EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0578

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU DEVETO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O EUROPSKOM FONDU ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI FINANCIJSKA GODINA 2015.

COM/2016/0578 final

Bruxelles, 14.9.2016.

COM(2016) 578 final

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

DEVETO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU O EUROPSKOM FONDU ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI

FINANCIJSKA GODINA 2015.

{SWD(2016) 293 final}


SADRŽAJ

1.PRORAČUNSKI POSTUPAK

2.STANJE GOTOVINSKIH SREDSTAVA I UPRAVLJANJE ODOBRENIM SREDSTVIMA

3.IZVRŠENJE PRORAČUNA EFJP-a ZA 2015.

4.KOMENTARI O IZVRŠENJU PRORAČUNA EFJP-a ZA 2015.

5.IZVRŠENJE NAMJENSKIH PRIHODA

6.RAZVRSTAVANJE PREMA VRSTI RASHODA

Prilog 1.

Prilog 2.

Prilog 3.

Prilog 4.-I.

Prilog 4.-II.

Prilog 5.

Prilog 6.

Proračunski postupak za odobrena sredstva EFJP-a za 2015.

Udio proračuna EFJP-a u proračunu EU-a za razdoblje 2009. – 2015.

Analiza izvršenja proračuna EFJP-a – financijska godina 2015.

Analiza izvršenja proračuna EFJP-a – financijska godina 2015. namjenski prihodi. C4

Analiza izvršenja proračuna EFJP-a – financijska godina 2015. namjenski prihodi. C5

Izvršenje proračuna EFJP-a po članku i državi članici – financijska godina 2015.

Razvoj razvrstavanja rashoda EFJP-a za financijske godine 2009. – 2015.

Napomena: Ovom izvješću priložen je detaljan radni dokument službi Komisije. Puni tekst tog radnog dokumenta (na engleskom jeziku) i priložene tablice (na engleskom jeziku) bit će dostupni i na web-mjestu Glavne uprave za poljoprivredu (AGRI) na portalu Europa (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.PRORAČUNSKI POSTUPAK 1

1.1.Početni nacrt proračuna za 2015. i Pismo izmjene 1/2015

Komisija je donijela početni nacrt proračuna za 2015. te ga je 24. lipnja 2014. predložila proračunskom tijelu. Odobrena sredstva za preuzimanje obveza predložena za Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) pod naslovom 2. Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. ukupno su iznosila 43 903,8 milijuna EUR.

Vijeće je svoje stajalište o početnom nacrtu proračuna za 2015. donijelo 2. rujna 2014., u kojem se odobrena sredstva za preuzimanje obveza za EFJP smanjuju za 48,5 milijuna EUR. Europski parlament svoje je stajalište o početnom nacrtu proračuna donio 22. listopada 2014., u kojem se odobrena sredstva za preuzimanje obveza za EFJP povećavaju za 41 milijun EUR.

Komisija je 15. listopada 2014. donijela Pismo izmjene (PI) br. 1 uz Nacrt proračuna za 2015. u kojem se odobrena sredstva za preuzimanje obveza za EFJP smanjuju za 448 milijuna EUR u odnosu na početni Nacrt proračuna.

1.2.Donošenje proračuna za 2015.

Komisija je 27. studenoga 2014. podnijela novi nacrt proračuna za 2015., u kojem se zahtijevaju odobrena sredstva za preuzimanje obveza za EFJP u iznosu od 43 455,8 milijuna EUR. Nakon predstavljanja tog novog nacrta proračuna za 2015., 8. prosinca 2014. održan je intenzivan trijalog Komisije, Vijeća i Europskog parlamenta. Vijeće je 12. prosinca 2014. prihvatilo kompromisni paket. Europski parlament je 17. studenoga 2012. konačno donio proračun za 2015. Ukupni proračun za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za EFJP iznosio je 43 455,8 milijuna EUR, a njegova odobrena sredstva za plaćanja iznosila su 43 447,6 milijuna EUR.

Razlika između odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje postoji zato što se za određene mjere, koje izravno provodi Komisija, upotrebljavaju diferencirana odobrena sredstva. Te mjere odnose se uglavnom na promidžbu poljoprivrednih proizvoda, na stratešku politiku i koordinacijske mjere za poljoprivredu.

Naime, od izglasanih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza EFJP-a za područje politike 05 u iznosu od 43 455,8 milijuna EUR, 2 400,7 milijuna EUR predviđeno je za tržišne mjere iz poglavlja 05 02, 40 908,6 milijuna EUR predviđeno je za izravnu potporu iz poglavlja 05 03, 87,3 milijuna EUR predviđeno je za reviziju poljoprivrednih izdataka iz poglavlja 05 07 te 50,9 milijuna EUR za strategiju i koordinaciju politike iz poglavlja 05 08.

Za pojedinosti vidi Prilog 1.

Nakon toga su tijekom financijske godine 2015. odobrena sredstva za preuzimanje obveza EFJP-a za članke 05 08 06 (jačanje svijesti građana o zajedničkoj poljoprivrednoj politici) i 05 08 09 (EFJP – operativna tehnička pomoć) smanjena za 0,1 milijuna EUR, odnosno 0,8 milijuna EUR na temelju izmjene proračuna 7.

1.3.Namjenski prihodi EFJP-a 2

U skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1306/2013 o financiranju zajedničke poljoprivredne politike 3 , prihodi podrijetlom iz financijskih ispravaka na temelju odluka o potvrdi o sukladnosti, iz nepravilnosti i iz pristojbe za mlijeko određeni su kao namjenski prihodi za financiranje rashoda EFJP-a. U skladu s tim pravilima namjenski prihodi mogu se koristiti za pokrivanje financiranja bilo kakvih rashoda EFJP-a. Ako se dio tih prihoda ne upotrijebi, taj će se dio automatski prenijeti u sljedeću proračunsku godinu.

U vrijeme donošenja proračuna za 2015., napravljena je procjena prihoda za iznos za koji se očekivalo da će se prikupiti tijekom proračunske godine 2015. kao i za iznos za koji se očekivalo da će se prenijeti iz proračunske godine 2014. u 2015. Ta je procjena iznosila 1 768,6 milijuna EUR, a proračunsko tijelo uzelo ju je u obzir pri donošenju proračuna za 2015. Točnije,

prihodi od korekcija potvrda o sukladnosti i od nepravilnosti procijenjeni su na 868,6 milijuna EUR, odnosno 165 milijun EUR, dok su prihodi od pristojbe za mlijeko procijenjeni na 405 milijuna EUR. Dakle, ukupni iznos namjenskih prihoda za koji se očekivalo da će se prikupiti tijekom proračunske godine 2015. procijenjen je na 1 438,6 milijuna EUR.

Iznos namjenskih prihoda za koji se očekivalo da će se prenijeti iz proračunske godine 2014. u 2015. procijenjen je na 330 milijuna EUR.

U proračunu za 2015. taj je namjenski prihod, početno procijenjen na 1 768,6 milijuna EUR, namijenjen za šest programa:

362,4 milijuna EUR za operativne fondove za proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća, uključujući izvanredne mjere potpore članovima tih organizacija,

106,9 milijuna EUR za izvanredne mjere potpore nečlanovima organizacija proizvođača u okviru ostalih mjera za sektor voća i povrća,

0,9 milijuna EUR za mjere skladištenja obranog mlijeka u prahu u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda,

2,9 milijuna EUR za mjere skladištenja maslaca i vrhnja u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda,

50,5 milijuna EUR za izvanredne mjere potpore proizvođačima mlijeka i za privatno skladištenje sira u okviru ostalih mjera za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda,

1 245 milijuna EUR za program jedinstvenih plaćanja (izravne potpore).

Za navedene programe zbroj odobrenih sredstava koje je izglasalo proračunsko tijelo i navedenih namjenskih prihoda odgovara ukupnoj procjeni raspoloživih odobrenih sredstava u iznosu od:

903,9 milijuna EUR za operativne fondove za proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća, uključujući izvanredne mjere potpore članovima tih organizacija,

107,6 milijuna EUR za izvanredne mjere potpore nečlanovima organizacija proizvođača u okviru ostalih mjera za sektor voća i povrća,

50,6 milijuna EUR za izvanredne mjere potpore proizvođačima mlijeka i za privatno skladištenje sira u okviru ostalih mjera za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda,

29 587 milijuna EUR za program jedinstvenih plaćanja (izravne potpore).

Treba napomenuti da proračunsko tijelo nije izglasalo nikakva odobrena sredstva za mjere skladištenja obranog mlijeka u prahu te maslaca i vrhnja u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

1.4.Udio proračuna EFJP-a u ukupnom proračunu EU-a

Konačni udio proračuna EFJP-a (odobrena sredstva za preuzimanje obveza) u ukupnom proračunu EU-a za svaku godinu u razdoblju 2009. – 2015. prikazan je u Prilogu 2.

2.STANJE GOTOVINSKIH SREDSTAVA I UPRAVLJANJE ODOBRENIM SREDSTVIMA 

2.1.Upravljanje odobrenim sredstvima 

2.1.1.Odobrena sredstva dostupna za financijsku godinu 2015. 

U EUR

Dio proračuna koji se odnosi na

rashode (1)

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Dio proračuna koji se odnosi na prihode (namjenski prihodi) (2)

Predviđanja

1. Početna odobrena sredstva za EFJP od kojih:

43 455 780 762

43 447 624 585

1. Odluke o potvrdi o sukladnosti

868 600 000

1.a Odobrena sredstva u okviru zajedničkog upravljanja

43 388 597 789

43 388 597 789

2. Nepravilnosti

165 000 000

1.b Odobrena sredstva u okviru izravnog upravljanja

67 182 973

59 026 796

3. Dodatna pristojba od proizvođača mlijeka

405 000 000

2. Izmjena proračuna

-900 000

-900 000

Ukupna predviđanja za namjenske prihode

1 438 600 000

3. Prijenos u EFJP / iz EFJP-a u godini

-107 268

4. Konačna odobrena sredstva za EFJP od kojih:

43 454 880 762

43 446 617 317

4.a Odobrena sredstva u okviru zajedničkog upravljanja

43 388 791 789

43 388 791 789

4.b Odobrena sredstva u okviru izravnog upravljanja

66 088 973

57 825 528

1.    Odobrena sredstva uključena u proračun za 2015. po odbitku očekivanih namjenskih prihoda koji se prikupljaju u 2015. te onih prihoda koji su se prenijeli iz 2014. u 2015. u skladu s člankom 14. Uredbe (EU, EURATOM) br. 966/2012.

2.    NP: Namjenski prihodi koji se prikupljaju. Nema iznosa prihoda koji su uključeni u liniju prihoda (p.m.) 4 , ali predviđeni iznos prikazan je u proračunskim napomenama.

2.1.2.Izvršenje proračuna za odobrena sredstva dostupna u financijskoj godini 2015.

U EUR

Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanja

Podijeljeno upravljanje (1)

44 883 460 321,82

44 883 460 321,82

Rashodi u okviru izravnog upravljanja

64 654 779,75

56 154 302,09

Ukupno

44 948 115 101,57

44 939 614 623,91

1. Izvršeni iznosi. Iznos preuzetih obveza i plaćanja umanjen za namjenske prihode u iznosu od EUR 1 631 635 502,23 (vidi točku 5. i Prilog 4.-I.) primljene za zajedničko upravljanje: 43 251 824 819,59 EUR.

Za financijsku godinu 2015. točan iznos iskorištenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznosio je 44 948 115 101,57 EUR, dok je za odobrena sredstva za plaćanja iznosio 44 939 614 623,91 EUR.

2.1.3.Izvršenje proračuna za izglasana odobrena sredstva – rashodi u okviru izravnog upravljanja Komisije 

U EUR

Rashodi u okviru izravnog upravljanja

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Opozivi

Odobrena sredstva za plaćanje

Prijenos u 2016. (2)

Odobrena sredstva (C1) (1)

66 088 973,00

-

57 825 528,22

-

Izvršenje (C1)

64 654 779,75

-

41 675 092,27

13 821 274,51

Ukinuta odobrena sredstva

1 434 193,25

-

2 329 161,44

-

(1) C1 označava izglasana odobrena sredstva proračuna. Taj iznos obuhvaća prijenos na „zajedničko upravljanje” ukupnog iznosa od –194 000,00 EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje, prijenos iz EFJP-a u iznosu od –107 267,78 EUR za odobrena sredstva za plaćanje te izmjenu proračuna u iznosu od –900 000,00 EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje.

(2) Prijenos u 2016. samo za nediferencirana odobrena sredstva.

Dostupna odobrena sredstva za preuzimanje obveza za rashode u okviru izravnog upravljanja u proračunu za 2015. iznosila su 66,1 milijuna EUR. U 2015. odobren je iznos od 64,7 milijuna EUR. Razlika u tim sredstvima, koja je iznosila 1,4 milijuna EUR, poništena je.

Većina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza EFJP-a za rashode u okviru izravnog upravljanja Komisije diferencirana su odobrena sredstva.

Automatski prijenos u 2016., koji se odnosi samo na nediferencirana odobrena sredstva, iznosi 13,8 milijuna EUR.

2.2.Mjesečna plaćanja 

2.2.1.Mjesečna plaćanja državama članicama u okviru podijeljenog upravljanja

2.2.1.1.Mjesečna plaćanja za pokrivanje rashoda

U članku 18. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 navodi se da „Komisija izvršava mjesečna plaćanja za rashod koji su ostvarile akreditirane agencije za plaćanja država članica u referentnom mjesecu”. Mjesečna plaćanja isplaćuju se državama članicama najkasnije trećeg radnog dana drugog mjeseca nakon mjeseca u kojem su izdaci nastali.

Mjesečna plaćanja nadoknade su neto rashoda (nakon odbitka prihoda) koji su već izvršeni i stavljaju se na raspolaganje na temelju mjesečnih izjava koje prosljeđuju države članice 5 . Mjesečno knjiženje rashoda i prihoda podliježe provjerama i ispravcima na temelju tih izjava. Nadalje, ova plaćanja bit će konačna nakon provjere Komisije u okviru računovodstvenog postupka poravnanja računa.

Plaćanja država članica u razdoblju od 16. listopada 2014. do 15. listopada 2015. pokrivena su sustavom za mjesečna plaćanja.

Za financijsku godinu 2015. ukupni neto iznos izvršenih mjesečnih plaćanja, nakon odbitka za poravnanje i s ostalim ispravcima, bio je 43 251 824 819,59 EUR.

2.2.1.2.Odluke o mjesečnim plaćanjima za 2015.

Za financijsku godinu 2015. Komisija je donijela dvanaest odluka o mjesečnim plaćanjima. Nadalje, u prosincu 2015. donesena je dodatna odluka o mjesečnim plaćanjima kojom se prilagođavaju mjesečna plaćanja već odobrena za ukupan rashod za tu proračunsku godinu.

3.IZVRŠENJE PRORAČUNA EFJP-a ZA 2015.

3.1.Uporaba proračunskih sredstava EFJP-a

Izvršenje proračuna iznosilo je 44 948,1 milijuna EUR. Taj je rashod financiran početnim proračunskim sredstvima i uporabom namjenskih prihoda za područje politike 05 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, sastavljen od ukupnog iznosa od 341,3 milijuna EUR prenesenih iz 2014. i dijela namjenskih prihoda prikupljenih u 2015. u visini od 735,2 milijuna EUR od ukupno 1 631,6 milijuna EUR.

U području politike 05 – Poljoprivreda i ruralni razvoj rashod za tržišne mjere iznosio je 2 666,9 milijuna EUR, a za izravne potpore
42 168 milijuna EUR. Rashodom koji je nastao za pojedine tržišne mjere i izravne potpore premašena su izglasana odobrena sredstva proračuna te je on djelomično pokriven prijenosom odobrenih sredstava iz drugih stavki proračuna, a dijelom iz prihoda koji je bio namijenjen proračunu EFJP-a.

Za pojedinosti o izvršenju proračuna prema području politike vidi Prilog 3.

Prilogom 5. prikazano je razvrstavanje rashoda na tržišne mjere, izravne potpore i reviziju poljoprivrednih rashoda po članku i državi članici.

4.KOMENTARI O IZVRŠENJU PRORAČUNA EFJP-a ZA 2015.

U nastavku se na temelju iscrpnih podataka iz Priloga 3., 4.-I. i 4.-II. daje kratak komentar izvršenja proračunskih sredstava EFJP-a za 2015. i uporabe namjenskih prihoda dostupnih u 2015. za najvažnije sektore.

4.1.Poglavlje 05 02: Intervencije na poljoprivrednim tržištima

4.1.1.Uvod

Ukupna plaćanja za to poglavlje proračuna za 2015. iznosila su 2 666,9 milijuna EUR, a financirana su izglasanim odobrenim sredstvima u iznosu od 2 343 milijuna EUR i namjenskim prihodima u iznosu od 323,8 milijuna EUR. Ti su se namjenski prihodi upotrebljavali za pokrivanje rashoda nastalih u sektoru voća i povrća te u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (napomena: za pojedinosti vidi točke 4.1.3. i 4.1.6.). Odobrena sredstva u iznosu od 54,9 milijuna EUR prenesena su na druge dijelove proračuna EFJP-a. Preostali saldo namjenskih prihoda prikupljenih u 2015. u iznosu od 199,8 milijuna EUR prenesen je u 2016. U stavkama za koje su potrebe bile više od proračunskih sredstava dodatni je rashod pokriven prijenosima iz drugih stavki proračuna. Isto tako, za tržišne mjere za koje proračunska sredstva nisu u potpunosti upotrijebljena proizašla raspoloživa odobrena sredstva prenesena su na druge stavke proračuna kako bi se, prema potrebi, pokrili dodatni rashodi.

4.1.2.Maslinovo ulje 

Nedovoljno izvršenje od 2 milijuna EUR posljedica je neznatno nižih rashoda u određenim državama članicama za radne programe za 2014./2015. u okviru njihovih mjera za poboljšanje kvalitete u usporedbi s rashodima koji su u proračunu za 2015. bili predviđeni za te programe.

4.1.3.Voće i povrće 

Proračunom za 2015. predvidjela su se ukupna raspoloživa odobrena sredstva u iznosu od 1 305,5 milijuna EUR za financiranje potreba svih mjera za taj sektor. Proračunsko tijelo izglasalo je odobrena sredstva u iznosu od 836,2 milijuna EUR jer je uzelo u obzir predviđene prihode namijenjene tom sektoru koji su iznosili 469,3 milijuna EUR. U 2015. rashodi država članica iznosili su 1 118,6 milijuna EUR. Kod svih programa financiranih u okviru ovog članka prisutno je nedovoljno izvršenje u usporedbi s ukupnim procijenjenim potrebama predviđenima u proračunu za 2015. Saldo neiskorištenih namjenskih prihoda od 147 milijuna EUR prenesen je u proračunsku godinu 2016. za pokriće potreba u toj godini (napomena: radni dokument službi Komisije sadržava više pojedinosti o toj točki).

4.1.4.Proizvodi u sektoru vinogradarstva

Nedovoljno izvršenje od 63,2 milijuna EUR u usporedbi s predviđenim proračunskim potrebama za 2015. u pogledu nacionalnih programa potpore posljedica je nižih rashoda nekih država članica za komponente promidžbe i ulaganja u njihovim nacionalnim programima za vino u usporedbi s njihovim pojedinačnim proračunskim gornjim granicama predviđenima za te programe u proračunu za 2015.

1.1.1.Promidžba

U pogledu mjera promicanja – plaćanja država članica preveliko izvršenje u iznosu od 2,3 milijuna EUR u usporedbi s potrebama predviđenima u proračunu za 2015. posljedica je viših rashoda nekih država članica za njihove promidžbene programe koje je odobrila Komisija u usporedbi s rashodima koji su u proračunu za 2015. bili predviđeni za te programe.

U pogledu izravnih plaćanja koja je izvršila Europska unija, Komisija je odobrila sredstava za obveze u iznosu od oko 1,2 milijuna EUR, što je gotovo u cijelosti jednako iznosu koji je u proračunu za 2015. bio predviđen za ta plaćanja.

4.1.6.Mlijeko i mliječni proizvodi

Proračunom za 2015. predvidjela su se ukupna raspoloživa odobrena sredstva u iznosu od 131,4 milijuna EUR za financiranje potreba svih mjera za taj sektor. Proračunsko tijelo izglasalo je odobrena sredstva u iznosu od 77,1 milijuna EUR jer je uzelo u obzir predviđene prihode namijenjene tom proračunskom članku, koji su iznosili 54,3 milijuna EUR. U 2015. rashodi država članica iznosili su 119,6 milijuna EUR. Kod svih programa financiranih u okviru ovog članka prisutno je nedovoljno izvršenje u usporedbi s ukupnim procijenjenim potrebama predviđenima u proračunu za 2015. Saldo neiskorištenih namjenskih prihoda od 52,7 milijuna EUR prenesen je u proračunsku godinu 2016. za pokriće potreba u toj godini (napomena: radni dokument službi Komisije sadržava više pojedinosti o toj točki).

4.1.7.Svinjsko meso, jaja i perad, pčelarstvo i drugi proizvodi životinjskog podrijetla

Proračunom za 2015. predvidjela su se ukupna raspoloživa odobrena sredstva u iznosu od 40,8 milijuna EUR za financiranje potreba svih mjera za taj sektor. U 2015. rashodi država članica iznosili su 44,2 milijuna EUR, a financirani su izglasanim odobrenim sredstvima u iznosu od 40,8 milijuna EUR i prijenosima odobrenih sredstava u iznosu od 3,4 milijuna EUR iz drugih područja proračuna za 2015. (napomena: radni dokument službi Komisije sadržava više pojedinosti o toj točki).

4.2.Poglavlje 05 03: Izravne potpore

Ukupna plaćanja za to poglavlje proračuna za 2015. iznosila su 42 168 milijuna EUR, a financirana su izglasanim odobrenim sredstvima u iznosu od 40 561,4 milijuna EUR i namjenskim prihodima u iznosu od 752,7 milijuna EUR. Ti su se namjenski prihodi upotrebljavali za pokrivanje rashoda nastalih u vezi s programom jedinstvenih plaćanja (napomena: za pojedinosti vidi točku 4.2.1.). Neupotrijebljena izglasana proračunska sredstva iznosila su 347,2 milijuna EUR, što je razlika između izglasanih proračunskih sredstava u iznosu od 40 561,4 milijuna EUR upotrijebljenih za naknade državama članicama i početnih izglasanih proračunskih sredstava u iznosu od 40 908,6 milijuna u proračunu za 2015. Ta su neupotrijebljena izglasana proračunska sredstva ojačana prijenosom izglasanih proračunskih sredstava u iznosu od 85,8 milijuna EUR iz drugih dijelova proračuna EFJP-a, čime je omogućena obnova neupotrijebljenog dijela pričuve za krize u iznosu od 433 milijuna EUR, koja je uspostavljena iz predložene financijske discipline u 2015., a prenesena je u proračunski članak 05 03 09 kako bi se iznos učinkovito provedene financijske discipline od 409,8 milijuna EUR mogao prenijeti u 2016. za plaćanje naknada predmetnim državama članicama. Preostali saldo namjenskih prihoda prikupljenih u 2015. u iznosu od 696,6 milijuna EUR prenesen je u 2016. U stavkama za koje su potrebe premašile izglasana odobrena proračunska sredstva dodatni je rashod pokriven prijenosima izglasanih sredstava iz ostalih stavki proračuna. Isto tako, za izravna plaćanja za koje proračunska sredstva nisu u potpunosti upotrijebljena, proizašla raspoloživa odobrena sredstva prenesena su na druge stavke proračuna kako bi se, prema potrebi, pokrili dodatni rashodi.

4.2.1.Članak 05 03 01: Proizvodno nevezane izravne potpore

Glavni programi koji se financiraju odobrenim sredstvima iz tog članka jesu program jedinstvenih plaćanja, program jedinstvenih plaćanja po površini i proizvodno nevezana posebna potpora iz članka 68. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009. Svi programi potpora u tom članku isplaćuju se neovisno o proizvodnji, ali pod određenim uvjetima, npr. poštovanje višestruke sukladnosti. Proračunske potrebe za 2015. za proizvodno nevezane izravne potpore iznosile su 38 642 milijuna EUR, za koje je proračunsko tijelo izglasalo sredstva u iznosu od 37 397 milijuna EUR uzevši u obzir namjenske prihode za taj sektor u iznosu od 1 245 milijuna EUR. Rashodi država članica za sve programe u tom članku iznosili su 38 293,5 milijuna EUR, dakle bili su viši od izglasanih odobrenih sredstava za 2015. u iznosu od 37 397 milijuna EUR za 896,5 milijun EUR. Potonji iznos prijavljenih rashoda pokriven je dijelom prijenosima iz drugih proračunskih stavki u iznosu od 143,8 milijuna EUR, a dijelom iz namjenskih prihoda u iznosu od 752,7 milijuna EUR. (Napomena: radni dokument službi Komisije sadržava više pojedinosti o toj točki).

4.2.2.Članak 05 03 02: Ostale izravne potpore

Odobrena sredstva iz tog članka obuhvaćaju rashode za druge izravne potpore za koje su države članice odlučile zadržati djelomičnu vezu između plaćanja ovih potpora i proizvodnje za niz sektora pod točno utvrđenim uvjetima i uz jasna ograničenja kako bi se izbjeglo zapuštanje te proizvodnje. Tim člankom predviđa se financiranje trinaest programa.

Komisija je procijenila da je u 2015. za te programe bilo potrebno odobriti sredstva u iznosu od 3 078,4 milijuna EUR. Nastali rashodi država članica iznosili su 3 020,5 milijuna EUR (napomena: radni dokument službi Komisije sadržava više pojedinosti o toj točki).

4.2.3.Članak 05 03 09: Nadoknada izravnih potpora u vezi s financijskom disciplinom

Proračunsko tijelo ne dodjeljuje sredstva u okviru tog članka. Taj je članak prvi put utvrđen u proračunskoj godini 2014. kako bi se olakšalo prikupljanje izglasanih odobrenih sredstava za koje nisu preuzete obveze samo za proračunsku godinu 2014. nadopunjenih odobrenim sredstvima neupotrijebljene pričuve za krize radi njihova prijenosa u sljedeću proračunsku godinu 2015. i financiranja nadoknade financijske discipline koja se primjenjivala na izravne potpore za kalendarsku godinu 2014 6 .

Od 868,2 milijuna EUR, što odgovara iznosu financijske discipline koja se primjenjivala tijekom financijske godine 2014., a prenesena je u proračun za 2015. za naknade, države članice nadoknadile su 854 milijuna EUR. Razlika od 14,2 milijuna EUR vraća se u proračun za 2015. kako bi se vratio državama članicama prvom izmjenom proračuna sljedeće proračunske godine (napomena: radni dokument službi Komisije sadržava više pojedinosti o toj točki; vidi i točku 4.2.4. u nastavku).

4.2.4.Članak 05 03 10: Pričuva za krize u sektoru poljoprivrede

Odobrena sredstva iz tog članka namijenjena su za pokriće rashoda za mjere koje treba donijeti radi suočavanja s većim krizama koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. Pričuva će se uspostaviti primjenom smanjenja izravnih potpora početkom svake godine s pomoću mehanizma financijske discipline u skladu s člancima 25. i 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i člankom 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Ta pričuva ne smije biti viša od najvećeg godišnjeg iznosa od 400 milijuna EUR (u cijenama za 2011.). Za proračunsku godinu 2015. protuvrijednost iznosa pričuva za krize u sadašnjim cijenama iznosila je 433 milijuna EUR. U financijskoj godini 2015. pričuva se nije upotrebljavala.

Za godinu potraživanja 2015. financijska disciplina izračunana je isključivo radi uspostave pričuve za krize u iznosu od 433 milijuna EUR. Međutim, do kraja financijske godine izglasana odobrena sredstva za koje nisu preuzete obveze, koja odgovaraju iznosu učinkovito provedene financijske discipline za godinu potraživanja 2015. (uzimajući u obzir neupotrijebljeni iznos pričuve za krize), prenesena su u proračunski članak 05 03 09 radi prijenosa u sljedeću financijsku godinu i kako bi se na taj način financirala nadoknada financijske discipline koja se primjenjivala na poljoprivrednike u kalendarskoj godini 2015.

4.3.Poglavlje 05 07: Revizija poljoprivrednih rashoda

4.3.1.Članak 05 07 01: Kontrola poljoprivrednih rashoda

Ovim su člankom obuhvaćene mjere poduzete u cilju jačanja mjera kontrola na licu mjesta i poboljšanja sustava provjere kako bi se ograničio rizik od prijevara i nepravilnosti na štetu proračuna Unije. U njega su uključeni i rashodi koji bi mogli biti potrebni za financiranje mogućih ispravaka u pogledu obračuna i sukladnosti u korist država članica (napomena: radni dokument službi Komisije sadržava više pojedinosti o toj točki).

4.3.2.Članak 05 07 02: Rješavanje sporova

Odobrena sredstva iz tog članka namijenjena su pokrivanju rashoda za koje bi Komisija mogla biti odgovorna na temelju sudske odluke, uključujući troškove podmirivanja odštetnih zahtjeva i kamata. Sud Europske unije donio je 27. rujna 2012. presudu u spojenim predmetima C-113/10, C-147/10 i C-234/10 (presuda Jüllich-II). Proračunom za 2015. predviđena su odobrena sredstva u iznosu od 60,5 milijuna EUR za plaćanje kompenzacijske kamate subjektima iz te presude. Međutim, nastali prijavljeni rashodi država članica za ta plaćanja iznosili su oko 1,7 milijuna EUR. Stoga su odobrena sredstva u iznosu od 58,8 milijuna EUR prenesena u druge stavke proračuna za 2015. radi financiranja potreba na temelju tih stavki.

5.IZVRŠENJE NAMJENSKIH PRIHODA 

5.1.Namjenski prihodi EFJP-a

Namjenski prihodi koji su zapravo preneseni iz 2014. u 2015. iznosili su 341,3 milijuna EUR te su u potpunosti upotrijebljeni za financiranje rashoda za proračunsku godinu 2015. u skladu s člankom 14. Financijske uredbe. Kao što je navedeno u Prilogu 4.-II., tim iznosom pokriven je rashod od 280,6 milijuna EUR za operativne fondove za proizvođačke organizacije i za druge mjere (privremene izvanredne mjere) u sektoru voća i povrća, rashod od 11 milijuna EUR za mjere skladištenja obranog mlijeka u prahu i maslaca kao i za druge mjere (privremene izvanredne mjere) u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda te rashod od 49,7 milijuna EUR za program jedinstvenih plaćanja.

Kada je riječ o namjenskim prihodima koji su prikupljeni u 2015., u Prilogu 4.-I. prikazano je da je taj prihod iznosio 1 631,6 milijuna EUR te da potječe iz sljedećeg:

ispravci postupka potvrde o sukladnosti koji su iznosili 1 066,6 milijuna EUR;

prihodi od nepravilnosti koji su iznosili 155,5 milijuna EUR;

prikupljanje pristojbe za mlijeko u iznosu od 409,6 milijuna EUR.

Namjenski prihodi prikupljeni u 2015. upotrijebljeni su za pokrivanje rashoda za sljedeće mjere:

30,7 milijuna EUR za izvanredne mjere potpore nečlanovima organizacija proizvođača u okviru ostalih mjera u sektoru voća i povrća,

0,2 milijuna EUR za mjere skladištenja obranog mlijeka u prahu i 0,9 milijuna EUR za mjere skladištenja maslaca i vrhnja u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda.

0,5 milijuna EUR za izvanredne mjere potpore proizvođačima mlijeka i za privatno skladištenje sira u okviru ostalih mjera za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda,

703 milijuna EUR za program jedinstvenih plaćanja (izravne potpore).

Saldo namjenskih prihoda prikupljenih u 2015. u iznosu od 896,4 milijuna EUR automatski je prenesen u proračun za 2016. kako bi se financirale proračunske potrebe te godine.

Za pojedinosti vidi Priloge 4.-I. i 4.-II.

6.RAZVRSTAVANJE PREMA VRSTI RASHODA 

Ukupni rashodi EFJP-a iznosili su 44 948,1 milijuna EUR. Nadalje, ti rashodi prikazani su prema glavnim kategorijama izvješćivanja zajedno s postotkom koji čine u ukupnim rashodima EFJP-a u 2015.:

Skladištenje

Rashodi za skladištenje iznosili su 18,4 milijuna EUR, odnosno 0,04 % ukupnih rashoda. Taj iznos uglavnom čine rashodi nastali zbog privatnog skladištenja maslaca.

Izvozne subvencije

Potrošnja na izvozne subvencije iznosila je 0,3 milijuna EUR, odnosno 0,001 % ukupnih rashoda i uglavnom se odnosila na plaćanje nepodmirenih iznosa za govedinu, perad, svinjetinu i proizvode koji nisu uključeni u Prilog I.

Ostale tržišne mjere

Osim skladištenja i izvoznih subvencija, rashodi za ostale tržišne mjere iznosili su 2 698 milijuna EUR, odnosno 6 % ukupnog iznosa te godine. Tom su kategorijom pokriveni rashodi koji se uglavnom odnose na maslinovo ulje, voće i povrće, vino, biljke namijenjene proizvodnji vlakana, POSEI, mjere promidžbe, mlijeko i mliječne proizvode te pčelarstvo. Ti rashodi uključuju i druge manje iznose te ispravke koji proizlaze iz poravnanja računa i rješavanja sporova.

Izravne potpore

Rashodi za izravna plaćanja iznosili su 42 168 milijuna EUR, odnosno 93,8 % ukupnog iznosa.

Rashodi u okviru izravnog upravljanja

Taj je rashod iznosio 64,7 milijuna EUR (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza), odnosno 0,1 % ukupnog iznosa, te ih je izravno platila Komisija. Pokrivali su uglavnom rashode koji se odnose na računovodstvene podatke poljoprivrednih gospodarstava, ankete o strukturi poljoprivrednih gospodarstava, informacije o ZPP-u, tehničku pomoć itd.

Ruralni razvoj u okviru nekadašnje Komponente za jamstva EFSJP-a

Za ove programe više nema odobrenih sredstava za preuzimanje obveza. Države članice u postupku su zatvaranja tih programa i povrata nepropisno plaćenih iznosa. Konačni neto naplaćeni iznos u ovom članku iznosio je oko 1,3 milijun EUR.

Kretanje te raspodjele rashoda EFJP-a prema vrsti za razdoblje 2009. – 2015. prikazan je u Prilogu 6.

(1)  Ovaj postupak prikazan je u Prilogu 1.
(2) Ti iznosi nisu uključeni u linijama prihoda proračuna (članak 670. za namjenski prihod EFJP-a), u kojima se navodi „p.m.” („pour mémoire”), nego se predviđeni iznos navodi u proračunskim napomenama za taj članak.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 549.
(4) p. m. („pour mémoire”): promemorija
(5) Te mjesečne izjave o rashodima države članice dostavljaju 12. dana u mjesecu N+1.
(6)  Ta odobrena sredstva mogu se prenijeti u skladu s člankom 169. stavkom 3. Financijske uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013, a države članice vraćaju sredstva krajnjim korisnicima koji, u financijskoj godini na koju se odobrena sredstva prenose, podliježu primjeni financijske discipline u skladu s člankom 26. stavcima 1. do 4. te Uredbe.
Top

Bruxelles, 14.9.2016.

COM(2016) 578 final

PRILOZI

IZVJEŠĆU KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

DEVETO IZVJEŠĆ KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU
o EUROPSKOM FONDU ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI


FINANCIJSKA GODINA 2015.

{SWD(2016) 293 final} 
 
 
 
 

Top