EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan unionin toimivaltajako

Euroopan unionin toimivaltajako

 

TIIVISTELMÄ

EU:lla on vain sille perussopimuksilla myönnettyä toimivaltaa (annetun toimivallan periaate). Tämän periaatteen mukaisesti EU voi toimia vain EU-maiden sille perussopimuksilla antaman toimivallan mukaisesti saavuttaakseen niissä määritetyt tavoitteet. Sellainen toimivalta, jota ei anneta EU:lle perussopimuksissa, pysyy EU-mailla. Lissabonin sopimus selkeyttää EU:n ja sen jäsenvaltioiden välistä toimivallan jakoa. Näistä toimivalloista erotetaan kolme päätyyppiä:

 • yksinomainen toimivalta
 • jaettu toimivalta
 • toimivalta toteuttaa tuki-, yhteensovitus- ja täydennystoimia.

Toimivallan kolme päätyyppiä

 • 1.

  Yksinomainen toimivalta (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artikla) aloilla, joilla ainoastaan EU voi toimia lainsäätäjänä ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä. EU-maat voivat tehdä niin ainoastaan, jos unioni on valtuuttanut ne antamaan tiettyjä säädöksiä itse. EU:lla on yksinomainen toimivalta seuraavilla aloilla:

 • 3.

  Toimivalta toteuttaa tuki-, yhteensovitus- ja täydennystoimia (SEUT-sopimuksen 6 artikla): EU voi toteuttaa toimia ainoastaan tukeakseen, sovittaakseen yhteen tai täydentääkseen EU-maiden toimintaa. Oikeudellisesti sitovat EU-säädökset eivät saa edellyttää EU-maiden lakien tai säädösten yhteensovittamista. Täydentävät toimivallat koskevat seuraavia politiikanaloja:

Erityiset toimivaltuudet

EU voi toteuttaa toimia varmistaakseen, että EU-maat yhteensovittavat talous-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikkansa EU:n tasolla.

EU:n yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle on tunnusomaista tietyt institutionaaliset ominaisuudet, kuten Euroopan komission ja Euroopan parlamentin rajoitettu osallistuminen päätöksentekoon sekä lainsäätämistoiminnan poissulkeminen. Politiikkaa määritetään ja toteutetaan Eurooppa-neuvoston (joka koostuu EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehistä) sekä neuvoston (jossa on jokaisen EU-maan ministeritason edustaja) välityksellä. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja edustavat EU:ta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan liittyvissä kysymyksissä.

Toimivallan käyttäminen

EU voi käyttää toimivaltaansa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa esitettyjen kahden perusperiaatteen rajoissa:

 • suhteellisuus: EU:n toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • toissijaisuus: EU toimii vain niillä aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tasolla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Viimeisin päivitys: 26.01.2016

Top