EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0018

Az Európai Központi Bank (EU) 2016/1041 határozata (2016. június 22.) a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2015/300 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2016/18)

OJ L 169, 28.6.2016, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2018; hatályon kívül helyezte: 32018D0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1041/oj

28.6.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 169/14


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1041 HATÁROZATA

(2016. június 22.)

a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2015/300 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2016/18)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18. cikkére, és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló, 2014. december 19-i (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatásra (az általános dokumentációra vonatkozó iránymutatás) (EKB/2014/60) (1), és különösen annak 1. cikke (4) bekezdésére, negyedik része I., II., IV., V., VI. és VIII. címére, valamint hatodik részére,

tekintettel az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről és az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról szóló, 2014. július 9-i EKB/2014/31 iránymutatásra (2), és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére és 8. cikkére,

tekintettel a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló programról szóló, 2015. március 4-i (EU) 2015/774 európai központi banki határozatra (EKB/2015/10) (3) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikke szerint az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén.

(2)

A forgalomképes eszközöknek az eurorendszer monetáris politikai műveletei céljára fedezetként való elfogadhatóságát meghatározó általános kritériumokat és hitelminőségi küszöbökre vonatkozó minimumkövetelményeket az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60), különösen annak 59. cikke és negyedik részének II. címe rögzíti.

(3)

Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 1. cikkének (4) bekezdése értelmében a Kormányzótanács az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, instrumentumait, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja. Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 59. cikkének (6) bekezdése értelmében az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy az eurorendszer kockázatokkal szembeni megfelelő védelmének biztosítása szempontjából általa relevánsnak tartott bármely információ alapján meghatározza, hogy egy kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló megfelel-e az eurorendszer hitelminőségi követelményeinek.

(4)

Az EKB/2014/31 iránymutatás 8. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az eurorendszer hitelminőségi követelményei nem vonatkoznak azokra a forgalomképes adósságinstrumentumokra, amelyeket az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő euroövezeti tagállam központi kormányzata bocsátott ki vagy garantált teljes mértékben, kivéve, ha a Kormányzótanács úgy dönt, hogy az érintett tagállam nem felel meg a pénzügyi támogatásban és/vagy a makrogazdasági programban foglalt követelményeknek.

(5)

2015. februárban a Kormányzótanács arra a következtetésre jutott, hogy nem feltételezhető az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap Görög Köztársaságra vonatkozó, akkor folyamatban levő programja felülvizsgálatának sikeres befejezése. Következésképpen az (EU) 2015/300 európai központi banki határozat (EKB/2015/6) (4) úgy rendelkezett, hogy az EKB/2014/31 iránymutatás 6. cikke (1) bekezdésének és 8. cikkének alkalmazásában a Görög Köztársaság a továbbiakban nem tekintendő úgy, mint amely megfelel az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjának, valamint, hogy az eurorendszer hitelminőségi követelményei a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok vonatkozásában alkalmazandók. 2015. augusztus 19-én, a Görög Köztársaság pénzügyi támogatására vonatkozó, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF) programjának lejártát követően az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) kormányzótanácsa Görögországra vonatkozó új hároméves pénzügyi támogatási programot hagyott jóvá.

(6)

Az új ESM-program keretében az első részlet folyósításra került, miután meghozták azon szükséges intézkedéseket és elérték azon mérföldköveket, amelyek elősegítették a görög gazdaság fokozatos stabilizálódását és lehetővé tették a görög bankrendszer feltőkésítését 2015 végén. A program keretében az első felülvizsgálatra kijelölt előzetes intézkedések befejezésekor az ESM igazgatótanácsa 2016. június 17-én jóváhagyta a program második részlete első részének folyósítását. Az ESM-program első felülvizsgálata tehát sikeresen zárult le.

(7)

A Kormányzótanács értékelte az új ESM-program Görögországra vonatkozó hatásait, a program folyamatos végrehajtását és a görög hatóságoknak a program teljes végrehajtása iránt tanúsított elkötelezettségét.

(8)

A fenti értékelés alapján a Kormányzótanács úgy tekinti, hogy a Görög Köztársaság megfelel a program feltételeinek, és úgy határozott, hogy visszaállítja a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumoknak az eurorendszer monetáris politikai műveletei céljára való elfogadhatóságát. Ezért az (EU) 2015/300 határozatot (EKB/2015/6) hatályon kívül kell helyezni.

(9)

A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok különleges piaci és hitelkockázati feltételeire tekintettel a Kormányzótanács úgy döntött, hogy felülvizsgálja az ezen instrumentumokra az EKB/2014/31 iránymutatás 8. cikkének (3) bekezdése alapján alkalmazandó haircutokat.

(10)

A Kormányzótanácsban folytatott tanácskozásokkal összhangban a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumoknak a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló program (PSPP) keretében történő lehetséges vásárlásai a későbbiekben kerülnek megvizsgálásra, figyelembe véve a görög államadósság fenntarthatóságának elemzése és megerősítése terén elért haladást, valamint egyéb kockázatkezelési megfontolásokat,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatósága

(1)   Úgy tekintendő, hogy a Görög Köztársaság megfelel az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjának.

(2)   Az eurorendszer hitelminőségi küszöbökre vonatkozó, az (EU) 2015/510 iránymutatásban (EKB/2014/60), és különösen annak 59. cikkében és negyedik részében rögzített minimumkövetelményei nem alkalmazandók a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra.

2. cikk

A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra vonatkozó haircutok rendszere

A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra az ezen határozat mellékletében meghatározott egyedi haircutok vonatkoznak.

3. cikk

A PSPP keretében történő vásárlások

A Görög Köztársaság központi kormányzata által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumoknak az (EU) 2015/774 határozat (EKB/2015/10) alapján történő vásárlásait – az említett határozat 5. cikke (3) bekezdésének megfelelően és a Kormányzótanács által az azzal összhangban meghatározandó korlátok között – a görög államadósság fenntarthatóságának elemzése és megerősítése terén elért haladás, valamint egyéb kockázatkezelési megfontolások kedvező értékelését követően folytatják le.

4. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2015/300 határozat (EKB/2015/6) ezennel hatályát veszti.

5. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ez a határozat 2016. június 29-én lép hatályba.

(2)   Az ezen határozat, az EKB/2015/10 határozat és a nemzeti szinten azon tagállamok, amelyek pénzneme az euro, nemzeti központi bankjai által végrehajtott (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) vagy EKB/2014/31 iránymutatás közötti eltérés esetén ez a határozat alkalmazandó.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2016. június 22-én.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 91., 2015.4.2., 3. o.

(2)  HL L 240., 2014.8.13., 28. o.

(3)  HL L 121., 2015.5.14., 20. o.

(4)  Az Európai Központi Bank (EU) 2015/300 határozata (2015. február 10.) a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról (EKB/2015/6) (HL L 53., 2015.2.25., 29. o.).


MELLÉKLET

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VAGY TELJES MÉRTÉKBEN GARANTÁLT FORGALOMKÉPES ADÓSSÁGINSTRUMENTUMOKRA VONATKOZÓ HAIRCUTOK RENDSZERE

Államkötvények

Hátralevő futamidő (év)

A fix és a változó kamatozású kamatszelvényekre irányadó haircutok

A kamatszelvény nélküli adósságinstrumentumokra irányadó haircutok

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Az állam által garantált banki kötvények és az állam által garantált, nem pénzügyi vállalatok kötvényei

Hátralevő futamidő (év)

A fix és a változó kamatozású kamatszelvényekre irányadó haircutok

A kamatszelvény nélküli adósságinstrumentumokra irányadó haircutok

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


Top