ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 93

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
22 mars 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2022/455 av den 14 mars 2022 om ändring av förordning (EG) nr 748/2009 vad gäller förteckningen över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande stat för varje luftfartygsoperatör ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/456 av den 21 mars 2022 om godkännande av allmänkemikalien kitosan i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

138

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/457 av den 9 mars 2022 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare (EGF/2022/000 TA 2022 – tekniskt bistånd på kommissionens initiativ)

142

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2022/458 av den 9 mars 2022 om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för uppsagda arbetstagare efter en ansökan från Spanien (EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive)

144

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/459 av den 10 september 2021 om statligt stöd SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) och SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC) som genomförts av Danmark och Sverige för PostNord AB och Post Danmark A/S [delgivet med nr C(2021) 6568]  ( 1 )

146

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/460 av den 4 mars 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/788 om bestämmelser för övervakning och rapportering av infektioner med SARS-CoV-2 hos vissa djurarter [delgivet med nr C(2022) 1270]  ( 1 )

191

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/461 av den 15 mars 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/570 vad gäller rescEU:s transport- och logistikresurser [delgivet med nr C(2022) 1685]  ( 1 )

193

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

22.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2022/455

av den 14 mars 2022

om ändring av förordning (EG) nr 748/2009 vad gäller förteckningen över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande stat för varje luftfartygsoperatör

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (1), särskilt artikel 18a.3 b, och

av följande skäl:

(1)

Luftfartsverksamhet ingår i unionens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EU ETS).

(2)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 (2) fastställs en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG.

(3)

Syftet med förteckningen är att minska luftfartygsoperatörernas administrativa börda genom att det ges information om vilken medlemsstat som reglerar en viss luftfartygsoperatör.

(4)

Unionens system för handel med utsläppsrätter omfattar luftfartygsoperatörer som bedriver luftfartsverksamhet enligt bilaga I till direktiv 2003/87/EG; för att omfattas av systemet har det däremot ingen betydelse huruvida en luftfartygsoperatör tagits upp i den förteckning som utarbetats av kommissionen på grundval av artikel 18a.3 i direktivet.

(5)

Förteckningen över luftfartygsoperatörerna bygger på de senaste uppgifterna från Eurocontrol.

(6)

Förordning (EG) nr 748/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 748/2009 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2022.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Frans TIMMERMANS

Verkställande vice ordförande


(1)  EUT L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 748/2009 av den 5 augusti 2009 om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I i direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör (EUT L 219, 22.8.2009, s. 1).


BILAGA

”BILAGA

BELGIEN

CRCO-identifikationsnr

Luftfartygsoperatörens namn

Operatörens administrerande stat

1905

3M COMPANY

FÖRENTA STATERNA

31102

ACT AIRLINES

TURKIET

38484

AEROTRANSCARGO

REPUBLIKEN MOLDAVIEN

41049

AHS AIR INT

PAKISTAN

45375

AIR BELGIUM SA

BELGIEN

7649

AIRBORNE EXPRESS

FÖRENTA STATERNA

47720

AIRHUB AIRLINES LIMITED

MALTA

35078

AIRLIFT INTL (GHANA)

GHANA

33612

ALLIED AIR LIMITED

NIGERIA

10335

AMERIJET INTL

FÖRENTA STATERNA

27011

ASL AIRLINES BELGIUM

BELGIEN

26556

ASL HASSELT

BELGIEN

29424

ASTRAL AVIATION LTD

KENYA

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

TADZJIKISTAN

30020

AVIASTAR-TU CO.

RYSKA FEDERATIONEN

123

ABELAG AVIATION NV

BELGIEN

38941

BMI REGIONAL LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

908

BRUSSELS AIRLINES

BELGIEN

f200001

BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED

FÖRENADE KUNGARIKET

25996

CAIRO AVIATION

EGYPTEN

4369

CAL CARGO AIRLINES

ISRAEL

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

NEDERLÄNDERNA

46463

CHALLENGE AIRLINES (BE) S.A.

BELGIEN

7526

CIGNA CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

f11336

CORPORATE WINGS LLC

FÖRENTA STATERNA

32909

CRESAIR

FÖRENTA STATERNA

40201

EAPC SCRL

BELGIEN

32432

EGYPTAIR CARGO

EGYPTEN

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

FÖRENTA STATERNA

32486

FAYARD ENTERPRISES

FÖRENTA STATERNA

f11102

FEDEX EXPRESS CORPORATE AVIATION

FÖRENTA STATERNA

13457

FLYING PARTNERS CVBA

BELGIEN

29427

FLYING SERVICE N.V.

BELGIEN

24578

GAFI GENERAL AVIAT

MAURITIUS

34865

GARUDA AVIATION

AUSTRALIEN

f12983

GREEN DIESEL LLC

FÖRENTA STATERNA

29980

HAINAN AIRLINES (2)

KINA

23700

HEWA BORA AIRWAYS

KONGO

28582

INTER WETAIL AG

SCHWEIZ

9542

INTL PAPER CY

FÖRENTA STATERNA

24997

JET AIRWAYS INDIA

INDIEN

27709

KALITTA AIR

FÖRENTA STATERNA

28087

LAS VEGAS CHARTER

FÖRENTA STATERNA

48198

LONGHAO AIRLINES

KINA

32303

MASTER TOP LINHAS

BRASILIEN

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

BELGIEN

35776

MERIDIAN (GHANA)

GHANA

1084

MIL BELGIUM

BELGIEN

31207

N604FJ LLC

FÖRENTA STATERNA

f11462

N907WS AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

20472

NCC SERVICES

FÖRENTA STATERNA

26688

NEWELL RUBBERMAID

FÖRENTA STATERNA

f10341

OFFICEMAX INC

FÖRENTA STATERNA

31660

RIPPLEWOOD AVTN

FÖRENTA STATERNA

2344

SAUDIA

SAUDIARABIEN

29222

SILVERBACK CARGO

RWANDA

30241

SKYBLUE AVIATION

FÖRENADE KUNGARIKET

39079

SOLARIUS AVIATION

FÖRENTA STATERNA

35334

SONOCO PRODUCTS CO

FÖRENTA STATERNA

26784

SOUTHERN AIR

FÖRENTA STATERNA

38995

STANLEY BLACK&DECKER

FÖRENTA STATERNA

27769

SEA AIR

BELGIEN

f10971

THOMAS WILLIAM H.

FÖRENTA STATERNA

36184

TNT EXPRESS (UK)

FÖRENADE KUNGARIKET

34920

TRIDENT AVIATION SVC

FÖRENTA STATERNA

30011

TUI AIRLINES - JAF

BELGIEN

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

FÖRENTA STATERNA

8962

VALERO SERVICES, INC

FÖRENTA STATERNA

13603

VF CORP

FÖRENTA STATERNA

36269

VF INTERNATIONAL

SCHWEIZ

37064

VIPER CLASSICS LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

40760

WESTERN GLOBAL

FÖRENTA STATERNA

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

FÖRENTA STATERNA

25432

WAL-MART STORES

FÖRENTA STATERNA

37549

YILTAS GROUP

TURKIET

BULGARIEN

CRCO-identifikationsnr

Luftfartygsoperatörens namn

Operatörens administrerande stat

33329

AERO POWER LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

27698

AEROVISTA

FÖRENADE ARABEMIRATEN

26520

AIR LIBYA 2

LIBYEN

39180

ALK JSC

BULGARIEN

36020

ARARAT INTERNATIONAL

ARMENIEN

34563

ASIA AIRWAYS

FÖRENADE ARABEMIRATEN

24508

BALTIC AIRLINES UU

RYSKA FEDERATIONEN

28445

BH AIR

BULGARIEN

43451

BUL AIR LTD.

BULGARIEN

29056

BULGARIA AIR

BULGARIEN

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

BULGARIEN

25981

CARGO AIR LTD.

BULGARIEN

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

KAZAKSTAN

36884

FLY ADJARA

GEORGIEN

44279

FLY2SKY OOD

BULGARIEN

47120

GP AVIATION LTD

BULGARIEN

36995

GR AVIA S.A.

GUINEA

43984

GULLIVAIR LTD

BULGARIEN

46749

HOLIDAY EUROPE OOD

BULGARIEN

25134

INTERNAL MINISTRY UU

RYSKA FEDERATIONEN

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN

31721

JORDAN INT AIR CARGO

JORDANIEN

28246

KOKSHETAU AIRLINE

KAZAKSTAN

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

RYSKA FEDERATIONEN

31019

KREMENCHUK FLIGHT

UKRAINA

38939

KRUNK AVIATION 2

UKRAINA

1703

LEARJET

FÖRENTA STATERNA

38109

LUFTHANSA TECH SOFIA

BULGARIEN

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

RYSKA FEDERATIONEN

35530

PAMIR AIRWAYS

AFGHANISTAN

30622

PMT AIR

KAMBODJA

37661

RGB ENTERPRISES LLC

FÖRENTA STATERNA

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

UKRAINA

1830

SENEGALAIR

SENEGAL

32347

TABAN AIR

ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIA

37793

UKRSPECEXPORT

UKRAINA

37987

YAK AIR

GEORGIEN

35082

ZAGROS AIRLINES

ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN

TJECKIEN

CRCO-identifikationsnr

Luftfartygsoperatörens namn

Operatörens administrerande stat

30560

ABS JETS INC.

TJECKIEN

7824

ACL SLOVACKY

TJECKIEN

35387

ACS SA

SPANIEN

f11874

AEG AIR A.V.V.

NEDERLÄNDERNA

16895

AERO VODOCHODY

TJECKIEN

f11813

AERSALE INC

FÖRENTA STATERNA

29735

AIR ARABIA

FÖRENADE ARABEMIRATEN

38060

AIR NAVIGATION LK

TJECKIEN

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

TJECKIEN

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

FÖRENTA STATERNA

31433

ALANDIA AIR AB

FINLAND

30203

ATMA AIRLINES

FÖRENADE ARABEMIRATEN

34057

AVTN SPECIALTIES

FÖRENTA STATERNA

35333

AXIS AVIATION GROUP

FÖRENTA STATERNA

34052

BDK AIR LIMITED

KANADA

22621

CAA CZECH REPUBLIC

TJECKIEN

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

CYPERN

859

CZECH AIRLINES

TJECKIEN

33327

EARTH ONE LIMITED

FÖRENADE KUNGARIKET

f10182

EXECUTIVE FLIGHT SERVICES, INC.

FÖRENTA STATERNA

35214

FLYDUBAI

FÖRENADE ARABEMIRATEN

24116

GALLAGHER ENTERPRISE

FÖRENTA STATERNA

36242

GEORGIAN INTERNATION

GEORGIEN

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

LIBYEN

42515

GRYPHON AIR LLC

FÖRENTA STATERNA

35825

HYUNDAI MOTOR CO

SYDKOREA

32231

ILIN AIRCOMPANY

RYSKA FEDERATIONEN

30145

INCLEDON ENTERPRISES

CYPERN

39009

JUMP TANDEM

TJECKIEN

30825

LETS FLY SRO

TJECKIEN

38713

LITTLE AVIATION LTD

AUSTRALIEN

24616

LR AIRLINES

TJECKIEN

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

FÖRENTA STATERNA

3597

MIL CZECH REPUBLIC

TJECKIEN

30743

NORSE AIR CHARTER

SYDAFRIKA

29976

NOVA CHEMICALS

FÖRENTA STATERNA

35361

OKAY HOLDING AS

TJECKIEN

24121

PETROPAVLOVSK AIR

RYSKA FEDERATIONEN

44173

PLORISTA LIMITED

CYPERN

f13500

PRIME AVIATION

SINGAPORE

36763

RETENTURA LTD.

CYPERN

2276

ROCKWELL AUTOMATION

FÖRENTA STATERNA

f10379

RED.COM

FÖRENTA STATERNA

f10894

SCB FALCON, LLC

FÖRENTA STATERNA

32812

SKY DIVING FOR FUN

SLOVAKIEN

27292

SKY GEORGIA

GEORGIEN

31351

SKY KG AIRLINES

TADZJIKISTAN

32157

SKYDIVE LK

TJECKIEN

24903

SMARTWINGS A.S.

TJECKIEN

37554

SOVEREIGN EXPRESS

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

13702

STEVENS EXPRESS

FÖRENTA STATERNA

29822

TIME AIR SPOL SRO

TJECKIEN

f13143

TIMBER LLC

FÖRENTA STATERNA

25890

UKRAINIAN PILOT

UKRAINA

32721

VIDEOTAPE CENTER

FÖRENTA STATERNA

38948

VIETJET AIR

VIETNAM

39695

YANAIR

UKRAINA

DANMARK

CRCO-identifikationsnr

Luftfartygsoperatörens namn

Operatörens administrerande stat

35753

A/S MAERSK AVIATION

DANMARK

33185

AIR ALPHA A/C SALES

DANMARK

3456

AIR ALSIE

DANMARK

22466

AIR GREENLAND

DANMARK

37856

AIR PANAMA

PANAMA

34774

ALIGAP A/S

DANMARK

142

ATLANTIC AIRWAYS

DANMARK

36122

AVIATION HOLDINGS

FÖRENTA STATERNA

39508

BGR I/S

DANMARK

36842

BRASILIA JET CENTER

BRASILIEN

18736

BRUEL, N

DANMARK

32921

CANYON GATE FLT SVCS

FÖRENTA STATERNA

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

FRANKRIKE

379

COPENHAGEN AIRTAXI

DANMARK

4018

CAMPBELL SALES COMPANY

FÖRENTA STATERNA

34630

DIRECT AVIATION MNGT

FÖRENADE KUNGARIKET

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

DANMARK

366

DANISH AIR TRANSPORT A/S

DANMARK

f10500

DUCHOSSOIS INDUSTRIES, INC.

FÖRENTA STATERNA

25431

ELMAGAL AVIATION

SUDAN

26272

EXECUJET EUROPE A/S

DANMARK

35478

FIRST GREENWICH

FÖRENADE KUNGARIKET

f10218

GCTPA, LLC

FÖRENTA STATERNA

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

DANMARK

37052

GENCHART B.V.

NEDERLÄNDERNA

32364

GLOBAL TRANSERVICE

FÖRENTA STATERNA

32595

GRAAKJAER A/S

DANMARK

46487

GREAT DANE AIRLINES

DANMARK

38120

HUNNU AIR

MONGOLIET

36297

JET FLEET INTL

FÖRENTA STATERNA

47549

JETTIME A/S

DANMARK

34892

JJO INVEST APS

DANMARK

33518

KIRKBI INVEST

DANMARK

31243

KIRKBI TRADING

DANMARK

f11022

LAKE CAPITAL LLC

FÖRENTA STATERNA

34672

LAO CAPRICORN AIR

DEMOKRATISKA FOLKREPUBLIKEN LAOS

1090

MIL DENMARK

DANMARK

38155

MOENS, G

NEDERLÄNDERNA

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

FÖRENTA STATERNA

9914

NILAN A/S

DANMARK

12230

NORDIC AVIATION CAPITAL A/S

DANMARK

34830

OLGA LEASING LTD

BERMUDAS

f14391

OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT

FÖRENTA STATERNA

33803

PARTNERSELSKABET

DANMARK

23090

PHARMA NORD

DANMARK

33115

POTASH CORP ( 2 )

KANADA

35196

PRIMERA AIR SCAND

DANMARK

29123

RHEINLAND AIR SERV.

TYSKLAND

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

RUMÄNIEN

9918

STAR AIR

DANMARK

36191

SUN WAY GEORGIA

GEORGIEN

4357

SUN-AIR OF SCANDINAVIA

DANMARK

46967

SUNCLASS AIRLINES

DANMARK

31527

SYMPHONY MILLENIUM

SINGAPORE

38112

VINCENT AVIATION LTD

NYA ZEELAND

32655

VIP PARTNERFLY

DANMARK

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

DANMARK

TYSKLAND

CRCO-identifikationsnr

Luftfartygsoperatörens namn

Operatörens administrerande stat

26507

AAA AVIATION & AIRCR

TYSKLAND

34963

ACG AIR CARGO

TYSKLAND

17942

ACH HAMBURG

TYSKLAND

24933

ADVANCE AIR LFG

TYSKLAND

38865

AERO BEE AIRLINES

KANADA

150

AERODIENST

TYSKLAND

32334

AEROFLOT CARGO

RYSKA FEDERATIONEN

27739

AEROMEDICAL EVAC

SAUDIARABIEN

171

AEROWEST GMBH (HAN)

TYSKLAND

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

TYSKLAND

27692

AHSEL HAVA

TURKIET

36719

AIR 1 AVIATION

FÖRENTA STATERNA

5764

AIR ALLIANCE EXPRESS AG & CO.KG

TYSKLAND

22484

AIR ALLIANCE GMBH

TYSKLAND

36344

AIR ARABIA EGYPT

EGYPTEN

29576

AIR ARMENIA

ARMENIEN

201

AIR CANADA

KANADA

35195

AIR CHINA BUSINESS

KINA

36986

AIR FINKENWERDER

TYSKLAND

36989

AIR FUHLSBUETTEL

TYSKLAND

32268

AIR HAMBURG

TYSKLAND

237

AIR INDIA

INDIEN

22378

AIR KUBAN

RYSKA FEDERATIONEN

5663

AIR NAMIBIA

NAMIBIA

29743

AIR NATIONAL CORP

NYA ZEELAND

17595

AIR SERVICE BERLIN

TYSKLAND

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

FÖRENTA STATERNA

35215

AIR X CHARTER (GERMANY) GMBH & CO , KG

TYSKLAND

17794

AIRBUS HELICOPTERS

TYSKLAND

32484

AIRCASTLE ADVISOR

FÖRENTA STATERNA

33754

AIRCRAFT AFRICA CO

SYDAFRIKA

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

TYSKLAND

32868

AIRCRAFT GENERAL

ITALIEN

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

FÖRENTA STATERNA

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

SCHWEIZ

37424

AIRCRAFT PARTNER

TYSKLAND

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

TJECKIEN

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

LUXEMBURG

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

NORDMAKEDONIEN

33856

AIRMID AVTN SVCS LTD

INDIEN

24283

AIRPHIL EXPRESS

FILIPPINERNA

34629

AIRVIP LTD.

BERMUDAS

33836

AJWA AVIATION

SAUDIARABIEN

30361

AL HOKAIR

SCHWEIZ

36165

AL SAHAB LIMITED

BAHRAIN

5165

ALPLA AIR CHARTER

ÖSTERRIKE

38135

ALSCO

FÖRENTA STATERNA

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

IRLAND

32684

AMJET AVIATION

FÖRENTA STATERNA

4944

ANHEUSER BUSCH

FÖRENTA STATERNA

25743

ANSCHUTZ

FÖRENTA STATERNA

31290

AOP AIR OPERATING

SCHWEIZ

34337

API HOLDING

TYSKLAND

33706

ARCAS AVIATION GMBH

TYSKLAND

38283

ARIRANG IOM AVIATION

FÖRENADE KUNGARIKET

27073

ARTOC GROUP FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT

EGYPTEN

38398

ASG AVIATION

TYSKLAND

35310

ASIA CONTINENT AVIA

KAZAKSTAN

25551

ASIA CONTINENTAL

KAZAKSTAN

24940

ASIA TODAY LTD

KINA

14559

ASW AIR-SERVICE WERKFLUGDIESNT GMBH & CO. KG

TYSKLAND

40316

ATA CONCEPT GMBH

SCHWEIZ

30698

ATG SWISS FIRST

SCHWEIZ

29122

AURON LTD

BERMUDAS

31787

AV8JET

FÖRENADE KUNGARIKET

38338

AVANTHA HOLDING LTD

INDIEN

38352

AVAZ D.O.O.

BOSNIEN OCH HERCEGOVINA

37650

AVIANDO SERVICES

FÖRENTA STATERNA

31551

AVIATION CAP GRP

FÖRENADE KUNGARIKET

35968

AVIATION INVESTMENT

TYSKLAND

35708

AVIATION JOLINA SEC

KANADA

33093

AVIATION PARTNERS S

HONDURAS

38617

AZT LLC

FÖRENTA STATERNA

f10001

ACADEMY OF ART UNIVERSITY

FÖRENTA STATERNA

3647

ADOLF WÜRTH GMBH & CO. KG

TYSKLAND

6802

AERO PERSONAL S.A DE C.V.

MEXIKO

156

AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES

RYSKA FEDERATIONEN

35126

AEROLOGIC GMBH

TYSKLAND

35389

AGILES AVIATION GMBH & CO.KG

TYSKLAND

28844

AIR ASTANA JSC

KAZAKSTAN

33133

AIR CHINA CARGO CO., LTD

KINA

786

AIR CHINA LIMITED

KINA

1562

AIR SERBIA

SERBIEN

22317

AIR-SERVICE GMBH

TYSKLAND

32419

AIRBRIDGECARGO AIRLINES LLC

RYSKA FEDERATIONEN

21756

AIRTRANS FLUGZEUGVERMIETUNGS GMBH

TYSKLAND

8901

ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY

FÖRENTA STATERNA

19480

ASIANA AIRLINES

KOREA, REPUBLIC OF

20979

ATLAS AIR, INC.

FÖRENTA STATERNA

27868

ATLASJET AIRLINES

TURKIET

31878

B&D AVIATION

FÖRENTA STATERNA

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

FÖRENTA STATERNA

30586

BALL CORP

FÖRENTA STATERNA

46216

BAMBOO AIRWAYS

VIETNAM

32840

BARBEDOS GROUP LTD

NIGERIA

37657

BARBICAN HOLDINGS

FÖRENADE KUNGARIKET

509

BASF SE

TYSKLAND

29137

BATAVIA AIR

INDONESIEN

35233

BAVARIA INTERNATION

TYSKLAND

30306

BEDO BETEILIGUNGS

TYSKLAND

17395

BEECHCRAFT BERLIN

TYSKLAND

38554

BERATEX GROUP LTD

RYSKA FEDERATIONEN

32764

BHARAT FORGE

INDIEN

11312

BIZAIR FLUG GMBH

TYSKLAND

3166

BLACK & DECKER

FÖRENTA STATERNA

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

FÖRENTA STATERNA

28042

BLUE SKY GROUP

FÖRENTA STATERNA

37860

BLUEJETS LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

14658

BMW AG

TYSKLAND

38111

BOEKHOORN M&A

NEDERLÄNDERNA

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

FÖRENTA STATERNA

36062

BORAJET HAVACILIK

TURKIET

37261

BOSTON POST LEASING

FÖRENTA STATERNA

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

SCHWEIZ

680

BURDA REISEFLUG

TYSKLAND

29107

BZL BERMUDA LIMITED

BERMUDAS

516

BAHAG BAUS HANDELSGESELLSCHAFT AG ZUG/SCHWEIZ ZWEIGNIEDERLASSUNG MANNHEIM

TYSKLAND

25978

BAUHAUS GESELLSCHAFT FÜR BAU- UND HAUSBEDARF MBH & CO.

TYSKLAND

f10795

BEEF PRODUCTS INC. / BPI TECHNOLOGY INC.

FÖRENTA STATERNA

f13674

BLACKHORSE, LLC.

FÖRENTA STATERNA

23956

BLUE SKY AIRSERVICE GMBH

TYSKLAND

29389

BOMBARDIER PREOWNED

FÖRENTA STATERNA

31614

BOMBARDIER TRANSPORTATION GMBH

TYSKLAND

37196

BOURNEMOUTH HANDLING LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

34852

BREMENFLY

TYSKLAND

15176

BUNDESPOLIZEI-FLIEGERGRUPPE

TYSKLAND

32874

BUSINESS JET LTD

NYA ZEELAND

19823

CA "AIR MOLDOVA" IS

MOLDOVA, REPUBLIC OF

33282

CANJET AIRLINES

KANADA

34985

CAPE CHAMONIX WINE

SYDAFRIKA

43435

CARGO AIRCRAFT MGT

FÖRENTA STATERNA

46300

CARGOLOGIC GERMANY

TYSKLAND

43019

CARGOLOGICAIR LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

32482

CARSON AIR LTD

KANADA

5800

CATHAY PACIFIC

KINA

26021

CEBU PACIFIC AIR

FILIPPINERNA

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

KANADA

28482

CFFI VENTURES INC

KANADA

35194

CHONGQING AIRLINES

KINA

28178

CIRRUS AVIATION

TYSKLAND

36157

CLUB SAAB 340

SCHWEIZ

4782

COMFORT AIR

TYSKLAND

23741

COMMANDER MEXICANA

MEXIKO

33189

CONTINENT AIRLINE UU

RYSKA FEDERATIONEN

31333

CORP JET SVCS

FÖRENADE KUNGARIKET

34548

CORPORATE JET REALI.

FÖRENADE KUNGARIKET

39156

CSM MINING SUPPLIES

SYDAFRIKA

24481

CTL LOGISTICS S.A.

POLEN

39700

CVS/CAREMARK CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

f10103

CANADIAN UTILITIES LIMITED

KANADA

35021

CHAI LTD.

SCHWEIZ

35418

CHALLENGE AERO AG

UKRAINA

22448

CIRRUS AIRLINES LUFTFAHRTGESELLSCHAFT MBH

TYSKLAND

f10709

COLGAN AIR SERVICES

FÖRENTA STATERNA

38182

COMMUNITY ENTERPRISES, LLC D/B/A 4274 AVIATION

FÖRENTA STATERNA

f10778

COMPUTER SCIENCES CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

824

CONDOR FLUGDIENST GMBH

TYSKLAND

43597

D-CEMS FLUG GMBH

TYSKLAND

30922

DAIDALOS AVIATION

UKRAINA

34179

DAO AVIATION

DANMARK

967

DAS DIRECT AIR

TYSKLAND

28800

DATELINE OVERSEAS

CYPERN

30651

DAUAIR

TYSKLAND

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

TYSKLAND

26466

DC AVIATION GMBH

TYSKLAND

f10558

DCS MANAGEMENT SERVICES

FÖRENTA STATERNA

30996

DEERE & COMPANY

FÖRENTA STATERNA

38547

DEKALB FARMERS MARK.

FÖRENTA STATERNA

37580

DERMAPHARM

TYSKLAND

31485

DEUTSCHE AIRCRAFT GMBH

TYSKLAND

f10774

DFZ, LLC

FÖRENTA STATERNA

f10589

DH FLUGCHARTER GMBH

TYSKLAND

48724

DHL AIR (AUSTRIA) GMBH

ÖSTERRIKE

35715

DHL AIR LTD.

FÖRENADE KUNGARIKET

25139

DIETZ AG

TYSKLAND

37808

DIETZ AVIATION GMBH

TYSKLAND

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

TYSKLAND

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

TYSKLAND

37798

DO-TEC GMBH

TYSKLAND

27181

DONAVIA JSC

RYSKA FEDERATIONEN

35451

DORNIER NO LIMITS

TYSKLAND

28795

DULCO HANDEL GMBH

TYSKLAND

968

DUSSMANN P

FÖRENTA STATERNA

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

NEDERLÄNDERNA

4484

DELTA AIR LINES, INC.

FÖRENTA STATERNA

8980

DELTA TECHNICAL SERVICES LTD

TYSKLAND

1776

DEUTSCHE LUFTHANSA AG

TYSKLAND

2044

DR. AUGUST OETKER KG

TYSKLAND

8082

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

FÖRENTA STATERNA

34736

EAST UNION

RYSKA FEDERATIONEN

36121

EAT LEIPZIG GMBH

TYSKLAND

34657

EEA GMBH

TYSKLAND

29883

EFB AVIATION

FÖRENTA STATERNA

996

EGYPTAIR

EGYPTEN

31615

EICHSFELD AIR GMBH

TYSKLAND

9807

EMIRATES INTL

FÖRENADE ARABEMIRATEN

35749

EON AVIATION

INDIEN

31041

EPC HOLDINGS 644

FÖRENTA STATERNA

36507

ERSTE ASSET INVEST.

TYSKLAND

19629

ESCHMANN H D

TYSKLAND

29929

ETIHAD AIRWAYS

FÖRENADE ARABEMIRATEN

34011

EURO AIR CHARTER

TYSKLAND

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

TYSKLAND

2034

EUROWINGS GMBH

TYSKLAND

3639

EVERGREEN AIRLINES

FÖRENTA STATERNA

48305

EW DISCOVER GMBH

TYSKLAND

32264

EXECUJET ASIA

SINGAPORE

36357

EXECUJET AVIATION

SYDAFRIKA

39161

EXECUTIVE JET SERV.

KONGO

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

FÖRENTA STATERNA

12213

EMIL CAPITAL PARTNERS, LLC

FÖRENTA STATERNA

f10180

EPPS AIR SERVICE, INC.

FÖRENTA STATERNA

22523

FAA

FÖRENTA STATERNA

4783

FAI RENT-A-JET GMBH

TYSKLAND

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

FRANKRIKE

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GMBH & CO KG

TYSKLAND

33077

FAS GMBH

TYSKLAND

12811

FEGOTILA LTD

BERMUDAS

35937

FINKCAS

TYSKLAND

27700

FIRST DATA CORP

FÖRENTA STATERNA

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

MALAYSIA

22238

FLIGHT CALIBRATION

TYSKLAND

6705

FLM AVIATION

TYSKLAND

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

TYSKLAND

42260

FLYEGYPT

EGYPTEN

38804

FLYING TECHNOLOGY

RYSKA FEDERATIONEN

26843

FMG-FLUGSCHULE

TYSKLAND

11369

FORD EUROPE LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

1595

FRENZEL G

TYSKLAND

4232

FRONTIER AIRLINES

FÖRENTA STATERNA

38973

FUENFTE XR-GMBH

TYSKLAND

14557

FIRMA STEINER-FILM

TYSKLAND

f10193

FIVE STAR AVIATION, LLC

FÖRENTA STATERNA

36945

FLIGHTS HOLDINGS LIMITED

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

1778

FLUGBEREITSCHAFT DES BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG (FLBSCHFT BMVG)

TYSKLAND

32678

FRESENA FLUG GMBH & CO KG

TYSKLAND

25111

G-92 KFT

UNGERN

33827

GABINETTE (ANG)

ANGOLA

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

TYSKLAND

33821

GE CAPITAL B.V.

NEDERLÄNDERNA

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

SCHWEIZ

25027

GEKO TRADE

TYSKLAND

3349

GENERAL MOTORS

FÖRENTA STATERNA

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

TYSKLAND

39230

GEORGE TOLOFARI

NIGERIA

31914

GERMAN SKY AIRLINES

TYSKLAND

38591

GERMANIA EXPRESS

TYSKLAND

35803

GHASSAN AHMED AL

FÖRENADE ARABEMIRATEN

34848

GLOBAL A/C CONSULT

FÖRENTA STATERNA

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

BERMUDAS

38372

GLOBO AVIACAO

BRASILIEN

23743

GOMEL AIRLINES

VITRYSSLAND

22366

GOVERNMENT CROATIA

KROATIEN

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

NORDMAKEDONIEN

38832

GREENWAY JETS

FÖRENTA STATERNA

2395

GROB AIRCRAFT AG

TYSKLAND

32172

GULF JET

FÖRENADE ARABEMIRATEN

9243

GERMANIA FLUGGESELLSCHAFT MBH

TYSKLAND

28944

GERMANWINGS GMBH

TYSKLAND

34841

GIBBS INTERNATIONAL, INC.

FÖRENTA STATERNA

38737

GREEN BAY PACKAGING INC.

FÖRENTA STATERNA

315

GRUSS & COMPANY

FÖRENTA STATERNA

f10984

GUITAR CENTER, INC.

FÖRENTA STATERNA

37030

HAMBURG AIRWAYS

TYSKLAND

32580

HASLBERGER FINANZ.

TYSKLAND

33302

HAVERFORD SUISSE

SCHWEIZ

38607

HAWKER BEECHCRAFT 2

FÖRENTA STATERNA

31519

HAWKER HUNTER AVTN

FÖRENADE KUNGARIKET

25435

HBK HOLDING COMPANY

QATAR

35307

HELIJET CHARTER

TYSKLAND

48372

HESTON AIRLINES, UAB

LITAUEN

31103

HOMAC AVIATION AG

LUXEMBURG

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

TYSKLAND

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (D.B.A. FREEBIRD AIRLINES)

TURKIET

28618

HAWORTH TRANSPORT

FÖRENTA STATERNA

32953

HEIDELBERGCEMENT AG

TYSKLAND

f11187

HERC MANAGEMENT SERVICES LLC

FÖRENTA STATERNA

33269

HERRENKNECHT AVIATION GMBH

TYSKLAND

f10240

HESS CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

FÖRENTA STATERNA

f11457

ICA GLOBAL SERVICES LLC

FÖRENTA STATERNA

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

FÖRENTA STATERNA

35785

IFM TRAVIATION GMBH

TYSKLAND

39551

IKAR LLC

RYSKA FEDERATIONEN

25785

ILYUSHIN AVIATION

RYSKA FEDERATIONEN

37757

INFINUM ALTIDO INC., LTD

RYSKA FEDERATIONEN

1528

IRANAIR

ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

IRAK

37529

ISE INFORMATION SYS.

TYSKLAND

27301

IVANHOE AVIATION 2

SINGAPORE

24664

INTERMAP TECHNOLOGIES

FÖRENTA STATERNA

35760

JEJU AIR

SYDKOREA

39559

JESWALT INTL

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

11307

JET EXECUTIVE INT.

TYSKLAND

27505

JET GROUP LTD

ISRAEL

21727

JET LINK

ISRAEL

2200

JETAIR FLUG GMBH

TYSKLAND

16761

JETFLIGHT AVIATION INC.

SCHWEIZ

3328

JETS EXECUTIVOS

MEXIKO

36889

JETSTAR PACIFIC

VIETNAM

32363

JLJ EQUIPMENT LEASIN

FÖRENTA STATERNA

21462

JOHNSON CONTROLS

FÖRENTA STATERNA

36272

JORDAN INTNL

KINA

11646

JULIUS BERGER

NIGERIA

32107

JUNEYAO AIRLINES

KINA

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

TJECKIEN

21723

JOINT STOCK COMPANY URAL AIRLINES

RYSKA FEDERATIONEN

37720

K5-AVIATION GMBH

TYSKLAND

1610

KARMANN GMBH

TYSKLAND

31171

KAZAVIASPAS

KAZAKSTAN

22239

KIEV AVIATION PLANT

UKRAINA

33034

KINGS AIRLINES (2)

NIGERIA

25050

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE DOO

SERBIEN

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD.

SYDKOREA

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

RYSKA FEDERATIONEN

33039

KUBASE AVIATION

INDIEN

1673

KUWAIT AIRWAYS

KUWAIT

23758

KIMBERLY-CLARK CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

25800

KNAUF ASTRA LTD.

FÖRENADE KUNGARIKET

32568

KOMPASS GMBH & CO. KG

TYSKLAND

4335

KRAFT FOODS GLOBAL INC.

FÖRENTA STATERNA

36476

LANARA LTD

KAZAKSTAN, KIRGIZISTAN

44176

LANBOWAN LIMITED

SCHWEIZ

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

TYSKLAND

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

TYSKLAND

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

TYSKLAND

28576

LIBRA TRAVEL

SCHWEIZ

42192

LIEBHERR AVIATION

TYSKLAND

f12832

LINCARE LEASING LLC

FÖRENTA STATERNA

32192

LONDON CORPORATE JET

FÖRENADE KUNGARIKET

26498

LUFT AVTN CHARTER

AUSTRALIEN

45016

LYNXJET

ISRAEL

f10298

LEVI, RAY & SHOUP, INC.

FÖRENTA STATERNA

15456

LUFTFAHRT-BUNDESAMT

TYSKLAND

3857

LUFTHANSA CARGO AG

TYSKLAND

27838

LUFTHANSA TECHNIK AG

TYSKLAND

f13551

M-BJEP LTD.

ISLE OF MAN

24502

M. BOHLKE VENEER CORP.

FÖRENTA STATERNA

21072

MAHAN AIR

ISLAMISKA REPUBLIKEN IRAN

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

NORDMAKEDONIEN

12521

MARXER ANLAGEN

TYSKLAND

36372

MAT AIRWAYS

NORDMAKEDONIEN

38074

MENA AEROSPACE (OB)

BAHRAIN

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

TURKIET

31538

MERLIN AVIATION

SCHWEIZ

444

MHS AVIATION GMBH

TYSKLAND

9082

MIDWEST AVIATION NE

FÖRENTA STATERNA

30093

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

RYSKA FEDERATIONEN

37975

MILLENNIUM AVIATION

ÖSTERRIKE

37426

MINERALOGY PTY LTD.

FÖRENTA STATERNA

29242

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

FÖRENADE REPUBLIKEN TANZANIA

28438

MLW AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

25067

MNG HAVAYOLLARI VE TASIMACILIK A.S. (MNG AIRLINES)

TURKIET

3057

MOELLERS MASCHINEN

TYSKLAND

36267

MONACO SPORTS MNGMT

FÖRENADE KUNGARIKET

28473

MOONSTAR AVIATION

TURKIET

31348

MORGAN STANLEY MGMT

FÖRENTA STATERNA

27187

MW AVIATION GMBH

TYSKLAND

31944

MYN AVIATION

SAUDIARABIEN

38209

MZ TRANSPORTATION

TYSKLAND

f13119

MARINER AIR LLC

FÖRENTA STATERNA

38512

MICROSTRATEGY SERVICES CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

f13307

MIKLOS SERVICES CORP.

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

f10785

N16FX TRUST

FÖRENTA STATERNA

f12724

N250RG LLC

FÖRENTA STATERNA

26118

NASA AMES CENTER

FÖRENTA STATERNA

36849

NATIONAL AIR CARGO GROUP INC

FÖRENTA STATERNA

33963

NATIONAL LEGACY

KUWAIT

7853

NATURAL ENVIRONMENT

FÖRENADE KUNGARIKET

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

TYSKLAND

38835

NEBULA III LTD UAE

FÖRENADE ARABEMIRATEN

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

TYSKLAND

15551

NEW YORKER GROUP

TYSKLAND

24661

NORTH AMERICAN JET

FÖRENTA STATERNA

29267

NOVELLUS SYSTEMS

FÖRENTA STATERNA

31791

NOVESPACE

FRANKRIKE

35125

NASSER LTD.

CAYMANÖARNA

f13922

NEWLEAD LIMITED

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

12218

NIKE, INC.

FÖRENTA STATERNA

567

OBO JET-CHARTER GMBH

TYSKLAND

33138

OCA INTERNATIONAL

TYSKLAND

22820

OMAN AIR

OMAN

22436

OMAN ROYAL FLIGHT

OMAN

2061

OMNIPOL

TJECKIEN

17692

ONUR AIR

TURKIET

37597

OOO NP AGP MERIDIAN+

RYSKA FEDERATIONEN

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

NEDERLÄNDERNA

8236

OWENS CORNING CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

25059

OMNI AIR INTERNATIONAL

FÖRENTA STATERNA

23244

OPEN JOINT STOCK COMPANY "ROSSIYA AIRLINES" JSC "ROSSIYA AIRLINES"

RYSKA FEDERATIONEN

3343

P&P PROMOTION

TYSKLAND

852

PARAGON RANCH

FÖRENTA STATERNA

36875

PATRONUS AVIATION

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

23471

PCT POWDER COATING TECHNOLOGIES INTL. SARL

SCHWEIZ

34044

PD AIR OPERATION LTD

TYSKLAND

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

TURKIET

22294

PENSKE JET, INC.

FÖRENTA STATERNA

19475

PETERS GMBH

TYSKLAND

37609

PETROPAVLOVSK MC

RYSKA FEDERATIONEN

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

FÖRENTA STATERNA

5225

PHOENIX AIR GMBH

TYSKLAND

3085

PICTON II LTD

BERMUDAS

22309

POLET

RYSKA FEDERATIONEN

30230

POLET ACFT MNGT

BERMUDAS

36251

POLLARD ACFT SALES

FÖRENTA STATERNA

37040

PREISS-DAIMLER

TYSKLAND

34505

PRINCESS AVIATION

LIBANON

29307

PRIVATAIR GMBH

TYSKLAND

34553

PRIVATE JET HOLD.

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

12196

PRIVATE WINGS

TYSKLAND

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

TYSKLAND

3751

PROCTER&GAMBLE

FÖRENTA STATERNA

12648

PACELLI-BETEILIGUNGS GMBH & CO. KG

TYSKLAND

33666

PAKISTAN AVIATORS AND AVIATION (PVT) LTD.

PAKISTAN

29731

PARC AVIATION

IRLAND

775

PENTASTAR AVIATION, LLC

FÖRENTA STATERNA

2196

QANTAS AIRWAYS

AUSTRALIEN

21912

QATAR AIRWAYS

QATAR

39255

RA DR. JAN PLATHNER

TYSKLAND

37057

RADIC AVIATION

SAUDIARABIEN

30124

RAE - REGIONAL AIR

TYSKLAND

32083

RAY ENTERPRISES

FÖRENTA STATERNA

30485

RC AVIATION LLP

FÖRENTA STATERNA

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

TYSKLAND

33032

RELIANCE COMMERCIAL

FÖRENADE ARABEMIRATEN

30938

RIKSOS TURIZM LT

TURKIET

5547

RJR WINSTON SALEM

FÖRENTA STATERNA

f13620

RNJ GMBH. & CO KG

TYSKLAND

48829

ROM CARGO AIRLINES S.R.L.

RUMÄNIEN

29599

ROYAL JET

FÖRENADE ARABEMIRATEN

32723

RSG RENTAL SERVICES

TYSKLAND

29927

RUAG AEROSPACE SERV

TYSKLAND

37464

RUAG SCHWEIZ AG

SCHWEIZ

38246

RUSAERO

RYSKA FEDERATIONEN

9200

RYAN INTL AIRLINES

FÖRENTA STATERNA

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

FÖRENTA STATERNA

29352

RENTAIR UK LTD

TYSKLAND

27446

RHEMA BIBLE CHURCH

FÖRENTA STATERNA

606

ROBERT BOSCH GMBH

TYSKLAND

22593

S BRUNEI SULTAN

BRUNEI DARUSSALAM

44121

S SWAZILAND

ESWATINI

f10788

SAP AMERICA INC.

FÖRENTA STATERNA

18991

SAP SE

TYSKLAND

34319

SAPOFINA AVTN LTD.

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

TYSKLAND

5031

SCHWARZMUELLER

ÖSTERRIKE

30971

SEARAY BD100

SYDAFRIKA

35352

SEGRAVE AVIATION INC

FÖRENTA STATERNA

46854

SF AIRLINES CO., LTD

KINA

31846

SG FINANS A/S NORGE

SVERIGE

27571

SHANGHAI AIRLINES

KINA

22814

SHARJAH RULERS FLT

FÖRENADE ARABEMIRATEN

27735

SIK-AY HAVA TASIMACILIK A.S.

TURKIET

38681

SILK WAY WEST

AZERBAJDZJAN

2463

SINGAPORE AIRLINES

SINGAPORE

1034

SIRTE OIL

LIBYEN

f12146

SIRVAIR, S.A. DE C.V.

MEXIKO

7867

SIXT

TYSKLAND

32179

SKIPPERS AVIATION

AUSTRALIEN

31208

SKY BEYOND HOLDINGS

SINGAPORE

2477

SKY JET

SCHWEIZ

37940

SKY SWALLOWS LTD.

RYSKA FEDERATIONEN

37740

SKYBIRD AIR LTD

NIGERIA

34392

SKYBUS

KAZAKSTAN

32816

SKYBUS AIRLINES

FÖRENTA STATERNA

19819

SKYPLAN SERVICES

KANADA

31870

SM AVIATION

TYSKLAND

42622

SMART JET AVIATION

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

32544

SMS AVIATION GMBH

TYSKLAND

33747

SOMON AIR

TADZJIKISTAN

2316

SOUTH AFRICAN AIRWAYS

SYDAFRIKA

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

36224

SPECTRA ENERGY

FÖRENTA STATERNA

26725

SPIRIT AIRLINES 2

FÖRENTA STATERNA

28904

SPX FLOW

FÖRENTA STATERNA

5216

SRILANKAN AIRLINES

SRI LANKA

36094

SSP AVIATION

INDIEN

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

CYPERN

32446

STAR AVIATION SRVCS

FÖRENADE ARABEMIRATEN

29368

STAR AVIATION UG

TYSKLAND

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

UKRAINA

32361

STRONG AVIATION

KUWAIT

30086

SUMMIT AIR

KANADA

44422

SUNDAIR GMBH

TYSKLAND

36720

SWISS AV CONSULTANTS

SCHWEIZ

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

SCHWEIZ

f12122

SAFEWAY, INC.

FÖRENTA STATERNA

24784

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

KOREA, REPUBLIC OF

f10701

SERVICIOS AEREOS REGIOMONTANOS, S.A.

MEXIKO

21734

SIBERIA AIRLINES

RYSKA FEDERATIONEN

f12005

SPIRAL, INC.

FÖRENTA STATERNA

29841

SPIRIT OF SPICES GMBH

TYSKLAND

10201

SUNEXPRESS (GÜNES EKSPRES HAVACILIK A.S.)

TURKIET

28362

SUN D'OR INTERNATIONAL AIRLINES LTD

ISRAEL

12878

SÜDZUCKER REISE-SERVICE GMBH

TYSKLAND

36760

T'WAY AIR CO LTD

SYDKOREA

8360

TACA

EL SALVADOR

40974

TATA SIA AIRLINES LT

INDIEN

35978

TATHRA INTERNATIONAL

RYSKA FEDERATIONEN

32576

TB INVEST GROUP

TJECKIEN

31566

TEAM AVIATION

TYSKLAND

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

ÖSTERRIKE

36210

TESLA AIR

SCHWEIZ

42391

TEXTRON AVIATION

FÖRENTA STATERNA

35936

TIGER HERCULES CORP

TAIWAN

48508

TITAN AIRWAYS MALTA LIMITED

MALTA

f12990

TOKECO INCORPORATED

FÖRENTA STATERNA

21908

TOKOPH D P

SYDAFRIKA

f14958

TPS GROUP HOLDING INC.

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

33923

TREK-AIR B.V.

NEDERLÄNDERNA

37070

TREVO AVIATION LTD

TYSKLAND

1389

TUIFLY GMBH

TYSKLAND

33495

TURBOJET KFT

UNGERN

33979

TURKUAZ AIRLINES

TURKIET

7971

TW AIR

BERMUDAS

2681

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

THAILAND

f10445

THOMAS H. LEE PARTNERS

FÖRENTA STATERNA

14993

THYSSENKRUPP DIENSTLEISTUNGEN GMBH

TYSKLAND

31353

TIDNISH HOLDINGS LIMITED

KANADA

f11873

TILLFORD LIMITED

BERMUDAS

2758

TURKISH AIRLINES THY

TURKIET

f12479

TYREMAX PTY LTD

AUSTRALIEN

22512

UGANDA EXEC FLIGHT

UGANDA

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

UKRAINA

24948

UKSATSE

UKRAINA

46440

UR AIRLINES

IRAK

4692

US AIRWAYS, INC.

FÖRENTA STATERNA

29839

USA 3000 AIRLINES

FÖRENTA STATERNA

34914

USA JET AIRLINES 3

FÖRENTA STATERNA

43007

USAA

FÖRENTA STATERNA

26886

UTAIR AVIATION, JSC

RYSKA FEDERATIONEN

18224

UZBEKISTAN AIRWAYS

UZBEKISTAN

2782

UNITED AIRLINES, INC.

FÖRENTA STATERNA

8960

UNITED PARCEL SERVICE CO

FÖRENTA STATERNA

35921

UNITED THERAPEUTICS

FÖRENTA STATERNA

31984

VARIG LOGISTICA SA

BRASILIEN

37759

VENTURE AVTN GROUP

FÖRENTA STATERNA

5198

VHM SCHUL & CHARTER

TYSKLAND

31758

VIVAT TRUST LTD.

FÖRENADE KUNGARIKET

45213

VOLKSWAGEN AIRSERV.

TYSKLAND

2812

VRG LINHAS AEREAS S/A

BRASILIEN

39258

VUKY HOLDINGS LTD

SCHWEIZ

31669

VACUNA JETS LIMITED

BERMUDAS

30637

VALE S/A

BRASILIEN

46913

VECELLIO MANAGEMENT SERVICE

FÖRENTA STATERNA

2833

VIESSMANN WERKE GMBH & CO. KG

TYSKLAND

18671

VOLGA-DNEPR AIRLINES LLC

RYSKA FEDERATIONEN

36235

WATERLOO AVIATION

KANADA

24113

WEBER MANAGEMENT

TYSKLAND

1323

WEKA FLUGDIENST GMBH

TYSKLAND

35535

WELLS FARGO BANK (2)

FÖRENTA STATERNA

34391

WHS CONSULTING AG

SCHWEIZ

10834

WIKING HELIKOPTER

TYSKLAND

33317

WINAIR AUSTRIA

ÖSTERRIKE

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

UKRAINA

37044

WOELBERN FLIGHT 01

TYSKLAND

36967

WOELBERN FLIGHT 02

TYSKLAND

2930

WORLD AIRWAYS

FÖRENTA STATERNA

30605

WHEELS AVIATION LTD.

TYSKLAND

27514

WIRTGEN BGMBH

TYSKLAND

32609

XIAMEN AVIATION AVV

RYSKA FEDERATIONEN

36920

XR-GMBH

TYSKLAND

32403

XRS HOLDINGS, LLC

FÖRENTA STATERNA

34976

YH AVIATION LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

34953

ZENITH CAPITAL LTD

SCHWEIZ

33948

ZEUS TAXI AÉREO

BRASILIEN

38977

ZWEITE XR-GMBH

TYSKLAND

5960

ZEMAN FTL

TYSKLAND

f10488

ZIFF BROTHERS INVESTMENT, LLC

FÖRENTA STATERNA

24568

EBM-PAPST MULFINGEN GMBH & CO. KG

TYSKLAND

ESTLAND

CRCO-identifikationsnr

Luftfartygsoperatörens namn

Operatörens administrerande stat

34613

ABELIA TRADING LTD

CYPERN

38113

FL TECHNICS AB

LITAUEN

22574

MIL JAPAN

JAPAN

10937

MIL RUSSIA

RYSKA FEDERATIONEN

1117

MIL SWITZERLAND

SCHWEIZ

35109

NORTH WIND AIRLINES

ESTLAND

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ESTLAND

30036

ULS AIRLINES CARGO

TURKIET

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ZIMBABWE

IRLAND

CRCO-identifikationsnr

Luftfartygsoperatörens namn

Operatörens administrerande stat

34931

BLUE NIGHTINGALE TRADING

SYDAFRIKA

32901

142955 ONTARIO LTD

KANADA

37435

921BE LLC

FÖRENTA STATERNA

27726

994748 ONTARIO INC

KANADA

f11440

A & C BUSINESS SERVICES INC

FÖRENTA STATERNA

27976

ABCO AVIATION INCORPORATED

FÖRENTA STATERNA

35023

ACFT FINANCE TRUST

IRLAND

31510

ACP JETS

FÖRENTA STATERNA

f11447

ADC AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

f10775

ADP AVIATION, LLC

FÖRENTA STATERNA

132

AER LINGUS

IRLAND

29293

AERO TIMBER PARTNERS

FÖRENTA STATERNA

23714

AERO TOY STORE LLC

FÖRENTA STATERNA

28752

AEROMANAGMENT GROUP

FÖRENTA STATERNA

39015

AEROSTAR LTD IRELAND

IRLAND

32813

AIR BLESSING

FÖRENTA STATERNA

7057

AIR SHAMROCK

FÖRENTA STATERNA

32218

AIR TAHOMA

FÖRENTA STATERNA

28432

AIR TREK

FÖRENTA STATERNA

33141

AIRTIME LLC

FÖRENTA STATERNA

34285

ALCHEMIST JET AIR LLC

FÖRENTA STATERNA

f12838

ALEDO SUB LLC

FÖRENTA STATERNA

26140

ALLTECH

FÖRENTA STATERNA

30995

ALPHA ONE FLIGHT SERVICES

FÖRENTA STATERNA

f12957

AMC 50 LLC

FÖRENTA STATERNA

31782

AMERIPRISE FINANCIAL

FÖRENTA STATERNA

27173

APACHE CORP

FÖRENTA STATERNA

38618

AR INVESTMENTS LLC.

FÖRENTA STATERNA

39205

ARGOS CAPITAL MNGT

FÖRENTA STATERNA

34018

ARKIVA LTD.

IRLAND

298

ASL AIRLINES (IRELAND) LIMITED

IRLAND

29280

ASTOR STREET ASSET

FÖRENTA STATERNA

35166

AT&T MANAGEMENT SERVICES, L.P.

FÖRENTA STATERNA

33136

ATLANTIC AV KTEB

FÖRENTA STATERNA

33008

AVIA PARTNER DENMARK

DANMARK

36309

AVIANOVA (RUSSIA)

RYSKA FEDERATIONEN

30118

AVIATION CORPORATE SERVICES

IRLAND

f11798

AVION SALES LLC

FÖRENTA STATERNA

27087

AVIONETA

FÖRENTA STATERNA

29670

AERO WAYS INC

FÖRENTA STATERNA

f10007

AIR REESE, LLC

FÖRENTA STATERNA

f10765

ALASKA EASTERN PARTNERS

FÖRENTA STATERNA

36324

ALTIS

IRLAND

f12155

AMALGAMATED CONSOLIDATED, INC.

FÖRENTA STATERNA

f12108

AMBASSADOR MARKETING INTERNATIONAL INC.

FÖRENTA STATERNA

26369

B&G LEASING

FÖRENTA STATERNA

34053

BANK OF NOVA SCOTIA

KANADA

31686

BARNARD AVIATION

FÖRENTA STATERNA

1537

BAXTER HEALTH CARE

FÖRENTA STATERNA

34487

BAZIS INTL INC.

KANADA

33090

BEACON AVIATION

IRLAND

f11361

BEAUTY CENTRAL LLC

FÖRENTA STATERNA

25114

BECKER GROUP

FÖRENTA STATERNA

6890

BECTON DICKINSON

FÖRENTA STATERNA

32660

BEDEK AVIATION

ISRAEL

38915

BEL AIR LLC

FÖRENTA STATERNA

36482

BGST LLC

FÖRENTA STATERNA

33557

BIG PLAY FLIGHT SVCS

FÖRENTA STATERNA

f12964

BLATTI AVIATION INC

FÖRENTA STATERNA

33247

BLUE CITY HOLDINGS LTD

FÖRENTA STATERNA

f11410

BORG HOLDINGS LLC

FÖRENTA STATERNA

31975

BOULDER US

FÖRENTA STATERNA

32952

BPG PROPERTIES

FÖRENTA STATERNA

37279

BUSINESS A.CENTRE CO

THAILAND

f12103

BENSON FOOTBALL, LLC

FÖRENTA STATERNA

35372

BINDLEY CAPITAL PARTNERS

FÖRENTA STATERNA

f12682

BOMBARDIER NEW AIRCRAFT

FÖRENTA STATERNA

36888

BOSTON SCIENTIFIC CORP

FÖRENTA STATERNA

f11899

C C MEDIA HOLDINGS INC

FÖRENTA STATERNA

35160

C. DOT AVIATION, LLC

FÖRENTA STATERNA

36790

C2C AIR CHARTERS

FÖRENTA STATERNA

37117

CA, INC.

FÖRENTA STATERNA

32717

CAMERON HENKIND

FÖRENTA STATERNA

22953

CAPE CLEAR CAPITAL

FÖRENTA STATERNA

22724

CARDINAL HEALTH AVTN

FÖRENTA STATERNA

30615

CARLISLE HOLDINGS LLC

FÖRENTA STATERNA

34066

CASTLE 2003-2 IRELAND LTD

IRLAND

34153

CAYLEY AVIATION

SCHWEIZ

30896

CCA AIR CHARTER

FÖRENTA STATERNA

f10927

CEF 2002 AIRCRAFT LLC D/B/A CERIDIAN CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

36333

CELLO AVIATION LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

29250

CENTURION AVTN SRVCS

FÖRENTA STATERNA

36860

CESSNA FINANCE CORP

FÖRENADE KUNGARIKET

f11418

CESSNA FINANCE CORP

FÖRENADE KUNGARIKET

29096

CHUBB FLIGHT OPERATIONS

FÖRENTA STATERNA

5078

CINTAS

FÖRENTA STATERNA

37889

CIRRUS AVIATION (US)

FÖRENTA STATERNA

21455

CITYJET

IRLAND

36082

CMC GROUP INC.

FÖRENTA STATERNA

35826

CONSTELLATION LEASING LLC

FÖRENTA STATERNA

32509

COOK AIRCRAFT LEASNG

FÖRENTA STATERNA

33877

CORACLE AVIATION

SCHWEIZ

19036

CORPORATE JETS PA

FÖRENTA STATERNA

9248

CRANE COMPANY

FÖRENTA STATERNA

28444

CROSS AVTN

FÖRENADE KUNGARIKET

f11386

CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY

FÖRENTA STATERNA

f13609

CENTER FOR DISEASE DETECTION LLC

FÖRENTA STATERNA

3769

CHEVRON U.S.A.INC.

FÖRENTA STATERNA

f12458

CODALE ELECTRIC SUPPLY INC.

FÖRENTA STATERNA

f11882

COLSON & COLSON GENERAL CONTRACTOR

FÖRENTA STATERNA

f13788

CONSTELLATION PRODUCTIONS

FÖRENTA STATERNA

30753

COVIDIEN

FÖRENTA STATERNA

f10987

COZZENS AND CUDAHY AIR

FÖRENTA STATERNA

f10650

DARBY HOLDINGS

FÖRENTA STATERNA

f11469

DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC

FÖRENTA STATERNA

31690

DELTA JET USA

FÖRENTA STATERNA

24235

DENISTON ENTERPRISES

FÖRENTA STATERNA

35507

DIAMOND AIR CHARTER

FÖRENADE KUNGARIKET

30715

DMB AVIATION

FÖRENTA STATERNA

35370

DOMINOS PIZZA (2)

FÖRENTA STATERNA

f12713

DSS214 LLC

FÖRENTA STATERNA

6064

DUBAI AIR WING

FÖRENADE ARABEMIRATEN

27997

DYNAMIC AVIATION SERVICES INC

FÖRENTA STATERNA

f13128

DAVID A. DUFFIELD/ PEGASUS VI, LLC.

FÖRENTA STATERNA

45097

DREAMLINE AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

35072

EAC AIR LLC

FÖRENTA STATERNA

8339

EATON

FÖRENTA STATERNA

1009

ELI LILLY

FÖRENTA STATERNA

23828

EMC IRELAND

IRLAND

23627

EMERCOM RUSSIA

RYSKA FEDERATIONEN

33649

ENCORE 684 LLC

FÖRENTA STATERNA

f11381

ENCORE/SB AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

f12801

EUROPEAN AIRCRAFT CHARTER INC

FÖRENTA STATERNA

f10176

ENERGY CORPORATION OF AMERICA

FÖRENTA STATERNA

f15935

EXCOLO AVIATION

FÖRENTA STATERNA

f10183

EXECUTIVE FLIGHT SOLUTIONS, LLC

FÖRENTA STATERNA

33361

FAGEN INC

FÖRENTA STATERNA

29521

FAIRMONT AVIATION SE

KANADA

35375

FALCON 50 LLC

FÖRENTA STATERNA

33587

FANAR AVIATION LTD

FÖRENADE ARABEMIRATEN

32271

FAST LINK EGYPT

EGYPTEN

34792

FASTNET JET ALLIANCE

IRLAND

28181

FERRO CORP

FÖRENTA STATERNA

30469

FIRST VIRTUAL AIR

FÖRENTA STATERNA

18781

FJ900

FÖRENTA STATERNA

9532

FL AVIATION CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

47917

FLEXIBLE FLIGHT WLL

BAHRAIN

31774

FLYING SQUIRREL

FÖRENTA STATERNA

10276

FLYNN FINANCIAL

FÖRENTA STATERNA

6573

FOUR STAR

FÖRENTA STATERNA

34371

FREEBIRD MNGMT LTD.

IRLAND

f12717

FREEMAN AIR CHARTER SERVICES

FÖRENTA STATERNA

3826

FRIEDKIN INTL

FÖRENTA STATERNA

22293

FRONTLINER INC

FÖRENTA STATERNA

f12666

FALCON FIFTY LLC

FÖRENTA STATERNA

35797

FELHAM ENTERPRISES INC

FÖRENTA STATERNA

23081

FERTITTA ENTERPRISES

FÖRENTA STATERNA

f10208

FLIGHTSTAR CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

f10877

FORTUNE BRANDS, INC.

FÖRENTA STATERNA

21858

FROST ADMINISTRATIVE SERVICES, INC.

FÖRENTA STATERNA

f11889

FUTURA TRAVELS LIMITED

INDIEN

39022

GAUGHAN FLYING LLC

FÖRENTA STATERNA

38550

GC INTERNATIONAL LLC

FÖRENTA STATERNA

22286

GE CAPITAL-GECAS EI

IRLAND

32292

GE COMMERCIAL AV SVC

IRLAND

26624

GENERAL MILLS SALES

FÖRENTA STATERNA

38543

GEORGE GUND 3

FÖRENTA STATERNA

f13141

GIII AIRCRAFT MANAGEMENT, LLC

FÖRENTA STATERNA

f12778

GIV EXEC JET LLC

FÖRENTA STATERNA

38943

GLOBAL EXPRESS GROUP

FÖRENTA STATERNA

33121

GLOBAL TRIP SUPPORT

FÖRENTA STATERNA

23814

GLOBAL WINGS LTD

SCHWEIZ

3964

GOODYEAR

FÖRENTA STATERNA

f10230

GPAIR LIMITED

KANADA

f11374

GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC

FÖRENTA STATERNA

f12820

GREENBRIER CAPITAL LLC

FÖRENTA STATERNA

26847

GREENHILL AVTN

FÖRENTA STATERNA

31561

GULF PACIFIC AVTN SV

FÖRENTA STATERNA

f11239

GAMESTOP, INC

FÖRENTA STATERNA

33031

GEMINI LTD

FÖRENTA STATERNA

f13449

GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS

FÖRENTA STATERNA

f12159

GILEAD SCIENCES

FÖRENTA STATERNA

f10231

GRAHAM BROTHERS CONSTRUCTION CO., INC

FÖRENTA STATERNA

22958

GROUP HOLDINGS

FÖRENTA STATERNA

f13612

GUTHY RENKER AVIATION

FÖRENTA STATERNA

f15722

H.E. MANAGEMENT

FÖRENTA STATERNA

24874

HAC (HANGAR ACQUISITION CORPORATION)

FÖRENTA STATERNA

28219

HARLEY-DAVIDSON

FÖRENTA STATERNA

21857

HARSCO

FÖRENTA STATERNA

31054

HEAVYLIFT INT.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

1423

HERSHEY COMPANY

FÖRENTA STATERNA

26380

HERTZ CORP

FÖRENTA STATERNA

35241

HIGHFIELDS CAP MGMT

FÖRENTA STATERNA

24583

HILL AIR COMPANY I LLC

FÖRENTA STATERNA

24776

HOME DEPOT

FÖRENTA STATERNA

33420

HOWARD HOLDINGS PLC

IRLAND

5170

HUMANA

FÖRENTA STATERNA

29387

HARBERT AVIATION

FÖRENTA STATERNA

f12750

HAWK HOLLOW AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

42446

HORMEL FOODS CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

f11193

IAMAW

FÖRENTA STATERNA

24747

IFFTG

FÖRENTA STATERNA

32500

ILFC IRELAND LTD

IRLAND

21409

IRVING AIR SERVICE

KANADA

28726

INTERNATIONAL JET MANAGEMENT

FÖRENTA STATERNA

36005

IRVING OIL TRANSPORT INC.

KANADA

32671

JANNAIRE LLP

FÖRENADE KUNGARIKET

35830

JAPC INC

FÖRENTA STATERNA

f10275

JELD-WEN, INC.

FÖRENTA STATERNA

27861

JEP LEASING

FÖRENTA STATERNA

22094

JEPPESEN UK LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

32549

JET CLIPPER JOHNNY

FÖRENTA STATERNA

35926

JET LOGISTICS INC

FÖRENTA STATERNA

35981

JET SHARES ONLY

FÖRENTA STATERNA

32652

JET SMART INC

FÖRENTA STATERNA

30210

JET-A-WAY CHARTERS

FÖRENTA STATERNA

36494

JETSELECT, LLC

FÖRENTA STATERNA

48322

JFW LEASING II LLC

FÖRENTA STATERNA

34915

JKB JET HOLDINGS LLC

FÖRENTA STATERNA

26509

JOLUK AVTN

FÖRENTA STATERNA

39282

JAMES S OFFIELD

FÖRENTA STATERNA

f10555

JANAH MANAGEMENT COMPANY LTD.

FÖRENADE KUNGARIKET

31850

JARDEN CORP

FÖRENTA STATERNA

f10276

JEPSON ASSOCIATES INC.

FÖRENTA STATERNA

34314

JET DIRECT AVIATION (FILED FOR BANKRUPTCY ON 25/02/2009)

FÖRENTA STATERNA

f10282

JOHN M. CONNORS, JR.

FÖRENTA STATERNA

1584

JOHNSON&JOHNSON

FÖRENTA STATERNA

35520

JONES INTERNATIONAL AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

f10702

KEB AIRCRAFT SALES, INC.

FÖRENTA STATERNA

8180

KELLOGG

FÖRENTA STATERNA

f11341

KKN TRANSPORTATION LEASING LLC

FÖRENTA STATERNA

32210

KLEIN TOOLS

FÖRENTA STATERNA

20894

KOHLER CO

FÖRENTA STATERNA

f10286

KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY

FÖRENTA STATERNA

f10287

KENAIR, INC.

FÖRENTA STATERNA

f10713

KONFARA COMPANY

FÖRENTA STATERNA

31706

LCG ENTERPRISES

FÖRENTA STATERNA

35616

LEONARD GREEN & PART

FÖRENTA STATERNA

12275

LIBERTY MUTUAL

FÖRENTA STATERNA

32207

LISBON LIMITED

BERMUDAS

1823

LOCKHEED MARTIN CORP

FÖRENTA STATERNA

28852

LONDON CITY JET

FÖRENADE KUNGARIKET

35829

LOWES COMPANIES INC

FÖRENTA STATERNA

40196

LP 221 LC

FÖRENTA STATERNA

37926

LUGHNASA MGMT LLC

FÖRENTA STATERNA

36958

LUNA ENTERTAINMENT

FÖRENTA STATERNA

f10295

LECO CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

29729

LETICA LEASING LLC

FÖRENTA STATERNA

36957

LEVEL 3 COMMUNICATIONS

FÖRENTA STATERNA

f10302

LOWER CROSS AIRCRAFT CORP.

FÖRENTA STATERNA

38901

M&M AVIATION GROUP

FÖRENTA STATERNA

36961

MAGELLAN A/C SVCS

IRLAND

30454

MAJJEC JHETT

FÖRENTA STATERNA

26422

MANDAN

FÖRENTA STATERNA

38653

MANHAG AG

SCHWEIZ

31670

MATTHEWS JOHN

FÖRENADE KUNGARIKET

29444

MC GROUP

FÖRENTA STATERNA

12177

MELLON BANK

FÖRENTA STATERNA

27630

MERCURY ENGINEERING

IRLAND

11068

MGM RESORTS AVIATION CORP

FÖRENTA STATERNA

30050

MHS TRAVEL & CHTR

FÖRENTA STATERNA

37895

MID SOUTH JETS INC

FÖRENTA STATERNA

26475

MIDAMERICAN ENERGY

FÖRENTA STATERNA

f13615

MIDES SEM DE CV

EL SALVADOR

1104

MIL IRELAND

IRLAND

f10317

MMB MANAGEMENT ADVISORY SERVICES

FÖRENTA STATERNA

31703

MMRB SERVICES

FÖRENTA STATERNA

35625

MODESTO EXEC AIR CHR

FÖRENTA STATERNA

f11411

MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC

FÖRENTA STATERNA

36426

MPW INDUSTRIAL SVCS

FÖRENTA STATERNA

40770

MRTV LLC

FÖRENTA STATERNA

32479

MVA AVIATION LTD.

BERMUDAS

f12230

MANNCO LLC

FÖRENTA STATERNA

27893

MERCK & CO., INC.

FÖRENTA STATERNA

f10507

MIDLAND FINANCIAL CO.

FÖRENTA STATERNA

f10968

MOZART INVESTMENTS, INC.

FÖRENTA STATERNA

f11326

N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO

FÖRENTA STATERNA

f12769

N48KZ LLC

FÖRENTA STATERNA

39276

N583KD LLC

FÖRENTA STATERNA

18796

N728LW LLC

FÖRENTA STATERNA

f10324

NASCAR, INC.

FÖRENTA STATERNA

f10328

NCR CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

18352

NESTLE PURINA PETCAR

FÖRENTA STATERNA

29867

NEXT FLIGHT JETS

FÖRENTA STATERNA

32930

NINETY EIGHT AVTN

FÖRENTA STATERNA

33473

NOK AIR

THAILAND

f10962

NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES

FÖRENTA STATERNA

26985

NORTH STAR AVTN

FÖRENTA STATERNA

42956

NORWEGIAN AIR INTL

IRLAND

31004

NOVA CORPORATE SERVICES

FÖRENADE KUNGARIKET

36522

NEW ORION AIR GROUP

FÖRENTA STATERNA

43372

NOBLE ENERGY, INC.

FÖRENTA STATERNA

f10334

NOEL GROUP AVIATION

FÖRENTA STATERNA

f12013

NORFOLK SOUTHERN CORP.

FÖRENTA STATERNA

f12093

NUSTAR LOGISTICS

FÖRENTA STATERNA

f10917

OAKLR AVIATION SERVICES LLC

FÖRENTA STATERNA

32397

OFFICE DEPOT

FÖRENTA STATERNA

37310

OKAY AIRWAYS

KINA

9116

OMEGA AIR (USA)

FÖRENTA STATERNA

f11444

OPA LLC

FÖRENTA STATERNA

7079

ORBIS INTL

FÖRENTA STATERNA

35897

OSLO EXPRESS

FÖRENTA STATERNA

37383

OSPREY AIR LEASE LLC

FÖRENTA STATERNA

2079

OWENS ILLINOIS

FÖRENTA STATERNA

f11106

ORANGE CRIMSON AVIATION, LLC

FÖRENTA STATERNA

10012

P & E PROPERTIES

FÖRENTA STATERNA

33261

PACIFIC SKY

KANADA

8792

PALMER A

FÖRENTA STATERNA

f10642

PAM MANAGEMENT SERV. LLC

FÖRENTA STATERNA

36792

PB AIR LLC

FÖRENTA STATERNA

29783

PEGASUS AVIATION CA

FÖRENTA STATERNA

36816

PHILLIPS EDISON & CO

FÖRENTA STATERNA

32055

PIONEER ADVENTURES

NYA ZEELAND

39139

PITCH LINK LLC

FÖRENTA STATERNA

f10361

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

FÖRENTA STATERNA

f11419

POLAR BEAR EXPRESS II LLC

FÖRENTA STATERNA

f10729

PPD DEVELOPMENT, LLC

FÖRENTA STATERNA

32096

PRIME AVIATION JSC

KAZAKSTAN

34180

PROFESSIONAL CARE

FÖRENTA STATERNA

f10820

PALM BEACH AVIATION, INC.

FÖRENTA STATERNA

f10351

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

3252

PEPSICO, INC.

FÖRENTA STATERNA

f10918

PILGRIM AIR

FÖRENTA STATERNA

f10979

PINJET AVIATION, LLC

FÖRENTA STATERNA

31045

PRIVATESKY AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

7076

PROJECT ORBIS INTERNATIONAL, INC.

FRANKRIKE

26605

QUEST AVTN

FÖRENTA STATERNA

29692

RABBIT RUN

FÖRENTA STATERNA

32706

RBGT LLC

FÖRENTA STATERNA

f10978

REAUD MORGAN QUINN

FÖRENTA STATERNA

31234

RED BARN FARMS

FÖRENTA STATERNA

37662

REYNOLDS JET MGMT

FÖRENTA STATERNA

29947

RIVERSIDE AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

35940

RIZON JET UK LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

38890

RKK MANAGEMENT, INC.

FÖRENTA STATERNA

31650

ROBINSON AVTN

FÖRENTA STATERNA

f11777

ROBINSON LEASING INC

FÖRENTA STATERNA

36351

ROCKWELL COLLINS LLC

FÖRENTA STATERNA

23899

ROLLINS INC.

FÖRENTA STATERNA

29788

RORO 212

FÖRENTA STATERNA

31502

ROTOR TRADE (ARC)

FÖRENTA STATERNA

2292

ROWAN COMPANIES PLC

FÖRENTA STATERNA

30090

RUSAVIATION

FÖRENADE ARABEMIRATEN

39971

RUUD LIGHTING INC

FÖRENTA STATERNA

46258

RYANAIR UK LIMITED

FÖRENADE KUNGARIKET

8651

RYANAIR DAC

IRLAND

28054

SAFEWAY

FÖRENTA STATERNA

45188

SAS IRELAND

IRLAND

34898

SD VERMOGENSVERWALT

TYSKLAND

f12851

SDL MANAGEMENT COMPANY LLC

FÖRENTA STATERNA

871

SEAGULL AIRCRAFT CORP

FÖRENTA STATERNA

f11250

SGSF CAPITAL VENTURE LLC

FÖRENTA STATERNA

32093

SHEARWATER AIR

FÖRENTA STATERNA

24869

SIERRA PACIFIC IND

FÖRENTA STATERNA

40083

SILVER AIR 2

FÖRENTA STATERNA

36640

SIM SAS

FRANKRIKE

f12817

SITRICK AND CO

FÖRENTA STATERNA

28509

SPEEDWINGS BUSINESS SA

MEXIKO

f12106

SPG FRANK GROUP (SPG MANAGEMENT, LLC AND FRANK GROUP, LLC)

FÖRENTA STATERNA

40089

SPIRE FLIGHT SOL.

FÖRENADE KUNGARIKET

30500

STANDARD & POORS

FÖRENTA STATERNA

31823

STARSHIP ENTERPRISE

FÖRENTA STATERNA

44504

SUPER UNIVERSAL LLC

FÖRENTA STATERNA

37246

SELECT MANAGEMENT RESOURCES, LLC

FÖRENTA STATERNA

f10824

SEMINOLE TRIBE OF FLORIDA

FÖRENTA STATERNA

f14029

SIGNATURE GROUP LLC

FÖRENTA STATERNA

f13116

STANDRIDGE COLOR CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

36081

STARBUCKS CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

f10501

SUNOCO INC.

FÖRENTA STATERNA

35071

T2 AVIATION MGMT.

FÖRENTA STATERNA

32156

TALLWOOD MANAGEMNT

FÖRENTA STATERNA

f12709

TAMPA BAY AIRLINES LLC C/O BLUMBERGEXCELSIOR CORP

FÖRENTA STATERNA

21578

TENNECO INC

FÖRENTA STATERNA

3696

TEXAS INSTRUMENTS

FÖRENTA STATERNA

f11309

THIRD SECURITY LLC

FÖRENTA STATERNA

f14943

THUNDERBIRD AVIATION OPERATOR LTD.

FÖRENTA STATERNA

f13842

TLS AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

f12991

TONY DOWNS FOODS

FÖRENTA STATERNA

26406

TRANS WEST AIR SRVCS

FÖRENTA STATERNA

9788

TRANSIT AIR SRVC

FÖRENTA STATERNA

31673

TRAVELERS INDEMNITY CO

FÖRENTA STATERNA

29623

TRICYCLE AVIATION

FÖRENTA STATERNA

38625

TASHI CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

f11003

TENDENCIA ASSET MANAGEMENT

CAYMANÖARNA

25363

THE BOEING COMPANY

FÖRENTA STATERNA

40990

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

FÖRENTA STATERNA

f10446

TOUR AIR, INC.

FÖRENTA STATERNA

f12231

TRANSLATIN S.A.

FÖRENTA STATERNA

45090

UNICORP AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

4090

UNITED COMPANY THE

FÖRENTA STATERNA

2797

UNITED STATES STEEL

FÖRENTA STATERNA

f10462

US BANK NA TRUSTEE

FÖRENTA STATERNA

f10460

UNISYS CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

9252

UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH (UCAR)

FÖRENTA STATERNA

9275

VALLEJO INVESTMENTS

FÖRENTA STATERNA

f11803

VALLEY JET LLC

FÖRENTA STATERNA

29120

VEN AIR

IRLAND

32119

VIA FELIZ II

FÖRENTA STATERNA

24690

VICTORY AVTN FLORIDA

FÖRENTA STATERNA

28043

VILLAGE EQUIPMENT

FÖRENTA STATERNA

8142

VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

36447

VTB LEASING (EUROPE)

RYSKA FEDERATIONEN

f10591

VULCAN MATERIALS COMPANY

FÖRENTA STATERNA

35911

WALLAN AVIATION 2

SAUDIARABIEN

38924

WAR ENTERPRISES

FÖRENTA STATERNA

f10470

WASTE MANAGEMENT, INC

FÖRENTA STATERNA

5187

WELDBEND

FÖRENTA STATERNA

35439

WELLS FARGO BANK NW

FÖRENTA STATERNA

31125

WESTON LTD

IRLAND

22445

WHITE CLOUD

FÖRENTA STATERNA

38797

WILDGOOSE LLC

FÖRENTA STATERNA

33542

WING FINANCIAL LLC

FÖRENTA STATERNA

28282

WINGEDFOOT AVTN

FÖRENTA STATERNA

38212

WINGS AVIATION (DE)

FÖRENTA STATERNA

29233

WRENAIR

IRLAND

36499

WARNER CHILCOTT

FÖRENTA STATERNA

f10815

WASHINGTON PENN PLASTIC COMPANY

FÖRENTA STATERNA

f10789

WELLS FARGO BANK NORTHWEST, C/O MORGAN & MORGAN

FÖRENTA STATERNA

f10792

WERNER ENTERPRISES INC.

FÖRENTA STATERNA

25465

WESTJET

KANADA

f11532

WORLDWIDE AIRCRAFT HOLDING COMPANY

BERMUDAS

32454

XJET USA

FÖRENTA STATERNA

f10485

XEROX CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

31649

Z1 HOLDINGS

FÖRENTA STATERNA

44261

ZALA GROUP LLC

FÖRENTA STATERNA

39577

ZAROX HOLDINGS LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

f11027

ZENITH INSURANCE COMPANY

FÖRENTA STATERNA

GREKLAND

CRCO-identifikationsnr

Luftfartygsoperatörens namn

Operatörens administrerande stat

23232

AEROSVIT

UKRAINA

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

KENYA

39537

AIR CANADA ROUGE LP

KANADA

30742

AIR COLUMBUS

UKRAINA

40237

AIR LEISURE

EGYPTEN

29972

AIR LINK INTL (CY)

CYPERN

44218

AIR MEDITERRANEAN

GREKLAND

37802

AIR TRAFFIC LTD

KENYA

46328

AIRCOMPANY JONIKA LLC

UKRAINA

39471

AIT AVIATION & TOUR.

ISRAEL

47756

ALLIANCE EXECUTIVE JETS LTD.

MALTA

35757

AMBER AVTN (UK) LTD.

FÖRENADE KUNGARIKET

31252

AMREF FLYING DOCTORS

KENYA

37966

ASPAMIA LLC

FÖRENTA STATERNA

38330

AVIATION SCIENCES CO

SAUDIARABIEN

23359

AVIATRANS K LTD

UKRAINA

20514

AEGEAN AIRLINES

GREKLAND

375

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

FÖRENTA STATERNA

f12684

AVENGE INC

FÖRENTA STATERNA

48020

BEES AIRLINE

UKRAINA

34069

BELRESCUEAVIA

VITRYSSLAND

33770

BENSLOW BERMUDA LTD.

SCHWEIZ

47535

BLACK EAGLE HAVACILIC ANONIM SIRKETI

TURKIET

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

GREKLAND

20501

BLUE BIRD AVIATION

KENYA

29396

BOOTH CREEK MGMT

FÖRENTA STATERNA

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

KINA

35729

CASSEL INVEST LTD

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

19644

COSTAIR LTD

GREKLAND

33761

DAL GROUP (SUDAN)

SUDAN

36466

DESINENCE LTD

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

f11403

DRAGON LEASING CORP

FÖRENTA STATERNA

30350

EAGLE AIR LTD

UGANDA

40100

ELLINAIR S.A.

GREKLAND

36585

ELTANIN AVIATION

FÖRENADE KUNGARIKET

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ITALIEN

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

AUSTRALIEN

37101

EXECUTIVE FLIGHT DIV

QATAR

35228

FIRST AIRWAYS

GREKLAND

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

AUSTRALIEN

31722

GAINJET AVIATION

GREKLAND

f11377

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP

FÖRENTA STATERNA

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

SYDAFRIKA

36785

GLOBAL ELITE JETS

SAUDIARABIEN

36620

GRAND A AIRCRAFT LLC

FÖRENTA STATERNA

17957

GREENLEAF

FÖRENTA STATERNA

38025

GRYPHON AIRLINES

KUWAIT

f11417

GS200 INC TRUSTEE

FÖRENTA STATERNA

32656

GULF GLOBAL SVCS LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

23443

HCAA

GREKLAND

38724

HEAD START AVTN SYS

CYPERN

36043

HERITAGE AVTN DEV.

FÖRENADE KUNGARIKET

f12006

HANWHA CHEMICAL CORPORATION

KOREA, REPUBLIC OF

38831

INTAKA MANAGE PTY

SYDAFRIKA

38792

INTER ILES AIR

MADAGASKAR, KOMORERNA, REUNION

26787

INTRACOM

GREKLAND

31881

INTRALOT

FÖRENTA STATERNA

36434

ISLANDSITE INVEST.

SYDAFRIKA

31621

JADAYEL AVIATION

SAUDIARABIEN

31622

JET AIRLINES JSC

KAZAKSTAN

36274

JETSTREAM WORLDWIDE

KINA

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

GREKLAND

33560

KENRICK LTD.

ISRAEL

35938

KNIGHTSDENE LIMITED

FÖRENADE KUNGARIKET

25549

MACEDONIAN AIRLINES

GREKLAND

47934

MARATHON AIRLINES

GREKLAND

32732

MCKINLEY CAPITAL

FÖRENTA STATERNA

1099

MIL GREECE

GREKLAND

21948

MINAIR

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

BRASILIEN

40473

N.Z. VOYAGES

FRANKRIKE

35475

NORDSTAR AIRLINES

RYSKA FEDERATIONEN

34624

OLYMPIC AIR

GREKLAND

43116

OLYMPUS AIRWAYS S.A.

GREKLAND

43757

ORANGE2FLY AIRLINES

GREKLAND

24067

ORASCOM

EGYPTEN

22404

OXY USA INC

FÖRENTA STATERNA

f10342

OLAYAN FINANCING COMPANY

SAUDIARABIEN

2055

OLYMPIC AIRLINES

GREKLAND

30316

PAKISTAN STATE

PAKISTAN

37162

PALADIN ENERGY LTD

AUSTRALIEN

24760

PALESTINIAN AIRLINES

DET OCKUPERADE PALESTINSKA TERRITORIET

22981

PALMYRA AVIATION LTD

GREKLAND

28119

POLISH MORSKI

POLEN

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

TURKIET

37638

PRIMEVALUE TRADING

BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

35665

PRIVILEGE AIRWAYS

INDIEN

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

INDIEN

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

RYSKA FEDERATIONEN

9012

S & K BERMUDA LTD

BERMUDAS

44653

SCOOT PTE LTD

SINGAPORE

22305

SEAFLIGHT AVTN

BERMUDAS

f11025

SELA HOLDING COMPANY LTD

SAUDIARABIEN

36327

SEVEN X AVIATION

MONTENEGRO

29176

SINCOM AVIA

UKRAINA

3991

SIOUX COMPANY LTD

SCHWEIZ

31109

SKY EXPRESS GREECE

GREKLAND

f11402

SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP

FÖRENTA STATERNA

29509

THE STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE

UKRAINA

31819

TRANS AVIATION

KUWAIT

28601

TRAVCO AIR

EGYPTEN

46019

UMATILA TRADING LIMITED

CYPERN

9459

UNIVERSAL AIR LINK

FÖRENTA STATERNA

38722

VAXUCO

VIETNAM

24805

YAMAL

RYSKA FEDERATIONEN

SPANIEN

CRCO-identifikationsnr

Luftfartygsoperatörens namn

Operatörens administrerande stat

26560

245 PILOT SERVICES

FÖRENTA STATERNA

39446

ACANITT (CZA) HOLD.

CAYMANÖARNA

4648

AERO ANGELES

MEXIKO

45064

AERO GUERNSEY LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

19709

AERODATA BELGIUM

BELGIEN

36647

AEROGAL

ECUADOR

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

CHILE

160

AEROLINEAS ARGENTINA

ARGENTINA

45206

AEROLINEAS ESTELAR LATINOAMERICA C.A.

BOLIVARIANSKA REPUBLIKEN VENEZUELA

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

MEXIKO

38432

AEROMASTER DEL PERU

PERU

36924

AERON CIVIL PANAMA

PANAMA

30520

AEROTAXI LOS VALLES

SPANIEN

2880

AEROVIAS DE MEXICO

MEXIKO

29534

AFRIQUE CARGO SERV

SENEGAL

44479

AIR 31 LLC

FÖRENTA STATERNA

29323

AIR AMDER

MAURITANIA

24500

AIR COMET S.A.

SPANIEN

9345

AIR EUROPA

SPANIEN

28016

AIR EXECUTIVE S.L.

SPANIEN

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

LUXEMBURG

33862

AIR MANAGEMENT JSC

RYSKA FEDERATIONEN

22380

AIR NOSTRUM

SPANIEN

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

INDIEN

31681

AIR TRACTOR EUROPE

SPANIEN

38965

AIRBUS HELI ESPANA

SPANIEN

7968

AIRBUS HELICOPTER

FRANKRIKE

37072

AIRCRAFT HOLDINGS

FÖRENTA STATERNA

36793

AIRLEASE CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

34981

AIRLIFT USA LLP

FÖRENTA STATERNA

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

SYDAFRIKA

36637

ALBA STAR S.A.

SPANIEN

43746

ALHOKAIR AVIATION

SCHWEIZ

43337

ALLIANCEJET, LLC

RYSKA FEDERATIONEN

32075

ALPEMA & TOURISM

SPANIEN

29581

AMB GROUP

FÖRENTA STATERNA

38970

AMERICAN JET S.A.

ARGENTINA

31409

AMERICAN KING AIR FE

FÖRENTA STATERNA

37598

AMS LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

34891

ANDALUS LINEAS AER.

SPANIEN

26796

ANSETT WORLDWIDE

AUSTRALIEN

31725

ANTRAK AIR GHANA

GHANA

28325

ARAMARK

FÖRENTA STATERNA

32948

ARKAS S.A.

COLOMBIA

f12734

ASPEN TRADING CORP

FÖRENTA STATERNA

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

NIGERIA

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

FÖRENTA STATERNA

32213

ATLANTIC BRIDGE AV 2

FÖRENADE KUNGARIKET

9456

AUDELI

SPANIEN

42429

AV. NAVAL GUAYAQUIL

ECUADOR

35532

AVEX AIR TRAINING

SYDAFRIKA

21660

AVIACION COMERCIAL

MEXIKO

460

AVIANCA

COLOMBIA

36095

AVION LLC

FÖRENTA STATERNA

31593

AVIONICA SUVER S.L.

SPANIEN

33149

AVPRO INC (2)

FÖRENTA STATERNA

26651

AZUR AIR LLC

RYSKA FEDERATIONEN

8740

ABBOTT LABORATORIES

FÖRENTA STATERNA

f10630

AEROLIDER, S.A. DE C.V.

MEXIKO

39686

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.

FÖRENTA STATERNA

29159

AIRMAX, LLC

FÖRENTA STATERNA

23373

AL TAMEER CO. LTD.

SAUDIARABIEN

f11014

AMERICAN RESOURCES

FÖRENTA STATERNA

f10332

ASTRA 136 LLC

FÖRENTA STATERNA

f11141

AVERUCA, C.A.

BOLIVARIANSKA REPUBLIKEN VENEZUELA

12669

BA CITYFLYER LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

FÖRENTA STATERNA

38654

BARRAGAN MIGUEL

MEXIKO

32565

BELLON AVIATION LTD.

SCHWEIZ

f13938

BEST FLY S.L

SPANIEN

2621

BINTER CANARIAS SA

SPANIEN

32392

BIONIC AVIATION CC

SYDAFRIKA

35545

BRASIL WARRANT

BRASILIEN

22234

BRECO INTL

FÖRENADE KUNGARIKET

f12909

BRISAIR S.A.

FÖRENADE KUNGARIKET

19815

BRISTOW NIGERIA

NIGERIA

37278

BUA DELAWARE INC

FÖRENADE KUNGARIKET

f10074

BANK OF AMERICA, NA

FÖRENTA STATERNA

38518

BENIPAULA INC

FÖRENTA STATERNA

10970

BOMBARDIER AEROSPACE CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

f12165

BRADLEYVILLE, LTD

FÖRENTA STATERNA

31613

C.S.P.SOCIETE

MAURITANIEN

27598

CABO VERDE EXPRESS

KAP VERDE

30834

CANADIAN METRO AIRL

KANADA

38558

CANARIAS AIRLINES

SPANIEN

36213

CANARY FLY S.L.

SPANIEN

35186

CAPITEQ

AUSTRALIEN

4029

CARGILL

FÖRENTA STATERNA

23687

CASA AIR SERVICES

MAROCKO

32893

CAVERTON HELICOPTERS

NIGERIA

29796

CETO MARKETING S.A.

FÖRENADE KUNGARIKET

38300

CHALLENGER 5445 LLC

FÖRENTA STATERNA

f10706

CI-TEN LEASING CORP.

FÖRENTA STATERNA

44018

CITGO PETROLEUM CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

36279

CLEARSKIES

AUSTRALIEN

32365

CNL GROUP SERVICES

FÖRENTA STATERNA

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

FRANKRIKE

38329

COMPANIA OPERADORA DE CORTO Y MEDIO RADIO IBERIA EXPRESS S.A.

SPANIEN

37198

CONF. BRASILEIRA

BRASILIEN

36755

CONSORCIO CJPP

BRASILIEN

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

FÖRENTA STATERNA

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

BRASILIEN

39318

COORDENACAO DE AVIACION OPERACIONAL DA POLICIA FEDERAL

BRASILIEN

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

SPANIEN

f14711

CORPORACION CASTILLO BERTRAN

FÖRENTA STATERNA

32284

CORPORATE OIL & GAS

NIGERIA

36833

COYABA LLC

FÖRENTA STATERNA

37293

CPC SA

FÖRENTA STATERNA

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

FÖRENTA STATERNA

31491

CSIM AIR

FÖRENTA STATERNA

f11870

CALETON HOLDINGS

CAYMANÖARNA

32564

CARABO CAPITAL

FÖRENTA STATERNA

f12156

CAREFUSION CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

f10817

CASAFIN II LLC

FÖRENTA STATERNA

39988

COCKRELL RESOURCES

FÖRENTA STATERNA

f11018

CONDOR EXPRESS S.A.

ARGENTINA

f10127

CONFORTO EMPREENDIMENTOS E PARICIPACOES LTDA

BRASILIEN

f10710

CONTESSA PREMIUM FOODS

FÖRENTA STATERNA

38519

CORIMON CA

CAYMANÖARNA

35909

COVINGTON AVIATION

FÖRENTA STATERNA

29548

DARTASSAN

IRLAND

26776

DEAN FOODS

FÖRENTA STATERNA

37252

DELAWARE GG INC

FÖRENTA STATERNA

29208

DES R CARGO EXPRESS

MAURITANIEN

35756

DNEST AVIATION

MALAYSIA

3464

DODSON INTERNTL PART

FÖRENTA STATERNA

33251

DORNIER NIGERIA

NIGERIA

31583

DTC LLC

FÖRENTA STATERNA

11968

DUKE OF WESTMINSTER

FÖRENADE KUNGARIKET

37414

DALLAH AL BARAKA HOLDING COMPANY

SAUDIARABIEN

f10136

DAYCO PROPERTIES LTD

FÖRENTA STATERNA

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

FÖRENTA STATERNA

35754

EASSDA

FÖRENADE KUNGARIKET

35658

EAST COAST JETS INC

FÖRENTA STATERNA

46999

EASTERN AIRLINES LLC

FÖRENTA STATERNA

8808

EASTMAN KODAK

FÖRENTA STATERNA

47475

EASYCHARTER LLC

GEORGIEN

23226

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

46235

EASYJET UK LIMITED

FÖRENADE KUNGARIKET

31715

ECUATO GUINEANA (2)

EKVATORIALGUINEA

37813

EDIFICA 2000

SPANIEN

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

FÖRENTA STATERNA

10068

EDREES MUSTAFA

SAUDIARABIEN

35209

EHEIM VERWALTUNGS

TYSKLAND

30842

EJS-AVIATION SERVICE

BAHAMAS

44771

ELITAVIA SAN MARINO

SAN MARINO

44757

ELITE AERO IRELAND

IRLAND

29935

ELMET AVIATION

FÖRENTA STATERNA

35607

ELYSIAN AIRLINES

GUINEA

38631

EMB EQUIPMENT LLC

FÖRENTA STATERNA

39123

EMBRAER COMMERCIAL

FÖRENTA STATERNA

4025

EMBRAER SA

FÖRENTA STATERNA

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

BRASILIEN

f13610

EMSI AVIATION

FÖRENTA STATERNA

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

BRASILIEN

24823

EUROCONTINENTAL

SPANIEN

26217

EUROPEAN FLYERS SL U

SPANIEN

40052

EVELOP AIRLINES S.L.

SPANIEN

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

FÖRENTA STATERNA

32605

EXEC JET MANAGEMENT

FÖRENADE KUNGARIKET

31653

EXEC JET SERVICE (N)

NIGERIA

38423

EXECUFLIGHT INC

FÖRENTA STATERNA

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

FÖRENTA STATERNA

27226

EXECUTIVE AIRLINES

SPANIEN

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

FÖRENTA STATERNA

f10915

ELECTRIC BOAT CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

f12480

ESSAR SHIPPING & LOGISTICS LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

35238

FAIRMONT AVTN COMP

SCHWEIZ

7382

FALCONAIR LTD

SYDAFRIKA

f12978

FATHER & SON AIR LLC

FÖRENTA STATERNA

34494

FCI AVIATION LLC

FÖRENADE KUNGARIKET

37269

FENWAY AVIATION

BRASILIEN

18767

FIRST INTL AVTN

FÖRENTA STATERNA

26564

FL AVIATION

FÖRENTA STATERNA

35848

FLANA

SYDAFRIKA

19907

FLIGHT CONSULTANCY

FÖRENADE KUNGARIKET

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

FÖRENTA STATERNA

22596

FLIGHTLINE SL

SPANIEN

38755

FLY540 ANGOLA

ANGOLA

31915

FLYANT SERVICIOS AER

SPANIEN

5453

FLYBE LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

38743

FLYGTACK LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

31970

FLYING FALCON

FÖRENTA STATERNA

10992

FLYING LION

FÖRENTA STATERNA

24821

FORMACION AEROFAN SL

SPANIEN

34647

FOSTER AVIATION

FÖRENADE KUNGARIKET

32961

FRAPMAG LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

22740

FREWTON LTD

FÖRENADE KUNGARIKET

37166

FS AVIATION LLP

FÖRENADE KUNGARIKET

31564

FUGRO AVIAT CANADA

KANADA

36054

FUJI DREAM AIRLINES

JAPAN

35955

FULUCA INVESTMENTS

SYDAFRIKA

f10761

FIREFLY ENTERTAINMENT INC.

FÖRENTA STATERNA

31802

FLO-SUN AIRCRAFT, INC.

FÖRENTA STATERNA

47536

GALISTAIR TRADING LIMITED

MALTA

38961

GAMBIA BIRD AIRLINE

GAMBIA

4402

GESTAIR

SPANIEN

25841

GF AIR

FÖRENTA STATERNA

f10220

GG AIRCRAFT LLC

FÖRENTA STATERNA

39093

GLOBAL AIRCRAFT LLC

FÖRENTA STATERNA

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

FÖRENTA STATERNA

28586

GO AHEAD INTERNATION

SCHWEIZ

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

TYSKLAND

30962

GOF AIR SA DE CV

MEXIKO

28810

GOLDNER D

FÖRENTA STATERNA

34043

GRAND CHINA EXPRESS

KINA

28228

GUARDA COSTEIRA GV

KAP VERDE

1356

GULFSTREAM SAVANNAH

FÖRENTA STATERNA

f10219

GENERAL AVILEASING, INC.

FÖRENTA STATERNA

37447

GINNAIRE RENTAL INC.

FÖRENTA STATERNA

f10226

GLASS AVIATION, INC.

FÖRENTA STATERNA

f11875

H&S AIR, LLC.

FÖRENTA STATERNA

27295

HAGEL W

ÖSTERRIKE

32525

HARPO INC

FÖRENTA STATERNA

31805

HARVARD OIL & GAS

KANADA

28012

HAWKAIRE

FÖRENTA STATERNA

28603

HCC SERVICE CO

FÖRENTA STATERNA

38138

HEBEI AIRLINES LTD

KINA

42954

HELIDOSA AVIATION

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN

37568

HELITT LINEAS AEREAS

SPANIEN

31991

HENNIG .

SYDAFRIKA

38709

HEVELCA SOCIETE

FÖRENTA STATERNA

44230

HEWLETT PACKARD ENTERPRISES

FÖRENTA STATERNA

f11786

HI FLITE INC

FÖRENTA STATERNA

34338

HISPANIA FLYJET

SPANIEN

28615

HOLA AIRLINES S.L.

SPANIEN

33213

HOLLYWOOD AVIATION

FÖRENTA STATERNA

31093

HONG KONG EXPRESS

HONGKONG SAR

34316

HYUNDAI COLOMBIA

COLOMBIA

31848

HYUNDAY COLOMBIA

COLOMBIA

35962

I FLY LTD

RYSKA FEDERATIONEN

1475

IBERIA

SPANIEN

25406

IBERWORLD S.A.U.

SPANIEN

25843

ICE BIRD

SCHWEIZ

27097

INAER AV.ANFIBIOS

SPANIEN

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

SPANIEN

4470

INDUSTRIAS TITAN

SPANIEN

45397

INITIUM AVIATION S.L.

SPANIEN

35945

INSEL AIR

NEDERLÄNDERNA

37049

INSULAR CLASS SL

SPANIEN

36530

INTERALIMENT S.A.L.

LIBANON

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

FÖRENTA STATERNA

37023

INTERNATIONAL FLIGHT

BELGIEN

32557

INTL CONCERTS

FÖRENTA STATERNA

34440

INTL FLIGHT RES

FÖRENTA STATERNA

31816

INTL PRIVATE JET

SCHWEIZ

33401

INTL TRADE HOLDING

KUWAIT

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

FÖRENTA STATERNA

30947

IRS AIRLINES LTD

NIGERIA

29121

ISLAS AIRWAYS

SPANIEN

31918

ISM AVIATION

FÖRENADE KUNGARIKET

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

BRASILIEN

10117

INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORPORATION

FÖRENTA STATERNA

39179

INVERSIONES 2 DE MARZO S.A.

FÖRENTA STATERNA

43786

J P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

BRASILIEN

28372

J.W. CHILDS ASSOCIATES

FÖRENTA STATERNA

31247

JAIR

SYDAFRIKA

27693

JATO AVTN

FÖRENADE KUNGARIKET

36350

JCPENNEY CO. INC.

FÖRENTA STATERNA

36363