EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0966

Kommissionens forordning (EU) 2023/966 af 15. maj 2023 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for at afspejle de ændringsforslag, der blev vedtaget på det 19. møde i konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter

C/2023/3099

EUT L 133 af 17/05/2023, p. 1–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/966/oj

17.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 133/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2023/966

af 15. maj 2023

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for at afspejle de ændringsforslag, der blev vedtaget på det 19. møde i konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 338/97 fastsættes der bestemmelser for handel med dyre- og plantearter, der er opført i bilaget til forordningen. De arter, der er opført i dette bilag, omfatter de arter, som er anført i listerne til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (»konventionen«), samt de arter, hvis bevaringsstatus nødvendiggør, at handel fra, til og inden for Unionen reguleres eller overvåges.

(2)

På partskonferencens 19. møde, der blev afholdt i Panama City (Panama) fra den 14. til den 25. november 2022 (CoP19), blev der foretaget visse ændringer i konventionens lister. Disse ændringer bør indarbejdes i forordning (EF) nr. 338/97.

(3)

Følgende slægter eller systematiske enheder blev opført på liste I til konventionen og bør opføres i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97: Tiliqua adelaidensis, Kinosternon cora og Kinosternon vogti.

(4)

Følgende systematiske enheder blev overført fra liste II til liste I til konventionen og bør udgå af bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 og opføres i bilag A til samme forordning: Pycnonotus zeylanicus (med forsinket gennemførelse), Batagur kachuga, Cuora galbinifrons og Nilssonia leithii.

(5)

Følgende slægter blev overført fra liste I til liste II til konventionen og bør udgå af bilag A til forordning (EF) nr. 338/97 og opføres i bilag B til samme forordning: Ceratotherium simum (populationen i Namibia, med anmærkning), Cynomys mexicanus, Branta canadensis leucopareia, Phoebastria albatrus, Caiman latirostris (populationen i Brasilien, med anmærkning), Crocodylus porosus (populationen i Palawan-øerne, Filippinerne, med anmærkning). Chilabothrus inornatus, som ligeledes blev overført fra liste I til liste II til konventionen, bør udgå af bilag A til forordning (EF) nr. 338/97 og nu opføres i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 under opførelsen for Boidae spp.

(6)

Følgende familier, slægter og arter blev opført på konventionens liste II og bør opføres i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97: Copsychus malabaricus, Physignathus cocincinus, Cyrtodactylus jeyporensis, Tarentola chazaliae, Phrynosoma spp., Chelus fimbriatus (herunder Chelus orinocensis), Macrochelys temminckii, Chelydra serpentina, Graptemys barbouri, Graptemys ernsti, Graptemys gibbonsi, Graptemys pearlensis, Graptemys pulchra, Rhinoclemmys spp., Claudius angustatus, Kinosternon spp. (undtagen arter i bilag A), Staurotypus salvinii, Staurotypus triporcatus, Sternotherus spp., Apalone spp. (undtagen underarter i bilag A), Centrolenidae spp., Agalychnis lemur (med anmærkning), Laotriton laoensis (med anmærkning), Carcharhinidae spp. (med forsinket gennemførelse), Sphyrnidae spp., Potamotrygon albimaculata, Potamotrygon henlei, Potamotrygon jabuti, Potamotrygon leopoldi, Potamotrygon marquesi, Potamotrygon signata, Potamotrygon wallacei, Rhinobatidae spp., Hypancistrus zebra (med anmærkning), Thelenota spp. (med forsinket gennemførelse), Handroanthus spp. (med anmærkning og forsinket gennemførelse), Roseodendron spp. (med anmærkning og forsinket gennemførelse), Tabebuia spp. (med anmærkning og forsinket gennemførelse), Rhodiola spp. (med anmærkning), Afzelia spp. (afrikanske populationer, med anmærkning), Dipteryx spp. (med anmærkning og forsinket gennemførelse), Pterocarpus spp. (afrikanske populationer, med anmærkning), Khaya spp. (afrikanske populationer, med anmærkning).

(7)

De følgende slægter og arter, der hidtil var opført i bilag D til forordning (EF) nr. 338/97, bør udgå af dette bilag efter deres optagelse på konventionens liste II på CoP19: Physignathus cocincinus, Laotriton laoensis, Handroanthus spp. (med forsinket gennemførelse), Tabebuia spp. (med forsinket gennemførelse), Roseodendron spp. (med forsinket gennemførelse), Rhodiola spp. og Khaya spp.

(8)

Fortolkningsdelen af konventionens lister blev ændret, og en række anmærkninger vedrørende flere systematiske enheder, der er opført på disse lister, blev vedtaget eller ændret på CoP19 og vil skulle afspejles i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97.

(9)

Nærmere bestemt blev følgende anmærkninger indføjet på konventionens lister:

en anmærkning for Ceratotherium simum simum (populationen i Namibia)

en anmærkning for Caiman latirostris (populationen i Brasilien)

en anmærkning for Crocodylus porosus (populationen på Palawan-øerne, Filippinerne)

en anmærkning for Agalychnis lemur

en anmærkning for Laotriton laoensis

en anmærkning for Hypancistrus zebra

anmærkning #17 for Handroanthus spp., Roseodendron spp. og Tabebuia spp.

anmærkning # 2 for Rhodiola spp.

anmærkning #17 for Afzelia spp. (afrikanske populationer)

anmærkning # 17 for Dipteryx spp.

anmærkning #17 for Pterocarpus spp. (afrikanske populationer)

anmærkning #17 for Khaya spp. (afrikanske populationer)

(10)

Nærmere bestemt blev følgende anmærkninger ændret på konventionens lister:

anmærkningerne #1, #4, #10 og #14

den parentetiske anmærkning for Orchidaceae-arter, der er opført på liste I

anmærkningen for Pterocarpus tinctorius og opførelse af denne systematiske enhed og Pterocarpus erinaceus under opførelsen for Pterocarpus spp. (afrikanske populationer) med anmærkning #17.

(11)

Det er også nødvendigt at ændre note 12, 13 og 14 i noterne vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D til forordning (EF) nr. 338/97, herunder for så vidt angår definitionerne af »10 kg pr. forsendelse« og »forarbejdet træ«, for at afspejle de ændringer, der blev vedtaget på CoP19.

(12)

Følgende arter er blevet optaget på konventionens liste III: Daboia palaestinae efter anmodning fra Israel Caribena versicolor og Papilio phorbanta efter anmodning fra Unionen Melopyrrha nigra og Tiaris canorus efter anmodning fra Cuba Conophytum spp., Mestoklema tuberosum, Raphionacme zeyheri, Crassothonna clavifolia, Othonna armiana, Othonna cacalioides, Othonna euphorbioides, Othonna retrorsa, Tylecodon bodleyae, Tylecodon nolteei, Tylecodon reticulatus, Monsonia herrei, Monsonia multifida, Monsonia patersonii, Pelargonium crassicaule, Pelargonium triste, Adenia spinosa og Portulacaria pygmaea, alle efter anmodning fra Sydafrika Ctenophorus spp., Intellagama spp., Tympanocryptis spp., Carphodactylus spp., Nephrurus spp., Orraya spp., Phyllurus spp., Saltuarius spp., Strophurus spp., Underwoodisaurus spp., Uvidicolus spp., Egernia spp., Tiliqua multifasciata, Tiliqua nigrolutea, Tiliqua occipitalis, Tiliqua rugosa, Tiliqua scincoides intermedia og Tiliqua scincoides, efter anmodning fra Australien samt Holacanthus limbaughi efter anmodning fra Frankrig. Disse arter bør derfor opføres i bilag C til forordning (EF) nr. 338/97.

(13)

Othonna retrorsa, der hidtil var opført i bilag D til forordning (EF) nr. 338/97, bør udgå af dette bilag efter optagelsen på konventionens liste III efter anmodning fra Sydafrika. Echinotriton andersoni, som blev opført i bilag C til forordning (EF) nr. 338/97 den 16. december 2021 efter optagelsen på konventionens liste III den 13. februar 2021 foranlediget af Japan, bør også udgå af bilag D til forordning (EF) nr. 338/97.

(14)

Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe har konkluderet, at Dipteryx spp. (undtagen D. panamensis) bør opføres i bilag D til forordning (EF) nr. 338/97 med en anmærkning, der afgrænser, hvilken type enheder der er omfattet (anmærkning §5), indtil opførelsen på listen i bilag B til nævnte forordning får virkning.

(15)

Unionen har ikke fremsat forbehold over for nogen af disse ændringer.

(16)

På CoP19 blev der vedtaget nye nomenklaturreferencer for dyr og planter.

(17)

Det er derfor nødvendigt at ændre navnene på følgende arter og underarter: Allochrocebus solatus, Antigone canadensis, Antigone canadensis nesiotes, Antigone canadensis pulla, Antigone vipio, Aonyx cinereus, Chilabothrus inornatus, Chilabothrus monensis, Chilabothrus subflavus, Chondrohierax wilsonii, Hypotaenidia sylvestris, Leucogeranus leucogeranus, Montivipera wagneri, Protobothrops mangshanensis, Psephotellus chrysopterygius, Psephotellus dissimilis, Psephotellus pulcherrimus, Python molurus, Sclerophrys channingi og Sclerophrys superciliaris.

(18)

Følgende arter og underarter blev opført på konventionens liste I på grund af ændringer i nomenklaturen, og de bør derfor opføres i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97: Equus hemionus luteus, Pachypodium windsorii, Pezoporus flaviventris og Pongo tapanuliensis. Følgende arter og slægter blev opført på konventionens liste II på grund af ændringer i nomenklaturen, og de bør derfor opføres i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97: Agalychnis terranova, Malayemys khoratensis, Paruwrobates andinus, Paruwrobates erythromos, Philantomba maxwellii, Sericopelma angustum, Sericopelma embrithes og Tliltocatl spp. Selv om følgende arter er opført på konventionens liste II på grund af ændringer i nomenklaturen, bør de opføres i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, da de arter, som de er udskilt fra, er opført i bilag A til nævnte forordning: Circus hudsonius, Phoenicopterus roseus, Piliocolobus bouvieri og Piliocolobus epieni.

(19)

Følgende arter er udgået af konventionens liste I på grund af ændringer i nomenklaturen, og de bør derfor udgå af bilag A til forordning (EF) nr. 338/97: Alouatta coibensis (som følge af synonymisering af Alouatta coibensis med Alouatta palliata) og Falco pelegrinoides (som følge af synonymisering af Falco pelegrinoides med Falco peregrinus). Følgende arter er udgået af liste II på grund af ændringer i nomenklaturen, og de bør derfor udgå af bilag B til forordning (EF) nr. 338/97: Aphonopelma albiceps (som følge af, at slægten er overført til Brachypelma) og Manta spp. (som følge af synonymisering af slægten Manta med slægten Mobula).

(20)

I betragtning af omfanget af de nødvendige ændringer af bilaget til forordning (EF) nr. 338/97 bør nævnte bilag af klarhedshensyn erstattes i sin helhed.

(21)

Forordning (EF) nr. 338/97 bør derfor ændres.

(22)

I overensstemmelse med konventionens artikel XV.1, litra c), skal ændringer vedtaget ved et møde på partskonferencen træde i kraft 90 dage efter det pågældende møde for alle medlemsstater. For at sikre rettidig ikrafttræden af ændringerne af bilaget til denne forordning bør denne forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen.

(23)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter nedsat i henhold til artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 338/97 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.


BILAG

»BILAG

Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D

1.   

Arterne er opført i bilag A, B, C og D enten:

a)

ved artens navn, eller

b)

med samtlige arter tilhørende en højere systematisk enhed eller en del heraf.

2.   

Forkortelsen »spp.« angiver alle arter tilhørende en højere systematisk enhed.

3.   

Andre henvisninger til højere systematiske enheder end art tjener alene til orientering eller klassificering.

4.   

Arter, som er trykt med fed skrifttype i bilag A, er opført dér på grund af deres beskyttelsesstatus i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF (1) eller Rådets direktiv 92/43/EØF (2).

5.   

Følgende forkortelser angiver lavere systematiske enheder af planter end art:

a)

»ssp.« angiver underart

b)

»var(s)« angiver varietet (varieteter) og

c)

»fa« angiver form.

6.   

Tallene »(I)«, »(II)« og »(III)« ved navnet på en art eller højere systematisk enhed henviser til de lister i konventionen, som de pågældende arter er optaget på, i overensstemmelse med noterne 7, 8 og 9. Hvis ingen af disse anmærkninger forekommer, betyder det, at de pågældende arter ikke er optaget på konventionens lister.

7.   

»(I)« ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens liste I.

8.   

»(II)« ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den pågældende art eller højere systematiske enhed er optaget på konventionens bilag II.

9.   

»(III)« ved navnet på en art eller højere systematisk enhed angiver, at den er optaget på konventionens bilag III. I disse tilfælde er det land, for hvilket arten eller den højere systematiske enhed er optaget på bilag III, også anført.

10.   

»Kultivar« betyder ifølge definitionen i den 8. udgave af »International Code of Nomenclature for Cultivated Plants« en samling af planter, der a) er blevet udvalgt på grund af en særlig egenskab eller kombination af egenskaber, b) er forskellig, ensartet og stabil med hensyn til disse egenskaber og c) bevarer disse egenskaber, når den opformeres ved passende metoder. Ingen ny systematisk enhed kan anses som sådan, før dens kategorinavn og område er blevet formelt offentliggjort i den seneste udgave af International Code of Nomenclature for Cultivated Plants.

11.   

Hybrider kan opføres specifikt på listerne, men kun hvis de danner særskilte og stabile bestande i naturen. Dyrehybrider, som i de foregående fire generationer har en eller flere af de arter, der er opført i bilag A eller B, er omfattet af denne forordning på samme måde, som hvis de var rene arter, også selv om den pågældende hybrid ikke er opført specifikt i bilagene.

12.   

Når en art er opført i bilag A, B eller C, er hele dyret eller planten, levende eller død(t), altid omfattet. Desuden er alle dele og produkter af arten også opført i samme bilag, medmindre — for så vidt angår dyrearter, der er opført i bilag C, og plantearter, der er opført i bilag B eller C — der er vedføjet en anmærkning til arten med symbolet # efterfulgt af et tal, der angiver, at alene specifikke dele og afledte produkter er omfattet. I overensstemmelse med artikel 2, litra t), angiver tegnet »#" efterfulgt af et tal ved navnet på en art eller højere systematisk enhed, som er opført i bilag B eller C, dele eller afledte produkter heraf, der for så vidt forordningen angår anføres som følger:

#1

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø, sporer og pollen (herunder pollinia)

b)

in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, som transporteres i sterile beholdere

c)

afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter og

d)

frugter og dele samt afledte produkter heraf fra kunstigt opformerede planter af slægten Vanilla.

#2

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø og pollen og

b)

færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.

#3

Omfatter hele og ituskårne rødder og dele af rødder, undtagen forarbejdede dele eller afledte produkter, som f.eks. pulvere, piller, ekstrakter, tonika, té og konfekt.

#4

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø (herunder frøkapsler af Orchidaceae), sporer og pollen (herunder pollinia). Undtagelsen gælder ikke for frø fra Cactaceae spp. eksporteret fra Mexico og for frø fra Beccariophoenix madagascariensis og Dypsis decaryi eksporteret fra Madagaskar

b)

in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, som transporteres i sterile beholdere

c)

afskårne blomster fra kunstigt opformerede planter

d)

frugter og dele samt afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af slægten Vanilla (Orchidaceae) og af familien Cactaceae

e)

stængler, blomster samt dele eller afledte produkter heraf fra naturligt eller kunstigt opformerede planter af slægten Opuntia underslægt Opuntia og Selenicereus (Cactaceae)

f)

færdigvarer af Aloe ferox og Euphorbia antisyphilitica, der er emballeret og klar til salg i detailhandel, og

g)

færdigvarer afledt af kunstig opformering, der er emballeret og klar til salg i detailhandel som kosmetik, der indeholder dele eller afledte produkter af Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis eller Phalaenopsis lobbii.

#5

Omfatter stammer, opsavet træ samt finér.

#6

Omfatter stammer, opsavet træ, finér samt krydsfinér.

#7

Omfatter stammer, træflis, træsmuld og ekstrakter.

#8

Omfatter underjordiske dele (dvs. rødder og jordstængler): hele, dele og pulveriserede.

#9

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen dele og afledte produkter, der er mærket »Produceret af materiale fra Hoodia spp. tilvejebragt ved kontrolleret høst og produktion i samarbejde med CITES' styrelsesråd i [Botswana under aftale nr. BW/xxxxxx] [Namibia under aftale nr. NA/xxxxxx] [Sydafrika under aftale nr. ZA/xxxxxx]«.

#10

Omfatter alle dele, afledte produkter og færdigvarer, undtagen reeksport af færdige musikinstrumenter, færdigt tilbehør til musikinstrumenter og færdige dele til musikinstrumenter.

#11

Omfatter stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér, træsmuld og ekstrakter. Færdige produkter, der indeholder sådanne ekstrakter, herunder dufte, er ikke omfattet af denne anmærkning.

#12

Omfatter stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér og ekstrakter. Færdige produkter, der indeholder sådanne ekstrakter, herunder dufte, er ikke omfattet af denne anmærkning.

#13

Omfatter kernen (også kendt som »endosperm«, »pulp« eller »kopra«) og afledte produkter heraf, undtagen færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.

#14

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø og pollen

b)

in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer, som transporteres i sterile beholdere

c)

frugter

d)

blade

e)

raminpulver, herunder alle former for pulver i fast form og

f)

færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel, undtagen flis, trækugler, bedekranse og træskærerarbejder.

#15

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

blade, blomster, pollen, frugter og frø

b)

færdigvarer, hvor der indgår højst 10 kg af den omfattede træsort pr. forsendelse

c)

færdige musikinstrumenter, dele af færdige musikinstrumenter og færdigt tilbehør til musikinstrumenter

d)

dele og afledte produkter af Dalbergia cochinchinensis, som er omfattet af anmærkning #4

e)

dele og afledte produkter af Dalbergia spp. med oprindelse i og eksporteret fra Mexico, som er omfattet af anmærkning #6.

#16

Omfatter frø, frugter og olier.

#17

Omfatter stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér og forarbejdet træ.

#18

Undtagen dele og afledte produkter, bortset fra æg.

13.   

Nedenstående termer og begreber, der anvendes i anmærkningerne i bilagene, defineres som følger:

Ekstrakt

Ethvert stof, som udvindes direkte af plantemateriale med fysiske eller kemiske midler uanset fremstillingsprocessen. Ekstraktet kan have fast (f.eks. krystaller, harpiks, fine eller grove partikler), halvfast (f.eks. gummi eller voks) eller flydende form (f.eks. opløsninger, tinkturer, olier og essentielle olier).

Færdige musikinstrumenter

Et musikinstrument (som angivet i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system, kapitel 92; musikinstrumenter, dele og tilbehør til sådanne genstande), der kan spilles på, eller spilles på efter at dele er påmonteret. Antikke instrumenter (som defineret i HS-kode 97.05 og 97.06; kunstværker, samlerobjekter og antikviteter) omfattes også af termen.

Færdigt tilbehør til musikinstrumenter

Tilbehør til et musikinstrument (som angivet i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system, kapitel 92; musikinstrumenter, dele og tilbehør til sådanne genstande), der er adskilt fra musikinstrumentet, og som er specifikt udformet eller tildannet til at blive anvendt eksplicit i forbindelse med et instrument, og hvis anvendelse ikke kræver yderligere ændringer.

Færdige dele til musikinstrumenter

En del (som angivet i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system, kapitel 92; musikinstrumenter, dele og tilbehør til sådanne genstande) af et musikinstrument, der er klar til påmontering, og som er specifikt udformet og tildannet til at blive anvendt eksplicit i forbindelse med et instrument, for at der kan spilles på det.

Færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel

Varer, som sendes enkeltvis eller som samlede partier, og som ikke kræver videre forarbejdning; er pakket, emballeret og klar til endelig anvendelse eller til salg i detailhandel i en tilstand, så de kan sælges til eller anvendes af den brede offentlighed.

Pulver

Et tørt, fast stof i form af fine eller grove partikler.

Forsendelse

Fragt, der transporteres på grundlag af et enkelt konnossement eller luftfragtbrev uanset mængde eller antal beholdere eller kolli; eller genstande, der bæres, medbringes eller er pakket i personlig bagage.

10 kg pr. forsendelse

Termen »10 kg pr. forsendelse« dækker vægten af træ fra hver individuel art af slægterne Dalbergia eller Guibourtia, omfattet af anmærkningen, som indgår i genstande i forsendelsen. Begrænsningen på 10 kg gælder for den individuelle vægt af den mængde træ af en specifik art med anmærkning, som indgår i hver genstand i forsendelsen og ikke af den samlede forsendelse. Den samlede vægt for hver enkelt art med anmærkning skal betragtes individuelt for at afgøre, hvorvidt en CITES-tilladelse er påkrævet for hver enkelt art med anmærkning. Vægten af forskellige arter skal ikke vurderes samlet, men for hver enkelt art.

Forarbejdet træ

Defineret ved HS-kode 44.09. Træ (herunder ikkesammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Træflis

Træ, som er blevet findelt.

14.   

Da ingen af de arter eller højere systematiske enheder af FLORA, der er opført i bilag A, er forsynet med noter, betyder dette, at hybrider heraf skal behandles i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, hvilket betyder, at hybrider, som er kunstigt opformerede frembringelser af én eller flere af disse arter eller højere systematiske enheder, kan gøres til genstand for handel med et certifikat for kunstig opformering, samt at frø og pollen (herunder pollinia), afskårne blomster, in vitro-frøplantekulturer og -vævskulturer af disse hybrider, som transporteres i sterile beholdere, ikke er omfattet af denne forordning.

15.   

Spildprodukterne urin, fækalier og ambra, som fremkommer uden manipulation af det pågældende dyr, er ikke omfattet af denne forordning.

16.   

Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder denne forordning kun for levende enheder og hele, eller i det væsentlige hele, døde enheder, undtagen systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§1

Hele eller i det væsentlige hele skind, rå eller garvede.

17.   

Med hensyn til plantearter, der er opført i bilag D, gælder denne forordning kun for levende enheder, undtagen for systematiske enheder, der er forsynet med følgende noter, som viser, at andre dele og afledte produkter også er omfattet:

§2

Tørrede eller friske planter, herunder eventuelt blade, rødder/rodstokke, stængler, frø/sporer, bark og frugter.

§4

Omfatter alle dele og afledte produkter undtagen:

a)

frø og pollen

b)

færdigvarer, der er emballeret og klar til salg i detailhandel.

§5

Omfatter stammer, opsavet træ, finér, krydsfinér og forarbejdet træ.*

*)

Defineret ved HS-kode 44.09. Træ (herunder ikkesammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende.

 

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Trivialnavn

FAUNA

CHORDATA (CHORDATES)

MAMMALIA

 

 

 

Pattedyr

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

gaffelantilope

 

Antilocapra americana (I) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

 

gaffelbuk

Bovidae

 

 

 

antiloper, kvæg, dykkerantiloper, gazeller, geder, får etc.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

addax eller mendesantilope

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

mankefår

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

hjorteantilope eller bezoarantilope

 

Bos gaurus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bos frontalis, der ikke er omfattet denne forordning)

 

 

gaur

 

Bos mutus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bos grunniens, der ikke er omfattet denne forordning)

 

 

yak eller grynteokse

 

Bos sauveli (I)

 

 

kouprey

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

nilgai

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Bubalus bubalis, der ikke er omfattet denne forordning)

vandbøffel

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

bjerganoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

markhor eller skrueged

 

 

Capra caucasica (II)

 

kaukasisk skrueged

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Enheder af husdyrformen er ikke omfattet af denne forordning)

art af ged

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

art af ged

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

kinesisk serow

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

rød serow

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

sumatra serow

 

Capricornis thar (I)

 

 

himalaya serow

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

brookes dykkerantilope

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

sortrygget dykkerantilope

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

jentinks dykkerantilope

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

ogilbys dykkerantilope

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

gulrygget dykkerantilope

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

zebradykkerantilope

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

bontebok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

indisk gazelle

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

cuviers gazelle

 

 

 

Gazella dorcas (III Algeriet/Tunesien)

dorcas gazelle

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

tyndhornet gazelle

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

stor sabelantilope

 

 

Kobus leche (II)

 

lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

rød goral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

langhalet goral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

himalaya goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

kinesisk goral

 

Nanger dama (I)

 

 

dama gazelle

 

Oryx dammah (I)

 

 

sabeloryx

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabisk oryx

 

 

Ovis ammon (II)

 

altai argalifår

 

 

Ovis arabica (II)

 

arabiske vildtlevende får

 

 

Ovis bochariensis (II)

 

bukhara urial

 

 

Ovis canadensis (II) (Kun populationen i Mexico; ingen andre populationer er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

tykhornsfår

 

 

Ovis collium (II)

 

kasakhstansk argalifår

 

 

Ovis cycloceros (II)

 

afghansk urial

 

 

Ovis darwini (II)

 

gobi argalifår

 

Ovis gmelini (I) (populationen i Cypern)

 

 

anatolisk får

 

Ovis hodgsoni (I)

 

 

tibetansk argalifår

 

 

Ovis jubata (II)

 

shansi argalifår

 

 

Ovis karelini (II)

 

tianshan argalifår

 

Ovis nigrimontana (I)

 

 

karatau argalifår

 

 

Ovis polii (II)

 

marco polo argalifår

 

 

Ovis punjabiensis (II)

 

punjab urial

 

 

Ovis severtzovi (II)

 

Severtzovs argalifår

 

Ovis vignei (I)

 

 

ladakh urial

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

chiru

 

 

Philantomba maxwellii (II)

 

art af dykkerantilope

 

 

Philantomba monticola (II)

 

blå dykkerantilope

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

bharal

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola eller Vu Quang okse

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

underart af gemse

 

 

Saiga borealis (II) (En eksportkvote på nul for vilde enheder, som handles i kommercielt øjemed)

 

mongolsk saigaantilope

 

 

Saiga tatarica (II) (En eksportkvote på nul for vilde enheder, som handles i kommercielt øjemed)

 

steppe saigaantilope

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

firhornsantilope

Camelidae

 

 

 

kameler, guanaco, vicugna

 

 

Lama guanicoe (II)

 

guanaco

 

Vicugna vicugna (I) (Undtagen populationerne i: Argentina [populationerne i provinserne Jujuy, Catamarca og Salta samt de delvist i fangenskab opdrættede populationer i provinserne Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan]; Bolivia [hele populationen]; Chile [populationer i regionen Tarapá og regionen Arica og Parinacota]; Ecuador [hele populationen] og Peru [hele populationen], som er opført i bilag B)

Vicugna vicugna (II) (Kun populationerne i Argentina [populationerne i provinserne Jujuy, Catamarca og Salta og de delvist i fangenskab opdrættede populationer i provinserne Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan]; Bolivia [hele populationen]; Chile [populationer i regionen Tarapá og regionen Arica og Parinacota]; Ecuador [hele populationen] og Peru [hele populationen], alle andre populationer er opført i bilag A) (3)

 

vicugna

Cervidae

 

 

 

hjorte, guemal, muntjakker, puduer

 

Axis calamianensis (I)

 

 

art af axishjort

 

Axis kuhlii (I)

 

 

art af axishjort

 

 

 

Axis porcinus (III) Pakistan (Undtagen de underarter, der er opført i bilag A))

art af axishjort

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

art af axishjort

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

sumphjort

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

underart af kronhjort

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Algeriet/Tunesien)

underart af kronhjort

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

underart af kronhjort

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

persisk dådyr

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

guemal

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

underart af spidshjort

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

sort muntjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

kæmpemuntjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

underart af virginiahjort

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampashjort

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

nordlig pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

sydlig pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

barasingha

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Elds kronhjort

Giraffidae

 

Giraffa camelopardalis (II)

 

giraffer

giraf

Hippopotamidae

 

 

 

flodheste

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

dværgflodhest

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

flodhest

Moschidae

 

 

 

moskushjort

 

Moschus spp. (I) (Kun populationerne i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan; alle andre populationer er opført i bilag B)

Moschus spp. (II) (Undtagen de populationer i Afghanistan, Bhutan, Indien, Myanmar, Nepal og Pakistan, der er opført i bilag A)

 

moskushjort

Suidae

 

 

 

hjortesvin, svin

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

hjortesvin

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

art af hjortesvin

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

art af hjortesvin

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

art af hjortesvin

 

Sus salvanius (I)

 

 

indisk dværgsvin

Tayassuidae

 

 

 

halsbåndssvin eller pekarier

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A, samt populationerne af Pecari tajacu i Mexico og USA, som ikke er opført i bilagene til nærværende forordning)

 

halsbåndssvin eller pekarier

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

chaco-pekari

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

rød panda

Canidae

 

 

 

hunde, ræve, ulve

 

 

 

Canis aureus (III India)

guldsjakal

 

Canis lupus (I/II)

(Alle populationer undtagen populationer i Spanien nord for Duero og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad, som opført i bilag B. Populationer i Bhutan, Indien, Nepal og Pakistan er opført på liste I, alle andre populationer er opført på liste II. Omfatter ikke husdyrformen og dingoen, der er opført som Canis lupus familiaris og Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Omfatter kun populationer i Spanien nord for Duero og populationer i Grækenland nord for 39. breddegrad. Alle andre populationer er opført i bilag A. Omfatter ikke husdyrformen og dingoen, der er opført som Canis lupus familiaris og Canis lupus dingo)

 

ulv

 

Canis simensis

 

 

etiopisk ulv

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

krabberæv

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

mankeulv

 

 

Cuon alpinus (II)

 

asiatisk vildhund, dhole eller rødulv

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

culpeo

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

darwins ræv

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

zorro chilla

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

pampasræv

 

Speothos venaticus (I)

 

 

skovhund

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indien)

indisk ræv

 

 

Vulpes cana (II)

 

blanfords ræv

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fennek eller ørkenræv

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fossa eller viverkatten

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

art af desmerkat

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

katte, geparder, leoparder, løver, tigre osv.

 

 

Felidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A. Enheder af husdyrformen omfattes ikke af denne forordnings bestemmelser. For Panthera leo (afrikanske populationer): Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul for knogler, stykker af knogler, benprodukter, klør, skeletter, kranier og tænder, der er taget i naturen og handles i kommercielt øjemed.

De årlige eksportkvota for handel med knogler, stykker af knogler, benprodukter, klør, skeletter, kranier og tænder i kommercielt øjemed, der stammer fra kommercielt fangenskabsopdræt i Sydafrika, fastsættes og meddeles årligt til CITES-sekretariatet.)

 

katte

 

Acinonyx jubatus (I) (Der bevilges følgende årlige eksportkvoter for levende enheder og jagttrofæer: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handelen med sådanne enheder er undergivet bestemmelserne i artikel 4, stk. 1).

 

 

gepard, cheetah eller jagtleopard

 

Caracal caracal (I) (Kun populationen i Asien; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

karakal eller ørkenlos

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

asiatisk guldkat

 

Felis nigripes (I)

 

 

sortfodet kat

 

Felis silvestris (II)

 

 

vildkat

 

Herpailurus yagouaroundi (I) (Kun populationerne i Mellem- og Nordamerika; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

jaguarundi eller cira

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Geoffreys kat

 

Leopardus guttulus (I)

 

 

sydbrasiliansk tigerkat

 

Leopardus jacobita (I)

 

 

andes-bjergkat

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

sydamerikansk tigerkat eller oncilla

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

margay eller langhalet kat

 

Lynx lynx (II)

 

 

los

 

Lynx pardinus (I)

 

 

spansk los eller pardellos

 

Neofelis diardi (I)

 

 

sunda-træleopard

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

træleopard

 

Panthera leo (I) (Kun populationen i Indien; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

indisk løve

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

 

Panthera uncia (I)

 

 

sneleopard

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

marmorkat

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Kun populationerne i Bangladesh, Indien og Thailand; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

underart af bengalsk tigerkat

 

Prionailurus bengalensis euptilurus (II)

 

 

iriomote kat

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

fladhovedet kat

 

Prionailurus rubiginosus (I) (Kun populationen i Indien; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

rustplettet kat

 

Puma concolor (I) (Kun populationerne i Costa Rica og Panama; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

costa rica cougar

Herpestidae

 

 

 

Manguster

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indien/Pakistan)

almindelig mangust

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indien)

art af mangust

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

art af mangust

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indien)

art af mangust

 

 

 

Herpestes smithii (III Indien)

art af mangust

 

 

 

Herpestes urva (III Indien)

krabbemangust

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indien)

stribetnakket mangust

Hyaenidae

 

 

 

jordulv, hyæner

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

stribet hyæne

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

jordulv

Mephitidae

 

 

 

stinkdyr

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

humboldts andesskunk

Mustelidae

 

 

 

mårer

Lutrinae

 

 

 

oddere

 

 

Lutrinae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

oddere

 

Aonyx capensis microdon (I) (Kun populationerne i Cameroun og Nigeria; alle andre populationer er opført i bilag B)

 

 

fingerodder

 

Aonyx cinereus (I)

 

 

asiatisk dværgodder

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

californisk havodder

 

Lontra felina (I)

 

 

havodder

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

neotropisk flododder

 

Lontra provocax (I)

 

 

sydlig flododder

 

Lutra lutra (I)

 

 

europæisk odder

 

Lutra nippon (I)

 

 

japansk odder

 

Lutrogale perspicillata (I)

 

 

glatpelset odder

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

brasiliansk kæmpeodder

Mustelinae

 

 

 

Grisoner, mårer, hyaraer, væsler

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

hyara

 

 

 

Martes flavigula (III Indien)

gulstrubet mår eller charsamår

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indien)

indisk underart af husmår

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indien)

nilgiri-mår

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

honninggrævling

 

Mustela nigripes (I)

 

 

sortfodet ilder

Odobenidae

 

 

 

hvalros

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

hvalros

Otariidae

 

 

 

øresæler

 

 

Arctocephalus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

søbjørne eller pelssæler

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

philippi-pelssæl

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

guadaloupe-pelssæl

Phocidae

 

 

 

sæler

 

 

Mirounga leonina (II)

 

sydlig søelefant

 

Monachus spp. (I)

 

 

munkesæler

Procynidae

 

 

 

halvbjørne

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

hvidsnudet næsebjørn

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

underart af rød næsebjørn

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

kinkajou eller snohalebjørn

Ursidae

 

 

 

bjørne

 

 

Ursidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

bjørne

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

stor panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajbjørn

 

Melursus ursinus (I)

 

 

læbebjørn

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

brillebjørn

 

Ursus arctos (I/II)

(Kun populationerne i Bhutan, Kina, Mexico og Mongoliet samt underarten Ursus arctos isabellinus er opført på liste I; alle andre populationer er opført på liste II)

 

 

brun bjørn

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

asiatisk sortbjørn eller kravebjørn

Viverridae

 

 

 

binturong, desmerkatte, art af desmerkat, fossa, linsang, odder-desmerkat, palmeruller

 

 

 

Arctictis binturong (III Indien)

binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

civette eller afrikansk desmerkat

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

odderdesmerkat

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

båndet palmeruller

 

 

 

Paguma larvata (III Indien)

maskepalmeruller

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indien)

indisk palmeruller

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indien)

jerdons palmeruller

 

 

Prionodon linsang (II)

 

båndet linsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

plettet desmerdyr

 

 

 

Viverra civettina (III Indien)

malabar civette

 

 

 

Viverra zibetha (III Indien)

stor asiatisk civette

 

 

 

Viverricula indica (III Indien)

lille asiatisk civette

CETACEA

 

 

 

hvaler (delfiner, marsvin, hvaler)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

hvaler

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

bredsnudet flagermus

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

art af vampyrflagermus

Pteropodidae

 

 

 

flyvende hunde

 

 

Acerodon spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

flyvende hunde

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

 

Pteropus spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A, og undtagen Pteropus brunneus, der ikke er opført i bilagene til forordningen)

 

flyvende hunde

 

Pteropus insularis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

art af flyvende hund

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

art af flyvende hund

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

bæltedyr

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

art af ellevebåndet bæltedyr

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Der er fastsat en årlig eksportkvote på nul. Alle enheder anses for at være enheder af arter, der er opført i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed)

 

art af bæltedyr

 

Priodontes maximus (I)

 

 

kæmpebæltedyr

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

pungmårer

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

art af smalfodet pungspidsmus

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

art af smalfodet pungspidsmus

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

kænguruer, kratkænguruer

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

art af trækænguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

art af trækænguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

stribet harekænguru

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

art af klohalekænguru

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

art af klohalekænguru

Phalangeridae

 

 

 

kuskus

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

østlig kuskus

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

sydlig kuskus

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

nordlig kuskus

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

admiralty island kuskus

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

plettet kuskus

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

waigeou kuskus

Potoroidae

 

 

 

rottekænguruer

 

Bettongia spp. (I)

 

 

arter af rottekænguruer

Vombatidae

 

 

 

vombatter

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

art af vombat

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

harer, kaniner

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

børstekanin

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

vulkanhare

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

myrepindsvin

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

langsnablet myrepindsvin

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

art af langnæset punggrævling

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

ørepunggrævling eller stor kaninpunggrævling

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

heste, vildæsler, zebraer

 

Equus africanus (I) (Omfatter ikke husdyrformen opført som Equus asinus, der ikke er omfattet denne forordning)

 

 

afrikansk vildæsel

 

Equus grevyi (I)

 

 

grevys zebra

 

Equus hemionus (I/II) (Arten er opført på liste II, men underarten Equus hemionus hemionus og Equus hemionus khur er opført på liste I)

 

 

asiatisk vildæsel eller kulan

 

Equus kiang (II)

 

 

kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

przewalskiis hest

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

hartmanns bjergzebra

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

bjergzebra

Rhinocerotidae

 

 

 

næsehorn

 

Rhinocerotidae spp. (I) (Undtagen de underarter, der er opført i bilag B)

 

 

næsehorn

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Kun populationerne i Eswatini, Namibia og Sydafrika; alle andre populationer er opført i bilag A. For populationerne i Eswatini, Namibia og Sydafrika: udelukkende med det formål at tillade international handel med levende dyr til hensigtsmæssige og acceptable bestemmelsessteder samt handel med jagttrofæer. For populationen i Namibia: udelukkende med det formål at tillade international handel med levende dyr til in situ-bevaringsformål og kun inden for Ceratotherium simums naturlige og historiske udbredelsesområde i Afrika. Alle andre enheder fra populationerne i Eswatini, Namibia og Sydafrika anses for at være enheder af arter, der er opført i bilag A, og handelen med sådanne enheder reguleres i overensstemmelse hermed)

 

sydligt bredsnudet næsehorn eller hvidt næsehorn

Tapiridae

 

 

 

tapirer

 

Tapiridae spp. (I) (Undtagen de arter, der er opført i bilag B)

 

 

tapirer

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

sydamerikansk tapir

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

skældyr

 

 

Manis spp. (II)

(Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

skældyr

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

indisk skældyr

 

Manis culionensis (I)

 

 

filipinsk skældyr

 

Manis gigantea (I)

 

 

kæmpeskældyr

 

Manis javanica (I)

 

 

Sunda-skældyr

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

kinesisk skældyr

 

Manis temminckii (I)

 

 

Termmincks skældyr

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

langhalet skældyr

 

Manis tricuspis (I)

 

 

træskældyr

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

tre-tåede dovendyr

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

art af tretået dovendyr

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

brunstrubet tretået dovendyr

Myrmecophagidae

 

 

 

myreslugere

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

stor myresluger

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

tamandu-myresluger

PRIMATER

 

 

 

primater (aber og halvaber)

 

 

PRIMATES spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

primater

Atelidae

 

 

 

brøleaber, edderkoppeaber

 

Alouatta palliata (I)

 

 

kappe-brøleabe

 

Alouatta pigra (I)

 

 

art af brøleabe

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

underart af gylden edderkoppeabe

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

underart af gylden edderkoppeabe

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

ulden edderkoppeabe

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

nordlig muriqui

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

hendees uldabe

Cebidae

 

 

 

egernaber, pelsaber

 

Callimico goeldii (I)

 

 

springtamarin eller goldies tamarin

 

Callithrix aurita (I)

 

 

art af silkeabe

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

art af silkeabe

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

løvetamariner

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

tofarvet tamarin

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffreys tamarin

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

hvidfodet tamarin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

martins tamarin

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

paryksilkeabe

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

rødrygget egern-abe

Cercopithecidae

 

 

 

marekatte

 

Allochrocebus solatus (II)

 

 

art af marekat

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

art af mangabey

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

dianamarekat

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

art af marekat

 

Colobus satanas (II)

 

 

sort colobusabe

 

Macaca silenus (I)

 

 

wanderu eller skægabe

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

berberabe

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

næseabe

 

Piliocolobus bouvieri (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus epieni (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

zanzibar rød colobusabe

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

pennants røde colobusabe

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

preuss' røde colobusabe

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

art af rød colobusabe

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

thollons røde colobusabe

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

art af langur

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

art af langur

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

kostumeaber

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hanumanlangur

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

art af grå langur

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

art af grå langur

 

Simias concolor (I)

 

 

simakobou

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

delacours langur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

gylden langur

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

laotiansk langur

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

art af langur

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

hvidhovedet langur

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

shortridges langur

Cheirogaleidae

 

 

 

dværgmakier og små makier

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

dværgmakier og små makier

Daubentoniidae

 

 

 

fingerdyr eller aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

fingerdyr eller aye-aye

Hominidae

 

 

 

menneskeaber

 

Gorilla beringei (I)

 

 

bjerggorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

lavlandsgorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

chimpanser og bonobo

 

Pongo abelii (I)

 

 

sumatraorangutan

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

borneo orangutang

 

Pongo tapanuliensis (I)

 

 

tapanuli orangutan

Hylobatidae

 

 

 

gibboner

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

gibboner

Indriidae

 

 

 

indri, sifakas og silkemakier

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indri, sifakas og silkemakier

Lemuridae

 

 

 

ægte lemurer

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

ægte lemurer

Lepilemuridae

 

 

 

væselmakier

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

væselmakier

Lorisidae

 

 

 

lorier

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

lorier

Pitheciidae

 

 

 

uakaris, titis, sakis

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakaris

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

abeart

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

abeart

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

abeart

 

Callicebus personatus (II)

 

 

sahuassu

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

hvidnæset saki

Tarsiidae

 

 

 

spøgelsesaber

 

Tarsius spp. (II)

 

 

spøgelsesaber

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

elefanter

 

Elephas maximus (I)

 

 

asiatisk elefant

 

Loxodonta africana (I) (Undtagen populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe, der er opført i bilag B)

Loxodonta africana (II)

(Kun populationerne i Botswana, Namibia, Sydafrika og Zimbabwe (5); alle andre populationer er opført i bilag A)

 

afrikansk elefant

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

chinchillaer

 

Chinchilla spp. (I) (Enheder af husdyrformen er ikke omfattet af denne forordning)

 

 

chinchillaer

Cuniculidae

 

 

 

pakaer

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

art af paka

Dasyproctidae

 

 

 

agoutis

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

mellemamerikansk agouti

Erethizontidae

 

 

 

træpindsvin

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

art af træpindsvin

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

sydamerikansk træpindsvin

Hystricidae

 

 

 

hulepindsvin

 

Hystrix cristata

 

 

hvidhalet hulepindsvin

Muridae

 

 

 

mus, rotter

 

 

Leporillus conditor (II)

 

art af husbyggende mus

 

 

Pseudomys fieldi (II)

 

shark bay mus

 

 

Xeromys myoides (II)

 

art af gnaver

 

 

Zyzomys pedunculatus (II)

 

art af gnaver

Sciuridae

 

 

 

jordegern, egern

 

 

Cynomys mexicanus (II)

 

mexikansk præriehund

 

 

 

Marmota caudata (III Indien)

langhalet murmeldyr

 

 

 

Marmota himalayana (III Indien)

himalayamurmeldyr

 

 

Ratufa spp. (II)

 

kæmpeegern

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

træspidsmus

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

dugong

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

manater

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

fugle

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

ænder, gæs, svaner etc.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

aucklandand

 

 

Anas bernieri (II)

 

madagaskarkrikand

 

Anas chlorotis (I)

 

 

new zealandsk brunand

 

 

Anas formosa (II)

 

sibirisk krikand

 

Anas laysanensis (I)

 

 

laysanand

 

Anas nesiotis (I)

 

 

art af brunand

 

Anas querquedula

 

 

atlingand

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

hvidvinget and

 

Aythya innotata

 

 

madagaskar hvidøjet and

 

Aythya nyroca

 

 

hvidøjet and

 

 

Branta canadensis leucopareia (II)

 

aleutisk canadagås

 

Branta ruficollis (II)

 

 

rødhalset gås

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

hawaiigås

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

coskorobasvane

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

sorthalset svane

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

cubatræand

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

sortbuget træand

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

okkertræand

 

Mergus octosetaceus

 

 

brasiliansk skallesluger

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

hvidhovedet skarveand

 

Rhodonessa caryophyllacea (I)

 

 

rosenhovedet and

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

knopgås

 

Tadorna cristata

 

 

koreagravand

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

kolibrier

 

 

Trochilidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

kolibrier

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

art af kolibri

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

trieler

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

tostribet triel

Laridae

 

 

 

måger, terner

 

Larus relictus (I)

 

 

reliktmåge

Scolopacidae

 

 

 

spover, klirer

 

Numenius borealis (I)

 

 

eskimospove

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

tyndnæbbet spove

 

Tringa guttifer (I)

 

 

sakhalinklire

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

hejrer

 

Ardea alba

 

 

sølvhejre

 

Bubulcus ibis

 

 

kohejre

 

Egretta garzetta

 

 

silkehejre

Balaenicipitidae

 

 

 

træskonæb

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

træskonæb

Ciconiidae

 

 

 

storke

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

manchurerstork

 

Ciconia nigra (II)

 

 

sort stork

 

Ciconia stormi

 

 

sundastork

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

adjudantstork

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

mangrovestork

Phoenicopteridae

 

 

 

flamingoer

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

flamingoer

 

Phoenicopterus roseus (II)

 

 

europæisk flamingo

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Amerikansk flamingo

Threskiornithidae

 

 

 

ibiser, skestorke

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

rød ibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

kapibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

eremitibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

japansk ibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

skestork

 

Pseudibis gigantea

 

 

kæmpeibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

duer

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

nicobardue

 

Claravis godefrida

 

 

hvidmasket grådue

 

Columba livia

 

 

klippedue

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

mindorokejserdue

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

dolkestikdue

 

 

Goura spp. (II)

 

kronduer

 

Leptotila wellsi

 

 

grenadajorddue

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

rosendue

 

Streptopelia turtur

 

 

turteldue

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

næsehornsfugle

 

 

Aceros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

rødhalset rynkenæb

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

 

Buceros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

 

Buceros bicornis (I)

 

 

stor næsehornsfugl

 

 

Penelopides spp. (II)

 

næsehornsfugle

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

hjelmnæsehornsfugl

 

 

Rhyticeros spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

næsehornsfugle

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

gulpunget rynkenæb

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

turakoer

 

 

Tauraco spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

turakoer

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

camerounturako

FALCONIFORMES

 

 

 

rovfugle (ørne, falke, høge, gribbe)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Undtagen de arter, der er opført i bilag A; undtagen én art af familien Cathartidae, der er opført i bilag C; de andre arter i den familie er ikke opført i bilagene til nærværende forordning; og undtagen Caracara lutosa, der ikke er omfattet denne forordning)

 

rovfugle

Accipitridae

 

 

 

høge, ørne

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

balkanhøg

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

duehøg

 

Accipiter nisus (II)

 

 

spurvehøg

 

Aegypius monachus (II)

 

 

munkegrib

 

Aquila adalberti (I)

 

 

spansk kejserørn

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

kongeørn

 

Aquila clanga (II)

 

 

stor skrigeørn

 

Aquila heliaca (I)

 

 

kejserørn

 

Aquila pomarina (II)

 

 

lille skrigeørn

 

Buteo buteo (II)

 

 

musvåge

 

Buteo lagopus (II)

 

 

fjeldvåge

 

Buteo rufinus (II)

 

 

ørnevåge

 

Chondrohierax wilsonii (I)

 

 

cubansk papegøjebaza

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

slangeørn

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

rørhøg

 

Circus cyaneus (II)

 

 

blå kærhøg

 

Circus hudsonius (II)

 

 

grå kærhøg

 

Circus macrourus (II)

 

 

steppehøg

 

Circus pygargus (II)

 

 

Montagu's harrier

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

blå glente

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

madagaskarslangehøg

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

lammegrib

 

Gyps fulvus (II)

 

 

gåsegrib

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla er opført på liste I; de andre arter er opført på liste II)

 

 

havørne

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpy

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

høgeørn

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

dværgørn

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

sodrygget våge

 

Milvus migrans (II) (Undtagen Milvus migrans lineatus, som er opført i bilag B)

 

 

sort glente

 

Milvus milvus (II)

 

 

rød glente

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

ådselgrib

 

Pernis apivorus (II)

 

 

hvepsevåge

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

fillipinsk abeørn

Cathartidae

 

 

 

vestgribbe

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

californisk kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kongekondor

 

Vultur gryphus (I)

 

 

andeskondor

Falconidae

 

 

 

falke

 

Falco araeus (I)

 

 

seychellertårnfalk

 

Falco biarmicus (II)

 

 

lannerfalk

 

Falco cherrug (II)

 

 

slagfalk

 

Falco columbarius (II)

 

 

dværgfalk

 

Falco eleonorae (II)

 

 

eleonorafalk

 

Falco jugger (I)

 

 

laggarfalk

 

Falco naumanni (II)

 

 

lille tårnfalk

 

Falco newtoni (I) (Kun populationen på Seychellerne)

 

 

madagaskartårnfalk

 

Falco peregrinus (I)

 

 

vandrefalk

 

Falco punctatus (I)

 

 

mauritiustårnfalk

 

Falco rusticolus (I)

 

 

jagtfalk

 

Falco subbuteo (II)

 

 

lærkefalk

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

tårnfalk

 

Falco vespertinus (II)

 

 

aftenfalk

Pandionidae

 

 

 

fiskeørne

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

fiskeørn

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

blåknoppet hokko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

rødnæbbet hokko

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

gulknoppet hokko

 

 

Crax fasciolata

 

nøgenmasket hokko

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

gullappet hokko

 

 

 

Crax rubra (III Colombia/Guatemala/Honduras)

stor hokko

 

Mitu mitu (I)

 

 

alagoashokko

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

bjerg-hokko

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

brun chachalaca

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

hjelmhokko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

hvidvinget penelopehøne

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

toppet penelopehøne

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

chalopehøne

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

sortpandet fløjtehøne

 

Pipile pipile (I)

 

 

trinidadfløjtehøne

Megapodiidae

 

 

 

tallegallahøns, buskhøns

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

hammerhøne eller maleo

Phasianidae

 

 

 

ryper, perlehøns, agerhøns, fasaner, tragopaner

 

 

Argusianus argus (II)

 

argusfasan

 

Catreus wallichii (I)

 

 

wallichfasan

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

underart af bobwhitevagtel

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

hvid ørefasan

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

brun ørefasan

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

grå junglehøne el. sonnerats junglehøne

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

blodfasan

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

kinesisk glansfasan

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

hvidhalet glansfasan

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

hvidhalet glansfasan

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

edwardsfasan

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

kalijfasan

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

swinhoesfasan

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

påfuglekalkun

 

Odontophorus strophium

 

 

halsbåndstandvagtel

 

Ophrysia superciliosa

 

 

uttar pradesh-vagtel

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

art af påfugl

 

 

Pavo muticus (II)

 

grøn påfugl

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

grå påfuglefasan

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

vietnampåfuglefasan

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

malajpåfuglefasan

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

palawanpåfuglefasan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

borneopåfuglefasan

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

koklassfasan

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

topargus

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

elliotts fasan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

burmafasan

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikadofasan

 

 

Syrmaticus reevesii (II)

 

kongefasan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

kaspisk kongehøne

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

tibetkongehøne

 

Tragopan blythii (I)

 

 

nagaland tragopan

 

Tragopan caboti (I)

 

 

cabots tragopan

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

vestlig tragopan

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

satyrtragopan

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

art af præriehøne

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

traner

 

 

Gruidae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

traner

 

Antigone canadensis (I/II) (Arten er opført på liste II, men underarterne Antigone canadensis nesiotes og Antigone canadensis pulla er opført på liste I)

 

 

prærietrane

 

Antigone vipio (I)

 

 

hvidhalset trane

 

Balearica pavonina (I)

 

 

sort krontrane

 

Grus americana (I)

 

 

trompetértrane

 

Grus grus (II)

 

 

trane

 

Grus japonensis (I)

 

 

japansk trane

 

Grus monacha (I)

 

 

hættetrane

 

Grus nigricollis (I)

 

 

sorthalset trane

 

Leucogeranus leucogeranus (I)

 

 

snetrane

Otididae

 

 

 

trapper

 

 

Otididae spp. (II) (Undtagen de arter, der er opført i bilag A)

 

trapper

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

indisk trappe

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

østlig kravetrappe

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

kravetrappe