EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0706

2010/706/EU: Besluit van de Raad van 3 juni 2010 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

OJ L 308, 24.11.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 220 - 221

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/706/oj

24.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 308/1


BESLUIT VAN DE RAAD

van 3 juni 2010

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa

(2010/706/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 77, lid 2, onder a), juncto artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 27 november 2008 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen met Georgië te beginnen inzake een Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië over de versoepeling van de afgifte van visa (hierna „de overeenkomst” genoemd). De onderhandelingen werden succesvol afgerond en de overeenkomst werd op 25 november 2009 geparafeerd.

(2)

Dit besluit vormt een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis waaraan het Verenigd Koninkrijk niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (1). Het Verenigd Koninkrijk neemt derhalve niet deel aan de aanneming van dit besluit en dit is niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(3)

Dit besluit vormt een ontwikkeling van bepalingen van het Schengenacquis waaraan Ierland niet deelneemt, overeenkomstig Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (2). Ierland neemt derhalve niet deel aan de aanneming van dit besluit en dit is niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(4)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de positie van Denemarken neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van dit besluit en dit is niet bindend voor, noch van toepassing op deze lidstaat.

(5)

De overeenkomst dient te worden ondertekend onder voorbehoud van de sluiting ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de versoepeling van de afgifte van visa (hierna „de overeenkomst” genoemd) wordt goedgekeurd namens de Unie onder voorbehoud van de sluiting van deze overeenkomst (3).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 3 juni 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43.

(2)  PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20.

(3)  De teksten van de overeenkomst, van het protocol en van de verklaringen worden samen met het besluit betreffende de sluiting van de overeenkomst bekendgemaakt.


Top