EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1096

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1096 a Comisiei din 30 iunie 2022 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Coreea cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/4710

OJ L 176, 1.7.2022, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1096/oj

1.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 176/64


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1096 A COMISIEI

din 30 iunie 2022

de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Republica Coreea cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 („certificatul digital al UE privind COVID”) în scopul de a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate și în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 permite acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora, în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde considerate echivalente cu cele instituite în temeiul regulamentului menționat. Totodată, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră sub incidența regulamentului menționat, dar care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul lor și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența prevăzută în prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Coreea cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența ar trebui să se aplice, de asemenea, certificatelor de vaccinare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Coreea resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în regulamentul menționat.

(3)

La 29 septembrie 2021, Republica Coreea a furnizat Comisiei informații detaliate cu privire la eliberarea de certificate interoperabile de vaccinare împotriva COVID-19 în cadrul sistemului denumit „COOV”. Republica Coreea a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu un standard și cu un sistem tehnologic care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permit verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. În acest sens, Republica Coreea a informat Comisia că certificatele de vaccinare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Coreea în conformitate cu sistemul „COOV” conțin datele prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(4)

Republica Coreea a informat, de asemenea, Comisia că în prezent nu există restricții de călătorie legate de COVID-19 pentru intrarea și șederea în Republica Coreea. În cazul în care ar apărea necesitatea de reintroduce cerințe de călătorie, Republica Coreea confirmă că ar accepta certificatele de vaccinare și de testare emise de statele membre și de țările SEE, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953. În ceea ce privește certificatele de vaccinare, Republica Coreea a informat Comisia că certificatele în care figurează vaccinuri autorizate în întreaga UE vor fi acceptate numai dacă pentru vaccinul în cauză s-a finalizat procedura de înscriere pe lista OMS privind utilizările de urgență. În ceea ce privește recunoașterea certificatelor de vindecare, Republica Coreea a confirmat că nu le-ar recunoaște în cazul în care ar apărea necesitatea reintroducerii restricțiilor de călătorie.

(5)

La 30 mai 2022, în urma unei cereri din partea Republicii Coreea, Comisia a efectuat teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare împotriva COVID-19 sunt eliberate de Republica Coreea în conformitate cu un sistem, denumit „COOV, care este interoperabil cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permite verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele de vaccinare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Coreea în conformitate cu sistemul „COOV” conțin datele necesare.

(6)

În plus, Republica Coreea a informat Comisia că eliberează certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile împotriva COVID-19. Printre aceste vaccinuri se numără în prezent Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Nuvaxovid și Jcovden.

(7)

De asemenea, Republica Coreea a informat Comisia că nu eliberează certificate de testare interoperabile.

(8)

Totodată, Republica Coreea a informat Comisia că nu eliberează certificate de vindecare interoperabile.

(9)

În plus, Republica Coreea a informat Comisia că, atunci când verificatorii din Coreea verifică certificatele, datele cu caracter personal incluse în certificate sunt prelucrate numai pentru a verifica și a confirma vaccinarea sau rezultatul testului deținătorului certificatului și nu vor fi păstrate ulterior.

(10)

Prin urmare, sunt întrunite elementele necesare pentru a stabili că certificatele de vaccinare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Coreea în conformitate cu sistemul „COOV” sunt considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(11)

În consecință, certificatele de vaccinare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Coreea în conformitate cu sistemul „COOV” ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(12)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, Republica Coreea ar trebui să fie conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

(13)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda aplicarea prezentei decizii sau pentru a abroga prezenta decizie dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(14)

Pentru a conecta cât mai rapid posibil Republica Coreea la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare împotriva COVID-19 eliberate de Republica Coreea în conformitate cu sistemul „COOV” sunt considerate, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii, ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Republica Coreea este conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 iunie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).


Top