EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1420

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1420/2013 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 347/96, (CE) nr. 1924/2000, (CE) nr. 1925/2000, (CE) nr. 2508/2000, (CE) nr. 2509/2000, (CE) nr. 2813/2000, (CE) nr. 2814/2000, (CE) nr. 150/2001, (CE) nr. 939/2001, (CE) nr. 1813/2001, (CE) nr. 2065/2001, (CE) nr. 2183/2001, (CE) nr. 2318/2001, (CE) nr. 2493/2001, (CE) nr. 2306/2002, (CE) nr. 802/2006, (CE) nr. 2003/2006, (CE) nr. 696/2008 și (CE) nr. 248/2009 în urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

OJ L 353, 28.12.2013, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1420/oj

28.12.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 353/48


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1420/2013 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2013

de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 347/96, (CE) nr. 1924/2000, (CE) nr. 1925/2000, (CE) nr. 2508/2000, (CE) nr. 2509/2000, (CE) nr. 2813/2000, (CE) nr. 2814/2000, (CE) nr. 150/2001, (CE) nr. 939/2001, (CE) nr. 1813/2001, (CE) nr. 2065/2001, (CE) nr. 2183/2001, (CE) nr. 2318/2001, (CE) nr. 2493/2001, (CE) nr. 2306/2002, (CE) nr. 802/2006, (CE) nr. 2003/2006, (CE) nr. 696/2008 și (CE) nr. 248/2009 în urma adoptării Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (1), în special articolul 4 alineatul (4), articolul 5 alineatul (4), articolul 6 alineatul (7), articolul 7 alineatul (10), articolul 9 alineatul (5), articolul 10 alineatul (4), articolul 12 alineatul (5), articolul 13 alineatul (7), articolul 17 alineatul (5), articolul 21 alineatul (8), articolul 23 alineatul (5), articolul 24 alineatul (8), articolul 25 alineatul (6), articolul 26 alineatul (3), articolul 27 alineatul (6), articolul 29 alineatul (5), articolul 34 alineatul (2) și articolul 35 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2799/98 al Consiliului din 15 decembrie 1998 de stabilire a sistemului agromonetar pentru moneda euro (2), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 104/2000 cu efect de la 1 ianuarie 2014, cu excepția articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 104/2000 care se aplică până la 12 decembrie 2014.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 a adus modificări importante dispozițiilor privind informarea consumatorilor, recunoașterea organizațiilor de producători, extinderea normelor, planificarea producției și a comercializării, recunoașterea organizațiilor interprofesionale, prețurile, intervenția, notificările și finanțarea.

(3)

Prin urmare, este necesară abrogarea următoarelor regulamente de punere în aplicare:

Regulamentul (CE) nr. 347/96 al Comisiei din 27 februarie 1996 de instituire a unui sistem de raportare rapidă cu privire la punerea în liberă circulație a somonului în cadrul Comunității Europene (4),

Regulamentul (CE) nr. 1924/2000 al Comisiei din 11 septembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea unei recunoașteri speciale organizațiilor de producători din sectorul pescuitului pentru îmbunătățirea calității produselor acestora (5),

Regulamentul (CE) nr. 1925/2000 al Comisiei din 11 septembrie 2000 privind stabilirea datelor de referință pentru cursurile de schimb aplicabile la calculul anumitor sume prevăzute de mecanismele Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (6),

Regulamentul (CE) nr. 2508/2000 al Comisiei din 15 noiembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind programele operaționale din sectorul pescuitului (7),

Regulamentul (CE) nr. 2509/2000 al Comisiei din 15 noiembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea compensației financiare pentru retragerea anumitor produse pescărești (8),

Regulamentul (CE) nr. 2813/2000 al Comisiei din 21 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea ajutorului pentru stocarea privată a anumitor produse pescărești (9),

Regulamentul (CE) nr. 2814/2000 al Comisiei din 21 decembrie 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la acordarea ajutorului pentru punerea în rezervă a anumitor produse pescărești (10),

Regulamentul (CE) nr. 150/2001 al Comisiei din 25 ianuarie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului cu privire la sancțiunile care vor fi aplicate organizațiilor producătorilor din sectorul pescuitului pentru abaterile de la mecanismul de intervenție și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 142/98 (11),

Regulamentul (CE) nr. 939/2001 al Comisiei din 14 mai 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind acordarea ajutorului forfetar pentru anumite produse pescărești (12),

Regulamentul (CE) nr. 1813/2001 al Comisiei din 14 septembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind condițiile de acordare și retragere a recunoașterii organizațiilor interprofesionale (13),

Regulamentul (CE) nr. 2065/2001 al Comisiei din 22 octombrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele pescărești și de acvacultură (14),

Regulamentul (CE) nr. 2183/2001 al Comisiei din 9 noiembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind acordarea de plăți compensatorii pentru tonul destinat industriei de prelucrare (15),

Regulamentul (CE) nr. 2318/2001 al Comisiei din 29 noiembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului în ceea ce privește recunoașterea organizațiilor de producători în sectorul pescuitului și acvaculturii (16),

Regulamentul (CE) nr. 2493/2001 al Comisiei din 19 decembrie 2001 privind comercializarea anumitor produse pescărești care au fost retrase de pe piață (17),

Regulamentul (CE) nr. 2306/2002 al Comisiei din 20 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului în ceea ce privește notificarea prețurilor de import pentru produse pescărești (18),

Regulamentul (CE) nr. 802/2006 al Comisiei din 30 mai 2006 de stabilire a coeficienților de conversie aplicabili peștilor din genurile Thunnus și Euthynnus  (19),

Regulamentul (CE) nr. 2003/2006 al Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a normelor de finanțare de către Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) a cheltuielilor legate de organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (20),

Regulamentul (CE) nr. 696/2008 al Comisiei din 23 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind extinderea la țările nemembre a anumitor norme adoptate de organizațiile de producători din sectorul pescuitului (21),

Regulamentul (CE) nr. 248/2009 al Comisiei din 19 martie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului în ceea ce privește notificările referitoare la recunoașterea organizațiilor de producători, fixarea prețurilor și a intervențiilor în cadrul organizării comune a pieței în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (22).

(4)

Deoarece dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 privind recunoașterea organizațiilor de producători, extinderea normelor, planificarea producției și a comercializării, recunoașterea organizațiilor interprofesionale, prețurile, intervenția și notificările se aplică de la 1 ianuarie 2014, Regulamentele (CE) nr. 347/96, (CE) nr. 1924/2000, (CE) nr. 1925/2000, (CE) nr. 2508/2000, (CE) nr. 2509/2000, (CE) nr. 2813/2000, (CE) nr. 2814/2000, (CE) nr. 150/2001, (CE) nr. 939/2001, (CE) nr. 1813/2001, (CE) nr. 2183/2001, (CE) nr. 2318/2001, (CE) nr. 2493/2001, (CE) nr. 2306/2002, (CE) nr. 802/2006, (CE) nr. 2003/2006, (CE) nr. 696/2008 și (CE) nr. 248/2009 ar trebui abrogate cu efect de la 1 ianuarie 2014. Deoarece dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 privind informarea consumatorilor se aplică de la 13 decembrie 2014, Regulamentul (CE) nr. 2065/2001 ar trebui abrogat cu efect de la 13 decembrie 2014.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de examinare a produselor pescărești și de acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Abrogări

(1)   Regulamentele (CE) nr. 347/96, (CE) nr. 1924/2000, (CE) nr. 1925/2000, (CE) nr. 2508/2000, (CE) nr. 2509/2000, (CE) nr. 2813/2000, (CE) nr. 2814/2000, (CE) nr. 150/2001, (CE) nr. 939/2001, (CE) nr. 1813/2001, (CE) nr. 2183/2001, (CE) nr. 2318/2001, (CE) nr. 2493/2001, (CE) nr. 2306/2002, (CE) nr. 802/2006, (CE) nr. 2003/2006, (CE) nr. 696/2008 și (CE) nr. 248/2009 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2014.

(2)   Regulamentul (CE) nr. 2065/2001 se abrogă cu efect de la 13 decembrie 2014.

(3)   Dispozițiile din regulamentele abrogate se aplică în continuare pentru cheltuielile efectuate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

(2)  JO L 349, 24.12.1998, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  JO L 49, 28.2.1996, p. 7.

(5)  JO L 230, 12.9.2000, p. 5.

(6)  JO L 230, 12.9.2000, p. 7.

(7)  JO L 289, 16.11.2000, p. 8.

(8)  JO L 289, 16.11.2000, p. 11.

(9)  JO L 326, 22.12.2000, p. 30.

(10)  JO L 326, 22.12.2000, p. 34.

(11)  JO L 24, 26.1.2001, p. 10.

(12)  JO L 132, 15.5.2001, p. 10.

(13)  JO L 246, 15.9.2001, p. 7.

(14)  JO L 278, 23.10.2001, p. 6.

(15)  JO L 293, 10.11.2001, p. 11.

(16)  JO L 313, 30.11.2001, p. 9.

(17)  JO L 337, 20.12.2001, p. 20.

(18)  JO L 348, 21.12.2002, p. 94.

(19)  JO L 144, 31.5.2006, p. 15.

(20)  JO L 379, 28.12.2006, p. 49.

(21)  JO L 195, 24.7.2008, p. 6.

(22)  JO L 79, 25.3.2009, p. 7.


Top