EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996Y0919(06)

Aanbeveling van de Raad van 30 november 1994 betreffende de aanneming van een standaard-reisdocument voor de verwijdering van onderdanen van derde landen

OJ C 274, 19.9.1996, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2016; opgeheven door 32016R1953

31996Y0919(06)

Aanbeveling van de Raad van 30 november 1994 betreffende de aanneming van een standaard-reisdocument voor de verwijdering van onderdanen van derde landen

Publicatieblad Nr. C 274 van 19/09/1996 blz. 0018 - 0019


BIJLAGE II.1

AANBEVELING VAN DE RAAD van 30 november 1994 betreffende de aanneming van een standaard-reisdocument voor de verwijdering van onderdanen van derde landen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzonderheid op artikel K.1, punt 3, onder c),

Overwegende dat de strijd tegen illegale immigratie, illegaal verblijf en illegale arbeid door onderdanen van derde landen op het grondgebied van de Lid-Staten als een aangelegenheid van gemeenschappelijk belang wordt beschouwd,

Opmerkend dat overleg en samenwerking inzake de uitvoering van verwijderingsmaatregelen in het werkprogramma voor 1994 als een prioritaire actie worden beschouwd,

Erkennend dat bij een recente studiebijeenkomst over verwijderingsmaatregelen is gebleken dat de grote meerderheid der Lid-Staten problemen ondervindt wanneer onderdanen van derde landen zonder reisdocumenten van hun grondgebied moeten worden verwijderd,

Verlangend de doelmatigheid van de tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregelen te verhogen,

BEVEELT HIERBIJ AAN DAT:

- met ingang van 1 januari 1995 bijgaand standaard-reisdocument, geldig voor een enkele reis, door alle Lid-Staten van de Unie in voorkomend geval wordt gebruikt wanneer onderdanen van derde landen van het grondgebied van de Unie worden verwijderd;

- het document wordt opgesteld in de taal van de Lid-Staat die het besluit tot verwijdering uitvoert;

- het document in voorkomend geval in zowel het Frans als het Engels wordt vertaald.

>REFERENTIE NAAR EEN FILM>

>BEGIN VAN DE GRAFIEK>

LID-STAAT .

Reg. nr.:

Doc. nr.:

Registration no./No d'enregistrement Doc. no./No doc.

Geldig voor een eenmalige reis van: .

Valid for one journey from/Valable pour un seul voyage de naar: .

to/à Naam: .

Name/Nom Voornaam: .

Given name/Prénom Geboortedatum: .

Date of birth/Date de naissance Lengte: .

Height/Taille Bijzondere kenmerken:

Distinguishing marks/Signes particuliers Nationaliteit: .

Nationality/Nationalité FOTO Photo/Photo Adres in het land van oorsprong (indien bekend): .

.

.

Address in home country (if known)/Adresse dans le pays d'origine (si connu) Zegel/Stempel Seal/Stamp Sceau/Cachet Afgegeven door: .

Issuing authority/Autorité de délivrance Afgegeven te: .

Issued at/Lieu de délivrance Datum van afgifte: .

Issued on/Date de délivrance Handtekening: .

Signature/Signature Opmerkingen/Remarks/Observations: .

.

.

>EIND VAN DE GRAFIEK>

Top