EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0492

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Direktive 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

COM/2018/492 final

Bruxelles, 27.6.2018.

COM(2018) 492 final

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

o provedbi Direktive 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina


1.Uvod

Cilj je Direktive 2014/61/EU o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina 1 („Direktiva o smanjenju troškova širokopojasnog pristupa”, dalje u tekstu „Direktiva”) olakšati i potaknuti uvođenje elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina tako da se nizom usklađenih mjera smanje troškovi.

Direktivu je do 1. siječnja 2016. trebalo prenijeti u nacionalna zakonodavstva država članica kako bi se u svim državama članicama počela primjenjivati od 1. srpnja 2016.

Člankom 12. Direktive od Komisije se zahtijeva da do 1. srpnja 2018. Europskom parlamentu i Vijeću dostavi izvješće o njezinoj provedbi, koje uključuje sažetak o utjecaju mjera i procjenu napretka u ostvarivanju ciljeva Direktive, uključujući i to bi li i na koji način Direktiva mogla dalje pridonositi ostvarivanju ambicioznijih ciljeva širokopojasnog pristupa od onih utvrđenih u Digitalnoj agendi.

Komisija je provedbu Direktive preispitala na temelju sljedećeg:

·vanjske studije o provedbi i praćenju mjera obuhvaćenih Direktivom 2 ,

·izvješća BEREC-a o provedbi Direktive 3 ,

·Izvješća o indeksu digitalnoga gospodarstva i društva za 2018. – poglavlja „Telekomunikacije”,

·drugih izvora podataka, kao što su misije za utvrđivanje činjenica u državama članicama i analiza nacionalnog zakonodavstva koju je provela Komisija.

Ovo je izvješće sastavljeno manje od dvije godine nakon što su nacionalni zakoni kojima se prenosi Direktiva trebali postati primjenjivi, uz velika kašnjenja u mnogim državama članicama. Stoga su dokazi koji su se upotrebljavali kao osnova za procjenu učinka njezinih mjera i napretka u ostvarivanju njezinih ciljeva bili relativno ograničeni. Bez obzira na to, cilj je izvješća postaviti temelje za određivanje osnovnog scenarija s obzirom na koji se u budućnosti može provesti evaluacija.

2.Područje primjene i glavne odredbe Direktive

Područje primjene Direktive

Kako bi se postigle što veće sinergije među mrežama, Direktiva nije upućena samo operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža, nego i drugim poduzećima koja osiguravaju fizičke infrastrukture pogodne za smještanje elemenata elektroničkih komunikacijskih mreža, kao što su struja, plin, voda i kanalizacijski sustavi te usluge grijanja i prijevoza 4 .

Područjem primjene Direktive obuhvaćene su „elektroničke komunikacijske mreže velikih brzina”, odnosno mreže koje omogućuju pružanje usluga širokopojasnog pristupa pri brzinama od najmanje 30 Mbit/s 5 . 

Nadalje, Direktiva se odnosi samo na „fizičku infrastrukturu” 6 , koja se definira kao „bilo koji element mreže koji je namijenjen za smještanje drugih elemenata mreže, a da pritom i sam ne postane aktivni element mreže”.

Glavne odredbe

Direktiva se sastoji od četiriju stupova i dodatnih zahtjeva u pogledu uspostave jedinstvene informacijske točke i tijela za rješavanje sporova. Ti se zahtjevi odnose na sve stupove, kao i zahtjevi u pogledu utvrđivanja sankcija.