Help Print this page 

Document C:2004:096:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, C 96, 21. april 2004

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 21/04/2004
Miscellaneous information
  • Author: Den Europæiske Union
  • Form: EU-Tidende
Text
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 96
47. årgang
21. april 2004
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2004/C 96/01Euroens vekselkurs 1
2004/C 96/02Informationsprocedure — Tekniske forskrifter (1) 2
2004/C 96/03Liste over forslag til retsakter samt andre KOM-dokumenter vedtaget af Kommissionen fra den 1. juli 2003 til den 31. december 2003 5
2004/C 96/04Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i bl.a. Thailand 38
2004/C 96/05Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/E.1/36.212 — Karbonfrit papir (efter artikel 15 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKSF af 23. maj 2001 om høringskonsultentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EFT L 162 af 19.6.2001, s. 21)) (1) 39
2004/C 96/06Ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur (KN) (Tarifering af varer) 40
2004/C 96/07Ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur (KN) (Tarifering af varer) 41
2004/C 96/08Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3396 — Group 4 Falck/Securicor) (1) 42
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2004/C 96/09Meddelelse om indkaldelse af forslag — Tacis-partnerskabsprogram for institutionsopbygning — EuropeAid/119707/C/G/BY 43

Meddelelse til læserne S3
DA(1) EØS-relevant tekst
Top