EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R1536

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1536/92 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας

ΕΕ L 163 της 17/06/1992, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/1536/oj

31992R1536

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1536/92 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 17/06/1992 σ. 0001 - 0004
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 4 σ. 0093
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 4 τόμος 4 σ. 0093


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1536/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 1991 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των αλιευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91 προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τα αλιευτικά προϊόντα που διατίθενται στην Κοινότητα, προκειμένου, ιδίως, να αποκλειστούν από την αγορά τα προϊόντα των οποίων η εμπορική ποιότητα δεν είναι ικανοποιητική και να διευκολυνθούν οι εμπορικές σχέσεις στη βάση θεμιτού ανταγωνισμού-

ότι ο καθορισμός τέτοιων προδιαγραφών για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα της παραγωγής τόνου στην Κοινότητα, καθώς και να διευρύνει τις αγορές και να διευκολύνει τη διάθεση των προϊόντων-

ότι, προκειμένου ιδίως να εξασφαλιστεί η διαφάνεια της αγοράς, είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί ότι τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να παρασκευάζονται αποκλειστικά από σαφώς καθορισμένα είδη και να περιέχουν μια ελάχιστη ποσότητα ψαριού-

ότι στόχος του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός εμπορικής ονομασίας των εν λόγω προϊόντων- ότι η ονομασία αυτή δεν προδικάζει καθόλου την κατάταξη και τη δασμολογική μεταχείριση κατά την εισαγωγή των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα, ιδίως όσον αφορά την παραχώρηση προτιμησιακών καθεστώτων-

ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποσαφήνιση της ονομασίας πώλησης των εν λόγω προϊόντων, θα πρέπει να ορισθούν οι τρόποι παρουσίασης σύμφωνα με τους οποίους τα προϊόντα διατίθενται στο εμπόριο και να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον πρέπει να περιγράφονται τα υγρά κάλυψης- ότι, η φύση των στοιχείων αυτών δεν μπορεί, ωστόσο, να είναι τέτοια, ώστε να αποκλείονται τα νέα προϊόντα που ενδέχεται να εμφανισθούν στην αγορά-

ότι η οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων, καθώς επίσης και τη διαφήμισή τους (2), τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στην προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο ορισμένων προϊόντων σε προσυσκευασία (3), καθορίζουν τις αναγκαίες ενδείξεις για την ορθή πληροφόρηση και προστασία του καταναλωτή όσον αφορά το περιεχόμενο των δοχείων- ότι, όσον αφορά τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας, είναι σκόπιμο να καθοριστεί, επιπλέον, η ονομασία πώλησης των προϊόντων σε συνάρτηση με την εμπορική παρουσίαση ή το προτεινόμενο μαγειρικό παρασκεύασμα και, ενδεχομένως, με το χρησιμοποιούμενο υγρό κάλυψης- ότι στην ετικέτα των εν λόγω προϊόντων πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα του δοχείου σε ψάρι- ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια της ονομασίας πώλησης "σε φυσικό ζωμό"-

ότι η οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (4) αποσκοπεί στην εναρμόνιση των υγειονομικών προδιαγραφών που πρέπει να τηρούνται κατά την εμπορία των αλιευτικών προϊόντων στην κοινοτική αγορά, καθώς και στην εξασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας- ότι οι διατάξεις των παρόντων προδιαγραφών εμπορίας εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των ισχυόντων υγειονομικών κανόνων-

ότι πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να προβαίνει, εάν είναι αναγκαίο, στην θέσπιση μέτρων εφαρμογής τεχνικού χαρακτήρα, τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις προδιαγραφές που διέπουν την εμπορία κονσερβών τόνου και παλαμίδας στην Κοινότητα.

Άρθρο 2

1. Η ονομασία πώλησης κονσερβών τόνου ή παλαμίδας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5, προορίζεται για προϊόντα που πληρούν τους ακόλουθους όρους:

1. όσον αφορά τις κονσέρβες τόνου:

- υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1604 14 10 και ex 1604 20 70,

- παρασκευάζονται αποκλειστικά από ένα από τα είδη που καθορίζονται στο σημείο Ι του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού,

2. όσον αφορά τις κονσέρβες παλαμίδας:

- υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1604 14 90, ex 1604 20 50, 1604 19 30, ex 1604 20 70, ex 1604 19 99 και ex 1604 20 90,

- παρασκευάζονται αποκλειστικά από τα είδη που καθορίζονται στο σημείο ΙΙ του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

2. Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη διαφορετικού είδους ψαριών στο ίδιο δοχείο.

Ωστόσο, τα μαγειρικά παρασκευάσματα με βάση τη σάρκα τόνου ή παλαμίδας που προϋποθέτουν τη λύση της μυϊκής τους συνέχειας, μπορούν να περιέχουν σάρκα άλλων ψαριών, τα οποία έχουν υποστεί την ίδια επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι η ποσότητα τόνου ή παλαμίδας, ή το μείγμα τους, αποτελεί τουλάχιστον το 25 % του καθαρού βάρους.

Άρθρο 3

1. Όταν οι ενδείξεις σχετικά με την εμπορική παρουσίαση του προϊόντος, που αναφέρονται κατωτέρω, περιλαμβάνονται στην ονομασία πώλησης που καθορίζεται στο άρθρο 5, αυτές πρέπει να ανταποκρίνονται στους εξής ορισμούς:

i) ολόκληρα: ή μυϊκή μάζα τεμαχίζεται εγκαρσίως και παρουσιάζεται με τη μορφή ολόκληρης φέτας που αποτελείται από ένα μόνο τεμάχιο ή έχει ανασυσταθεί σε συμπαγή μάζα με τη σύνδεση ενός ή περισσοτέρων τεμαχίων σάρκας.

Επιτρέπεται η ύπαρξη ψιχίων μέχρι ποσοστού 18 % του βάρους του ψαριού.

Η ύπαρξη ψιχίων απαγορεύεται, ωστόσο, εφόσον η μυϊκή μάζα συσκευάζεται ωμή- ωστόσο επιτρέπεται να προστεθούν τεμάχια σάρκας, εάν είναι αναγκαίο, για να πληρωθεί τελείως το δοχείο,

ii) τεμάχια: τμήματα σάρκας των οποίων η αρχική μυϊκή δομή έχει διατηρηθεί και των οποίων η διάσταση στα μικρότερα τμήματα δεν είναι κατώτερη από 1,2 cm.

Επιτρέπεται η ύπαρξη ψιχίων μέχρι ποσοστού 30 % του βάρους του ψαριού,

iii) φιλέτα:

α) επιμήκεις μυικές λωρίδες που έχουν ληφθεί από τη μυική μάζα παράλληλα προς τη σπονδυλική στήλη-

β) μυικές λωρίδες από την κοιλιακή χώρα- στην περίπτωση αυτή τα φιλέτα μπορούν να έχουν την ονομασία "κοιλιακά τεμάχια" (ventreches),

iv) ψιχία: τμήματα σάρκας διαφορετικού μεγέθους των οποίων έχει διατηρηθεί η αρχική μυική δομή,

v) θρύματα: τεμαχίδια σάρκας ιδίου μεγέθους που δεν αποτελούν πολτό.

2. Επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη μορφή παρουσίασης εκτός από αυτές που αναφέρονται ανωτέρω ή οποιοδήποτε μαγειρικό παρασκεύασμα, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται σαφώς στην ονομασία πώλησης.

Άρθρο 4

Στην περίπτωση που το χρησιμοποιούμενο υγρό κάλυψης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ονομασίας πώλησης, πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι όροι:

- η ονομασία "σε ελαιόλαδο" χαρακτηρίζει προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιείται μόνον ελαιόλαδο χωρίς την ανάμειξη άλλων ελαίων,

- η ονομασία "σε φυσικό ζωμό" χαρακτηρίζει προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιείται φυσικός ζωμός (υγρό από το μαγείρευμα του ψαριού), άλμη ή νερό, με την προσθήκη ενδεχομένως αρτυμάτων και αρωματικών φυτών ή φυσικών αρωματικών υλών όπως ορίζονται στην οδηγία 88/388/ΕΟΚ (5),

- ο ορισμός "σε φυτικό έλαιο" χαρακτηρίζει προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιούνται μενονωμένα εξευγενισμένα φυτικά έλαια ή μείγματά τους,

- η ονομασία κάθε χρησιμοποιούμενου υγρού κάλυψης πρέπει να αναφέρεται σαφώς και ρητώς, με τη συνήθη εμπορική του ονομασία.

Άρθρο 5

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται από τις οδηγίες 79/112/ΕΟΚ και 76/211/ΕΟΚ, η ονομασία πώλησης που αναφέρεται στις προσυσκευασίες των κονσερβών τόνου και παλαμίδας πρέπει να περιλαμβάνει:

α) για τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1:

- τον τύπο του χρησιμοποιούμενου ψαριού (τόνος ή παλαμίδα),

- την παρουσίαση υπό την οποία το ψάρι διατίθεται στο εμπόριο, με βάση τη σχετική ονομασία που αναφέρεται στο άρθρο 3- η διευκρίνιση αυτή είναι, ωστόσο, προαιρετική στην περίπτωση της παρουσίασης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο i),

- την ονομασία του χρησιμοποιούμενου υγρού κάλυψης, τηρουμένων των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 4-

β) για τους τρόπους παρουσίασης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2:

- τον τύπο του χρησιμοποιούμενου ψαριού (τόνος ή παλαμίδα),

- την ένδειξη των χαρακτηριστικών του μαγειρικού παρακευάσματος.

2. Οι όροι "τόνος" και "παλαμίδα" δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνδυάζονται στην ονομασία πώλησης κονσερβών τόνου ή παλαμίδας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημεία 1 και 2, αντίστοιχα.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση καθιερωμένης εμπορικής χρήσης, ο τύπος του χρησιμοποιούμενου ψαριού (τόνος ή παλαμίδα), καθώς και το συγκεκριμένο είδος, μπορούν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, να ορίζονται με την συνήθη ονομασία που χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η εμπορία των προϊόντων.

4. Η ονομασία πώλησης "σε φυσικό ζωμό" μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις κονσέρβες που διατίθενται στο εμπόριο με τους τρόπους παρουσίασης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο i) έως iii) και με το υγρό κάλυψης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 δεύτερη περίπτωση.

Άρθρο 6

Με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ, ο λόγος του βάρους του ψαριού που περιέχεται στο δοχείο μετά την αποστείρωση προς το καθαρό βάρος, εκφρασμένων σε γραμμάρια, πρέπει να είναι, τουλάχιστον, ίσος προς τις ακόλουθες τιμές:

α) για τους τρόπους παρουσίασης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1:

- 70 % για το υγρό κάλυψης που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεύτερη περίπτωση,

- 65 % για τα άλλα υγρά κάλυψης-

β) 25 % για τους τρόπους παρουσίασης ή τα μαγειρικά παρασκευάσματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Οι προδιαγραφές που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των προδιαγραφών που καθορίζονται από την οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

Άρθρο 8

Η Επιτροπή θεσπίζει, εφόσον υπάρχει ανάγκη και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91, τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

2. Ωστόσο, τα προϊόντα που βρίσκονται σε απόθεμα στα οποία είχε τεθεί επισήμανση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993 δύνανται να διατεθούν στο εμπόριο μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναγράφεται στη συσκευασία τους.

3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 2 οι κονσέρβες τόνου ή παλαμίδας που περιλαμβάνουν το συνδυασμό των όρων "τόνος" και "παλαμίδα" στην ονομασία πώλησης, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 9 Ιουνίου 1992. Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Eduardo de AZEVEDO SOARES

(1) ΕΕ αριθ. L 354 της 23. 12. 1991, σ. 1. (2) ΕΕ αριθ. L 33 της 8. 2. 1979, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία 91/72/ΕΟΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 42 της 16. 2. 1991, σ. 27). (3) ΕΕ αριθ. L 46 της 21. 2. 1976, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία 78/891/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 311 της 4. 11. 1978, σ. 21). (4) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991, σ. 15. (5) ΕΕ αριθ. L 184 της 22. 6. 1988, σ. 61.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2

Ι. ΤΟΝΟΣ

1. Είδη του γένους Thunnus

α) Τόνος λευκός ή μακροπτερύγιος (thunnus alaluga)

β) Τόνος κιτρινοπτερύγιος [thunnus (neothunnus) albacores]

γ) Τόνος ερυθρός (thunnus thynnus)

δ) Παχύς τόνος [thunnus (parathunnus) obesus]

ε) Άλλα είδη του γένους thunnus

2. Παλαμίδες με ριγωτή κοιλιά

[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

ΙΙ. ΠΑΛΑΜΙΔΑ

1. Είδη του γένους sarda

α) Παλαμίδα με ριγωτή ράχη (sarda sarda)

β) Παλαμίδα του Ανατολικού Ειρηνικού (sarda chiliensis)

γ) Παλαμίδα του Ινδικού Ωκεανού (sarda orientalis)

δ) Άλλα είδη του γένους sarda

2. Είδη του γένους euthynnus, εκτός του είδους Euthynnus (Katsuwonus) pelamis

α) Κοινός τόνος (euthynnus alleteratus)

β) Τόνος orientale (euthynnus affinis)

γ) Μέλανα τονοειδή (euthynnus Iineatus)

δ) Άλλα είδη του γένους euthynnus

3. Είδη του γένους auxis

α) Κοπάνι (auxis thazard)

β) Auxis rochei.

Top