EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1482

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1482 a Comisiei din 14 septembrie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Statul Israel cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/6751

OJ L 325, 15.9.2021, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1482/oj

15.9.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 325/51


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1482 A COMISIEI

din 14 septembrie 2021

de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de Statul Israel cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) cu scopul de a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate și în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 permite acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde care trebuie considerate echivalente cu cele stabilite în temeiul acestui regulament. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră în domeniul de aplicare al acestui regulament, dar care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul lor și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența prevăzută în prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare și vindecare de COVID-19 eliberate de Statul Israel cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența ar trebui să se aplice, de asemenea, certificatelor de vaccinare și vindecare de COVID-19 eliberate de Statul Israel resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în acest regulament.

(3)

La 19 iulie 2021, Statul Israel a furnizat Comisiei informații detaliate cu privire la eliberarea de certificate interoperabile de vaccinare și vindecare de COVID-19 în cadrul sistemului intitulat „Ramzor”. Statul Israel a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu un standard și cu un sistem tehnologic care sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permit verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatelor. În acest sens, Statul Israel a informat Comisia că certificatele privind COVID-19 eliberate de Statul Israel în conformitate cu sistemul „Ramzor” conțin datele menționate în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(4)

La 6 septembrie 2021, în urma unei cereri formulate de Statul Israel, Comisia a efectuat teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare și vindecare de COVID-19 sunt eliberate de Statul Israel în conformitate cu un sistem, denumit „Ramzor”, care este interoperabil cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permite verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatelor. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele de vaccinare și vindecare de COVID-19 eliberate de Statul Israel în conformitate cu sistemul „Ramzor” conțin datele necesare.

(5)

În plus, Statul Israel a informat Comisia că eliberează certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile împotriva COVID-19. Printre acestea se numără, în prezent, Comirnaty și Spikevax.

(6)

În plus, Statul Israel a informat Comisia că eliberează certificate de vindecare interoperabile. Aceste certificate sunt valabile cel mult 180 de zile de la data primului test pozitiv.

(7)

Statul Israel a informat, de asemenea, Comisia că acceptă certificatele de vaccinare, testare și vindecare eliberate de statele membre și țările SEE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(8)

Statul Israel a informat, de asemenea, Comisia că acceptă certificatul de vaccinare și renunță la restricțiile de călătorie pentru persoanele vaccinate cu vaccinuri care au primit o autorizație de introducere pe piață la nivelul UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004.

(9)

Statul Israel a informat, totodată, Comisia că acceptă certificatele pe baza testelor COVID-19 de amplificare a acidului nucleic (NAAT) [de exemplu, reacția polimerazică în lanț-revers transcriptază (RT-PCR)] eliberate de statele membre și de țările SEE. Cu toate acestea, Statul Israel indică faptul că toți călătorii, inclusiv cei care au obținut rezultatele unor teste locale, trebuie să repete testul NAAT (de exemplu, RT-PCR) la aterizare și precizează că nu se renunță la nicio restricție de călătorie pe baza rezultatului unui test efectuat înainte de zbor, testul respectiv permițând doar îmbarcarea în avion. În plus, Israelul nu acceptă teste antigenice rapide.

(10)

De asemenea, Statul Israel a informat Comisia că, atunci când certificatele sunt verificate în Statul Israel, datele cu caracter personal incluse în certificate sunt prelucrate numai pentru a verifica și confirma vaccinarea, rezultatul testului sau vindecarea deținătorului certificatului și nu vor fi păstrate ulterior.

(11)

Prin urmare, sunt îndeplinite criteriile necesare pentru a stabili că certificatele privind COVID-19 eliberate de Statul Israel în conformitate cu sistemul „Ramzor” trebuie să fie considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(12)

În consecință, certificatele COVID-19 eliberate de Statul Israel în conformitate cu sistemul „Ramzor” ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(13)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, Statul Israel ar trebui să fie conectat la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

(14)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda sau a denunța prezenta decizie în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953 nu mai sunt îndeplinite.

(15)

Având în vedere necesitatea de a conecta cât mai rapid cu putință Statul Israel la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(16)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare și vindecare de COVID-19 eliberate de Statul Israel în conformitate cu sistemul „Ramzor” sunt considerate, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii, ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Statul Israel este conectat la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 septembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).


Top