Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0079

Οδηγία 2002/79/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2002, περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.)

OJ L 291, 28.10.2002, p. 1–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 037 P. 229 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 037 P. 229 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 037 P. 229 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 037 P. 229 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 037 P. 229 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 037 P. 229 - 247
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 037 P. 229 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 037 P. 229 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 037 P. 229 - 247
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 3 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 3 - 21

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/79/oj

32002L0079

Οδηγία 2002/79/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2002, περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 291 της 28/10/2002 σ. 0001 - 0019


Οδηγία 2002/79/ΕΚ της Επιτροπής

της 2ας Οκτωβρίου 2002

περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 76/895/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1976, περί του καθορισμού της μεγίστης περιεκτικότητος για τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων επί και εντός των οπωροκηπευτικών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία της Επιτροπής 2002/71/ΕΚ(2), και ιδίως το άρθρο 5,

την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία της Επιτροπής 2002/76/ΕΚ(4), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 86/363/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/71/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, για τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/76/ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τα παραρτήματα των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΚ, συνίστανται από πίνακες υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και των ανωτάτων ορίων τους.

(2) Από την επανεξέταση των διαθέσιμων στοιχείων εκρίθη ότι υφίστανται επαρκή στοιχεία ώστε να καθίσταται δυνατός ο καθορισμός ανωτάτων ορίων για ορισμένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων και συγκεκριμένα τα abamectin, azocyclotin, bioresmethrin, bifenthrin, bitertanol, bromopropylate, clofentezine, cyromazine, cyhexatin, fenpropimorph, flucytrinate, hexaconazol, metacrifos, myclobutanil, penconazole, prochloraz, profenofos, resmethrin, tridemorph, triadimefon και triadimenol.

(3) Μπορεί να ευρεθούν υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης συνεπεία γεωργικών καλλιεργητικών πρακτικών. Είναι ανάγκη να συνεκτιμηθούν σχετικά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί αφενός από εγκεκριμένες χρήσεις φυτοφαρμάκων και αφετέρου από διεξαγόμενες υπό επιτήρηση δοκιμές και μελέτες διατροφής ζώων.

(4) Οι διαθέσιμες πληροφορίες επανεξετάστηκαν. Για πολλούς συνδυασμούς υπολείμματος φυτοφαρμάκου/γεωργικού προϊόντος, τα στοιχεία επαρκούν για τον υπολογισμό ενός ανωτάτου ορίου περιεκτικότητας στο οποίο τα υπολείμματα του οικείου φυτοφαρμάκου να μπορούν να θεωρούνται ασφαλή για την υγεία του ανθρώπου. Όποτε το επίπεδο αυτό υπερβαίνει το κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί το ανώτατο όριο υπολειμμάτων στο υπολογισθέν επίπεδο. Για ορισμένους συνδυασμούς οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς και ενδείκνυται να καθοριστεί το ανώτατο επίπεδο υπολειμμάτων στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού. Για άλλες θέσεις τα στοιχεία είναι επαρκή, αλλά αποδεικνύουν ότι ο καθορισμός ανώτατης περιεκτικότητας υπολειμμάτων σε τιμή υψηλότερη από το κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη αποδεκτή οξεία ή χρόνια έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα. Στις περιπτώσεις αυτές, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι ανώτατες περιεκτικότητες υπολειμμάτων στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(5) Η χρόνια και η οξεία έκθεση των καταναλωτών, σε αυτά τα φυτοφάρμακα, μέσω των τροφίμων που μπορεί να περιέχουν υπολείμματα αυτών των φυτοφαρμάκων, έχει εκτιμηθεί και αξιολογηθεί σύμφωνα με τις κοινοτικές διαδικασίες και πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας(7). Για την abamectin, προσδιορίστηκαν τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου(8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1752/2002 της Επιτροπής(9) όπως προέκυψαν από τη χρήση κτηνιατρικών φαρμάκων που περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, τα οποία χορηγούνται σε είδη ζώων παράγοντα τρόφιμα για τον άνθρωπο [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3425/93 της Επιτροπής(10)]. Ελήφθησαν υπόψη οι ανωτέρω χρήσεις και η αξιολόγηση της αποδεκτής ημερήσιας δόσης, την οποία έδωσε η επιτροπή κτηνιατρικών φαρμάκων και στην οποία βασίστηκαν τα ανώτατα αυτά όρια υπολειμμάτων. Από αυτά εξήχθη το συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα στην παρούσα οδηγία ανώτατα όρια υπολειμμάτων δεν θα οδηγήσουν σε υπέρβαση των αποδεκτών ημερήσιων δόσεων ή σε οξείες τοξικές επιδράσεις.

(6) Για να εξασφαλιστεί η ενδεδειγμένη προστασία των καταναλωτών από την έκθεση σε υπολείμματα πάνω και μέσα σε προϊόντα για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση, είναι φρόνιμο να καθοριστούν ανώτατα όρια υπολειμμάτων στο κατώτερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού για όλα τα τέτοιου είδους προϊόντα που καλύπτονται από τις οδηγίες 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ.

(7) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα τα παραρτήματα των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/462/ΕΟΚ.

(8) Έχει ζητηθεί, μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η γνώμη των εμπορικών εταίρων της Κοινότητας σχετικά με τα όρια που προτείνονται στην παρούσα οδηγία, και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις που μας έστειλαν σχετικά με τα όρια αυτά.

(9) Έχουν ληφθεί υπόψη οι γνώμες της επιστημονικής επιτροπής φυτών, ιδίως οι συμβουλές και συστάσεις σχετικά με την προστασία των καταναλωτών από τα τρόφιμα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με φυτοφάρμακα(11).

(10) Η παρούσα οδηγία είναι σύμφωνη με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα II της οδηγίας 76/895/ΕΟΚ διαγράφεται η εγγραφή σχετικά με το "bromopropylate".

Άρθρο 2

Στο μέρος Α του παραρτήματος II της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ προστίθενται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων abamectin, azocyclotin και cyhexatin, bifenthrin, bitertanol, bromopropylate, clofentezine, cyromazine, fenpropimorph, flucytrinate, hexaconazole, metacrifos, myclobutanil, penconazole, prochloraz, profenofos, resmethrin και bioresmethrin, tridemorph, triadimefon και triadimenol, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Το παράρτημα II της οδηγίας 86/363/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

α) στο μέρος Α προστίθενται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων abamectin, bifenthrin, bitertanol, bromopropylate, cyromazine, flucytrinate, metacrifos, penconazole, prochloraz, profenofos, resmethrin και bioresmethrin, tridemorph, triadimefon και triadimenol, όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας·

β) στο μέρος B προστίθενται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων azocyclotin και cyhexatin, fenpropimorph, clofentezine και myclobutanil, όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

Το παράρτημα II της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

α) προστίθενται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων abamectin, azocyclotin και cyhexatin, bifenthrin, bitertanol, bromopropylate, clofentezine, cyromazine, fenpropimorph, flucytrinate, hexaconazol, metacrifos, myclobutanil, penconazole, prochloraz, profenofos, resmethrin και bioresmethrin, tridemorph, triadimefon και triadimenol, όπως παρατίθενται στο παράρτημα ΙV της παρούσας οδηγίας·

β) τροποποιείται σε 3 mg/kg το ανώτατο όριο υπολειμμάτων του φυτοφαρμάκου ethion στο τσάι.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2002, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το στοιχείο β) του άρθρου 4. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2003.

2. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο στις 31 Μαΐου 2003, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με τα άρθρα 1, 2 και 3 και με το στοιχείο α) του άρθρου 4. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Αυγούστου 2003.

3. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, οι τελευταίες παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2002.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 340 της 9.12.1976, σ. 26.

(2) ΕΕ L 225 της 22.8.2002, σ. 21.

(3) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37.

(4) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 45.

(5) ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 43.

(6) ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71.

(7) Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόρρηση της λήψης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσω της τροφής (αναθεωρημένες), που καταρτίστηκαν από το επισιτιστικό πρόγραμμα "GEMS/Food Programme" σε συνεργασία με την Επιτροπή του κώδικα για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, που δημοσιεύθηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 1.

(9) EE L 264 της 2.10.2002, σ. 18.

(10) ΕΕ L 312 της 15.12.1993, σ. 12.

(11) SCP/RESI/021· SCP/RESI/024.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΕ MG/KG

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top