Help Print this page 

Document 32014R0668

Title and reference
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014 , για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
  • In force
OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 179/36


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουνίου 2014

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 11 παράγραφος 3, το άρθρο 12 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 19 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 22 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 44 παράγραφος 3, το άρθρο 49 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 51 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 53 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 54 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 κατάργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (2) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (3). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των συστημάτων ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα στο νέο νομικό πλαίσιο, ορισμένοι κανόνες πρέπει να θεσπίζονται μέσω των πράξεων αυτών. Οι νέοι κανόνες πρέπει να αντικαταστήσουν τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (4) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2007, για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (5). Οι κανονισμοί αυτοί καταργούνται από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (EE) αριθ. 664/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ενωσιακών συμβόλων για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και όσον αφορά ορισμένους κανόνες σχετικά με την προέλευση, ορισμένους διαδικαστικούς κανόνες και ορισμένες πρόσθετες μεταβατικές διατάξεις (6).

(2)

Πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες σχετικά με τη χρήση των γλωσσικών χαρακτήρων για μια προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και ειδικό παραδοσιακό προϊόν εγγυημένο, καθώς και τις μεταφράσεις του ισχυρισμού που συνοδεύει ένα εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές σε όλα τα κράτη μέλη είναι σε θέση να διαβάσουν και να κατανοήσουν αυτές τις ονομασίες και τους ισχυρισμούς.

(3)

Η γεωγραφική περιοχή των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων πρέπει να ορίζεται στις προδιαγραφές του προϊόντος με λεπτομερή και ακριβή τρόπο, χωρίς αμφισημίες, ώστε να μπορούν οι παραγωγοί, οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς ελέγχου να λειτουργούν σε ασφαλείς και αξιόπιστες βάσεις.

(4)

Πρέπει να θεσπιστεί η υποχρέωση να περιλαμβάνονται λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την προέλευση και την ποιότητα των ζωοτροφών στις προδιαγραφές παραγωγής των προϊόντων ζωικής προέλευσης, οι ονομασίες των οποίων είναι καταχωρισμένες ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης προκειμένου να εξασφαλισθεί ομοιόμορφη ποιότητα του προϊόντος και να εναρμονιστεί ο τρόπος σύνταξης των εν λόγω κανόνων.

(5)

Οι προδιαγραφές προϊόντος των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων πρέπει να περιλαμβάνουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν προέρχεται από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι σαφή και λεπτομερή ώστε να επιτρέπουν την ιχνηλάτηση του προϊόντος, των πρώτων υλών, των ζωοτροφών και άλλων ειδών που προέρχονται από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

(6)

Όσον αφορά τις αιτήσεις καταχώρισης ονομασίας ή έγκρισης τροποποίησης που καλύπτουν διαφορετικά προϊόντα είναι αναγκαίο να καθοριστεί σε ποιες περιπτώσεις τα προϊόντα που φέρουν την ίδια καταχωρισμένη ονομασία θεωρούνται διαφορετικά προϊόντα. Προκειμένου τα προϊόντα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 να μην διατίθενται στην αγορά με καταχωρισμένη ονομασία, η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις καταχώρισης πρέπει να αποδεικνύεται για κάθε διαφορετικό προϊόν για το οποίο υποβάλλεται αίτηση.

(7)

Ο περιορισμός σύμφωνα με τον οποίο η συσκευασία ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου ή οι εργασίες που αφορούν την παρουσίασή του, όπως ο τεμαχισμός σε φέτες ή το τρίψιμο, πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής συνιστά περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχετικοί περιορισμοί επιτρέπεται να επιβληθούν μόνον εάν είναι αναγκαίοι, σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας και ικανοί να διασφαλίσουν τη φήμη της γεωγραφικής ένδειξης ή της ονομασίας προέλευσης. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά για το προϊόν.

(8)

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, πρέπει να διευκρινιστούν οι διαδικασίες για τις αιτήσεις, τις ενστάσεις, τις τροποποιήσεις και τις ακυρώσεις.

(9)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες και αποτελεσματικές διαδικασίες, πρέπει να προβλεφθούν έντυπα για τις αιτήσεις, ενστάσεις, τροποποιήσεις και ακυρώσεις, καθώς και έντυπα για τη δημοσίευση των ενιαίων εγγράφων των ονομασιών που έχουν καταχωρισθεί πριν από τις 31 Μαρτίου 2006.

(10)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας υποβολής αίτησης καταχώρισης και υποβολής αίτησης τροποποίησης.

(11)

Πρέπει να περιοριστεί το μήκος των ενιαίων εγγράφων, για να είναι πιο εξορθολογισμένη η διαδικασία και για λόγους τυποποίησης.

(12)

Πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την περιγραφή του προϊόντος και της μεθόδου παραγωγής, για λόγους τυποποίησης. Για να καταστεί δυνατή η εύκολη και ταχεία εξέταση των αιτήσεων καταχώρισης ονομασίας ή έγκρισης τροποποίησης, η περιγραφή του προϊόντος και της μεθόδου παραγωγής πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα συναφή και συγκρίσιμα στοιχεία. Πρέπει να αποφεύγονται οι επαναλήψεις, οι σιωπηρές απαιτήσεις και οι περιττές επαναλήψεις.

(13)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να καθοριστούν οι προθεσμίες σχετικά με τη διαδικασία ενστάσεων, καθώς και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης των εν λόγω προθεσμιών.

(14)

Για λόγους διαφάνειας, οι πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις τροποποίησης και τις αιτήσεις ακύρωσης προς δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 πρέπει να είναι αναλυτικές.

(15)

Για λόγους εξορθολογισμού και απλούστευσης, το ηλεκτρονικό έντυπο πρέπει να είναι το μόνο αποδεκτό μέσο επικοινωνίας για τη διαβίβαση αιτήσεων, πληροφοριών και εγγράφων.

(16)

Πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες για τη χρήση των συμβόλων και ενδείξεων επί των προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις ή εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, καθώς και όσον αφορά τις κατάλληλες γλωσσικές εκδόσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

(17)

Οι κανόνες για τη χρήση των καταχωρισμένων ονομασιών σε συνδυασμό με τα σύμβολα, τις ενδείξεις ή τα αντίστοιχα αρκτικόλεξα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 6 και στο άρθρο 23 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, πρέπει να διευκρινισθούν.

(18)

Για να εξασφαλιστεί ενιαία προστασία των ενδείξεων, των αρκτικόλεξων και των συμβόλων και να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης, πρέπει να καθοριστούν κανόνες για τη χρήση των ενδείξεων, των αρκτικόλεξων και των συμβόλων στα μέσα ενημέρωσης ή διαφήμισης σε σχέση με τα προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με το αντίστοιχο σύστημα ποιότητας.

(19)

Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή του μητρώου των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης, των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου.

(20)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ειδικοί κανόνες για την ονομασία

1.   Το όνομα μιας προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος καταχωρίζεται στην πρωτότυπη γραφή του. Όταν η πρωτότυπη γραφή δεν είναι σε λατινικούς χαρακτήρες, μαζί με την ονομασία στην πρωτότυπη γραφή καταχωρίζεται και η ονομασία σε λατινικούς χαρακτήρες.

2.   Όταν η ονομασία εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος συνοδεύεται από τον ισχυρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να μεταφραστεί στις άλλες επίσημες γλώσσες, οι μεταφράσεις περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές προϊόντος.

Άρθρο 2

Οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, η γεωγραφική περιοχή ορίζεται με ακρίβεια και χωρίς αμφισημίες, με αναφορά στο μέτρο του δυνατού, σε φυσικά ή διοικητικά όρια.

Άρθρο 3

Ειδικοί κανόνες για τις ζωοτροφές

Οι προδιαγραφές παραγωγής ενός προϊόντος ζωικής προέλευσης του οποίου η ονομασία είναι καταχωρισμένη ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά την προέλευση και την ποιότητα των ζωοτροφών.

Άρθρο 4

Απόδειξη προέλευσης

1.   Στις προδιαγραφές προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης προσδιορίζονται οι διαδικασίες που οφείλουν να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά την απόδειξη της προέλευσης του προϊόντος, των πρώτων υλών, των ζωοτροφών και άλλων ειδών τα οποία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές προϊόντος, απαιτείται να προέρχονται από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

2.   Οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσδιορίσουν:

α)

τον προμηθευτή, την ποσότητα και την προέλευση όλων των παρτίδων πρώτης ύλης ή/και των προϊόντων που προμηθεύονται·

β)

τον αποδέκτη, την ποσότητα και τον προορισμό των προϊόντων που προμηθεύουν·

γ)

τη σχέση μεταξύ κάθε παρτίδας εισροών που αναφέρεται στο στοιχείο α) και κάθε παρτίδας εκροών που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 5

Περιγραφή πολλών διαφορετικών προϊόντων

Όταν η αίτηση καταχώρισης ονομασίας ή έγκρισης τροποποίησης περιγράφει πολλά διαφορετικά προϊόντα που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ονομασία αυτή, η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις καταχώρισης πρέπει να αποδεικνύεται χωριστά για κάθε προϊόν.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «διαφορετικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα τα οποία, αν και έχουν την ίδια καταχωρισμένη ονομασία, διαφοροποιούνται όταν διατίθενται στην αγορά ή θεωρούνται ως διαφορετικά προϊόντα από τους καταναλωτές.

Άρθρο 6

Διαδικαστικές απαιτήσεις για τις αιτήσεις καταχώρησης

1.   Το ενιαίο έγγραφο προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο που προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα. Είναι συνοπτικό και δεν υπερβαίνει τις 2 500 λέξεις παρά μόνο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις.

Η παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών προϊόντος που περιλαμβάνεται στο ενιαίο έγγραφο παραπέμπει στην εκδοχή των προδιαγραφών προϊόντος που υποβλήθηκε.

2.   Οι προδιαγραφές προϊόντος ενός εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Οι προδιαγραφές προϊόντος συντάσσονται σύμφωνα με το έντυπο που προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα.

3.   Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση αποστέλλεται στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα. Η Επιτροπή αποστέλλει απόδειξη παραλαβής.

Άρθρο 7

Ειδικοί κανόνες για την περιγραφή του προϊόντος και της μεθόδου παραγωγής

1.   Το ενιαίο έγγραφο για αίτηση καταχώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 προσδιορίζει το προϊόν με βάση τους ορισμούς και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται συνήθως για το εν λόγω προϊόν.

Η περιγραφή επικεντρώνεται στην ιδιοτυπία του προϊόντος που φέρει την ονομασία προς καταχώριση, με βάση μονάδες μέτρησης και κοινούς ή τεχνικούς όρους σύγκρισης, χωρίς να περιλαμβάνει τεχνικά χαρακτηριστικά εγγενή σε όλα τα προϊόντα του συγκεκριμένου τύπου και σχετικές υποχρεωτικές νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για όλα τα προϊόντα του συγκεκριμένου τύπου.

2.   Η περιγραφή του προϊόντος για εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 αναφέρει μόνο τα χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του προϊόντος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. Δεν παραθέτει τις γενικές υποχρεώσεις και, ιδίως, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι εγγενή σε όλα τα προϊόντα του συγκεκριμένου τύπου και τις σχετικές υποχρεωτικές νομικές απαιτήσεις.

Η περιγραφή της μεθόδου παραγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 περιλαμβάνει μόνο την εφαρμοζόμενη μέθοδο παραγωγής. Οι ιστορικές πρακτικές αναφέρονται μόνον εφόσον εφαρμόζονται ακόμη. Μόνον η μέθοδος που είναι αναγκαία για την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος περιγράφεται κατά τρόπο που καθιστά δυνατή την αναπαραγωγή του προϊόντος οπουδήποτε.

Στα βασικά στοιχεία που αποδεικνύουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του προϊόντος περιλαμβάνονται τα κυριότερα στοιχεία τα οποία παρέμειναν αμετάβλητα, με συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία αναφοράς.

Άρθρο 8

Κοινές αιτήσεις

Η κοινή αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 υποβάλλεται στην Επιτροπή από ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή από αιτούσα ομάδα που είναι εγκατεστημένη σε οικεία τρίτη χώρα, απευθείας ή μέσω των αρχών της εν λόγω τρίτης χώρας. Η κοινή αίτηση περιλαμβάνει τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Οι απαιτήσεις των άρθρων 8 και 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 πληρούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

Άρθρο 9

Διαδικαστικοί κανόνες για τις ενστάσεις

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 51 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 συντάσσεται αιτιολογημένη δήλωση ένστασης, σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού.

2.   Η περίοδος των τριών μηνών που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα η πρόσκληση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμφωνήσουν μεταξύ τους.

3.   Η κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EE) αριθ. 664/2014 και η κοινοποίηση των πληροφοριών που πρέπει να παρασχεθούν στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 λαμβάνει χώρα εντός μηνός από τη λήξη των διαβουλεύσεων σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Διαδικαστικές απαιτήσεις για την τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος

1.   Οι αιτήσεις για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης η οποία δεν είναι ήσσονος σημασίας συντάσσονται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος V. Οι αιτήσεις αυτές συμπληρώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Το τροποποιημένο ενιαίο έγγραφο συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού. Η παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών προϊόντος που περιέχεται στο τροποποιημένο ενιαίο έγγραφο παραπέμπει στην επικαιροποιημένη εκδοχή των προτεινόμενων προδιαγραφών προϊόντος.

Οι αιτήσεις για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος για τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα η οποία δεν είναι ήσσονος σημασίας συντάσσονται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος VI του παρόντος κανονισμού. Οι αιτήσεις αυτές συμπληρώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Οι τροποποιημένες προδιαγραφές προϊόντος συντάσσονται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Οι προς δημοσίευση πληροφορίες βάσει του άρθρου 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 περιλαμβάνουν τη δεόντως συμπληρωμένη αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2.   Οι αιτήσεις για έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 συντάσσονται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος VII του παρόντος κανονισμού.

Οι αιτήσεις για έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας που αφορούν προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις συνοδεύονται από το ενημερωμένο ενιαίο έγγραφο, εφόσον έχει τροποποιηθεί, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος I. Η παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος στο τροποποιημένο ενιαίο έγγραφο παραπέμπει στην επικαιροποιημένη εκδοχή των προτεινόμενων προδιαγραφών προϊόντος.

Για τις αιτήσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν δήλωση ότι, κατά την κρίση τους, η αίτηση πληροί τους όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει αυτού και αναφέρουν την παραπομπή στη δημοσίευση των επικαιροποιημένων προδιαγραφών προϊόντος Για τις αιτήσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες, η οικεία ομάδα ή οι αρχές της τρίτης χώρας εσωκλείουν τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές του προϊόντος. Οι αιτήσεις για τροποποίηση ήσσονος σημασίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014 περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παραπομπής στη δημοσίευση των επικαιροποιημένων προδιαγραφών του προϊόντος, για τις αιτήσεις που προέρχονται από τα κράτη μέλη, και τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές του προϊόντος, για τις αιτήσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Οι αιτήσεις για την έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας όσον αφορά τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα συνοδεύονται από τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές του προϊόντος, οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος II. Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν δήλωση ότι, κατά την κρίση τους, η αίτηση πληροί τους όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτού.

Οι προς δημοσίευση πληροφορίες βάσει του άρθρου 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 περιλαμβάνουν τη δεόντως συμπληρωμένη αίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3.   Η κοινοποίηση στην Επιτροπή προσωρινής τροποποίησης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014, συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος VIII του παρόντος κανονισμού. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014.

4.   Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης τροποποίησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση αποστέλλεται στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα. Η Επιτροπή αποστέλλει απόδειξη παραλαβής.

Άρθρο 11

Ακύρωση

1.   Κάθε αίτηση ακύρωσης μιας καταχώρισης δυνάμει του άρθρου 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος IX του παρόντος κανονισμού.

Οι αιτήσεις ακύρωσης συνοδεύονται από τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

2.   Οι προς δημοσίευση πληροφορίες δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 περιλαμβάνουν τη δεόντως συμπληρωμένη αίτηση ακύρωσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 12

Μέσα υποβολής

Οι αιτήσεις, τα στοιχεία και τα έγγραφα υποβάλλονται στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8, 9, 10, 11 και 15 σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 13

Η χρήση συμβόλων και ενδείξεων

1.   Τα σύμβολα της Ένωσης όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και τα οποία θεσπίστηκαν με το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014 αναπαράγονται όπως προβλέπεται στο παράρτημα X του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι ενδείξεις «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ», «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ» και «ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΠΡΟΪΟΝ» εντός του συμβόλου μπορούν να χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, σύμφωνα με το παράρτημα X του παρόντος κανονισμού.

3.   Όταν τα σύμβολα της Ένωσης, οι ενδείξεις ή τα αντίστοιχα αρκτικόλεξα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 εμφανίζονται στην επισήμανση προϊόντος, συνοδεύονται από την καταχωρισμένη ονομασία.

4.   Οι ενδείξεις, τα αρκτικόλεξα και τα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 στα μέσα ενημέρωσης ή διαφήμισης για τη δημοσιοποίηση των συστημάτων ποιότητας ή τη διαφήμιση των καταχωρισμένων ονομασιών.

5.   Τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 μπορούν να παραμείνουν στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

Άρθρο 14

Μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και Μητρώο εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων

1.   Αμέσως μετά την έναρξη ισχύος νομικού μέσου για την καταχώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, η Επιτροπή καταγράφει τα ακόλουθα στοιχεία στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012:

α)

την καταχωρισμένη ονομασία (ή ονομασίες) του προϊόντος·

β)

την κλάση του προϊόντος, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XI του παρόντος κανονισμού·

γ)

τα στοιχεία αναφοράς του νομικού μέσου καταχώρισης της ονομασίας·

δ)

την πληροφορία ότι η ονομασία προστατεύεται ως γεωγραφική ένδειξη ή ως ονομασία προέλευσης·

ε)

την ένδειξη της χώρας ή των χωρών καταγωγής.

2.   Αμέσως μετά την έναρξη ισχύος νομικού μέσου για την καταχώριση εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, η Επιτροπή καταγράφει τα ακόλουθα στοιχεία στο μητρώο εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012:

α)

την καταχωρισμένη ονομασία (ή ονομασίες) του προϊόντος·

β)

την κλάση του προϊόντος, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XI του παρόντος κανονισμού·

γ)

τα στοιχεία αναφοράς του νομικού μέσου καταχώρισης της ονομασίας·

δ)

την ένδειξη της χώρας ή των χωρών της ομάδας ή ομάδων που υπέβαλαν την αίτηση·

ε)

πληροφορίες σχετικά με το εάν η απόφαση για την καταχώριση προβλέπει ότι η ονομασία του εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος πρέπει να συνοδεύεται από τον ισχυρισμό που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012·

στ)

μόνο για τις αιτήσεις που έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, την πληροφορία εάν η καταχώριση έχει γίνει με ή χωρίς δέσμευση της ονομασίας.

3.   Όταν η Επιτροπή εγκρίνει τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος η οποία περιλαμβάνει αλλαγή των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στα μητρώα, απαλείφει τα αρχικά στοιχεία και καταγράφει τα νέα στοιχεία με ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης.

4.   Όταν μία ακύρωση αρχίσει να ισχύει, η Επιτροπή απαλείφει την ονομασία από το σχετικό μητρώο.

Άρθρο 15

Μεταβατικοί κανόνες

Η αίτηση για δημοσίευση του ενιαίου εγγράφου που υποβάλλεται από κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014 όσον αφορά προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη καταχωρισμένη πριν από τις 31 Μαρτίου 2006 συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 9 παράγραφος 1 εφαρμόζεται μόνο στις διαδικασίες ένστασης για τις οποίες η περίοδος των τριών μηνών που ορίζεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 δεν έχει αρχίσει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Το άρθρο 9 παράγραφος 3 εφαρμόζεται μόνο στις διαδικασίες ένστασης για τις οποίες η περίοδος των τριών μηνών που ορίζεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Η πρώτη πρόταση του σημείου 2 του παραρτήματος X εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016, χωρίς να θίγονται τα προϊόντα που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(4)  ΕΕ L 369 της 23.12.2006, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 275 της 19.10.2007, σ. 3.

(6)  Βλέπε σελίδα 17 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

[Αναγράφεται η ονομασία όπως στο σημείο 1 κατωτέρω:] «…»

ΕΕ: [μόνο για χρήση ΕΕ]

[Επιλέγεται ένα, με «X»:]

ΠΟΠ

ΠΓΕ

1.   Ονομασία(-ες) [ΠΟΠ ή ΠΓΕ]

[Αναγράφεται η προτεινόμενη για καταχώριση ονομασία ή, στην περίπτωση αίτησης για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος ή αίτησης για δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού, η καταχωρισμένη ονομασία]

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος [που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XI]

...

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

[Βασικά σημεία που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Για την αναγνώριση του προϊόντος χρησιμοποιούνται οι ορισμοί και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται συνήθως για το εν λόγω προϊόν. Κατά την περιγραφή του προϊόντος, τονίζεται η ιδιαιτερότητά του, με τη χρησιμοποίηση μονάδων μέτρησης και κοινών ή τεχνικών όρων σύγκρισης, χωρίς να περιλαμβάνονται τεχνικά χαρακτηριστικά εγγενή σε όλα τα προϊόντα αυτού του τύπου και σχετικές υποχρεωτικές νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για όλα τα προϊόντα αυτού του τύπου (άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού)].

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

[Για ΠΟΠ: επιβεβαιώνεται ότι οι ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες προέρχονται από την περιοχή. Σε περίπτωση ζωοτροφών ή πρώτης ύλης που προέρχονται εκτός της περιοχής, παρέχεται λεπτομερής περιγραφή αυτών των εξαιρέσεων και αιτιολογήσεις. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Για ΠΓΕ: Αναφέρονται οι απαιτήσεις ως προς την ποιότητα ή οι περιορισμοί σχετικά με την προέλευση των πρώτων υλών. Αιτιολογούνται οι περιορισμοί αυτοί, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανόνες που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και να αιτιολογούνται σε σχέση με τον δεσμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού.]

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

[Αιτιολογούνται τυχόν περιορισμοί ή παρεκκλίσεις.]

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

[Εάν δεν υπάρχουν, παραμένει κενό. Αιτιολογούνται τυχόν περιορισμοί σχετικά με το προϊόν.]

3.6.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

[Εάν δεν υπάρχουν, παραμένει κενό. Αιτιολογούνται τυχόν περιορισμοί.]

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

[Κατά περίπτωση, προστίθεται χάρτης της περιοχής]

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

[Για ΠΟΠ: αιτιώδης σχέση μεταξύ ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του γεωγραφικού περιβάλλοντος, με τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντές του, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου απόκτησης που τεκμηριώνουν τον δεσμό αυτόν.

Για ΠΓΕ: αιτιώδης σχέση μεταξύ γεωγραφικής προέλευσης και, κατά περίπτωση, μιας δεδομένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του προϊόντος.

Αναφέρεται ρητά σε ποιον από τους δεδομένους παράγοντες (φήμη, δεδομένη ποιότητα, άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος) βασίζεται η αιτιώδης σχέση και παρέχονται πληροφορίες μόνο σε ό,τι αφορά τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου παραγωγής που τεκμηριώνουν τον δεσμό αυτόν.]

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προδιαγραφές προϊόντος για εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν

[Αναγράφεται η ονομασία όπως στο σημείο 1 κατωτέρω:] «»

ΕΕ: [μόνο για χρήση ΕΕ]

Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

1.   Ονομασία(-ες) προς καταχώριση

2.   Τύπος προϊόντος [όπως στο παράρτημα XI]

3.   Αιτιολόγηση της καταχώρισης

3.1.   Πρόκειται για προϊόν το οποίο:

παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική για το εν λόγω προϊόν ή τρόφιμο

παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα χρησιμοποιούμενα παραδοσιακά.

[Παρέχονται επεξηγήσεις]

3.2.   Πρόκειται για ονομασία η οποία:

χρησιμοποιείται κατά παράδοση για την περιγραφή του ιδιότυπου προϊόντος

προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος

[Παρέχονται επεξηγήσεις]

4.   Περιγραφή

4.1.   Περιγραφή του προϊόντος το οποίο φέρει την ονομασία του σημείου 1, συμπεριλαμβανομένων των κύριων φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών ή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, από την οποία προκύπτει ο ιδιότυπος χαρακτήρας του προϊόντος (άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού)

4.2.   Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του προϊόντος το οποίο φέρει την ονομασία του σημείου 1, την οποία οφείλουν να ακολουθούν οι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του είδους και των χαρακτηριστικών των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών ή συστατικών, και της μεθόδου παρασκευής του προϊόντος (άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού)

4.3.   Περιγραφή των κύριων στοιχείων που αποδεικνύουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του προϊόντος (άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αιτιολογημένη δήλωση ένστασης

[Επιλέγεται ένα, με «X»:]

ΠΟΠ

ΠΓΕ

ΕΠΙΠ

1.   Ονομασία του προϊόντος

[όπως έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ)]

2.   Επίσημα στοιχεία αναφοράς

[όπως έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ)]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕΕ:

3.   Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τίτλος (κύριος, κυρία): …

Ονοματεπώνυμο: …

Ομάδα/οργανισμός/άτομο:

ή εθνική αρχή:

 

Τμήμα:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο + …

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

4.   Αιτιολόγηση της ένστασης:

Για τις ΠΟΠ και ΠΓΕ:

Μη συμμόρφωση με τους όρους του άρθρου 5 και του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Η καταχώριση της ονομασίας θα αντέβαινε στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 (φυτική ποικιλία ή ζωική φυλή)

Η καταχώριση της ονομασίας θα αντέβαινε στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 (πλήρως ή εν μέρει ομώνυμη ονομασία)

Η καταχώριση της ονομασίας θα αντέβαινε στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 (υφιστάμενο εμπορικό σήμα)

H καταχώριση της ονομασίας θα έθιγε την ύπαρξη ονομασιών, εμπορικών σημάτων ή προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Η προτεινόμενη για καταχώριση ονομασία είναι κοινή· παρέχονται στοιχεία όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Για τα ΕΠΙΠ:

Μη συμμόρφωση με τους όρους του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Η καταχώριση της ονομασίας θα ήταν ασυμβίβαστη με τους όρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 [άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012].

Η προτεινόμενη για καταχώριση ονομασία είναι νόμιμη, αναγνωρίσιμη και οικονομικά σημαντική για παρεμφερή γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα [άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012].

5.   Λεπτομέρειες της ένστασης

Τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι και αιτιολογείται η ένσταση.

Υποβάλλεται επίσης δήλωση στην οποία εξηγείται το έννομο συμφέρον του ενισταμένου, εκτός εάν η ένσταση υποβάλλεται από τις εθνικές αρχές, οπότε δεν απαιτείται δήλωση έννομου συμφέροντος. Η δήλωση ένστασης πρέπει να φέρει ημερομηνία και υπογραφή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κοινοποίηση της λήξης των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας ένστασης

[Επιλέγεται ένα, με «X»:]

ΠΟΠ

ΠΓΕ

ΕΠΙΠ

1.   Ονομασία του προϊόντος

[όπως έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ)]

2.   Επίσημα στοιχεία αναφοράς [όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ)]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕΕ:

3.   Αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων

3.1   Επιτεύχθηκε συμφωνία με τον ή τους εξής ενισταμένους:

[επισυνάπτεται αντίγραφο των επιστολών που αποδεικνύουν ότι επιτεύχθηκε συμφωνία και αναφέρονται όλοι οι παράγοντες που επέτρεψαν την επίτευξη συμφωνίας (άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014)]

3.2   Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με τον ή τους εξής ενισταμένους:

[επισυνάπτονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012]

4.   Προδιαγραφές προϊόντος και ενιαίο έγγραφο

4.1   Οι προδιαγραφές προϊόντος έχουν τροποποιηθεί:

… Ναι (1)

…Όχι

4.2   Το ενιαίο έγγραφο έχει τροποποιηθεί (μόνο για τις ΠΟΠ και τις ΠΓΕ):

… Ναι (2)

… Όχι

5.   Ημερομηνία και υπογραφή

[Όνομα]

[Τμήμα/Οργανισμός]

[Διεύθυνση]

[Τηλ.+]

[Ηλεκτρονική διεύθυνση:]


(1)  Εάν «ναι», επισυνάπτονται περιγραφή των τροποποιήσεων και οι τροποποιημένες προδιαγραφές προϊόντος

(2)  Εάν «ναι», επισυνάπτεται αντίγραφο του επικαιροποιημένου εγγράφου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης/προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης η οποία δεν είναι ήσσονος σημασίας

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

[Καταχωρισμένη ονομασία] «…»

ΕΕ: [μόνο για χρήση ΕΕ]

[Επιλέγεται ένα, με «X»:]

ΠΟΠ

ΠΓΕ

1.   Αιτούσα ομάδα και έννομο συμφέρον

[Αναφέρεται το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση της ομάδας που προτείνει την τροποποίηση (για τις αιτήσεις τρίτων χωρών, αναφέρονται επίσης το όνομα και η διεύθυνση των αρχών ή, εφόσον υπάρχουν, των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος). Υποβάλλεται επίσης δήλωση που εξηγεί το έννομο συμφέρον της αιτούσας ομάδας]

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

3.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά(-ούν) η (οι) τροποποίηση (τροποποιήσεις)

Ονομασία του προϊόντος

Περιγραφή του προϊόντος

Γεωγραφική περιοχή

Απόδειξη της καταγωγής

Μέθοδος παραγωγής

Δεσμός

Επισήμανση

Άλλο (να προσδιοριστεί)

4.   Τύπος τροποποίησης (τροποποιήσεων)

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ενιαίο έγγραφο (ή ισοδύναμο έγγραφο) η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

5.   Τροποποίηση (τροποποιήσεις)

[Για κάθε κεφάλαιο που επιλέχθηκε στο τμήμα 3 ανωτέρω, παρέχονται αναλυτική περιγραφή και οι συγκεκριμένοι λόγοι που δικαιολογούν κάθε τροποποίηση. Οι αρχικές προδιαγραφές προϊόντος και, ανάλογα με την περίπτωση, το αρχικό ενιαίο έγγραφο πρέπει να συγκρίνονται λεπτομερώς, για κάθε τροποποίηση, με την προτεινόμενη τροποποιημένη έκδοση. Η αίτηση τροποποίησης πρέπει να είναι αυτόνομη. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τμήμα πρέπει να είναι αναλυτικές (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014)].


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος για εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν η οποία δεν είναι ήσσονος σημασίας

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

[Καταχωρισμένη ονομασία] «…»

ΕΕ: [μόνο για χρήση ΕΕ]

1.   Αιτούσα ομάδα και έννομο συμφέρον

Όνομα της ομάδας

Διεύθυνση

Τηλ. +

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Υποβάλλεται επίσης δήλωση που εξηγεί το έννομο συμφέρον της ομάδας που προτείνει την τροποποίηση.

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

3.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά(-ούν) η (οι) τροποποίηση (τροποποιήσεις)

Ονομασία του προϊόντος

Περιγραφή του προϊόντος

Μέθοδος παραγωγής

Άλλο (να προσδιοριστεί)

4.   Τύπος τροποποίησης (τροποποιήσεων)

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένων ΕΠΙΠ η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

5.   Τροποποίηση (τροποποιήσεις)

[Για κάθε κεφάλαιο που επιλέχθηκε στο τμήμα 3 ανωτέρω, παρέχονται αναλυτική περιγραφή και οι συγκεκριμένοι λόγοι που δικαιολογούν κάθε τροποποίηση. Οι αρχικές προδιαγραφές προϊόντος πρέπει να συγκρίνονται λεπτομερώς, για κάθε τροποποίηση, με την προτεινόμενη τροποποιημένη έκδοση. Η αίτηση τροποποίησης πρέπει να είναι αυτόνομη. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τμήμα πρέπει να είναι αναλυτικές (άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014)].


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

[Καταχωρισμένη ονομασία] «…»

ΕΕ: [μόνο για χρήση ΕΕ]

[Επιλέγεται ένα, με «X»:]

ΠΟΠ

ΠΓΕ

ΕΠΙΠ

1.   Αιτούσα ομάδα και έννομο συμφέρον

[Αναφέρεται το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση της ομάδας που προτείνει την τροποποίηση (για τις αιτήσεις που αφορούν ΠΟΠ και ΠΓΕ από τρίτες χώρες, αναφέρονται επίσης το όνομα και η διεύθυνση των αρχών ή, εφόσον υπάρχουν, των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος). Υποβάλλεται επίσης δήλωση που εξηγεί το έννομο συμφέρον της αιτούσας ομάδας]

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

3.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά(-ούν) η (οι) τροποποίηση (τροποποιήσεις)

Περιγραφή του προϊόντος

Απόδειξη της καταγωγής

Μέθοδος παραγωγής

Δεσμός

Επισήμανση

Άλλο (να προσδιοριστεί)

4.   Τύπος τροποποίησης (τροποποιήσεων)

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, και η οποία δεν απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου.

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, και η οποία απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου.

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ενιαίο έγγραφο (ή ισοδύναμο έγγραφο).

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένων ΕΠΙΠ η οποία μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

5.   Τροποποίηση (τροποποιήσεις)

[Για κάθε κεφάλαιο που επιλέχθηκε στο ανωτέρω τμήμα, παρέχονται περιγραφή και συνοπτικά οι λόγοι που δικαιολογούν κάθε τροποποίηση. Οι αρχικές προδιαγραφές προϊόντος και, ανάλογα με την περίπτωση, το αρχικό ενιαίο έγγραφο πρέπει να συγκρίνονται, για κάθε τροποποίηση, με την προτεινόμενη τροποποιημένη έκδοση. Τεκμηριώνονται επίσης σαφώς οι λόγοι για τους οποίους, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο ή/και τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας. Η αίτηση τροποποίησης ήσσονος σημασίας πρέπει να είναι αυτόνομη (άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014)].

6.   Επικαιροποιημένες προδιαγραφές προϊόντος (μόνο για τις ΠΟΠ και τις ΠΓΕ)

[Μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014:

α)

στην περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, εισάγεται η παραπομπή στη δημοσίευση των επικαιροποιημένων προδιαγραφών προϊόντος·

β)

στην περίπτωση αιτήσεων από τρίτες χώρες, προστίθενται οι επικαιροποιημένες προδιαγραφές προϊόντος.]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Ανακοίνωση προσωρινής τροποποίησης

Ανακοίνωση σχετικά με προσωρινή τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014:

[Καταχωρισμένη ονομασία] «»

ΕΕ: [μόνο για χρήση ΕΕ]

[Επιλέγεται ένα, με «X»:]

ΠΟΠ

ΠΓΕ

ΕΠΙΠ

1.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

2.   Τροποποίηση (τροποποιήσεις)

[Αναφέρεται το κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά η προσωρινή τροποποίηση. Παρέχονται λεπτομερής περιγραφή και οι λόγοι κάθε εγκεκριμένης προσωρινής τροποποίησης, καθώς και περιγραφή και εκτίμηση των συνεπειών αυτής της τροποποίησης όσον αφορά τις απαιτήσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων υπάγεται το προϊόν στο σύστημα ποιότητας (άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τις ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα ΕΠΙΠ αντίστοιχα). Παρέχονται επίσης λεπτομερής περιγραφή των μέτρων που δικαιολογούν τις προσωρινές τροποποιήσεις (υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, επίσημη αναγνώριση των θεομηνιών ή δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λπ.) και αιτιολόγηση της ανάγκης να ληφθούν αυτά τα μέτρα. Περιγράφεται επίσης η σχέση μεταξύ των εν λόγω μέτρων και της εγκεκριμένης προσωρινής τροποποίησης.]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Αίτηση ακύρωσης

Αίτησης ακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

[Καταχωρισμένη ονομασία:] «…»

ΕΕ: [μόνο για χρήση ΕΕ]

[Επιλέγεται ένα, με «X»:]

ΠΓΕ

ΠΟΠ

ΕΠΙΠ

1.   Καταχωρισμένη ονομασία της οποίας ζητείται η ακύρωση

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

3.   Τύπος προϊόντος [όπως στο παράρτημα XI]

4.   Άτομο ή φορέας που υποβάλλει αίτηση ακύρωσης

[Αναφέρεται το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου ή των παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και ζητούν την ακύρωση (για τις αιτήσεις που αφορούν ΠΟΠ και ΠΓΕ από τρίτες χώρες, αναφέρονται επίσης το όνομα και η διεύθυνση των αρχών ή, εφόσον υπάρχουν, των οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων των προδιαγραφών του προϊόντος). Παρέχεται επίσης δήλωση η οποία εξηγεί το έννομο συμφέρον της ομάδας που προτείνει την ακύρωση].

5.   Τύπος ακύρωσης και συναφείς λόγοι

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

στοιχείο α)

[Παρέχονται λεπτομερώς οι λόγοι και, κατά περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία της ακύρωσης της καταχώρισης της ονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.]

στοιχείο β)

[Παρέχονται λεπτομερώς οι λόγοι και, κατά περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία της ακύρωσης της καταχώρισης της ονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.]

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

[Παρέχονται λεπτομερώς οι λόγοι και, κατά περίπτωση, αποδεικτικά στοιχεία της ακύρωσης της καταχώρισης της ονομασίας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Αναπαραγωγή των ενωσιακών συμβόλων και ενδείξεων για τις ΠΟΠ, ΠΓΕ και τα ΕΠΙΠ

1.   Ενωσιακά σύμβολα έγχρωμα

Για τα έγχρωμα σύμβολα χρησιμοποιούνται χρώματα Pantone ή τετραχρωμία. Τα χρώματα αναφοράς αναφέρονται κατωτέρω.

Ενωσιακά σύμβολα σε Pantone:

Image Image Image Image Image Image

Ενωσιακά σύμβολα σε τετραχρωμία:

Image Image Image Image Image Image

Αντίθεση με το χρώμα του φόντου

Εάν ένα σύμβολο χρησιμοποιείται έγχρωμο σε έγχρωμο φόντο, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσδιάκριτο, πρέπει να χρησιμοποιείται ένας εξωτερικός κύκλος γύρω από το σύμβολο ώστε να επιτυγχάνεται εντονότερη αντίθεση με το φόντο:

Image Image Image

2.   Ενωσιακά σύμβολα σε ασπρόμαυρο

Η χρήση ασπρόμαυρων συμβόλων επιτρέπεται μόνον όταν το μαύρο και το λευκό μελάνι είναι τα μόνα χρώματα που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία.

Τα ασπρόμαυρα ενωσιακά σύμβολα αναπαράγονται ως εξής:

Image Image Image

Ενωσιακά σύμβολα σε ασπρόμαυρο αρνητικό

Εάν η συσκευασία ή η επισήμανση έχουν σκοτεινόχρωμο φόντο, τα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αρνητικό ως εξής:

Image Image Image

3.   Τυπογραφία

Για το κείμενο πρέπει να χρησιμοποιούνται κεφαλαία της γραμματοσειράς Times Roman.

4.   Σμίκρυνση

Η ελάχιστη διάμετρος των ενωσιακών συμβόλων είναι 15 mm· ωστόσο, μπορεί να μειωθεί σε 10 mm σε περίπτωση μικρών συσκευασιών ή προϊόντων.

5.   «Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» και σχετικό αρκτικόλεξο στις γλώσσες της ΕΕ

Γλώσσα της ΕΕ Όρος | Αρκτικόλεξο |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη» και αντίστοιχο αρκτικόλεξο στις γλώσσες της ΕΕ

Γλώσσα της ΕΕ Όρος | Αρκτικόλεξο |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   «Εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν» και σχετικό αρκτικόλεξο στις γλώσσες της ΕΕ

Γλώσσα της ΕΕ Όρος | Αρκτικόλεξο |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Κατάταξη των προϊόντων

1.   Γεωργικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση που αναφέρονται στο παράρτημα I της Συνθήκης

Κλάση 1.1. Νωπά κρέατα (και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων)

Κλάση 1.2. Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.)

Κλάση 1.3. Τυριά

Κλάση 1.4. Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.)

Κλάση 1.5. Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη, λάδι κ.λπ.)

Κλάση 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

Κλάση 1.7. Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών

Κλάση 1.8. Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος I της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.)

2.   Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

I.   Ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις

Κλάση 2.1. Μπίρα

Κλάση 2.2. Σοκολάτα και παράγωγα προϊόντα

Κλάση 2.3. Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

Κλάση 2.4. Ποτά με βάση εκχυλίσματα φυτών

Κλάση 2.5. Ζυμαρικά

Κλάση 2.6. Αλάτι

Κλάση 2.7. Φυσικά κόμμεα και ρητίνες

Κλάση 2.8. Πολτός μουστάρδας

Κλάση 2.9. Σανός

Κλάση 2.10. Αιθέρια έλαια

Κλάση 2.11. Φελλός

Κλάση 2.12. Κοχενίλλη

Κλάση 2.13. Καλλωπιστικά άνθη και φυτά

Κλάση 2.14. Βαμβάκι

Κλάση 2.15. Μαλλί

Κλάση 2.16. Λυγαριά

Κλάση 2.17. Ξεφλουδισμένο λινάρι

Κλάση 2.18. Δέρμα

Κλάση 2.19. Γούνα

Κλάση 2.20. Πτερό

II.   Εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

Κλάση 2.21. Προπαρασκευασμένα γεύματα

Κλάση 2.22. Μπίρα

Κλάση 2.23. Σοκολάτα και παράγωγα προϊόντα

Κλάση 2.24. Προϊόντα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας

Κλάση 2.25. Ποτά με βάση εκχυλίσματα φυτών

Κλάση 2.26. Ζυμαρικά

Κλάση 2.27. Αλάτι


Top