EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CO0617

Order of the Court (Grand Chamber) of 7 May 2013.
Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson.
Request for a preliminary ruling from Haparanda tingsrätt.
Rectification of a judgment.
Case C-617/10.

European Court Reports 2013 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:280

  The document is unavailable in your User interface language.

ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

7 mai 2013 (*)

«Rectification d’arrêt»

Dans l’affaire C‑617/10 REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Haparanda tingsrätt (Suède), par décision du 23 décembre 2010, parvenue à la Cour le 27 décembre 2010, dans la procédure

Åklagaren

contre

Hans Åkerberg Fransson,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, M. Ilešič, G. Arestis, J. Malenovský, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, Mme C. Toader, MM. J.-J. Kasel et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 26 février 2013, la Cour a rendu l’arrêt Åkerberg Fransson (C‑617/10, non encore publié au Recueil).

2        Cet arrêt contient, dans sa version en langue suédoise, une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne:

1)      Le point 36 des motifs de la version en langue suédoise de l’arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10), doit être rectifié comme suit:

«Det ankommer på Haparanda tingsrätt att, mot bakgrund av dessa kriterier, bedöma huruvida det finns anledning att pröva den kombination av skatterättsliga och straffrättsliga sanktioner som är föreskriven i den nationella lagstiftningen mot de nationella normerna, i den mening som avses i punkt 29 i förevarande dom. En sådan prövning kan utmynna i att Haparanda tingsrätt finner att kombinationen strider mot dessa normer, förutsatt att återstående sanktioner är effektiva, proportionella och avskräckande (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Grekland, punkt 24, dom av den 10 juli 1990 i mål C‑326/88, Hansen, REG 1990, s. I‑2911, punkt 17, svensk specialutgåva, volym 10, s. 459, av den 30 september 2003 i mål C‑167/01, Inspire Art, REG 2003, s. I‑10155, punkt 62, av den 15 januari 2004 i mål C‑230/01, Penycoed, REG 2004, s. I‑937, punkt 36, och av den 3 maj 2005 i de förenade målen C‑387/02, C‑391/02 och C‑403/02, Berlusconi m.fl., REG 2005, s. I‑3565, punkt 65).»

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de l’ordonnance de rectification est faite en marge de la minute du même arrêt.

Signatures


* Langue de procédure: le suédois.

Top