ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 161

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
22 juni 2017


Innehållsförteckning

 

III   Andra akter

Sida

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 233/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1022]

1

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 234/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1023]

3

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 235/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1024]

4

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 236/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1025]

5

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 237/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1026]

6

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 238/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1027]

8

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 239/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1028]

12

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 240/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1029]

13

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 241/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1030]

14

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 242/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1031]

15

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 243/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1032]

17

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 244/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1033]

19

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 245/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1034]

21

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 246/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1035]

22

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 247/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1036]

23

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 248/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1037]

25

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 249/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1038]

26

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 250/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1039]

28

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 251/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1040]

30

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 252/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1041]

32

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 253/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1042]

33

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 254/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1043]

35

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 255/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1044]

37

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 256/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1045]

38

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 257/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1046]

39

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 258/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1047]

40

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 259/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1048]

41

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 260/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1049]

42

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 261/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1050]

43

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 262/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1051]

44

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 263/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1052]

45

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 264/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1053]

46

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 265/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1054]

48

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 266/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1055]

51

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 267/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1056]

52

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 268/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1057]

53

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 269/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1058]

54

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 270/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2017/1059]

55

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 271/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) till EES-avtalet [2017/1060]

57

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 272/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1061]

58

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 273/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1062]

60

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 274/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1063]

61

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 275/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1064]

62

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 276/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1065]

64

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 277/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1066]

65

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 278/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1067]

66

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 279/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1068]

67

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 280/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XIII (Transport), protokoll 31 (om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna) och protokoll 37 (innehållande den förteckning som avses i artikel 101) till EES-avtalet [2017/1069]

68

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 281/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XVIII (Hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsrätt, samt lika behandling för kvinnor och män) till EES-avtalet [2017/1070]

71

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 282/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2017/1071]

72

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 283/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2017/1072]

73

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 284/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2017/1073]

75

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 285/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2017/1074]

77

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 286/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1075]

78

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 287/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1076]

80

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 288/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1077]

81

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 289/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1078]

82

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 290/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1079]

83

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 291/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1080]

84

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 292/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1081]

85

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 293/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet [2017/1082]

87

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 294/2015 av den 30 oktober 2015 om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet [2017/1083]

89

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/1


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 233/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1022]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 653/2014 av den 15 maj 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1760/2000 vad gäller elektronisk identifiering av nötkreatur och märkning av nötkött (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 1.1 punkt 7c (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32014 R 0653: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 653/2014 av den 15 maj 2014 (EUT L 189, 27.6.2014, s. 33)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 653/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 189, 27.6.2014, s. 33.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/3


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 234/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1023]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/704/EU av den 8 oktober 2014 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningen över gränskontrollstationer (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 1.2 punkt 39 (kommissionens beslut 2009/821/EG) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32014 D 0704: Kommissionens genomförandebeslut 2014/704/EU av den 8 oktober 2014 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 46)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut 2014/704/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 294, 10.10.2014, s. 46.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/4


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 235/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1024]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/919 av den 12 juni 2015 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 1.2 punkt 39 (kommissionens beslut 2009/821/EG) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32015 D 0919: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/919 av den 12 juni 2015 (EUT L 149, 16.6.2015, s. 15)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut (EU) 2015/919 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 149, 16.6.2015, s. 15.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/5


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 236/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1025]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/250/EU av den 29 april 2014 om ändring av beslut 2010/221/EU vad gäller godkännande av nationella åtgärder för att förhindra att herpesvirus OsHV-1 μνar introduceras i vissa områden i Irland och Förenade kungariket (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 4.2 punkt 94 (kommissionens beslut 2010/221/EU) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32014 D 0250: Kommissionens genomförandebeslut 2014/250/EU av den 29 april 2014 (EUT L 132, 3.5.2014, s. 79)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut 2014/250/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 132, 3.5.2014, s. 79.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/6


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 237/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1026]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/728 av den 6 maj 2015 om ändring av definitionen av specificerat riskmaterial i bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1162 av den 15 juli 2015 om ändring av bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Det här beslutet avser lagstiftning om andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur. Enligt punkt 2 i inledningen till kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om dessa frågor inte gälla Island.

(4)

Kommissionens genomförandebeslut 2013/503/EU (3), som införlivats med EES-avtalet genom gemensamma EES-kommitténs beslut nr 167/2014 (4), avser andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur. Det bör därför anges att genomförandebeslut 2013/503/EU inte ska gälla Island.

(5)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(6)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel I i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksatser ska läggas till i del 7.1 punkt 12 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001):

”—

32015 R 0728: Kommissionens förordning (EU) 2015/728 av den 6 maj 2015 (EUT L 116, 7.5.2015, s. 1)

32015 R 1162: Kommissionens förordning (EU) 2015/1162 av den 15 juli 2015 (EUT L 188, 16.7.2015, s. 3)”.

2.

Följande ska läggas till i del 7.2 punkt 59 (kommissionens genomförandebeslut 2013/503/EU):

”Denna rättsakt ska inte gälla Island.”

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) 2015/728 och (EU) 2015/1162 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 116, 7.5.2015, s. 1.

(2)  EUT L 188, 16.7.2015, s. 3.

(3)  EUT L 273, 15.10.2013, s. 38.

(4)  EUT L 202, 30.7.2015, s. 12.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/8


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 238/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1027]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/861 av den 3 juni 2015 om godkännande av kaliumjodid, kalciumjodat (vattenfri) och dragerat granulat av kalciumjodat (vattenfri) som fodertillsatser för alla djurarter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1020 av den 29 juni 2015 om godkännande av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fodertillsats för värphöns och mindre fjäderfäarter avsedda för värpning (innehavare av godkännandet: Kemin Europa NV) (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1043 av den 30 juni 2015 om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas (EC 3.2.1.8) framställt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) som fodertillsats för slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, avvanda smågrisar, slaktsvin samt mindre fjäderfäarter avsedda för slakt och värpning, och om ändring av förordningarna (EG) nr 2148/2004, (EG) nr 828/2007 och (EG) nr 322/2009 (innehavare av godkännandet: Huvepharma NV) (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1053 av den 1 juli 2015 om godkännande av preparat av Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 som fodertillsats för kalvar för uppfödning, smågrisar, slaktkycklingar, slaktkalkoner, katter och hundar, och om ändring av förordningarna (EG) nr 1259/2004, (EG) nr 255/2005, (EG) nr 1200/2005 och (EG) nr 1520/2007 (innehavare av godkännandet: Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1060 av den 2 juli 2015 om godkännande av betain vattenfritt och betainhydroklorid som fodertillsatser för alla djurarter (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1061 av den 2 juli 2015 om godkännande av askorbinsyra, natriumaskorbylfosfat, natriumkalciumaskorbylfosfat, natriumaskorbat, kalciumaskorbat och askorbylpalmitat som fodertillsatser för alla djurarter (6) bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1104 av den 8 juli 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 237/2012 vad gäller en ny form av alfa-galaktosidas (EC 3.2.1.22) framställt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) och endo-1,4-beta-glukanas (EC 3.2.1.4) framställt av Aspergillus niger (CBS 120604) (innehavare av godkännandet: Kerry Ingredients and Flavours) (7) bör införlivas med EES-avtalet.

(8)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1105 av den 8 juli 2015 om godkännande av ett preparat av Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 och Enterococcus faecium DSM 21913 som fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns och för mindre fjäderfäarter utom värpfåglar, om godkännande av den fodertillsatsen för användning i dricksvatten för slaktkycklingar och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 544/2013 vad gäller högsta halten av den fodertillsatsen i helfoder och dess kompatibilitet med koccidiostatika (innehavare av godkännandet Biomin GmbH) (8) bör införlivas med EES-avtalet.

(9)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1114 av den 9 juli 2015 om godkännande av L-valin framställt av Escherichia coli som fodertillsats för alla djurarter och om ändring av förordning (EG) nr 403/2009 och genomförandeförordningarna (EU) nr 848/2014 och (EU) nr 1236/2014 (9) bör införlivas med EES-avtalet.

(10)

Det här beslutet avser lagstiftning om foder. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om foder inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla Liechtenstein.

(11)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel II i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkterna 1zs (kommissionens förordning (EG) nr 1259/2004), punkt 1zzf (kommissionens förordning (EG) nr 255/2005), 1zzm (kommissionens förordning (EG) nr 1200/2005) och 1zzzzh (kommissionens förordning (EG) nr 1520/2007):

”—

32015 R 1053: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1053 av den 1 juli 2015 (EUT L 171, 2.7.2015, s. 8)”.

2.

Följande strecksats ska läggas till i punkterna 1zze (kommissionens förordning (EG) nr 2148/2004) och 1zzzzx (kommissionens förordning (EG) nr 322/2009):

”—

32015 R 1043: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1043 av den 30 juni 2015 (EUT L 167, 1.7.2015, s. 63)”.

3.

Följande ska läggas till i punkt 1zzzx (kommissionens förordning (EG) nr 828/2007):

”, ändrad genom

32015 R 1043: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1043 av den 30 juni 2015 (EUT L 167, 1.7.2015, s. 63)”.

4.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 1zzzzza (kommissionens förordning (EG) nr 403/2009):

”—

32015 R 1114: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1114 av den 9 juli 2015 (EUT L 182, 10.7.2015, s. 18)”.

5.

Följande ska läggas till i punkterna 110 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 848/2014) och 121 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1236/2014):

”, ändrad genom

32015 R 1114: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1114 av den 9 juli 2015 (EUT L 182, 10.7.2015, s. 18)”.

6.

Följande ska läggas till i punkt 2zzf (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 237/2012):

”, ändrad genom

32015 R 1104: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1104 av den 8 juli 2015 (EUT L 181, 9.7.2015, s. 61)”.

7.

Följande ska läggas till i punkt 89 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 544/2013):

”, ändrad genom

32015 R 1105: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1105 av den 8 juli 2015 (EUT L 181, 9.7.2015, s. 65)”.

8.

Följande punkter ska införas efter punkt 135 (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/724):

”136.

32015 R 0861: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/861 av den 3 juni 2015 om godkännande av kaliumjodid, kalciumjodat (vattenfri) och dragerat granulat av kalciumjodat (vattenfri) som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 137, 4.6.2015, s. 1)

137.

32015 R 1020: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1020 av den 29 juni 2015 om godkännande av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som fodertillsats för värphöns och mindre fjäderfäarter avsedda för värpning (innehavare av godkännandet: Kemin Europa NV) (EUT L 163, 30.6.2015, s. 22)

138.

32015 R 1043: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1043 av den 30 juni 2015 om godkännande av ett preparat av endo-1,4-beta-xylanas (EC 3.2.1.8) framställt av Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) som fodertillsats för slaktkycklingar, slaktkalkoner, värphöns, avvanda smågrisar, slaktsvin samt mindre fjäderfäarter avsedda för slakt och värpning, och om ändring av förordningarna (EG) nr 2148/2004, (EG) nr 828/2007 och (EG) nr 322/2009 (innehavare av godkännandet: Huvepharma NV) (EUT L 167, 1.7.2015, s. 63)

139.

32015 R 1053: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1053 av den 1 juli 2015 om godkännande av preparat av Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 som fodertillsats för kalvar för uppfödning, smågrisar, slaktkycklingar, slaktkalkoner, katter och hundar, och om ändring av förordningarna (EG) nr 1259/2004, (EG) nr 255/2005, (EG) nr 1200/2005 och (EG) nr 1520/2007 (innehavare av godkännandet: Chevita Tierarzneimittel-GmbH) (EUT L 171, 2.7.2015, s. 8)

140.

32015 R 1060: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1060 av den 2 juli 2015 om godkännande av betain vattenfritt och betainhydroklorid som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 174, 3.7.2015, s. 3)

141.

32015 R 1061: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1061 av den 2 juli 2015 om godkännande av askorbinsyra, natriumaskorbylfosfat, natriumkalciumaskorbylfosfat, natriumaskorbat, kalciumaskorbat och askorbylpalmitat som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 174, 3.7.2015, s. 8)

142.

32015 R 1105: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1105 av den 8 juli 2015 om godkännande av ett preparat av Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 och Enterococcus faecium DSM 21913 som fodertillsats för kycklingar som föds upp till värphöns och för mindre fjäderfäarter utom värpfåglar, om godkännande av den fodertillsatsen för användning i dricksvatten för slaktkycklingar och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 544/2013 vad gäller högsta halten av den fodertillsatsen i helfoder och dess kompatibilitet med koccidiostatika (innehavare av godkännandet Biomin GmbH) (EUT L 181, 9.7.2015, s. 65)

143.

32015 R 1114: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1114 av den 9 juli 2015 om godkännande av L-valin framställt av Escherichia coli som fodertillsats för alla djurarter och om ändring av förordning (EG) nr 403/2009 och genomförandeförordningarna (EU) nr 848/2014 och (EU) nr 1236/2014 (EUT L 182, 10.7.2015, s. 18)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) 2015/861, (EU) 2015/1020, (EU) 2015/1043, (EU) 2015/1053, (EU) 2015/1060, (EU) 2015/1061, (EU) 2015/1104, (EU) 2015/1105 och (EU) 2015/1114 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 137, 4.6.2015, s. 1.

(2)  EUT L 163, 30.6.2015, s. 22.

(3)  EUT L 167, 1.7.2015, s. 63.

(4)  EUT L 171, 2.7.2015, s. 8.

(5)  EUT L 174, 3.7.2015, s. 3.

(6)  EUT L 174, 3.7.2015, s. 8.

(7)  EUT L 181, 9.7.2015, s. 61.

(8)  EUT L 181, 9.7.2015, s. 65.

(9)  EUT L 182, 10.7.2015, s. 18.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/12


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 239/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1028]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 291/2014 av den 21 mars 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1289/2004 vad gäller karenstiden och högsta tillåtna restmängder av fodertillsatsen dekokinat (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om foder. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om foder inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel II punkt 1zy (kommissionens förordning (EG) nr 1289/2004) i bilaga I till EES-avtalet.

”—

32014 R 0291: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 291/2014 av den 21 mars 2014 (EUT L 87, 22.3.2014, s. 87)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) nr 291/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 87, 22.3.2014, s. 87.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/13


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 240/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1029]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/897 av den 11 juni 2015 om godkännande av tiaminhydroklorid och tiaminmononitrat som fodertillsatser för alla djurarter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om veterinära frågor. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om veterinära frågor inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas i kapitel II efter punkt 143 (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1114) i bilaga I till EES-avtalet:

”144.

32015 R 0897: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/897 av den 11 juni 2015 om godkännande av tiaminhydroklorid och tiaminmononitrat som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 147, 12.6.2015, s. 8)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2015/897 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 147, 12.6.2015, s. 8.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/14


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 241/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1030]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/786 av den 19 maj 2015 om fastställande av godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som tillämpas på produkter avsedda för djurfoder enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om foder. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om foder inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas i kapitel II efter punkt 144 (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/897) i bilaga I till EES-avtalet:

”145.

32015 R 0786: Kommissionens förordning (EU) 2015/786 av den 19 maj 2015 om fastställande av godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som tillämpas på produkter avsedda för djurfoder enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (EUT L 125, 21.5.2015, s. 10)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/786 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 125, 21.5.2015, s. 10.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/15


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 242/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1031]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1103 av den 8 juli 2015 om godkännande av betakaroten som fodertillsats för alla djurarter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1152 av den 14 juli 2015 om godkännande av tokoferolextrakt från vegetabiliska oljor, tokoferolrika extrakt från vegetabiliska oljor (delta-rika) och alfa-tokoferol som fodertillsatser för alla djurarter (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om foder. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om foder inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter ska införas i kapitel II efter punkt 145 (kommissionens förordning (EU) 2015/786) i bilaga I till EES-avtalet:

”146.

32015 R 1103: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1103 av den 8 juli 2015 om godkännande av betakaroten som fodertillsats för alla djurarter (EUT L 181, 9.7.2015, s. 57)

147.

32015 R 1152: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1152 av den 14 juli 2015 om godkännande av tokoferolextrakt från vegetabiliska oljor, tokoferolrika extrakt från vegetabiliska oljor (delta-rika) och alfa-tokoferol som fodertillsatser för alla djurarter (EUT L 187, 15.7.2015, s. 5)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) 2015/1103 och (EU) 2015/1152 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 181, 9.7.2015, s. 57.

(2)  EUT L 187, 15.7.2015, s. 5.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/17


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 243/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet [2017/1032]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1417 av den 20 augusti 2015 om godkännande av diklazuril som fodertillsats för slaktkaniner och avelskaniner (innehavare av godkännandet: Huvepharma NV) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1426 av den 25 augusti 2015 om godkännande av preparatet av bensoesyra, tymol, eugenol och piperin som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, mindre fjäderfäarter avsedda för slakt och mindre fjäderfäarter som föds upp för värpning (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Product) (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om foder. Enligt anpassningen för detta område i bilaga I till EES-avtalet ska lagstiftning om foder inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter ska införas i kapitel II efter punkt 147 (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1152) i bilaga I till EES-avtalet:

”148.

32015 R 1417: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1417 av den 20 augusti 2015 om godkännande av diklazuril som fodertillsats för slaktkaniner och avelskaniner (innehavare av godkännandet: Huvepharma NV) (EUT L 220, 21.8.2015, s. 15)

149.

32015 R 1426: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1426 av den 25 augusti 2015 om godkännande av preparatet av bensoesyra, tymol, eugenol och piperin som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns, mindre fjäderfäarter avsedda för slakt och mindre fjäderfäarter som föds upp för värpning (innehavare av godkännandet: DSM Nutritional Product) (EUT L 223, 26.8.2015, s. 6)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) 2015/1417 och (EU) 2015/1426 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 220, 21.8.2015, s. 15.

(2)  EUT L 223, 26.8.2015, s. 6.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/19


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 244/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1033]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 901/2014 av den 18 juli 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller administrativa krav för godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska införas i kapitel I efter punkt 46b (kommissionens delegerade förordning (EU) nr 44/2014) i bilaga II till EES-avtalet:

”46c.

32014 R 0901: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 901/2014 av den 18 juli 2014 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller administrativa krav för godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (EUT L 249, 22.8.2014, s. 1)

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

I punkt 2.1 i bilaga VII ska följande läggas till:

”’IS’ för Island

’FL’ för Liechtenstein

’16’ för Norge””.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) nr 901/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 143/2015 av den 11 juni 2015 (2) träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 249, 22.8.2014, s. 1.

(*1)  Konstitutionella krav finns angivna.

(2)  EUT L 341, 15.12.2016, s. 30.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/21


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 245/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1034]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/208 av den 8 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas i kapitel II efter punkt 40a (kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1322/2014) i bilaga II till EES-avtalet:

”41.

32015 R 0208: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/208 av den 8 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 42, 17.2.2015, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till delegerad förordning (EU) 2015/208 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 42, 17.2.2015, s. 1.

(*1)  Konstitutionella krav finns angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/22


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 246/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1035]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 685/2014 av den 20 juni 2014 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller polyvinylalkohol-polyetylenglykol-ymp-sampolymer i kosttillskott i fast form (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XII punkterna 54zzzzr (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008) och 69 (kommissionens förordning (EU) nr 231/2012) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32014 R 0685: Kommissionens förordning (EU) nr 685/2014 av den 20 juni 2014 (EUT L 182, 21.6.2014, s. 23)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 685/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 182, 21.6.2014, s. 23.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/23


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 247/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1036]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1362 av den 6 augusti 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av kiseldioxid (E 551) i extrakt av rosmarin (E 392) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1378 av den 11 augusti 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av riboflaviner (E 101) och karotener (E 160 a) i torkat potatisgranulat och torkade potatisflingor (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksatser ska läggas till i kapitel XII punkt 54zzzzr (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32015 R 1362: Kommissionens förordning (EU) 2015/1362 av den 6 augusti 2015 (EUT L 210, 7.8.2015, s. 22)

32015 R 1378: Kommissionens förordning (EU) 2015/1378 av den 11 augusti 2015 (EUT L 213, 12.8.2015, s. 1)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) 2015/1362 och (EU) 2015/1378 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 210, 7.8.2015, s. 22.

(2)  EUT L 213, 12.8.2015, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/25


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 248/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1037]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1102 av den 8 juli 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av vissa aromämnen från unionsförteckningen (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XII punkt 54zzzzs (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32015 R 1102: Kommissionens förordning (EU) 2015/1102 av den 8 juli 2015 (EUT L 181, 9.7.2015, s. 54)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/1102 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 181, 9.7.2015, s. 54.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/26


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 249/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1038]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/7 av den 6 januari 2015 om godkännande av ett annat hälsopåstående om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa och om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) 2015/8 av den 6 januari 2015 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska lägga till i punkt 54zzzzzp (kommissionens förordning (EU) nr 432/2012):

”—

32015 R 0007: Kommissionens förordning (EU) 2015/7 av den 6 januari 2015 (EUT L 3, 7.1.2015, s. 3)”.

2.

Följande punkter ska införas efter punkt 99 (kommissionens förordning (EU) 2015/539):

”100.

32015 R 0007: Kommissionens förordning (EU) 2015/7 av den 6 januari 2015 om godkännande av ett annat hälsopåstående om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa och om ändring av förordning (EU) nr 432/2012 (EUT L 3, 7.1.2015, s. 3)

101.

32015 R 0008: Kommissionens förordning (EU) 2015/8 av den 6 januari 2015 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 3, 7.1.2015, s. 6)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) 2015/7 och (EU) 2015/8 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 3, 7.1.2015, s. 3.

(2)  EUT L 3, 7.1.2015, s. 6.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/28


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 250/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1039]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/595 av den 15 april 2015 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2016, 2017 och 2018 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom genomförandeförordning (EU) 2015/595 upphävdes, med verkan från och med den 1 januari 2016, kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 400/2014 (2), som är införlivad med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet med verkan från och med den 1 januari 2016.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande ska införas efter punkt 101 (kommissionens förordning (EU) 2015/8):

”102.

32015 R 0595: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/595 av den 15 april 2015 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2016, 2017 och 2018 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (EUT L 99, 16.4.2015, s. 7)

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

I tabellen i punkt 5 i bilaga II ska följande läggas till:

IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)”

2.

Texten i punkt 88 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 400/2014) ska utgå med verkan från och med den 1 januari 2016.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2015/595 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 99, 16.4.2015, s. 7.

(2)  EUT L 119, 23.4.2014, s. 44.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/30


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 251/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1040]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1041 av den 30 juni 2015 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1052 av den 1 juli 2015 om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter ska införas i kapitel XII efter punkt 102 (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/595) i bilaga II till EES-avtalet:

”103.

32015 R 1041: Kommissionens förordning (EU) 2015/1041 av den 30 juni 2015 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 167, 1.7.2015, s. 57)

104.

32015 R 1052: Kommissionens förordning (EU) 2015/1052 av den 1 juli 2015 om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (EUT L 171, 2.7.2015, s. 5)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) 2015/1041 och (EU) 2015/1052 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 167, 1.7.2015, s. 57.

(2)  EUT L 171, 2.7.2015, s. 5.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/32


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 252/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1041]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 av den 11 mars 2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. Enligt inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla Liechtenstein.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas i kapitel XII efter punkt 104 (kommissonens förordning (EU) 2015/1052) i bilaga II till EES-avtalet:

”105.

32013 R 0210: Kommissionens förordning (EU) nr 210/2013 av den 11 mars 2013 om godkännande av anläggningar som producerar groddar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (EUT L 68, 12.3.2013, s. 24)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 210/2013 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 68, 12.3.2013, s. 24.

(*1)  Konstitutionella krav finns angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/33


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 253/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1042]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1277/2014 av den 1 december 2014 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen lasalocid (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1359/2014 av den 18 december 2014 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen tulatromycin (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1390/2014 av den 19 december 2014 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen eprinomektin (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksatser ska läggas till i kapitel XIII punkt 13 (kommissionens förordning (EU) nr 37/2010) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32014 R 1277: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1277/2014 av den 1 december 2014 (EUT L 346, 2.12.2014, s. 23)

32014 R 1359: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1359/2014 av den 18 december 2014 (EUT L 365, 19.12.2014, s. 103)

32014 R 1390: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1390/2014 av den 19 december 2014 (EUT L 369, 24.12.2014, s. 65)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) nr 1277/2014, (EU) nr 1359/2014 och (EU) nr 1390/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 346, 2.12.2014, s. 23.

(2)  EUT L 365, 19.12.2014, s. 103.

(3)  EUT L 369, 24.12.2014, s. 65.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/35


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 254/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1043]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1078 av den 3 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen klodronsyra (i form av dinatriumsalt) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1079 av den 3 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen hexaflumuron (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1080 av den 3 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen propyl-4-hydroxibensoat och dess natriumsalt (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksatser ska läggas till i kapitel XIII punkt 13 (kommissionens förordning (EU) nr 37/2010) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32015 R 1078: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1078 av den 3 juli 2015 (EUT L 175, 4.7.2015, s. 5)

32015 R 1079: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1079 av den 3 juli 2015 (EUT L 175, 4.7.2015, s. 8)

32015 R 1080: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1080 av den 3 juli 2015 (EUT L 175, 4.7.2015, s. 11)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) 2015/1078, (EU) 2015/1079 och (EU) 2015/1080 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 175, 4.7.2015, s. 5.

(2)  EUT L 175, 4.7.2015, s. 8.

(3)  EUT L 175, 4.7.2015, s. 11.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/37


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 255/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1044]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1308 av den 29 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller substansen aluminiumsalicylat, basisk (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XIII punkt 13 (kommissionens förordning (EU) nr 37/2010) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32015 R 1308: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1308 av den 29 juli 2015 (EUT L 200, 30.7.2015, s. 11)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2015/1308 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 200, 30.7.2015, s. 11.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/38


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 256/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1045]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1057 av den 1 juli 2015 om ändring av genomförandebeslut 2012/715/EU om upprättande av en förteckning över tredjeländer med ett regelverk som är tillämpligt på aktiva substanser för humanläkemedel och med en verksamhet för övervakning och kontroll av efterlevnaden av regelverket som säkerställer en skyddsnivå för folkhälsan som är likvärdig med unionens (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XIII punkt 15qb (kommissionens genomförandebeslut 2012/715/EU) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32015 D 1057: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1057 av den 1 juli 2015 (EUT L 171, 2.7.2015, s. 23)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut (EU) 2015/1057 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 171, 2.7.2015, s. 23.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/39


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 257/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1046]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1494 av den 4 september 2015 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bensen (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12zc (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32015 R 1494: Kommissionens förordning (EU) 2015/1494 av den 4 september 2015 (EUT L 233, 5.9.2015, s. 2)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/1494 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 233, 5.9.2015, s. 2.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/40


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 258/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1047]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12zc (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32015 R 0830: Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 (EUT L 132, 29.5.2015, s. 8)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/830 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 132, 29.5.2015, s. 8.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/41


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 259/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1048]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/864 av den 4 juni 2015 om ändring av förordning (EG) nr 340/2008 om de avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12zf (kommissionens förordning (EG) nr 340/2008) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32015 R 0864: Kommissionens förordning (EU) 2015/864 av den 4 juni 2015 (EUT L 139, 5.6.2015, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2015/864 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 139, 5.6.2015, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/42


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 260/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1049]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/744 av den 8 maj 2015 om godkännande av den provisoriska åtgärd som vidtagits av Nederländerna i enlighet med artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 för ytterligare krav gällande förpackning och märkning av elektroniska cigaretter som innehåller nikotin och påfyllningsbehållare för dessa (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas i kapitel XV efter punkt 12zzy (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/419) i bilaga II till EES-avtalet:

”12zzz.

32015 D 0744: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/744 av den 8 maj 2015 om godkännande av den provisoriska åtgärd som vidtagits av Nederländerna i enlighet med artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 för ytterligare krav gällande förpackning och märkning av elektroniska cigaretter som innehåller nikotin och påfyllningsbehållare för dessa (EUT L 118, 9.5.2015, s. 8)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut (EU) 2015/744 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 118, 9.5.2015, s. 8.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/43


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 261/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1050]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/984 av den 24 juni 2015 om godkännande av kopparpyrition som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 21 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/985 av den 24 juni 2015 om godkännande av klotianidin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkter ska införas i kapitel XV efter punkt 12zzz (kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/744) i bilaga II till EES-avtalet:

”12zzza.

32015 R 0984: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/984 av den 24 juni 2015 om godkännande av kopparpyrition som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 21 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 43)

12zzzb.

32015 R 0985: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/985 av den 24 juni 2015 om godkännande av klotianidin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyp 18 (EUT L 159, 25.6.2015, s. 46)”.

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) 2015/984 och (EU) 2015/985 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 159, 25.6.2015, s. 43.

(2)  EUT L 159, 25.6.2015, s. 46.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/44


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 262/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1051]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/707 av den 30 april 2015 om att inte godkänna rotextrakt av Rheum officinale som en allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas i kapitel XV efter punkt 13zzzzt (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408) i bilaga II till EES-avtalet:

”13zzzzu.

32015 R 0707: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/707 av den 30 april 2015 om att inte godkänna rotextrakt av Rheum officinale som en allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 113, 1.5.2015, s. 44)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2015/707 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 113, 1.5.2015, s. 44.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/45


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 263/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1052]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/762 av den 12 maj 2015 om godkännande av allmänkemikalien kalciumhydroxid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 13a (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011):

”—

32015 R 0762: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/762 av den 12 maj 2015 (EUT L 120, 13.5.2015, s. 6)”.

2.

Följande punkt ska införas efter punkt 13zzzzu (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/707):

”13zzzzv.

32015 R 0762: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/762 av den 12 maj 2015 om godkännande av allmänkemikalien kalciumhydroxid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 120, 13.5.2015, s. 6)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2015/762 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 120, 13.5.2015, s. 6.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/46


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 264/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1053]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1106 av den 8 juli 2015 om ändring av genomförandeförordningarna (EU) nr 540/2011 och (EU) nr 1037/2012 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet isopyrazam (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1115 av den 9 juli 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet pyridat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1154 av den 14 juli 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet sulfosulfuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1166 av den 15 juli 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet järn(III)fosfat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1201 av den 22 juli 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet fenhexamid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 13a (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011):

”—

32015 R 1106: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1106 av den 8 juli 2015 (EUT L 181, 9.7.2015, s. 70)

32015 R 1115: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1115 av den 9 juli 2015 (EUT L 182, 10.7.2015, s. 22)

32015 R 1154: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1154 av den 14 juli 2015 (EUT L 187, 15.7.2015, s. 18)

32015 R 1166: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1166 av den 15 juli 2015 (EUT L 188, 16.7.2015, s. 34)

32015 R 1201: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1201 av den 22 juli 2015 (EUT L 195, 23.7.2015, s. 37)”

2.

Följande ska läggas till i punkt 13zs (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1037/2012):

ӊndrad genom

32015 R 1106: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1106 av den 8 juli 2015 (EUT L 181, 9.7.2015, s. 70).”

3.

Följande punkter ska införas efter punkt 13zzzzv (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/762):

”13zzzzw.

32015 R 1115: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1115 av den 9 juli 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet pyridat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 182, 10.7.2015, s. 22).

13zzzzx.

32015 R 1154: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1154 av den 14 juli 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet sulfosulfuron i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 187, 15.7.2015, s. 18).

13zzzzy.

32015 R 1166: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1166 av den 15 juli 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet järn(III)fosfat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 188, 16.7.2015, s. 34).

13zzzzz.

32015 R 1201: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1201 av den 22 juli 2015 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet fenhexamid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 195, 23.7.2015, s. 37).”

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) 2015/1106, (EU) 2015/1115, (EU) 2015/1154, (EU) 2015/1166 och (EU) 2015/1201 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 181, 9.7.2015, s. 70.

(2)  EUT L 182, 10.7.2015, s. 22.

(3)  EUT L 187, 15.7.2015, s. 18.

(4)  EUT L 188, 16.7.2015, s. 34.

(5)  EUT L 195, 23.7.2015, s. 37.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/48


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 265/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1054]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1107 av den 8 juli 2015 om godkännande av allmänkemikalien Salix spp. cortex i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1108 av den 8 juli 2015 om godkännande av allmänkemikalien vinäger i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1116 av den 9 juli 2015 om godkännande av allmänkemikalien lecitiner i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1165 av den 15 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet halauxifenmetyl i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1176 av den 17 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet pepinomosaikvirus stam CH2 isolat 1906 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1191 av den 20 juli 2015 om att inte godkänna Artemisia vulgaris L. som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (6) bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1192 av den 20 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet terpenoidblandning QRD 460 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (7) bör införlivas med EES-avtalet.

(8)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1295 av den 27 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet sulfoxaflor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (8) bör införlivas med EES-avtalet.

(9)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 13a (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011):

”—

32015 R 1107: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1107 av den 8 juli 2015 (EUT L 181, 9.7.2015, s. 72).

32015 R 1108: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1108 av den 8 juli 2015 (EUT L 181, 9.7.2015, s. 75).

32015 R 1116: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1116 av den 9 juli 2015 (EUT L 182, 10.7.2015, s. 26).

32015 R 1165: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1165 av den 15 juli 2015 (EUT L 188, 16.7.2015, s. 30).

32015 R 1176: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1176 av den 17 juli 2015 (EUT L 192, 18.7.2015, s. 1).

32015 R 1192: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1192 av den 20 juli 2015 (EUT L 193, 21.7.2015, s. 124).

32015 R 1295: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1295 av den 27 juli 2015 (EUT L 199, 29.7.2015, s. 8).”

2.

Följande punkter ska införas efter punkt 13zzzzz (kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1201):

”13zzzzza.

32015 R 1107: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1107 av den 8 juli 2015 om godkännande av allmänkemikalien Salix spp. cortex i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 181, 9.7.2015, s. 72).

13zzzzzb.

32015 R 1108: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1108 av den 8 juli 2015 om godkännande av allmänkemikalien vinäger i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 181, 9.7.2015, s. 75)

13zzzzzc.

32015 R 1116: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1116 av den 9 juli 2015 om godkännande av allmänkemikalien lecitiner i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 182, 10.7.2015, s. 26).

13zzzzzd.

32015 R 1165: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1165 av den 15 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet halauxifenmetyl i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 188, 16.7.2015, s. 30).

13zzzzze.

32015 R 1176: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1176 av den 17 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet pepinomosaikvirus stam CH2 isolat 1906 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 192, 18.7.2015, s. 1).

13zzzzzf.

32015 R 1191: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1191 av den 20 juli 2015 om att inte godkänna Artemisia vulgaris L. som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 193, 21.7.2015, s. 122).

13zzzzzg.

32015 R 1192: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1192 av den 20 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet terpenoidblandning QRD 460 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 193, 21.7.2015, s. 124).

13zzzzzh.

32015 R 1295: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1295 av den 27 juli 2015 om godkännande av det verksamma ämnet sulfoxaflor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 199, 29.7.2015, s. 8).”

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordningarna (EU) 2015/1107, (EU) 2015/1108, (EU) 2015/1116, (EU) 2015/1165, (EU) 2015/1176, (EU) 2015/1191, (EU) 2015/1192 och (EU) 2015/1295 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 181, 9.7.2015, s. 72.

(2)  EUT L 181, 9.7.2015, s. 75.

(3)  EUT L 182, 10.7.2015, s. 26.

(4)  EUT L 188, 16.7.2015, s. 30.

(5)  EUT L 192, 18.7.2015, s. 1.

(6)  EUT L 193, 21.7.2015, s. 122.

(7)  EUT L 193, 21.7.2015, s. 124.

(8)  EUT L 199, 29.7.2015, s. 8.

(*1)  [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/51


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 266/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1055]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1475 av den 27 augusti 2015 om ändring av förordning (EU) nr 284/2013 vad gäller övergångsbestämmelser som tillämpas på förfaranden för växtskyddsmedel (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 13c (kommissionens förordning (EU) nr 284/2013) i bilaga II till EES-avtalet:

”, ändrad genom

32015 R 1475: Kommissionens förordning (EU) 2015/1475 av den 27 augusti 2015 (EUT L 225, 28.8.2015, s. 10)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/1475 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 225, 28.8.2015, s. 10.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/52


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 267/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1056]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1190 av den 20 juli 2015 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XVI punkt 1a (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32015 R 1190: Kommissionens förordning (EU) 2015/1190 av den 20 juli 2015 (EUT L 193, 21.7.2015, s. 115)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/1190 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 193, 21.7.2015, s. 115.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/53


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 268/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1057]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1298 av den 28 juli 2015 om ändring av bilagorna II och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XVI punkt 1a (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32015 R 1298: Kommissionens förordning (EU) 2015/1298 av den 28 juli 2015 (EUT L 199, 29.7.2015, s. 22)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/1298 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 199, 29.7.2015, s. 22.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/54


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 269/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/1058]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2014/39/EU av den 12 mars 2014 om ändring av direktiv 2012/9/EU vad gäller datum för dess införlivande och datum för övergångsperiodens utgång (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i kapitel XXV punkt 3 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG) första strecksatsen (kommissionens direktiv 2012/9/EU) i bilaga II till EES-avtalet:

”, ändrat genom

32014 L 0039: Kommissionens direktiv 2014/39/EU av den 12 mars 2014 (EUT L 73, 13.3.2014, s. 3)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2014/39/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 73, 13.3.2014, s. 3.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/55


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 270/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2017/1059]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och införande av ett system för hur växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar, och om upphävande av direktiv 93/12/EEG (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom direktiv 2009/30/EG upphävdes rådets direktiv 93/12/EEG (2), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilagorna II och XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XVII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 6a (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG):

”—

32009 L 0030: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 88)”.

2.

Följande ska läggas till i punkt 6a (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG):

”c)

I artikel 2.5 ska ’Island’ läggas till efter ’Finland’ och ’Norge’ läggas till efter ’Litauen’.

d)

I artikel 3.4 ska följande stycke läggas till efter första stycket:

’Island får tillåta att bensin som innehåller etanol eller metanol med ett högsta ångtryck av 70 kPa släpps ut på marknaden under sommarperioden, förutsatt att den använda etanolen är ett biodrivmedel eller att minskningen av växthusgasutsläppen genom användningen av metanol uppfyller de kriterier som anges i artikel 7b.2.’

e)

Artiklarna 7a–7e ska inte gälla Liechtenstein.

f)

Artikel 7b.6 ska inte gälla Eftastaterna.”

3.

Texten i punkt 6 (rådets direktiv 93/12/EEG) ska utgå.

Artikel 2

Följande strecksats ska läggas till i punkt 21ad (rådets direktiv 1999/32/EG) i bilaga XX till EES-avtalet:

”—

32009 L 0030: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 (EUT L 140, 5.6.2009, s. 88)”.

Artikel 3

Texten till direktiv 2009/30/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 88.

(2)  EGT L 74, 27.3.1993, s. 81.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/57


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 271/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) till EES-avtalet [2017/1060]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/516 av den 26 mars 2015 om ändring av förordning (EG) nr 874/2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen.eu och allmänna principer för registrering (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 5oab (kommissionens förordning (EG) nr 874/2004) i bilaga XI till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till:

”—

32015 R 0516: Kommissionens förordning (EU) 2015/516 av den 26 mars 2015 (EUT L 82, 27.3.2015, s. 14)”.

2.

Texten i anpassningen ska utgå.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/516 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 82, 27.3.2015, s. 14.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/58


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 272/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1061]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller”, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkterna 37ah (kommissionens beslut 2008/232/EG) och 37g (kommissionens beslut 2011/229/EU):

”—

32014 R 1304: Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 (EUT L 356, 12.12.2014, s. 421)”.

2.

Följande ska införas efter punkt 37ah (kommissionens beslut 2008/232/EG):

”37ai.

32014 R 1304: Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller”, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU (EUT L 356, 12.12.2014, s. 421)

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

I punkt 7.3.2.3 a i bilagan ska ’Norge och’ införas före ’Sverige’.

b)

I punkt 7.3.2.4 a i bilagan ska ’Norge och’ införas före ’Sverige’.”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 1304/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 356, 12.12.2014, s. 421.

(*1)  Konstitutionella krav finns angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/60


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 273/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1062]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2012/757/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska unionen (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 37dl (kommissionens beslut 2012/757/EU) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”—

32015 R 0995: Kommissionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 (EUT L 165, 30.6.2015, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/995 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.6.2015, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/61


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 274/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1063]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/924 av den 8 juni 2015 om ändring av förordning (EU) nr 321/2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 37n (kommissionens förordning (EU) nr 321/2013) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”—

32015 R 0924: Kommissionens förordning (EU) 2015/924 av den 8 juni 2015 (EUT L 150, 17.6.2015, s. 10)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/924 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 272/2015 av den 30 oktober 2015 (2) träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 150, 17.6.2015, s. 10.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.

(2)  Se sidan 58 i detta nummer av EUT.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/62


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 275/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1064]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 66d (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010) ska ersättas med följande:

32010 R 0996: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG (EUT L 295, 12.11.2010, s. 35), ändrad genom

32014 R 0376: Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 18).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

I artikel 18.5 ska följande stycke läggas till:

’Liechtenstein och Schweiz har en gemensam nationell databas om händelser inom civil luftfart. Relevanta uppgifter från Liechtenstein kommer att integreras i det centrala upplaget tillsammans med uppgifter från Schweiz.’”

2.

Följande ska införas efter punkt 66gb (kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007):

”66gc.

32014 R 0376: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 av den 3 april 2014 om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordningar (EG) nr 1321/2007 och (EG) nr 1330/2007 (EUT L 122, 24.4.2014, s. 18).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

’Liechtenstein och Schweiz har en gemensam nationell databas om händelser inom civil luftfart. Relevanta uppgifter från Liechtenstein kommer att integreras i det centrala upplaget tillsammans med uppgifter från Schweiz. På grund av det bilaterala samarbetet med Schweiz i fråga om händelser inom civil luftfart i Liechtenstein kommer Liechtenstein att behandla inkommande ansökningar enligt denna förordning i nära samarbete med Schweiz.’”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 376/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 122, 24.4.2014, s. 18.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/64


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 276/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1065]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1018 av den 29 juni 2015 om fastställande av en förteckning som klassificerar händelser inom civil luftfart som obligatoriskt måste rapporteras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 66gc (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014) i bilaga XIII till avtalet:

”66gd.

32015 R 1018: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1018 av den 29 juni 2015 om fastställande av en förteckning som klassificerar händelser inom civil luftfart som obligatoriskt måste rapporteras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 (EUT L 163, 30.6.2015, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2015/1018 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 275/2015 av den 30 oktober 2015 (2) träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 163, 30.6.2015, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.

(2)  Se sidan 62 i detta nummer av EUT.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/65


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 277/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1066]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1039 av den 30 juni 2015 om ändring av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller flygprovning (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 66p (kommissionens förordning (EU) nr 748/2012) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”—

32015 R 1039: Kommissionens förordning (EU) 2015/1039 av den 30 juni 2015 (EUT L 167, 1.7.2015, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/1039 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 167, 1.7.2015, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/66


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 278/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1067]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1536 av den 16 september 2015 om ändring av förordning (EU) nr 1321/2014 vad gäller anpassning av bestämmelser om fortsatt luftvärdighet till förordning (EG) nr 216/2008, kritiska underhållsuppgifter och övervakning av luftfartygs fortsatta luftvärdighet (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 66q (kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”, ändrad genom

32015 R 1536: Kommissionens förordning (EU) 2015/1536 av den 16 september 2015 (EUT L 241, 17.9.2015, s. 16)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/1536 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 241, 17.9.2015, s. 16.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/67


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 279/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet [2017/1068]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1014 av den 25 juni 2015 om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 66zab (kommissionens förordning (EG) nr 474/2006) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”—

32015 R 1014: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1014 av den 25 juni 2015 (EUT L 162, 27.6.2015, s. 65)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2015/1014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 162, 27.6.2015, s. 65.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/68


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 280/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XIII (Transport), protokoll 31 (om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna) och protokoll 37 (innehållande den förteckning som avses i artikel 101) till EES-avtalet [2017/1069]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Samarbetet mellan de avtalsslutande parterna i EES-avtalet bör lämpligen utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (1).

(2)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum.

(3)

Genom förordning (EU) nr 1315/2013 upphävdes Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU, som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(4)

Bilaga XIII och protokoll 37 till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska införas efter artikel 12.5 i protokoll 31 till EES-avtalet:

”6.   Eftastaterna ska delta i den verksamhet som kan komma till stånd genom följande unionsakt:

32013 R 1315: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1)

Eftastaterna ska delta i full utsträckning, dock utan rösträtt, i den kommitté som inrättats genom artikel 52 i förordningen.”

Artikel 2

Texten i punkt 5 (Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU) i bilaga XIII till avtalet ska utgå.

Artikel 3

Texten i punkt 4 i protokoll 37 till EES-avtalet ska utgå.

Artikel 4

Texten till förordning (EU) nr 1315/2013 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 6

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 348, 20.12.2013, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


Förklaring från Eftastaterna till beslut nr 280/2015 av den 30 oktober 2015 som införlivar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 med EES-avtalet

”I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 49.6 i förordning (EU) nr 1315/2013, grundar sig anpassningarna av de vägledande kartor över det transeuropeiska transportnätet som utvidgas till vissa tredjeländer, och som anges i bilaga III, på avtal på hög nivå om transportinfrastrukturnät mellan unionen och de berörda grannländerna. Eftastaterna uppmanar unionen att överväga följande anpassningar rörande kartor med anknytning till deras territorier och att bekräfta att ett avtal på hög nivå i den mening som avses i artikel 49.6 har uppnåtts:

Flygplatsen Vestmannaeyjar i Island ska avlägsnas från det övergripande nätet.

Kusthamnen Landeyjahöfn i Island ska läggas till det övergripande nätet.

En 18 kilometer lång vägsträcka på E18 som leder in till Oslo i Norge ska ersättas med den parallella vägsträckan på E6 som en del av stomnätet.

Flygplatserna Rygge och Ørland i Norge ska läggas till det övergripande nätet.

Kusthamnarna Kirkenes och Mo i Rana i Norge ska läggas till det övergripande nätet.

Kusthamnarna Sandefjord och Ålesund i Norge ska avlägsnas från det övergripande nätet.

Kusthamnarna Grenland och Karmsund i Norge ska ersätta Porsgrunn respektive Kopervik i det övergripande nätet.”


Uttalande från Europeiska unionen till beslut nr 280/2015 av den 30 oktober 2015 som införlivar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 med EES-avtalet

”Unionen noterar de anpassningar av kartorna som föreslagits av Eftastaterna. Den bekräftar att de föreslagna ändringarna uppfyller tillämpliga krav som fastställs i förordning (EU) nr 1315/2013 (nedan kallad förordningen), och följaktligen att ett avtal på hög nivå i den mening som avses i artikel 49.6 i förordningen har uppnåtts. Detta avtal på hög nivå kommer att ligga till grund för anpassningen av bilaga III till förordningen med avseende på de vägledande kartorna för de berörda Eftastaterna. I detta syfte kommer kommissionen att tillämpa det förfarande som anges i artikel 49.6 i förordningen.”


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/71


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 281/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XVIII (Hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsrätt, samt lika behandling för kvinnor och män) till EES-avtalet [2017/1070]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 2014/112/EU av den 19 december 2014 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transporter på inre vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XVIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 32k (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG) i bilaga XVIII till EES-avtalet:

”32l.

32014 L 0112: Rådets direktiv 2014/112/EU av den 19 december 2014 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transporter på inre vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) (EUT L 367, 23.12.2014, s. 86)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2014/112/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 367, 23.12.2014, s. 86.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/72


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 282/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2017/1071]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut (EU) 2015/801 av den 20 maj 2015 om referensdokument för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för detaljhandelssektorn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 1eae (kommissionens beslut 2013/131/EU) i bilaga XX till EES-avtalet:

”1eaf.

32015 D 0801: Kommissionens beslut (EU) 2015/801 av den 20 maj 2015 om referensdokument för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för detaljhandelssektorn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (EUT L 127, 22.5.2015, s. 25)”.

Artikel 2

Texten till beslut (EU) 2015/801 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 127, 22.5.2015, s. 25.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/73


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 283/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2017/1072]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut (EU) 2015/877 av den 4 juni 2015 om ändring av besluten 2009/568/EG, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU och 2012/481/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU:s miljömärke till vissa produkter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens beslut (EU) 2015/886 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2014/312/EU om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket till färger och lacker för inomhusbruk och utomhusbruk (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XX till avtalet skall ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkterna 2i (kommissionens beslut 2009/568/EG) och 2zf (kommissionens beslut 2012/481/EU):

”—

32015 D 0877: Kommissionens beslut (EU) 2015/877 av den 4 juni 2015 (EUT L 142, 6.6.2015, s. 32)”.

2.

Följande ska läggas till i punkterna 2u (kommissionens beslut 2011/381/EU), 2x (kommissionens beslut 2011/333/EU) och 2ze (kommissionens beslut 2012/448/EU):

”, ändrat genom

32015 D 0877: Kommissionens beslut (EU) 2015/877 av den 4 juni 2015 (EUT L 142, 6.6.2015, s. 32)”.

3.

Följande ska läggas till i punkt 2v (kommissionens beslut 2014/312/EU):

”, ändrat genom

32015 D 0886: Kommissionens beslut (EU) 2015/886 av den 8 juni 2015 (EUT L 144, 10.6.2015, s. 12)”.

Artikel 2

Texterna till besluten (EU) 2015/877 och (EU) 2015/886 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 142, 6.6.2015, s. 32.

(2)  EUT L 144, 10.6.2015, s. 12.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/75


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 284/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2017/1073]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1844 av den 13 juli 2015 om ändring av förordning (EU) nr 389/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet efter 2012 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (2) har inte införlivats med EES-avtalet.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (3) har inte införlivats med EES-avtalet.

(4)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 21ana (kommissionens förordning (EU) nr 389/2013) i bilaga XX till EES-avtalet:

”, ändrad genom

32015 R 1844: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1844 av den 13 juli 2015 (EUT L 268, 15.10.2015, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till delegerad förordning (EU) 2015/1844 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 268, 15.10.2015, s. 1.

(2)  EUT L 140, 5.6.2009, s. 136.

(3)  EUT L 165, 18.6.2013, s. 13.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/77


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 285/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet [2017/1074]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 av den 10 juli 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 32ff (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG) i bilaga XX till EES-avtalet:

”—

32015 L 1127: Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 av den 10 juli 2015 (EUT L 184, 11.7.2015, s. 13).”

Artikel 2

Texten till direktiv (EU) 2015/1127 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 184, 11.7.2015, s. 13.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/78


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 286/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1075]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2700/98 (1), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör följaktligen utgå ur EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 2701/98 (2), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör följaktligen utgå ur EES-avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 2702/98 (3), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör följaktligen utgå ur EES-avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 68/2003 (4), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör följaktligen utgå ur EES-avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 246/2003 (5), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör följaktligen utgå ur EES-avtalet.

(6)

Kommissionens förordning (EG) nr 247/2003 (6), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör följaktligen utgå ur EES-avtalet.

(7)

Kommissionens förordning (EG) nr 2139/2004 (7), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör följaktligen utgå ur EES-avtalet.

(8)

Kommissionens förordning (EG) nr 430/2005 (8) upphävdes genom kommissionens förordning (EG) nr 377/2008 (9), som båda är införlivat med EES-avtalet, och följaktligen bör hänvisningen till förordning (EG) nr 430/2005 utgå ur EES-avtalet.

(9)

Kommissionens beslut 1999/35/EG (10), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör följaktligen utgå ur EES-avtalet.

(10)

Tillägg 1 till bilaga XXI till EES-avtalet har blivit obsolet och bör följaktligen utgå ur EES-avtalet.

(11)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texterna i punkt 1a (kommissionens förordning (EG) nr 2700/98), 1b (kommissionens förordning (EG) nr 2701/98), 1c (kommissionens förordning (EG) nr 2702/98), 7d (kommissionens beslut 1999/35/EG), 18ad (kommissionens förordning (EG) nr 246/2003), 18ae (kommissionens förordning (EG) nr 247/2003, 18 ai (kommissionens förordning (EG) nr 430/2005), 23b (kommissionens förordning (EG) nr 2139/2004), 24b (kommissionens förordning (EG) nr 68/2003) och tillägg 1 till bilaga XXI till EES-avtalet ska utgå.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (*1).

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 344, 18.12.1998, s. 49.

(2)  EUT L 344, 18.12.1998, s. 81.

(3)  EUT L 344, 18.12.1998, s. 102.

(4)  EUT L 12, 17.1.2003, s. 5.

(5)  EUT L 34, 11.2.2003, s. 3.

(6)  EUT L 34, 11.2.2003, s. 5.

(7)  EUT L 369, 16.12.2004, s. 26.

(8)  EUT L 71, 17.3.2005, s. 36.

(9)  EUT L 114, 26.4.2008, s. 57.

(10)  EUT L 9, 15.1.1999, s. 23.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/80


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 287/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1076]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1042 av den 30 juni 2015 om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 250/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 295/2008 om statistik över företagsstrukturer, vad gäller anpassningen av det tekniska formatet efter revideringen av indelningen av produkter efter näringsgren (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 1k (kommissionens förordning (EG) nr 250/2009) i bilaga XXI till EES-avtalet:

”—

32015 R 1042: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1042 av den 30 juni 2015 (EUT L 167, 1.7.2015, s. 61).”

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) 2015/1042 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 167, 1.7.2015, s. 61.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/81


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 288/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1077]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1163 av den 15 juli 2015 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1445/2007 vad gäller förteckningen över basgrupper för köpkraftspariteter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 19y (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1445/2007) i bilaga XXI till EES-avtalet:

”, ändrat genom

32015 R 1163: Kommissionens förordning (EU) 2015/1163 av den 15 juli 2015 (EUT L 188, 16.7.2015, s. 6).”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/1163 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 188, 16.7.2015, s. 6.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/82


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 289/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1078]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1342 av den 22 april 2015 om ändring av den metod för indelning av produkter efter näringsgren som fastställs i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 19z (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013) i bilaga XXI till EES-avtalet:

”, ändrat genom

32015 R 1342: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1342 av den 22 april 2015 (EUT L 207, 4.8.2015, s. 35).”

Artikel 2

Texten till delegerad förordning (EU) 2015/1342 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 207, 4.8.2015, s. 35.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/83


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 290/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1079]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1365 av den 30 april 2015 om överföringsformat för uppgifter om utgifter för forskning och utveckling (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 19za (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 724/2014) i bilaga XXI till EES-avtalet:

”19zb.

32015 R 1365: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1365 av den 30 april 2015 om överföringsformat för uppgifter om utgifter för forskning och utveckling (EUT L 211, 8.8.2015, s. 1).”

Artikel 2

Texten till delegerad förordning (EU) 2015/1365 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 211, 8.8.2015, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/84


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 291/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1080]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) 2015/1391 av den 13 augusti 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1200/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket när det gäller koefficienter för djurenheter och fastställande av variabler (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 23a (kommissionens förordning (EG) nr 1200/2009) i bilaga XXI till EES-avtalet:

”, ändrat genom

32015 R 1391: Kommissionens förordning (EU) 2015/1391 av den 13 augusti 2015 (EUT L 215, 14.8.2015, s. 11).”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) 2015/1391 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 215, 14.8.2015, s. 11.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/85


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 292/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet [2017/1081]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 431/2014 av den 24 april 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik, vad gäller genomförandet av årsstatistiken över hushållens energiförbrukning (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i punkt 26a (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008) i bilaga XXI ska ersättas med följande:

32008 R 1099: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik (EUT L 304, 14.11.2008, s. 1), ändrad genom

32013 R 0147: Kommissionens förordning (EU) nr 147/2013 av den 13 februari 2013 (EUT L 50, 22.2.2013, s. 1)

32014 R 0431: Kommissionens förordning (EU) nr 431/2014 av den 24 april 2014 (EUT L 131, 1.5.2014, s. 1).

Bestämmelserna i förordningen ska inom ramen för detta avtal tillämpas med följande anpassningar:

a)

Liechtenstein undantas från insamlingen av de uppgifter som krävs enligt denna förordning, utom vad gäller uppgifter om import och export av de olika energiprodukterna och elproduktionen för den årliga energistatistiken (bilaga B).

b)

Island undantas från rapporteringen av de aggregat som definieras i bilaga B vad gäller deras detaljerade energiförbrukning per slutanvändartyp (rumsuppvärmning, rumskylning, vattenuppvärmning, matlagning, belysnings- och elartiklar, annan slutanvändning) för hushåll så som de definieras i avsnitt 2.3 i bilaga A.”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 431/2014 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 131, 1.5.2014, s. 1.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/87


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 293/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet [2017/1082]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom direktiv 2013/34/EU upphävs rådets fjärde direktiv 78/660/EEG (2) och rådets sjunde direktiv 83/349/EEG (3), som är införlivade med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga XXII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XXII till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande ska läggas till i punkt 10f (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG):

”, ändrat genom

32013 L 0034: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).”

2.

Följande ska införas efter punkt 10h (Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU):

”10i.

32013 L 0034: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

Bestämmelserna i direktivet ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

När det gäller Island och Norge ska omräkningen till nationell valuta av belopp i euro beräknas genom tillämpning av den växelkurs som offentliggjorts av den centralbank som ansvarar för den nationella valutan.

b)

Bilaga I ska kompletteras med följande text:

”—

Island:

hlutafélag, einkahlutafélag.

Liechtenstein:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft.

Norge:

aksjeselskap, allmennaksjeselskap.”

c)

I bilaga II ska följande läggas till:

”—

Island:

sameignarfélag, samlagsfélag.

Liechtenstein:

die Kollektivgesellschaft, die Kommanditgesellschaft.

Norge:

partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap.””

3.

Texten i punkterna 4 (rådets fjärde direktiv 78/660/EEG) och 6 (rådets sjunde direktiv 83/349/EEG) ska utgå.

Artikel 2

Texten till direktiv 2013/34/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (*1).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 182, 29.6.2013, s. 19.

(2)  EGT L 222, 14.8.1978, s. 11.

(3)  EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

(*1)  Konstitutionella krav finns angivna.


22.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 161/89


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 294/2015

av den 30 oktober 2015

om ändring av bilaga XXII (Bolagsrätt) till EES-avtalet [2017/1083]

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 2014/102/EU av den 7 november 2014 om anpassning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Avtalet om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (2) (nedan kallat avtalet om utvidgning av EES), som undertecknades i Bryssel den 11 april 2014, har tillämpats provisoriskt på undertecknarna sedan den 12 april 2014, och detta beslut bör därför tillämpas provisoriskt i avvaktan på ikraftträdandet av 2014 års avtal om utvidgning av EES.

(3)

Bilaga XXII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 10i (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU) i bilaga XXII till EES-avtalet:

”, ändrat genom

32014 L 0102: Rådets direktiv 2014/102/EU av den 7 november 2014 (EUT L 334, 21.11.2014, s. 86),”

Artikel 2

Texten till direktiv 2014/102/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (*1), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 293/2015 av den 30 oktober 2015 (3), eller samma dag som 2014 års avtal om utvidgning av EES träder i kraft, om denna dag infaller senare.

I avvaktan på ikraftträdandet av 2014 års avtal om utvidgning av EES ska detta beslut tillämpas provisoriskt från och med den 1 november 2015 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts, eller från och med samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 293/2015 av den 30 oktober 2015, om denna dag infaller senare.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 30 oktober 2015.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Oda SLETNES

Ordförande


(1)  EUT L 334, 21.11.2014, s. 86.

(2)  EUT L 170, 11.6.2014, s. 18.

(*1)  Inga konstitutionella krav angivna.

(3)  Se sidan 87 i detta nummer av EUT.