Help Export PDF Print this page 

Document 32014L0067

Procedure 2012/0061/COD

COM (2012) 131: Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

Adopted acts: 32014L0067

European Commission
The European Data Protection Supervisor
Economic and Social Committee
European Committee of the Regions
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis: Commission:
TFUE/art 53 par 1, art 62
;

Procedure: Parastā likumdošanas procedūra (COD)
Type of file: DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Direktīva
EuroVoc thesaurus: +brīva strādājošo kustība; pakalpojumu sniegšanas brīvība; administratīvā sadarbība; administratīvā sankcija; pieeja informācijai; pārrobežas strādājošais; tiesības veikt uzņēmējdarbību; vienāda attieksme; darba apstākļi
Directory code: 05.10.00.00 Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība un sociālā politika / Darba ņēmēju pārvietošanās brīvība
European Commission 21/03/2012 : Komisija ir pieņēmusi
Show procedure title
Leading person: László ANDOR
Leading service: Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts
Decision mode: Mutiska procedūra
Addressee: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Addressee for formal act: Eiropas Parlaments ; Eiropas Savienības Padome
Addressee for mandatory consultation: Eiropas Reģionu komiteja ; Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Legal basis: TFUE/art 53 par 1, art 62
Procedure: Parastā likumdošanas procedūra (COD)
Type of file: DIREKTĪVAS PRIEKŠLIKUMS
Documents: COM/2012/131/FINAL
CSST/2012/8040
JO C/2012/171/4
CELEX number of the main document: 52012PC0131
European Commission 21/03/2012 : Papildinājums
Show procedure title
Documents: SWD/2012/63/FINAL
CSST/2012/8040/ADD 1
CSST/2012/8040/ADD 2
CELEX number of the main document: 52012SC0063
European Commission 21/03/2012 : Papildinājums
Show procedure title
Documents: SWD/2012/64/FINAL
CSST/2012/8040/ADD 3
CELEX number of the main document: 52012SC0064
European Commission 23/03/2012 : Nosūtīts uz Padomi
Show procedure title
European Commission 23/03/2012 : Nosūtīts Eiropas Parlamentam
Show procedure title
The European Data Protection Supervisor 19/07/2012 : Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums
Show procedure title
Documents: JO C/2013/27/4
CELEX number of the main document: 52013XX0129(02)
Economic and Social Committee 19/09/2012 : Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums
Show procedure title
Decision mode: Vairākums
Rapporteur: Thomas JANSON
Documents: CESE/2012/1387
JO C/2012/351/61
CELEX number of the main document: 52012AE1387
European Committee of the Regions 29/11/2012 : Reģionu komitejas atzinums
Show procedure title
Rapporteur: Alain HUTCHINSON
Documents: CDR/2012/1185
JO C/2013/17/67
CELEX number of the main document: 52012AR1185
Council of the European Union 06/12/2012 : Pārrunas Padomē vai tās darba sagatavošanas struktūrās
Show procedure title
Council agenda: "B" PUNKTS PADOMES DARBA KĀRTĪBĀ
Council session: 3206
Subject: NODARBINĀTĪBA, SOCIĀLĀ POLITIKA, VESELĪBA, PATĒRĒTĀJI
Documents: CSST/2012/17485
CSST/2012/17485/ADD 1
PRES/2012/503
Council of the European Union 15/10/2013 : Pārrunas Padomē vai tās darba sagatavošanas struktūrās
Show procedure title
Council of the European Union 09/12/2013 : Pārrunas Padomē vai tās darba sagatavošanas struktūrās
Show procedure title
European Parliament 16/04/2014 : Eiropas Parlamenta atzinums 1. lasījumā
Show procedure title
Decision: Apstiprināšana ar grozījumiem
Rapporteur: Danuta JAZŁOWIECKA
Documents: A7/2013/249
JO C/2017/443/919
TA/2014/415/P7
CELEX number of the main document: 52014AP0415
Council of the European Union 13/05/2014 : EP nostājas apstiprinājums Padomē 1. lasījumā
Show procedure title
Type of file: Direktīva
Documents: CS-PRES/2014/9545
CSST/2014/9692
European Parliament Council of the European Union 15/05/2014 : EP priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja paraksts
Show procedure title
Type of file: Direktīva
Documents: CSPE/2014/19
PE-CONS/2014/19
JO L/2014/159/11
CELEX number of the main document: 32014L0067
European Commission 09/07/2014 : Komisijas nostāja attiecībā uz EP grozījumiem 1. lasījumā
Show procedure title
Decision: Vienošanās

Activities of the institutions