EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1698

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1698 van de Commissie van 9 oktober 2019 betreffende Europese productnormen die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (Voor de EER relevante tekst)

C/2019/7126

OJ L 259, 10.10.2019, p. 65–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1698/oj

10.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 259/65


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/1698 VAN DE COMMISSIE

van 9 oktober 2019

betreffende Europese productnormen die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (1), en met name artikel 4, lid 2, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2001/95/EG wordt een product verondersteld veilig te zijn, wat de risico’s en risicocategorieën betreft die zijn geregeld in de betrokken nationale normen, wanneer het voldoet aan de niet-bindende nationale normen tot omzetting van Europese normen waarvan de referenties door de Commissie overeenkomstig artikel 4 van die richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt.

(2)

Op 27 juli 2011 heeft de Commissie Besluit 2011/479/EU (2) vastgesteld inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor turntoestellen moeten voldoen.

(3)

Bij schrijven M/507 van 5 september 2012 heeft de Commissie het CEN verzocht om, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, Europese normen op te stellen voor het aanpakken van de voornaamste risico’s die samenhangen met turntoestellen. Op basis van dit verzoek heeft het CEN een norm vastgesteld: EN 913:2008 voor turntoestellen — Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden. De referentie van die norm is op 11 juli 2014 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (3) op basis van Besluit 2014/357/EU van de Commissie (4).

(4)

Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN de nieuwe Europese norm EN 913:2018 opgesteld.

(5)

Europese norm EN 913:2018 voldoet aan het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG. De referentie ervan moet bijgevolg worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(6)

Op 29 november 2011 heeft de Commissie Besluit 2011/786/EU (5) vastgesteld inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor fietsen, kinderfietsen en bagagedragers voor fietsen moeten voldoen.

(7)

Bij schrijven M/508 van 6 september 2012 heeft de Commissie het CEN verzocht om, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, Europese normen op te stellen voor het aanpakken van de voornaamste risico’s die samenhangen met fietsen, fietsen voor jonge kinderen en bagagedragers voor fietsen. Op basis van dit verzoek heeft het CEN een reeks normen vastgesteld: En ISO 4210-2:2014 voor eisen voor stads- en toerfietsen, jeugdfietsen, mountainbikes en racefietsen en EN ISO 4210-6:2014 voor beproevingsmethoden voor frame en vork. De referenties van deze normen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (6) op basis van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/681 van de Commissie (7).

(8)

Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN de nieuwe Europese normen EN ISO 4210-2-2015 en EN ISO 4210-6-2015 opgesteld.

(9)

De Europese normen EN ISO 4210-2-2015 en EN ISO 4210-6-2015 voldoen aan het algemene veiligheidsvereiste dat is vastgesteld in Richtlijn 2001/95/EG. De referenties ervan moeten derhalve worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(10)

Op basis van verzoek M/508 van de Commissie van 6 september 2012 stelde het CEN een norm vast: EN 14872:2006 voor fietsen — Toebehoren voor fietsen — Bagagedragers. De referentie van die norm is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (8) op basis van Beschikking 2006/514/EG van de Commissie (9).

(11)

Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN de nieuwe Europese norm EN ISO 11243:2016 opgesteld.

(12)

Europese norm EN ISO 11243:2016 voldoet aan het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG. De referentie ervan moet bijgevolg worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(13)

Op 25 maart 2008 heeft de Commissie Besluit 2008/264/EG (10) vastgesteld inzake de veiligheidseisen waaraan de Europese normen voor sigaretten moeten voldoen.

(14)

Bij schrijven M/425 van 27 juni 2008 heeft de Commissie het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) verzocht om, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, Europese normen op te stellen voor het aanpakken van de voornaamste risico’s die samenhangen met sigaretten Op basis van dat verzoek heeft het CEN de norm goedgekeurd: EN ISO 12863:2010 voor standaard beproevingsmethode voor bepaling van het ontstekend vermogen van sigaretten. De referentie van die norm is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (11) op basis van Uitvoeringsbesluit 2011/496/EU van de Commissie (12).

(15)

Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN norm EN ISO 12863: 2010 gewijzigd door de wijziging EN ISO 12863: 2010/A1:2016 vast te stellen.

(16)

De wijziging EN ISO 12863: 2010/A1:2016 voldoet aan het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG. De referentie ervan moet bijgevolg worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(17)

Op 27 juli 2011 heeft de Commissie Besluit 2011/476/EU (13) vastgesteld inzake de veiligheidseisen waaraan de Europese normen voor vast opgestelde trainingsapparatuur moeten voldoen.

(18)

Bij schrijven M/506 van 5 september 2012 heeft de Commissie het CEN verzocht om, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, Europese normen op te stellen voor het aanpakken van de voornaamste risico’s die samenhangen met vast opgestelde trainingsapparatuur. Op basis van dit verzoek heeft het CEN een reeks normen vastgesteld: EN 957-4:2006+A1:2010 voor krachttrainingsbanken, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden. En 957-5: 2009 voor trainingsapparatuur met pedalen, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden, EN 957-8: 1998 voor stap-, traploop- en klimapparaten — Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden, EN 957-9:2003 voor elliptische oefentoestellen, additionele veiligheidseisen en beproevingsmethoden en EN 957-10:2005 voor trainingsfietsen met een vast wiel of zonder freewheel, aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden. De referenties van deze normen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (14) op basis van Uitvoeringsbesluit 2014/357/EU.

(19)

Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN de nieuwe normen EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 en EN ISO 20957-10:2017 opgesteld.

(20)

Europese normen EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 en EN ISO 20957-10:2017 voldoen aan het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG. De referenties ervan moeten derhalve worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(21)

Op 21 april 2005 heeft de Commissie Beschikking 2005/323/EG (15) vastgesteld inzake de veiligheidseisen waaraan de Europese normen met betrekking tot drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op of in het water moeten voldoen.

(22)

Bij schrijven M/372 van 5 september 2012 heeft de Commissie het CEN verzocht om, in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, Europese normen op te stellen voor het aanpakken van de voornaamste risico’s die samenhangen met drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water. Op basis van dit verzoek heeft het CEN een reeks normen vastgesteld: EN 15649-1:2009+A2:2013, EN 15649-2:2009+A2:2013, EN 15649-3:2009+A1:2012, EN 15649-4:2010+A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009+A1:2013, EN 15649-7:2009 voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water. De referenties van die reeks normen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (16) op basis van Uitvoeringsbesluiten 2014/359/EU (17), 2014/875/EU (18) en 2013/390/EU (19) van de Commissie.

(23)

Rekening houdend met nieuwe kennis en de ontwikkeling van de markt heeft het CEN een nieuwe reeks van de Europese norm EN ISO 25649:2017 (delen 1-7) opgesteld.

(24)

De Europese norm EN ISO 25649:2017 (delen 1-7) voldoet aan de algemene veiligheidseis van Richtlijn 2001/95/EG. De referenties ervan moeten derhalve worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(25)

Europese normen EN 913:2008, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN ISO 4210-2:2014, EN ISO 4210-6:2014, EN 14872:2006 en de reeks EN 15649 worden vervangen door nieuwe of gewijzigde Europese normen waarvan de referenties bij dit besluit bekend moeten worden gemaakt. Daarom moeten de referenties van die normen uit het Publicatieblad van de Europese Unie worden geschrapt (20).

(26)

Ter wille van de duidelijkheid moet in één handeling een volledige lijst van referenties van Europese normen die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2001/95/EG en overeenstemmen met de vereisten die zij beogen te bestrijken, worden bekendgemaakt. De verwijzingen naar Europese normen die momenteel in het Publicatieblad van de Europese Unie (21) worden bekendgemaakt, moeten daarom in dit besluit worden opgenomen. Bijgevolg moeten de relevante besluiten van de Commissie betreffende de bekendmaking van die normen worden ingetrokken.

(27)

Naleving van de desbetreffende nationale norm ter omzetting van een Europese norm waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, schept vanaf de datum van bekendmaking van de referentie van de Europese norm in het Publicatieblad van de Europese Unie een vermoeden van veiligheid, wat de risico’s en risicocategorieën betreft die onder de betrokken nationale norm vallen. Dit besluit moet derhalve in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan,

(28)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Richtlijn 2001/95/EG opgerichte comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De referenties van de in bijlage I bij dit besluit vermelde Europese normen voor producten die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2001/95/EG worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2

De referenties van de in bijlage II bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen voor producten die zijn opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn 2001/95/EG worden hierbij geschrapt uit het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Beschikking C(2004) 1493 van de Commissie (22), Beschikking 2005/718/EG van de Commissie (23), Beschikking 2006/514/EG, Beschikking 2009/18/EG van de Commissie (24), Uitvoeringsbesluit 2011/496/EU, Uitvoeringsbesluit 2012/29/EU (25), Uitvoeringsbesluit 2013/390/EU, Uitvoeringsbesluit 2014/357/EU, Uitvoeringsbesluit 2014/358/EU van de Commissie (26), Uitvoeringsbesluit 2014/359/EU, Uitvoeringsbesluit 2014/531/EU van de Commissie (27), Uitvoeringsbesluit 2014/875/EU, Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/681, Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1345 van de Commissie (28) en Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1014 (29) worden ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 9 oktober 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4.

(2)  Besluit 2011/479/EU van de Commissie van 27 juli 2011 inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor turntoestellen krachtens Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad moeten voldoen (PB L 197 van 29.7.2011, blz. 13).

(3)  Mededeling 2017/C 267/03 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (PB C 267 van 11.8.2017, blz. 7).

(4)  Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 juni 2014 betreffende de overeenstemming van de Europese normenreeksen EN 957 (delen 2 en 4 tot en met 10) en EN ISO 20957 (deel 1) voor vast opgestelde trainingsapparatuur en van tien Europese normen voor turntoestellen met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad, en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 175 van 14.6.2014, blz. 40).

(5)  Besluit 2011/786/EU van de Commissie van 29 november 2011 inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor fietsen, kinderfietsen en bagagedragers voor fietsen krachtens Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad moeten voldoen (PB L 319 van 2.12.2011, blz. 106).

(6)  Mededeling 2017/C 267/03 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (PB C 267 van 11.8.2017, blz. 7).

(7)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/681 van de Commissie van 29 april 2015 betreffende de publicatie van de referenties van norm EN ISO 4210, delen 1-9, voor stads- en toerfietsen, berg- en racefietsen, en van norm EN ISO 8098 voor kinderfietsen in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 111 van 30.4.2015, blz. 30).

(8)  Mededeling 2017/C 267/03 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (PB C 267 van 11.8.2017, blz. 7).

(9)  Beschikking 2006/514/EG van de Commissie van 20 juli 2006 betreffende de overeenstemming van bepaalde normen met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG en de bekendmaking van de referenties ervan in het Publicatieblad (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 35).

(10)  Besluit 2008/264/EG van de Commissie van 25 maart 2008 inzake de brandveiligheidseisen waaraan Europese normen voor sigaretten overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 83 van 26.3.2008, blz. 35).

(11)  Mededeling 2017/C 267/03 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (PB C 267 van 11.8.2017, blz. 7).

(12)  Uitvoeringsbesluit 2011/496/EU van de Commissie van 9 augustus 2011 betreffende de overeenstemming van de norm EN 16156:2010 “Sigaretten — Vaststellen van het ontstekend vermogen — Veiligheidseis” en van de norm EN ISO 12863:2010 “Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van het ontstekend vermogen van sigaretten” met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking van de referenties van de norm EN 16156:2010 “Sigaretten — Vaststellen van het ontstekend vermogen — Veiligheidseis” en van de norm EN ISO 12863:2010 “Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van het ontstekend vermogen van sigaretten” in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 205 van 10.8.2011, blz. 31).

(13)  Besluit 2011/476/EU van de Commissie van 27 juli 2011 inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor vast opgestelde trainingsapparatuur krachtens Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad moeten voldoen (PB L 196 van 28.7.2011, blz. 16).

(14)  Mededeling 2017/C 267/03 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (PB C 267 van 11.8.2017, blz. 7).

(15)  Beschikking 2005/323/EG van de Commissie van 21 april 2005 inzake de veiligheidseisen waaraan de in Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad bedoelde Europese normen met betrekking tot drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op of in het water moeten voldoen (PB L 104 van 23.4.2005, blz. 39).

(16)  Mededeling 2017/C 267/03 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (PB C 267 van 11.8.2017, blz. 7).

(17)  Uitvoeringsbesluit 2014/359/EU van de Commissie van 13 juni 2014 betreffende de overeenstemming van de Europese normen EN 15649-1:2009+A2:2013 en EN 15649-6:2009+A1:2013 voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 175 van 14.6.2014, blz. 45).

(18)  Uitvoeringsbesluit 2014/875/EU van de Commissie van 4 december 2014 betreffende de bekendmaking van de referenties van norm EN 15649-2:2009+A2:2013 voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water en van norm EN 957-6:2010+A1:2014 voor vast opgestelde trainingsapparatuur in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 349 van 5.12.2014, blz. 65).

(19)  Uitvoeringsbesluit 2013/390/EU van de Commissie van 18 juli 2013 betreffende de overeenstemming van de Europese normenreeks EN 15649 (delen 1 t/m 7) voor drijvende vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 196 van 19.7.2013, blz. 22).

(20)  Mededeling 2017/C 267/03 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (PB C 267 van 11.8.2017, blz. 7).

(21)  Mededeling 2017/C 267/03 van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid (PB C 267 van 11.8.2017, blz. 7).

(22)  Beschikking C(2004) 1493 van de Commissie van 23 april 2004 betreffende overeenstemming met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG en de publicatie van de referenties daarvan in het Publicatieblad.

(23)  Beschikking 2005/718/EG van de Commissie van 13 oktober 2005 betreffende de overeenstemming van bepaalde normen met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking van de referenties ervan in het Publicatieblad (PB L 271 van 15.10.2005, blz. 51).

(24)  Beschikking 2009/18/EC van de Commissie van 22 december 2008 over de overeenstemming van de norm EN 1273:2005 over loopstoeltjes met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking van de referentie van de norm in het Publicatieblad (PB L 8 van 13.1.2009, blz. 29).

(25)  Uitvoeringsbesluit 2012/29/EU van de Commissie van 13 januari 2012 betreffende de overeenstemming van norm EN 60065:2002/A12:2011 “Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen — Veiligheidseisen” en norm EN 60950-1:2006/A12:2011 “Apparatuur voor informatietechniek — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen” met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 13 van 17.1.2012, blz. 7).

(26)  Uitvoeringsbesluit 2014/358/EU van de Commissie van 13 juni 2014 betreffende de overeenstemming van de Europese norm EN 16281:2013 voor door de consument gemonteerde kinderveilige vergrendelingen voor ramen en balkondeuren met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de bekendmaking van de referentie van die norm in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 175 van 14.6.2014, blz. 43).

(27)  Uitvoeringsbesluit 2014/531/EU van de Commissie van 14 augustus 2014 betreffende de overeenstemming van de Europese normen EN 16433:2014 en EN 16434:2014 en van bepaalde clausules van Europese norm EN 13120:2009+A1:2014 voor aan de binnenzijde geplaatste zonwering met het algemene veiligheidsvereiste van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad en betreffende de bekendmaking van de referenties van die normen in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 243 van 15.8.2014, blz. 54).

(28)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1345 van de Commissie van 31 juli 2015 betreffende de bekendmaking van de referenties van de normen inzake koorden en treksluitingen van kinderkleding, reiswiegen en standaards, veiligheidshekjes en verschoontafels voor huishoudelijk gebruik in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 207 van 4.8.2015, blz. 73).

(29)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1014 van de Commissie van 15 juni 2017 betreffende de bekendmaking van de referenties van de Europese normen EN 13869:2016 inzake kinderveiligheidseisen voor aanstekers en EN 13209-2:2015 inzake babydragers in het Publicatieblad van de Europese Unie overeenkomstig Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 153 van 16.6.2017, blz. 36).


BIJLAGE I

Nr.

Referentie van de norm

1.

EN 581-1:2006

Buitenmeubelen — Zitmeubelen en tafels voor gebruik op campings, in huishoudens en voor verhuurdoeleinden — Deel 1: Algemene veiligheidseisen

2.

EN 913:2018

Turntoestellen — Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden

3.

EN 914:2008

Turntoestellen — Bruggen met gelijke liggers en bruggen met ongelijke liggers — Eisen en beproevingsmethoden inclusief veiligheid

4.

EN 915:2008

Turntoestellen — Bruggen met ongelijke liggers — Functionele eisen en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

5.

EN 916:2003

Turntoestellen — Springkasten — Eisen (inclusief veiligheid) en beproevingsmethoden

6.

EN 957-2:2003

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 2: Krachttrainingsapparatuur, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

7.

EN 957-6:2010+A1:2014

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 6: Loopbanden, aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden

8.

EN 957-7:1998

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 7: Roeiapparaten, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

9.

EN 1129-1:1995

Meubelen — Opklapbedden — Veiligheidseisen en beproeving — Deel 1: Veiligheidseisen

10.

EN 1129-2:1995

Meubelen — Opklapbedden -Veiligheidseisen en beproeving — Deel 2: Beproevingsmethoden

11.

EN 1130-1:1996

Meubelen — Wiegen voor huiselijk gebruik — Deel 1: Veiligheidseisen

12.

EN 1130-2:1996

Meubelen — Wiegen voor huiselijk gebruik — Deel 2: Beproevingsmethoden

13.

EN 1273:2005

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Loopstoeltjes — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

14.

EN 1466:2014

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Reiswiegen en standaards — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

15.

EN 1651:1999

Uitrusting voor schermvliegen — Harnasgordels — Veiligheidseisen en sterktebeproevingen

16.

EN 1930:2011

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Veiligheidshekjes — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

17.

EN ISO 4210-1:2014

Rijwielen — Veiligheidseisen voor fietsen — Deel 1: Termen en definities (ISO 4210-1:2014)

18.

EN ISO 4210-2:2015

Rijwielen — Veiligheidseisen voor fietsen — Deel 2: Eisen voor stads- en toerfietsen, jeugdfietsen, mountainbikes en racefietsen (ISO 4210-2:2015)

19.

EN ISO 4210-3:2014

Rijwielen — Veiligheidseisen voor fietsen — Deel 3: Algemene beproevingsmethoden (ISO 4210-3:2014)

20.

EN ISO 4210-4:2014

Rijwielen — Veiligheidseisen voor fietsen — Deel 4: Rem beproevingsmethode (ISO 4210-4:2014)

21.

EN ISO 4210-5:2014

Rijwielen — Veiligheidseisen voor fietsen — Deel 5: Beproevingsmethoden voor sturen (ISO 4210-5:2014, gecorrigeerde versie 2015-02-01)

22.

EN ISO 4210-6:2015

Rijwielen — Veiligheidseisen voor fietsen — Deel 6: Beproevingsmethoden voor frame en vork (ISO 4210-6:2015)

23.

EN ISO 4210-7:2014

Rijwielen — Veiligheidseisen voor fietsen — Deel 7: Beproevingsmethodes voor wielen en velgen (ISO 4210-7:2014)

24.

EN ISO 4210-8:2014

Rijwielen — Veiligheidseisen voor fietsen — Deel 8: Beproevingsmethoden van pedalen en crank (ISO 4210-8:2014)

25.

EN ISO 4210-9:2014

Rijwielen — Veiligheidseisen voor fietsen — Deel 9: Beproevingsmethoden voor zadels en zadelpennen (ISO 4210-9:2014)

26.

EN ISO 8098:2014.

Fietsen — Veiligheidseisen voor fietsen voor jonge kinderen (ISO 8098:2014)

27.

EN ISO 9994:2006.

Aanstekers — Veiligheidsbepalingen (ISO 9994:2005)

28.

EN ISO 11243:2016.

Cycli — Bagagedragers voor fietsen — Eisen en beproevingsmethoden (ISO 11243: 2016)

29.

EN 12196:2003

Turntoestellen — Paarden en turnbokken — Functionele- en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

30.

EN 12197:1997

Turntoestellen — Rekstokken — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

31.

EN 12221-1:2008+A1:2013

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Kindercommodes voor huishoudelijk gebruik — Deel 1: Veiligheidseisen

32.

EN 12221-2:2008+A1:2013

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Kindercommodes voor huishoudelijk gebruik — Deel 2: Beproevingsmethoden

33.

EN 12346:1998

Turntoestellen — Balken, ladders en -klimrekken Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

34.

EN 12432:1998

Turntoestellen — Evenwichtsbalken — Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

35.

EN 12491:2001

Schermvliegtuigen — Noodparachutes — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

36.

EN 12655:1998

Turntoestellen — Ringentoestellen — Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

37.

EN ISO 12863:2010.

Standaard beproevingsmethode voor bepaling van de ontvlambaarheid van sigaretten (ISO 12863:2010)

EN ISO 12863:2010/A1:2016

38.

EN 13120:2009+A1:2014

Aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen — Prestatie-eisen inclusief veiligheid

39.

EN 13209-1:2004

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Babydragers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 1: Rugdraagstoeltjes

40.

EN 13209-2:2015

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Babydragers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden — Deel 2: Draagzak

41.

EN 13219:2008

Turntoestellen — Trampolines — Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

42.

EN 13319:2000

Duiktoebehoren — Dieptemeters en gecombineerde diepte- en tijdmeetinstrumenten — Functionele en veiligheidseisen, beproevingsmethoden

43.

EN 13869:2016

Aanstekers — Kindveiligheid van aanstekers — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

44.

EN 13899:2003

Rolsportmaterieel — Rolschaatsen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

45.

EN 14059:2002

Decoratieve olielampen — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

46.

EN 14344:2004

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Kinderzitjes voor de fiets — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

47.

EN 14350-1:2004

Artikelen voor zuigelingen en peuters — Drinkgerei — Deel 1: Algemene en mechanische eisen en beproevingsmethoden

48.

EN 14682:2014

Veiligheid van kinderkleding — Koorden en treksluitingen van kinderkleding — Specificaties

49.

EN 16156:2010

Sigaretten — Beoordeling van het ontstekend vermogen — Veiligheidseis

50.

EN 16281:2013

Producten veilig voor kinderen — Kindveilige sluitingen voor ramen en balkondeuren bestemd voor de consument — Veiligheidseisen en beproevingsmethoden

51.

EN 16433:2014

Aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen — Bescherming tegen verwurging — Beproevingsmethoden

52.

EN 16434:2014

Aan de binnenzijde geplaatste zonneschermen — Bescherming tegen verwurging — Eisen en beproevingsmethoden voor veiligheidsvoorzieningen

53.

EN ISO 20957-1:2013

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 1: Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-1:2013)

54.

EN ISO 20957-4:2016

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 4: Krachttrainingsbanken, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-4:2016)

55.

EN ISO 20957-5:2016

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 5: Trainingsapparatuur met pedalen, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-5:2016)

56.

EN ISO 20957-8:2017

Vast opgestelde trainingsapparatuur- Deel 8: Stap-, traploop- en klimapparaten — Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-8:2017)

57.

EN ISO 20957-9:2016

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 9: Elliptische oefentoestellen, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-9:2016)

58.

EN ISO 20957-10:2017

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 10: Trainingsfietsen met een vast wiel of zonder freewheel, aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden (ISO 20957-10:2017)

59.

EN ISO 25649-1:2017

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 1: Classificatie, materialen, algemene eisen en beproevingsmethoden (ISO 25649-1:2017)

60.

EN ISO 25649-2:2017

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 2: Consumenteninformatie (ISO 25649-2:2017)

61.

EN ISO 25649-3:2017

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 3: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse A toestellen (ISO 25649-3:2017)

62.

EN ISO 25649-4:2017

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 4: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse B toestellen (ISO 25649-4:2017)

63.

EN ISO 25649-5:2017

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 5: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse C toestellen (ISO 25649-5:2017)

64.

EN ISO 25649-6:2017

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 6: Aanvullende bijzondere eisen voor Klasse D toestellen (ISO 25649-6:2017)

65.

EN ISO 25649-7:2017

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 7: Aanvullende bijzondere eisen en beproevingsmethoden voor klasse E toestellen (ISO 25649-7:2017)

66.

EN 60065:2002

Audio-, video- en soortgelijke elektronische toestellen — Veiligheidseisen IEC 60065:2001 (Gewijzigd)

EN 60065:2002/A12:2011

67.

EN 60950-1:2006

Apparatuur voor informatietechniek — Veiligheid — Deel 1: Algemene eisen IEC 60950-1:2005 (Gewijzigd)

EN 60950-1:2006+A12:2011


BIJLAGE II

Nr.

Referentie van de norm

1.

EN 913:2008

Turntoestellen — Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden

2.

EN 957-4:2006+A1:2010

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 4: Krachttrainingsbanken, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

3.

EN 957-5:2009

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 5: Trainingsapparatuur met pedalen, aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

4.

EN 957-8:1998

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 8: Stap-, traploop- en klimapparaten — Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden

5.

EN 957-9:2003

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 9: Elliptische oefentoestellen, additionele veiligheidseisen en beproevingsmethoden

6.

EN 957-10:2005

Vast opgestelde trainingsapparatuur — Deel 10: Trainingsfietsen met een vast wiel of zonder freewheel, aanvullende specifieke veiligheidseisen en beproevingsmethoden

7.

EN ISO 4210-2:2014

Rijwielen — Veiligheidseisen voor fietsen — Deel 2: Eisen voor stads- en toerfietsen, jeugdfietsen, berg- en racefietsen (ISO 4210-2:2014)

8.

EN ISO 4210-6:2014

Rijwielen — Veiligheidseisen voor fietsen — Deel 6: Beproevingsmethoden voor frame en vork (ISO 4210-6:2014)

9.

EN ISO 12863:2010.

Standaard beproevingsmethode voor bepaling van de ontvlambaarheid van sigaretten (ISO 12863:2010)

10.

EN 14872:2006

Fietsen — Toebehoren voor fietsen — Bagagedragers

11.

EN 15649-1:2009+A2:2013

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 1: Classificatie, materialen, algemene eisen en beproevingsmethoden

12.

EN 15649-2:2009+A2:2013

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 2: Consumenteninformatie

13.

EN 15649-3:2009+A1:2012

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 3: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse A toestellen

14.

EN 15649-4:2010+A1:2012

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 4: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse B toestellen

15.

EN 15649-5:2009

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 5: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse C toestellen

16.

EN 15649-6:2009+A1:2013

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 6: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor klasse D toestellen

17.

EN 15649-7:2009

Opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water — Deel 7: Aanvullende bijzondere eisen en beproevingsmethoden voor klasse E toestellen


Top