije zunaj države.

24.7.2012

147.

General Ghassan Jaoudat Ismail

Rojen leta 1960

v Derikishu v regiji Tartus.

Odgovoren za sektor za misije v okviru obveščevalne službe letalskih sil, ki v sodelovanju s sektorjem za posebne operacije vodi elitne enote obveščevalne službe letalskih sil, ki imajo pomembno vlogo pri zatiranju s strani režima; v okviru te funkcije je Ghassan Jaoudat Ismail eden od odgovornih vojaških vodij, ki neposredno izvršujejo zatiranje, ki ga izvaja režim zoper nasprotnike režima.

24.7.2012

148.

General Amer al-Achi (tudi Amis al Ashi; tudi Ammar Aachi; tudi Amer Ashi)

 

Zaključil vojaško šolo v Alepu; vodja obveščevalnega sektorja obveščevalne službe letalskih sil (od leta 2012), v tesnih stikih s sirskim ministrom za obrambo Daoudom Rajahom; v okviru svoje funkcije v obveščevalni službi letalskih sil je vpleten v zatiranje sirske opozicije.

24.7.2012

149.

General Mohammed Ali Nasr (ali Mohammed Ali Naser)

Rojen okoli leta 1960.

V tesnih stikih z Maherjem Al-Assadom, mlajšim bratom predsednika. Večino kariere je preživel v republikanski gardi; v letu 2010 se je pridružil notranjemu sektorju (ali sektorju 251) direktorata za splošno obveščevalno dejavnost, ki je odgovoren za boj proti politični opoziciji; kot eden izmed njegovih višjih uradnikov je general Mohammed Ali neposredno vpleten v zatiranje nasprotnikov režima.

24.7.2012

150.

General Issam Hallaq

 

Od leta 2010 načelnik štaba letalskih sil; poveljuje zračnim operacijam zoper nasprotnike režima.

24.7.2012

151.

Ezzedine Ismael

Rojen sredi 40ih let 20. stoletja (verjetno leta 1947)

v Bastirju, regiji Jableh.

Upokojeni general in eden od dolgoletnih članov vodstva obveščevalne službe letalskih sil, ki jo je vodil od leta 2000; leta 2006 je bil imenovan za političnega in varnostnega svetovalca predsednika; v tej funkciji je Ezzedine Ismael vpleten v represivno politiko režima zoper nasprotnike režima.

24.7.2012

152.

Samir Joumaa (tudi Abou Sami)

Rojen približno leta 1962.

Skoraj 20 let je že vodja kabineta Mohammada Nassifa Kheira Beka, enega glavnih svetovalcev za varnost Basharja Al-Assada (ki je uradno namestnik podpredsednika Farouka Al-Sharaa); zaradi tesnih stikov z Basharjem Al-Assadom in Mohammedom Nassifom Kheirom Bekom je Samir Joumaa vpleten v represivno politiko režima zoper nasprotnike režima.

24.7.2012

153.

Dr. Qadri Jameel

 

Podpredsednik vlade za ekonomske zadeve, minister za notranjo trgovino in varstvo potrošnikov; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

154.

Waleed Al Mo’allem

 

Podpredsednik vlade, minister za zunanje zadeve in izseljence; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

155.

Generalmajor Fahd Jassem Al Freij

 

Minister za obrambo in vojaški poveljnik; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

156.

Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed

 

Minister za verske sklade; v tej funkciji je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

157.

Inž. Hala Mohammad Al Nasser

 

Minister za turizem; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

158.

Inž. Bassam Hanna

 

Minister za vodne vire; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

159.

Inž. Subhi Ahmad Al Abdallah

 

Minister za kmetijstvo in reformo kmetijstva; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

160.

Dr. Mohammad Yahiya Mo’alla

 

Minister za visoko šolstvo; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

161.

Dr. Hazwan Al Wez

 

Minister za šolstvo; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

162.

Dr. Mohamad Zafer Mohabak

 

Minister za gospodarstvo in zunanjo trgovino; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

163.

Dr. Mahmud Ibraheem Sa’iid

 

Minister za promet; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

164.

Dr. Safwan Al Assaf

 

Minister za stanovanja in razvoj mest; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

165.

Inž. Yasser Al Siba’ii

 

Minister za javna dela; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

166.

Inž. Sa’iid Ma’thi Hneidi

 

Minister za nafto in mineralne vire; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

167.

Dr. Lubana Mushaweh

 

Ministrica za kulturo; kot vladna ministrica je soodgovorna za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

168.

Dr. Jassem Mohammad Zakaria

 

Minister za delo in socialne zadeve; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

169.

Omran Ahed Al Zu’bi

 

Minister za informiranje; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

170.

Dr. Adnan Abdo Al Sikhny

 

Minister za industrijo; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

171.

Najm Hamad Al Ahmad

 

Minister za pravosodje; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

172.

Dr. Abdul Salam Al Nayef

 

Minister za zdravje; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

173.

Dr. Ali Heidar

 

Državni minister za nacionalno spravo; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

174.

Dr. Nazeera Farah Sarkees

 

Državni minister za okoljske zadeve; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

175.

Mohammad Turki Al Sayed

 

Državni minister; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

176.

Najm-eddin Khreit

 

Državni minister; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

177.

Abdullah Khaleel Hussein

 

Državni minister; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

178.

Jamal Sha’ban Shaheen

 

Državni minister; kot vladni minister je soodgovoren za nasilno zatiranje civilnega prebivalstva, ki ga izvaja režim.

16.10.2012

179.

Sulieman Maarouf (tudi Suleiman Maarouf, Sulayman Mahmud Ma’ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Potni list: imetnik potnega lista Združenega kraljestva.

Podjetnik, blizu družini predsednika Al-Assada; lastnik delnic televizijske postaje Dounya, ki je uvrščena na seznam; blizu Muhammadu Nasifu Khayrbiku, ki je bil uvrščen na seznam; podpira sirski režim.

16.10.2012

180.

Razan Othman

Žena Ramija Makhloufa, hči Walifa Othmana;

rojena 31. januarja 1977

v governoratu Latakia;

št. osebne izkaznice: 06090034007.

Ima tesne osebne in finančne stike z Ramijem Mahkloufom, bratrancem predsednika Basharja Al-Assada in glavnim financerjem režima, ki je bil uvrščen na seznam; tako je povezana s sirskim režimom in ima od njega koristi.

16.10.2012


B.   Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Bena Properties

 

Pod nadzorom Ramija Makhloufa; zagotavlja financiranje režima.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (tudi Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.p. 108, Damask

tel.: 963 112110059 / 963 112110043

faks: 963 933333149.

Pod nadzorom Ramija Makhloufa; zagotavlja financiranje režima.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, p.p. 8254, Damask

tel.: 963 112316675

faks: 963 112318875;

spletna stran: www.hamshointl.com;

e-naslov: info@hamshointl.com in hamshogroup@yahoo.com.

Pod nadzorom Mohammada Hamcha ali Hamsha; zagotavlja financiranje režima.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (tudi MILIHOUSE)

 

Podjetje za javne gradnje, pod nadzorom Riyada Shalisha in Ministrstva za obrambo; zagotavlja financiranje režima.

23.6.2011

5.

Direktorat za politično varnost

 

Sirska vladna agencija, ki je neposredno udeležena pri zatiranju.

23.8.2011

6.

Direktorat za splošno obveščevalno dejavnost

 

Sirska vladna agencija, ki je neposredno udeležena pri zatiranju.

23.8.2011

7.

Direktorat za vojaško obveščevalno dejavnost

 

Sirska vladna agencija, ki je neposredno udeležena pri zatiranju.

23.8.2011

8.

Obveščevalna služba zračnih sil

 

Sirska vladna agencija, ki je neposredno udeležena pri zatiranju.

23.8.2011

9.

Enota IRGC Qods (enota Quds)

Teheran, Iran.

Enota Qods (ali Quds) je posebna veja iranske islamske revolucionarne garde (IRGC); enota Qods je vpletena v zagotavljanje opreme in podpore sirskemu režimu pri zatiranju protestov v Siriji; enota Qods (IRGC) je sirskim varnostnim službam zagotovila tehnično pomoč, opremo in podporo pri zatiranju civilnih protestnih gibanj.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Hčerinska družba Cham Holdinga (Sehanya Dara'a Highway, p.p. 9525; Tel: 00 963 11 99 62).

Gospodarski subjekt, ki financira režim.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Hčerinska družba Cham Holdinga (Sehanya Dara'a Highway, p.p. 9525; tel: 00 963 11 99 62).

Gospodarski subjekt, ki financira režim.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damask, p.p.: 2337 Damask, Sirska arabska republika;

tel: (+963) 11 2456777 in 2218602;

faks: (+963) 11 2237938 in 2211186;

e-naslov banke: Publicrelations@reb.sy;

spletna stran: www.reb.sy.

Banka v državni lasti, ki zagotavlja finančno podporo režimu

2.9.2011

13.

Addounia TV (tudi Dounia TV)

Tel: +963-11-5667274, +963-11-5667271;

faks: +963-11-5667272;

spletna stran: http://www.addounia.tv.

Addounia TV je spodbujala k nasilju nad civilnim prebivalstvom v Siriji.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Sirija; p.p. 9525;

tel: +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;

faks: +963 (11) 673 1274;

e-pošta: info@chamholding.sy;

spletna stran: www.chamholding.sy.

Pod nadzorom Ramija Makhloufa; največji holding v Siriji, ki ima koristi od režima in ima od njega koristi.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Naslov: Dair Ali Jordan Highway, p.p. 13052, Damask, Sirija;

tel: +963 11 2212345;

faks: +963 11 44694450;

e-pošta: sales@eltelme.com;

spletna stran: www.eltelme.com.

Izdeluje in dobavlja komunikacijske in oddajne stolpe ter drugo opremo za sirsko vojsko.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Naslov: Dara'a Highway, Damask, Sirija;

tel: +963 11 6858111;

mobilni tel.: +963 933 240231.

Gradnja vojašnic, obmejnih stražarnic in drugih stavb za potrebe vojske.

23.9.2011

17.

Souruh Company (tudi SOROH Al Cham Company)

Naslov: Adra Free Zone Area Damask, Sirija;

tel: +963 11 5327266;

mobilni tel.: +963 933 526812; +963 932 878282;

faks: +963 11 5316396;

E-pošta: sorohco@gmail.com;

Spletna stran: http://sites.google.com/site/sorohco.

Naložbe v lokalne vojaško-industrijske projekte, izdelovanje delov orožja in s tem povezanega materiala; celotna družba je v lasti Ramija Makhloufa.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900;

tel: +963 11 61 26 270;

faks: +963 11 23 73 97 19;

e-pošta: info@syriatel.com.sy;

spletna stran: http://syriatel.sy/.

Pod nadzorom Ramija Makhloufa; zagotavlja finančno podporo režimu: polovico dobička, ki ga dobi s pogodbenimi licencami, daje vladi.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor, Baramkeh, Damask;

tel: +963 11 2260805;

faks: +963 11 2260806;

e-pošta: mail@champress.com;

spletna stran: www.champress.net.

Televizijski kanal, ki sodeluje v kampanjah za širjenje dezinformacij in spodbujanje nasilja nad protestniki.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper,Damask, Duty Free Zone;

tel: 00963112137400;

faks: 00963 11 2139928.

Dnevnik, ki sodeluje v kampanjah za širjenje dezinformacij in spodbujanje nasilja nad protestniki.

1.12.2011

21.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (tudi Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun

Barzeh Street, p.p. 4470, Damask.

Zagotavlja podporo sirski vojski pri pridobivanju opreme, ki se neposredno uporablja za nadzor nad protestniki in represijo nad njimi.

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, p.p. 7155, Damask;

tel: 963112725499;

faks: 963112725399

Navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, p.p. 6394, Damask;

tel/faks: 63114471080.

Navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.p. 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damask.

Navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries (sirska arabska družba za elektronsko industrijo)

Kaboon Street, p.p. 5966, Damask;

tel: +963 11 5111352;

faks: +963 11 5110117.

Navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries (organizacija za strojno industrijo)

P.p. 5966, Abou Bakr Al- Seddeq St., Damask in p.p. 2849 Al Moutanabi Street, Damask, p.p. 21120 Baramkeh, Damask;

tel: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117.

Navidezna družba za pridobivanje občutljive opreme s strani CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damask, Sirija.

Družba v državni lasti, odgovorna za celoten izvoz nafte iz sirije; sodeluje pri financiranju režima.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham- Building of Syrian Oil Company, p.p. 60694, Damask, Sirija, p.p. 60694;

tel: 963113141635;

faks: 963113141634;

e-pošta: info@gpc-sy.com.

Naftna družba v državni lasti; sodeluje pri financiranju režima.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building, p.p. 7660 Damask, Sirija;

tel: 00963 11 (6183333); 00963 11 (31913333);

faks: 00963 11 (6184444); 00963 11 (31914444);

afpc@afpc.net.sy.

Skupno podjetje; 50 % ima v lasti GPC; sodeluje pri financiranju režima.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, p.p. 7572 Damask, Sirija;

tel: +963 11 222 8200; +963 11 222 7910;

Faks: +963 11 222 8412.

Državna banka; sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damask, Sirija;

tel: +963 11 222 7604; +963 11 221 8376;

faks: +963 11 221 0124.

Državna banka; sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Sirija, Damask, Merjah, Al-Furat St.; p.p. 5467;

faks: 224 4909; 245 3471;

tel: 222 8403;

e-pošta: s.bank@scs-net.org; post-gm@net.sy.

Državna banka; sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, p.p. 4325, Damask, Sirija;

tel: +963 11 221 3462; +963 11 222 1393;

faks: +963 11 224 1261;

spletna stran: www.agrobank.org.

Državna banka; sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, p.p. 11-8701, Bejrut, Libanon;

tel: +961 1 741666;

faks: +961 1 738228; +961 1 753215; +961 1 736629;

spletna stran: www.slcb.com.lb.

Hčerinska družba banke Commercial Bank of Syria, ki je uvrščena na seznam; sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area p.p. 9120 Damask, Sirija;

tel: +963 11 662 1175; +963 11 662 1400;

faks: +963 11-662-1848.

Skupno podjetje GPC; sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, p.p. 9120, Damask, Sirija;

tel: +963 116691100.

Skupno podjetje GPC; sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, p.p. 81, Damask, Sirija.

Skupno podjetje GPC; sodeluje pri financiranju režima.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Sirija, Damask, Sabah Bahrat Square; Poštni naslov: Altjreda al Maghrebeh square, p.p. 2254, Damask, Sirska arabska republika.

Finančno podpira režim.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Naslov: Dummar Province, Expansion Square, Island 19- Building 32, p.p. 2849 ali 3378;

Tel: 00963 11 3137935 ali 3137913;

faks: 00963 11 3137979 ali 3137977;

e-pošta: spccom2@scs-net.org ali

spletna stran: www.spc.com.sy.

Naftna družba v državni lasti; finančno podpira sirski režim.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products)

Sedež: Damask – Al Adawi st., Petroleum building;

faks: 00963 11 4445796;

tel: 00963 11 44451348 – 4451349;

e-pošta: mahrukat@net.sy;

spletna stran: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php.

Naftna družba v državni lasti; finančno podpira sirski režim.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616, Damask, Sirija.

Zagotavlja finančno podporo sirskemu režimu; General Organisation of Tobacco je v celoti v lasti sirske države; dobiček organizacije, vključno s prodajo licenc za trženje tujih tobačnih blagovnih znamk in davki na uvoz tujih tobačnih blagovnih znamk, se prenaša na sirsko državo.

15.5.2012

42.

Ministrstvo za obrambo

Naslov: Umayyad Square, Damask;

tel: +963-11-7770700.

Organ sirske vlade, ki je neposredno udeležen pri zatiranju.

26.6.2012

43.

Ministrstvo za notranje zadeve

Naslov: Merjeh Square, Damask;

tel: +963 11 2219400; +963 11 2219401; +963 11 2220220; +963 11 2210404.

Organ sirske vlade, ki je neposredno udeležen pri zatiranju.

26.6.2012

44.

Sirski državni varnostni urad

 

Organ sirske vlade in del sirske stranke Baas; neposredno sodeluje pri represiji; sirskim varnostnim silam je ukazal, da proti demonstrantom uporabijo največjo mogočo silo.

26.6.2012

45.

Syria International Islamic Bank (SIIB) (tudi Syrian International Islamic Bank; tudi SIIB)

Naslov: Syria International Islamic Bank Building, Main Highway Road, Al Mazzeh Area, p.p. 35494, Damask, Sirija; Alternativni naslov: p.p. 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, beside the Consulate of Saudi Arabia, Damask, Sirija.

SIIB deluje kot "kulisa" Commercial Bank of Syria, kar je slednji omogočilo, da zaobide sankcije, ki jih je zoper njo uvedla EU; SIIB je v letih 2011 in 2012 na prikrit način omogočila financiranje v znesku skoraj 150 milijonov USD v korist Commercial Bank of Syria; finančni dogovori, ki jih je domnevno sklenila SIIB, so bili dejansko sklenjeni s strani Commercial Bank of Syria; SIIB je poleg sodelovanja s Commercial Bank of Syria, da bi zaobšla sankcije, v letu 2012 omogočila več obsežnih plačil v korist Syrian Lebanese Commercial Bank, še ene banke, ki jo je EU že uvrstila na seznam; SIIB je tako pomagala zagotoviti finančno podporo sirskemu režimu.

26.6.2012

46.

General Organisation of Radio and TV (tudi Syrian Directorate General of Radio & Television Est; tudi General Radio and Television Corporation; tudi Radio and Television Corporation; tudi GORT)

Naslov: Al Oumaween Square, p.p. 250, Damask, Sirija;

tel: (963 11) 223 4930.

Državna agencija, podrejena sirskemu ministrstvu za informiranje; v tej vlogi podpira njegovo politiko informiranja; odgovorna je za upravljanje sirskih državnih televizijskih kanalov, dveh zemeljskih in enega satelitskega, ter vladnih radijskih postaj; GORT je spodbujala nasilje proti civilnemu prebivalstvu v Siriji, tako da je bila propagandno orodje Assadovega režima in širila dezinformacije.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (tudi Syrian Crude Oil Transportation Company; tudi ‘SCOT’; tudi ‘SCOTRACO’)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way, p.p. 13, Banias, Sirija;

spletna stran: www.scot-syria.com;

e-pošta: scot50@scn-net.org.

Sirsko naftno podjetje v državni lasti; sodeluje pri financiranju režima.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Datum registracije: 4. julij 2000; številka registracije: 394678;

direktor: Rami Makhlouf;

registrirani zastopnik: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd.

Drex Technologies je v celoti v lasti Ramija Makhloufa, zoper katerega je EU uvedla sankcije zaradi zagotavljanja finančne podpore sirskemu režimu; Rami Makhlouf prek podjetja Drex Technologies omogoča delovanje svojih finančnih holdingov in jih upravlja, vključno z večinskim deležem v podjetju SyriaTel, ki ga je EU že uvrstila na seznam zaradi zagotavljanja finančne podpore sirskemu režimu.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Naslov: Bab Al-Faraj p.p. 729, Aleppo;

tel: +96321 2239495/6/7/8;

Cmo-aleppo@mail.sy;

www.cmo.gov.sy.

Naftna družba v državni lasti; zagotavlja finančno podporo sirskemu režimu.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (tudi SAA, tudi Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square, p.p. 417, Damask, Sirija;

tel: +963112240774.

Javno podjetje pod nadzorom režima; režimu zagotavlja finančno pomoč.

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Registriran v Luksemburgu pod številko B77616, prej je imel sedež na naslednjem naslovu: 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Upravičeni lastnik Drex Technologies Holding S.A. je Rami Makhlouf, zoper katerega je EU uvedla sankcije zaradi zagotavljanja finančne podpore sirskemu režimu.

17.8.2012

52.

Megatrade

Naslov: Aleppo Street, p.p. 5966, Damask, Sirija;

faks: 963114471081.

Deluje kot zastopnik znanstvenega inštituta za študije inraziskave (SSRC), ki je uvrščen na seznam; vpleten v trgovino z blagom z dvojno rabo, prepovedano s sankcijami EU proti sirski vladi.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Naslov: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, p.p. 7006, Damask, Sirija.

Deluje kot zastopnik znanstvenega inštituta za študije in raziskave (SSRC), ki je uvrščen na seznam; vpleten v trgovino z blagom z dvojno rabo, prepovedano s sankcijami EU proti sirski vladi.

16.10.2012


PRILOGA II

Seznam subjektov iz člena 25

Subjekti

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

1.

Commercial Bank of Syria

Podružnica Damask, p.p. 2231, Moawiya St., Damask, Sirija;

p.p.: 933, Yousef Azmeh Square, Damask, Sirija;

Podružnica Aleppo, p.p. 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Sirija; SWIFT/BIC CMSY SY DA; vsi uradi po svetu [NPWMD];

spletna stran: http://cbs-bank.sy/En-index.php;

tel: +963 112218890;

faks: +963 11 2216975;

uprava: dir.cbs@mail.sy.

Banka v državni lasti, ki zagotavlja finančno podporo režimu.

13.10.2011


Top