Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0164

2013/164/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013 , suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi Saksassa, Ranskassa ja Slovakiassa tehtyjen päätösten 2003/135/EY, 2004/832/EY ja 2005/59/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1741)

OJ L 91, 3.4.2013, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/164/oj

3.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2013,

suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi Saksassa, Ranskassa ja Slovakiassa tehtyjen päätösten 2003/135/EY, 2004/832/EY ja 2005/59/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 1741)

(Ainoastaan saksan-, ranskan- ja slovakinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2013/164/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan, 20 artiklan 2 kohdan, 25 artiklan 3 kohdan ja 29 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia klassista sikaruttoa vastaan Saksassa Niedersachsenin, Nordrhein-Westfalenin, Rheinland-Pfalzin ja Saarlandin osavaltioita koskevien suunnitelmien hyväksymisestä 27 päivänä helmikuuta 2003 tehty komission päätös 2003/135/EY (2), suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi Vosgesin pohjoisosassa Ranskassa 3 päivänä joulukuuta 2004 tehty komission päätös 2004/832/EY (3) ja suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi Slovakiassa 26 päivänä tammikuuta 2005 tehty komission päätös 2005/59/EY (4) hyväksyttiin, kun oli vahvistettu, että Saksan, Ranskan ja Slovakian tietyillä alueilla esiintyy klassista sikaruttoa luonnonvaraisissa sioissa. Kyseisillä päätöksillä hyväksyttiin näiden jäsenvaltioiden suunnitelmat klassisen sikaruton hävittämiseksi ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan.

(2)

Jäsenvaltioiden vuodeksi 2013 ja sitä seuraaviksi vuosiksi esittämien eräiden eläintautien ja zoonoosien vuotuisten ja monivuotisten hävittämis-, torjunta- ja seurantaohjelmien hyväksymisestä ja niihin myönnettävästä unionin rahoituksesta 30 päivänä marraskuuta 2012 annetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä 2012/761/EU (5) hyväksytään muun muassa Saksan ja Slovakian toimittamat klassisen sikaruton torjunta- ja seurantaohjelmat.

(3)

Vuonna 2011 Ranska ja Slovakia ilmoittivat komissiolle ja jäsenvaltioille, että klassisen sikaruton tilanne niiden alueella oli suotuisa. Toimitettujen tietojen mukaan klassinen sikarutto oli menestyksekkäästi hävitetty luonnonvaraisista sioista kyseisten jäsenvaltioiden niiltä alueilta, joilla tautia esiintyy. Lisäksi Saksa ilmoitti vuonna 2012 komissiolle ja jäsenvaltioille, että klassinen sikarutto oli menestyksekkäästi hävitetty luonnonvaraisista sioista kyseisen jäsenvaltion niiltä alueilta, joilla tautia esiintyy

(4)

Saksan, Ranskan ja Slovakian toimittamien tietojen mukaan luonnonvaraisten sikojen hätärokotukset lopetettiin. Alueilla, joilla tautia aiemmin esiintyi, jatketaan kuitenkin tehostettua seurantaa osana täytäntöönpanopäätöksellä 2012/761/EU hyväksyttyjä ohjelmia. Sen vuoksi näiden jäsenvaltioiden osalta hyväksyttyihin klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia klassista sikaruttoa vastaan koskeviin suunnitelmiin sisältyvät toimenpiteet eivät ole enää tarpeen.

(5)

Unionin lainsäädännön selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi päätökset 2003/135/EY, 2004/832/EY ja 2005/59/EY olisi näin ollen kumottava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumotaan päätökset 2003/135/EY, 2004/832/EY ja 2005/59/EY.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle, Ranskan tasavallalle ja Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5.

(2)  EUVL L 53, 28.2.2003, s. 47.

(3)  EUVL L 359, 4.12.2004, s. 62.

(4)  EUVL L 24, 27.1.2005, s. 46.

(5)  EUVL L 336, 8.12.2012, s. 83.


Top