EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0184

Padomes Lēmums 2013/184/KĀDP ( 2013. gada 22. aprīlis ) par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu un ar ko atceļ Lēmumu 2010/232/KĀDP

OJ L 111, 23.4.2013, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 225 - 226

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/184(1)/oj

23.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 111/75


PADOMES LĒMUMS 2013/184/KĀDP

(2013. gada 22. aprīlis)

par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu un ar ko atceļ Lēmumu 2010/232/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 26. aprīlī pieņēma Lēmumu 2010/232/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu (1).

(2)

Ņemot vērā situācijas attīstību Mjanmā/Birmā, kā arī lai veicinātu turpmākas pozitīvas pārmaiņas, būtu jāatceļ visi ierobežojošie pasākumi, izņemot ieroču embargo un embargo attiecībā uz iekārtām, ko var izmantot iekšējām represijām.

(3)

Tāpēc būtu jāatceļ Lēmums 2010/232/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ieroču un ar tiem saistīto visu veidu materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitārā ekipējuma un visa minētā rezerves daļu, kā arī iekšējām represijām izmantojama ekipējuma pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports uz Mjanmu/Birmu, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai ko veic no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu lidmašīnas, ir aizliegts neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Mjanmā/Birmā vai izmantošanai Mjanmā/Birmā sniegt tehnisku palīdzību, brokeru pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas saistīti ar militārām darbībām un ieroču un visu veidu ar tiem saistīto materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitārā ekipējuma un visa minētā rezerves daļu, kā arī iekšējām represijām izmantojama ekipējuma piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi vai izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Mjanmā/Birmā vai izmantošanai Mjanmā/Birmā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām, jo īpaši ietverot piešķīrumus, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai ieroču un ar tiem saistītu materiālu, kā arī iekšējām represijām izmantojama ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, vai lai sniegtu saistītu tehnisko palīdzību, brokera un citus pakalpojumus;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai rezultāts ir a) vai b) apakšpunktā minēto aizliegumu neievērošana.

2. pants

1.   Lēmuma 1. pantu nepiemēro:

a)

tikai humānām vai aizsardzības vajadzībām paredzēta nenāvējoša militārā ekipējuma vai iekšējām represijām izmantojama ekipējuma, vai ANO un ES administratīvās sistēmas izveides programmām, vai ES un ANO krīzes situācijas pārvarēšanas operācijām paredzētu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam;

b)

tāda atmīnēšanas ekipējuma un materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas paredzēts atmīnēšanas operācijām;

c)

finansējuma un finanšu palīdzības sniegšanai attiecībā uz šādu ekipējumu vai šādām programmām un darbībām;

d)

tehniskās palīdzības sniegšanai attiecībā uz šādu ekipējumu vai šādām programmām un darbībām;

ar nosacījumu, ka šādam eksportam iepriekš piekritusi attiecīgā kompetentā iestāde.

2.   Lēmuma 1. pants neattiecas uz aizsargtērpiem, tostarp pretšķembu vestēm un militārām aizsargķiverēm, ko ANO personāls, ES vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības programmu darbinieki un ar to saistītais personāls izved uz Mjanmu/Birmu tikai personīgām vajadzībām.

3. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2014. gada 30. aprīlim. To pastāvīgi pārskata. To atjauno vai atbilstīgi groza, ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti.

4. pants

Lēmumu 2010/323/KĀDP atceļ.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2013. gada 22. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 105, 27.04.2010., 22. lpp.


Top