Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0848

Učinkovitija pravila o postupku u slučaju nesolventnosti diljem granica EU-a

Učinkovitija pravila o postupku u slučaju nesolventnosti diljem granica EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2015/848 – postupak u slučaju nesolventnosti

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Cilj joj je osigurati učinkovito upravljanje postupkom u slučaju nesolventnosti koji uključuje pojedinca ili trgovačko društvo koje ima poslovne aktivnosti ili financijske interese u zemlji Europske unije (EU) koja nije zemlja u kojoj ima uobičajeno sjedište.
 • Njome se stavlja izvan snage i zamjenjuje Uredba (EZ) br. 1346/2000.

KLJUČNE TOČKE

 • Uredbom se utvrđuju pravila na razini EU-a radi utvrđivanja:
  • suda nadležnog za otvaranje slučaja nesolventnosti;
  • mjerodavnog nacionalnog prava;
  • priznavanja sudskih odluka u slučaju kada trgovačko društvo, trgovac ili pojedinac postane nesolventan.
 • Ne primjenjuje se na Dansku.

Situacije u kojima se primjenjuje

Uredba se primjenjuje na postupke koji uključuju sve ili znatan dio vjerovnika dužnika koji se temelje na zakonima o nesolventnosti i u kojima, u svrhu spašavanja, prilagodbe duga, reorganizacije ili likvidacije:

 • 1.

  je dužnik izgubio svu imovinu ili dio imovine i u kojima je imenovan stručnjak za nesolventnost kao što je likvidator;

 • 2.

  su imovina i poslovi dužnika pod nadzorom ili praćenjem suda; ili

 • 3.
  je došlo do zastoja u postupku kako bi se omogućili pregovori između dužnika i njegovih vjerovnika. U toj se situaciji primjenjuje jedino u sljedećim situacijama:
  • ako se odvija u kontekstu postupka čiji je cilj zaštititi vjerovnike;
  • ako pregovori budu neuspješni, u slučaju čega bi slijedio jedna od prethodno navedene dvije vrste postupka.

Uredba obuhvaća „preventivni” postupak u slučaju nesolventnosti koji je dostupan u skladu s nacionalnim pravom i koji se može pokrenuti u ranoj fazi kako bi se poboljšali izgledi spašavanja trgovačkog društva. Ti postupci navedeni su u Prilogu A koji obuhvaća i veći raspon postupaka u slučaju osobne nesolventnosti.

Nadležnost

 • Postupak se odvija na sudu zemlje EU-a u kojoj je središte glavnih interesa dužnika. Pretpostavlja se da to znači:
  • lokaciju statutarnog sjedišta, u slučaju trgovačkog društva ili pravne osobe;
  • glavno mjesto poslovanja, u slučaju kada pojedinac upravlja trgovačkim društvom ili profesionalnom djelatnošću;
  • mjesto gdje uobičajeno borave, u slučaju bilo kojeg drugog pojedinca.
 • Te se pretpostavke ne primjenjuju ako se lokacija promijenila u određenom razdoblju prije početka postupka u slučaju nesolventnosti.
 • Ako dužnik ima mjesto poslovanja u zemlji EU-a u kojoj nije središte glavnih interesa dužnika, ta zemlja EU-a također može otvoriti postupak u slučaju nesolventnosti protiv dužnika. Međutim, ti „sekundarni postupci” ograničeni su na imovinu koju dužnik ima u toj zemlji.
 • Uredbom se poboljšavaju izgledi spašavanja trgovačkih društava izbjegavanjem pokretanja paralelnih sekundarnih postupaka u kojima se inače jamče interesi lokalnih vjerovnika.

Mjerodavno pravo

Općenito govoreći, mjerodavno pravo jest pravo one zemlje u kojoj se postupak odvija. To pravo određuje uvjete za pokretanje i okončanje postupka te za njegovo vođenje. To uključuje utvrđivanje:

 • dužnika protiv kojih se dozvoljava slučaj;
 • imovine koja čini dio nesolvencijske mase;
 • prava vjerovnika nakon okončanja slučaja;
 • tko snosi troškove postupka.

Priznavanje i izvršavanje

Nakon što presuda o pokretanju postupka u slučaju nesolventnosti u jednoj zemlji EU-a počinje proizvoditi učinke, mora biti priznata u svim drugim zemljama EU-a s istim učinkom.

Registri nesolventnosti

Kako bi se osiguralo da vjerovnici i sudovi primaju relevantne informacije i kako bi se spriječilo pokretanje paralelnih postupaka, zemlje EU-a obvezne su objavljivati relevantne informacije o prekograničnim slučajevima nesolventnosti u javno dostupnom internetskom registru. Ti će registri biti međusobno povezani putem europskog portala e-pravosuđe, u skladu s pravilima EU-a o zaštiti podataka.

Skupni postupak u slučaju nesolventnosti

Uredbom se stvara poseban zakonodavni okvir kako bi se riješila nesolventnost članova skupine trgovačkih društava. Uključuje:

 • pravila kojima se različite uključene upravitelje u slučaju nesolventnosti i sudove obvezuje na međusobnu suradnju i komunikaciju;
 • ograničena prava položaja upravitelja u slučaju nesolventnosti u postupku koji se odnosi na drugog člana iste skupine;
 • poseban sustav za koordinaciju postupaka koji se odnose na istu skupinu trgovačkih društava („postupak koordinacije skupine”).

Izmjene i dopune priloga

Uredba je dvaput izmijenjena:

 • Uredbom (EU) 2017/353 zamijenjeni su Prilog A (popis postupaka u slučaju nesolventnosti) i Prilog B (popis upravitelja u slučaju nesolventnosti) Uredbi (EU) 2015/848 novim popisom, uzimajući u obzir informacije koje je navela Poljska.
 • Uredbom (EU) 2018/946 zamjenjuju se Prilozi A i B u skladu s obavijestima o promjenama dobivenima od Belgije, Bugarske, Hrvatske, Latvije i Portugala.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 26. lipnja 2017. Uredbom (EU) 2015/848 revidirana je i zamijenjena Uredba (EZ) br. 1346/2000 (i njezine naknadne izmjene).

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti (preinaka) (SL L 141, 5.6.2015., str. 19.–72.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 2015/848 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENT

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1105 od 12. lipnja 2017. o utvrđivanju obrazaca iz Uredbe (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća o postupku u slučaju nesolventnosti (SL L 160, 22.6.2017., str. 1.–26.)

Posljednje ažuriranje 08.04.2019

Vrh