EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0703

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

/* COM/2014/0703 final */

52014DC0703

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 7η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 /* COM/2014/0703 final */


Πίνακας Περιεχομένων

1............ Διαδικασία του προϋπολογισμού. 3

1.1......... Σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2013. 3

1.2......... Έγκριση του προϋπολογισμού του 2013. 3

1.3......... Έγκριση των διορθωτικών προϋπολογισμών. 4

2............ Διαχείριση των πιστώσεων. 4

2.1......... Διαχείριση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 4

2.1.1...... Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ.. 4

2.1.2...... Τεχνική βοήθεια. 4

2.2......... Διαχείριση πιστώσεων πληρωμών. 4

2.2.1...... Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ.. 4

2.2.2...... Τεχνική βοήθεια. 5

3............ Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για το 2013. 5

3.1......... Εισαγωγή. 5

3.2......... Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων. 6

3.2.1...... Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ.. 6

3.2.2...... Τεχνική βοήθεια. 7

3.3......... Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών. 7

3.3.1...... Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ.. 7

3.3.2...... Τεχνική βοήθεια. 11

3.4......... Ανάλυση δαπάνης που δηλώνεται ανά άξονα και μέτρο. 11

3.5......... Εφαρμογή των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ.. 13

1.               Διαδικασία του προϋπολογισμού

1.1.           Σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2013

Το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2013 εγκρίθηκε από την Επιτροπή και προτάθηκε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στις 15 Απριλίου 2012.

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σύμφωνα με τον τομέα 2 του δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2007-2013, ανήλθε στο συνολικό ποσό των 14 803 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 12 744 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών.

Πίνακας 1

Θέση προϋπολογισμού || Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (σε ευρώ) || Πιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ)

05.040501 (Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης) || 14 788 920 797 || 12 735 000 000

05.040502 (Τεχνική βοήθεια) || 14 535 000 || 8 563 000

Το Συμβούλιο εξέδωσε γνώμη επί του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2013 στις 25 Ιουλίου 2012. Οι πιστώσεις πληρωμών για τα προγράμματα του ΕΓΤΑΑ μειώθηκαν κατά 100 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το ΣΠ της Επιτροπής, ενώ οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων δεν μεταβλήθηκαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώμη, στις 23 Οκτωβρίου 2012, σύμφωνα με την οποία αποκατέστησε την πρόταση της Επιτροπής αυξάνοντας τις πιστώσεις πληρωμών κατά 100 εκατομμύρια ευρώ. Η διαδικασία συνδιαλλαγής δεν κατέληξε σε συμφωνία μεταξύ των δύο οργάνων. Επομένως, ζητήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλει νέο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο εγκρίθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2012.

1.2.           Έγκριση του προϋπολογισμού του 2013

Το νέο σχέδιο προϋπολογισμού εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο σε ψηφοφορία του στις 12 Δεκεμβρίου 2012. Ο ψηφισθείς προϋπολογισμός του ΕΓΤΑΑ στο κεφάλαιο 05 04 ανήλθε σε 14 803 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 12 497 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών.

Πίνακας 2

Θέση προϋπολογισμού || Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (σε ευρώ) || Πιστώσεις πληρωμών (σε ευρώ)

05.040501 (Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης) || 14 788 920 797 || 12 488 675 553

05.040502 (Τεχνική βοήθεια) || 14 535 000 || 8 463 833

1.3.           Έγκριση των διορθωτικών προϋπολογισμών

Τον Μάρτιο του 2013 η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2, λόγω σαφώς προσδιορισμένης έλλειψης διαθέσιμων πιστώσεων πληρωμών. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε μόνο μέρος των ποσών που ζητήθηκαν για προγράμματα του ΕΓΤΑΑ 2007-2013 στον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 2, στις 11 Σεπτεμβρίου 2013. Ζητήθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις πληρωμών στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 25 Σεπτεμβρίου 2013. Στον εν λόγω διορθωτικό προϋπολογισμό, μέρος του συνολικού ποσού που ζητήθηκε διοχετεύθηκε για την περάτωση των παλαιότερων προγραμμάτων. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τον ενέκρινε στις 19 Νοεμβρίου 2013. Το συνολικό ποσό των δύο διορθωτικών προϋπολογισμών που διατέθηκαν για προγράμματα του ΕΓΤΑΑ της περιόδου 2007-2013 ανήλθε σε 338 εκατομμύρια ευρώ.

2.               Διαχείριση των πιστώσεων

2.1.           Διαχείριση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

2.1.1.       Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ

Το 2013 οι διαθέσιμες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για προγράμματα του ΕΓΤΑΑ ανήλθαν συνολικά σε 14 789 εκατομμύρια ευρώ. Το εν λόγω ποσό αναλήφθηκε εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια του έτους.

Πίνακας 3

Διαχείριση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων το 2013 – ΕΓΤΑΑ || Θέση προϋπολογισμού 05.040501 (ποσά σε ευρώ)

Πιστώσεις στις αρχές του 2013 || 14 788 920 797

Μεταφορά από το 2012 || -

Διαθέσιμες πιστώσεις το 2013 || 14 788 920 797

Χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις το 2013 || 14 788 920 797

2.1.2.       Τεχνική βοήθεια

Σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, το 0,25% των πόρων για την κοινοτική στήριξη στην αγροτική ανάπτυξη διατίθεται στην τεχνική βοήθεια για την Επιτροπή. Στον προϋπολογισμό του 2013 το αρχικό διαθέσιμο ποσό για τον σκοπό αυτό ήταν 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, 4,5 εκατομμύρια ευρώ ανακατανεμήθηκαν σε άλλες θέσεις του προϋπολογισμού. Στο τέλος του 2013 το συνολικό ποσό που είχε αναληφθεί ήταν 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

2.2.           Διαχείριση πιστώσεων πληρωμών

2.2.1.       Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ

Το 2013 οι πιστώσεις πληρωμών του ψηφισθέντος προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12 489 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, τα έσοδα ειδικού προορισμού (ανακτήσεις) που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθαν σε 212,2 εκατομμύρια ευρώ. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και η ανάλυση των προβλέψεων δαπανών που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη το 2013 αποκάλυψαν συμπληρωματική ανάγκη 338 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Το ποσό αυτό διατέθηκε με τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αριθ. 2 και αριθ. 8.

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στα κράτη μέλη για προγράμματα του ΕΓΤΑΑ το 2013 ανήλθε σε 12 951 εκατομμύρια ευρώ, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη απορρόφηση των πιστώσεων πληρωμών που ψηφίστηκαν και ήταν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του έτους. 80 εκατομμύρια ευρώ εσόδων ειδικού προορισμού μεταφέρθηκαν στο 2014.

Πίνακας 4

Διαχείριση πιστώσεων πληρωμών το 2013 – ΕΓΤΑΑ || Θέση προϋπολογισμού 05.040501 (ποσά σε ευρώ)

Πιστώσεις στις αρχές του 2013 || 12 488 675 553

Μεταφορά σε παλαιότερα προγράμματα || -7 215 906

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 || 299 147 246

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 8 || 39 101 515

Ανακτήσεις (έσοδα ειδικού προορισμού) || 212 191 255

Διαθέσιμες πιστώσεις το 2013 || 13 031 899 663

Χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις το 2013 || 12 951 405 528

2.2.2.       Τεχνική βοήθεια

Στον προϋπολογισμό του 2013 το ποσό για πιστώσεις πληρωμών ήταν 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο τέλος του έτους το συνολικό ποσό των πληρωμών ανήλθε σε 6,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανακατανεμήθηκαν σε άλλες θέσεις του προϋπολογισμού, αφήνοντας αχρησιμοποίητο μόνο ένα μικρό ποσό.

3.               Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΓΤΑΑ για το 2013

3.1.           Εισαγωγή

Οι τελευταίες αναλήψεις υποχρεώσεων της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 έγιναν κατά το οικονομικό έτος 2013. Όσον αφορά τις πληρωμές, ο ρυθμός εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που καταγράφηκε το 2013 παρέμεινε υψηλός, μολονότι παρατηρείται σημαντική ποικιλομορφία όσον αφορά τα επίπεδα εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων. Για ορισμένα από αυτά, ο συνεχιζόμενος αντίκτυπος της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης παρεμπόδισε τη διαδικασία εφαρμογής. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 2013 ήταν σχεδόν εξίσου υψηλό με το ποσοστό εκτέλεσης του 2012, το υψηλότερο έως τώρα όσον αφορά τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού.

3.2.           Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

3.2.1.       Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα ποσά που αναλήφθηκαν ανά κράτος μέλος το 2013 και το κονδύλι που καθορίστηκε με την απόφαση 2006/636/ΕΚ της Επιτροπής (η τροποποίηση του Απριλίου 2010 παραμένει σε ισχύ το 2013).

Οι διαθέσιμες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων το 2013 για προγράμματα του ΕΓΤΑΑ ανήλθαν σε 14 789 εκατομμύρια ευρώ και συνέπεσαν με το ετήσιο κονδύλι, καθώς δεν υπήρξε μεταφορά από το προηγούμενο έτος. Όλες οι διαθέσιμες πιστώσεις αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους (14 789 εκατομμύρια ευρώ).

Πίνακας 5

Απόφαση 2006/636/ΕΚ της Επιτροπής (έκδοση σε ισχύ) έναντι των ποσών που αναλήφθηκαν στο τέλος του 2013:

Θέση προϋπολογισμού: 05.040501 || || (σε ευρώ)

ΚΜ || Απόφαση 2006/636/ΕΚ της Επιτροπής - Πόροι ΕΕ 2013 || Ποσά που μεταφέρθηκαν για ανάληψη το 2013 || Ποσά που αναλήφθηκαν το δημοσιονομικό έτος 2013

|| (α) || (β) || (γ=α+β)

AT || 532 956 948 || - || 532 956 948

BE || 77 776 632 || - || 77 776 632

BG || 395 699 781 || - || 395 699 781

CY || 21 037 942 || - || 21 037 942

CZ || 424 262 250 || - || 424 262 250

DE || 1 429 714 950 || - || 1 429 714 950

DK || 106 488 551 || - || 106 488 551

EE || 113 302 602 || - || 113 302 602

ES || 1 284 264 263 || - || 1 284 264 263

FI || 288 617 053 || - || 288 617 053

FR || 1 278 994 332 || - || 1 278 994 332

GR || 671 747 957 || - || 671 747 957

HU || 584 609 743 || - || 584 609 743

IE || 351 503 589 || - || 351 503 589

IT || 1 441 205 996 || - || 1 441 205 996

LT || 253 898 173 || - || 253 898 173

LU || 13 212 084 || - || 13 212 084

LV || 151 198 432 || - || 151 198 432

MT || 10 663 325 || - || 10 663 325

NL || 102 750 233 || - || 102 750 233

PL || 1 851 146 247 || - || 1 851 146 247

PT || 589 872 156 || - || 589 872 156

RO || 1 356 173 250 || - || 1 356 173 250

SE || 275 759 282 || - || 275 759 282

SI || 113 031 296 || - || 113 031 296

SK || 319 809 578 || - || 319 809 578

UK || 749 224 152 || - || 749 224 152

Σύνολο || 14 788 920 797 || - || 14 788 920 797

3.2.2.       Τεχνική βοήθεια

Ο πίνακας 6 παρουσιάζει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για τεχνική βοήθεια που απορροφήθηκαν το 2013. Το σημαντικότερο μέρος αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πίνακας 6

Τεχνική βοήθεια – Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Θέση προϋπολογισμού: 05.040502 ||  (σε ευρώ)

Περιγραφή ||  Αναληφθέν ποσό

Σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) || 3 680 715

Ομάδες εμπειρογνωμόνων / Επιτροπή συντονισμού / Σεμινάρια (ΕΔΑΑ) || 993 109

Τεχνολογία πληροφοριών || 2 234 949

Προστασία των συμβόλων || 120 000

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης || 200 000

Δημοσιεύσεις || 332 724

Σύνολο || 7 561 497

3.3.           Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών

3.3.1.       Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ

Χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν όλες οι πιστώσεις πληρωμών που διατέθηκαν στον ψηφισθέντα και στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς του 2013, αυξημένες με έσοδα ειδικού προορισμού από ανακτήσεις κατά 212,2 εκατομμύρια ευρώ. Μόνον 80 εκατομμύρια ευρώ εσόδων ειδικού προορισμού μεταφέρθηκαν στο 2014. Συνεπώς, στο τέλος του 2013, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για προγράμματα του ΕΓΤΑΑ ήταν 12 951 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το 2013 ήταν μόνον ελαφρώς χαμηλότερες από τις πληρωμές το 2012 (-1,3%).

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανομή των πληρωμών που έγιναν το 2013 ανά περίοδο δήλωσης:

Πίνακας 7

Πληρωμές 2013 – Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΓΤΑΑ (σε εκατομμύρια ευρώ)

Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ2 2012 || 1,36

Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ3 2012 || 101,41

Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ4 2012 || 4 660,86

Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ1 2013 || 2 816,76

Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ2 2013 || 2 034,25

Εξόφληση αιτήσεων πληρωμής Τ3 2013 || 3 336,77

Σύνολο 2013 || 12 951,41

Δεν ήταν δυνατή η πλήρης εξόφληση των δηλώσεων δαπανών του 3ου τριμήνου του 2013 για ορισμένα προγράμματα του ΕΓΤΑΑ, διότι το σύνολο των πληρωμών που δηλώθηκαν ανήλθε στο 95% των αναλήψεων υποχρεώσεων. Το σχετικό ποσό ανήλθε σε 108,1 εκατομμύρια ευρώ.

Η μηνιαία απορρόφηση των πιστώσεων πληρωμών κατά τη διάρκεια του έτους (Ιανουάριος έως Δεκέμβριος 2013) παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα. Ο ρυθμός απορρόφησης αφορά το χρονοδιάγραμμα αποστολής των τεσσάρων δηλώσεων πληρωμής (31 Ιανουαρίου, 30 Απριλίου, 31 Ιουλίου και 10 Νοεμβρίου για τις αιτήσεις πληρωμής που αντιστοιχούν στο Τ4 2012, Τ1 2013, Τ2 2013 και Τ3 2013, αντίστοιχα) σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006.

Το γράφημα καταδεικνύει ότι ο συνήθης ρυθμός των μηνιαίων πληρωμών επηρεάστηκε από την έλλειψη διαθέσιμων μετρητών για την καταβολή των πληρωμών στην πράξη. Η έλλειψη αυτή επέβαλε κάποια καθυστέρηση σε ορισμένες εξοφλήσεις στο πρώτο μέρος του 2013 (Ιανουάριος έως Ιούνιος) και στο τέλος του έτους.

Γράφημα 1

Η κατανομή ανά κράτος μέλος και ανά περίοδο δήλωσης των ποσών που κατέβαλε η Επιτροπή για το δημοσιονομικό έτος 2013 παρουσιάζεται στον πίνακα 8.

Πίνακας 8

Πληρωμές που καταβλήθηκαν στην πράξη μεταξύ 1/1/2013 και 31/12/2013 ανά δήλωση δαπανών || (σε ευρώ)

ΚΜ || Τ2 2012 || Τ3 2012 || Τ4 2012 || Τ1 2013 || Τ2 2013 || Τ3 2013 || Γενικό σύνολο

AT || || 836 515 || 331 814 190 || 127 376 837 || 39 750 259 || 27 148 330 || 526 926 131

BE || 1 356 815 || 12 522 568 || 7 950 799 || 7 798 596 || 18 797 420 || 4 294 812 || 52 721 009

BG || || 1 669 350 || 283 363 404 || 23 677 587 || 36 395 710 || 51 535 641 || 396 641 691

CY || || 119 426 || 8 399 421 || 371 423 || 10 335 087 || 3 807 860 || 23 033 218

CZ || || 1 419 545 || 78 076 553 || 190 292 418 || 69 636 922 || 33 650 485 || 373 075 923

DE || || 15 009 317 || 553 463 531 || 166 761 462 || 125 692 227 || 406 432 805 || 1 267 359 343

DK || || 544 800 || 20 819 553 || 11 508 507 || 7 885 609 || 21 761 441 || 62 519 910

EE || || 690 325 || 22 396 132 || 58 167 979 || 23 229 702 || 22 560 634 || 127 044 772

ES || || 5 250 246 || 436 330 470 || 156 449 969 || 172 123 598 || 268 163 498 || 1 038 317 781

FI || || 6 178 408 || 94 976 540 || 23 490 311 || 26 269 035 || 189 316 579 || 340 230 873

FR || || 11 095 350 || 379 275 505 || 156 574 508 || 109 911 877 || 341 945 860 || 998 803 101

GR || || || 34 521 995 || 18 579 197 || 23 489 616 || 149 202 302 || 225 793 111

HU || || 2 738 423 || 155 530 753 || 141 527 471 || 96 526 426 || 94 911 768 || 491 234 841

IE || || || 138 650 958 || 39 835 609 || 33 102 547 || 45 383 475 || 256 972 589

IT || || 10 817 054 || 615 765 572 || 177 179 662 || 201 988 864 || 269 382 496 || 1 275 133 647

LT || || 1 855 015 || 56 882 872 || 91 036 977 || 60 142 448 || 43 010 510 || 252 927 822

LU || || 18 613 || 3 228 406 || 5 102 824 || 772 913 || 972 148 || 10 094 904

LV || || 1 585 282 || 71 590 110 || 44 718 772 || 30 626 181 || 35 512 482 || 184 032 828

MT || || 59 570 || 4 824 853 || 1 069 305 || 1 789 859 || 1 938 604 || 9 682 192

NL || || 898 205 || 26 105 015 || 13 985 390 || 16 642 169 || 41 854 361 || 99 485 140

PL || || 14 777 345 || 525 534 266 || 592 656 005 || 374 453 575 || 313 551 349 || 1 820 972 541

PT || || || 178 295 471 || 88 154 509 || 147 628 609 || 242 371 875 || 656 450 463

RO || || || 211 380 555 || 402 188 251 || 123 832 849 || 454 235 474 || 1 191 637 130

SE || || 4 894 846 || 85 504 587 || 38 310 454 || 25 814 245 || 28 347 423 || 182 871 555

SI || || 544 448 || 52 726 850 || 10 743 015 || 44 473 003 || 18 147 799 || 126 635 115

SK || || 1 956 562 || 100 475 797 || 32 067 414 || 32 127 021 || 30 682 158 || 197 308 952

UK || || 5 932 692 || 182 971 651 || 197 138 808 || 180 808 724 || 196 647 072 || 763 498 948

Σύνολο || 1 356 815 || 101 413 906 || 4 660 855 810 || 2 816 763 260 || 2 034 246 495 || 3 336 769 243 || 12 951 405 528

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2013, ύψους 12 951 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά μόνο εξοφλήσεις. Δεν καταβλήθηκαν προκαταβολές το 2013.

Στον πίνακα 9 γίνεται σύγκριση, για κάθε κράτος μέλος, των πληρωμών ΕΓΤΑΑ που έγιναν το 2013 με τις πληρωμές του 2012. Οι πληρωμές μειώθηκαν συνολικά κατά 1,3% (12,95 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 13,12 δισεκατομμυρίων ευρώ).

Πίνακας 9

Πληρωμές που καταβλήθηκαν σε κράτη μέλη - Σύγκριση 2013 και 2012 || || || (σε ευρώ) ||

ΚΜ || 2012 || 2013 || Διαφορά μεταξύ 2013 και 2012

Ενδιάμεσες πληρωμές || Προχρηματοδότηση || Σύνολο || Ενδιάμεσες πληρωμές || Προχρηματοδότηση || Σύνολο || (σε ευρώ) || (σε %)

AT || 535 931 653 || - || 535 931 653 || 526 926 131 || - || 526 926 131 || -9 005 523 || -1,68%

BE || 68 498 081 || - || 68 498 081 || 52 721 009 || - || 52 721 009 || -15 777 072 || -23,03%

BG || 306 792 409 || - || 306 792 409 || 396 641 691 || - || 396 641 691 || 89 849 282 || 29,29%

CY || 19 857 677 || - || 19 857 677 || 23 033 218 || - || 23 033 218 || 3 175 541 || 15,99%

CZ || 418 986 335 || - || 418 986 335 || 373 075 923 || - || 373 075 923 || -45 910 412 || -10,96%

DE || 1 311 026 530 || - || 1 311 026 530 || 1 267 359 343 || - || 1 267 359 343 || -43 667 188 || -3,33%

DK || 62 641 099 || - || 62 641 099 || 62 519 910 || - || 62 519 910 || -121 189 || -0,19%

EE || 129 243 153 || - || 129 243 153 || 127 044 772 || - || 127 044 772 || -2 198 381 || -1,70%

ES || 821 119 814 || - || 821 119 814 || 1 038 317 781 || - || 1 038 317 781 || 217 197 967 || 26,45%

FI || 302 322 832 || - || 302 322 832 || 340 230 873 || - || 340 230 873 || 37 908 041 || 12,54%

FR || 933 171 846 || - || 933 171 846 || 998 803 101 || - || 998 803 101 || 65 631 255 || 7,03%

GR || 330 814 548 || - || 330 814 548 || 225 793 111 || - || 225 793 111 || -105 021 437 || -31,75%

HU || 441 382 786 || - || 441 382 786 || 491 234 841 || - || 491 234 841 || 49 852 055 || 11,29%

IE || 325 682 973 || - || 325 682 973 || 256 972 589 || - || 256 972 589 || -68 710 384 || -21,10%

IT || 1 307 832 848 || - || 1 307 832 848 || 1 275 133 647 || - || 1 275 133 647 || -32 699 201 || -2,50%

LT || 235 267 314 || - || 235 267 314 || 252 927 822 || - || 252 927 822 || 17 660 509 || 7,51%

LU || 10 362 740 || - || 10 362 740 || 10 094 904 || - || 10 094 904 || -267 836 || -2,58%

LV || 213 228 656 || - || 213 228 656 || 184 032 828 || - || 184 032 828 || -29 195 829 || -13,69%

MT || 8 942 564 || - || 8 942 564 || 9 682 192 || - || 9 682 192 || 739 628 || 8,27%

NL || 102 291 084 || - || 102 291 084 || 99 485 140 || - || 99 485 140 || -2 805 944 || -2,74%

PL || 2 027 038 643 || - || 2 027 038 643 || 1 820 972 541 || - || 1 820 972 541 || -206 066 103 || -10,17%

PT || 679 279 269 || - || 679 279 269 || 656 450 463 || - || 656 450 463 || -22 828 806 || -3,36%

RO || 1 101 919 904 || - || 1 101 919 904 || 1 191 637 130 || - || 1 191 637 130 || 89 717 226 || 8,14%

SE || 293 194 504 || - || 293 194 504 || 182 871 555 || - || 182 871 555 || -110 322 949 || -37,63%

SI || 122 065 747 || - || 122 065 747 || 126 635 115 || - || 126 635 115 || 4 569 367 || 3,74%

SK || 272 943 075 || - || 272 943 075 || 197 308 952 || - || 197 308 952 || -75 634 124 || -27,71%

UK || 734 754 138 || - || 734 754 138 || 763 498 948 || - || 763 498 948 || 28 744 810 || 3,91%

Σύνολο || 13 116 592 223 || - || 13 116 592 223 || 12 951 405 528 || - || 12 951 405 528 || -165 186 695 || -1,26%

3.3.2.       Τεχνική βοήθεια

Στον προϋπολογισμό του 2013 το ποσό για πιστώσεις πληρωμών ήταν 6,6 εκατομμύρια ευρώ. Στον πίνακα 10 που ακολουθεί εμφαίνονται οι πληρωμές, ομαδοποιημένες κατά μείζονες κατευθύνσεις. Το σημαντικότερο μέρος αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πίνακας 10

Τεχνική βοήθεια – Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών

Θέση προϋπολογισμού: 05.040502 || (σε ευρώ)

Περιγραφή || Καταβληθέν ποσό

Σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ) || 4 587 788

Ομάδες εμπειρογνωμόνων / Επιτροπή συντονισμού / Σεμινάρια (ΕΔΑΑ) || 610 428

Τεχνολογία πληροφοριών || 983 786

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης || 88 323

Προστασία των συμβόλων || 108 000

Δημοσιεύσεις || 177 499

Σύνολο || 6 555 824

3.4.           Ανάλυση δαπάνης που δηλώνεται ανά άξονα και μέτρο

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται οι αιτήσεις πληρωμής που δηλώθηκαν ανά κράτος μέλος και άξονα/μέτρο για την αγροτική ανάπτυξη το 2013 (Τ4 2012 έως Τ3 2013), οι σωρευτικές δαπάνες που δηλώθηκαν από το 2007 έως το 2013 (Τ4 2006 έως Τ3 2013) και τα χρηματοδοτικά σχέδια των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ (2007-2013, ΕΕ των 27).

Το 2013 η δαπάνη εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στον άξονα 2 (47,9%) και ακολουθεί ο άξονας 1 με 29,8%, ο άξονας 3 με 14,2% και ο άξονας 4 με 6,6%. Αυτή η κατανομή δαπάνης εξακολουθεί να αποκλίνει σχετικά από την κατανομή των χρηματοδοτικών σχεδίων για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 (32,7%, 45,5%, 13,5% και 6,3% για τους άξονες 1 έως 4 αντίστοιχα).

Τα μέτρα του άξονα 2 αφορούν κυρίως ετήσιες πληρωμές (π.χ. γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα), ενώ τα μέτρα των αξόνων 1 και 3 και, σε μικρότερο βαθμό, του άξονα 4 αφορούν κυρίως πολυετή μέτρα των οποίων η διαδικασία έγκρισης και εφαρμογής απαιτεί περισσότερο χρόνο (π.χ. επενδυτικά σχέδια).

Πίνακας 11

Δηλωθείσα δαπάνη ΕΓΤΑΑ το 2013 (Τ4 2012-Τ3 2013) και συνολική σωρευτική δαπάνη (Τ4 2006 έως Τ3 2013)

σε σύγκριση με τα χρηματοδοτικά σχέδια*

|| Δηλωθείσα δαπάνη 2013 (Τ4 2012 έως Τ3 2013) || Δηλωθείσα σωρευτική δαπάνη (Τ4 2006 έως Τ3 2013) || Χρηματοδοτικά σχέδια 2007-2013

Άξονας / Μέτρο ΕΓΤΑΑ ||  (σε εκατ. EUR) || (%) ||  (σε εκατ. EUR) || (%) ||  (σε εκατ. EUR) || (%)

111 Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης || 132,4 || 1,0% || 518,6 || 0,8% || 947,0 || 1,0%

112 Εγκατάσταση νέων γεωργών || 392,0 || 3,0% || 2 096,2 || 3,2% || 2 841,2 || 3,0%

113 Πρόωρη συνταξιοδότηση || 349,3 || 2,7% || 2051,9 || 3,1% || 2 491,0 || 2,6%

114 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών || 26,7 || 0,2% || 89,3 || 0,1% || 198,0 || 0,2%

115 Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης και .... || 5,7 || 0,0% || 24,8 || 0,0% || 50,3 || 0,1%

121 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων || 1 470,1 || 11,3% || 8 203,3 || 12,5% || 11 636,0 || 12,1%

122 Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών || 44,5 || 0,3% || 211,2 || 0,3% || 369,4 || 0,4%

123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών ... || 576,2 || 4,4% || 2 991,0 || 4,5% || 5 540,0 || 5,8%

124 Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων || 37,5 || 0,3% || 113,3 || 0,2% || 295,4 || 0,3%

125 Υποδομές σχετικές με την ανάπτυξη … || 591,3 || 4,5% || 2 338,4 || 3,6% || 4 786,7 || 5,0%

126 Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού || 78,3 || 0,6% || 348,6 || 0,5% || 654,1 || 0,7%

131 Εκπλήρωση των προτύπων με βάση την κοινοτική ... || 3,9 || 0,0% || 59,5 || 0,1% || 69,1 || 0,1%

132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων || 16,3 || 0,1% || 65,4 || 0,1% || 131,1 || 0,1%

133 Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης || 20,1 || 0,2% || 66,8 || 0,1% || 167,3 || 0,2%

141 Γεωργία ημιαυτοσυντήρησης || 73,7 || 0,6% || 609,7 || 0,9% || 807,3 || 0,8%

142 Ομάδες παραγωγών || 34,7 || 0,3% || 153,0 || 0,2% || 240,7 || 0,3%

143 Άμεσες ενισχύσεις (BG + RO) || 1,3 || 0,0% || 7,1 || 0,0% || 15,8 || 0,0%

144 Γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση || 14,2 || 0,1% || 146,9 || 0,2% || 200,4 || 0,2%

Άξονας 1 || 3 868,3 || 29,8% || 20 095,0 || 30,5% || 31 440,6 || 32,7%

211 Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στους γεωργούς ... || 1 079,7 || 8,3% || 6 265,6 || 9,5% || 6 725,5 || 7,0%

212 Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στους γεωργούς περιοχών... || 993,7 || 7,6% || 6 357,2 || 9,7% || 7 500,9 || 7,8%

213 Ενισχύσεις Natura 2000 και ενισχύσεις που συνδέονται με.. || 40,8 || 0,3% || 165,9 || 0,3% || 583,2 || 0,6%

214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις || 3 338,0 || 25,7% || 18 599,1 || 28,2% || 22 929,9 || 23,9%

215 Ενισχύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων || 95,7 || 0,7% || 399,0 || 0,6% || 885,1 || 0,9%

216 Μη παραγωγικές επενδύσεις || 113,1 || 0,9% || 328,8 || 0,5% || 544,2 || 0,6%

221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης || 194,6 || 1,5% || 1 225,6 || 1,9% || 1 710,9 || 1,8%

222 Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων .... || 0,2 || 0,0% || 0,5 || 0,0% || 10,7 || 0,0%

223 Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης || 25,2 || 0,2% || 116,0 || 0,2% || 256,6 || 0,3%

224 Ενισχύσεις Natura 2000 || 15,6 || 0,1% || 33,2 || 0,1% || 74,9 || 0,1%

225 Δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις || 11,4 || 0,1% || 40,9 || 0,1% || 134,4 || 0,1%

226 Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και … || 199,1 || 1,5% || 962,2 || 1,5% || 1 622,1 || 1,7%

227 Μη παραγωγικές επενδύσεις || 120,1 || 0,9% || 380,4 || 0,6% || 772,6 || 0,8%

Άξονας 2 || 6 227,14 || 47,9% || 34 874,30 || 53,0% || 43 751,13 || 45,5%

311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες || 183,9 || 1,4% || 714,0 || 1,1% || 1 236,8 || 1,3%

312 Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων || 249,0 || 1,9% || 881,3 || 1,3% || 2 046,0 || 2,1%

313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων || 140,7 || 1,1% || 482,8 || 0,7% || 1 227,0 || 1,3%

321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό … || 561,7 || 4,3% || 1963,2 || 3,0% || 3 649,8 || 3,8%

322 Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών || 503,1 || 3,9% || 2 299,1 || 3,5% || 3 338,9 || 3,5%

323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής … || 183,4 || 1,4% || 682,2 || 1,0% || 1 201,6 || 1,2%

331 Κατάρτιση και ενημέρωση || 15,5 || 0,1% || 58,6 || 0,1% || 112,7 || 0,1%

341 Απόκτηση δεξιοτήτων, προώθηση και εφαρμογή ... || 9,7 || 0,1% || 73,6 || 0,1% || 121,9 || 0,1%

Άξονας 3 || 1 847,15 || 14,2% || 7 154,7 || 10,9% || 12 934,5 || 13,5%

411 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης… || 61,5 || 0,5% || 145,4 || 0,2% || 530,7 || 0,6%

412 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης… || 10,5 || 0,1% || 21,3 || 0,0% || 152,7 || 0,2%

413 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης… || 624,0 || 4,8% || 1 707,6 || 2,6% || 4 143,7 || 4,3%

421 Υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας || 19,3 || 0,1% || 47,0 || 0,1% || 232,3 || 0,2%

431 Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση... || 148,4 || 1,1% || 545,8 || 0,8% || 973,9 || 1,0%

Άξονας 4 || 863,6 || 6,6% || 2 467,1 || 3,7% || 6 033,4 || 6,3%

511 Τεχνική βοήθεια || 191,3 || 1,5% || 833,5 || 1,3% || 1 533,2 || 1,6%

611 Άμεσες ενισχύσεις BG + RO || -0,3 || 0,0% || 437,0 || 0,7% || 437,8 || 0,5%

Γενικό σύνολο || 12 997,1 || 100,0% || 65 861,7 || 100,0% || 96 130,7 || 100,0%

* Τα κράτη μέλη δηλώνουν τις δαπάνες τους σε τριμηνιαία βάση. Ωστόσο, για το έτος ν, οι δηλώσεις Τ4 υποβάλλονται τον Ιανουάριο του έτους ν+1. Συνεπώς, οι αντίστοιχες επιστροφές από την Επιτροπή στα κράτη μέλη για το έτος ν πραγματοποιούνται από το Τ4 του έτους ν-1 έως το Τ3 του έτους ν.

3.5.           Εφαρμογή των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ

Στο γράφημα 2 παρουσιάζεται το ποσοστό δημοσιονομικής εκτέλεσης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ανά κράτος μέλος: πληρωμές από την αρχή της περιόδου προγραμματισμού έως το 2013, συμπεριλαμβανομένου του Τ4 2013 που αποδίδεται το οικονομικό έτος 2014, σε σύγκριση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων για την περίοδο 2007-2013 σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο. Δεδομένου ότι το 2013 ήταν το τελευταίο έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν αναλήψεις υποχρεώσεων, το ποσοστό εκτέλεσης είναι ίσο προς το ποσοστό απορρόφησης (πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, σε σύγκριση με τις συνολικές πιστώσεις για την περίοδο 2007-2013). Το μέσο ποσοστό δημοσιονομικής εκτέλεσης του ΕΓΤΑΑ για το σύνολο των προγραμμάτων του ΕΓΤΑΑ είναι 80%.

Σύμφωνα με το γράφημα 2, τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν απορροφήσει περισσότερο από το 80% των αναλήψεων υποχρεώσεων της περιόδου 2007-2013.

Έως τα τέλη του 2013, η εφαρμογή του κανόνα Ν+2 οδήγησε σε σχετικά μικρές αποδεσμεύσεις για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Οι εν λόγω αποδεσμεύσεις ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 164,6 εκατομμυρίων ευρώ και αφορούν τα έτη 2008, 2009 και 2010. Οι αποδεσμεύσεις για το έτος 2011 θα γίνουν το 2014.

Top