EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0047R(01)

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/47 на Комисията от 30 октомври 2017 година за разрешаване на използването на алтернативни тралове Т90 при риболова в Балтийско море чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета (Официален вестник на Европейския съюз L 7 от 12 януари 2018 г.)

C/2022/8525

OJ L 304, 24/11/2022, p. 108–108 (BG, LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/47/corrigendum/2022-11-24/oj

24.11.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/108


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/47 на Комисията от 30 октомври 2017 година за разрешаване на използването на алтернативни тралове Т90 при риболова в Балтийско море чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 7 от 12 януари 2018 г. )

На страница 22 в член 4, параграф 1, буква б)

вместо:

„б)

чрез дерогация от буква д) от допълнение 2 към това приложение броят на отворите в която и да е периферия на тралната торба в тесния смисъл и в удължението, с изключение на шевовете и ръбовете, е 80 кръгли отвора,“

да се чете:

„б)

чрез дерогация от буква д) от допълнение 2 към това приложение броят на отворите в която и да е периферия на тралната торба в тесния смисъл и в удължението, с изключение на шевовете и ръбовете, е 80 отвора“.


Top