EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0561

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG HETEDIK PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK_x000b_AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPRÓL 2013-AS PÉNZÜGYI ÉV

/* COM/2014/0561 final */

52014DC0561

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A BIZOTTSÁG HETEDIK PÉNZÜGYI JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK_x000b_AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAPRÓL 2013-AS PÉNZÜGYI ÉV /* COM/2014/0561 final */


TARTALOMJEGYZÉK

1............ KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS. 3

2............ A KÉSZPÉNZHELYZET ÉS AZ ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE.. 6

3............ AZ EMGA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA.. 8

4............ MEGJEGYZÉSEK AZ EMGA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   9

5............ A CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA.. 12

6............ A KIADÁS TÍPUSA SZERINTI LEBONTÁS. 12

1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet 4-I. melléklet 4-II. melléklet 5. melléklet 6. melléklet || 2013. évi költségvetési eljárás – EMGA előirányzatok Az EMGA-költségvetés részesedése az EU költségvetéséből, 2007–2013 Az EMGA-költségvetés végrehajtásának elemzése – 2013-as pénzügyi év Az EMGA-költségvetés végrehajtásának elemzése – 2013-as pénzügyi év. Célhoz kötött bevételek. C4 Az EMGA-költségvetés végrehajtásának elemzése – 2013-as pénzügyi év. Célhoz kötött bevételek. C5 Az EMGA-költségvetés végrehajtása jogcímcsoportonként és tagállamonként – 2013-as pénzügyi év Az EMGA-val kapcsolatos kiadások megoszlásának alakulása – 2007–2013-as pénzügyi évek

Megjegyzés: Ezt a jelentést kiegészíti egy részletes bizottsági munkadokumentum. E munkadokumentum teljes szövege (angol nyelven) és a csatolt táblázatok (angol nyelven) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság Europa honlapján (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm) is elérhetők lesznek.

 

1.           KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS[1]

1.1.        2013. évi költségvetési eljárás

A 2013. évi eredeti költségvetési tervezet és az ahhoz kapcsolódó módosító indítvány alapján a költségvetési hatóság két ága (a Tanács és az Európai Parlament) nem tudott az EUMSZ 314. szakasza (4)–(7) bekezdésének megfelelően közös álláspontot kialakítani az Európai Unió 2013. évre vonatkozó általános költségvetéséről. A Bizottság így 2012. november 23-án az EUMSZ 314. cikke (8) bekezdésének megfelelően új költségvetési tervezetet nyújtott be a két intézmény álláspontjának közelítése érdekében. A 2013. évi költségvetést végül az Európai Parlament és a Tanács között számos elemre vonatkozóan kialakult kompromisszum figyelembevételével fogadták el.

1.2.        A 2013. évi eredeti költségvetési tervezet és az 1/2013. sz. módosító indítvány

A Bizottság 2012. április 15-én fogadta el és terjesztette a költségvetési hatóság elé a 2013. évi eredeti költségvetési tervezetet. Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) részére javasolt, a 2007–2013-as pénzügyi keret 2. fejezetéhez tartozó kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege 44 130,3 millió EUR-t tett ki.

A Tanács 2012. július 25-én, az Európai Parlament pedig 2012. október 23-án fogadta el álláspontját a 2013. évi eredeti költségvetési tervezetről. Ezekben a dokumentumokban a Tanács 335 millió EUR-val, az Európai Parlament pedig 43,8 millió EUR-val csökkentette az EMGA kötelezettségvállalási előirányzatait.

A Bizottság 2012. október 19-én elfogadta a 2013. évi költségvetési tervezetre vonatkozó 1. számú módosító indítványt, amelyben az EMGA-hoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzati igényeket 29,8 millió EUR-val alacsonyabb összegben határozta meg, mint az eredeti költségvetési tervezetben.

1.3.        A 2013. évi költségvetés elfogadása

A Bizottság 2012. november 23-án új költségvetési tervezetet nyújtott be a 2013. évre vonatkozóan, ebben 44 056,5 millió EUR összegben határozta meg az EMGA-hoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzati igényeket. A 2013. évi költségvetés ezen új tervezetének bemutatását követően 2012. november 28-án és 29-én intenzív háromoldalú megbeszélésekre került sor a három fél (a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament) között. A Tanács 2012. december 6-án adta beleegyezését a kompromisszumos csomaghoz. Végül 2012. december 12-én az Európai Parlament elfogadta a 2013. évi költségvetést. A költségvetés a következő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat tartalmazta:

– 43 654,7 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat és 43 660 millió EUR összegű kifizetési előirányzat mezőgazdasági piaci intézkedésekre és közvetlen támogatásokra (05., „Mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai terület),

– 274,7 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat és 247,3 millió EUR összegű kifizetési előirányzat állat- és növény-egészségügyi intézkedésekre (17., „Egészségügy és fogyasztóvédelem” szakpolitikai terület),

– 27,2 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat és 26,9 millió EUR összegű kifizetési előirányzat a halászati piacokra (11., „Tengerügyek és halászat” szakpolitikai terület).

Az EMGA-hoz kapcsolódóan a költségvetés kötelezettségvállalási előirányzatai összesen 43 956,5 millió EUR-t, kifizetési előirányzatai pedig 43 934,2 millió EUR-t tettek ki. A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok közötti eltérés annak tudható be, hogy egyes, közvetlenül a Bizottság által végrehajtott intézkedések esetében differenciált előirányzatokat alkalmaznak. Ezen intézkedések legfőképpen a mezőgazdasági termékek promóciójához, a mezőgazdasági szakpolitikai stratégiához és koordinációs intézkedésekhez, valamint a halászathoz, illetve az állat- és növény-egészségügyi intézkedésekhez kapcsolódnak.

Az EMGA-hoz kapcsolódó, a 05. szakpolitikai terület javára megszavazott, 43 654,7 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatokon belül 2 771,4 millió EUR-t tett ki a 05 02. alcím alá tartozó piaci intézkedésekre szánt összeg, 40 931,9 millió EUR-t a 05 03. alcímhez tartozó közvetlen támogatásokra vonatkozó előirányzatok összege, −84,9 millió EUR-t a mezőgazdasági kiadások 05 07. alcímhez tartozó pénzügyi ellenőrzésére és 27,3 millió EUR-t a 05 08. alcímhez tartozó politikai stratégiára és koordinációra előirányzott összeg. 

A részleteket lásd az 1. mellékletben.

1.4.        Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek[2]

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK tanácsi rendelet 34. cikke értelmében a megfelelőségi vizsgálatok határozatai szerinti pénzügyi korrekciókból, a szabálytalanságokból és a tejilletékből eredő bevételek az EMGA kiadásainak finanszírozására rendelt címzett bevételeknek tekintendők. Az említett szabályok értelmében a címzett bevételeket bármely, az EMGA-ból fedezett kiadás finanszírozására fel lehet használni. Amennyiben e bevételek egy részét nem használják fel, ez a fennmaradó rész automatikusan átvitelre kerül a következő költségvetési évre.

A 2013. évi költségvetés megállapításakor becslés készült a bevételekre vonatkozóan mind a 2013-as költségvetési év során várhatóan befolyó összeg, mind pedig a várakozások szerint a 2012. évi költségvetésből 2013-ra átvitt összeg tekintetében. A becsült bevétel 1 533 millió EUR volt, és a költségvetési hatóság a 2013. évi költségvetést e becslés figyelembevételével fogadta el. Közelebbről:

– a megfelelőségi vizsgálatok nyomán végrehajtott korrekciókból és a szabálytalanságokból eredő bevételt 389 millió EUR-ra, illetve 161 millió EUR-ra, míg a tejilletékből származó bevételt 78 millió EUR-ra becsülték. Így a címzett bevételeknek a 2013-as költségvetési évben várhatóan befolyó teljes becsült összege 628 millió EUR,

– a címzett bevételeknek a 2012-es költségvetési évből 2013-ra várhatóan átvitt összege pedig a becslés szerint 905 millió EUR volt.

A Bizottság a 2013. évi költségvetésben az eredetileg 1 533 millió EUR-ra becsült címzett bevételt két programra irányozta elő. Közelebbről:

– 500 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek számára biztosított működési alapokra, és

– 1 033 millió EUR-t az egységes támogatási rendszerre (közvetlen támogatásokra).

E két programra vonatkozóan a költségvetési hatóság végül – a Bizottság javaslataival összhangban – 267 millió EUR, illetve 30 635 millió EUR összegű előirányzatot fogadott el. A fenti elfogadott előirányzatok és a fenti címzett bevételek összege megegyezik a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek számára biztosított működési alapok céljára rendelkezésre álló 767 millió EUR, illetve az egységes támogatási rendszer rendelkezésére álló 31 668 millió EUR összegű előirányzat teljes becsült összegével.

1.5.        Az EMGA költségvetésének részesedése a teljes uniós költségvetésből

Az EMGA végső költségvetésének (kötelezettségvállalási előirányzatok) a 2007–2013-as időszakra vonatkozó egyes éves uniós költségvetésekből való részesedését lásd a 2. mellékletben.

2.           A KÉSZPÉNZHELYZET ÉS AZ ELŐIRÁNYZATOK KEZELÉSE

2.1.        Az előirányzatok kezelése

2.1.1.     A 2013-as pénzügyi évre rendelkezésre álló előirányzatok

EUR-ban ||

A költségvetés kiadási szakasza (1) || Kötelezettségvállalási előirányzatok || Kifizetési előirányzatok || A költségvetés bevételi szakasza (CB) (2) || Előrejelzés

1. Eredeti előirányzatok az EMGA számára, amelyből: || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || 1. Megfelelőségi vizsgálat || 389 000 000

1a. Megosztott irányítás alá tartozó előirányzatok || 43 610 600 000 || 43 610 600 000 || 2. Szabálytalanságok || 161 000 000

1b. Közvetlen irányítás alá tartozó előirányzatok (3) || 345 948 610 || 323 588 711 || 3. A tejtermelőkre kivetett kiegészítő illeték || 78 000 000

2. Költségvetés-módosítás || || || A címzett bevételre vonatkozó teljes előrejelzett összeg || 628 000 000

3. Átcsoportosítás az EMGA-ba / az EMGA-ból az adott évben || -7 944 450 || -12 869 715 || ||

4. Végleges előirányzatok az EMGA számára, amelyből: || 43 948 604 160 || 43 921 318 996 || ||

4a. Megosztott irányítás alá tartozó előirányzatok || 43 610 250 000 || 43 610 250 000 || ||

4b. Közvetlen irányítás alá tartozó előirányzatok || 338 354 160 || 311 068 996 || ||

(1)    A 2013-ban várhatóan beszedendő címzett bevételek, valamint az 966/2012/EU, Euratom tanácsi rendelet 14. cikkének megfelelően 2012-ről 2013-ra átvitt összeg levonása után a 2013. évi költségvetésben szerepeltetett előirányzatok. (2)    CB: a beszedni tervezett címzett bevételek. A bevételi sorban nem szerepel bevételi összeg (p.m.)[3], de az előrejelzett összeg feltüntetésre került a költségvetési megjegyzésekben. (3)    A kötelezettségvállalási előirányzatok 79 %-a a 17. szakpolitikai területhez (egészségügy és fogyasztóvédelem) tartozó állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokra vonatkozik. Az előirányzatok fennmaradó része egyrészt a 05. szakpolitikai területen (mezőgazdaság és vidékfejlesztés) megvalósítandó politikai stratégiával és koordinációval összefüggő kiadások (13 %), másrészt a 11. szakpolitikai terület (tengerügyek és halászat) alá tartozó halászati piacokhoz kapcsolódó kiadások (8%) fedezésére szolgál.

2.1.2.     A 2013-as pénzügyi évre rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok felhasználása

EUR-ban

|| Kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználása || Kifizetési előirányzatok felhasználása

Megosztott irányítás (1) || 44 961 909 263,95 || 44 961 909 263,95

Közvetlen irányítás alá tartozó kiadások || 340 229 347,87 || 312 088 996,62

Összesen || 45 302 138 611,82 || 45 273 998 260,57

 (1) Lekötött összegek. A kötelezettségvállalásoknak és a kifizetéseknek a megosztott irányítás tárgyát képező címzett bevételekkel csökkentett összege: 44 132 955 071,43 EUR.

A 2013-as pénzügyi év esetében a ténylegesen felhasznált kötelezettségvállalási előirányzatok összege 45 302 138 611,82 EUR, a ténylegesen felhasznált kifizetési előirányzatok összege pedig 45 273 998 260,57 EUR volt.

2.1.3.     A megszavazott költségvetési előirányzatok felhasználása – A Bizottság által teljesített, közvetlen irányítás alá tartozó kiadások

EUR-ban ||

Közvetlen irányítás alá tartozó kiadások || Kötelezettségvállalási előirányzatok || Visszavont kötelezettségvállalások || Kifizetési előirányzatok || Átvitel 2014-re (2)

Előirányzatok (C1) (1) || 338 354 160,00 || - || 311 068 995,90 || -

Felhasználás (C1) || 332 522 151,49 || - || 292 180 573,98 || 13 121 493,82

Törölt előirányzatok || 5 832 008,51 || - || 3 911 831,14 || -

(1) C1: a megszavazott költségvetési előirányzatok. Ez az összeg magában foglalja az EMGA-ba / az EMGA-ból történő átcsoportosításokat is: –7 594 450,00 EUR-t kötelezettségvállalási előirányzatokra és –12 519 715,10 EUR-t kifizetési előirányzatokra. (2) Kizárólag a nem differenciált előirányzatok 2014-re történő átvitele. A 11., illetve a 17. címhez tartozó költségvetési jogcímek esetében a 2013-as végrehajtásból megmaradt összegek a 2. (nem EMGA), illetve a 3. pénzügyi fejezetbe tartozó költségvetési jogcímek alá kerültek átvitelre.

A 2013. évi költségvetésben 338,4 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat szerepel a közvetlen irányítás alá tartozó kiadások céljaira. Ebből 2013-ban 332,5 millió EUR-t költöttek el. A szóban forgó előirányzatok fennmaradó, 5,8 millió EUR-t kitevő egyenlege törlésre került. A kötelezettségvállalási előirányzatok 79 %-a a 17. szakpolitikai területhez tartozó állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokra vonatkozik. Az előirányzatok fennmaradó része a 05. szakpolitikai terület (mezőgazdaság és vidékfejlesztés) és a 11. szakpolitikai terület (halászat) között oszlik meg (13 %, illetve 8 %).

A Bizottság által teljesített, közvetlen irányítás alá tartozó kiadásokra vonatkozó, az EMGA-hoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatok többsége differenciált előirányzat. A 2014-re automatikusan átvitt, kizárólag nem differenciált előirányzatokhoz kapcsolódó összeg 13,1 millió EUR-t tesz ki.

2.2.        Havi kifizetések

2.2.1.     Havi kifizetések a tagállamoknak megosztott irányítás keretében

2.2.1.1.  Havi kifizetések a felmerülő kiadások fedezésére

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet[4] 15. cikke előírja, hogy „[a] havi kifizetéseket a Bizottság a tagállamok akkreditált kifizető ügynökségeinél a referencia-hónapban felmerült költségek fedezésére […] utalja át.” A havi kifizetéseket legkésőbb a felmerült kiadások szerinti hónapot követő második hónap harmadik munkanapján kell teljesíteni a tagállamok részére.

A havi kifizetések a már teljesített nettó (azaz a bevétel levonásával kiszámított) kiadásokra nyújtott visszatérítések, amelyek folyósítása a tagállamok által megküldött havi nyilatkozatok[5] alapján történik. A kiadások és bevételek havi elszámolását a részletes nyilatkozat[6] alapján ellenőrzik és módosítják. A szóban forgó kifizetések a Bizottság által a számviteli záróelszámolási eljárás keretében végzett ellenőrzéseket követően válnak véglegessé.

A tagállamok által 2012. október 16. és 2013. október 15. között teljesített kifizetések a havi kifizetési rendszer hatálya alá tartoznak. A fennmaradó kifizetéseket – korlátozott számú intézkedéshez kapcsolódóan – közvetlenül a Bizottság teljesíti.

A 2013-as pénzügyi évben a teljesített havi kifizetések teljes nettó összege a megfelelőségi vizsgálat nyomán végrehajtott korrekciók és egyéb kiigazítások levonását követően 44 132 955 071,43 EUR volt.

2.2.1.2.  A 2013. évi havi kifizetésekről szóló határozatok

A 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan a Bizottság tizenkét határozatot fogadott el a havi kifizetések tekintetében. Ezenkívül 2013 decemberében egy további határozatot fogadott el az arra az évre elszámolandó összes kiadáshoz már megítélt kifizetéseket kiigazító havi kifizetésről.

3.           AZ EMGA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

3.1.        Az EMGA költségvetési előirányzatainak felhasználása

A költségvetés végrehajtása 45 302,1 millió EUR ráfordításával valósult meg. Ezt a kiadást a költségvetés eredeti előirányzataiból és a 05. szakpolitikai területhez (mezőgazdaság és vidékfejlesztés) rendelt címzett bevételek felhasználásával finanszírozták; az utóbbi bevételeket a 2012. évről átvitt, 1 245,6 millió EUR-t kitevő teljes összeg és a 2013-ban beszedett címzett bevétel egy része (118,7 millió EUR a 829 millió EUR-t kitevő teljes összegből) alkották. 

A 05. szakpolitikai terület (mezőgazdaság és vidékfejlesztés) vonatkozásában a kiadások összege a piaci intézkedések esetében 3 193,2 millió EUR-t, a közvetlen támogatások esetében pedig 41 658,3 millió EUR-t tett ki. Az egyes piaci intézkedésekkel és a közvetlen támogatásokkal kapcsolatban felmerült költségek meghaladták a megszavazott költségvetési előirányzatokat; az előirányzott összegeken felüli kiadásokat részben a költségvetés más jogcímeiből történő átcsoportosításokkal, részben az EMGA költségvetéséhez rendelt bevételekből fedezték. 

A végrehajtás fent említett teljes összege magában foglalja továbbá a 11. szakpolitikai terület alá tartozó, halászati piacokkal kapcsolatos intézkedések céljaira szolgáló, 32,2 millió EUR-t kitevő kiadásokat (kötelezettségvállalási előirányzatok), valamint a 17. szakpolitikai területen végrehajtott állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel összefüggő kiadások fedezésére fordított 265,9 millió EUR-t is (kötelezettségvállalási előirányzatok).

A költségvetés végrehajtására vonatkozó, szakpolitikai területek szerinti bontásban megadott részletes adatokat a 3. melléklet mutatja be.

Az 5. melléklet jogcímcsoportok és tagállamok szerinti bontásban ismerteti a piaci intézkedések, a közvetlen kifizetések és a mezőgazdasági kiadások ellenőrzése kapcsán felmerült kiadásokat.

4.           MEGJEGYZÉSEK AZ EMGA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az alábbiakban a 3. mellékletben szereplő adatokra támaszkodva rövid megjegyzéseket fűzünk az EMGA 2013. évi költségvetési előirányzatainak végrehajtásához és a 2013. évben rendelkezésre álló címzett bevétel felhasználásához.

4.1.        05 02. alcím: A mezőgazdasági piacokon történő intervenciók

4.1.1.     Bevezetés

Az ehhez az alcímhez tartozó kifizetések teljes összege 3 193,2 millió EUR volt, amit a költségvetésben megszavazott, 2 771,4 millió EUR-t kitevő előirányzatokból és 532,5 millió EUR összegű, a gyümölcs- és zöldségágazat kiadásainak fedezésére felhasznált címzett bevételből (megjegyzés: az erre az ágazatra vonatkozó részletek az alábbi 4.1.3. pontban találhatók), valamint az EMGA költségvetésének más részeiben szereplő előirányzatok 162,7 millió EUR értékben történő átcsoportosítával finanszíroztak. A 2013-ban beszedett címzett bevétel 710,2 millió EUR-t kitevő fennmaradó egyenlege átvitelre került a 2014. évre. Azon jogcímekből, amelyek esetében a költségvetési előirányzatok egy része nem került felhasználásra, a rendelkezésre álló összegeket szükség szerint a költségvetés más jogcímeibe csoportosították át az ott jelentkező többletkiadások fedezésére.

4.1.2.     Élelmiszerprogramok

A 2013-as költségvetésben élelmiszerprogramokra előirányzott összegekből 8,5 millió EUR nem került felhasználásra, mivel a költségvetési év vége felé az egyik tagállam nehézségekkel szembesült a programja végrehajtása terén. Meg kell jegyezni, hogy 2013 volt az utolsó olyan év, amelyben élelmiszerprogramokat hajtottak végre az EMGA keretein belül.   

4.1.3.     Gyümölcs és zöldség 

Az ehhez az ágazathoz tartozó kiadások 1 138,1 millió EUR-t tettek ki, és az előirányzatok túllépése elsősorban azoknak a kiadásoknak tudható be, amelyek a termelői szervezetek előzetes elismerésére nyújtott támogatással kapcsolatban merültek fel a tagállamoknál.

Ami a termelői szervezetek számára biztosított működési alapokat illeti, amelyek célja a termelés minősége javításának, a promóciónak és az értékesítési programoknak a finanszírozása, az érintett tagállamoknál az előrejelzések szerint felmerülő kiadásokat a becsléseknek megfelelően lefedő igények összesen 767 millió EUR-t tettek ki. Ebből az összegből a költségvetési hatóság 267 millió EUR összegben ítélt meg előirányzatokat, mivel 500 millió EUR összegben figyelembe vett olyan becsült bevételeket, amelyeket a 2013-as költségvetésben ennek a programnak a finanszírozásához rendeltek. A tagállamok végül 726,8 millió EUR összegben teljesítettek kifizetéseket, ami elmaradt a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatoktól, elsősorban azért, mert a 2012-ben jóváhagyott tervek esetében alacsonyabb volt a második kifizetett részlet összege annak következtében, hogy egyes tagállamok túlbecsülték a kiadási előrejelzéseiket. 

A termelői szervezetek előzetes elismerésére nyújtott támogatással kapcsolatban a tagállamoknál felmerült kiadások körülbelül 90,4 millió EUR összeggel meghaladták a költségvetési előirányzatokat, mert bizonyos tagállamokban nagyszámú termelői szervezet vett részt ebben a programban.  

Az iskolagyümölcs-program 2013-as költségvetéséből megközelítőleg 23,3 millió EUR nem került felhasználásra, elsősorban azért, mert egyes tagállamokban a felmerült kiadások nem érték el az adott tagállam 2011/12-es tanévre vonatkozó költségvetési előirányzatának szintjét. A 2013. augusztus 1-jén induló 2012/13-as tanév kapcsán a tagállamoknál a 2013-as költségvetési év végéig felmerülő kiadások a 2013-as költségvetésben tervezetteknek megfelelően alakultak.

4.1.4.     Szőlészeti-borászati termékek

A borászati ágazat terén reformokra került sor a 2009-es költségvetési évben. Jelenleg az ágazatban megmaradt legfőbb intézkedést a bort érintő nemzeti támogatási programok jelentik. A 2013-as költségvetés minden más intézkedésre vonatkozóan a fennmaradó kifizetések becsült egyenlegének fedezésére szolgáló előirányzatokat tartalmazott.

A nemzeti támogatási programok esetében négy tagállamnál kicsivel kevesebb kiadás merült fel, mint amennyit a programjukban terveztek. Az e rendszer keretében előírt összes többi program azonban teljes mértékben végrehajtásra került, ennek eredményeként a 2013-as évre tervezett előirányzatoknak összességében több mint 98,1 %-át felhasználták.

Emellett a 2011-ben megszüntetett kivágási program kapcsán a tagállamoknál sokkal kevesebb kiadás merült fel a fennmaradó kifizetésekhez kapcsolódóan, így körülbelül 4,6 millió EUR-val alulteljesítették a költségvetési előirányzatokat. 

4.1.5.     Tej és tejtermékek

A költségvetési év során nem került sor sovány tejpor vagy vaj intervenció keretében történő felvásárlására.

A vaj magánraktározásához nyújtott támogatással kapcsolatban a 2013-as költségvetésben előirányzott összeg 9 millió EUR volt, de a felmerült kiadások csak 7,1 millió EUR-t tettek ki, mivel rövidebb volt az érintett vajmennyiség átlagos tárolási ideje.  

Az iskolatejprogram esetében a kiosztott mennyiség szinte az összes érintett tagállamban elmaradt a 2013. évi költségvetésben szereplő mennyiségtől, így a vonatkozó előirányzatokból körülbelül 10,8 millió EUR-t nem használtak fel.

4.1.6.     Marha- és borjúhús

Ebben az ágazatban 6,5 millió EUR-t tettek ki a marha- és borjúhúsra, valamint az élő állatokra vonatkozó export-visszatérítések kifizetéséhez kapcsoló kiadások, miközben a 2013-as költségvetés 7,1 millió EUR-t irányozott elő ezekre a kiadásokra, tehát összesen körülbelül 0,6 millió EUR nem került felhasználásra.  

4.2.        05 03. alcím: Közvetlen támogatások

A 2013. évi költségvetés ezen alcímének céljaira megszavazott előirányzatok összege 40 931,9 millió EUR volt, miközben a kifizetések megközelítőleg 41 658,3 millió EUR-t tettek ki. Az egységes támogatási rendszer egy részét már korábban is címzett bevételek voltak hivatottak finanszírozni, ami így az előirányzatok nyilvánvaló túllépését eredményezte; az előirányzotton felüli összeg fedezése részben az említett bevételek felhasználásával, részben a költségvetés más jogcímeinek megszavazott előirányzataiból való átcsoportosítással történt.

4.3.        05 07. alcím: Mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése

4.3.1.     05 07 01. jogcímcsoport: Mezőgazdasági kiadások ellenőrzése

Ebbe a jogcímcsoportba tartoznak a helyszíni ellenőrzések eszközeinek megerősítésére és az ellenőrzések rendszerének javítására szolgáló intézkedések, melyek célja az Unió költségvetését megrövidítő csalások és szabálytalanságok kockázatának csökkentése. Ide tartoznak a számviteli vizsgálati eljárások és az előlegek csökkentéséhez/felfüggesztéséhez kapcsolódó eljárás eredményeként végrehajtott korrekciókból származó, az EMGA költségvetésének javára jóváírt összegek is.

Az Európai Unió elsősorban az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER) keretében végrehajtott műholdfelvétel-vásárlásokat célzó intézkedéseket finanszírozta közvetlenül, a 2013-as költségvetésben az „Ellenőrzési és megelőző intézkedések – Az Unió által teljesített közvetlen fizetések” jogcímcsoportra előirányzott 6,8 millió EUR teljes összegének ráfordításával.

A korábbi évek számláinak számviteli vizsgálata kapcsán a Bizottság a várt negatív kiigazításokkal szemben összességében pozitív korrekciókat hajtott végre a tagállamok javára, ezek – a tagállamokra a kifizetési határidők be nem tartása miatt kiszabott negatív korrekciókat is beleszámítva – megközelítőleg 3,4 millió EUR-t tettek ki. A záróelszámoláshoz kapcsolódó negatív korrekciókra vonatkozóan a 2013. évi költségvetés –200 millió EUR összeget irányzott elő. A Bizottság ezt a számlát 203,6 millió EUR-nak a költségvetés más jogcímeihez tartozó megszavazott előirányzatokból történő átcsoportosításával zárta le.

A korábbi évek számláinak megfelelőségi vizsgálata kapcsán a költségvetési hatóság 108,3 millió EUR-t kitevő előirányzatokat hagyott jóvá a korábbi évekhez kapcsolódó, e jogcímhez tartozó, megfelelőségi vizsgálatot követő pozitív korrekciók tekintetében. A Bizottság 2013-ban hozott határozatai azonban megközelítőleg 109,1 millió EUR összegben tartalmaztak a tagállamokat megillető pozitív korrekciókat. Az ebből adódó, 0,8 millió EUR-t kitevő túllépést a költségvetés más jogcímeiből való átcsoportosítással finanszírozták.

5.           A CÍMZETT BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA

5.1.        Az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek

A 2012-ről 2013-ra ténylegesen átvitt címzett bevételek összege a cukoripar szerkezetátalakítási alapjának egyenlegét is beleszámítva 1 245,6 millió EUR volt, és ezt teljes mértékben a 2013-as költségvetési év kiadásainak finanszírozására használták fel, a költségvetési rendelet 14. cikkének megfelelően. A 4-II. mellékletben bemutatottak szerint a fenti összegből 143,5 millió EUR-t a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezetei számára biztosított működési alapok kiadásainak, 1 102,2 millió EUR-t pedig az egységes támogatási rendszer céljait szolgáló kiadásoknak a fedezésére fordítottak.

Ahogy az a 4-I. mellékletben látható, a 2013-ban beszedett címzett bevételek összege körülbelül 829 millió EUR volt, és e bevételek a következő forrásokból származtak:

– a megfelelőségi vizsgálatokkal kapcsolatos eljárás eredményeként végrehajtott korrekciók, amelyek összege megközelítőleg 593,6 millió EUR volt,

– a szabálytalanságok miatt kiszabott pénzügyi szankciók, amelyek összege megközelítőleg 155,1 millió EUR volt,

– a tejilletékből befolyt bevételek, amelyek megközelítőleg 80,2 millió EUR-t tettek ki.

A 2013-ban beszedett címzett bevételekből 118,7 millió EUR az adott évben felhasználásra került a gyümölcs- és zöldségágazat termelői szervezetei számára biztosított működési alapok kapcsán felmerült kiadások fedezésére.

A 2013-ban beszedett címzett bevételek 710,2 millió EUR-t kitevő fennmaradó egyenlege automatikusan átvitelre került a 2014. évi költségvetésbe az említett év költségvetési szükségleteinek fedezése céljából.

A részleteket lásd a 4-I. és a 4-II. mellékletben.

6.           A KIADÁS TÍPUSA SZERINTI LEBONTÁS

Az EMGA kiadásai összesen 45 302,1 millió EUR-t tettek ki. Az alábbiakban a fenti kiadás részletezése látható a legfontosabb jelentéstételi kategóriák szerint, feltüntetve az e kategóriák által az EMGA 2013. évi összes kiadásán belül képviselt százalékos arányt is:

Tárolás

A tárolásra fordított kiadások 25,1 millió EUR-t tettek ki, azaz az összes kiadás 0,06%-át. Ez az összeg főként a vaj és az olívaolaj magánraktározásával kapcsolatban felmerült kiadásokat fedezte.

Export-visszatérítések

Az export-visszatérítésekre fordított kiadások 62,4 millió EUR-t tettek ki, vagyis az összes kiadás 0,1 %-át, és főként a marhahús, a baromfi, a sertéshús és az I. mellékletben nem szereplő termékek kiviteléhez kapcsolódtak.

Egyéb piaci intézkedések

A tároláson és az export-visszatérítésen kívüli egyéb piaci intézkedésekhez kapcsolódó kiadások 3 217,2 millió EUR-t tettek ki, azaz az éves főösszeg 7,1 %-át. Ez a kategória elsősorban az élelmiszerprogramokkal, az olívaolajjal, a gyümölcsökkel és zöldségekkel, a borral, a rostnövényekkel, POSEI programmal, a komlóval, a tejjel és a tejtermékekkel, a marha- és borjúhússal, valamint a sertéshússal és a méhészettel kapcsolatos kiadásokat foglal magában. A szóban forgó kiadásokhoz tartoznak egyes további kisebb összegek és a záróelszámolásból eredő korrekciók is.

Közvetlen kifizetések

A közvetlen kifizetésekre fordított kiadások 41 658,3 millió EUR-t tettek ki, azaz az összes kiadás 92 %-át.

Közvetlen irányítás alá tartozó kiadások

Ezeket a kifizetéseket, amelyek (kifizetési előirányzatok formájában) 340,2 millió EUR-t, azaz az összes kiadás 0,8%-át tették ki, közvetlenül a Bizottság teljesítette, főként állat- és növény-egészségügyi intézkedésekkel, valamint a mezőgazdasági üzemek számvitelének ellenőrzésével, a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó felmérésekkel és a KAP-ra vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos kiadások fedezése céljából.

Vidékfejlesztés az egykori EMOGA Garanciarészleg keretében

A szóban forgó programokhoz már nem rendelhető kötelezettségvállalási előirányzat. A tagállamokban jelenleg folyik e programok lezárása és a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése. Az ezen jogcímcsoporthoz kapcsolódóan visszakövetelt végső nettó összeg 1 millió EUR-t tett ki.

A kiadások típusonkénti bontásának a 2007–2013-as időszakban való alakulását a 6. melléklet mutatja be.

[1]               Az eljárást az 1. melléklet ismerteti.

[2]               Ezek az összegek nem jelennek meg a költségvetés bevételi soraiban (670. jogcímcsoport, az EMGA-hoz rendelt címzett bevételek), de a szóban forgó jogcímcsoportra vonatkozó költségvetési megjegyzésekben említésre kerülnek.

[3]               p.m.: „pour mémoire”.

[4]               HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

[5]               Ezeket a havi kiadásigazoló nyilatkozatokat a tagállamok az N+1. hónap 10. napjáig küldik meg.

[6]               A részletes nyilatkozatokat a tagállamok havonta, az N+1. hónap 20. napján küldik meg (a 104. táblázat szerint).

Top