Help Print this page 

Document 32014R0665

Title and reference
2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 665/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 nuostatos dėl neprivalomo kokybės termino „kalnų produktas“ vartojimo sąlygų
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/665/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/23


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 665/2014

2014 m. kovo 11 d.

kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 nuostatos dėl neprivalomo kokybės termino „kalnų produktas“ vartojimo sąlygų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 nustatyta neprivalomų kokybės terminų sistema, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio produktų gamintojams vidaus rinkoje informuoti apie tiems produktams pridėtinę vertę suteikiančias savybes arba ypatumus. Juo nustatytos neprivalomo kokybės termino „kalnų produktas“ vartojimo sąlygos ir Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus dėl tinkamai pagrįstais atvejais nukrypti nuo šių vartojimo sąlygų leidžiančių nuostatų, siekiant atsižvelgti į gamtines kliūtis, turinčias įtakos žemės ūkio gamybai kalnuotose vietovėse. Be to, tuo reglamentu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl gamybos metodų ir kitų kriterijų, kurie svarbūs taikant šį terminą, nustatymo;

(2)

kad vartotojai nebūtų klaidinami, reikėtų patikslinti termino „kalnų produktas“ vartojimą gyvūninių produktų atveju. Iš gyvūnų gauti produktai, pavyzdžiui, pienas ir kiaušiniai, turėtų būti gaunami kalnuotose vietovėse. Iš gyvūnų pagamintų produktų, pavyzdžiui, mėsos, atveju gyvūnai turėtų būti užauginti kalnuotose vietovėse. Atsižvelgiant į tai, kad ūkininkai dažnai perka gyvūnų jauniklius, tokie gyvūnai kalnuotose vietovėse turėtų praleisti ne mažiau kaip paskutinius du trečdalius savo gyvenimo;

(3)

siekiant išnaudoti sezonines ganyklas, daugelyje Europos Sąjungos vietovių gyvūnai sezoniškai pervaromi į naujas ganyklas kalnuotose ir nekalnuotose vietovėse. Taip išsaugomos didesniame aukštyje esančios ganyklos, kurios nėra tinkamos ganyti visus metus, ir tradiciniai žmogaus sukurti kalnuotų vietovių kraštovaizdžiai. Be to, sezoninis gyvūnų pervarymas į naujas ganyklas tiesiogiai naudingas aplinkai, nes mažėja, pavyzdžiui, erozijos ir griūčių tikimybė. Siekiant toliau skatinti sezoninį gyvūnų pervarymą į naujas ganyklas, turėtų būti leidžiama terminą „kalnų produktas“ taikyti produktams, pagamintiems iš gyvūnų, sezoniškai pervaromų į naujas ganyklas, kurie ne mažiau kaip ketvirtadalį savo gyvenimo praleido kalnuotų vietovių ganyklose;

(4)

siekiant užtikrinti, kad ūkinių gyvūnų pašarai iš esmės būtų gaunami kalnuotose vietovėse, reikėtų patikslinti, kad paprastai ne mažiau kaip pusė jų metinių pašarų kiekio, išreikšto sausosios medžiagos procentais, turėtų būti sudaryti iš kalnuotose vietovėse gaunamų pašarų;

(5)

iš kalnuotų vietovių gaunami atrajotojų pašarai sudaro daugiau nei pusę jų metinių pašarų kiekio, todėl jų atveju ši procentinė dalis turėtų būti didesnė;

(6)

dėl gamtinių kliūčių ir dėl to, kad iš kalnuotų vietovių gaunami pašarai pirmiausia skirti atrajotojams, šiuo metu tik nedidelė kiaulių pašarų dalis gaunama iš kalnuotų vietovių. Siekiant nustatyti tinkamą dviejų termino „kalnų produktas“ tikslų, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 45 konstatuojamojoje dalyje, pusiausvyrą ir užtikrinti, kad kalnuotose vietovėse būtų toliau auginamos kiaulės, taip apsaugant kaimų struktūrą, iš kalnuotų vietovių gaunamų kiaulių pašarų dalis turėtų sudaryti mažiau nei pusę metinio gyvūnų pašarų kiekio;

(7)

gyvūnams, sezoniškai pervaromiems į naujas ganyklas, turėtų būti taikomi pašarų apribojimai, kai šie gyvūnai būna kalnuotose vietovėse;

(8)

sezoninio perkėlimo į naujas ganyklas principas taip pat taikomas aviliams, todėl reikėtų patikslinti termino „kalnų produktas“ taikymą bitininkystės produktams. Tačiau bitėms maitinti naudojamas cukrus paprastai gaunamas ne iš kalnuotų vietovių, todėl pašarų apribojimai bitėms neturėtų būti taikomi;

(9)

siekiant išvengti vartotojų klaidinimo, terminas „kalnų produktas“ augaliniams produktams turėtų būti vartojamas tik tuomet, kai augalai auginami kalnuotose vietovėse;

(10)

turėtų būti leista, kad tarp perdirbamų produktų sudedamųjų dalių būtų žaliavų, pavyzdžiui, cukraus, druskos arba prieskoninių augalų, kurios negali būti gaminamos kalnuotose vietovėse, jei jos neviršija 50 % viso sudedamųjų dalių svorio;

(11)

kai kurių Sąjungos dalių kalnuotose vietovėse nėra tinkamų sąlygų, kad iš žalio pieno būtų galima pagaminti pieną ir pieno produktus, skersti gyvūnus, išpjaustyti ir iškaulinėti skerdenas ir spausti alyvuogių aliejų. Dėl gamtinių kliūčių kalnuotose vietovėse yra ribotos galimybes diegti tinkamus perdirbimo įrenginius, todėl perdirbti tampa sudėtinga ir ekonomiškai neperspektyvu. Produktus perdirbant kitur, netoli kalnuotų vietovių, jų kaip kalnų produktų savybės dėl perdirbimo nepasikeičia. Todėl terminą „kalnų produktas“ turėtų būti leista taikyti tokiems produktams, kai jie perdirbami ne kalnuotose vietovėse. Atsižvelgiant į perdirbimo įrenginių vietą kai kuriose valstybėse narėse ir poreikį patenkinti vartotojų lūkesčius, perdirbimo operacijos turėtų būti atliekamos ne toliau kaip 30 km nuo atitinkamos kalnuotos vietovės;

(12)

be to, siekiant leisti tęsti veiklą naudojant esamus pieno ir pieno produktų gamybos įrenginius, terminą „kalnų produktas“ reikėtų leisti vartoti tik tiems gamintojams, kurie naudoja Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 įsigaliojimo dieną veikusius įrenginius. Tokių įrenginių skaičius kalnuotose vietovėse skiriasi, todėl valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti griežtesnį atstumo reikalavimą arba iš viso atsisakyti tokios galimybės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Gyvūniniai produktai

1.   Terminas „kalnų produktas“ gali būti taikomas produktams, kurie gaunami iš gyvūnų kalnuotose vietovėse, apibrėžtose Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 31 straipsnio 2 dalyje, ir perdirbami tose vietovėse.

2.   Terminas „kalnų produktas“ gali būti taikomas produktams, pagamintiems iš gyvūnų, kurie ne mažiau kaip paskutinius du trečdalius savo gyvenimo auginami tose kalnuotose vietovėse, jei produktai perdirbami tose vietovėse.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, terminas „kalnų produktas“ gali būti taikomas produktams, gautiems iš gyvūnų, sezoniškai pervaromų į naujas ganyklas, kurie ne mažiau kaip ketvirtadalį savo gyvenimo buvo auginti sezoninėse kalnuotų vietovių ganyklose.

2 straipsnis

Pašarai

1.   Taikant Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 31 straipsnio 1 dalies a punktą, laikoma, kad ūkinių gyvūnų pašarai gaunami iš kalnuotų vietovių, jei metinė gyvūnų pašarų, kurie negali būti gaunami iš kalnuotų vietovių, dalis, išreikšta sausosios medžiagos procentais, neviršija 50 %, o atrajotojų atveju – 40 %.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kiaulių pašarų, kurie negali būti gaunami iš kalnuotų vietovių, dalis, išreikšta sausosios medžiagos procentais, neturi viršyti 75 % metinio pašarų kiekio.

3.   1 dalis netaikoma 1 straipsnio 3 dalyje nurodytų gyvūnų, sezoniškai pervaromų į naujas ganyklas, pašarams tuo metu, kai gyvūnai auginami ne kalnuotose vietovėse.

3 straipsnis

Bitininkystės produktai

1.   Terminas „kalnų produktas“ gali būti taikomas bitininkystės produktams, jei bitės renka nektarą ir žiedadulkes tik kalnuotose vietovėse.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 31 straipsnio 1 dalies a punkto, bitėms maitinti skirtas cukrus gali būti gaunamas ne iš kalnuotų vietovių.

4 straipsnis

Augaliniai produktai

Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 31 straipsnio 1 dalies a punkto, terminas „kalnų produktas“ gali būti taikomas augaliniams produktams tik tuo atveju, jei augalai auginami kalnuotose vietovėse, apibrėžtose Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 31 straipsnio 2 dalyje.

5 straipsnis

Sudedamosios dalys

1 ir 4 straipsniuose nurodytuose produktuose gali būti toliau išvardytų ne iš kalnuotų vietovių gaunamų sudedamųjų dalių, jeigu jos sudaro ne daugiau kaip 50 % viso sudedamųjų dalių svorio:

a)

į Sutarties I priedą neįtrauktų produktų ir

b)

prieskoninių augalų, prieskonių ir cukraus.

6 straipsnis

Perdirbimo operacijos, atliekamos ne kalnuotose vietovėse

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 31 straipsnio 1 dalies b punkto ir šio reglamento 1 straipsnio 1 ir 2 dalių, ne kalnuotose vietovėse gali būti atliekamos toliau išvardytos perdirbimo operacijos, jeigu atstumas nuo atitinkamos kalnuotos vietovės neviršija 30 km:

a)

pieno ir pieno produktų perdirbimo operacijos, atliekamos 2013 m. sausio 3 d. veikusiais perdirbimo įrenginiais;

b)

gyvūnų skerdimas ir skerdenų išpjaustymas bei iškaulinėjimas;

c)

alyvuogių aliejaus spaudimas.

2.   Valstybės narės gali nustatyti, kad jų teritorijoje perdirbamiems produktams būtų netaikoma 1 dalies a punkte nustatyta nukrypti leidžianti nuostata arba kad perdirbimo įrenginiai nuo atitinkamos kalnuotos vietovės būtų nutolę nustatytu mažesniu nei 30 km atstumu.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 11 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2012 12 14, p. 1.


Top