Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0749

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/749 ze dne 7. května 2015, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/410/ES o opatřeních proti zavlékání viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství (oznámeno pod číslem C(2015) 3023)

OJ L 119, 12.5.2015, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/749/oj

12.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/25


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/749

ze dne 7. května 2015,

kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/410/ES o opatřeních proti zavlékání viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství

(oznámeno pod číslem C(2015) 3023)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 čtvrtou větu uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nehledě na opatření stanovená rozhodnutím Komise 2007/410/ES (2) je viroid vřetenovitosti hlíz bramboru nyní rozšířen na území Unie na rostlinách, na něž se uvedené rozhodnutí vztahuje (dále jen „dotčené rostliny“), jak vyplývá z úředních průzkumů prováděných členskými státy v souladu s týmž rozhodnutím.

(2)

Avšak od té doby, co se používá rozhodnutí 2007/410/ES, nebyly u dotčených rostlin pozorovány žádné příznaky výskytu viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru a na základě stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (3) se očekává, že dopad pospiviroidů na uvedené rostliny bude minimální. Kromě toho nevedla přítomnost uvedeného organismu na dotčených rostlinách k jeho rozšiřování na území Unie na rostliny jiné, než jsou dotčené rostliny.

(3)

Vyvozuje se proto závěr, že opatření stanovená rozhodnutím 2007/410/ES nejsou přiměřená k tomu, aby mohla zabránit rozšiřování viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru v Unii na dotčených rostlinách, a že neexistuje žádné fytosanitární riziko, které by tato opatření odůvodňovalo.

(4)

Rozhodnutí 2007/410/ES by proto mělo být zrušeno.

(5)

Opatření uvedená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2007/410/ES se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. května 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2007/410/ES ze dne 12. června 2007 o opatřeních proti zavlékání viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství (Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 71).

(3)  EFSA Scientific Opinion on the assessment of the risk of solanaceous pospiviroids for the EU territory and the identification and evaluation of risk management options 1 EFSA Journal 2011;9(8):2330.


Top