EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Borba protiv organiziranog kriminala: kaznena djela u vezi sa sudjelovanjem u zločinačkoj organizaciji

Borba protiv organiziranog kriminala: kaznena djela u vezi sa sudjelovanjem u zločinačkoj organizaciji

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP o borbi protiv organiziranog kriminala

KOJI JE CILJ OKVIRNE ODLUKE?

Njome se kriminaliziraju kaznena djela povezana sa sudjelovanjem u zločinačkoj organizaciji.

Njome se žele ujednačiti zakoni zemalja Europske unije (EU) o kriminalizaciji tih kaznenih djela te utvrditi kazne za njih.

Kaznena djela

Dvije su vrste ponašanja za koje zemlje EU-a moraju utvrditi da je barem jedno kazneno djelo:

 • 1.

  aktivno sudjelovanje u kaznenim radnjama organizacije poznavajući njezin cilj ili namjeru da počini kaznena djela;

 • 2.

  dogovor o počinjenju kaznenih djela, a da se nužno ne sudjeluje u njihovu počinjenju.

Kazne

Zemlje EU-a moraju utvrditi kazne koje odgovaraju prethodno navedenim kaznenim djelima.

 • Za prvu opciju uvjet je kazna zatvora od najmanje dvije godine kao najviša razina kazne.
 • Za drugu opciju uvjet je kazna zatvora od najmanje dvije godine kao najviša razina kazne ili maksimalno trajanje kazne zatvora jednako trajanju planiranih aktivnosti.

Kazne se mogu smanjiti u specifičnim okolnostima, primjerice kada počinitelj opovrgne kriminalnu aktivnost ili kada pomaže prepoznajući i privodeći pravdi druge počinitelje.

Na temelju Okvirne odluke zemlje EU-a moraju uvesti pravila čiji je cilj utvrđivanje odgovornosti pravnih osoba (poput društava) za kaznena djela kada ih u njihovo ime počini osoba koja unutar pravne osobe ima vodeću ulogu.

Kazne za pravne osobe moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Trebale bi uključivati novčane kazne, a mogu uključivati i sljedeće:

 • oduzimanje prava na javnu potporu;
 • privremenu ili trajnu zabranu obavljanja komercijalnih aktivnosti i ustanova koje su korištene za počinjenje kaznenih djela;
 • stavljanje pod sudski nadzor;
 • sudsku likvidaciju poslovanja.

Sudska nadležnost i usklađivanje kaznenog progona

Sudska nadležnost zemlje EU-a mora obuhvaćati kaznena djela koja je počinio, u cijelosti ili dijelom, njezin državljanin ili su počinjena u korist pravne osobe uspostavljene na području dotične zemlje.

Kada je kazneno djelo pod sudskom nadležnosti nekoliko zemalja, one moraju surađivati, primjerice putem Eurojusta, kako bi odlučile koja će od njih pokrenuti istragu protiv počinitelja te kako bi centralizirale postupak.

Posebnu pozornost treba obratiti na:

 • to gdje je kazneno djelo počinjeno,
 • nacionalnost ili prebivalište počinitelja,
 • zemlju podrijetla žrtve; i
 • područje na kojemu je počinitelj pronađen.

OTKAD SE OKVIRNA ODLUKA PRIMJENJUJE?

Okvirna odluka 2008/8418/PUP primjenjuje se od 11. studenoga 2008.

POZADINA

Od 1990-ih godina Europska unija (EU) poduzela je korake kako bi borbu protiv organiziranog kriminala učinila učinkovitijom.

 • 1997. godina: EU donosi prvi akcijski plan za borbu protiv organiziranog kriminala;
 • 1998. godina: EU donosi Zajedničku akciju 98/733/PUP o sudjelovanju u zločinačkoj organizaciji;
 • 2000. godina: Opća skupština UN-a donosi Konvenciju UN-a protiv transnacionalnoga organiziranog kriminala, prvi globalni pravni instrument za borbu protiv transnacionalnoga organiziranog kriminala, koji je na snagu stupio 2003. godine;
 • 2002. godina: EU donosi Okvirnu odluku 2002/475/PUP o borbi protiv terorizma („terorističku skupinu” definira na temelju definicije „zločinačke organizacije” u Zajedničkoj akciji 98/733/PUP);
 • 2004. godina: Komunikacija Europske Komisije prepoznaje potrebu za poboljšanjem mjera koje se koriste za borbu protiv organiziranog kriminala; putem Odluke Vijeća 2004/579/EZ, EU pristupa Konvenciji UN-a;
 • 2008. godina: EU donosi Okvirnu odluku 2008/841/PUP o stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 98/733/PUP.

GLAVNI DOKUMENT

Okvirna odluka Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.-45.)

VEZANI DOKUMENTI

Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta i s njom povezani protokoli

Odluka Vijeća 2004/579/EZ od 29. travnja 2004. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta (SL L 261, 6.8.2004., str. 69.)

Posljednje ažuriranje 19.12.2016

Top