22.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 15/106


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1361/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară 3 și 13 și Standardul Internațional de Contabilitate 40

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 365 din 19 decembrie 2014 )

La pagina 121, în articolul 2:

în loc de:

„Articolul 2

Societățile aplică modificările menționate la articolul 1 alineatul (1) cel târziu de la data începerii primului lor exercițiu financiar care debutează la sau după [a se indica prima zi a lunii următoare datei la care intră în vigoare prezentul regulament].”

,

se va citi:

„Articolul 2

Societățile aplică modificările menționate la articolul 1 alineatul (1) cel târziu de la data începerii primului lor exercițiu financiar care debutează la sau după 1 ianuarie 2015.”