23.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 104/52


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 44/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1338/2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 17 din 22 ianuarie 2009 )

La pagina 3, articolul 1 punctul 4 litera (b), noul articol 6 alineatul (1), nota de subsol (*):

în loc de:

„(*)

A se vedea cadrul pentru detectarea bancnotelor falsificate și sortarea calitativă a bancnotelor de către instituțiile de credit și alți agenți specializați care operează cu numerar disponibil pe pagina de internet a BCE la adresa: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005fr.pdf»;”

,

se va citi:

„(*)

A se vedea cadrul pentru detectarea bancnotelor falsificate și sortarea calitativă a bancnotelor de către instituțiile de credit și alți agenți specializați care operează cu numerar disponibil pe pagina de internet a BCE la adresa: http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/html/index.ro.html»;”

.

La pagina 3, articolul 1 punctul 4 litera (c), noul articol 6 alineatul (1a), nota de subsol (**):

în loc de:

„(**)

Lista publicată de către BCE este disponibilă la adresa: http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html”

,

se va citi:

„(**)

Lista publicată de către BCE este disponibilă la adresa: http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/html/index.ro.html”

.