EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R2658

De geïntegreerde onlinedatabase voor douanetarieven (Taric)

De geïntegreerde onlinedatabase voor douanetarieven (Taric)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EEG) nr. 2658/87 — de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

In de verordening wordt de wettelijke basis gelegd voor Taric, een geïntegreerd tarief van de EU, en wordt een gemeenschappelijk stelsel geïntroduceerd voor de codering en indeling van goederen, ook wel de gecombineerde nomenclatuur (GN) genoemd, dat essentieel is voor de verwerking en publicatie van handelscijfers van de EU.

KERNPUNTEN

 • Taric bevat alle accijnstarieven en bepaalde EU-regels die van toepassing zijn op externe handel. Het systeem bevat geen informatie over nationale belastingen, zoals btw.
 • De GN is het resultaat van de fusie tussen de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief* en NIMEXE (de statistieknomenclatuur van de EU).
 • Taric is gebaseerd op de GN en omvat aanvullende onderverdelingen, die Taric-onderverdelingen worden genoemd, die worden gebruikt voor goederen waarvoor specifieke accijnstarieven van toepassing zijn vanwege hun herkomst, of uit een gebied waar ander handelsbeleid van toepassing is.
 • Elke GN-onderverdeling heeft een 8-cijferige code. De eerste zes cijfers verwijzen naar de verdelingen en onderverdelingen van het geharmoniseerde systeem. Het zevende en achtste cijfer verwijzen naar de GN-onderverdeling. Het negende en tiende cijfer verwijzen naar de Taric-onderverdeling.
 • In bijlage I bij de verordening zijn de accijnstarieven vastgesteld. Deze bijlage wordt regelmatig bijgewerkt in verband met:
  • wijzigingen die zijn overeengekomen op internationaal niveau;
  • wijzigingen in verband met statistische vereisten, handelsbeleid en technologische en commerciële ontwikkelingen; en
  • de noodzaak tekst aan te vullen of te verduidelijken.
 • De Europese Commissie publiceert en beheert Taric. Zij wijst codenummers toe, werkt Taric bij en informeert EU-landen over wijzigingen. Verzoeken tot wijziging van de GN kunnen worden ingediend bij de Europese Commissie, EU-landen of Europese beroepsfederaties.
 • Elk jaar stelt de Commissie bij verordening een complete versie van de GN en de accijnstarieven van het gemeenschappelijk douanetarief vast, waarbij rekening wordt gehouden met wijzigingen van de Raad en de Europese Commissie. De verordening wordt uiterlijk 31 oktober gepubliceerd in het Publicatieblad en is van toepassing vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.
 • De Commissie wordt bijgestaan door het Comité Douanewetboek, dat bestaat uit vertegenwoordigers uit de EU-landen. Het comité is verantwoordelijk voor het onderzoeken van alle vragen betreffende de nomenclatuur van de GN, Taric of andere nomenclaturen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 10 september 1987 van toepassing.

ACHTERGROND

Taric, het geïntegreerde tarief van de EU, is een database waarin handels- en landbouwwetgeving en douanetarieven zijn samengebracht. Dit garandeert een uniforme toepassing door EU-landen en biedt een helder overzicht van alle maatregelen die moeten worden genomen door diegenen die zijn betrokken bij het importeren of exporteren van goederen naar of vanuit de EU.

Voor meer informatie, zie:

 • TARIC (Europese Commissie).

KERNBEGRIPPEN

Gemeenschappelijk douanetarief: de combinatie van de indeling van goederen en de accijnstarieven die van toepassing zijn op elke goederensoort, en die binnen de gehele EU van toepassing is.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1-675)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EEG) nr. 2658/87 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 17.06.2023

Naar boven