EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0449

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/449 af 12. marts 2021 om ophævelse af afgørelse 2011/172/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten

ST/6320/2021/INIT

OJ L 87, 15.3.2021, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/449/oj

15.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/46


RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2021/449

af 12. marts 2021

om ophævelse af afgørelse 2011/172/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 21. marts 2011 afgørelse 2011/172/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten.

(2)

Afgørelse 2011/172/FUSP indeholder bestemmelser om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende visse personer, der er identificeret som ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den egyptiske stats midler, og fysiske eller juridiske personer eller enheder eller organer med tilknytning til dem.

(3)

Efter en gennemgang af afgørelse 2011/172/FUSP i henhold til afgørelsens artikel 5 bør de gældende restriktive foranstaltninger ophæves.

(4)

Afgørelse 2011/172/FUSP bør derfor ophæves —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2011/172/FUSP ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2021.

På Rådets vegne

A.P. ZACARIAS

Formand


(1)  Rådets afgørelse 2011/172/FUSP af 21. marts 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten (EUT L 76 af 22.3.2011, s. 63).


Top