ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.291.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 291

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
31 oktober 2013


Innehållsförteckning

 

III   Andra akter

Sida

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 51/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

1

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 52/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

2

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 53/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

3

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 54/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

5

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 55/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

6

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 56/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

8

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 57/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

9

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 58/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

11

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 59/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

12

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 60/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

13

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 61/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

14

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 62/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

15

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 63/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

16

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 64/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

19

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 65/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

21

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 66/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

22

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 67/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

24

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 68/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

25

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 69/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

26

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 70/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

27

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 71/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

28

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 72/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

29

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 73/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

30

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 74/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

31

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 75/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

32

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 76/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

34

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 77/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

35

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 78/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

37

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 79/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

38

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 80/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

39

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 81/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

42

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 82/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

43

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 83/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

44

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 84/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

46

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 85/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) till EES-avtalet

49

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 86/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XII (Fri rörlighet för kapital) till EES-avtalet

51

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 87/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

53

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 88/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

54

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 89/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

55

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 90/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

56

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 91/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

57

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 92/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

58

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 93/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

59

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 94/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XVII (Immateriell äganderätt) till EES-avtalet

60

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 95/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

61

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 96/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

62

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 97/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

63

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 98/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

64

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 99/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

65

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 100/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

66

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 101/2013 av den 3 maj 2013 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

67

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


III Andra akter

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/1


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 51/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 45/2012 av den 19 januari 2012 om ändring av bilagan till rådets förordning (EG) nr 21/2004 vad gäller transportdokumentens innehåll (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Lagstiftning om veterinära frågor ska inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I till EES-avtalet. Det här beslutet bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 1.1 punkt 7b (rådets förordning (EG) nr 21/2004) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32012 R 0045: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 45/2012 av den 19 januari 2012 (EUT L 17, 20.1.2012, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) nr 45/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 17, 20.1.2012, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/2


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 52/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/449/EU av den 27 juli 2012 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller fastställande av att Litauen är officiellt fritt från enzootisk bovin leukos (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur och om animaliska produkter, såsom ägg, embryon och sperma. Lagstiftning om dessa frågor ska inte gälla Island i enlighet med punkt 2 i inledningen till kapitel I i bilaga I till EES-avtalet. Det här beslutet bör därför inte gälla för Island.

(3)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Lagstiftning om veterinära frågor ska inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I till EES-avtalet. Det här beslutet bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(4)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I del 4.2 punkt 70 (kommissionens beslut 2003/467/EG) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32012 D 0449: Kommissionens genomförandebeslut 2012/449/EU av den 27 juli 2012 (EUT L 203, 31.7.2012, s. 66)”.

Artikel 2

Texten till genomförandebeslut 2012/449/EU på norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 203, 31.7.2012, s. 66.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/3


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 53/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 278/2012 av den 28 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 152/2009 vad gäller bestämning av halter av dioxiner och polyklorerade bifenyler (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 843/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus niger (CBS 109.713) som fodertillsats för kalkoner som föds upp för avel, mindre fågelarter avsedda för slakt som föds upp för värpning eller avel samt burfåglar (innehavare av godkännandet: BASF SE) (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 870/2012 av den 24 september 2012 om godkännande av naringin som fodertillsats för alla djurarter (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Detta beslut avser lagstiftning om djurfoder. Lagstiftning om foder ska inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I till EES-avtalet. Detta beslut bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(5)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel II i bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande ska läggas till i punkt 31o (kommissionens förordning (EG) nr 152/2009):

”, ändrad genom

32012 R 0278: Kommissionens förordning (EU) nr 278/2012 av den 28 mars 2012 (EUT L 91, 29.3.2012, s. 8).”

2.

Följande punkter ska införas efter punkt 69 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1021/2012):

”70.

32012 R 0843: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 843/2012 av den 18 september 2012 om godkännande av endo-1,4-beta-xylanas framställt av Aspergillus niger (CBS 109.713) som fodertillsats för kalkoner som föds upp för avel, mindre fågelarter avsedda för slakt som föds upp för värpning eller avel samt burfåglar (innehavare av godkännandet: BASF SE) (EUT L 252, 19.9.2012, s. 23).

71.

32012 R 0870: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 870/2012 av den 24 september 2012 om godkännande av naringin som fodertillsats för alla djurarter (EUT L 257, 25.9.2012, s. 10).”

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) nr 278/2012, genomförandeförordningarna (EU) nr 843/2012 och (EU) nr 870/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 91, 29.3.2012, s. 8.

(2)  EUT L 252, 19.9.2012, s. 23.

(3)  EUT L 257, 25.9.2012, s. 10.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/5


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 54/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/8/EU av den 2 mars 2012 om ändring av direktiv 2003/90/EG om tillämpningsföreskrifter för artikel 7 i rådets direktiv 2002/53/EG vad gäller vilka egenskaper som minst ska ingå i undersökningar samt minimikraven för utförandet av undersökningar av vissa sorter av arter av lantbruksväxter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om växtskyddsfrågor. Lagstiftning om växtskyddsfrågor ska inte tillämpas på Liechtenstein så länge avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter är utvidgat till att även gälla Liechtenstein, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I till EES-avtalet. Det här beslutet bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(3)

Bilaga I till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel III del 1 punkt 14 (kommissionens direktiv 2003/90/EG) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32012 L 0008: Kommissionens genomförandedirektiv 2012/8/EU av den 2 mars 2012 (EUT L 64, 3.3.2012, s. 9)”.

Artikel 2

Texten till genomförandedirektiv 2012/8/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 64, 3.3.2012, s. 9.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/6


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 55/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 880/2011 av den 2 september 2011 om rättelse av förordning (EU) nr 208/2011 om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 samt kommissionens förordningar (EG) nr 180/2008 och (EG) nr 737/2008 vad gäller förteckningar över och namn på EU-referenslaboratorier (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om andra levande djur än fisk och vattenbruksdjur. Lagstiftning om dessa frågor ska inte gälla Island i enlighet med punkt 2 i inledningen till kapitel I i bilaga I till EES-avtalet. Den del av det här beslutet som avser kapitel I i bilaga I är därför inte tillämplig på Island.

(3)

Det här beslutet avser lagstiftning om veterinära frågor. Lagstiftning om veterinära frågor ska inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I till EES-avtalet. Det här beslutet bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(4)

Bilagorna I och II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande ska läggas till den sjätte strecksatsen (kommissionens förordning (EU) nr 208/2011) i kapitel I del 1.1 punkt 11 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004):

”, ändrad genom

32011 R 0880: Kommissionens förordning (EU) nr 880/2011 av den 2 september 2011 (EUT L 228, 3.9.2011, s. 8)”.

2.

Följande ska läggas till den första strecksatsen (kommissionens förordning (EU) nr 208/2011) i kapitel I del 3.2 punkt 41 (kommissionens förordning (EG) nr 737/2008):

”, ändrad genom

32011 R 0880: Kommissionens förordning (EU) nr 880/2011 av den 2 september 2011 (EUT L 228, 3.9.2011, s. 8)”.

3.

Följande ska läggas till den första strecksatsen (kommissionens förordning (EU) nr 208/2011) i kapitel I del 4.2 punkt 90 (kommissionens förordning (EG) nr 180/2008):

”, ändrad genom

32011 R 0880: Kommissionens förordning (EU) nr 880/2011 av den 2 september 2011 (EUT L 228, 3.9.2011, s. 8)”.

4.

Följande ska läggas till den fjärde strecksatsen (kommissionens förordning (EU) nr 208/2011) i kapitel II punkt 31j (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004):

”, ändrad genom

32011 R 0880: Kommissionens förordning (EU) nr 880/2011 av den 2 september 2011 (EUT L 228, 3.9.2011, s. 8)”.

Artikel 2

Följande ska läggas till den fjärde strecksatsen (kommissionens förordning (EU) nr 208/2011) i kapitel XII punkt 54zzzi (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004) i bilaga II i EES-avtalet:

”, ändrad genom

32011 R 0880: Kommissionens förordning (EU) nr 880/2011 av den 2 september 2011 (EUT L 228, 3.9.2011, s. 8)”.

Artikel 3

Texten till förordning (EU) nr 880/2011 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 228, 3.9.2011, s. 8.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/8


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 56/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 556/2012 av den 26 juni 2012 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för resthalter av spinosad i eller på hallon (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om djurfoder och livsmedel. Lagstiftning om foder och livsmedel ska inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I och inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet. Det här beslutet bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(4)

Bilagorna I och II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel II punkt 40 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32012 R 0556: Kommissionens förordning (EU) nr 556/2012 av den 26 juni 2012 (EUT L 166, 27.6.2012, s. 67)”.

Artikel 2

Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 54zzy (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005):

”—

32012 R 0556: Kommissionens förordning (EU) nr 556/2012 av den 26 juni 2012 (EUT L 166, 27.6.2012, s. 67)”.

2.

Följande ska införas efter punkt 71 (kommissionens förordning (EU) nr 378/2012):

”72.

32012 R 0489: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 489/2012 av den 8 juni 2012 om tillämpningsföreskrifter för artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (EUT L 150, 9.6.2012, s. 71)”.

Artikel 3

Texterna till genomförandeförordning (EU) nr 489/2012 och förordning (EU) nr 556/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 150, 9.6.2012, s. 71.

(2)  EUT L 166, 27.6.2012, s. 67.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/9


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 57/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 897/2012 av den 1 oktober 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenikan, dimoxistrobin, metoxifenozid och nikotin i eller på vissa produkter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 899/2012 av den 21 september 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för acefat, alaklor, anilazin, azocyklotin, benfurakarb, butylat, kaptafol, karbaryl, karbofuran, karbosulfan, klorfenapyr, klortaldimetyl, klortiamid, cyhexatin, diazinon, diklobenil, dikofol, dimetipin, dinikonazol, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiokarb, hexakonazol, lactofen, mepronil, metamidofos, metopren, monokrotofos, monuron, oxikarboxin, oxidemetonmetyl, parationmetyl, forat, fosalon, procymidon, profenofos, propaklor, kvinklorak, kvintozen, tolylfluanid, triklorfon, tridemorf och trifluralin i eller på vissa produkter och om ändring av den förordningen genom fastställande av bilaga V med en förteckning över standardvärden (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om djurfoder och livsmedel. Lagstiftning om foder och livsmedel ska inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I och inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet. Detta beslut bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(4)

Bilagorna I och II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksatser ska läggas till i kapitel II punkt 40 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32012 R 0897: Kommissionens förordning (EU) nr 897/2012 av den 1 oktober 2012 (EUT L 266, 2.10.2012, s. 1),

32012 R 0899: Kommissionens förordning (EU) nr 899/2012 av den 21 september 2012 (EUT L 273, 6.10.2012, s. 1)”.

Artikel 2

Följande strecksatser ska läggas till i kapitel XII punkt 54zzy (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 R 0897: Kommissionens förordning (EU) nr 897/2012 av den 1 oktober 2012 (EUT L 266, 2.10.2012, s. 1),

32012 R 0899: Kommissionens förordning (EU) nr 899/2012 av den 21 september 2012 (EUT L 273, 6.10.2012, s. 1)”.

Artikel 3

Texterna till förordningarna (EU) nr 897/2012 och (EU) nr 899/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 266, 2.10.2012, s. 1.

(2)  EUT L 273, 6.10.2012, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/11


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 58/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 592/2012 av den 4 juli 2012 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för bifenazat, kaptan, cyprodinil, fluopikolid, hexytiazox, isoprotiolan, metaldehyd, oxadixyl och fosmet i eller på vissa produkter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Detta beslut avser lagstiftning om djurfoder och livsmedel. Lagstiftning om foder och livsmedel ska inte gälla Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter, enligt de särskilda reglerna i sektorsanpassningarna i bilaga I och inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet. Detta beslut bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(3)

Bilagorna I och II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel II punkt 40 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005) i bilaga I till EES-avtalet:

”—

32012 R 0592: Kommissionens förordning (EU) nr 592/2012 av den 4 juli 2012 (EUT L 176, 6.7.2012, s. 1)”.

Artikel 2

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XII punkt 54zzy (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 R 0592: Kommissionens förordning (EU) nr 592/2012 av den 4 juli 2012 (EUT L 176, 6.7.2012, s. 1).”.

Artikel 3

Texten till förordning (EU) nr 592/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 176, 6.7.2012, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/12


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 59/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 630/2012 av den 12 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 när det gäller typgodkännandekrav i fråga om utsläpp för motorfordon som drivs av vätgas och blandningar av vätgas och naturgas, och införande av specifik information om fordon utrustade med eldrift i informationsdokumentet för EG-typgodkännande (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I punkt 45zu (kommissionens förordning (EG) nr 692/2008) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 R 0630: Kommissionens förordning (EU) nr 630/2012 av den 12 juli 2012 (EUT L 182, 13.7.2012, s. 14)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 630/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 182, 13.7.2012, s. 14.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/13


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 60/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1229/2012 av den 10 december 2012 om ändring av bilagorna IV och XII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel I punkt 45zx (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 R 1229: Kommissionens förordning (EU) nr 1229/2012 av den 10 december 2012 (EUT L 353, 21.12.2012, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 1229/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 353, 21.12.2012, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/14


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 61/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2012/24/EU av den 8 oktober 2012 om ändring för anpassning av de tekniska föreskrifterna av rådets direktiv 86/297/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel II punkt 19 (rådets direktiv 86/297/EEG) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 L 0024: Kommissionens direktiv 2012/24/EU av den 8 oktober 2012 (EUT L 274, 9.10.2012, s. 24)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2012/24/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 274, 9.10.2012, s. 24.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/15


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 62/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/12/EU av den 19 april 2012 om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Det här beslutet avser lagstiftning om livsmedel. I enlighet med inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XII punkt 54zq (rådets direktiv 2001/112/EG) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 L 0012: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/12/EU av den 19 april 2012 (EUT L 115, 27.4.2012, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2012/12/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 115, 27.4.2012, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/16


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 63/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1047/2012 av den 8 november 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1924/2006 vad gäller förteckningen över näringspåståenden (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 1048/2012 av den 8 november 2012 om godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EU) nr 1049/2012 av den 8 november 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyglycitolsirap i flera livsmedelskategorier (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EU) nr 1050/2012 av den 8 november 2012 om ändring av förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller polyglycitolsirap (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EU) nr 1056/2012 av den 12 november 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 om livsmedelsenzymer med avseende på övergångsbestämmelser (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens förordning (EU) nr 1057/2012 av den 12 november 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av dimetylpolysiloxan (E 900) som skumdämpningsmedel i kosttillskott (6) bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Kommissionens förordning (EU) nr 1058/2012 av den 12 november 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för aflatoxiner i torkade fikon (7) bör införlivas med EES-avtalet.

(8)

Kommissionens förordning (EU) nr 1147/2012 av den 4 december 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av bivax (E 901), karnaubavax (E 903), shellack (E 904) och mikrokristallint vax (E 905) på vissa frukter och bär (8) bör införlivas med EES-avtalet.

(9)

Kommissionens förordning (EU) nr 1148/2012 av den 4 december 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av svaveldioxid – sulfiter (E 220–228) och 1,2-propylenglykolalginat (E 405) i jästa drycker baserade på druvmust (9) bör införlivas med EES-avtalet.

(10)

Kommissionens förordning (EU) nr 1149/2012 av den 4 december 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av extrakt av rosmarin (E 392) i fyllningar för fylld torkad pasta (10) bör införlivas med EES-avtalet.

(11)

Kommissionens förordning (EU) nr 1183/2012 av den 30 november 2012 om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel (11) bör införlivas med EES-avtalet.

(12)

Det här beslutet avser lagstiftning om livsmedel. I enlighet med inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Det här beslutet bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(13)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 54zzzt (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006):

”—

32012 R 1047: Kommissionens förordning (EU) nr 1047/2012 av den 8 november 2012 (EUT L 310, 9.11.2012, s. 36)”.

2.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 54zzzz (kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006):

”—

32012 R 1058: Kommissionens förordning (EU) nr 1058/2012 av den 12 november 2012 (EUT L 313, 13.11.2012, s. 14)”.

3.

Följande ska läggas till i punkt 54zzzzq (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008):

”, ändrad genom

32012 R 1056: Kommissionens förordning (EU) nr 1056/2012 av den 12 november 2012 (EUT L 313, 13.11.2012, s. 9)”.

4.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 54zzzzr (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008):

”—

32012 R 1049: Kommissionens förordning (EU) nr 1049/2012 av den 8 november 2012 (EUT L 310, 9.11.2012, s. 41),

32012 R 1057: Kommissionens förordning (EU) nr 1057/2012 av den 12 november 2012 (EUT L 313, 13.11.2012, s. 11),

32012 R 1147: Kommissionens förordning (EU) nr 1147/2012 av den 4 december 2012 (EUT L 333, 5.12.2012, s. 34),

32012 R 1148: Kommissionens förordning (EU) nr 1148/2012 av den 4 december 2012 (EUT L 333, 5.12.2012, s. 37),

32012 R 1149: Kommissionens förordning (EU) nr 1149/2012 av den 4 december 2012 (EUT L 333, 5.12.2012, s. 40)”.

5.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 55 (kommissionens förordning (EU) nr 10/2011):

”—

32012 R 1183: Kommissionens förordning (EU) nr 1183/2012 av den 30 november 2012 (EUT L 338, 12.12.2012, s. 11)”.

6.

Följande ska läggas till i punkt 69 (kommissionens förordning (EU) nr 231/2012):

”, ändrad genom

32012 R 1050: Kommissionens förordning (EU) nr 1050/2012 av den 8 november 2012 (EUT L 310, 9.11.2012, s. 45)”.

7.

Följande punkt ska införas efter punkt 72 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 489/2012):

”73.

32012 R 1048: Kommissionens förordning (EU) nr 1048/2012 av den 8 november 2012 om godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (EUT L 310, 9.11.2012, s. 38)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) nr 1047/2012, (EU) nr 1048/2012, (EU) nr 1049/2012, (EU) nr 1050/2012, (EU) nr 1056/2012, (EU) nr 1057/2012, (EU) nr 1058/2012, (EU) nr 1147/2012, (EU) nr 1148/2012, (EU) nr 1149/2012 och (EU) nr 1183/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (12).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 310, 9.11.2012, s. 36.

(2)  EUT L 310, 9.11.2012, s. 38.

(3)  EUT L 310, 9.11.2012, s. 41.

(4)  EUT L 310, 9.11.2012, s. 45.

(5)  EUT L 313, 13.11.2012, s. 9.

(6)  EUT L 313, 13.11.2012, s. 11.

(7)  EUT L 313, 13.11.2012, s. 14.

(8)  EUT L 333, 5.12.2012, s. 34.

(9)  EUT L 333, 5.12.2012, s. 37.

(10)  EUT L 333, 5.12.2012, s. 40.

(11)  EUT L 338, 12.12.2012, s. 11.

(12)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/19


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 64/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 av den 31 augusti 2012 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2013, 2014 och 2015 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (1) bör införlivas i EES-avtalet.

(2)

Genom genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 upphävdes kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1274/2011 (2), som är införlivad i EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Detta beslut avser lagstiftning om livsmedel. I enlighet med inledningen till kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska lagstiftning om livsmedel inte gälla för Liechtenstein så länge det landet omfattas av tillämpningen av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter. Detta beslut bör därför inte gälla för Liechtenstein.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XII i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 68 (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1274/2011) ska utgå.

2.

Följande ska införas efter punkt 73 (kommissionens förordning (EU) nr 1048/2012):

”74.

32012 R 0788: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 av den 31 augusti 2012 om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2013, 2014 och 2015 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung (EUT L 235, 1.9.2012, s. 8).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

I artikel 1 ska följande läggas till:

’Island får under åren 2013, 2014 och 2015 fortsätta att ta prov och utföra analyser för samma 61 bekämpningsmedel som landet övervakade i livsmedel på sin marknad under 2012.’

b)

I bilaga II punkt 5 ska följande läggas till:

’IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)’ ”

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) nr 788/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 235, 1.9.2012, s. 8.

(2)  EUT L 325, 8.12.2011, s. 24.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/21


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 65/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 712/2012 av den 3 augusti 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1234/2008 om granskning av ändringar av villkoren för godkännande för försäljning av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i kapitel XIII punkt 15zi (kommissionens förordning (EG) nr 1234/2008) i bilaga II till EES-avtalet:

”, ändrad genom

32012 R 0712: Kommissionens förordning (EU) nr 712/2012 av den 3 augusti 2012 (EUT L 209, 4.8.2012, s. 4)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 712/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 209, 4.8.2012, s. 4.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/22


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 66/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2012/14/EU av den 8 maj 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp metylnonylketon som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens direktiv 2012/15/EU av den 8 maj 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp margosaextrakt som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet bör (2) införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens direktiv 2012/16/EU av den 10 maj 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp saltsyra som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens direktiv 2012/20/EU av den 6 juli 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp flufenoxuron som ett verksamt ämne för produkttyp 8 i bilaga I till direktivet (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens direktiv 2012/22/EU av den 22 augusti 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG för att ta upp DDA-karbonat som ett verksamt ämne i bilaga I till direktivet (5) bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens beslut 2012/254/EU av den 10 maj 2012 om att inte ta upp diklorvos för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (6) bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Kommissionens beslut 2012/257/EU av den 11 maj 2012 om att inte ta upp naled för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (7) bör införlivas med EES-avtalet.

(8)

Kommissionens beslut 2012/483/EU av den 20 augusti 2012 om en ny tidsfrist för att lägga fram dokumentation om vissa ämnen som ska granskas inom det fjortonåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (8) bör införlivas med EES-avtalet.

(9)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 12n (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG):

”—

32012 L 0014: Kommissionens direktiv 2012/14/EU av den 8 maj 2012 (EUT L 123, 9.5.2012, s. 36),

32012 L 0015: Kommissionens direktiv 2012/15/EU av den 8 maj 2012 (EUT L 123, 9.5.2012, s. 39),

32012 L 0016: Kommissionens direktiv 2012/16/EU av den 10 maj 2012 (EUT L 124, 11.5.2012, s. 36),

32012 L 0020: Kommissionens direktiv 2012/20/EU av den 6 juli 2012 (EUT L 177, 7.7.2012, s. 25),

32012 L 0022: Kommissionens direktiv 2012/22/EU av den 22 augusti 2012 (EUT L 227, 23.8.2012, s. 7)”.

2.

Följande punkter ska införas efter punkt 12zzi (kommissionens förordning (EU) nr 493/2012):

”12zzj.

32012 D 0254: Kommissionens beslut 2012/254/EU av den 10 maj 2012 om att inte ta upp diklorvos för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 125, 12.5.2012, s. 53).

12zzk.

32012 D 0257: Kommissionens beslut 2012/257/EU av den 11 maj 2012 om att inte ta upp naled för produkttyp 18 i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L 126, 15.5.2012, s. 12).

12zzl.

32012 D 0483: Kommissionens beslut 2012/483/EU av den 20 augusti 2012 om en ny tidsfrist för att lägga fram dokumentation om vissa ämnen som ska granskas inom det fjortonåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG (EUT L 226, 22.8.2012, s. 6)”.

Artikel 2

Texterna till direktiven 2012/14/EU, 2012/15/EU, 2012/16/EU, 2012/20/EU och 2012/22/EU samt beslut 2012/254/EU, 2012/257/EU och 2012/483/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (9).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 123, 9.5.2012, s. 36.

(2)  EUT L 123, 9.5.2012, s. 39.

(3)  EUT L 124, 11.5.2012, s. 36.

(4)  EUT L 177, 7.7.2012, s. 25.

(5)  EUT L 227, 23.8.2012, s. 7.

(6)  EUT L 125, 12.5.2012, s. 53.

(7)  EUT L 126, 15.5.2012, s. 12.

(8)  EUT L 226, 22.8.2012, s. 6.

(9)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/24


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 67/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens delegerade direktiv 2012/50/EU av den 10 oktober 2012 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användningar som innehåller bly (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens delegerade direktiv 2012/51/EU av den 10 oktober 2012 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användningar som innehåller kadmium (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Genom direktiv 2011/65/EU upphävdes Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG (4), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(5)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i kapitel XV punkt 12q (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG) i bilaga II till EES-avtalet ska ersättas med följande:

32011 L 0065: Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EUT L 174, 1.7.2011, s. 88), senast ändrad genom:

32012 L 0050: Kommissionens delegerade direktiv 2012/50/EU av den 10 oktober 2012 (EUT L 348, 18.12.2012, s. 16),

32012 L 0051: Kommissionens delegerade direktiv 2012/51/EU av den 10 oktober 2012 (EUT L 348, 18.12.2012, s. 18)”.

Artikel 2

Texterna till direktiv 2011/65/EU, delegerade direktiven 2012/50/EU och 2012/51/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (5).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  EUT L 348. 18.12.2012, s. 16.

(3)  EUT L 348, 18.12.2012, s. 18.

(4)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

(5)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/25


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 68/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2011/534/EU av den 8 september 2011 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för användningar av bly eller kadmium (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12q (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32011 D 0534: Kommissionens beslut 2011/534/EU av den 8 september 2011 (EUT L 234, 10.9.2011, s. 44)”.

Artikel 2

Texten till beslut 2011/534/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 234, 10.9.2011, s. 44.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/26


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 69/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 519/2012 av den 19 juni 2012 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 640/2012 av den 6 juli 2012 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av förordning (EG) nr 440/2008 om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (2) bör införlivas med avtalet.

(3)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel XV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 12w (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004):

”—

32012 R 0519: Kommissionens förordning (EU) nr 519/2012 av den 19 juni 2012 (EUT L 159, 20.6.2012, s. 1)”.

2.

Följande strecksats ska läggas till i punkt 12zza (kommissionens förordning (EG) nr 440/2008):

”—

32012 R 0640: Kommissionens förordning (EU) nr 640/2012 av den 6 juli 2012 (EUT L 193, 20.7.2012, s. 1)”.

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EU) nr 519/2012 och (EU) nr 640/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 159, 20.6.2012, s. 1.

(2)  EUT L 193, 20.7.2012, s. 1.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/27


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 70/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 494/2011 av den 20 maj 2011 om ändring av bilaga XVII (kadmium) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (1), rättad i EUT L 136, 24.5.2011, s. 105, bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12zc (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32011 R 0494: Kommissionens förordning (EU) nr 494/2011 av den 20 maj 2011 (EUT L 134, 21.5.2011, s. 2), rättad i EUT L 136, 24.5.2011, s. 105”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 494/2011, rättad i EUT L 136, 24.5.2011, s. 105, på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 134, 21.5.2011, s. 2.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/28


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 71/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 835/2012 av den 18 september 2012 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller kadmium (1) bör införlivas med avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12zc (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 R 0835: Kommissionens förordning (EU) nr 835/2012 av den 18 september 2012 (EUT L 252, 19.9.2012, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 835/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 252, 19.9.2012, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/29


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 72/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 836/2012 av den 18 september 2012 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller bly (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XV punkt 12zc (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 R 0836: Kommissionens förordning (EU) nr 836/2012 av den 18 september 2012 (EUT L 252, 19.9.2012, s. 4)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 836/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 252, 19.9.2012, s. 4.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/30


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 73/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/21/EU av den 2 augusti 2012 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilagorna II och III till den tekniska utvecklingen (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XVI i punkt 1 (rådets direktiv 76/768/EEG) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32012 L 0021: Kommissionens genomförandedirektiv 2012/21/EU av den 2 augusti 2012 (EUT L 208, 3.8.2012, s. 8).”

Artikel 2

Texten till genomförandedirektiv 2012/21/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 208, 3.8.2012, s. 8.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/31


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 74/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2011/63/EU av den 1 juni 2011 om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XVII punkt 6a (Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32011 L 0063: Kommissionens direktiv 2011/63/EU av den 1 juni 2011 (EUT L 147, 2.6.2011, s. 15)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2011/63/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i avtalet har gjorts (2) till gemensamma EES-kommittén, eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … (3) [om införlivande av direktiv 2009/30/EG med EES-avtalet] träder i kraft, beroende på vilket som inträffar senast.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 147, 2.6.2011, s. 15.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.

(3)  Ännu ej offentliggjord i EUT.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/32


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 75/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta och på vilket sätt de övervakningsorganisationer ska kontrolleras som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i kapitel XVII punkt 9bi (kommissionens förordning (EG) nr 308/2008) i bilaga II till EES-avtalet:

”9c.

32010 R 0995: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

Artikel 3 första stycket ska inte tillämpas på Eftastaterna.

b)

I artikel 3 andra stycket ska uttrycket ’Bilaga A, B eller C till förordning (EG) nr 338/97’ för Eftastaterna ersättas med ’relevanta delar av lagstiftningen om genomförandet av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter i den berörda Eftastaten’.

c)

I artikel 8.3, 8.5 och 8.6 ska i fråga om övervakningsorganisationer i en Eftastat utan att det hindrar tillämpningen av protokoll 1 till avtalet uttrycket ’kommissionen’ ersättas med ’Eftas övervakningsmyndighet’.

9ca.

32012 R 0363: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 115, 27.4.2012, s. 12).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

I fråga om övervakningsorganisationer i en Eftastat utan att det hindrar tillämpningen av protokoll 1 till avtalet ska uttrycket ’kommissionen’ ersättas med ’Eftas övervakningsmyndighet’.

9cb.

32012 R 0607: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta och på vilket sätt de övervakningsorganisationer ska kontrolleras som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 177, 7.7.2012, s. 16).

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

I artikel 6.2 b ska i fråga om övervakningsorganisationer i en Eftastat utan att det hindrar tillämpningen av protokoll 1 till avtalet uttrycket ’kommissionen’ ersättas med ’Eftas övervakningsmyndighet’ ”.

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) nr 995/2010, delegerade förordningarna (EU) nr 363/2012 och (EU) nr 607/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 295, 12.11.2010, s. 23.

(2)  EUT L 115, 27.4.2012, s. 12.

(3)  EUT L 177, 7.7.2012, s. 16.

(4)  Konstitutionella krav finns angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/34


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 76/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2010/26/EU av den 31 mars 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga II till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i kapitel XXIV punkt 1a (Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG) i bilaga II till EES-avtalet:

”—

32010 L 0026: Kommissionens direktiv 2010/26/EU av den 31 mars 2010 (EUT L 86, 1.4.2010, s. 29).”

Artikel 2

Texten till direktiv 2010/26/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 86, 1.4.2010, s. 29.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/35


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 77/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Delegerad förordning (EU) nr 874/2012 upphäver, med verkan från och med den 1 september 2013, kommissionens direktiv 98/11/EG (2), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet med verkan från och med den 1 september 2013.

(3)

Rådets direktiv 78/170/EEG (3) upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG (4), och båda texterna är införlivade med EES-avtalet varför hänvisningen till direktiv 78/170/EEG bör strykas ur EES-avtalet.

(4)

Bilagorna II och IV till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i kapitel IV punkt 4e (kommissionens direktiv 98/11/EG) ska ersättas med följande med verkan från och med den 1 september 2013:

32012 R 0874: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (EUT L 258, 26.9.2012, s. 1).”

2.

Texten i punkt 1 (rådets direktiv 78/170/EEG) i kapitel V ska utgå.

Artikel 2

Bilaga IV till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 4 (rådets direktiv 78/170/EEG) ska utgå.

2.

Texten i punkt 11e (kommissionens direktiv 98/11/EG) ska ersättas med följande med verkan från och med den 1 september 2013:

32012 R 0874: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (EUT L 258, 26.9.2012, s. 1). (5)

Artikel 3

Texten till förordning (EU) nr 874/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (6), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 217/2012 av den 7 december 2012 (7) träder i kraft, om denna dag infaller senare.

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 258, 26.9.2012, s. 1.

(2)  EGT L 71, 10.3.1998, s. 1.

(3)  EGT L 52, 23.2.1978, s. 32.

(4)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(5)  Förtecknas här enbart i informationssyfte. För tillämpningen se bilaga II om tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering”.

(6)  Inga konstitutionella krav angivna.

(7)  EUT L 81, 21.3.2013, s. 17.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/37


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 78/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 932/2012 av den 3 oktober 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilagorna II och IV till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 6d (kommissionens förordning (EU) nr 327/2011) i kapitel IV i bilaga II till EES-avtalet:

”6e.

32012 R 0932: Kommissionens förordning (EU) nr 932/2012 av den 3 oktober 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk (EUT L 278, 12.10.2012, s. 1).”

Artikel 2

Följande punkt ska införas efter punkt 26e (kommissionens förordning (EU) nr 327/2011) i bilaga IV till EES-avtalet:

”26f.

32012 R 0932: Kommissionens förordning (EU) nr 932/2012 av den 3 oktober 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk (EUT L 278, 12.10.2012, s. 1).”

Artikel 3

Texten till förordning (EU) nr 932/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 278, 12.10.2012, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/38


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 79/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 av den 25 juni 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EU) nr 622/2012 av den 11 juli 2012 om ändring av förordning (EG) nr 641/2009 vad gäller krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilagorna II och IV till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kapitel IV i bilaga II till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas efter punkt 6e (kommissionens förordning (EU) nr 932/2012):

”6f.

32012 R 0547: Kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 av den 25 juni 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar (EUT L 165, 26.6.2012, s. 28).”

2.

Följande ska läggas till i punkt 14 (kommissionens förordning (EG) nr 641/2009):

”, ändrad genom

32012 R 0622: Kommissionens förordning (EU) nr 622/2012 av den 11 juli 2012 (EUT L 180, 12.7.2012, s. 4)”.

Artikel 2

Bilaga IV till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas efter punkt 26f (kommissionens förordning (EU) nr 932/2012):

”26g.

32012 R 0547: Kommissionens förordning (EU) nr 547/2012 av den 25 juni 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller ekodesignkrav för vattenpumpar (EUT L 165, 26.6.2012, s. 28).”

2.

Följande ska läggas till i punkt 37 (kommissionens förordning (EG) nr 641/2009):

”, ändrad genom

32012 R 0622: Kommissionens förordning (EU) nr 622/2012 av den 11 juli 2012 (EUT L 180, 12.7.2012, s. 4)”.

Artikel 3

Texterna till förordningarna (EU) nr 547/2012 och (EU) nr 622/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 5

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 165, 26.6.2012, s. 28.

(2)  EUT L 180, 12.7.2012, s. 4.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/39


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 80/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) och bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 (1) (som upphävdes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (2), som är införlivad med EES-avtalet) upphävdes rådets förordning (EEG) nr 1836/93 (3), som är införlivad med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 196/2006 (4), som är införlivad med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(3)

Genom rådets direktiv 93/12/EEG (5), som är införlivat med EES-avtalet, upphävdes rådets direktiv 75/716/EEG (6), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(4)

Genom rådets direktiv 91/689/EEG (7) (som upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (8), som är införlivat med EES-avtalet) upphävdes rådets direktiv 78/319/EEG (9), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(5)

Genom rådets direktiv 98/83/EG (10), som är införlivat med EES-avtalet, upphävdes rådets direktiv 80/778/EEG (11), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(6)

Genom rådets förordning (EEG) nr 259/93 (12) (som upphävdes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (13), som är införlivad med EES-avtalet) upphävdes rådets direktiv 84/631/EEG (14), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(7)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG (15), som är införlivat med EES-avtalet, upphävdes rådets direktiv 85/210/EEG (16), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(8)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (17), som är införlivat med EES-avtalet, upphävdes rådets direktiv 85/339/EEG (18), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(9)

Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/3/EG (19) (som upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG (20), som är införlivat med EES-avtalet) upphävdes rådets direktiv 92/72/EEG (21), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(10)

Kommissionens beslut 91/448/EEG (22), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(11)

Rådets beslut 91/596/EEG (23), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(12)

Kommissionens beslut 92/146/EEG (24), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(13)

Kommissionens beslut 94/10/EG (25), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(14)

Kommissionens beslut 96/302/EG (26), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(15)

Kommissionens beslut 96/511/EG (27), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(16)

Kommissionens beslut 1999/177/EG (28), som är införlivat med EES-avtalet, upphörde att gälla den 9 februari 2009 och hänvisningen till beslutet i EES-avtalet bör därför utgå ur EES-avtalet.

(17)

Kommissionens beslut 1999/314/EG (29), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(18)

Kommissionens beslut 2000/45/EG (30), som är införlivat med EES-avtalet, upphörde att gälla den 30 november 2008 och hänvisningen till beslutet i EES-avtalet bör därför utgå ur EES-avtalet.

(19)

Kommissionens beslut 2000/479/EG (31), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(20)

Kommissionens beslut 2001/689/EG (32), som är införlivat med EES-avtalet, upphörde att gälla den 28 februari 2009 och hänvisningen till beslutet i EES-avtalet bör därför utgå ur EES-avtalet.

(21)

Kommissionens beslut 2002/529/EG (33), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(22)

Kommissionens beslut 2002/605/EG (34), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(23)

Kommissionens beslut 2003/121/EG (35), som är införlivat med EES-avtalet, upphörde att gälla den 31 mars 2008 och hänvisningen till beslutet i EES-avtalet bör därför utgå ur EES-avtalet.

(24)

Kommissionens beslut 2004/669/EG (36), som är införlivat med EES-avtalet, upphörde att gälla den 31 maj 2008 och hänvisningen till beslutet i EES-avtalet bör därför utgå ur EES-avtalet.

(25)

Kommissionens beslut 2005/174/EG (37), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(26)

Kommissionens beslut 2006/402/EG (38), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(27)

Kommissionens beslut 2006/534/EG (39), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(28)

Kommissionens beslut 2007/205/EG (40), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(29)

Kommissionens beslut 2007/531/EG (41), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(30)

Kommissionens beslut 2010/693/EU (42), som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(31)

Kommissionens rekommendation 2001/680/EG (43), som är införlivad med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(32)

Kommissionens rekommendation 2003/532/EG (44), som är införlivad med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(33)

Rådets resolution av den 15 juli 1980 om gränsöverskridande luftförorening genom svaveldioxid och svävande partiklar (45), som är införlivad med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(34)

Rådets resolution 89/C 273/01 (46), som är införlivad med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(35)

Rådets resolution 90/C 122/02 (47), som är införlivad med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(36)

Betänkande från kommissionen SEC(89) 934 final, som är införlivat med EES-avtalet, har blivit obsolet och bör därför utgå ur EES-avtalet.

(37)

Bilagorna II och XX till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i kapitel XVII punkt 1 (rådets direktiv 75/716/EEG), punkt 3 (rådets direktiv 85/210/EEG), punkt 4 (rådets direktiv 85/339/EEG), punkt 7c (kommissionens beslut 1999/177/EG), punkt 9a (kommissionens beslut 2007/205/EG) och punkt 9aa (kommissionens beslut 2010/693/EU) i bilaga II till EES-avtalet ska utgå.

Artikel 2

Texten i punkt 1d (kommissionens beslut 96/511/EG), punkt 1e (rådets förordning (EEG) nr 1836/93), punkt 1eac (kommissionens förordning (EG) nr 196/2006), punkt 1fa (kommissionens beslut 2000/479/EG), punkt 2aa (kommissionens beslut 94/10/EG), punkt 2af (kommissionens beslut 2006/402/EG), punkt 2b (kommissionens beslut 2000/45/EG), punkt 2c (kommissionens beslut 2001/689/EG), punkt 2l (kommissionens beslut 2003/121/EG), punkt 2n (kommissionens beslut 2004/669/EG), punkt 7 (rådets direktiv 80/778/EEG), punkt 21a (rådets direktiv 92/72/EEG), punkt 21abb (kommissionens beslut 2002/529/EG), punkt 21abc (kommissionens beslut 2006/534/EG), punkt 21abd (kommissionens beslut 2007/531/EG), punkt 23aa (kommissionens beslut 2002/605/EG), punkt 23c (kommissionens beslut 1999/314/EG), punkt 24a (kommissionens beslut 91/448/EEG), punkt 24c (kommissionens beslut 2005/174/EG), punkt 25a (rådets beslut 91/596/EEG), punkt 25b (kommissionens beslut 92/146/EEG), punkt 29 (rådets direktiv 78/319/EEG), punkt 31 (rådets direktiv 84/631/EEG), punkt 32ab (kommissionens beslut 96/302/EG), punkt 35 (rådets resolution av den 15 juli 1980), punkt 36 (rådets resolution 89/C 273/01), punkt 37 (rådets resolution 90/C 122/02), punkt 38 (betänkande från kommissionen SEC(89) 934 final), punkt 40 (kommissionens rekommendation 2001/680/EG) och punkt 42 (kommissionens rekommendation 2003/532/EG) i bilaga XX till EES-avtalet ska utgå.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (48).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EGT L 114, 24.4.2001, s. 1.

(2)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 1.

(3)  EGT L 168, 10.7.1993, s. 1.

(4)  EUT L 32, 4.2.2006, s. 4.

(5)  EGT L 74, 27.3.1993, s. 81.

(6)  EGT L 307, 27.11.1975, s. 22.

(7)  EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

(8)  EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

(9)  EGT L 84, 31.3.1978, s. 43.

(10)  EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.

(11)  EGT L 229, 30.8.1980, s. 11.

(12)  EGT L 30, 6.2.1993, s. 1.

(13)  EUT L 190, 12.7.2006, s. 1.

(14)  EGT L 326, 13.12.1984, s. 31.

(15)  EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.

(16)  EGT L 96, 3.4.1985, s. 25.

(17)  EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.

(18)  EGT L 176, 6.7.1985, s. 18.

(19)  EGT L 67, 9.3.2002, s. 14.

(20)  EUT L 152, 11.6.2008, s. 1.

(21)  EGT L 297, 13.10.1992, s. 1.

(22)  EGT L 239, 28.8.1991, s. 23.

(23)  EGT L 322, 23.11.1991, s. 1.

(24)  EGT L 60, 5.3.1992, s. 19.

(25)  EGT L 7, 11.1.1994, s. 17.

(26)  EGT L 116, 11.5.1996, s. 26.

(27)  EGT L 213, 22.8.1996, s. 16.

(28)  EGT L 56, 4.3.1999, s. 47.

(29)  EGT L 120, 8.5.1999, s. 43.

(30)  EGT L 16, 21.1.2000, s. 74.

(31)  EGT L 192, 28.7.2000, s. 36.

(32)  EGT L 242, 12.9.2001, s. 23.

(33)  EGT L 172, 2.7.2002, s. 57.

(34)  EGT L 195, 24.7.2002, s. 74.

(35)  EGT L 47, 21.2.2003, s. 56.

(36)  EUT L 306, 2.10.2004, s. 16.

(37)  EUT L 59, 5.3.2005, s. 20.

(38)  EUT L 162, 14.6.2006, s. 78.

(39)  EUT L 213, 3.8.2006, s. 4.

(40)  EUT L 91, 31.3.2007, s. 48.

(41)  EUT L 195, 27.7.2007, s. 47.

(42)  EUT L 301, 18.11.2010, s. 4.

(43)  EGT L 247, 17.9.2001, s. 1.

(44)  EUT L 184, 23.7.2003, s. 19.

(45)  EGT C 222, 30.8.1980, s. 1.

(46)  EGT C 273, 26.10.1989, s. 1.

(47)  EGT C 122, 18.5.1990, s. 2.

(48)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/42


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 81/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1224/2012 av den 18 december 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga VI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkterna 1 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 och 2 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009) i bilaga VI till EES-avtalet:

”—

32012 R 1224: Kommissionens förordning (EU) nr 1224/2012 av den 18 december 2012 (EUT L 349, 19.12.2012, s. 45)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 1224/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av, och EES-supplementet till, Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 349, 19.12.2012, s. 45.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/43


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 82/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/23/EU av den 12 september 2012 om ändring av direktiv 2009/138/EG (Solvens II) vad gäller datumet för dess införlivande och datumet för dess tillämpning samt datumet för när vissa direktiv upphör att gälla (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 1 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG) i bilaga IX till EES-avtalet:

”, ändrad genom

32012 L 0023: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/23/EU av den 12 september 2012 (EUT L 249, 14.9.2012, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till direktiv 2012/23/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 249, 14.9.2012, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/44


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 83/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 311/2012 av den 21 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG vad gäller uppgifter i prospekt och annonsering (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 i fråga om format och innehåll i prospekt och grundprospekt, sammanfattningar och slutgiltiga villkor samt om upplysningskrav (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 862/2012 av den 4 juni 2012 om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 i fråga om information om samtycke till prospektets nyttjande, information om underliggande index och kravet på en rapport från revisorer eller oberoende redovisningsexperter (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Bilaga IX till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksatser ska läggas till i punkt 29ba (kommissionens förordning (EG) nr 809/2004) i bilaga IX till EES-avtalet:

”—

32012 R 0311: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 311/2012 av den 21 december 2011 (EUT L 103, 13.4.2012, s. 13)

32012 R 0486: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 486/2012 av den 30 mars 2012 (EUT L 150, 9.6.2012, s. 1)

32012 R 0862: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 862/2012 av den 4 juni 2012 (EUT L 256, 22.9.2012, s. 4)”.

Artikel 2

Texterna till delegerade förordningarna (EU) nr 311/2012, (EU) nr 486/2012 och (EU) nr 862/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (4).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 103, 13.4.2012, s. 13.

(2)  EUT L 150, 9.6.2012, s. 1.

(3)  EUT L 256, 22.9.2012, s. 4.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.


Gemensam förklaring av de avtalsslutande parterna om gemensamma EES-kommitténs beslut nr 83/2013 av den 3 maj 2013 som införlivar kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 311/2012, (EU) nr 486/2012 och (EU) nr 862/2012 med EES-avtalet

”Kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 311/2012 och(EU) nr 486/2012 ger emittenter från tredjeland rätten att lägga fram sin historiska finansiella information i enlighet med de däri definierade redovisningsstandarderna. Införlivandet av detta beslut påverkar inte EES-avtalets tillämpningsområde när det gäller förbindelser med tredjeländer.”


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/46


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 84/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/627/EU av den 5 oktober 2012 om erkännande av Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/628/EU av den 5 oktober 2012 om erkännande av Amerikas förenta staters rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens genomförandebeslut 2012/630/EU av den 5 oktober 2012 om erkännande av Kanadas rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Bilaga IX till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkter ska införas efter punkt 31eb (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009):

”31eba.

32010 D 0578: Kommissionens beslut 2010/578/EU av den 28 september 2010 om erkännande av att Japans rättsliga och tillsynsmässiga ramar motsvarar kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 254, 29.9.2010, s. 46).

31ebb.

32012 D 0627: Kommissionens genomförandebeslut 2012/627/EU av den 5 oktober 2012 om erkännande av Australiens rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 274, 9.10.2012, s. 30).

31ebc.

32012 D 0628: Kommissionens genomförandebeslut 2012/628/EU av den 5 oktober 2012 om erkännande av Amerikas förenta staters rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 274, 9.10.2012, s. 32).

31ebd.

32012 D 0630: Kommissionens genomförandebeslut 2012/630/EU av den 5 oktober 2012 om erkännande av Kanadas rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (EUT L 278, 12.10.2012, s. 17)”.

2.

Texten i punkt 31ec (kommissionens beslut 2010/578/EU) ska utgå.

Artikel 2

Texterna till genomförandebesluten 2012/627/EU, 2012/628/EU och 2012/630/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (4), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 20/2012 av den 10 februari 2012 träder i kraft (5), beroende på vilket som inträffar senast.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 274, 9.10.2012, s. 30.

(2)  EUT L 274, 9.10.2012, s. 32.

(3)  EUT L 278, 12.10.2012, s. 17.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.

(5)  EUT L 161, 21.6.2012, s. 26.


Gemensam förklaring av de avtalsslutande parterna om gemensamma EES-kommitténs beslut nr 84/2013 av den 3 maj 2013 som införlivar kommissionens genomförandebeslut 2012/627/EU, 2012/628/EU och 2012/630/EU med EES-avtalet

”Kommissionens genomförandebeslut 2012/627/EU, 2012/628/EU och 2012/630/EU av den 5 oktober 2012 behandlar likvärdighet för tredjeländer. Införlivandet av detta beslut påverkar inte EES-avtalets tillämpningsområde.”


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/49


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 85/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuella tjänster och informationssamhället) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Kommissionens förordning (EG) nr 1654/2005 av den 10 oktober 2005 om ändring av förordning (EG) nr 874/2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (3) bör införlivas med EES-avtalet.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1255/2007 av den 25 oktober 2007 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (4) bör införlivas med EES-avtalet.

(5)

Kommissionens förordning (EG) nr 560/2009 av den 26 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 874/2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (5), rättad i EUT L 291, 7.11.2009, s. 42, och EUT L 80, 20.3.2012, s. 39, bör införlivas med EES-avtalet.

(6)

Kommissionens beslut 2003/375/EG av den 21 maj 2003 om att utse en registreringsenhet för toppdomänen .eu (6) bör införlivas med EES-avtalet.

(7)

Bilaga XI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska införas efter punkt 5o (utgått) i bilaga XI till EES-avtalet:

”5oa.

32002 R 0733: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 733/2002 av den 22 april 2002 om inrättande av toppdomänen .eu (EUT L 113, 30.4.2002, s. 1).

5oaa.

32003 D 0375: Kommissionens beslut 2003/375/EG av den 21 maj 2003 om att utse en registreringsenhet för toppdomänen .eu (EUT L 128, 24.5.2003, s. 29).

5oab.

32004 R 0874: Kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 av den 28 april 2004 om allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering (EUT L 162, 30.4.2004, s. 40), ändrad genom

32005 R 1654: Kommissionens förordning (EG) nr 1654/2005 av den 10 oktober 2005 (EUT L 266, 11.10.2005, s. 35)

32007 R 1255: Kommissionens förordning (EG) nr 1255/2007 av den 25 oktober 2007 (EUT L 282, 26.10.2007, s. 16)

32009 R 0560: Kommissionens förordning (EG) nr 560/2009 av den 26 juni 2009 (EUT L 166, 27.6.2009, s. 3), rättad i EUT L 291, 7.11.2009, s. 42, och EUT L 80, 20.3.2012, s. 39.

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Den förteckning över namn som kan reserveras av Island, Liechtenstein och Norge, i enlighet med punkt 2 i bilagan, ska läsas som en förteckning över namn som kan registreras av Island, Liechtenstein och Norge i punkt 1 i bilagan.”

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 733/2002, (EG) nr 874/2004, (EG) nr 1654/2005, (EG) nr 1255/2007, (EG) nr 560/2009 och beslut 2003/375/EG på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (7).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EGT L 113, 30.4.2002, s. 1.

(2)  EUT L 162, 30.4.2004, s. 40.

(3)  EUT L 266, 11.10.2005, s. 35.

(4)  EUT L 282, 26.10.2007, s. 16.

(5)  EUT L 166, 27.6.2009, s. 3.

(6)  EUT L 128, 24.5.2003, s. 29.

(7)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/51


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 86/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XII (Fri rörlighet för kapital) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga XII till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XII till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Texten i punkt 3 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001) ska ersättas med följande:

32009 R 0924: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 (EUT L 266, 9.10.2009, s. 11), ändrad genom

32012 R 0260: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 (EUT L 94, 30.3.2012, s. 22)

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Artikel 2.12 ska ha följande lydelse:

mikroföretag: ett företag som vid ingåendet av betaltjänstavtalet är en enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver en ekonomisk verksamhet; som företag anses bl.a. sådana enheter som utövar ett hantverk eller annan verksamhet enskilt eller inom familjen, personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet; kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år; inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än tio personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år,’ ”

2.

Följande ska införas efter punkt 3 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009):

”3a.

32012 R 0260: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 30.3.2012, s. 22)

Bestämmelserna i förordningen ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

Artikel 2.23 ska ha följande lydelse:

mikroföretag: ett företag som vid ingåendet av betaltjänstavtalet är en enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver en ekonomisk verksamhet; som företag anses bl.a. sådana enheter som utövar ett hantverk eller annan verksamhet enskilt eller inom familjen, personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet; kategorin mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF-kategorin) utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år; inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år,’ ”

Artikel 2

Texterna till förordningarna (EG) nr 924/2009 och (EU) nr 260/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 266, 9.10.2009, s. 11.

(2)  EUT L 94, 30.3.2012, s. 22.

(3)  Konstitutionella krav finns angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/53


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 87/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 665/2012 av den 20 juli 2012 om ändring av förordning (EU) nr 454/2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Telematikapplikationer för persontrafik” i det transeuropeiska järnvägssystemet (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 37dj (kommissionens förordning (EU) nr 454/2011) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”, ändrad genom

32012 R 0665: Kommissionens förordning (EU) nr 665/2012 av den 20 juli 2012 (EUT L 194, 21.7.2012, s. 1)”.

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 665/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 194, 21.7.2012, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/54


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 88/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens direktiv 2012/48/EU av den 10 december 2012 om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Kommissionens direktiv 2012/49/EU av den 10 december 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (2) bör införlivas med EES-avtalet.

(3)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksatsers ska läggas till i punkt 47a (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”—

32012 L 0048: Kommissionens direktiv 2012/48/EU av den 10 december 2012 (EUT L 6, 10.1.2013, s. 1)

32012 L 0049: Kommissionens direktiv 2012/49/EU av den 10 december 2012 (EUT L 6, 10.1.2013, s. 49)”.

Artikel 2

Texterna till direktiven 2012/48/EU och 2012/49/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 6, 10.1.2013, s. 1.

(2)  EUT L 6, 10.1.2013, s. 49.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/55


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 89/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom direktiv 2010/65/EU upphävdes Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG (2), som är införlivat med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i punkt 56l (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/6/EG) i bilaga XIII till EES-avtalet ska ersättas med följande:

32010 L 0065: Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (EUT L 283, 29.10.2010, s. 1)

Bestämmelserna i direktivet ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassningar:

a)

I artikel 9 ska ’och Eftastaternas territorier’ införas efter ’unionens tullområde’.

b)

I artikel 9 ska ’detta territorium’ ersättas med ’detta område, dessa territorier’.

c)

Följande ska införas i slutet av artikel 9:

’Detta undantag ska inte gälla för rapporteringsformaliteter som avser tullfrågor.’

d)

Hänvisningar i direktivet till andra rättsakter ska betraktas som relevanta i den mån och i den form som dessa rättsakter är införlivade med avtalet.”

Artikel 2

Texten till direktiv 2010/65/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 283, 29.10.2010, s. 1.

(2)  EGT L 67, 9.3.2002, s. 31.

(3)  Konstitutionella krav finns angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/56


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 90/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 494/2012 av den 11 juni 2012 om ändring av förordning (EG) nr 593/2007 om de avgifter som tas ut av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 66s (kommissionens förordning (EG) nr 593/2007) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”—

32012 R 0494: Kommissionens förordning (EU) nr 494/2012 av den 11 juni 2012 (EUT L 151, 12.6.2012, s. 22).”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 494/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 151, 12.6.2012, s. 22.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/57


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 91/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1332/2011 av den 16 december 2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 66s (kommissionens förordning (EG) nr 593/2007) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”66sa.

32011 R 1332: Kommissionens förordning (EU) nr 1332/2011 av den 16 december 2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften (EUT L 336, 20.12.2011, s. 20).”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 1332/2011 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 336, 20.12.2011, s. 20.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/58


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 92/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 176/2011 av den 24 februari 2011 om de uppgifter som ska lämnas innan ett funktionellt luftrumsblock inrättas och ändras (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 66u (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”66ua.

32011 R 0176: Kommissionens förordning (EU) nr 176/2011 av den 24 februari 2011 om de uppgifter som ska lämnas innan ett funktionellt luftrumsblock inrättas och ändras (EUT L 51, 25.2.2011, s. 2).”

Artikel 2

Texterna till förordning (EU) nr 176/2011 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … (3) [om införlivande av förordning (EG) nr 1070/2009 i EES-avtalet] träder i kraft, beroende på vilket som inträffar sist.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 51, 25.2.2011, s. 2.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.

(3)  Ännu ej offentliggjort i EUT.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/59


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 93/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1206/2011 av den 22 november 2011 om fastställande av krav på identifiering av luftfartyg för övervakning av det gemensamma europeiska luftrummet (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XIII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 66wi (kommissionens förordning (EU) nr 255/2010) i bilaga XIII till EES-avtalet:

”66wj.

32011 R 1206: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1206/2011 av den 22 november 2011 om fastställande av krav på identifiering av luftfartyg för övervakning av det gemensamma europeiska luftrummet (EUT L 305, 23.11.2011, s. 23).”

Artikel 2

Texterna till genomförandeförordning (EU) nr 1206/2011 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr …/… av den … (3) (om införlivande av förordning (EG) nr 1070/2009 i EES-avtalet) träder i kraft, beroende på vilket som inträffar sist.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 305, 23.11.2011, s. 23.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.

(3)  Ännu ej offentliggjord i EUT.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/60


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 94/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XVII (Immateriell äganderätt) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den 27 september 2011 om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XVII till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 9f (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG) i bilaga XVII till EES-avtalet:

”, ändrat genom:

32011 L 0077: Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den 27 september 2011 (EUT L 265, 11.10.2011, s. 1).”

Artikel 2

Texten till direktiv 2011/77/EU på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 265, 11.10.2011, s. 1.

(2)  Konstitutionella krav finns angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/61


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 95/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens beslut 2000/728/EG (1), som är införlivat i EES-avtalet, har blivit föråldrat och bör följaktligen utgå ur avtalet.

(2)

Kommissionens beslut 2000/729/EG (2), som är införlivat i EES-avtalet, har blivit föråldrat och bör följaktligen utgå ur avtalet.

(3)

Kommissionens beslut 2000/731/EG (3), som är införlivat i EES-avtalet, har blivit föråldrat och bör följaktligen utgå ur avtalet.

(4)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i punkterna 2ab (kommissionens beslut 2000/728/EG), 2ac (kommissionens beslut 2000/729/EG) och 2ae (kommissionens beslut 2000/731/EG) i bilaga XX till EES-avtalet ska utgå.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (4), eller samma dag som gemensamma EES-kommitténs beslut nr 200/2012 av den 26 oktober 2012 (5) träder i kraft, beroende på vilket som inträffar sist.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EGT L 293, 22.11.2000, s. 18.

(2)  EGT L 293, 22.11.2000, s. 20.

(3)  EGT L 293, 22.11.2000, s. 31.

(4)  Inga konstitutionella krav angivna.

(5)  EUT L 21, 24.1.2013, s. 50.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/62


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 96/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 109/2013 av den 29 januari 2013 om ändring av förordning (EG) nr 748/2009 om en förteckning över luftfartygsoperatörer som den 1 januari 2006 eller senare har bedrivit sådan luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG med angivande av administrerande medlemsstat för varje luftfartygsoperatör, även med beaktande av utvidgningen av unionens system för handel med utsläppsrätter till EES- och Eftaländer (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande strecksats ska läggas till i punkt 21as (kommissionens förordning (EG) nr 748/2009) i bilaga XX till EES-avtalet:

”—

32013 R 0109: Kommissionens förordning (EU) nr 109/2013 av den 29 januari 2013 (EUT L 40, 9.2.2013, s. 1).”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 109/2013 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 40, 9.2.2013, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/63


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 97/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 81/2013 av den 29 januari 2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011 vad gäller mikrodatafiler för översändande av uppgifter (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande ska läggas till i punkt 7ca (kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1051/2011) i bilaga XXI till EES-avtalet:

”, ändrad genom:

32013 R 0081: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 81/2013 av den 29 januari 2013 (EUT L 28, 30.1.2013, s. 1).”

Artikel 2

Texten till genomförandeförordning (EU) nr 81/2013 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén. (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 28, 30.1.2013, s. 1.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/64


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 98/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Genom förordning (EU) nr 1106/2012 upphävdes kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (2), som är införlivad med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.

(3)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i punkt 9d (kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006) i bilaga XXI till EES-avtalet ska ersättas med följande:

32012 R 1106: Kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7).”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 1106/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (3).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 328, 28.11.2012, s. 7.

(2)  EUT L 354, 14.12.2006, s. 19.

(3)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/65


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 99/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 555/2012 av den 22 juni 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar vad gäller uppdatering av uppgiftskrav och definitioner (1) bör införlivas i avtalet.

(2)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 19s (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005) i bilaga XXI till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1.

Följande strecksats ska läggas till:

”—

32012 R 0555: Kommissionens förordning (EU) nr 555/2012 av den 22 juni 2012 (EUT L 166, 27.6.2012, s. 22)”.

2.

Texten i anpassningen ska ersättas med följande:

”a)

Punkterna 1 och 2 i tabell 1 i bilaga I ska inte gälla Norge.

b)

Tabell 1 i bilaga I ska inte gälla Island före maj 2017.

c)

Denna förordning ska inte gälla Liechtenstein.”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 555/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013, under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 166, 27.6.2012, s. 22.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/66


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 100/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EU) nr 1083/2012 av den 19 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (1) bör införlivas med EES-avtalet.

(2)

Bilaga XXI till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande punkt ska införas efter punkt 28g (kommissionens förordning (EU) nr 937/2011) i bilaga XXI till EES-avtalet:

”28h.

32012 R 1083: Kommissionens förordning (EU) nr 1083/2012 av den 19 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (EUT L 321, 20.11.2012, s. 33).”

Artikel 2

Texten till förordning (EU) nr 1083/2012 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltig.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 2013 under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts till gemensamma EES-kommittén (2).

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  EUT L 321, 20.11.2012, s. 33.

(2)  Inga konstitutionella krav angivna.


31.10.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/67


GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr 101/2013

av den 3 maj 2013

om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat EES-avtalet), särskilt artiklarna 86 och 98, och

av följande skäl:

(1)

Samarbetet för de avtalsslutande parterna till EES-avtalet bör utvidgas till att omfatta samarbete rörande fri rörlighet för arbetstagare, samordning av de sociala trygghetssystemen och åtgärder till förmån för migrerande arbetstagare, inklusive migrerande arbetstagare från tredjeländer.

(2)

Protokoll 31 till EES-avtalet bör därför ändras så att detta utvidgade samarbete kan äga rum från och med den 1 januari 2013.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 5.5 och 5.12 i protokoll 31 till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

Orden ”budgetår 2012” ska ersättas med ”budgetåren 2012 och 2013”.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälningen enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts (1).

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 2013.

På gemensamma EES-kommitténs vägnar

Gianluca GRIPPA

Ordförande


(1)  Inga konstitutionella krav angivna.