7.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/38


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1278 al Comisiei din 9 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în ceea ce privește instrucțiunile, formularele și definițiile

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 205 din 31 iulie 2015 )

La pagina 26, rândurile de la 100 la 120 din tabel:

în loc de:

„100

din care: compensate la nivel central printr-o CPCC

 

 

 

 

 

 

110

Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare

 

 

 

 

 

 

120

din care: compensate la nivel central printr-o CPCC”,

 

 

 

 

 

 

se va citi:

„100

din care: compensate la nivel central printr-o CPCC

 

 

 

 

 

 

110

Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare

 

 

 

 

 

 

120

din care: compensate la nivel central printr-o CPCC”.