Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0925(01)

Decizia Tribunalului din 11 iulie 2018 referitoare la depunerea și la notificarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

OJ L 240, 25.9.2018, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/925/2/oj

25.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 240/72


DECIZIA TRIBUNALULUI

din 11 iulie 2018

referitoare la depunerea și la notificarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

TRIBUNALUL,

având în vedere Regulamentul de procedură, în special articolul 56a alineatele (1), (2) și (5),

întrucât:

(1)

Pentru a ține seama de evoluția tehnologiilor de comunicare, a fost creată o aplicație informatică care permite depunerea și notificarea de acte de procedură pe cale electronică.

(2)

Această aplicație, care se întemeiază pe un mecanism de autentificare electronică care combină recurgerea la un nume de utilizator și la o parolă, răspunde cerințelor de autenticitate, de integritate și de confidențialitate a documentelor schimbate.

(3)

În considerarea beneficiilor rezultate din caracterul imediat al schimburilor dematerializate oferite de această aplicație, utilizarea sa a devenit obligatorie pentru depunerile și notificările actelor de procedură în cadrul procedurilor în fața Tribunalului.

DECIDE:

Articolul 1

O aplicație informatică denumită „e-Curia”, comună instanțelor care compun Curtea de Justiție a Uniunii Europene, permite depunerea și notificarea de acte de procedură pe cale electronică în condițiile prevăzute de prezenta decizie.

Articolul 2

Utilizarea acestei aplicații presupune deschiderea unui cont de acces și impune recurgerea la un nume de utilizator și la o parolă personale.

Articolul 3

Un act de procedură este depus prin e-Curia atunci când au fost utilizate numele de utilizator și parola reprezentantului pentru a efectua depunerea. Utilizarea numelui de utilizator și a parolei personale ale reprezentantului pentru depunerea unui act de procedură echivalează cu semnarea acestui act.

Articolul 4

La actul de procedură depus prin e-Curia trebuie să se atașeze anexele care sunt menționate în cuprinsul său, precum și opisul acestora.

Articolul 5

Momentul la care se consideră că un act de procedură este depus în sensul articolului 72 alineatul (2) din Regulamentul de procedură este cel al validării de către reprezentant a depunerii acestui act.

Ora luată în considerare este cea a Marelui Ducat al Luxemburgului.

Articolul 6

Actele de procedură, inclusiv hotărârile și ordonanțele, sunt notificate prin e-Curia titularilor unui cont de acces în cauzele care îi privesc.

Destinatarii notificărilor prevăzute la paragraful precedent sunt înștiințați, prin e-mail, în legătură cu orice notificare care le este adresată prin e-Curia.

Actul de procedură este notificat în momentul în care destinatarul (reprezentant sau asistent) solicită accesul la acest act. În lipsa unei cereri de acces, se consideră că actul a fost notificat la expirarea celei de a șaptea zile care urmează după cea a trimiterii e-mailului de înștiințare.

În cazul în care o parte este reprezentată de mai mulți agenți sau avocați, momentul luat în considerare pentru calculul termenelor este cel al primei cereri de acces efectuate.

Ora luată în considerare este cea a Marelui Ducat al Luxemburgului.

Articolul 7

Atunci când depunerea unui act de procedură prin e-Curia se dovedește imposibilă din punct de vedere tehnic, utilizatorul trebuie să informeze imediat grefa Tribunalului în legătură cu aceasta prin e-mail (GC.Registry@curia.europa.eu) sau prin fax [(+ 352) 43 03 21 00], indicând:

tipul de act a cărui depunere este dorită;

dacă este cazul, termenul acordat pentru depunerea acestui act;

natura imposibilității tehnice identificate, pentru ca serviciile instituției să verifice dacă rezultă dintr-o indisponibilitate a e-Curia.

Dacă reprezentantul este constrâns de un termen, el transmite o copie a actului grefei Tribunalului prin orice mijloc adecvat (depunerea unei versiuni în format hârtie sau transmiterea prin poștă, prin e-mail sau prin fax). Această transmitere trebuie urmată de depunerea actului prin e-Curia de îndată ce utilizarea aplicației este din nou posibilă din punct de vedere tehnic.

După caz, Tribunalul sau președintele se pronunță asupra acceptării actului depus prin e-Curia după termenul stabilit, în considerarea elementelor expuse de deponent pentru a demonstra că depunerea acestui act prin e-Curia a fost imposibilă din punct de vedere tehnic în acest termen.

Atunci când utilizarea e-Curia se dovedește imposibilă din punct de vedere tehnic, iar urgența impune aceasta, grefierul transmite actele de procedură prin orice mijloc adecvat. Această transmitere trebuie urmată de o notificare prin e-Curia de îndată ce utilizarea aplicației este din nou posibilă din punct de vedere tehnic.

Articolul 8

Grefierul stabilește condițiile de utilizare a e-Curia și asigură respectarea lor. O utilizare a e-Curia care nu este conformă cu aceste condiții poate determina dezactivarea contului de acces în cauză.

Tribunalul ia măsurile necesare pentru a proteja e-Curia de orice abuz sau utilizare rău intenționată.

Utilizatorul este înștiințat prin e-mail cu privire la orice măsură luată în temeiul prezentului articol prin care este împiedicat să utilizeze contul său de acces.

Articolul 9

Prezenta decizie înlocuiește Decizia Tribunalului din 14 septembrie 2011 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia (1).

Articolul 10

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi din a treia lună care urmează după data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Luxemburg, 11 iulie 2018.

Grefier

E. COULON

Președinte

M. JAEGER


(1)  JO C 289, 1.10.2011, p. 9.


Top