EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020Q1223(01)

Tilintarkastustuomioistuimen päätös N:o 19-2020, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, sen työjärjestyksen 19 artiklan muuttamisesta

OJ L 434, 23.12.2020, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/19/oj

23.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 434/66


TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖS N:o 19-2020,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2020,

sen työjärjestyksen 19 artiklan muuttamisesta

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 287 artiklan 4 kohdan viidennen alakohdan,

ottaa huomioon neuvoston 23 päivänä marraskuuta 2020 antaman hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tilintarkastustuomioistuimen ei ole työjärjestyksensä mukaan mahdollista hyväksyä päätöksiään etäjärjestelyin, kuten video- tai puhelinkokouksen avulla, sellaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka muodostavat ylivoimaisen esteen.

(2)

On tarpeen muuttaa tilintarkastustuomioistuimen työjärjestystä, jotta tilintarkastustuomioistuin voi hyväksyä päätöksensä etäjärjestelyin sellaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka muodostavat ylivoimaisen esteen, ja jotta voidaan varmistaa tilintarkastustuomioistuimen päätöksenteon jatkuvuus tällaisissa olosuhteissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan tilintarkastustuomioistuimen työjärjestyksen 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Asioiden käsittely

1.   Tilintarkastustuomioistuin hyväksyy päätöksensä istunnossa, jollei noudateta 25 artiklan 5 kohdassa vahvistettua kirjallista menettelyä.

2.   Sellaisissa asianmukaisesti perustelluissa ja poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka muodostavat tilintarkastustuomioistuimen presidentin määrittämän ylivoimaisen esteen, kuten erityisesti merkittävät kansanterveydelliset kriisit, luonnonkatastrofit tai terroriteot, tilintarkastustuomioistuin voi hyväksyä päätöksensä istunnossa etäkokouksen avulla, nimittäin video- tai puhelinkokouksessa, johon jäsenet voivat osallistua joko tilintarkastustuomioistuimesta tai muusta paikasta käsin. Presidentti kutsuu tällaiset kokoukset koolle, toimii niissä puheenjohtajana ja huolehtii niiden moitteettomasta kulusta. Työjärjestyksen 25 artiklan 5 kohdassa vahvistettua kirjallista menettelyä sovelletaan soveltuvin osin.

3.   Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan jaostojen ja komiteoiden kokouksiin. Asiaankuuluvan jaoston tai komitean puheenjohtaja kutsuu tällaiset kokoukset koolle, toimii niissä puheenjohtajana ja huolehtii niiden moitteettomasta kulusta.

4.   Tilintarkastustuomioistuin voi hyväksyä 4 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut päätökset, jotka tehdään salaisella äänestyksellä, tämän artiklan 2 kohdan mukaisessa etäkokouksessa edellyttäen, että äänestyssalaisuus taataan.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä joulukuuta 2020.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE

Presidentti


Top