EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prevenirea spălării banilor prin intermediul sistemului financiar

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2005/60/CE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

  • Directiva urmărește să împiedice utilizarea sectorului financiar și a anumitor sectoare nefinanciare în scopul spălării de bani și al finanțării terorismului, în conformitate cu standardele globale ale Grupului de Acțiune Financiară (GAFI).
  • Actul prevede măsuri de stabilire a identității reale a clienților, de raportare a tranzacțiilor suspecte și de înființare a unor sisteme preventive în cadrul organizațiilor din aceste sectoare.

ASPECTE-CHEIE

În plus față de sectorul financiar, directiva se aplică anumitor sectoare nefinanciare inclusiv avocaților, notarilor, contabililor, agenților imobiliari, prestatorilor de servicii de jocuri de noroc, prestatorilor de servicii pentru trusturi și societăți, precum și tuturor furnizorilor de bunuri atunci când se efectuează în numerar plăți de peste 15 000 EUR.

Printre altele, cei care fac obiectul directivei trebuie:

  • să identifice și să verifice identitatea clientului lor („măsuri de precauție privind clientela”) și a beneficiarului efectiv*, precum și să își monitorizeze relația de afaceri cu clientul;
  • să raporteze suspiciunile de spălare a banilor* sau de finanțare a terorismului* autorităților publice – în mod normal, unității de informații financiare de la nivel național;
  • să se asigure că personalul este instruit adecvat și că sunt instituite politici și proceduri de prevenție interne.

Directiva introduce și alte cerințe și garanții („precauția sporită privind clientela”) pentru situațiile care prezintă un risc mai mare de spălare a banilor și de finanțare teroristă, cum ar fi tranzacțiile cu bănci corespondente situate în afara UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 15 decembrie 2005. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 15 decembrie 2007.

În iunie 2015, UE a adoptat Directiva (UE) 2015/849. Aceasta abrogă Directiva 2005/60/CE începând cu 26 iunie 2017.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

* Beneficiar efectiv: persoana (persoanele) care deține (dețin) sau controlează în ultimă instanță clientul în numele căruia se realizează o tranzacție; de exemplu, în cazul unei entități comerciale, deținătorul unui procent suficient din acțiuni sau din drepturile de vot.

* Spălare de bani: conversia, prin diferite mijloace, a produselor unei infracțiuni în bani aparent „curați”, de exemplu prin schimbarea formei acestora sau prin mutarea fondurilor într-un loc în care este mai mică probabilitatea ca acestea să fie suspectate.

* Finanțare a terorismului: furnizarea sau colectarea de fonduri utilizate pentru a comite oricare dintre infracțiunile definite în Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului, cum ar fi întocmirea unor documente administrative false și conducerea unui grup terorist.

ACT

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului (JO L 309, 25.11.2005, pp. 15-36)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2005/60/CE au fost integrate în textul original. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția „persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată (JO L 214 din 4.8.2006, pp. 29-34)

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, pp. 73-117)

Data ultimei actualizări: 02.02.2016

Top