Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1229

Regolament (UE) Nru 1229/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 16 ta’ Novembru 2011 li jħassar ċerti atti tal-Kunsill li saru obsoleti fil-qasam tal-politika agrikola komuni

OJ L 326, 8.12.2011, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 314 - 316

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1229/oj

8.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 326/18


REGOLAMENT (UE) Nru 1229/2011 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-16 ta’ Novembru 2011

li jħassar ċerti atti tal-Kunsill li saru obsoleti fil-qasam tal-politika agrikola komuni

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 42 u l-Artikolu 43(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-Att ta’ Adeżjoni tal-1979, u b’mod partikolari l-Artikolu 60, l-Artikolu 61(5) u l-Artikolu 72(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-Att ta’ Adeżjoni tal-1985, u b’mod partikolari l-Artikolu 234(3) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja u r-rekwiżit għal unanimità fil-Kunsill previst fl-Artikolu 234(3) tal-Att ta’ Adeżjoni tal-1985 (2),

Billi:

(1)

It-titjib fit-trasparenza tal-liġi tal-Unjoni huwa element essenzjali tal-istrateġija għal tfassil aħjar tal-liġijiet li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jimplimentaw. F’dak il-kuntest huwa xieraq li dawk l-atti li m’għadx għandhom effett reali jitneħħew mil-leġiżlazzjoni li tinsab fis-seħħ.

(2)

Numru ta’ regolamenti relattivi għall-politika agrikola komuni saru obsoleti, anki jekk formalment baqgħu fis-seħħ.

(3)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2052/69 tas-17 ta’ Ottubru 1969 dwar il-finanzjament Komunitarju tan-nefqa li tirriżulta mill-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar l-Għajnuna Alimentari (3) eżawrixxa l-effetti tiegħu ladarba l-kontenut tiegħu ġie indirizzat minn atti sussegwenti.

(4)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1467/70 tal-20 ta’ Lulju 1970 li jiffissa ċerti regoli ġenerali li jirregolaw l-intervenzjoni fis-suq tat-tabakk mhux maħdum (4) eżawrixxa l-effetti tiegħu bħala konsegwenza ta’ riformi suċċessivi tas-settur tat-tabakk mill-1992 ‘l hawn.

(5)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3279/75 tas-16 ta’ Diċembru 1975 dwar l-istandardizzazzjoni tat-trattament applikat mill-Istati Membri individwali għall-importazzjonijiet minn pajjiżi mhux membri ta’ siġar ħajjin u pjanti oħra, basal, għeruq u simili, fjuri maqtugħa u weraq ornamentali (5) eżawrixxa l-effetti tiegħu ladarba l-kontenut tiegħu ġie inkluż f’atti sussegwenti.

(6)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1078/77 tas-17 ta’ Mejju 1977 li introduċa sistema ta’ primjums għal ħalib u prodotti tal-ħalib mhux kummerċjalizzati u għall-konverżjoni ta’ merħliet li jipproduċu l-ħalib (6) introduċa miżuri applikabbli sal-1981 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(7)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1853/78 tal-25 ta’ Lulju 1978 li jadotta regoli ġenerali b’konnessjoni ma’ miżuri speċjali għaż-żerriegħa tar-riġnu (7) introduċa miżuri għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2874/77 tad-19 ta’ Diċembru 1977 li jistabbilixxi miżuri speċjali rigward iż-żerriegħa tar-riġnu (8) li ma baqax validu fit-30 ta’ Settembru 1984, u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(8)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2580/78 tal-31 ta’ Ottubru 1978 li jestendi s-sena 1977/78 tal-marketing taż-żejt taż-żebbuġa, li jipprovdi għall-miżuri speċjali għal dan is-settur, u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 878/77 rigward ir-rati tal-kambju li għandhom ikunu applikati fl-agrikoltura (9) kien ikopri biss is-snin tas-suq 1977/78 u 1978/79 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(9)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1/81 tal-1 ta’ Jannar 1981 li jistabbilixxi regoli ġenerali għas-sistema ta’ ammonti ta’ kumpens tal-adeżjoni għaċ-ċereali (10) kien intiż għall-applikazzjoni fil-perjodu tranżitorju sussegwentement għall-adeżjoni tal-Greċja mal-Komunitajiet Ewropej u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(10)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1946/81 tat-30 ta’ Ġunju 1981 li jirrestrinġi l-għajnuniet ta’ investiment għall-produzzjoni tal-ħalib (11) eżawrixxa l-effetti tiegħu ladarba l-kontenut tiegħu ġie indirizzat minn atti sussegwenti.

(11)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2989/82 tad-9 ta’ Novembru 1982 dwar l-għoti ta’ għajnuna għal konsum ta’ butir fid-Danimarka, il-Greċja, l-Italja u l-Lussemburgu (12) introduċa biss miżuri temporanji u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(12)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3033/83 tas-26 ta’ Ottubru 1983 li jabolixxi l-ammont ta’ kumpens tal-“adeżjoni” applikabbli għal inbejjed likurużi (13) kien intiż għall-applikazzjoni fil-perjodu tranżitorju sussegwentement għall-adeżjoni tal-Greċja mal-Komunitajiet u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(13)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 564/84 tal-1 ta’ Marzu 1984 dwar is-sospensjoni ta’ għajnuniet għal investiment fil-qasam tal-produzzjoni tal-ħalib (14) kien ikopri biss is-sena 1984 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(14)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2997/87 tat-22 ta’ Settembru 1987 li jistipula, fir-rigward tal-ħops, l-ammont ta’ għajnuna lil produtturi għall-ħsad tal-1986, u li jipprovdi għal miżuri speċjali għal ċerti reġjuni ta’ produzzjoni (15) introduċa miżuri speċjali applikabbli sas-sena 1995 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(15)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1441/88 tal-24 ta’ Mejju 1988 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 822/87 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-inbid (16) ta s-setgħa lill-Kunsill sabiex jemenda ċerti dispożizzjonijiet tranżitorji li rriżultaw mill-adeżjoni tal-Portugall mal-Komunitajiet u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(16)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1720/91 tat-13 ta’ Ġunju 1991 li jemenda r-Regolament Nru 136/66/KEE dwar l-istabbiliment tal-organizzazzjoni komuni tas-suq fiż-żjut u x-xaħmijiet (17) introduċa diversi miżuri eċċezzjonali fl-organizzazzjoni komuni tas-suq fiż-żjut u x-xaħmijiet, li kienu japplikaw sa mhux iktar tard mit-30 ta’ Ġunju 1992, u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(17)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 740/93 tas-17 ta’ Marzu 1993 li jistipula kumpens Komunitarju għal waqfien definittiv tal-produzzjoni tal-ħalib fil-Portugall (18) introduċa miżura speċjali sabiex tibqa’ implimentata sas-sena 1996 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(18)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 741/93 tas-17 ta’ Marzu 1993 dwar l-applikazzjoni tal-prezz komuni tal-intervent għaż-żejt taż-żebbuġa fil-Portugall (19) kien intiż għall-applikazzjoni fil-perjodu tranżitorju sussegwentement għall-adeżjoni tal-Portugall mal-Komunitajiet u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(19)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 744/93 tas-17 ta’ Marzu 1993 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu supplimentari tal-kummerċ għal kunsinji ta’ prodotti għajr frott u ħxejjex fil-Portugall (20) kien dwar l-applikabbiltà għall-Portugall tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3817/92 tat-28 ta’ Diċembru 1992 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-applikazzjoni tal-mekkaniżmu supplimentari tal-kummerċ għall-importazzjonijiet fi Spanja ta’ prodotti għajr frott u ħxejjex (21), li sussegwentement ġie mħassar, u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(20)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2443/96 tas-17 ta’ Diċembru 1996 li jipprovdi miżuri addizzjonali għall-appoġġ dirett tal-introjti tal-produtturi jew għas-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella (22) kien ikopri biss is-sena 1997 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(21)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2200/97 tat-30 ta’ Ottubru 1997 dwar it-titjib tal-produzzjoni fil-Komunità tat-tuffieħ, lanġas, ħawħ u nuċiprisk (23) kien intiż li jintroduċi primjum speċjali għas-sena tas-suq 1997/1998 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(22)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2330/98 tat-22 ta’ Ottubru 1998 li jipprovdi għal offerta ta’ kumpens lil xi produtturi tal-ħalib jew ta’ prodotti tal-ħalib li kellhom restrizzjonijiet temporanji fit-twettieq tan-negozju tagħhom (24) kien ikopri biss miżura speċjali temporanja u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(23)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2800/98 tal-15 ta’ Diċembru 1998 dwar miżuri tranżitorji li għandhom jiġu applikati skont il-politika agrikola komuni minħabba l-introduzzjoni tal-euro (25) kien intiż biex jipprovdi biss għal miżuri tranżitorji u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(24)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2802/98 tas-17 ta’ Diċembru 1998 dwar programm ta’ għoti ta’ prodotti agrikoli lill-Federazzjoni Russa (26) kien intiż biex jipprovdi għal miżura waħda ta’ darba, u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(25)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 660/1999 tat-22 ta’ Marzu 1999 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2075/92 u li jiffissal-primjums u l-limiti tal-garanziji għall-weraq tat-tabakk skont il-grupp tal-varjetà u l-Istat Membru għall-ħsad tal-1999, l-2000 u l-2001 (27) kien ikopri biss il-ħsad tal-1999, l-2000 u l-2001 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(26)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 546/2002 tal-25 ta’ Marzu 2002 li jiffissal-primjums u l-livelli ta’ garanziji għat-tabakk tal-werqa skont il-grupp ta’ varjetà u l-Istat Membru, għall-ħsad tal-2002, 2003 u 2004 u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 2075/92 (28) kien ikopri biss il-ħsad tal-2002, l-2003, l-2004 u tal-2005, u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(27)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 527/2003 tas-17 ta’ Marzu 2003 li jawtorizza l-offerta u l-konsenja għal konsum dirett uman ta’ ċerti nbejjed importati mill-Arġentina li setgħu li kienu għaddew minn proċess enoloġiku li ma hemmx provvediment dwaru fir-Regolament (KE) Nru 1493/1999 (29) kien intiż biex jintroduċi deroga li kienet tapplika biss sal-31 ta’ Diċembru 2008 u għalhekk eżawrixxa l-effetti tiegħu.

(28)

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali u ċarezza, dawk l-atti obsoleti għandhom jitħassru,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Ir-Regolamenti (KEE) Nru 2052/69, (KEE) Nru 1467/70, (KEE) Nru 3279/75, (KEE) Nru 1078/77, (KEE) Nru 1853/78, (KEE) Nru 2580/78, (KEE) Nru 1/81, (KEE) Nru 1946/81, (KEE) Nru 2989/82, (KEE) Nru 3033/83, (KEE) Nru 564/84, (KEE) Nru 2997/87, (KEE) Nru 1441/88, (KEE) Nru 1720/91, (KEE) Nru 740/93, (KEE) Nru 741/93, (KEE) Nru 744/93, (KE) Nru 2443/96, (KE) Nru 2200/97, (KE) Nru 2330/98, (KE) Nru 2800/98, (KE) Nru 2802/98, (KE) Nru 660/1999, (KE) Nru 546/2002 u (KE) Nru 527/2003 huma b’dan imħassra.

2.   It-tħassir tal-atti msemmijin fil-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għal:

(a)

iż-żamma fis-seħħ ta’ atti tal-Unjoni adottati abbażi tal-atti msemmijin fil-paragrafu 1; u

(b)

il-validità kontinwa ta’ emendi li saru mill-atti msemmijin fil-paragrafu 1 lil atti oħra tal-Unjoni li mhumiex imħassra b’dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, is-16 ta’ Novembru 2011.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Għall-Kunsill

Il-President

W. SZCZUKA


(1)  ĠU C 107,6.4.2011, p. 72.

(2)  Il-Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Settembru 2011 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2011

(3)  ĠU L 263, 21.10.1969, p. 6.

(4)  ĠU L 164, 27.7.1970, p. 32.

(5)  ĠU L 326, 18.12.1975, p. 1.

(6)  ĠU L 131, 26.5.1977, p. 1.

(7)  ĠU L 212, 2.8.1978, p. 1.

(8)  ĠU L 332, 24.12.1977, p. 1.

(9)  ĠU L 309, 1.11.1978, p. 13.

(10)  ĠU L 1, 1.1.1981, p. 1.

(11)  ĠU L 197, 20.7.1981, p. 32.

(12)  ĠU L 314, 10.11.1982, p. 25.

(13)  ĠU L 297, 29.10.1983, p. 1.

(14)  ĠU L 61, 2.3.1984, p. 34.

(15)  ĠU L 284, 7.10.1987, p. 19.

(16)  ĠU L 132, 28.5.1988, p. 1.

(17)  ĠU L 162, 26.6.1991, p. 27.

(18)  ĠU L 77, 31.3.1993, p. 5.

(19)  ĠU L 77, 31.3.1993, p. 7.

(20)  ĠU L 77, 31.3.1993, p. 11.

(21)  ĠU L 387, 31.12.1992, p. 12.

(22)  ĠU L 333, 21.12.1996, p. 2.

(23)  ĠU L 303, 6.11.1997, p. 3.

(24)  ĠU L 291, 30.10.1998, p. 4.

(25)  ĠU L 349, 24.12.1998, p. 8.

(26)  ĠU L 349, 24.12.1998, p. 12.

(27)  ĠU L 83, 27.3.1999, p. 10.

(28)  ĠU L 84, 28.3.2002, p. 4.

(29)  ĠU L 78, 25.3.2003, p. 1.


Top