EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021HB0004

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 lutego 2021 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank (EBC/2021/4) 2021/C 47/01

OJ C 47, 10.2.2021, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 47/1


ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 4 lutego 2021 r.

udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank

(EBC/2021/4)

(2021/C 47/01)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(2)

Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank, firmy KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, wygasa po przeprowadzeniu badania za rok obrachunkowy 2020. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznych biegłych rewidentów na okres od roku obrachunkowego 2021.

(3)

Na swoich zewnętrznych biegłych rewidentów na lata obrachunkowe 2021 do 2026 z możliwością przedłużenia mandatu na rok obrachunkowy 2027 Deutsche Bundesbank wybrał firmę Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

Zaleca się wyznaczenie firmy Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft na zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank na lata obrachunkowe 2021 do 2026 z możliwością przedłużenia mandatu na rok obrachunkowy 2027.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 4 lutego 2021 r.

Christine LAGARDE

Prezes EBC


Top