EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0024

2011/10/ΕΕ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 25ης Νοεμβρίου 2010 , σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2010/24)

ΕΕ L 6 της 11/01/2011, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2014; καταργήθηκε από 32014D0057(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/10(1)/oj

11.1.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 6/35


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 25ης Νοεμβρίου 2010

σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων

(αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2010/24)

(2011/10/ΕΕ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 33,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2005/11 της 17ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τη διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών (1) θα πρέπει να τροποποιηθεί ουσιωδώς προκειμένου να ληφθεί υπόψη η διανομή του εισοδήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) από την αγορά τίτλων σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/5 της 14ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος για τις αγορές τίτλων (2). Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωσή της.

(2)

Η απόφαση ΕΚΤ/2010/29 της 13ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (3) προβλέπει ότι τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ κατανέμονται στις ΕθνΚΤ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης ΕΚΤ/2010/29 και το παράρτημά της, στην ΕΚΤ κατανέμεται 8 % της συνολικής αξίας των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ. Η ΕΚΤ διατηρεί απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, κατ’ αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής των τελευταίων στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, για αξία που αντιστοιχεί στην αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ που εκδίδει.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης ΕΚΤ/2010/23 της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (4), ο τοκισμός των υπολοίπων εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ βασίζεται στο επιτόκιο αναφοράς. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της απόφασης ΕΚΤ/2010/23, ο διακανονισμός των εν λόγω τόκων πραγματοποιείται με πληρωμές που διενεργούνται μέσω του TARGET2.

(4)

Στην αιτιολογική σκέψη 7 της απόφασης ΕΚΤ/2010/23 ορίζεται ότι το εισόδημα, το οποίο συγκεντρώνει η ΕΚΤ από την τοκοφορία των απαιτήσεών της εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, που συνδέεται με το μερίδιό της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, θα πρέπει καταρχήν να διανέμεται στις ΕθνΚΤ σύμφωνα με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, κατ’ αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής τους στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο το εν λόγω εισόδημα συγκεντρώνεται.

(5)

Κατά τον ίδιο τρόπο, το εισόδημα της ΕΚΤ από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων θα πρέπει καταρχήν να διανέμεται στις ΕθνΚΤ κατ’ αναλογία προς τα μερίδια συμμετοχής τους στην κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο, εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο το εν λόγω εισόδημα συγκεντρώνεται.

(6)

Κατά τη διανομή του εισοδήματός της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και τους τίτλους του προγράμματος για τις αγορές τίτλων, η ΕΚΤ θα πρέπει να στηρίζεται σε εκτίμηση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το συγκεκριμένο έτος, στην οποία θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη μεταφοράς κεφαλαίων σε πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού, καθώς και η διαθεσιμότητα προβλέψεων δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την κάλυψη αναμενόμενων δαπανών.

(7)

Κατά τον προσδιορισμό του ποσού καθαρού κέρδους της ΕΚΤ, το οποίο μεταβιβάζεται στα γενικά αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 33.1 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να θεωρεί κάθε μέρος του εν λόγω κέρδους, το οποίο συνιστά εισόδημα από κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και τίτλους του προγράμματος για τις αγορές τίτλων, διανεμητέο στο ακέραιο στις ΕθνΚΤ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

α)   «ΕθνΚΤ»: η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ·

β)   «υπόλοιπα εντός του Ευρωσυστήματος που αφορούν τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ»: οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν μεταξύ ορισμένης ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ και μεταξύ ορισμένης ΕθνΚΤ και των άλλων ΕθνΚΤ, συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 4 της απόφασης ΕΚΤ/2010/29·

γ)   «εισόδημα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ»: το εισόδημα που η ΕΚΤ συγκεντρώνει από την τοκοφορία των απαιτήσεών της εντός του Ευρωσυστήματος έναντι των ΕθνΚΤ, που συνδέεται με το μερίδιό της στα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 2 της απόφασης ΕΚΤ/2010/23·

δ)   «εισόδημα της ΕΚΤ από τίτλους του προγράμματος για τις αγορές τίτλων»: το καθαρό εισόδημα από τίτλους που αγοράζει η ΕΚΤ βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/5.

Άρθρο 2

Ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από τίτλους του προγράμματος για τις αγορές τίτλων

1.   Το εισόδημα της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από τίτλους του προγράμματος για τις αγορές τίτλων καθίσταται απαιτητό στο ακέραιο από τις ΕθνΚΤ εντός του οικονομικού έτους κατά το οποίο συγκεντρώνεται, διανέμεται δε στις ΕθνΚΤ κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδια συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

2.   Η ΕΚΤ διανέμει στις ΕθνΚΤ το εισόδημα που συγκεντρώνει από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ κάθε οικονομικού έτους τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα του επόμενου έτους.

3.   Η ΕΚΤ διανέμει στις ΕθνΚΤ το εισόδημά της από τίτλους του προγράμματος για τις αγορές τίτλων κάθε οικονομικού έτους την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

4.   Επιτρέπεται η μείωση του ποσού του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου βάσει του καταστατικού του ΕΣΚΤ, λόγω δαπανών στις οποίες υποβάλλεται η ΕΚΤ σε σχέση με την έκδοση και επεξεργασία τραπεζογραμματίων ευρώ.

Άρθρο 3

Παρέκκλιση από το άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2:

1.

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, εάν το σύνολο ή μέρος του εισοδήματος της ΕΚΤ από τίτλους του προγράμματος για τις αγορές τίτλων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, το σύνολο ή μέρος του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ θα πρέπει να κρατηθεί, στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ποσό του διανεμόμενου εισοδήματος δεν υπερβαίνει το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ για το ίδιο έτος. Η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται στην περίπτωση που, κατόπιν αιτιολογημένης εκτίμησης την οποία διαμορφώνει η εκτελεστική επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο πιθανολογεί ότι η ΕΚΤ θα πραγματοποιήσει ετήσια συνολική ζημία ή καθαρό ετήσιο κέρδος μικρότερο του εκτιμώμενου εισοδήματός της από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και του εκτιμώμενου εισοδήματός της από τίτλους του προγράμματος για τις αγορές τίτλων.

2.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται, πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος του εισοδήματος της ΕΚΤ από τίτλους του προγράμματος για τις αγορές τίτλων ή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, το σύνολο ή μέρος του εισοδήματος της ΕΚΤ από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε πρόβλεψη έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού.

Άρθρο 4

Κατάργηση

Η απόφαση ΕΚΤ/2005/11 καταργείται. Κάθε αναφορά στην καταργούμενη απόφαση θεωρείται ότι γίνεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Φρανκφούρτη, 25 Νοεμβρίου 2010.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 311 της 26.11.2005, σ. 41.

(2)  ΕΕ L 124 της 20.5.2010, σ. 8.

(3)  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(4)  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Top