Livslångt lärande – nyckelkompetenser

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rekommendation 2006/962/EG om nyckelkompetenser för livslångt lärande

VILKET SYFTE HAR REKOMMENDATIONEN?

I rekommendationen uppmanas EU:s regeringar att göra undervisning om och inlärning av nyckelkompetenser till en del av sina strategier för livslångt lärande. I rekommendationen identifieras åtta nyckelkompetenser som är grundläggande för varje person i ett kunskapsbaserat samhälle.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

I en allt mer globaliserad värld behöver varje individ ett stort antal förmågor för att kunna anpassa sig och blomstra i den snabbt föränderliga miljön. Det ursprungliga programmet för livslångt lärande utformades för att kunna ge lärandemöjligheter till människor när som helst i livet.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (EUT L 394, 30.12.2006, s. 10-18).

Senast ändrat 10.10.2016