EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1310

Az Európai Parlament és a Tanács 1310/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a(z) 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és a(z) 1307/2013/EU, a(z) 1306/2013/EU és a(z) 1308/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról

OJ L 347, 20.12.2013, p. 865–883 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/oj

20.12.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/865


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1310/2013/EU RENDELETE

(2013. december 17.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a(z) 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és a(z) 1307/2013/EU, a(z) 1306/2013/EU és a(z) 1308/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikkére és43. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében

mivel:

(1)

Az1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2), amelyet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni, megállapítja a vidékfejlesztéshez nyújtott uniós támogatásra vonatkozó szabályokat, valamint hatályon kívül helyezi az 1698/2005/EK tanácsi rendeletet (3), az azt végrehajtó rendeletek folyamatos hatályon kívül helyezésükig tartó alkalmazásának sérelme nélkül. Az 1698/2005/EK rendelet szerinti jelenlegi támogatási rendszerekről a 2014. január 1-jén kezdődő programozási időszak (a továbbiakban: az új programozási időszak) új jogi keretére való átállás megkönnyítése céljából átmeneti szabályokat kell elfogadni annak érdekében, hogy a vidékfejlesztési támogatás végrehajtása terén elkerülhetők legyenek az esetleges nehézségek és késedelmek, amelyeket az új vidékfejlesztési programok elfogadásának időpontja eredményezhet. Ezért lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 2014-ben továbbra is tehessenek jogi kötelezettségvállalásokat a meglévő vidékfejlesztési programjaik keretében bizonyos intézkedésekhez kapcsolódóan, és az ebből eredő kiadásoknak támogathatónak kell lenniük az új programozási időszakban.

(2)

A következő programozási időszakra vonatkozóan javasolt, a jelentős természeti hátránnyal rendelkező területek meghatározását szolgáló módszerekben bekövetkező jelentős változásra tekintettel a mezőgazdasági termelők azon kötelezettségét, hogy további öt évig a területen gazdálkodjanak, a 2014-ben tett új jogi kötelezettségvállalások tekintetében nem kell alkalmazni.

(3)

Annak érdekében, hogy az átmenet során biztosított legyen a jogbiztonság, bizonyos, az 1698/2005/EK rendeletnek megfelelően vállalt kiadásokat az új programozási időszakban is támogathatóvá kell tenni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtott hozzájárulásból, amennyiben még fennállnak teljesítendő kifizetések. Ennek a 2078/92/EGK tanácsi rendeletben (4) és a 2080/92/EGK tanácsi rendeletben (5), illetve az 1257/1999/EK tanácsi rendeletben (6) előírt, hasonló intézkedések szerint tett bizonyos hosszú távú kötelezettségvállalásokra is ki kell terjedniük, amennyiben ezek az intézkedések az 1698/2005/EK rendelet értelmében támogathatók voltak és 2014-ben még fennállnak teljesítendő kifizetések. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a hatékony programvégrehajtás érdekében az ilyen kiadásokat egyértelműen azonosítani kell a vidékfejlesztési programokban, valamint a tagállami irányítási és ellenőrzési rendszerek egészében. Annak érdekében, hogy az új programozási időszakban ne legyen feleslegesen bonyolult a vidékfejlesztési programok pénzügyi irányítása, az új programozási időszakra meghatározott társfinanszírozási arányokat alkalmazni kell az átmeneti kiadásokra is.

(4)

Tekintettel arra, hogy a pénzügyi stabilitást illetően több tagállam továbbra is komoly nehézségekkel küzd, valamint annak érdekében, hogy a jelenlegi programozási időszakról az újra való átmenet időszakában az említett nehézségekből eredő negatív hatásokat – a rendelkezésre álló EMVA-eszközök maximális felhasználásának lehetővé tétele révén– korlátozni lehessen, a kiadások támogathatóságának a 2007–2013 közötti programozási időszakra érvényes végső határidejéig, azaz 2015. december 31-ig meg kell hosszabbítani annak az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (4c) bekezdésében foglalt eltérésnek az időtartamát, amely megemeli az EMVA hozzájárulásának maximális mértékét.

(5)

A1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet (7), amely új támogatási rendszereket hoz létre, 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. Így a mezőgazdasági termelőknek nyújtott jövedelemtámogatáshoz a 2014. naptári évben is a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek (8) kell alapul szolgálnia. Megfelelően figyelembe kell azonban venni a 1305/2013/EU rendeletet (9). Annak érdekében, hogy következetes legyen a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó rendelkezések végrehajtása és a bizonyos intézkedések által megkövetelt előírások betartása, rendelkezni kell arról, hogy a 2007–2013-as programozási időszakban alkalmazandó releváns rendelkezéseket az új jogi keret alkalmazásának kezdetéig továbbra is alkalmazni kell. Ugyanezen okokból a 2013. év tekintetében Horvátországra vonatkozóan alkalmazandó kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó rendelkezéseket továbbra is alkalmazni kell.

(6)

A(z) 2013/1306/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) lehetővé teszi, hogy a tagállamok a közvetlen támogatás keretében előlegfizetést folyósítsanak. A 73/2009/EK rendelet szerint ennek a lehetőségnek az igénybevételét a Bizottságnak kell engedélyeznie. A közvetlen támogatási rendszerek végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján célszerű lehetővé tenni azt, hogy a mezőgazdasági termelők előlegfizetést kapjanak. Ami a 2014-ben benyújtott kérelmeket illeti, az ilyen előlegeket legfeljebb 50 %-ra kell korlátozni a 73/2009/EK rendelet I. mellékletében felsorolt támogatási rendszerek esetében, illetve legfeljebb 80 %-ra a marha- és borjúhúsra vonatkozó támogatás esetében.

(7)

A 1311/2013/EU rendeletnek való megfelelés, és különösen a mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen támogatás céljára rendelkezésre álló összeg kiegyenlítésének és a külső közelítési mechanizmusnak a tiszteletben tartása érdekében módosítani szükséges a 73/2009/EK rendelet VIII. mellékletében a 2014. évre vonatkozóan meghatározott nemzeti felső határokat. A nemzeti felső határok módosítása szükségszerűen befolyásolja azokat az összegeket, amelyeket az egyes mezőgazdasági termelők 2014-ben közvetlen kifizetésként kaphatnak. Meg kell tehát határozni, hogy ez a módosítás hogyan érinti majd a támogatási jogosultságok értékét és a többi közvetlen kifizetés szintjét. A kisebb mezőgazdasági termelők helyzetének figyelembevétele érdekében, különösen, mivel 2014-ben nem áll rendelkezésre a moduláció, illetve a kiigazítási mechanizmus – ideértve különösen az ilyen mechanizmusok alól az 5 000 EUR-t meg nem haladó közvetlen kifizetésekre vonatkozó eltérést– alkalmazásának lehetősége, azon tagállamok számára, amelyek nem biztosítanak átcsoportosítással nyújtható támogatást, és úgy döntenek, hogy nem csoportosítanak át forrásokat a vidékfejlesztési támogatásba a rugalmassági mechanizmuson keresztül, engedélyezni kell, hogy ne csökkentsék valamennyi támogatási jogosultság értékét.

(8)

A 73/2009/EK rendelet pénzügyi végrehajtása során nyert tapasztalatok alapján pontosítani kell annak bizonyos rendelkezéseit, különösen azokat az elemeket illetően, amelyekre a rendelet VIII. mellékletében meghatározott számok vonatkoznak, valamint a tagállamoknak biztosított azon lehetőséggel fennálló kapcsolatot illetően, hogy az egységes támogatási rendszerben fel nem használt összegeket a különleges támogatások finanszírozására használják fel.

(9)

A tagállamoknak a 73/2009/EK rendelet értelmében dönthettek úgy, hogy a nemzeti felső határuk adott százalékát a mezőgazdasági termelőik különleges támogatására fordítják, továbbá lehetőségük volt – az ilyen támogatás módosításával vagy megszüntetésével – egy korábbi döntésüket megváltoztatni. Helyénvaló rendelkezni arról, hogy a 2014. naptári évtől kezdődő hatállyal ismételten felül lehessen vizsgálni ezeket a döntéseket. A támogatás mértékében bekövetkező hirtelen változások elkerülése érdekében ugyanakkor további egy évre meg kell hosszabbítani azokat a 73/2009/EK rendelet 69. cikkének (5) bekezdésében meghatározott – 2013-ban lejáró – speciális feltételeket, amelyek alapján egyes tagállamokban különleges támogatást fizetnek. Tekintettel a termeléstől függő önkéntes támogatás bevezetésére, amely – bizonyos ágazatok, illetve régiók viszonylatában, pontosan meghatározott esetekben – 2015. január 1-jétől kezdődően vehető majd igénybe, helyénvaló a tagállamok számára lehetővé tenni, hogy a 73/2009/EK rendelet 68. cikke szerinti különleges támogatás bizonyos típusainak szintjét 2014-ben 6,5 %-ra növeljék.

(10)

A kisebb mezőgazdasági üzemmel rendelkező mezőgazdasági termelőknek nyújtott egységes támogatásnak elegendőnek kell lennie a jövedelemtámogatás célkitűzésének hatékony eléréséhez. mivel 2014-ben nem áll rendelkezésre a moduláció, illetve a kiigazítási mechanizmus – ideértve különösen az ilyen mechanizmusok alól az 5 000 EUR-t meg nem haladó közvetlen kifizetésekre vonatkozó eltérést – alkalmazásának lehetősége, a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy már 2014-ben átcsoportosíthassák a közvetlen támogatást a mezőgazdasági termelők között, oly módon, hogy az első hektárok után kiegészítő támogatásban részesítik őket.

(11)

A 73/2009/EK rendeletben meghatározott egységes területalapú támogatási rendszer átmeneti, és a tervek szerint 2013. december 31-én meg kellett volna szűnnie. A közös agrárpolitika (KAP) reformjának keretében az a döntés született, miszerint az e rendszert alkalmazó tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az alaptámogatás biztosítása céljára átmenetileg – legkésőbb 2020 végéig bezárólag – tovább alkalmazzák azt. Ezért a 73/2009/EK rendeletben az egységes területalapú támogatási rendszerre vonatkozóan meghatározott alkalmazási időszakot további egy évvel meg kell hosszabbítani. Ezenfelül a folyamatban levő földterület-átalakítások figyelembevétele érdekében, valamint egyszerűsítési megfontolásból az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamokban támogatható mezőgazdasági területnek kell tekinteni azokat a támogatható területeket is, amelyek 2003. június 30-án nem minősültek jó mezőgazdasági állapotban levőnek, mint ahogyan 2015. január 1-jétől kezdve az 1307/2013/EU rendelet értelmében ez lesz a főszabály.

(12)

A 73/2009/EK rendelet 133a. cikkével összhangban az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok – Bulgária és Románia kivételével – 2013-ban átmeneti nemzeti támogatást nyújthatnak mezőgazdasági termelőknek. Tekintettel az egységes területalapú támogatási rendszernek a 2014. évre történő meghosszabbítására, az említett tagállamoknak fenn kell tartaniuk ezt a lehetőséget 2014-ben. A 73/2009/EK rendelet 132. cikke szerinti kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetéseknek a 2014-ben Bulgáriában és Romániában érvényes szintjére tekintettel e tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetések helyett 2014-ben átmeneti nemzeti támogatást nyújtsanak.

(13)

Az átmeneti nemzeti támogatást a 2013. évi ugyanilyen támogatásra alkalmazott feltételekkel azonos feltételek mellett – Bulgária és Románia esetében pedig a 2013. évi kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetésekre alkalmazott feltételekkel azonos feltételek mellett – kell nyújtani. A 2014-ben nyújtandó átmeneti nemzeti támogatás kezelésének egyszerűsítése érdekében azonban a 73/2009/EK rendelet 7. és 10. cikkével együtt értelmezett 132. cikke (2) bekezdésében említett csökkentések nem alkalmazandók. Emellett annak érdekében, hogy biztosított legyen az átmeneti nemzeti támogatásnak a közelítési mechanizmussal való koherenciája, a támogatás ágazatonkénti maximális szintjét egy bizonyos százalékos arányban rögzíteni kell. Ciprus számára – tekintve nehéz pénzügyi helyzetét – bizonyos kiigazításokról kell rendelkezni.

(14)

Annak érdekében, hogy a tagállamok reagálhassanak a mezőgazdasági ágazatuk igényeire és rugalmasabb módon erősíthessék meg vidékfejlesztési politikájukat, lehetőséget kell számukra adni arra, hogy forrásokat csoportosítsanak át a közvetlen kifizetésekre vonatkozó felső határuknak megfelelő összegből a vidékfejlesztési támogatás javára, illetve fordítva. Ezzel egyidejűleg azon tagállamok esetében, ahol a közvetlen támogatás szintje elmarad az uniós átlag 90 %-ától, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy további forrásokat csoportosíthassanak át a vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt forrásaikból a közvetlen kifizetésekre vonatkozó felső határuknak megfelelő összegbe. Az ilyen döntéseket – bizonyos korlátok mellett – a 2015–2020-as pénzügyi évek teljes időtartamára kell meghozni, de 2017-ben lesz lehetőség a döntés felülvizsgálatára, feltéve, hogy az ilyen felülvizsgálat alapján hozott döntés nem eredményezi a vidékfejlesztési támogatáshoz rendelt összegek csökkentését.

(15)

A v 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) rendelkezik, hogy a 80/68/EGK tanácsi irányelv (12)2013. december 22-én hatályát veszti. Annak érdekében, hogy a kölcsönös megfeleltetés felszín alatti vizek védelméhez kapcsolódó szabályai között továbbra is a 80/68/EGK irányelvben a felszín alatti vizek védelméhez kapcsolódóan – az irányelv érvényességének utolsó napján – szereplő szabályokkal megegyező szabályok szerepeljenek, helyénvaló a kölcsönös megfeleltetés alkalmazási körét kiigazítani és az említett irányelv 4. és 5. cikkében foglalt követelményekre kiterjedő előírást meghatározni a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozóan.

(16)

Az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) 83. cikke előírja, hogy a 73/2009/EK rendelet II. mellékletében a 91/414/EGK tanácsi irányelv (14) 3. cikkére tett hivatkozás az 1107/2009/EK rendelet 55. cikkére való hivatkozásként legyen értelmezendő. A(z) 1306/2013/EU rendelet azonban korlátozza ezt a hivatkozást, így az csak az 1107/2009/EK rendelet 55. cikke első és második mondatára utal. A növényvédő szerek alkalmazására 2014-ben, illetve az azt követő években alkalmazandó előírások közötti összhang biztosítása érdekében a 73/2009/EK rendelet II. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell

(17)

A(z) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (15) előírja a selyemhernyó-tenyésztés támogatásának a közvetlen támogatási rendszerbe való integrálását, és következésképpen annak kiemelését a(z) 1308/2013/EU rendelet hatálya alól. Az új közvetlen támogatási rendszer késedelmes alkalmazására tekintettel a selyemhernyó-ágazatban nyújtott támogatásokat egy évvel meg kell hosszabbítani.

(18)

Finnország engedélyt kapott arra, hogy bizonyos mezőgazdasági ágazatok részére Dél-Finnországban nemzeti támogatást nyújtson, az 1994-es csatlakozási szerződés 141. cikkének megfelelően. Figyelembe véve a KAP reformjának időzítését, valamint tekintettel Dél-Finnország mezőgazdaságának nehéz gazdasági helyzetére, amely miatt továbbra is szükséges a termelőknek különleges támogatást biztosítani, helyénvaló olyan integrációs intézkedések előírása, amelyek révén a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 42. cikkének értelmében engedélyezheti Finnország számára, hogy bizonyos feltételek mellett Dél-Finnországban nemzeti támogatást nyújtson. A jövedelemtámogatást az egész időszak alatt fokozatosan csökkenteni kell, 2020-ra egy olyan szint elérésével, hogy abban az évben a támogatás összege ne haladja meg a 2013. évi összegek 30 %-át.

(19)

A mezőgazdasági tanácsadó rendszerre, az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerre és a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket a 1306/2013/EU rendelet III. címe, V. címének II. fejezete, illetve VI. címe állapít meg, 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

(20)

Azt követően, hogy a 73/2009/EK rendelet kiegészül a 136a. cikkel, módosítani kell a(z) 1307/2013/EU rendeletben szereplő, a(z) 1305/2013/EU rendelet 14. cikkére történő hivatkozásokat.

(21)

A 73/2009/EK, a(z) 1307/2013/EU rendeletet, a(z) 1306/2013/EU rendeletet [a horizontális rendelet], a(z) 1308/2013/EU rendeletet és a(z) 1305/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(22)

Az előirányzott átmeneti intézkedések mihamarabbi alkalmazásának lehetővé tétele érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján kell hatályba lépnie, és azt 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy ne legyen átfedés a pillérek közötti rugalmasságra vonatkozóan az e rendelettel módosított 73/2009/EK rendeletben és a(z) 1307/2013/EU rendeletben megállapított szabályok között, a 73/2009/EK rendeletnek ezt a konkrét módosítását e rendelet hatálybalépésétől kezdődően kell alkalmazni, a(z) 1307/2013/EU rendelet módosításait – ideértve a rendelet késleltetett, 2015. január 1-jétől történő alkalmazását – pedig a(z) 1305/2013/EU rendelet hatálybalépésétől kezdődően kell alkalmazni. Emellett a 73/2009/EK rendelet II. és III. mellékletének azon módosításait, amelyek a kölcsönös megfeleltetésről szóló jelenlegi szabályok folytatásának biztosítását célozzák, azaz a 80/68/EGK irányelv hatályon kívül helyezésének időpontjától, nevezetesen 2013. december 22-től kell alkalmazni.

(23)

Figyelembe véve a tényt, hogy 2014 olyan átmeneti év lesz, amelynek során a tagállamoknak elő kell készíteniük a KAP-reform teljes körű végrehajtását, fontos annak biztosítása, hogy az e rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekből eredő adminisztratív terhek a lehető legalacsonyabb szinten maradjanak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET

I.   FEJEZET

A VIDÉKFEJLESZTÉS TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet alapján 2014-ben fennálló jogi kötelezettségvállalások

(1)   A(z) 1305/2013/EU rendelet 88. cikkének sérelme nélkül az 1698/2005/EK rendelet 20. cikkében – az a) pont iii. alpontja, a c) pont i. alpontja és a d) pont kivételével –, valamint 36. cikkében szereplő intézkedésekkel kapcsolatosan a tagállamok az említett rendelet alapján elfogadott vidékfejlesztési programoknak megfelelően 2014-ben továbbra is tehetnek új jogi kötelezettségvállalásokat a kedvezményezettek vonatkozásában, a 2007–2013-as programozási időszak pénzügyi forrásainak kimerülése után is, feltéve, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtására a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó megfelelő vidékfejlesztési program elfogadása előtt sor kerül.

A 2012. évi csatlakozási okmány VI. melléklete E. pontjának, valamint az annak alapján elfogadott rendelkezéseknek a sérelme nélkül, a 718/2007/EK bizottsági rendelet (16) 171. cikke (2) bekezdésének a) és c) pontjában szereplő intézkedésekkel kapcsolatosan Horvátország – az említett rendelet alapján elfogadott, a vidékfejlesztést célzó előcsatlakozási támogatási eszköz (IPARD) programnak megfelelően – 2014-ben továbbra is tehet új jogi kötelezettségvállalásokat a kedvezményezettek vonatkozásában, az említett program releváns pénzügyi forrásainak a kimerülése után is, feltéve, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtására a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programjának elfogadása előtt sor kerül.

Az említett kötelezettségvállalások alapján felmerült kiadások e rendelet 3. cikkének megfelelően támogathatók.

(2)   Az 1257/1999/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésében megállapított feltétel nem alkalmazandó a tagállamok által az 1698/2005/EK rendelet 36. cikke a) pontjának i. és ii. alpontja alapján 2014-ben tett új jogi kötelezettségvállalásokra.

2. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 50a. és 51. cikkének további alkalmazása

A(z) 1305/2013/EU rendelet 88. cikkének sérelme nélkül az 1698/2005/EK rendelet 50a. és 51. cikke az éves támogatás és a(z) 1305/2013/EU rendelet 28–31., 33. és 34. cikke tekintetében 2014. december 31-ig tovább alkalmazandó a 2014–2020-as programozási időszak vidékfejlesztési programjai keretében a vidékfejlesztésről szóló rendelet 21. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján kiválasztott műveletekre.

3. cikk

Bizonyos típusú kiadások támogathatósága

(1)   A(z) 1305/2013/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének és 88. cikkének sérelme nélkül, az 1698/2005/EK rendelet 20. és 36. cikkében szereplő intézkedések szerint – illetve Horvátország esetében a 2012. évi csatlakozási okmány VI. melléklete E. pontjának, valamint az annak alapján elfogadott rendelkezéseknek a sérelme nélkül, a 718/2007/EK rendelet 171. cikke (2) bekezdésének a) és c) pontjában említett intézkedések – a kedvezményezettek javára tett jogi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos kiadások a 2014–2020-as programozási időszak alatt az alábbi esetekben támogathatók az EMVA-ból nyújtott hozzájárulással:

a)

a 2014. január 1. és 2015. december 31. között – illetve Horvátország esetében a 2014. január 1. és 2016. december 31. között – teljesítendő kifizetések tekintetében, ha az 1698/2005/EK rendelet – illetve a 718/2007/EK rendelet – alapján elfogadott adott program vonatkozó intézkedésére szánt keretösszeget már felhasználták; és

b)

a 2015. december 31. után – illetve Horvátország esetén a 2016. december 31. után – teljesítendő kifizetések tekintetében.

Ez a bekezdés az 1257/1999/EK, illetve a 2078/92/EGK és a 2080/92/EGK rendeletben szereplő megfelelő intézkedések szerint a kedvezményezettek javára tett és az 1698/2005/EK rendelet értelmében támogatott jogi kötelezettségvállalásokra is alkalmazandó.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kiadások a 2014–2020-as programozási időszakban a következő feltételek mellett támogathatók az EMVA-ból nyújtott hozzájárulással:

a)

ha az ilyen kiadásokról a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó adott vidékfejlesztési program rendelkezik;

b)

ha az EMVA-hozzájárulásnak a(z) 1305/2013/EU rendelet szerinti megfelelő intézkedésre vonatkozó, e rendelet I. mellékletében meghatározott mértéke alkalmazandó; és

c)

ha a tagállamok biztosítják, hogy a vonatkozó átmeneti intézkedések az irányítási és ellenőrzési rendszereik révén egyértelműen azonosítottak.

4. cikk

A 73/2009/EK rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása 2014-ben

A(z) 1305/2013/EU rendelettől eltérve, a 2014. évre vonatkozóan

a)

a(z) 1306/2013/EU rendelet 28., 29., 30. és 33. cikkében szereplő, a(z) 1305/2013/EU rendelet VI. címének I. fejezetére történő hivatkozást a 73/2009/EK rendelet 5. és 6. cikkére, valamint II. és III. mellékletére történő hivatkozásként kell értelmezni;

b)

a(z) 1305/2013/EU rendelet 40 cikke (1) bekezdésében szereplő, a(z) 1307/2013/EU rendelet 19. cikkére történő hivatkozást a 73/2009/EK rendelet 132. cikkére történő hivatkozásként kell értelmezni;

c)

a(z) 1305/2013/EU rendelet [a vidékfejlesztésről szóló rendelet] 40 cikke (2) bekezdésében szereplő, a(z) 1307/2013/EU rendelet 17 cikkére történő hivatkozást a 73/2009/EK rendelet 121. cikkére történő hivatkozásként kell értelmezni.

2.   FEJEZET

MÓDOSÍTÁSOK

5. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet módosításai

Az 1698/2005/EK rendelet 70. cikk (4c) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az első albekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(4c)   A (3), a (4) és az (5) bekezdésben meghatározott felső határoktól eltérve az EMVA hozzájárulásának mértéke a konvergencia-célkitűzés alapján támogatható régiók, a legkülső régiók és a kisebb égei-tengeri szigetek esetében a támogatható közkiadások legfeljebb 95 %-ára, az egyéb régiók esetében pedig a támogatható közkiadások legfeljebb 85 %-ára növelhető. Ezek a mértékek a hitelesített kiadásigazoló nyilatkozatokban újonnan – a 2007-2013 közötti programozási időszak tekintetében a kiadások támogathatóságának utolsó időpontjáig, azaz 2015. december 31-ig – bejelentett támogatható kiadásokra vonatkoznak, amennyiben 2013 december 20-én vagy ezt követően az adott tagállam megfelel a következő feltételek valamelyikének:”;

b)

a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Azok a tagállamok, amelyek alkalmazni kívánják az első albekezdésben említett eltérést, kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz vidékfejlesztési programjuk megfelelő módosítására vonatkozóan. Az eltérés attól az időponttól kezdve alkalmazandó, amikor a Bizottság jóváhagyja a program módosítását.”

6. cikk

A 73/2009/EK rendelet módosításai

A 73/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 29. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   A (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok 2014. október 16-tól az I. mellékletben felsorolt támogatási rendszerek keretében nyújtott közvetlen kifizetések legfeljebb 50 %-ának erejéig előleget fizethetnek a mezőgazdasági termelőknek a 2014-ben benyújtott kérelmekhez kapcsolódóan. A marha- és borjúhúsra vonatkozó, a IV. cím 1. fejezetének 11. szakaszában szabályozott támogatások esetében az említett százalékos arányt a tagállamok legfeljebb 80 %-ra növelhetik.”

2.

A 40. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„40. cikk

Nemzeti felső határok

(1)   Az egyes tagállamok és az egyes évek esetében az összes kiosztott támogatási jogosultság, a 41. cikkben említett nemzeti tartalék és az 51. cikk (2) bekezdésének, a 69. cikk (3) bekezdésének és a 72b. cikknek megfelelően rögzített felső határok összértéke egyenlő a VIII. mellékletben megállapított nemzeti felső határával.

(2)   A VIII. mellékletben meghatározott nemzeti felső határa betartásának biztosítására a tagállamok szükség esetén lineáris kulcs alkalmazásával csökkentik vagy növelik az összes támogatási jogosultság értékét vagy a 41. cikkben említett nemzeti tartalék összegét.

Azok a tagállamok, amelyek úgy határoznak, hogy nem hajtják végre e rendelet III. címének 5a. fejezetét, és nem élnek a 136a. cikk (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel, a támogatási jogosultságok értékének az első albekezdésben említettek szerinti szükséges csökkentésének elérése érdekében dönthetnek úgy, hogy nem csökkentik azokat a támogatási jogosultságokat, amelyeket 2013-ban azok a mezőgazdasági termelők aktiváltak, akik 2013-ban egy az érintett tagállam által meghatározandó közvetlen kifizetések összegénél alacsonyabb támogatást igényeltek; az említett összeg nem haladhatja meg az 5 000 EUR-t.

(3)   A(z) 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [a horizontális rendelet] (17) 26. cikkének sérelme nélkül a valamely tagállamban a 2014. naptári év tekintetében e rendelet 34., 52., 53., 68. és 72a. cikke alapján juttatható, valamint az 1234/2007/EK rendelet 111. cikke alapján a selyemhernyó-tenyésztők támogatására nyújtott közvetlen kifizetések összege nem lehet magasabb az e rendelet VIII. mellékletében arra az évre vonatkozóan meghatározott felső határoknak az e rendelet 136b. cikkének alkalmazásából a 2014. naptári évre vonatkozóan következő, az e rendelet VIIIa. mellékletében megállapított összegekkel csökkentett összegénél.

A tagállamok szükség esetén és az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott felső határoknak az e rendelet 136b. cikkének alkalmazásából a 2014. naptári évre vonatkozóan következő, az e rendelet VIIIa. mellékletében megállapított összegekkel csökkentett összege betartása céljából lineáris kulcs alkalmazásával csökkentik a 2014. naptári évhez kapcsolódó közvetlen kifizetések összegét.

(17)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/1306/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, a 1290/2005/EK és a 485/2008/EK rendeletek hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 20.12.2013, 549 o.).”"

3.

A 41. cikk (1) bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a kiosztott valamennyi kifizetési jogosultság teljes értéke és az e rendelet 51. cikke (2) bekezdésében, 69. cikke (3) bekezdésében és 72b. cikkében foglaltak szerint meghatározott felső határok.”

4.

Az 51. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„2014-ben a közvetlen kifizetések 52. és 53. cikkben említett felső határai megegyeznek a 2013. évre meghatározott felső határok és egy olyan együttható szorzatával, amely minden érintett tagállam esetében a 2014. évre a VIII. mellékletben meghatározott nemzeti felső határ és a 2013. évre vonatkozó nemzeti felső határ hányadosaként számítható ki. Ez a szorzási művelet csak akkor alkalmazandó a tagállamokra, ha a VIII. mellékletben a 2014. évre meghatározott nemzeti felső határ alacsonyabb a 2013. évre vonatkozó nemzeti felső határnál.”

5.

A 68. cikk (8) bekezdésében a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   Azok a tagállamok, amelyek meghozták a 69. cikk (1) bekezdésében említett döntést, 2014. február 1-jéig felülvizsgálhatják azt a döntést, és dönthetnek úgy, hogy 2014-től kezdődő hatállyal:”

6.

A 69. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok 2009. augusztus 1-jéig, 2010. augusztus 1-jéig, 2011. augusztus 1-jéig, 2012. szeptember 1-jéig – Horvátország esetében a csatlakozása napjáig – vagy 2014. február 1-jéig dönthetnek úgy, hogy a döntést követő évtől – Horvátország esetében az egységes támogatási rendszer alkalmazását követő első évtől – kezdődően, vagy egy 2014. február 1-jéig meghozott döntés esetében a 2014. évtől kezdődően a 40. cikkben említett nemzeti felső határ legfeljebb 10 %-át – illetve Málta esetében 2 000 000 EUR összeget a 68. cikk (1) bekezdésében előírt különleges támogatásra használják fel.”;

b)

a (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A nemzeti felső határok 40. cikk (2) bekezdésében előírt betartása biztosításának és a 41. cikk (1) bekezdésében említett számítás elvégzésének kizárólagos céljára a 68. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett támogatásra felhasznált összegeket le kell vonni a 40. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti felső határból. Ezeket az összegeket kiosztott támogatási jogosultságként kell elszámolni.”;

c)

a (4) bekezdésben "3,5 %" szövegrész helyébe "6,5 %" szövegrész lép;

d)

az (5) bekezdés első mondatában a „2013” szövegrész helyébe a „2014” szövegrész lép;

e)

a (6) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A nemzeti felső határok 40. cikk (2) bekezdésében előírt betartása biztosításának és a 41. cikk (1) bekezdésében említett számítás elvégzésének kizárólagos céljából, amennyiben az adott tagállam alkalmazza az e bekezdés első albekezdésének a) pontjában meghatározott lehetőséget, az érintett összeg nem tekintendő az e cikk (3) bekezdésében említett felső határ részének.”

7.

A III. cím a következő fejezettel egészül ki:

„5a. fejezet

ÁTCSOPORTOSÍTÁSSAL NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS 2014-BEN

72a. cikk

Általános szabályok

(1)   A tagállamok 2014. március 1-jéig dönthetnek úgy, hogy az e cím 1., 2. és 3. fejezetében említett egységes támogatási rendszer keretében támogatási jogosultsággal rendelkező mezőgazdasági termelők számára 2014-ben támogatást nyújtanak (a továbbiakban: az átcsoportosítással nyújtható támogatás).

A tagállamok 2014. március 1-jéig értesítik a Bizottságot döntésükről.

(2)   Azok a tagállamok, amelyek a 46. cikkel összhangban úgy döntöttek, hogy az egységes támogatási rendszert regionális szinten alkalmazzák, az átcsoportosítással nyújtható támogatást is alkalmazhatják regionális szinten.

(3)   A pénzügyi fegyelem alkalmazásának, a 40. cikk (3) bekezdésében említett lineáris csökkentéseknek és a 21. és 23. cikk alkalmazásának sérelme nélkül, az átcsoportosítással nyújtható támogatást a támogatási jogosultságoknak a mezőgazdasági termelő általi aktiválását követően kell megadni.

(4)   A tagállamok úgy számítják ki az átcsoportosítással nyújtható támogatás összegét, hogy egy, a nemzeti vagy regionális hektáronkénti átlagtámogatás 65 %-ánál nem magasabb, a tagállam által megállapítandó összeget megszoroznak a mezőgazdasági termelő által a 34. cikk szerint aktivált támogatási jogosultságok számával. E támogatási jogosultságok száma nem haladhatja meg a tagállamok által meghatározandó maximális értéket, amely érték nem lehet magasabb, mint 30 hektár, vagy ha az átlagos méret az érintett tagállamban meghaladja a 30 hektárt, a mezőgazdasági üzemek VIIIb. mellékletben foglalt átlagos méretét.

(5)   A tagállamok – a (4) bekezdésben megállapított maximális értékek tiszteletben tartása mellett – dönthetnek úgy, hogy nemzeti szinten az említett bekezdéssel összhangban megállapított hektárszámot illetően fokozatosságot vezetnek be, amelyet minden mezőgazdasági termelőre nézve azonos módon alkalmaznak.

(6)   A (4) bekezdésben említett nemzeti hektáronkénti átlagtámogatást a tagállamok a VIIIc. mellékletben meghatározott nemzeti felső határ és a 2014-ben a 34. cikk (2) bekezdésének megfelelően bejelentett támogatható hektárszám alapján állapítják meg.

A (4) bekezdésben említett regionális hektáronkénti átlagtámogatást a tagállamok a VIIIc. mellékletben meghatározott nemzeti felső határ egy hányadának és a 2014-ben a 34. cikk (2) bekezdésének megfelelően az érintett régióban bejelentett támogatható hektárszámnak a felhasználásával állapítják meg. Az említett hányadot minden egyes régió esetében a 46. cikk (3) bekezdésének megfelelően megállapított vonatkozó felső határ és a 2014. évre vonatkozó, a 40. cikkben említett nemzeti felső határ hányadosaként kell kiszámítani.

(7)   A tagállamok gondoskodnak arról, hogy ne részesüljenek az e fejezetben biztosított előnyben azok a mezőgazdasági termelők, akik tekintetében megállapításra kerül, hogy 2011. október 18. után mezőgazdasági üzemüket az átcsoportosítással nyújtható támogatásból való részesülés kizárólagos céljával osztották meg. Ez azokra a mezőgazdasági termelőkre is alkalmazandó, akiknek a mezőgazdasági üzeme a megosztás eredményeképpen jött létre.

72b. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   A tagállamok 2014. március 1-jéig úgy dönthetnek, hogy a 2014. igénylési év tekintetében a 40. cikkben említett éves nemzeti felső határ legfeljebb 30 %-át az átcsoportosítással nyújtható támogatás finanszírozására fordítják. A tagállamok az említett időpontig értesítik a Bizottságot minden ilyen döntésükről.

(2)   A nemzeti felső határnak az egyes tagállamok által az e cikk (1) bekezdése értelmében felhasználandó százalékos aránya alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az átcsoportosítással nyújtható támogatásnak megfelelő felső határt. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 141b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.”

8.

A 90. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A támogatható hektáronkénti támogatási összeget a (2) bekezdésben foglalt terméshozamok és a következő referenciaösszegek szorzata adja:

Bulgária

:

520,20 EUR

Görögország

:

234,18 EUR

Spanyolország

:

362,15 EUR

Portugália

:

228,00 EUR.”

9.

A 122. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az egységes területalapú támogatási rendszer 2014. december 31-ig áll rendelkezésre.”

10.

A 124. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Egy új tagállam esetében egységes területalapú támogatásban azon mezőgazdasági területek részesülhetnek, amelyek jó mezőgazdasági állapotban tartott hasznosított mezőgazdasági területnek minősülnek, függetlenül attól, hogy művelés alatt állnak-e, és amelyeket – adott esetben – a szóban forgó új tagállam által a Bizottság jóváhagyását követően meghatározott objektív és hátrányos megkülönböztetéstől mentes kritériumokkal összhangban kiigazítottak.”

E cím alkalmazásában „hasznosított mezőgazdasági terület”: a szántóterületek, az állandó gyepterületek, az állandó kultúrák és a konyhakertek összterülete a Bizottság által statisztikai célokra megállapítottak szerint.

(2)   Az egységes területalapú támogatási rendszer keretében nyújtott kifizetések tekintetében támogatható valamennyi, az (1) bekezdésben előírt kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági parcella, továbbá valamennyi, rövid életciklusú erdei fákkal (ex 0602 90 41 KN-kód) beültetett mezőgazdasági parcella.

Az első albekezdésben említett parcelláknak – vis maior vagy rendkívüli körülmény esetének kivételével – a tagállam által meghatározandó időpontban, de legkésőbb a támogatási kérelem módosítására a tagállamban megállapított időpontban a mezőgazdasági termelő rendelkezésére kell állniuk.

Mezőgazdasági üzemenként a támogatható terület azon minimális mérete, amelyre vonatkozóan kifizetés igényelhető, 0,3 hektár. Objektív és hátrányos megkülönböztetéstől mentes kritériumok alapján és a Bizottság jóváhagyását követően azonban bármely új tagállam dönthet úgy, hogy a minimális méretet magasabb értékben határozza meg, feltéve, hogy az 1 hektárt nem haladja meg.”

11.

Az V. cím a következő fejezettel egészül ki:

„2a. fejezet

ÁTCSOPORTOSÍTÁSSAL NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS 2014-BEN

125a. cikk

Általános szabályok

(1)   Az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok 2014. március 1-jéig dönthetnek úgy, hogy a 2. fejezetben említett egységes területalapú támogatási rendszer (a továbbiakban: az új tagállamoknak átcsoportosítással nyújtható támogatás) keretében támogatási jogosultsággal rendelkező mezőgazdasági termelők számára 2014-ben támogatást nyújtanak.

Az érintett új tagállamok 2014. március 1-jéig értesítik a Bizottságot döntésükről.

(2)   A pénzügyi fegyelem alkalmazásának és a 21. és 23. cikk alkalmazásának sérelme nélkül, az új tagállamoknak átcsoportosítással nyújtható támogatást az egységes területalapú támogatási rendszer keretében biztosított hektáronkénti összegek növelésének formájában kell nyújtani.

(3)   A tagállamok úgy számítják ki az új tagállamoknak átcsoportosítással nyújtható támogatás összegét, hogy egy, a nemzeti hektáronkénti átlagtámogatás 65 %-ánál nem magasabb, a tagállam által megállapítandó összeget megszoroznak azon támogatható hektárok számával, amelyek tekintetében a mezőgazdasági termelő az egységes területalapú támogatási rendszer keretében támogatást kap. E hektárok száma nem haladhatja meg a tagállamok által meghatározandó maximális értéket, amely érték nem lehet magasabb, mint 30, vagy ha az átlagos méret az érintett új tagállamban meghaladja a 30 hektárt, a mezőgazdasági üzemek VIIIb. mellékletben foglalt átlagos méretét.

(4)   A tagállamok – a (3) bekezdésben megállapított maximális értékek tiszteletben tartása mellett – dönthetnek úgy, hogy nemzeti szinten az említett bekezdéssel összhangban megállapított hektárszámot illetően fokozatosságot vezetnek be, amelyet minden mezőgazdasági termelőre nézve azonos módon alkalmaznak.

(5)   A (3) bekezdésben említett nemzeti hektáronkénti átlagtámogatást a tagállamok a VIIIc. mellékletben meghatározott nemzeti felső határ és a 2014-ben az egységes területalapú támogatási rendszer keretében bejelentett támogatható hektárszám alapján állapítják meg.

(6)   Az új tagállamok gondoskodnak arról, hogy ne részesüljenek az e fejezetben biztosított előnyben azok a mezőgazdasági termelők, akik tekintetében megállapításra kerül, hogy 2011. október 18. után mezőgazdasági üzemüket az átcsoportosítással nyújtható támogatásból való részesülés kizárólagos céljával osztották meg. Ez azokra a mezőgazdasági termelőkre is alkalmazandó, akiknek a mezőgazdasági üzeme a megosztás eredményeképpen jött létre.

125b. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1)   Az új tagállamok 2014. március 1-jéig dönthetnek úgy, hogy a 2014. igénylési év tekintetében a 40. cikkben említett éves nemzeti felső határ – illetve Bulgária és Románia esetében a VIIId. mellékletben megállapított összegek – legfeljebb 30 %-át az új tagállamoknak átcsoportosítással nyújtható támogatás finanszírozására fordítják. A tagállamok az említett időpontig értesítik a Bizottságot minden ilyen döntésükről.

A 123. cikkben említett éves pénzügyi keretet az első albekezdésben említett összeggel csökkenteni kell.

(2)   A nemzeti felső határnak az érintett új tagállam által az e cikk (1) bekezdés értelmében felhasználandó százalékos aránya alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az új tagállamoknak átcsoportosítással nyújtható támogatásnak megfelelő felső határt és kiszámítja a 123. cikkben említett éves pénzügyi keret ennek megfelelő csökkentését. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat az 141b. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.”

12.

A 131. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok 2009. augusztus 1-jéig, 2010. augusztus 1-jéig, 2011. augusztus 1-jéig, 2012. szeptember 1-jéig vagy 2014. február 1-jéig dönthetnek úgy, hogy a döntést követő évtől kezdődően, vagy egy 2014. február 1-jéig meghozott döntés esetében a 2014. évtől kezdődően a 40. cikkben említett nemzeti felső határaik legfeljebb 10 %-át a 68. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint és – a rájuk alkalmazandó módon – a III. cím 5. fejezetével összhangban a mezőgazdasági termelők támogatására fordítják.”

13.

A 133a. cikk címének helyébe a következő szöveg lép:

Átmeneti nemzeti támogatás 2013-ban

14.

Az V. cím 4. fejezete a következő cikkel egészül ki:

„133b. cikk

Átmeneti nemzeti támogatás 2014-ben

(1)   A 122. cikknek megfelelően egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok dönthetnek úgy, hogy 2014-ben átmeneti nemzeti támogatást nyújtanak.

(2)   Bulgária és Románia e cikk alapján csak akkor nyújthat támogatást, ha 2014. február 1-jéig úgy határoznak, hogy 2014-ben nem nyújtanak a 132. cikk szerinti kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetéseket.

(3)   Az e cikk szerinti támogatás olyan ágazatok mezőgazdasági termelőinek nyújtható, amelyek 2013-ban részesültek a 133a. cikk szerinti átmeneti nemzeti támogatásban, vagy Bulgária és Románia esetében a 132. cikk szerinti kiegészítő nemzeti közvetlen kifizetésekben.

(4)   Az e cikk szerinti támogatás nyújtására vonatkozó feltételeknek meg kell egyezniük a 132. cikk vagy 133a. cikk szerinti, 2013-ra vonatkozó kifizetések nyújtásához engedélyezett feltételekkel, kivéve az e rendelet 132. cikkének (2) bekezdése, illetve 7. és 10. cikke együttes alkalmazásából eredő támogatáscsökkentéseket.

(5)   A (3) bekezdésben említett bármely ágazat mezőgazdasági termelőinek nyújtható támogatás teljes összege nem haladhatja meg a Bizottság által a 133a. cikk (5) bekezdésének – illetve Bulgária és Románia esetében a 132. cikk (7) bekezdésének – megfelelően 2013-ra engedélyezett ágazatspecifikus pénzügyi keretek 80 %-át.

A Ciprust érintő ágazatspecifikus pénzügyi kereteket a XVIIa. melléklet tartalmazza.

(6)   A (3) és a (4) bekezdés Ciprus esetében nem alkalmazandó.

(7)   Az új tagállamok az (1) és a (2) bekezdésben említett határozatokról 2014. március 31-ig értesítik a Bizottságot. Az (1) bekezdésben említett döntésről szóló értesítésnek a következők információkat kell tartalmaznia:

a)

az egyes ágazatokra vonatkozó pénzügyi keret;

b)

adott esetben az átmeneti nemzeti támogatás maximális mértéke.

(8)   Az új tagállamok objektív kritériumok alapján és a Bizottság által az (5) bekezdésnek megfelelően adott engedély keretein belül határozhatnak az átmeneti nemzeti támogatásként nyújtandó összegekről.”

15.

A VI. cím a következő cikkel egészül ki:

„136a. cikk

A pillérek közötti rugalmasság

(1)   2013. december 31-ét megelőzően a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a(z) 1305/2013/EU (18) európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint az EMVA-ból finanszírozott vidékfejlesztési programozás keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott kiegészítő támogatásként rendelkezésre bocsátják a 2014-es évre, az e rendelet VIII. mellékletében és a 2015-2019 közötti évekre a(z) 1307/2013/EU (19) európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott éves nemzeti felső határuk legfeljebb 15 %-át. Az ennek megfelelő összeg így már nem használható fel közvetlen támogatás nyújtására.

Az első albekezdésben említett döntésről 2013. december 31-ig értesíteni kell a Bizottságot. A döntésnek ki kell terjednie az említett albekezdésben említett százalékos arány meghatározására, amely naptári évenként változhat.

Azok a tagállamok, amelyek a 2014-es naptári év tekintetében nem hozzák meg az első albekezdésben említett döntést, 2014. augusztus 1-jéig meghozhatják az említett döntést a 2015–2019 naptári évek tekintetében. Az ilyen tárgyú döntésről az említett időpontig értesíteniük kell a Bizottságot.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2018-as naptári évtől kezdődő hatállyal felülvizsgálják az e bekezdésben említett döntésüket. Az ilyen felülvizsgálaton alapuló döntés nem eredményezheti az első, a második és a harmadik albekezdésnek megfelelően a Bizottságnak bejelentett százalékos arány csökkenését. A tagállamok 2017. augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot minden ilyen felülvizsgálaton alapuló döntésükről.

(2)   Azok a tagállamok, amelyek nem hozzák meg az (1) bekezdésben említett döntést, 2013. december 31-éig dönthetnek úgy, hogy a 2015 és 2020 közötti időszakban a(z) 1305/2013/EU rendelet szerint az EMVA-ból finanszírozott vidékfejlesztési programozás keretébe tartozó intézkedésekre nyújtott támogatásra elkülönített összeg legfeljebb 15 %-át, illetve Bulgária, Észtország, Spanyolország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság esetében legfeljebb 25 %-át közvetlen kifizetésként rendelkezésre bocsátják. Az ennek megfelelő összeg így már nem használható fel a vidékfejlesztési programozás keretébe tartozó támogatási intézkedésekre.

Az első albekezdésben említett döntésről 2013. december 31-ig értesíteni kell a Bizottságot. A döntésnek ki kell terjednie az említett albekezdésben említett százalékos arány meghatározására, amely naptári évenként változhat.

Azok a tagállamok, amelyek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozásában nem hozzák meg az első albekezdésben említett döntést, 2014. augusztus 1-jéig meghozhatják az abban említett döntést a 2016–2020-as pénzügyi évre vonatkozóan. A tagállamok az említett időpontig értesítik a Bizottságot minden ilyen döntésükről.

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2019-es és 2020-as pénzügyi évre vonatkozó hatállyal felülvizsgálják az e bekezdésben említett döntésüket. Az ilyen felülvizsgálaton alapuló döntés nem eredményezheti az első, a második és a harmadik albekezdésnek megfelelően a Bizottságnak bejelentett százalékos arány növelését. A tagállamok 2017. augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot minden ilyen felülvizsgálaton alapuló döntésükről.

(3)   A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által az (1) és a (2) bekezdésnek megfelelően bejelentett döntések figyelembevétele érdekében a 141a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VIII. mellékletben meghatározott felső határok felülvizsgálata céljából.

(18)  Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 20.12.2013, 487 o.)."

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 20.12.2013, 608 o.).”"

16.

A VI. cím a következő cikkel egészül ki:

„136b. cikk

Átcsoportosítás az EMVA részére

Azok a tagállamok, amelyek a 136. cikk alapján úgy határoztak, hogy a 2011-es pénzügyi évből egy összeget rendelkezésre bocsátanak az EMVA-ból finanszírozott vidékfejlesztési programozás keretébe tartozó uniós támogatás céljára, a VIIIa. melléklet szerinti összegeket a 2015-ös pénzügyi évben is rendelkezésre bocsátják az EMVA-ból finanszírozott vidékfejlesztési programozás céljára.”

17.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„140a. cikk

Felhatalmazás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által a 136a. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően bejelentett döntéseknek, valamint a VIII. mellékletben meghatározott nemzeti felső határok bármely más módosításának a figyelembevétele érdekében a 141a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VIIIc. mellékletben meghatározott felső határok kiigazítása céljából.

Annak érdekében, hogy 2014-ben optimális módon legyen alkalmazva a 40. cikk (3) bekezdésében előírt lineáris csökkentés, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 141a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el azoknak a szabályoknak a megállapításáról, amelyeket a 40. cikk (3) bekezdése értelmében a tagállamok által a mezőgazdasági termelők vonatkozásában alkalmazandó csökkentések kiszámításához alapul kell venni.”

18.

A 141a. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„141a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit e cikk határozza meg.

(2)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott, a 11a. cikkbe, a 136a. cikk (3) bekezdésében és a 140a. cikkben említett felhatalmazás a 2014. december 31-ig terjedő időszakra szól.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 11a. cikkben, a 136a. cikk (3) bekezdésében és a 140a. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)   A 11a. cikk, a 136a. cikk (3) bekezdése és a 140a. cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

19.

Az e rendelet II. mellékletének 1., 4., 5. és 6. pontjával összhangban módosul az I., a VIII. és a XVIIa. melléklet, valamint a szöveg kiegészül a VIIIa., a VIIIb., a VIIIc. és a VIIId. új mellékletekkel.

20.

A II. és a III. melléklet az e rendelet II. mellékletének 2. és 3. pontjával összhangban módosul.

7. cikk

A(z) 1307/2013/EU rendelet módosításai

A(z) 1307/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az odaítélhető közvetlen kifizetések teljes maximális összegeit érintő – többek között a tagállamok által a 73/2009/EK rendelet 136a. cikkének és az e rendelet 14. cikkének megfelelően hozandó döntésekből, valamint az e rendelet 20. cikke (2) bekezdésének alkalmazásából fakadó – változások figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az e rendelet 70. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet II. mellékletében meghatározott nemzeti felső határok kiigazítása céljából.”

2.

A 26. cikk (6) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az e cikkben említett számítási módszerek céljára – feltéve, hogy nem alkalmazzák a 41. cikk szerinti, átcsoportosítással nyújtható támogatást – a tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik a 2014-es naptári évre a 73/2009/EK rendelet 72a. cikke és 125a. cikke alapján nyújtott támogatást.”

3.

A 36 cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az egységes területalapú támogatási rendszer differenciálásának érdekében, és feltéve, hogy nem alkalmazzák a 41. cikk szerinti, átcsoportosítással nyújtható támogatást, a tagállamok teljes mértékben figyelembe veszik a 2014-es naptári évre a 73/2009/EK rendelet 125a. cikke alapján nyújtott támogatást.”

4.

A 72. cikk (2) bekezdése az utolsó albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

„A 2015. január 1. előtt kezdődő igénylési évekkel összefüggő támogatási kérelmekre vonatkozóan azonban továbbra is alkalmazandó.”

8. cikk

A(z) 1306/2013/EU rendelet módosításai

A 1306/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 119. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1290/2005/EK rendelet 31. cikkét és a vonatkozó végrehajtási szabályokat azonban 2014. december 31-ig továbbra is alkalmazni kell, illetve az 1290/2005/EK rendelet 30. és 44a. cikkét és a vonatkozó végrehajtási szabályokat továbbra is alkalmazni kell a 2013-as mezőgazdasági pénzügyi év során felmerült kiadásokra, illetve teljesített kifizetésekre.”

2.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„119a. cikk

Eltérés a 966/2012/EU rendelettől

A 966/2012/EU rendelet 59. cikkének (5) bekezdésétől és e rendelet 9. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a 2014-es mezőgazdasági pénzügyi évben nincs szükség a tanúsító szerv véleményére annak megállapítása érdekében, hogy azok a kiadások, amelyek tekintetében a Bizottságtól visszatérítést igényeltek, jogszerűek és szabályosak-e.”

3.

A 121. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A következő rendelkezéseket azonban az alábbiak szerint kell alkalmazni:

a)

a 7., 8., 16., 25., 26. és 43. cikket 2013. október 16-tól;

b)

az 52. cikket, a III. címet, az V. cím II. fejezetét és a VI. címet 2015. január 1-jétől;

(3)   Az (1) és a (2) bekezdés ellenére:

a)

a 9., 18., 40., és 51. cikket a 2013. október 16-tól felmerült kiadások tekintetében kell alkalmazni;

b)

a VII. cím IV. fejezetét a 2014-es mezőgazdasági pénzügyi évtől kezdődően esedékes kifizetésekre kell alkalmazni.”

9. cikk

A(z) 1308/2013/EU rendelet módosításai

A(z) 1308/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A szöveg az alábbi új cikkel egészül ki:

„214a. cikk

Nemzeti kifizetések bizonyos ágazatok számára Finnországban

A Bizottság engedélye alapján Finnország a 2014-2020 közötti időszakban is nyújthatja a termelőknek azokat a nemzeti támogatásokat, amelyeket a 2013-as évben az 1994-es csatlakozási okmány 141. cikke alapján nyújtott számukra, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a)

a jövedelemtámogatás összege az egész időszak alatt fokozatosan csökken és 2020-ban nem haladja meg a 2013-ban nyújtott összeg 30 %-át; valamint

b)

ennek a lehetőségnek az igénybevétele előtt teljes mértékben kihasználták az érintett ágazatok számára a KAP keretében rendelkezésre álló támogatási rendszereket.

A Bizottság engedélyének elfogadásához nem kell alkalmazni az e rendelet [229. cikkének (2), illetve (3) bekezdésében említett eljárást.”

2.

A 230. cikk (1) bekezdése a következő pontokkal egészül ki:

„ba)

a 111. cikk 2015. március 31-ig;”;

„ca)

a 125a. cikk (1) bekezdésének e) pontja és (2) bekezdése, valamint – a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében – a XVIa. melléklet a 173. cikk (1) bekezdésének b) és i) pontjában előírt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alapján meghatározandó vonatkozó szabályok alkalmazásának időpontjáig;”;

„da)

a 136., 138. és 140. cikk, valamint – e cikkek alkalmazásának céljára – a XVIII. melléklet a 180. és a 183. cikk a) pontjában előírt végrehajtási jogi aktusok alapján meghatározandó szabályok alkalmazásának időpontjáig vagy 2014. december 1-jéig: a kettő közül a korábbi időpontig.”.

10. cikk

A(z) 1305/2013/EU rendelet módosításai

A(z) 1305/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

(1)

A 31. cikk az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Horvátország ennek az intézkedésnek a keretében folyósíthat kifizetéseket a 31. cikk (3) bekezdése alapján kijelölt területek kedvezményezettjei számára, még ott is, ahol az említett bekezdés harmadik albekezdésében említett finomhangolás nem történt meg. A finomhangolást legkésőbb 2014. december 31-ig el kell végezni. A finomhangolás elvégzését követően már nem támogatható területeknek a kedvezményezettjei ezen intézkedés alapján már nem részesülhetnek támogatásban.”

(2)

A 58. cikk (5) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:

„(6)   A 73/2009/EK rendelet 136a. cikkének (1) bekezdése és a(z) 1307/2013/EU rendelet [a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet] 7. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában az EMVA-ba átcsoportosított pénzeszközöket, valamint a 2013-as és a 2014-es naptári év vonatkozásában a 73/2009/EK rendelet 10b., 136. és 136b. cikkének alkalmazásában az EMVA-ba átcsoportosított pénzeszközöket is fel kell tüntetni az e cikk (4) bekezdésében említett éves bontásban.”

(3)

Az 59. cikk (4) bekezdésének f) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

„f)

100 % az Írországnak juttatott 100 millió EUR összeg esetében, 2011-es árakon, a Portugáliának juttatott 500 millió EUR összeg esetében, 2011-es árakon, valamint a Ciprusnak juttatott 7 millió EUR esetében, 2011-es árakon, feltéve, hogy az említett tagállamok az EUMSZ 136. és 143. cikkével összhangban 2014. január 1-jén vagy azt követően pénzügyi támogatásban részesülnek, 2016-ig, amikor e rendelkezést újra kell értékelni.”

III.   FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Azonban:

a 6. cikk 15., 17. és 18. pontját e rendelet hatálybalépésétől kell alkalmazni,

a 6. cikk 20. pontját 2013. december 22-től kell alkalmazni, valamint

a 8. cikk (3) bekezdését az abban megjelölt alkalmazási időpontoktól kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. december 17-i

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

V. JUKNA


(1)  HL C 341., 2013.11.21., 71. o..

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013 december 17) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 487. oldalát).

(3)  A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról (HL L 277., 2005.10.21., 1. o.).

(4)  A Tanács 2078/92/EGK rendelete (1992. június 30.) a környezetvédelmi követelményekkel és a természeti környezet megőrzésével összeegyeztethető mezőgazdasági termelési módszerekről (HL L 215., 1992.7.30., 85. o.).

(5)  A Tanács 2080/92/EGK rendelete (1992. június 30.) a mezőgazdasági erdészeti intézkedésekre irányuló közösségi támogatási rendszer létrehozásáról (HL L 215., 1992.7.30., 96. o.).

(6)  A Tanács 1257/1999/EK rendelete (1999. május 17.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről (HL L 160., 1999.6.26., 80. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 608. oldalát).

(8)  A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 30., 2009.1.31., 16. o.).

(9)  A Tanács 1311/2013/EU rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (Lásd e Hivatalos Lap 884. oldalát).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről és a 352/78/EK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, a 1290/2005/EK és a 485/2008/EK rendeletek hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 549. oldalát).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).

(12)  A Tanács irányelve (1979. december 17.) a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről (HL L 20., 1980.1.26., 43. o.)

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.)

(14)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.)

(15)  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1308/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK tanácsi rendelet, a 234/79/EK tanácsi rendelet, az 1037/2001/EK tanácsi rendelet és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (Lásd e Hivatalos Lap 671. oldalát).

(16)  A Bizottság 718/2007/EK rendelete (2007. június 12.) az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló 1085/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 170., 2007.6.29., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az intézkedéseket érintő cikkek megfelelése a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszakban

1698/2005/EK rendelet

1305/2013/EU rendelet

20. cikk a) pont i. alpont: szakképzés és tájékoztatás

14. cikk

20. cikk a) pont ii. alpont: a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

19 cikk (1) bekezdés a) pont i. alpont

20. cikk a) pont iii. alpont: korai nyugdíjba vonulás

/

20. cikk a) pont iv. alpont: tanácsadási szolgáltatások

15. cikk (1) bekezdés a) pont

20. cikk a) pont v. alpont: üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások létrehozása

15. cikk (1) bekezdés b) pont

20. cikk b) pont i. alpont: a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

17. cikk (1) bekezdés a) pont

20. cikk b) pont ii. alpont: az erdők gazdasági értékének növelése

21. cikk (1) bekezdés d) pont

20. cikk b) pont iii. alpont: a mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése

17. cikk (1) bekezdés b) pont

21. cikk (1) bekezdés e) pont

20. cikk b) pont iv. alpont: új termékek, eljárások és technológiák fejlesztésére irányuló együttműködés

35. cikk

20. cikk b) pont v. alpont: mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra

17. cikk (1) bekezdés c) pont

20. cikk b) pont vi. alpont: helyreállítási és megelőző intézkedések

18. cikk

20. cikk c) pont i. alpont: az előírásoknak való megfelelés

/

20. cikk c) pont ii. alpont: élelmiszer-minőségi rendszerek:

16. cikk

20. cikk c) pont iii. alpont: tájékoztatási és promóciós tevékenységek

16. cikk

20. cikk d) pont i. alpont: félig önellátó gazdálkodás

19. cikk (1) bekezdés a) pont iii. alpont

20. cikk d) pont ii. alpont: termelői csoportok

27. cikk

36. cikk a) pont i. alpont: természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések hegyvidéki területeken

31. cikk

36. cikk a) pont ii. alpont: természeti hátrány miatt nyújtott kifizetések hegyvidéki területeken kívüli területeken

31. cikk

36. cikk, a) pont iii. alpont: Natura 2000 és a 2000/60/EK irányelvhez kapcsolódó kifizetések

30. cikk

36. cikk a) pont iv. alpont: agrár-környezetvédelmi kifizetések

28. cikk

29. cikk

36. cikk a) pont v. alpont: állatjóléti kifizetések

33. cikk

36. cikk b) pont i. alpont: a mezőgazdasági földterület első erdősítése

22. cikk

36. cikk b) pont ii. alpont: agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása

21. cikk (1) bekezdés b) pont 4. alpont

36. cikk b) pont iii. alpont: nem mezőgazdasági földterület első erdősítése

21. cikk (1) bekezdés a) pont

36. cikk, b) pont iv. alpont: Natura 2000 kifizetések

30. cikk

36. cikk b) pont v. alpont: erdő-környezetvédelmi kifizetések

34. cikk

36. cikk b) pont vi. alpont: az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése

21. cikk (1) bekezdés c) pont

36. cikk b) pont vii. alpont: nem termelő beruházások

21. cikk (1) bekezdés d) pont

A 718/2007/EK rendelet szerinti intézkedések

A(z) 1305/2013/EU rendelet [a vidékfejlesztési rendelet] szerinti intézkedések

171. cikk (2) bekezdés a) pont: mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, a strukturális alkalmazkodást vagy a közösségi előírásoknak való megfelelést szolgáló beruházások

17. cikk (1) bekezdés a) pont

171. cikk (2) bekezdés c) pont: a mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozása és forgalmazása területén végrehajtott beruházások e tevékenységek strukturális alkalmazkodása és a közösségi előírásoknak való megfelelés érdekében

17. cikk (1) bekezdés b) pont


II. MELLÉKLET

Az 73/2009/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1)

Az I. mellékletben a „Különleges támogatás”-ra vonatkozó sort követően a táblázat a következő sorral egészül ki:

„Átcsoportosítással nyújtható támogatás

E rendelet III. címének 5a. fejezete és V. címének 2a. fejezete

Termeléstől független támogatás”

2.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a „Környezetvédelem” című A. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1.

A Tanács 1979. április 2-i 79/409/EGK irányelve a vadon élő madarak védelméről (HL L 103., 1979.4.25., 1. o.)

A 3. cikk (1) bekezdése, a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 4. cikk (1), (2), (4) bekezdése, az 5. cikk a), b) és d) pontja

2.

3.

A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 1986.7.4., 6. o.)

3. cikk

4.

A Tanács 1991. december 12-i 91/676/EGK irányelve a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.)

4. és 5. cikk

5.

A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22., 7. o.)

A 6. cikk és a 13. cikk (1) bekezdésének a) pontja”

b)

A „Köz-, állat- és növényegészségügy” című B. pont 9. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„9.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

55. cikk, első és második mondat”

3.

A III. mellékletben „A Vízvédelem és vízgazdálkodás” bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„Vízvédelem és vízgazdálkodás:

A vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása (1)

A víz szennyezés elleni védelme, a vízkészletek kimerülésének megelőzése és a vízhasználat kezelése

Amennyiben a víz öntözési célú felhasználása engedélyköteles, a vonatkozó engedélyezési eljárások betartása

 

A felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme: a felszín alatti vizekbe való közvetlen kibocsátás tilalma és a felszín alatti vizeknek a 80/68/EGK irányelv mellékletének az érvényessége utolsó napján hatályos változatában felsorolt veszélyes anyagok talajra történő kibocsátása és a talajon keresztül való átszivárgása révén okozott közvetett szennyezésének megelőzésére vonatkozó intézkedések, amennyiben ezek mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódnak

4.

A VIII. mellékletben a 2014. évre vonatkozó oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„1. táblázat

(ezer EUR)

Tagállam

2014

Belgium

544 047

Dánia

926 075

Németország

5 178 178

Görögország

2 047 187

Spanyolország

4 833 647

Franciaország

7 586 341

Írország

1 216 547

Olaszország

3 953 394

Luxemburg

33 662

Hollandia

793 319

Ausztria

693 716

Portugália

557 667

Finnország

523 247

Svédország

696 487

Egyesült Királyság

3 548 576


2. táblázat (2)

(ezer EUR)

Bulgária

642 103

Cseh Köztársaság

875 305

Észtország

110 018

Ciprus

51 344

Lettország

168 886

Litvánia

393 226

Magyarország

1 272 786

Málta

5 240

Lengyelország

2 970 020

Románia

1 428 531

Szlovénia

138 980

Szlovákia

377 419

Horvátország

113 908

5.

A szöveg a VIII. mellékletet követően az alábbi mellékletekkel egészül ki:

VIIIa. melléklet

A 136b. cikk 2014-ben történő alkalmazásából eredő összegek

Németország

:

42 600 000 EUR

Svédország

:

9 000 000 EUR

VIIIb. melléklet

A mezőgazdasági üzemnek a 72a. cikk (4) bekezdése és a 125a. cikk (3) bekezdése alapján alkalmazandó átlagos mérete

Tagállam

A mezőgazdasági üzem átlagos mérete

(hektárban)

Belgium

29

Bulgária

6

Cseh Köztársaság

89

Dánia

60

Németország

46

Észtország

39

Írország

32

Görögország

5

Spanyolország

24

Franciaország

52

Horvátország

5,9

Olaszország

8

Ciprus

4

Lettország

16

Litvánia

12

Luxemburg

57

Magyarország

7

Málta

1

Hollandia

25

Ausztria

19

Lengyelország

6

Portugália

13

Románia

3

Szlovénia

6

Szlovákia

28

Finnország

34

Svédország

43

Egyesült Királyság

54

VIIIc. melléklet

A 72a. cikk (3) bekezdésében és a 125a. cikk (3) bekezdésében említett nemzeti felső határok

(ezer EUR)

Belgium

505 266

Bulgária

796 292

Cseh Köztársaság

872 809

Dánia

880 384

Németország

5 018 395

Észtország

169 366

Írország

1 211 066

Görögország

1 931 177

Spanyolország

4 893 433

Franciaország

7 437 200

Croatia

265 785

Olaszország

3 704 337

Ciprus

48 643

Lettország

302 754

Litvánia

517 028

Luxemburg

33 432

Magyarország

1 269 158

Málta

4 690

Hollandia

732 370

Ausztria

691 738

Lengyelország

3 061 518

Portugália

599 355

Románia

1 903 195

Szlovénia

134 278

Szlovákia

394 385

Finnország

524 631

Svédország

699 768

Egyesült Királyság

3 591 683

VIIId. melléklet

A 125b. cikk (1) bekezdésében Bulgáriára és Romániára vonatkozóan említett összegek

Bulgária

789 365 000 EUR

Románia

1 753 000 000 EUR

6.

A XVIIa. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„XVIIa. melléklet

Átmeneti nemzeti támogatás Cipruson

(EUR)

Ágazat

2013

2014

Gabonafélék (a durumbúza kivételével)

141 439

113 151

Durumbúza

905 191

724 153

Tej és tejtermékek

3 419 585

2 735 668

Szarvasmarha

4 608 945

3 687 156

Juh- és kecskefélék

10 572 527

8 458 022

Sertéságazat

170 788

136 630

Baromfitenyésztés és tojástermelés

71 399

57 119

Bor

269 250

215 400

Olívaolaj

3 949 554

3 159 643

Csemegeszőlő

66 181

52 945

Mazsolaszőlő

129 404

103 523

Feldolgozott paradicsom

7 341

5 873

Banán

4 285 696

3 428 556

Dohány

1 027 775

822 220

Lombhullató fák gyümölcse, beleértve a csonthéjasokat

173 390

138 712

Összesen

29 798 462

23 838 770”


(1)  

Megjegyzés:

A GAEC (jó mezőgazdasági és környezeti állapot)-védelmi sávoknak mind a 91/676/EGK irányelv 3. cikkének (2) bekezdése alapján kijelölt érzékeny területeken, mind azokon kívül tiszteletben kell tartaniuk legalább a 91/676/EGK irányelv II. melléklete A. pontjának 4. alpontjában említett, a vízfolyások közelében lévő mezőgazdasági területekre történő trágyakijuttatás feltételeire vonatkozó követelményeket, melyeket a 91/676/EGK irányelv 5. cikkének (4) bekezdése alapján meghatározott tagállami cselekvési programokkal összhangban kell alkalmazni.”

(2)  A 121. cikkben előírt növekedési ütemezés figyelembevételével kiszámított felső értékhatárok.”


Top